Seat Availability: 12622 - TAMILNADU EXP

Runs Daily
Class - 1A 2A 3A 3E SL
close
Date 1A
₹ 5285
2A
₹ 3100
3A
₹ 2140
3E
₹ 2030
SL
₹ 820
16 Apr, Tue
NOT AVL
--
(5 hrs ago)
NOT AVL
--
(5 hrs ago)
NOT AVL
--
(3 hrs ago)
NOT AVL
--
(5 hrs ago)
NOT AVL
--
(5 hrs ago)
17 Apr, Wed
GNWL1
53%
(4 hrs ago)
RAC 8
100%
(5 hrs ago)
RAC41
100%
(3 hrs ago)
GNWL2
92%
(5 hrs ago)
GNWL51
52%
(5 hrs ago)
18 Apr, Thu
GNWL1
56%
(4 hrs ago)
RAC11
100%
(5 hrs ago)
RAC37
100%
(3 hrs ago)
RAC21
100%
(5 hrs ago)
GNWL38
60%
(5 hrs ago)
19 Apr, Fri
GNWL1
55%
(4 hrs ago)
GNWL2
62%
(5 hrs ago)
GNWL1
84%
(3 hrs ago)
GNWL3
91%
(2 hrs ago)
GNWL31
68%
(5 hrs ago)
20 Apr, Sat
GNWL3
53%
(4 hrs ago)
GNWL18
49%
(5 hrs ago)
GNWL18
67%
(2 hrs ago)
GNWL11
91%
(2 hrs ago)
GNWL49
50%
(5 hrs ago)
21 Apr, Sun
GNWL1
53%
(4 hrs ago)
GNWL2
61%
(5 hrs ago)
RAC 26
100%
(2 hrs ago)
RAC 18
100%
(2 hrs ago)
GNWL35
72%
(5 hrs ago)
22 Apr, Mon
GNWL2
57%
(4 hrs ago)
RAC 9
100%
(5 hrs ago)
RAC11
100%
(2 hrs ago)
RAC 8
100%
(2 hrs ago)
GNWL38
63%
(5 hrs ago)
23 Apr, Tue
GNWL1
58%
(7 hrs ago)
GNWL12
58%
(7 hrs ago)
GNWL9
81%
(2 hrs ago)
RAC24
100%
(2 hrs ago)
GNWL28
73%
(12 hrs ago)
24 Apr, Wed
check
GNWL27
45%
(13 hrs ago)
GNWL34
57%
(2 hrs ago)
GNWL1
93%
(2 hrs ago)
check
25 Apr, Thu
check
GNWL30
42%
(13 hrs ago)
GNWL24
65%
(2 hrs ago)
GNWL7
93%
(13 hrs ago)
check
26 Apr, Fri
check
GNWL14
56%
(12 hrs ago)
GNWL23
64%
(2 hrs ago)
GNWL2
93%
(12 hrs ago)
GNWL19
82%
(1 day ago)
27 Apr, Sat
check
GNWL15
55%
(3 hrs ago)
GNWL41
50%
(2 hrs ago)
GNWL11
92%
(12 hrs ago)
GNWL20
81%
(11 hrs ago)
28 Apr, Sun
GNWL1
58%
(11 hrs ago)
GNWL6
63%
(3 hrs ago)
GNWL4
86%
(1 day ago)
RAC23
100%
(12 hrs ago)
GNWL18
83%
(11 hrs ago)
29 Apr, Mon
GNWL1
60%
(11 hrs ago)
GNWL1
70%
(3 hrs ago)
RAC46
100%
(1 day ago)
RAC17
100%
(12 hrs ago)
GNWL16
84%
(5 hrs ago)
30 Apr, Tue
GNWL3
59%
(11 hrs ago)
GNWL6
65%
(3 hrs ago)
GNWL8
85%
(1 day ago)
GNWL2
93%
(12 hrs ago)
GNWL37
70%
(5 hrs ago)
1 May, Wed
GNWL1
61%
(11 hrs ago)
GNWL9
63%
(3 hrs ago)
RAC34
100%
(10 hrs ago)
RAC21
100%
(10 hrs ago)
GNWL13
85%
(5 hrs ago)
2 May, Thu
GNWL1
62%
(11 hrs ago)
GNWL11
62%
(3 hrs ago)
GNWL40
55%
(10 hrs ago)
GNWL14
93%
(10 hrs ago)
GNWL6
88%
(5 hrs ago)
3 May, Fri
GNWL1
60%
(11 hrs ago)
check
GNWL35
58%
(10 hrs ago)
GNWL18
92%
(10 hrs ago)
GNWL33
76%
(5 hrs ago)
4 May, Sat
check
check
GNWL37
57%
(2 hrs ago)
GNWL18
92%
(10 hrs ago)
GNWL18
85%
(5 hrs ago)
5 May, Sun
check
check
GNWL15
79%
(2 hrs ago)
GNWL8
93%
(10 hrs ago)
GNWL5
89%
(1 day ago)
6 May, Mon
check
check
GNWL9
86%
(2 hrs ago)
RAC24
100%
(10 hrs ago)
GNWL1
89%
(1 day ago)
7 May, Tue
GNWL1
64%
(1 day ago)
GNWL4
72%
(1 day ago)
GNWL15
82%
(2 hrs ago)
RAC 24
100%
(12 hrs ago)
GNWL21
84%
(1 day ago)
8 May, Wed
GNWL1
64%
(1 day ago)
GNWL2
75%
(1 day ago)
GNWL11
85%
(2 hrs ago)
GNWL3
94%
(12 hrs ago)
RAC 52
100%
(1 day ago)
9 May, Thu
GNWL1
64%
(1 day ago)
RAC12
100%
(1 day ago)
GNWL25
72%
(2 hrs ago)
GNWL5
94%
(12 hrs ago)
RAC 30
100%
(1 day ago)
10 May, Fri
GNWL1
63%
(1 day ago)
GNWL14
61%
(1 day ago)
GNWL38
59%
(1 day ago)
GNWL19
93%
(1 day ago)
GNWL4
89%
(1 day ago)
11 May, Sat
GNWL1
64%
(1 day ago)
GNWL9
66%
(1 day ago)
GNWL41
57%
(1 day ago)
GNWL22
93%
(17 hrs ago)
GNWL20
86%
(1 day ago)
12 May, Sun
GNWL1
64%
(1 day ago)
GNWL10
65%
(1 day ago)
GNWL5
90%
(1 day ago)
GNWL4
93%
(17 hrs ago)
GNWL2
90%
(1 day ago)
13 May, Mon
check
check
RAC 17
100%
(1 day ago)
AVL9
100%
(17 hrs ago)
RAC 30
100%
(1 day ago)
14 May, Tue
check
check
RAC 14
100%
(1 day ago)
AVL3
100%
(17 hrs ago)
RAC 40
100%
(1 day ago)
15 May, Wed
check
check
RAC 18
100%
(1 day ago)
RAC 2
100%
(17 hrs ago)
RAC 66
100%
(1 day ago)
16 May, Thu
check
check
GNWL24
77%
(6 hrs ago)
RAC 11
100%
(17 hrs ago)
RAC 37
100%
(1 day ago)
17 May, Fri
check
check
GNWL23
77%
(6 hrs ago)
GNWL15
94%
(1 day ago)
GNWL22
87%
(9 hrs ago)
18 May, Sat
check
GNWL7
72%
(13 hrs ago)
GNWL32
66%
(6 hrs ago)
GNWL3
94%
(9 hrs ago)
RAC 40
100%
(9 hrs ago)
19 May, Sun
check
GNWL8
71%
(13 hrs ago)
GNWL13
86%
(6 hrs ago)
RAC 10
100%
(9 hrs ago)
RAC 31
100%
(9 hrs ago)
20 May, Mon
check
RAC 7
100%
(13 hrs ago)
GNWL1
94%
(6 hrs ago)
GNWL1
94%
(9 hrs ago)
RAC 39
100%
(9 hrs ago)
21 May, Tue
check
GNWL9
74%
(13 hrs ago)
RAC 27
100%
(6 hrs ago)
RAC 12
100%
(9 hrs ago)
RAC 25
100%
(9 hrs ago)
22 May, Wed
check
GNWL13
70%
(13 hrs ago)
RAC35
100%
(16 hrs ago)
RAC 4
100%
(9 hrs ago)
RAC 51
100%
(9 hrs ago)
23 May, Thu
check
GNWL13
66%
(13 hrs ago)
RAC 33
100%
(16 hrs ago)
RAC 21
100%
(9 hrs ago)
RAC 57
100%
(9 hrs ago)
24 May, Fri
check
check
GNWL22
81%
(2 hrs ago)
RAC 15
100%
(16 hrs ago)
RAC 24
100%
(9 hrs ago)
25 May, Sat
check
check
GNWL34
68%
(2 hrs ago)
GNWL11
94%
(16 hrs ago)
GNWL6
98%
(9 hrs ago)
26 May, Sun
check
check
GNWL11
90%
(2 hrs ago)
RAC22
100%
(16 hrs ago)
RAC 24
100%
(9 hrs ago)
27 May, Mon
check
check
GNWL8
92%
(2 hrs ago)
GNWL1
94%
(16 hrs ago)
GNWL41
82%
(9 hrs ago)
28 May, Tue
check
check
GNWL7
93%
(2 hrs ago)
check
RAC 27
100%
(9 hrs ago)
29 May, Wed
check
check
GNWL8
93%
(2 hrs ago)
check
RAC 55
100%
(9 hrs ago)
30 May, Thu
check
check
GNWL6
94%
(6 hrs ago)
RAC 18
100%
(6 hrs ago)
RAC 39
100%
(6 hrs ago)
31 May, Fri
check
check
GNWL22
84%
(6 hrs ago)
GNWL2
94%
(6 hrs ago)
RAC 39
100%
(6 hrs ago)
1 Jun, Sat
GNWL1
74%
(13 hrs ago)
check
RAC34
100%
(6 hrs ago)
RAC 11
100%
(6 hrs ago)
RAC 31
100%
(6 hrs ago)
2 Jun, Sun
GNWL1
75%
(13 hrs ago)
check
RAC 13
100%
(6 hrs ago)
AVL34
100%
(6 hrs ago)
RAC 12
100%
(6 hrs ago)
3 Jun, Mon
GNWL1
78%
(13 hrs ago)
check
RAC 4
100%
(6 hrs ago)
AVL57
100%
(6 hrs ago)
AVL11
100%
(6 hrs ago)
4 Jun, Tue
AVL4
100%
(13 hrs ago)
check
AVL30
100%
(9 hrs ago)
AVL71
100%
(6 hrs ago)
AVL8
100%
(6 hrs ago)
5 Jun, Wed
AVL4
100%
(13 hrs ago)
check
AVL35
100%
(9 hrs ago)
AVL83
100%
(9 hrs ago)
AVL9
100%
(9 hrs ago)
6 Jun, Thu
GNWL2
78%
(13 hrs ago)
check
AVL46
100%
(9 hrs ago)
AVL66
100%
(9 hrs ago)
AVL14
100%
(9 hrs ago)
7 Jun, Fri
check
check
AVL9
100%
(9 hrs ago)
AVL65
100%
(9 hrs ago)
AVL4
100%
(9 hrs ago)
8 Jun, Sat
check
check
AVL19
100%
(10 hrs ago)
AVL65
100%
(9 hrs ago)
RAC 21
100%
(9 hrs ago)
9 Jun, Sun
check
check
AVL86
100%
(10 hrs ago)
AVL81
100%
(10 hrs ago)
check
10 Jun, Mon
check
check
AVL50
100%
(19 hrs ago)
check
check
11 Jun, Tue
check
check
check
check
check
12 Jun, Wed
check
check
check
check
check
13 Jun, Thu
check
check
check
check
check
14 Jun, Fri
GNWL1
81%
(2 hrs ago)
AVL18
100%
(2 hrs ago)
AVL52
100%
(2 hrs ago)
AVL83
100%
(10 hrs ago)
AVL45
100%
(10 hrs ago)
15 Jun, Sat
GNWL3
79%
(2 hrs ago)
AVL6
100%
(2 hrs ago)
AVL59
100%
(2 hrs ago)
AVL82
100%
(10 hrs ago)
AVL46
100%
(10 hrs ago)
16 Jun, Sun
GNWL1
82%
(2 hrs ago)
AVL17
100%
(2 hrs ago)
AVL102
100%
(2 hrs ago)
AVL81
100%
(10 hrs ago)
AVL18
100%
(10 hrs ago)
17 Jun, Mon
AVL1
100%
(2 hrs ago)
AVL31
100%
(2 hrs ago)
AVL140
100%
(2 hrs ago)
AVL86
100%
(10 hrs ago)
AVL49
100%
(10 hrs ago)
18 Jun, Tue
AVL2
100%
(2 hrs ago)
AVL33
100%
(2 hrs ago)
AVL120
100%
(2 hrs ago)
AVL78
100%
(2 hrs ago)
AVL41
100%
(2 hrs ago)
19 Jun, Wed
AVL1
100%
(2 hrs ago)
AVL16
100%
(2 hrs ago)
AVL132
100%
(2 hrs ago)
AVL86
100%
(2 hrs ago)
AVL98
100%
(2 hrs ago)
20 Jun, Thu
AVL4
100%
(2 hrs ago)
AVL35
100%
(2 hrs ago)
AVL92
100%
(2 hrs ago)
AVL70
100%
(2 hrs ago)
AVL32
100%
(2 hrs ago)
21 Jun, Fri
GNWL1
84%
(2 hrs ago)
AVL21
100%
(2 hrs ago)
AVL100
100%
(2 hrs ago)
AVL82
100%
(2 hrs ago)
AVL37
100%
(2 hrs ago)
22 Jun, Sat
AVL4
100%
(2 hrs ago)
AVL21
100%
(2 hrs ago)
AVL126
100%
(2 hrs ago)
AVL80
100%
(2 hrs ago)
AVL67
100%
(2 hrs ago)
23 Jun, Sun
AVL4
100%
(2 hrs ago)
AVL33
100%
(2 hrs ago)
AVL67
100%
(2 hrs ago)
AVL84
100%
(2 hrs ago)
AVL84
100%
(2 hrs ago)
24 Jun, Mon
AVL4
100%
(2 hrs ago)
AVL46
100%
(2 hrs ago)
AVL80
100%
(2 hrs ago)
AVL86
100%
(2 hrs ago)
AVL75
100%
(2 hrs ago)
25 Jun, Tue
AVL4
100%
(2 hrs ago)
AVL38
100%
(2 hrs ago)
AVL136
100%
(2 hrs ago)
AVL82
100%
(2 hrs ago)
AVL35
100%
(2 hrs ago)
26 Jun, Wed
AVL4
100%
(2 hrs ago)
AVL48
100%
(2 hrs ago)
AVL133
100%
(2 hrs ago)
AVL82
100%
(2 hrs ago)
AVL28
100%
(2 hrs ago)
27 Jun, Thu
AVL2
100%
(2 hrs ago)
AVL33
100%
(2 hrs ago)
AVL105
100%
(2 hrs ago)
AVL84
100%
(2 hrs ago)
AVL58
100%
(2 hrs ago)
28 Jun, Fri
GNWL1
86%
(2 hrs ago)
AVL30
100%
(2 hrs ago)
AVL80
100%
(2 hrs ago)
AVL68
100%
(2 hrs ago)
AVL8
100%
(2 hrs ago)
29 Jun, Sat
AVL4
100%
(2 hrs ago)
AVL28
100%
(2 hrs ago)
AVL82
100%
(2 hrs ago)
AVL83
100%
(2 hrs ago)
RAC 30
100%
(2 hrs ago)
30 Jun, Sun
AVL2
100%
(2 hrs ago)
AVL32
100%
(2 hrs ago)
AVL141
100%
(2 hrs ago)
AVL86
100%
(2 hrs ago)
AVL36
100%
(2 hrs ago)
1 Jul, Mon
AVL4
100%
(2 hrs ago)
AVL49
100%
(2 hrs ago)
AVL83
100%
(2 hrs ago)
AVL86
100%
(2 hrs ago)
AVL88
100%
(2 hrs ago)
2 Jul, Tue
AVL2
100%
(2 hrs ago)
AVL51
100%
(2 hrs ago)
AVL143
100%
(2 hrs ago)
AVL79
100%
(2 hrs ago)
check
3 Jul, Wed
AVL2
100%
(2 hrs ago)
AVL43
100%
(2 hrs ago)
check
AVL81
100%
(2 hrs ago)
check
4 Jul, Thu
AVL4
100%
(2 hrs ago)
AVL43
100%
(2 hrs ago)
check
AVL86
100%
(2 hrs ago)
check
5 Jul, Fri
AVL2
100%
(2 hrs ago)
AVL35
100%
(2 hrs ago)
check
AVL86
100%
(2 hrs ago)
check
6 Jul, Sat
AVL4
100%
(2 hrs ago)
AVL47
100%
(2 hrs ago)
check
AVL86
100%
(2 hrs ago)
check
7 Jul, Sun
GNWL1
89%
(2 hrs ago)
AVL42
100%
(2 hrs ago)
check
AVL86
100%
(2 hrs ago)
check
8 Jul, Mon
AVL4
100%
(2 hrs ago)
AVL46
100%
(2 hrs ago)
AVL154
100%
(1 hr ago)
AVL86
100%
(2 hrs ago)
check
9 Jul, Tue
AVL4
100%
(2 hrs ago)
AVL45
100%
(2 hrs ago)
AVL157
100%
(1 hr ago)
check
check
10 Jul, Wed
AVL4
100%
(2 hrs ago)
AVL36
100%
(2 hrs ago)
AVL147
100%
(1 hr ago)
check
check
11 Jul, Thu
AVL2
100%
(2 hrs ago)
AVL45
100%
(2 hrs ago)
AVL159
100%
(1 hr ago)
check
check
12 Jul, Fri
AVL4
100%
(2 hrs ago)
AVL11
100%
(2 hrs ago)
AVL132
100%
(1 hr ago)
check
check
13 Jul, Sat
AVL2
100%
(2 hrs ago)
AVL38
100%
(2 hrs ago)
AVL117
100%
(1 hr ago)
check
check
14 Jul, Sun
AVL4
100%
(1 hr ago)
AVL48
100%
(2 hrs ago)
AVL110
100%
(1 hr ago)
check
check
15 Jul, Mon
AVL1
100%
(1 hr ago)
AVL42
100%
(2 hrs ago)
AVL157
100%
(1 hr ago)
check
check
16 Jul, Tue
GNWL1
92%
(1 hr ago)
AVL48
100%
(2 hrs ago)
AVL57
100%
(1 hr ago)
check
check
17 Jul, Wed
AVL4
100%
(1 hr ago)
AVL47
100%
(2 hrs ago)
AVL132
100%
(1 hr ago)
check
check
18 Jul, Thu
AVL4
100%
(1 hr ago)
AVL46
100%
(2 hrs ago)
AVL97
100%
(1 hr ago)
check
check
19 Jul, Fri
AVL4
100%
(1 hr ago)
AVL33
100%
(2 hrs ago)
AVL69
100%
(1 hr ago)
check
check
20 Jul, Sat
AVL1
100%
(2 hrs ago)
AVL49
100%
(2 hrs ago)
AVL150
100%
(1 hr ago)
check
check
21 Jul, Sun
AVL4
100%
(2 hrs ago)
AVL50
100%
(2 hrs ago)
AVL157
100%
(1 hr ago)
check
check
22 Jul, Mon
AVL2
100%
(2 hrs ago)
AVL32
100%
(2 hrs ago)
AVL156
100%
(1 hr ago)
check
check
23 Jul, Tue
AVL4
100%
(2 hrs ago)
check
AVL144
100%
(1 hr ago)
check
check
24 Jul, Wed
AVL4
100%
(2 hrs ago)
check
AVL152
100%
(1 hr ago)
check
check
25 Jul, Thu
AVL4
100%
(2 hrs ago)
check
AVL136
100%
(1 hr ago)
check
check
26 Jul, Fri
AVL4
100%
(2 hrs ago)
AVL35
100%
(2 hrs ago)
AVL115
100%
(2 hrs ago)
check
check
27 Jul, Sat
AVL4
100%
(2 hrs ago)
AVL47
100%
(2 hrs ago)
AVL144
100%
(2 hrs ago)
check
check
28 Jul, Sun
AVL4
100%
(2 hrs ago)
AVL46
100%
(2 hrs ago)
AVL157
100%
(2 hrs ago)
check
check
29 Jul, Mon
AVL4
100%
(2 hrs ago)
AVL51
100%
(2 hrs ago)
AVL157
100%
(2 hrs ago)
check
check
30 Jul, Tue
AVL4
100%
(2 hrs ago)
AVL31
100%
(2 hrs ago)
AVL156
100%
(2 hrs ago)
check
check
31 Jul, Wed
AVL4
100%
(2 hrs ago)
AVL44
100%
(2 hrs ago)
AVL154
100%
(2 hrs ago)
check
check
1 Aug, Thu
AVL3
100%
(2 hrs ago)
check
check
check
check
2 Aug, Fri
AVL4
100%
(2 hrs ago)
check
check
check
check
3 Aug, Sat
AVL4
100%
(2 hrs ago)
check
check
check
check
4 Aug, Sun
AVL4
100%
(2 hrs ago)
check
check
check
check
5 Aug, Mon
AVL4
100%
(2 hrs ago)
check
check
check
check
6 Aug, Tue
AVL4
100%
(2 hrs ago)
check
check
check
check
7 Aug, Wed
AVL4
100%
(2 hrs ago)
check
check
check
check
8 Aug, Thu
AVL4
100%
(2 hrs ago)
check
check
check
check
9 Aug, Fri
AVL4
100%
(1 day ago)
check
check
check
check
10 Aug, Sat
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL51
100%
(7 hrs ago)
check
check
check
11 Aug, Sun
AVL4
100%
(13 hrs ago)
AVL49
100%
(7 hrs ago)
check
check
check
12 Aug, Mon
AVL2
100%
(13 hrs ago)
AVL51
100%
(7 hrs ago)
check
check
check
13 Aug, Tue
AVL4
100%
(13 hrs ago)
AVL51
100%
(7 hrs ago)
check
check
check
14 Aug, Wed
check
check
check
check
check
15 Aug, Thu
check
check
check
check
check

12622 TAMILNADU EXP train info

TAMILNADU EXP (12622) runs from New Delhi (NDLS) to Chennai Central (MAS).It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), third economy (3E), sleeper (SL).It is a superfast train and covers a distance of 2182 kms in 33 hr 30 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 10 halts.This train runs with an LHB Rake and also has a pantry car.Final chart for 12622 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.
Book Train Ticket

Book your train tickets with Trainman

From Station
To Station
calender_icon Date
Search Trains