Seat Availability of Shri Shakti AC Express 22461

close
Runs Daily
Class - 1A 2A 3A
Date 1A
₹ 2415
2A
₹ 1430
3A
₹ 1010
18 Feb, Mon
AVL9
100%
(2 hrs ago)
DEPARTED
0%
(12 min ago)
DEPARTED
0%
(12 min ago)
19 Feb, Tue
AVL
100%
(37 min ago)
RAC 6
100%
(12 min ago)
AVL
100%
(12 min ago)
20 Feb, Wed
AVL
100%
(37 min ago)
RAC13
100%
(12 min ago)
RAC13
100%
(12 min ago)
21 Feb, Thu
GNWL4
80%
(37 min ago)
RAC27
100%
(12 min ago)
RAC79
100%
(12 min ago)
22 Feb, Fri
GNWL12
81%
(37 min ago)
GNWL19
87%
(12 min ago)
GNWL76
59%
(12 min ago)
23 Feb, Sat
GNWL6
89%
(37 min ago)
GNWL26
87%
(12 min ago)
GNWL24
91%
(12 min ago)
24 Feb, Sun
GNWL2
91%
(37 min ago)
RAC23
100%
(47 min ago)
RAC36
100%
(37 min ago)
25 Feb, Mon
GNWL1
93%
(4 hrs ago)
GNWL1
95%
(4 hrs ago)
RAC9
100%
(4 hrs ago)
26 Feb, Tue
GNWL3
93%
(4 hrs ago)
RAC 13
100%
(4 hrs ago)
RAC 23
100%
(4 hrs ago)
27 Feb, Wed
GNWL5
92%
(48 min ago)
RAC25
100%
(48 min ago)
RAC 12
100%
(4 hrs ago)
28 Feb, Thu
GNWL6
82%
(48 min ago)
GNWL18
89%
(48 min ago)
GNWL8
94%
(5 hrs ago)
1 Mar, Fri
GNWL2
92%
(48 min ago)
GNWL47
74%
(48 min ago)
GNWL80
76%
(1 hr ago)
2 Mar, Sat
GNWL8
90%
(48 min ago)
GNWL41
86%
(48 min ago)
GNWL91
82%
(1 hr ago)
3 Mar, Sun
GNWL1
93%
(48 min ago)
RAC 6
100%
(48 min ago)
RAC 57
100%
(1 hr ago)
4 Mar, Mon
AVL2
100%
(48 min ago)
RAC 11
100%
(48 min ago)
RAC 7
100%
(1 hr ago)
5 Mar, Tue
AVL1
100%
(3 hrs ago)
RAC 7
100%
(3 hrs ago)
AVL7
100%
(1 hr ago)
6 Mar, Wed
GNWL1
94%
(55 min ago)
RAC 12
100%
(55 min ago)
RAC 21
100%
(55 min ago)
7 Mar, Thu
GNWL7
87%
(55 min ago)
GNWL10
94%
(55 min ago)
GNWL34
94%
(55 min ago)
8 Mar, Fri
GNWL2
93%
(55 min ago)
GNWL43
82%
(55 min ago)
GNWL66
92%
(55 min ago)
9 Mar, Sat
GNWL3
93%
(55 min ago)
GNWL11
95%
(55 min ago)
GNWL23
94%
(55 min ago)
10 Mar, Sun
GNWL7
91%
(55 min ago)
GNWL22
94%
(55 min ago)
GNWL8
94%
(55 min ago)
11 Mar, Mon
GNWL1
94%
(55 min ago)
RAC 27
100%
(55 min ago)
RAC49
100%
(55 min ago)
12 Mar, Tue
GNWL1
94%
(1 hr ago)
RAC 21
100%
(1 hr ago)
RAC 22
100%
(1 hr ago)
13 Mar, Wed
GNWL3
94%
(1 hr ago)
GNWL12
95%
(1 hr ago)
RAC32
100%
(1 hr ago)
14 Mar, Thu
GNWL1
94%
(1 hr ago)
GNWL33
87%
(1 hr ago)
GNWL38
94%
(1 hr ago)
15 Mar, Fri
GNWL9
93%
(1 hr ago)
GNWL23
95%
(1 hr ago)
GNWL64
93%
(1 hr ago)
16 Mar, Sat
GNWL8
94%
(1 hr ago)
GNWL28
94%
(1 hr ago)
GNWL45
94%
(1 hr ago)
17 Mar, Sun
GNWL7
93%
(1 hr ago)
GNWL9
95%
(1 hr ago)
RAC83
100%
(1 hr ago)
18 Mar, Mon
GNWL4
94%
(1 hr ago)
GNWL15
95%
(1 hr ago)
RAC62
100%
(1 hr ago)
19 Mar, Tue
GNWL1
94%
(1 hr ago)
GNWL23
95%
(1 hr ago)
GNWL51
94%
(1 hr ago)
20 Mar, Wed
GNWL6
93%
(2 hrs ago)
GNWL53
57%
(2 hrs ago)
GNWL108
47%
(2 hrs ago)
21 Mar, Thu
GNWL11
93%
(2 hrs ago)
GNWL64
70%
(2 hrs ago)
GNWL95
92%
(2 hrs ago)
22 Mar, Fri
GNWL5
94%
(4 hrs ago)
GNWL65
87%
(6 hrs ago)
GNWL69
91%
(4 hrs ago)
23 Mar, Sat
GNWL4
94%
(4 hrs ago)
GNWL33
93%
(6 hrs ago)
GNWL51
94%
(4 hrs ago)
24 Mar, Sun
GNWL2
94%
(1 hr ago)
GNWL9
95%
(1 hr ago)
GNWL40
94%
(1 hr ago)
25 Mar, Mon
GNWL1
94%
(1 hr ago)
GNWL9
95%
(1 hr ago)
GNWL28
94%
(1 hr ago)
26 Mar, Tue
GNWL6
94%
(1 hr ago)
GNWL7
95%
(1 hr ago)
GNWL14
95%
(1 hr ago)
27 Mar, Wed
GNWL5
94%
(1 hr ago)
GNWL4
95%
(1 hr ago)
GNWL18
94%
(1 hr ago)
28 Mar, Thu
AVL
100%
(1 hr ago)
GNWL15
95%
(1 hr ago)
GNWL64
94%
(1 hr ago)
29 Mar, Fri
GNWL1
94%
(1 hr ago)
GNWL45
89%
(1 hr ago)
GNWL80
87%
(1 hr ago)
30 Mar, Sat
GNWL1
94%
(1 hr ago)
GNWL17
95%
(1 hr ago)
GNWL73
87%
(1 hr ago)
31 Mar, Sun
GNWL1
94%
(7 hrs ago)
GNWL9
95%
(7 hrs ago)
GNWL43
94%
(22 hrs ago)
1 Apr, Mon
GNWL1
94%
(7 hrs ago)
GNWL8
95%
(7 hrs ago)
GNWL7
94%
(22 hrs ago)
2 Apr, Tue
AVL14
100%
(3 hrs ago)
RAC 24
100%
(3 hrs ago)
RAC 81
100%
(3 hrs ago)
3 Apr, Wed
AVL13
100%
(3 hrs ago)
RAC 2
100%
(3 hrs ago)
RAC 34
100%
(3 hrs ago)
4 Apr, Thu
GNWL10
92%
(3 hrs ago)
RAC 3
100%
(3 hrs ago)
RAC 66
100%
(3 hrs ago)
5 Apr, Fri
GNWL8
93%
(3 hrs ago)
GNWL23
95%
(3 hrs ago)
GNWL42
93%
(3 hrs ago)
6 Apr, Sat
AVL1
100%
(3 hrs ago)
RAC30
100%
(3 hrs ago)
GNWL24
93%
(3 hrs ago)
7 Apr, Sun
AVL1
100%
(3 hrs ago)
AVL1
100%
(3 hrs ago)
RAC 20
100%
(3 hrs ago)
8 Apr, Mon
GNWL3
94%
(3 hrs ago)
AVL61
100%
(3 hrs ago)
AVL145
100%
(3 hrs ago)
9 Apr, Tue
AVL8
100%
(3 hrs ago)
AVL50
100%
(3 hrs ago)
AVL252
100%
(3 hrs ago)
10 Apr, Wed
AVL18
100%
(3 hrs ago)
AVL55
100%
(3 hrs ago)
AVL192
100%
(3 hrs ago)
11 Apr, Thu
AVL4
100%
(3 hrs ago)
RAC 1
100%
(3 hrs ago)
RAC 46
100%
(3 hrs ago)
12 Apr, Fri
GNWL5
94%
(6 hrs ago)
GNWL16
95%
(6 hrs ago)
GNWL48
93%
(6 hrs ago)
13 Apr, Sat
GNWL1
94%
(6 hrs ago)
GNWL15
95%
(6 hrs ago)
GNWL13
94%
(6 hrs ago)
14 Apr, Sun
AVL12
100%
(6 hrs ago)
RAC 13
100%
(6 hrs ago)
RAC 47
100%
(6 hrs ago)
15 Apr, Mon
AVL6
100%
(6 hrs ago)
RAC 7
100%
(6 hrs ago)
RAC 40
100%
(6 hrs ago)
16 Apr, Tue
GNWL5
94%
(6 hrs ago)
GNWL1
95%
(6 hrs ago)
GNWL6
95%
(6 hrs ago)
17 Apr, Wed
GNWL7
94%
(6 hrs ago)
GNWL11
95%
(6 hrs ago)
GNWL16
95%
(6 hrs ago)
18 Apr, Thu
GNWL4
94%
(5 hrs ago)
GNWL24
95%
(5 hrs ago)
GNWL65
93%
(5 hrs ago)
19 Apr, Fri
AVL1
100%
(5 hrs ago)
GNWL6
95%
(5 hrs ago)
GNWL19
94%
(5 hrs ago)
20 Apr, Sat
GNWL2
94%
(5 hrs ago)
RAC 6
100%
(5 hrs ago)
RAC 59
100%
(5 hrs ago)
21 Apr, Sun
AVL8
100%
(5 hrs ago)
AVL2
100%
(5 hrs ago)
AVL
100%
(5 hrs ago)
22 Apr, Mon
AVL14
100%
(5 hrs ago)
AVL62
100%
(5 hrs ago)
AVL137
100%
(5 hrs ago)
23 Apr, Tue
AVL12
100%
(5 hrs ago)
AVL80
100%
(5 hrs ago)
AVL228
100%
(5 hrs ago)
24 Apr, Wed
AVL16
100%
(5 hrs ago)
AVL59
100%
(8 hrs ago)
AVL77
100%
(5 hrs ago)
25 Apr, Thu
AVL4
100%
(5 hrs ago)
RAC 9
100%
(6 hrs ago)
RAC 41
100%
(5 hrs ago)
26 Apr, Fri
GNWL2
94%
(5 hrs ago)
RAC 13
100%
(6 hrs ago)
RAC 72
100%
(5 hrs ago)
27 Apr, Sat
AVL7
100%
(5 hrs ago)
AVL9
100%
(6 hrs ago)
RAC 26
100%
(5 hrs ago)
28 Apr, Sun
AVL11
100%
(5 hrs ago)
AVL78
100%
(6 hrs ago)
AVL185
100%
(5 hrs ago)
29 Apr, Mon
AVL12
100%
(6 hrs ago)
AVL103
100%
(6 hrs ago)
AVL265
100%
(6 hrs ago)
30 Apr, Tue
AVL18
100%
(6 hrs ago)
AVL89
100%
(6 hrs ago)
AVL338
100%
(6 hrs ago)
1 May, Wed
AVL18
100%
(22 hrs ago)
AVL69
100%
(22 hrs ago)
AVL306
100%
(22 hrs ago)
2 May, Thu
AVL17
100%
(22 hrs ago)
AVL87
100%
(22 hrs ago)
AVL256
100%
(22 hrs ago)
3 May, Fri
AVL2
100%
(22 hrs ago)
AVL22
100%
(22 hrs ago)
AVL221
100%
(22 hrs ago)
4 May, Sat
AVL16
100%
(22 hrs ago)
AVL75
100%
(22 hrs ago)
AVL163
100%
(22 hrs ago)
5 May, Sun
AVL2
100%
(22 hrs ago)
AVL96
100%
(22 hrs ago)
AVL255
100%
(22 hrs ago)
6 May, Mon
AVL18
100%
(22 hrs ago)
AVL82
100%
(22 hrs ago)
AVL233
100%
(22 hrs ago)
7 May, Tue
AVL16
100%
(22 hrs ago)
AVL66
100%
(22 hrs ago)
AVL289
100%
(22 hrs ago)
8 May, Wed
AVL18
100%
(22 hrs ago)
AVL109
100%
(22 hrs ago)
AVL281
100%
(22 hrs ago)
9 May, Thu
AVL10
100%
(22 hrs ago)
AVL95
100%
(22 hrs ago)
AVL286
100%
(22 hrs ago)
10 May, Fri
AVL11
100%
(22 hrs ago)
AVL27
100%
(22 hrs ago)
AVL84
100%
(22 hrs ago)
11 May, Sat
AVL17
100%
(22 hrs ago)
AVL66
100%
(22 hrs ago)
AVL115
100%
(22 hrs ago)
12 May, Sun
AVL12
100%
(22 hrs ago)
AVL74
100%
(22 hrs ago)
AVL203
100%
(22 hrs ago)
13 May, Mon
AVL18
100%
(22 hrs ago)
AVL91
100%
(22 hrs ago)
AVL318
100%
(22 hrs ago)
14 May, Tue
AVL18
100%
(22 hrs ago)
AVL100
100%
(22 hrs ago)
AVL181
100%
(22 hrs ago)
15 May, Wed
AVL17
100%
(22 hrs ago)
AVL76
100%
(22 hrs ago)
AVL270
100%
(22 hrs ago)
16 May, Thu
AVL13
100%
(22 hrs ago)
AVL87
100%
(22 hrs ago)
AVL192
100%
(22 hrs ago)
17 May, Fri
AVL14
100%
(22 hrs ago)
AVL61
100%
(22 hrs ago)
AVL31
100%
(22 hrs ago)
18 May, Sat
AVL14
100%
(22 hrs ago)
AVL33
100%
(22 hrs ago)
AVL42
100%
(22 hrs ago)
19 May, Sun
AVL18
100%
(22 hrs ago)
AVL35
100%
(22 hrs ago)
AVL215
100%
(22 hrs ago)
20 May, Mon
AVL15
100%
(22 hrs ago)
AVL85
100%
(22 hrs ago)
AVL260
100%
(22 hrs ago)
21 May, Tue
AVL14
100%
(22 hrs ago)
AVL53
100%
(22 hrs ago)
AVL210
100%
(22 hrs ago)
22 May, Wed
AVL18
100%
(22 hrs ago)
AVL67
100%
(22 hrs ago)
AVL224
100%
(22 hrs ago)
23 May, Thu
AVL16
100%
(22 hrs ago)
AVL72
100%
(22 hrs ago)
AVL244
100%
(22 hrs ago)
24 May, Fri
AVL15
100%
(22 hrs ago)
AVL43
100%
(22 hrs ago)
AVL126
100%
(22 hrs ago)
25 May, Sat
AVL18
100%
(22 hrs ago)
AVL78
100%
(22 hrs ago)
AVL154
100%
(22 hrs ago)
26 May, Sun
AVL16
100%
(1 hr ago)
AVL69
100%
(1 hr ago)
AVL254
100%
(1 hr ago)
27 May, Mon
AVL9
100%
(1 hr ago)
AVL104
100%
(1 hr ago)
AVL272
100%
(1 hr ago)
28 May, Tue
AVL10
100%
(1 hr ago)
AVL101
100%
(1 hr ago)
AVL343
100%
(1 hr ago)
29 May, Wed
AVL18
100%
(1 hr ago)
AVL97
100%
(1 hr ago)
AVL331
100%
(1 hr ago)
30 May, Thu
AVL14
100%
(1 hr ago)
AVL58
100%
(1 hr ago)
AVL332
100%
(1 hr ago)
31 May, Fri
AVL18
100%
(1 hr ago)
AVL73
100%
(1 hr ago)
AVL270
100%
(1 hr ago)
1 Jun, Sat
AVL18
100%
(22 hrs ago)
AVL73
100%
(22 hrs ago)
AVL307
100%
(22 hrs ago)
2 Jun, Sun
AVL13
100%
(22 hrs ago)
AVL106
100%
(22 hrs ago)
AVL242
100%
(22 hrs ago)
3 Jun, Mon
AVL18
100%
(22 hrs ago)
AVL103
100%
(22 hrs ago)
AVL326
100%
(22 hrs ago)
4 Jun, Tue
AVL18
100%
(22 hrs ago)
AVL71
100%
(22 hrs ago)
AVL311
100%
(22 hrs ago)
5 Jun, Wed
AVL18
100%
(22 hrs ago)
AVL96
100%
(22 hrs ago)
AVL138
100%
(22 hrs ago)
6 Jun, Thu
AVL18
100%
(22 hrs ago)
AVL93
100%
(22 hrs ago)
AVL355
100%
(22 hrs ago)
7 Jun, Fri
AVL12
100%
(22 hrs ago)
AVL64
100%
(22 hrs ago)
AVL301
100%
(22 hrs ago)
8 Jun, Sat
AVL18
100%
(22 hrs ago)
AVL87
100%
(22 hrs ago)
AVL319
100%
(22 hrs ago)
9 Jun, Sun
AVL18
100%
(22 hrs ago)
AVL111
100%
(22 hrs ago)
AVL375
100%
(22 hrs ago)
10 Jun, Mon
AVL18
100%
(22 hrs ago)
AVL104
100%
(22 hrs ago)
AVL352
100%
(22 hrs ago)
11 Jun, Tue
AVL18
100%
(22 hrs ago)
AVL114
100%
(22 hrs ago)
AVL378
100%
(22 hrs ago)
12 Jun, Wed
AVL18
100%
(22 hrs ago)
AVL94
100%
(22 hrs ago)
AVL377
100%
(22 hrs ago)
13 Jun, Thu
AVL18
100%
(22 hrs ago)
AVL115
100%
(22 hrs ago)
AVL387
100%
(22 hrs ago)
14 Jun, Fri
AVL15
100%
(22 hrs ago)
AVL90
100%
(22 hrs ago)
AVL373
100%
(22 hrs ago)
15 Jun, Sat
AVL18
100%
(22 hrs ago)
AVL103
100%
(22 hrs ago)
AVL348
100%
(22 hrs ago)
16 Jun, Sun
AVL18
100%
(21 hrs ago)
AVL119
100%
(21 hrs ago)
AVL386
100%
(21 hrs ago)
17 Jun, Mon
AVL18
100%
(21 hrs ago)
AVL119
100%
(21 hrs ago)
AVL387
100%
(21 hrs ago)
18 Jun, Tue
check
check
check
19 Jun, Wed
check
check
check

Train 22461 Shri Shakti AC Express Reviews

(No reviews yet. Be the first one to review)
Punctuality
star_border star_border star_border star_border star_border
Cleanliness
star_border star_border star_border star_border star_border
Food
star_border star_border star_border star_border star_border
Uncrowded
star_border star_border star_border star_border star_border
Rate and review this train

22461 Shri Shakti AC Express train info

Shri Shakti AC Express (22461) runs from New Delhi (NDLS) to Vaishno Devi Katra (SVDK). It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A). It is a superfast train and covers a distance of 655 kms in 11 hr 40 min. This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. It has 6 halts. This train runs with an LHB Rake and also has a pantry car. Final chart for 22461 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.
close
Recently Asked Question
What does it mean CNF
[My query is about PNR 2739003532 for train 15035 UTR SAMPRK K EX]
edit Answer
30 views
  
1 reply
Pvr 4355146693 for train devagiri exp
[My query is about PNR 4355146693 for train 17058 DEVAGIRI EXP]
edit Answer
28 views
  
0 reply
4355143974 for train devargiri
[My query is about PNR 4355143974 for train 17058 DEVAGIRI EXP]
edit Answer
14 views
  
0 reply
When does the chart prepares of train 15909 for Siwan station?
[My query is about PNR 6725575689 for train 15909 ABADH ASSAM EXP]
edit Answer
89 views
  
1 reply
From which platform no does the train 17016 departs at Secunderabad?
[ My query is about train 17016 ]
edit Answer
236 views
  
1 reply
Will I get bed rolls in train no. 19707 in 3AC?
[My query is about PNR 2519953204 for train 19708 ARAVALI EXPRESS]
edit Answer
202 views
  
1 reply
What are the seat and coach numbers alloted to me?
[My query is about PNR 6625693058 for train 12807 SAMTA EXPRESS]
edit Answer
411 views
  
1 reply
Is second class berth a general berth
Is second class berth a unreserved berth
edit Answer
684 views
  
1 reply
What will be the coach position of BE1
[My query is about train 19062]
edit Answer
233 views
  
0 reply
Can I travel with tatkal waiting ticket?
Can I travel with tatakal wanting ticket?
edit Answer
499 views
  
0 reply
What will be the coach position of coach CE1 for train no. 12033?
@Vaibhav_Saxena1 The coach no. CE1 is an extra coach. This extra coach usually gets attached near the Executive Chair Car coach of the train 12033/CNB-NDLS Shatabdi.
check_circle Solved
443 views
  
2 replies