Seat Availability of SHRI SHAKTI EXP 22461

Runs Daily
Class - 1A 2A 3A
From:
To:
Quota:
Date
1A
2415
2A
1430
3A
1010
Date
1A
2415
2A
1430
3A
1010
21 Nov, Tue
AVL7
[ 100% ]
(3 hrs ago)
AVL77
[ 100% ]
(3 hrs ago)
AVL227
[ 100% ]
(3 hrs ago)
22 Nov, Wed
AVL
[ 100% ]
(3 hrs ago)
RAC9
[ 100% ]
(3 hrs ago)
GNWL11
[ 94% ]
(3 hrs ago)
23 Nov, Thu
AVL
[ 100% ]
(3 hrs ago)
GNWL33
[ 71% ]
(3 hrs ago)
GNWL46
[ 77% ]
(3 hrs ago)
24 Nov, Fri
GNWL9
[ 86% ]
(3 hrs ago)
GNWL53
[ 49% ]
(3 hrs ago)
GNWL44
[ 79% ]
(3 hrs ago)
25 Nov, Sat
GNWL3
[ 90% ]
(3 hrs ago)
GNWL5
[ 94% ]
(3 hrs ago)
GNWL10
[ 93% ]
(3 hrs ago)
26 Nov, Sun
GNWL4
[ 90% ]
(3 hrs ago)
GNWL1
[ 93% ]
(3 hrs ago)
GNWL12
[ 94% ]
(3 hrs ago)
27 Nov, Mon
GNWL1
[ 93% ]
(3 hrs ago)
RAC 4
[ 100% ]
(3 hrs ago)
RAC 25
[ 100% ]
(3 hrs ago)
28 Nov, Tue
GNWL1
[ 94% ]
(3 hrs ago)
RAC 4
[ 100% ]
(3 hrs ago)
AVL106
[ 100% ]
(3 hrs ago)
29 Nov, Wed
GNWL1
[ 93% ]
(3 hrs ago)
RAC 4
[ 100% ]
(3 hrs ago)
AVL19
[ 100% ]
(3 hrs ago)
30 Nov, Thu
GNWL1
[ 90% ]
(3 hrs ago)
GNWL22
[ 86% ]
(3 hrs ago)
GNWL22
[ 94% ]
(3 hrs ago)
1 Dec, Fri
GNWL6
[ 84% ]
(3 hrs ago)
GNWL25
[ 86% ]
(3 hrs ago)
GNWL78
[ 88% ]
(3 hrs ago)
2 Dec, Sat
GNWL2
[ 87% ]
(3 hrs ago)
GNWL7
[ 93% ]
(3 hrs ago)
GNWL22
[ 93% ]
(3 hrs ago)
3 Dec, Sun
AVL3
[ 100% ]
(4 hrs ago)
RAC 8
[ 100% ]
(4 hrs ago)
RAC 20
[ 100% ]
(4 hrs ago)
4 Dec, Mon
GNWL2
[ 93% ]
(4 hrs ago)
AVL11
[ 100% ]
(4 hrs ago)
AVL155
[ 100% ]
(4 hrs ago)
5 Dec, Tue
AVL1
[ 100% ]
(3 hrs ago)
RAC 10
[ 100% ]
(3 hrs ago)
AVL88
[ 100% ]
(3 hrs ago)
6 Dec, Wed
AVL3
[ 100% ]
(3 hrs ago)
RAC 7
[ 100% ]
(3 hrs ago)
RAC 30
[ 100% ]
(3 hrs ago)
7 Dec, Thu
GNWL2
[ 92% ]
(3 hrs ago)
GNWL14
[ 94% ]
(3 hrs ago)
GNWL36
[ 94% ]
(3 hrs ago)
8 Dec, Fri
GNWL6
[ 92% ]
(3 hrs ago)
GNWL20
[ 93% ]
(3 hrs ago)
GNWL67
[ 90% ]
(3 hrs ago)
9 Dec, Sat
GNWL3
[ 93% ]
(21 min ago)
RAC26
[ 100% ]
(21 min ago)
RAC83
[ 100% ]
(21 min ago)
10 Dec, Sun
AVL1
[ 100% ]
(21 min ago)
RAC 10
[ 100% ]
(21 min ago)
AVL31
[ 100% ]
(21 min ago)
11 Dec, Mon
AVL2
[ 100% ]
(21 min ago)
AVL45
[ 100% ]
(21 min ago)
AVL196
[ 100% ]
(21 min ago)
12 Dec, Tue
AVL14
[ 100% ]
(21 min ago)
AVL28
[ 100% ]
(21 min ago)
AVL160
[ 100% ]
(21 min ago)
13 Dec, Wed
GNWL1
[ 94% ]
(21 min ago)
AVL7
[ 100% ]
(21 min ago)
RAC 4
[ 100% ]
(21 min ago)
14 Dec, Thu
GNWL1
[ 93% ]
(21 min ago)
GNWL4
[ 95% ]
(21 min ago)
GNWL7
[ 94% ]
(21 min ago)
15 Dec, Fri
GNWL6
[ 92% ]
(25 min ago)
GNWL44
[ 82% ]
(25 min ago)
GNWL90
[ 83% ]
(25 min ago)
16 Dec, Sat
GNWL1
[ 93% ]
(1 hr ago)
RAC27
[ 100% ]
(1 hr ago)
GNWL20
[ 94% ]
(1 hr ago)
17 Dec, Sun
GNWL1
[ 93% ]
(1 hr ago)
RAC27
[ 100% ]
(1 hr ago)
RAC 27
[ 100% ]
(1 hr ago)
18 Dec, Mon
AVL10
[ 100% ]
(1 hr ago)
RAC 12
[ 100% ]
(1 hr ago)
RAC 10
[ 100% ]
(1 hr ago)
19 Dec, Tue
GNWL3
[ 94% ]
(1 hr ago)
RAC 10
[ 100% ]
(1 hr ago)
RAC 1
[ 100% ]
(1 hr ago)
20 Dec, Wed
AVL1
[ 100% ]
(1 hr ago)
RAC 12
[ 100% ]
(1 hr ago)
RAC 65
[ 100% ]
(1 hr ago)
21 Dec, Thu
GNWL2
[ 93% ]
(7 hrs ago)
GNWL15
[ 95% ]
(7 hrs ago)
GNWL71
[ 93% ]
(7 hrs ago)
22 Dec, Fri
GNWL5
[ 93% ]
(7 hrs ago)
GNWL63
[ 75% ]
(7 hrs ago)
GNWL154
[ 71% ]
(7 hrs ago)
23 Dec, Sat
GNWL1
[ 93% ]
(7 hrs ago)
GNWL71
[ 54% ]
(7 hrs ago)
GNWL112
[ 89% ]
(7 hrs ago)
24 Dec, Sun
GNWL1
[ 92% ]
(7 hrs ago)
GNWL32
[ 92% ]
(7 hrs ago)
GNWL70
[ 93% ]
(7 hrs ago)
25 Dec, Mon
GNWL2
[ 93% ]
(5 hrs ago)
RAC29
[ 100% ]
(5 hrs ago)
GNWL34
[ 94% ]
(5 hrs ago)
26 Dec, Tue
GNWL4
[ 94% ]
(5 hrs ago)
RAC 11
[ 100% ]
(5 hrs ago)
GNWL35
[ 95% ]
(5 hrs ago)
27 Dec, Wed
GNWL1
[ 94% ]
(5 hrs ago)
GNWL11
[ 95% ]
(5 hrs ago)
GNWL13
[ 95% ]
(5 hrs ago)
28 Dec, Thu
AVL11
[ 100% ]
(5 hrs ago)
RAC 22
[ 100% ]
(5 hrs ago)
GNWL35
[ 94% ]
(5 hrs ago)
29 Dec, Fri
GNWL2
[ 94% ]
(5 hrs ago)
GNWL24
[ 95% ]
(5 hrs ago)
GNWL64
[ 94% ]
(5 hrs ago)
30 Dec, Sat
GNWL6
[ 91% ]
(5 hrs ago)
GNWL38
[ 84% ]
(5 hrs ago)
GNWL85
[ 83% ]
(5 hrs ago)
31 Dec, Sun
GNWL1
[ 95% ]
(7 hrs ago)
RAC28
[ 100% ]
(7 hrs ago)
GNWL28
[ 95% ]
(7 hrs ago)
1 Jan, Mon
AVL18
[ 100% ]
(7 hrs ago)
RAC 15
[ 100% ]
(7 hrs ago)
GNWL5
[ 95% ]
(7 hrs ago)
2 Jan, Tue
GNWL2
[ 95% ]
(7 hrs ago)
RAC 6
[ 100% ]
(7 hrs ago)
RAC 73
[ 100% ]
(7 hrs ago)
3 Jan, Wed
AVL7
[ 100% ]
(7 hrs ago)
RAC 22
[ 100% ]
(7 hrs ago)
GNWL20
[ 94% ]
(7 hrs ago)
4 Jan, Thu
AVL7
[ 100% ]
(7 hrs ago)
GNWL4
[ 95% ]
(7 hrs ago)
GNWL52
[ 94% ]
(7 hrs ago)
5 Jan, Fri
GNWL7
[ 94% ]
(7 hrs ago)
GNWL33
[ 94% ]
(7 hrs ago)
GNWL60
[ 93% ]
(7 hrs ago)
6 Jan, Sat
GNWL1
[ 94% ]
(21 hrs ago)
RAC 6
[ 100% ]
(21 hrs ago)
GNWL29
[ 93% ]
(14 hrs ago)
7 Jan, Sun
AVL13
[ 100% ]
(21 hrs ago)
RAC 9
[ 100% ]
(21 hrs ago)
RAC 60
[ 100% ]
(14 hrs ago)
8 Jan, Mon
AVL14
[ 100% ]
(7 hrs ago)
AVL32
[ 100% ]
(7 hrs ago)
RAC 61
[ 100% ]
(7 hrs ago)
9 Jan, Tue
AVL18
[ 100% ]
(7 hrs ago)
AVL69
[ 100% ]
(7 hrs ago)
AVL66
[ 100% ]
(7 hrs ago)
10 Jan, Wed
GNWL1
[ 94% ]
(7 hrs ago)
AVL60
[ 100% ]
(7 hrs ago)
AVL92
[ 100% ]
(7 hrs ago)
11 Jan, Thu
AVL7
[ 100% ]
(7 hrs ago)
AVL9
[ 100% ]
(7 hrs ago)
RAC 3
[ 100% ]
(7 hrs ago)
12 Jan, Fri
AVL5
[ 100% ]
(7 hrs ago)
GNWL6
[ 95% ]
(7 hrs ago)
GNWL13
[ 95% ]
(7 hrs ago)
13 Jan, Sat
AVL14
[ 100% ]
(7 hrs ago)
AVL86
[ 100% ]
(7 hrs ago)
AVL80
[ 100% ]
(7 hrs ago)
14 Jan, Sun
AVL10
[ 100% ]
(44 min ago)
AVL88
[ 100% ]
(1 day ago)
AVL211
[ 100% ]
(44 min ago)
15 Jan, Mon
AVL16
[ 100% ]
(44 min ago)
AVL83
[ 100% ]
(1 day ago)
AVL285
[ 100% ]
(44 min ago)
16 Jan, Tue
AVL18
[ 100% ]
(44 min ago)
AVL111
[ 100% ]
(1 day ago)
AVL330
[ 100% ]
(44 min ago)
17 Jan, Wed
AVL9
[ 100% ]
(44 min ago)
Check
AVL285
[ 100% ]
(44 min ago)
18 Jan, Thu
AVL13
[ 100% ]
(44 min ago)
Check
AVL5
[ 100% ]
(44 min ago)
19 Jan, Fri
AVL17
[ 100% ]
(44 min ago)
AVL45
[ 100% ]
(1 day ago)
RAC 7
[ 100% ]
(44 min ago)
20 Jan, Sat
AVL12
[ 100% ]
(1 day ago)
AVL50
[ 100% ]
(1 day ago)
AVL157
[ 100% ]
(1 day ago)
21 Jan, Sun
AVL17
[ 100% ]
(1 day ago)
AVL101
[ 100% ]
(1 day ago)
AVL249
[ 100% ]
(1 day ago)
22 Jan, Mon
AVL18
[ 100% ]
(1 day ago)
AVL108
[ 100% ]
(1 day ago)
AVL315
[ 100% ]
(1 day ago)
23 Jan, Tue
AVL18
[ 100% ]
(1 day ago)
AVL114
[ 100% ]
(1 day ago)
AVL231
[ 100% ]
(1 day ago)
24 Jan, Wed
AVL16
[ 100% ]
(1 day ago)
AVL3
[ 100% ]
(1 day ago)
RAC 40
[ 100% ]
(1 day ago)
25 Jan, Thu
GNWL1
[ 95% ]
(1 day ago)
GNWL34
[ 94% ]
(1 day ago)
GNWL99
[ 90% ]
(1 day ago)
26 Jan, Fri
AVL18
[ 100% ]
(1 day ago)
AVL17
[ 100% ]
(1 day ago)
RAC 39
[ 100% ]
(1 day ago)
27 Jan, Sat
AVL14
[ 100% ]
(1 day ago)
AVL93
[ 100% ]
(1 day ago)
AVL311
[ 100% ]
(1 day ago)
28 Jan, Sun
AVL15
[ 100% ]
(1 day ago)
AVL113
[ 100% ]
(1 day ago)
AVL270
[ 100% ]
(1 day ago)
29 Jan, Mon
AVL18
[ 100% ]
(1 day ago)
AVL124
[ 100% ]
(1 day ago)
AVL381
[ 100% ]
(1 day ago)
30 Jan, Tue
AVL4
[ 100% ]
(1 day ago)
AVL115
[ 100% ]
(1 day ago)
AVL387
[ 100% ]
(1 day ago)
31 Jan, Wed
AVL18
[ 100% ]
(1 day ago)
AVL117
[ 100% ]
(1 day ago)
AVL405
[ 100% ]
(1 day ago)
1 Feb, Thu
AVL18
[ 100% ]
(1 day ago)
AVL77
[ 100% ]
(1 day ago)
AVL312
[ 100% ]
(1 day ago)
2 Feb, Fri
AVL3
[ 100% ]
(1 day ago)
RAC 1
[ 100% ]
(1 day ago)
AVL321
[ 100% ]
(1 day ago)
3 Feb, Sat
AVL18
[ 100% ]
(1 day ago)
AVL102
[ 100% ]
(1 day ago)
AVL351
[ 100% ]
(1 day ago)
4 Feb, Sun
AVL16
[ 100% ]
(5 hrs ago)
AVL107
[ 100% ]
(5 hrs ago)
AVL365
[ 100% ]
(5 hrs ago)
5 Feb, Mon
AVL12
[ 100% ]
(5 hrs ago)
AVL113
[ 100% ]
(5 hrs ago)
AVL404
[ 100% ]
(5 hrs ago)
6 Feb, Tue
AVL18
[ 100% ]
(5 hrs ago)
AVL86
[ 100% ]
(5 hrs ago)
AVL366
[ 100% ]
(5 hrs ago)
7 Feb, Wed
AVL12
[ 100% ]
(5 hrs ago)
AVL98
[ 100% ]
(5 hrs ago)
AVL369
[ 100% ]
(5 hrs ago)
8 Feb, Thu
AVL18
[ 100% ]
(5 hrs ago)
AVL65
[ 100% ]
(5 hrs ago)
AVL360
[ 100% ]
(5 hrs ago)
9 Feb, Fri
AVL18
[ 100% ]
(5 hrs ago)
AVL23
[ 100% ]
(5 hrs ago)
AVL285
[ 100% ]
(5 hrs ago)
10 Feb, Sat
AVL18
[ 100% ]
(1 day ago)
AVL75
[ 100% ]
(1 day ago)
AVL315
[ 100% ]
(1 day ago)
11 Feb, Sun
AVL18
[ 100% ]
(1 day ago)
AVL106
[ 100% ]
(1 day ago)
AVL343
[ 100% ]
(1 day ago)
12 Feb, Mon
AVL18
[ 100% ]
(1 day ago)
AVL122
[ 100% ]
(1 day ago)
AVL383
[ 100% ]
(1 day ago)
13 Feb, Tue
AVL14
[ 100% ]
(1 day ago)
AVL118
[ 100% ]
(1 day ago)
AVL408
[ 100% ]
(1 day ago)
14 Feb, Wed
AVL18
[ 100% ]
(41 min ago)
AVL100
[ 100% ]
(41 min ago)
AVL408
[ 100% ]
(41 min ago)
15 Feb, Thu
AVL18
[ 100% ]
(41 min ago)
AVL120
[ 100% ]
(41 min ago)
AVL307
[ 100% ]
(41 min ago)
16 Feb, Fri
AVL12
[ 100% ]
(41 min ago)
AVL76
[ 100% ]
(41 min ago)
AVL361
[ 100% ]
(41 min ago)
17 Feb, Sat
AVL12
[ 100% ]
(41 min ago)
AVL96
[ 100% ]
(41 min ago)
AVL386
[ 100% ]
(41 min ago)
18 Feb, Sun
AVL15
[ 100% ]
(41 min ago)
AVL100
[ 100% ]
(41 min ago)
AVL367
[ 100% ]
(41 min ago)
19 Feb, Mon
AVL16
[ 100% ]
(41 min ago)
AVL116
[ 100% ]
(41 min ago)
AVL393
[ 100% ]
(41 min ago)
20 Feb, Tue
AVL18
[ 100% ]
(5 hrs ago)
AVL101
[ 100% ]
(5 hrs ago)
AVL382
[ 100% ]
(5 hrs ago)
21 Feb, Wed
AVL14
[ 100% ]
(5 hrs ago)
AVL116
[ 100% ]
(5 hrs ago)
AVL402
[ 100% ]
(5 hrs ago)
22 Feb, Thu
AVL18
[ 100% ]
(5 hrs ago)
AVL86
[ 100% ]
(5 hrs ago)
AVL352
[ 100% ]
(5 hrs ago)
23 Feb, Fri
AVL15
[ 100% ]
(7 hrs ago)
AVL72
[ 100% ]
(7 hrs ago)
AVL329
[ 100% ]
(7 hrs ago)
24 Feb, Sat
AVL18
[ 100% ]
(7 hrs ago)
AVL100
[ 100% ]
(7 hrs ago)
AVL385
[ 100% ]
(7 hrs ago)
25 Feb, Sun Check Check Check
26 Feb, Mon
AVL18
[ 100% ]
(1 day ago)
AVL121
[ 100% ]
(1 day ago)
AVL414
[ 100% ]
(1 day ago)
27 Feb, Tue
AVL18
[ 100% ]
(1 day ago)
AVL122
[ 100% ]
(1 day ago)
AVL406
[ 100% ]
(1 day ago)
28 Feb, Wed
AVL18
[ 100% ]
(1 day ago)
AVL101
[ 100% ]
(1 day ago)
AVL357
[ 100% ]
(1 day ago)
1 Mar, Thu
AVL14
[ 100% ]
(1 day ago)
AVL94
[ 100% ]
(1 day ago)
AVL354
[ 100% ]
(1 day ago)
2 Mar, Fri
AVL18
[ 100% ]
(1 day ago)
AVL91
[ 100% ]
(1 day ago)
AVL372
[ 100% ]
(1 day ago)
3 Mar, Sat
AVL18
[ 100% ]
(1 day ago)
AVL85
[ 100% ]
(1 day ago)
AVL346
[ 100% ]
(1 day ago)
4 Mar, Sun Check Check Check
5 Mar, Mon Check Check Check
6 Mar, Tue Check Check Check
7 Mar, Wed
AVL18
[ 100% ]
(3 hrs ago)
AVL114
[ 100% ]
(3 hrs ago)
AVL381
[ 100% ]
(3 hrs ago)
8 Mar, Thu
AVL18
[ 100% ]
(3 hrs ago)
AVL118
[ 100% ]
(3 hrs ago)
AVL387
[ 100% ]
(3 hrs ago)
9 Mar, Fri
AVL18
[ 100% ]
(3 hrs ago)
AVL67
[ 100% ]
(3 hrs ago)
AVL350
[ 100% ]
(3 hrs ago)
10 Mar, Sat
AVL18
[ 100% ]
(3 hrs ago)
AVL89
[ 100% ]
(3 hrs ago)
AVL365
[ 100% ]
(3 hrs ago)
11 Mar, Sun
AVL18
[ 100% ]
(3 hrs ago)
AVL100
[ 100% ]
(3 hrs ago)
AVL363
[ 100% ]
(3 hrs ago)
12 Mar, Mon
AVL18
[ 100% ]
(3 hrs ago)
AVL121
[ 100% ]
(3 hrs ago)
AVL395
[ 100% ]
(3 hrs ago)
13 Mar, Tue
AVL18
[ 100% ]
(1 day ago)
AVL124
[ 100% ]
(1 day ago)
AVL411
[ 100% ]
(1 day ago)
14 Mar, Wed Check Check Check
15 Mar, Thu Check Check Check
16 Mar, Fri Check Check Check
17 Mar, Sat Check Check Check
18 Mar, Sun Check Check Check
19 Mar, Mon Check Check Check
20 Mar, Tue Check Check Check
21 Mar, Wed Check Check Check
22 Mar, Thu Check Check Check

22461 SHRI SHAKTI EXP train info

SHRI SHAKTI EXP (22461) runs from New Delhi (NDLS) to Vaishno Devi Katra (SVDK). It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A). It is a superfast train and covers a distance of 655 kms in 11 hr 40 min. This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. It has 6 halts. This train runs with an LHB Rake and also has a pantry car. Final chart for 22461 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.