Seat Availability: 12901 - GUJRAT MAIL

Runs Daily
Class - 1A 2A 3A SL 2S
close
Date 1A
₹ 1755
2A 3A
₹ 825
SL
₹ 320
2S
7 Feb, Tue
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
NOT AVL
--
(9 hrs ago)
NOT AVL
--
(9 hrs ago)
NOT AVL
--
(9 hrs ago)
CHARTINGDONE *
--
(9 hrs ago)
8 Feb, Wed
GNWL7
18%
(7 hrs ago)
GNWL11
49%
(9 hrs ago)
GNWL20
61%
(9 hrs ago)
GNWL86
29%
(9 hrs ago)
NOT AVL
--
(9 hrs ago)
9 Feb, Thu
GNWL4
39%
(7 hrs ago)
GNWL19
38%
(9 hrs ago)
GNWL25
62%
(5 hrs ago)
GNWL84
39%
(5 hrs ago)
NOT AVL
--
(9 hrs ago)
10 Feb, Fri
GNWL11
9%
(7 hrs ago)
GNWL29
25%
(9 hrs ago)
GNWL41
57%
(5 hrs ago)
GNWL128
24%
(5 hrs ago)
NOT AVL
--
(9 hrs ago)
11 Feb, Sat
GNWL6
29%
(7 hrs ago)
GNWL15
49%
(9 hrs ago)
GNWL24
67%
(5 hrs ago)
GNWL110
45%
(5 hrs ago)
NOT AVL
--
(9 hrs ago)
12 Feb, Sun
GNWL3
54%
(7 hrs ago)
GNWL17
47%
(9 hrs ago)
GNWL49
56%
(5 hrs ago)
GNWL113
57%
(5 hrs ago)
NOT AVL
--
(9 hrs ago)
13 Feb, Mon
GNWL2
63%
(7 hrs ago)
GNWL5
--
(12 hrs ago)
GNWL21
75%
(5 hrs ago)
GNWL68
86%
(5 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
14 Feb, Tue
GNWL4
--
(12 hrs ago)
GNWL8
--
(12 hrs ago)
GNWL37
63%
(5 hrs ago)
GNWL100
53%
(5 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
15 Feb, Wed
GNWL2
--
(12 hrs ago)
GNWL17
--
(12 hrs ago)
GNWL24
--
(12 hrs ago)
GNWL77
77%
(12 hrs ago)
NOT AVL
--
(4 hrs ago)
16 Feb, Thu
GNWL2
--
(12 hrs ago)
GNWL11
--
(12 hrs ago)
GNWL20
--
(12 hrs ago)
GNWL52
89%
(12 hrs ago)
NOT AVL
--
(4 hrs ago)
17 Feb, Fri
GNWL9
--
(12 hrs ago)
GNWL12
--
(12 hrs ago)
GNWL44
--
(12 hrs ago)
GNWL118
35%
(12 hrs ago)
NOT AVL
--
(4 hrs ago)
18 Feb, Sat
GNWL3
59%
(1 day ago)
GNWL12
61%
(6 hrs ago)
GNWL31
73%
(13 hrs ago)
GNWL42
89%
(17 hrs ago)
NOT AVL
--
(4 hrs ago)
19 Feb, Sun
GNWL1
85%
(1 day ago)
GNWL19
49%
(6 hrs ago)
GNWL17
85%
(6 hrs ago)
GNWL63
90%
(4 hrs ago)
NOT AVL
--
(4 hrs ago)
20 Feb, Mon
AVL2
100%
(1 day ago)
GNWL14
58%
(6 hrs ago)
GNWL37
69%
(6 hrs ago)
GNWL75
83%
(4 hrs ago)
NOT AVL
--
(4 hrs ago)
21 Feb, Tue
GNWL1
86%
(1 day ago)
GNWL5
84%
(6 hrs ago)
GNWL22
83%
(6 hrs ago)
GNWL63
89%
(4 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
22 Feb, Wed
AVL12
100%
(1 day ago)
GNWL2
91%
(6 hrs ago)
RAC34
100%
(6 hrs ago)
GNWL46
91%
(4 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
23 Feb, Thu
GNWL1
88%
(1 day ago)
RAC 7
100%
(6 hrs ago)
GNWL2
93%
(6 hrs ago)
GNWL52
88%
(4 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
24 Feb, Fri
GNWL1
88%
(1 day ago)
RAC12
100%
(1 day ago)
GNWL29
79%
(6 hrs ago)
GNWL55
88%
(4 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
25 Feb, Sat
AVL11
100%
(1 day ago)
check
AVL12
100%
(1 day ago)
GNWL20
93%
(5 hrs ago)
check
26 Feb, Sun
check
check
RAC 9
100%
(1 day ago)
GNWL2
94%
(5 hrs ago)
check
27 Feb, Mon
check
check
AVL149
100%
(1 day ago)
AVL50
100%
(5 hrs ago)
check
28 Feb, Tue
check
check
check
AVL70
100%
(6 hrs ago)
check
1 Mar, Wed
check
check
check
AVL104
100%
(6 hrs ago)
check
2 Mar, Thu
check
check
check
RAC 23
100%
(6 hrs ago)
check
3 Mar, Fri
check
check
check
GNWL76
76%
(6 hrs ago)
check
4 Mar, Sat
check
check
check
RAC 104
100%
(7 hrs ago)
check
5 Mar, Sun
check
check
check
GNWL25
94%
(7 hrs ago)
check
6 Mar, Mon
check
check
check
GNWL12
95%
(7 hrs ago)
check
7 Mar, Tue
check
check
check
GNWL2
94%
(7 hrs ago)
check
8 Mar, Wed
check
check
check
RAC 3
100%
(7 hrs ago)
check
9 Mar, Thu
check
check
check
RAC 37
100%
(7 hrs ago)
check
10 Mar, Fri
check
check
check
RAC 93
100%
(7 hrs ago)
check
11 Mar, Sat
check
check
check
RAC 59
100%
(17 hrs ago)
check
12 Mar, Sun
check
check
check
RAC 15
100%
(17 hrs ago)
check
13 Mar, Mon
check
check
check
AVL146
100%
(1 day ago)
check
14 Mar, Tue
check
check
check
AVL177
100%
(1 day ago)
check
15 Mar, Wed
check
check
check
AVL161
100%
(1 day ago)
check
16 Mar, Thu
check
check
check
AVL181
100%
(3 hrs ago)
check
17 Mar, Fri
check
check
check
RAC 1
100%
(3 hrs ago)
check
18 Mar, Sat
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL28
100%
(1 day ago)
check
AVL150
100%
(3 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
19 Mar, Sun
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL169
100%
(1 day ago)
RAC 17
100%
(3 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
20 Mar, Mon
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL17
100%
(1 day ago)
AVL209
100%
(1 day ago)
AVL192
100%
(3 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
21 Mar, Tue
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL27
100%
(1 day ago)
AVL206
100%
(1 day ago)
AVL186
100%
(3 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
22 Mar, Wed
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL25
100%
(1 day ago)
AVL175
100%
(1 day ago)
AVL212
100%
(3 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
23 Mar, Thu
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL27
100%
(1 day ago)
AVL177
100%
(1 day ago)
AVL219
100%
(3 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
24 Mar, Fri
check
check
AVL87
100%
(1 day ago)
AVL112
100%
(3 hrs ago)
check
25 Mar, Sat
check
check
check
AVL158
100%
(3 hrs ago)
check
26 Mar, Sun
check
check
check
AVL149
100%
(3 hrs ago)
check
27 Mar, Mon
check
check
check
RAC 26
100%
(3 hrs ago)
check
28 Mar, Tue
check
check
check
check
check
29 Mar, Wed
check
check
check
check
check
30 Mar, Thu
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL30
100%
(1 day ago)
AVL224
100%
(1 day ago)
AVL234
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
31 Mar, Fri
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL30
100%
(1 day ago)
AVL208
100%
(1 day ago)
AVL189
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
1 Apr, Sat
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL21
100%
(1 day ago)
AVL226
100%
(1 day ago)
AVL218
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
2 Apr, Sun
AVL17
100%
(1 day ago)
AVL28
100%
(1 day ago)
AVL185
100%
(1 day ago)
AVL235
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
3 Apr, Mon
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL31
100%
(1 day ago)
AVL211
100%
(1 day ago)
AVL237
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
4 Apr, Tue
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL27
100%
(1 day ago)
AVL216
100%
(1 day ago)
AVL183
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
5 Apr, Wed
check
check
check
check
check
6 Apr, Thu
check
check
check
check
check
7 Apr, Fri
check
check
check
check
check
8 Apr, Sat
check
check
check
check
check
9 Apr, Sun
check
check
check
check
check
10 Apr, Mon
check
check
check
check
check
11 Apr, Tue
check
check
check
check
check
12 Apr, Wed
check
check
check
check
check
13 Apr, Thu
AVL19
100%
(1 day ago)
AVL17
100%
(1 day ago)
AVL194
100%
(1 day ago)
AVL197
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
14 Apr, Fri
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL30
100%
(1 day ago)
AVL66
100%
(1 day ago)
AVL191
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
15 Apr, Sat
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL32
100%
(1 day ago)
AVL209
100%
(1 day ago)
AVL210
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
16 Apr, Sun
AVL19
100%
(1 day ago)
AVL16
100%
(1 day ago)
AVL205
100%
(1 day ago)
AVL189
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
17 Apr, Mon
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL33
100%
(1 day ago)
AVL219
100%
(1 day ago)
AVL236
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
18 Apr, Tue
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL25
100%
(1 day ago)
AVL190
100%
(1 day ago)
AVL118
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
19 Apr, Wed
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL9
100%
(1 day ago)
AVL188
100%
(1 day ago)
AVL212
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
20 Apr, Thu
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL25
100%
(1 day ago)
AVL119
100%
(1 day ago)
RAC 13
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
21 Apr, Fri
AVL15
100%
(1 day ago)
RAC 1
100%
(1 day ago)
AVL8
100%
(1 day ago)
RAC 42
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
22 Apr, Sat
AVL17
100%
(1 day ago)
AVL21
100%
(1 day ago)
AVL153
100%
(1 day ago)
AVL69
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
23 Apr, Sun
check
AVL33
100%
(1 day ago)
AVL167
100%
(1 day ago)
AVL107
100%
(1 day ago)
check
24 Apr, Mon
check
AVL26
100%
(1 day ago)
AVL137
100%
(1 day ago)
AVL129
100%
(1 day ago)
check
25 Apr, Tue
check
AVL26
100%
(1 day ago)
AVL177
100%
(1 day ago)
AVL162
100%
(1 day ago)
check
26 Apr, Wed
check
AVL26
100%
(1 day ago)
AVL187
100%
(1 day ago)
AVL172
100%
(1 day ago)
check
27 Apr, Thu
check
check
check
AVL52
100%
(1 day ago)
check
28 Apr, Fri
check
check
check
check
check
29 Apr, Sat
check
check
check
check
check
30 Apr, Sun
check
check
check
check
check
1 May, Mon
check
check
check
check
check
2 May, Tue
check
check
check
AVL14
100%
(1 day ago)
check
3 May, Wed
check
check
check
AVL208
100%
(1 day ago)
check
4 May, Thu
check
check
check
AVL35
100%
(1 day ago)
check
5 May, Fri
check
check
check
AVL7
100%
(1 day ago)
check
6 May, Sat
check
check
check
AVL82
100%
(1 day ago)
check
7 May, Sun
check
check
check
AVL177
100%
(1 day ago)
check
8 May, Mon
check
check
check
check
check
9 May, Tue
check
check
check
check
check
10 May, Wed
check
check
check
check
check
11 May, Thu
check
check
check
check
check
12 May, Fri
check
check
check
check
check
13 May, Sat
check
check
check
check
check
14 May, Sun
check
check
check
check
check
15 May, Mon
check
check
check
check
check
16 May, Tue
check
check
check
check
check
17 May, Wed
check
check
check
check
check
18 May, Thu
check
check
check
check
check
19 May, Fri
check
check
check
check
check
20 May, Sat
check
check
check
check
check
21 May, Sun
check
check
check
check
check
22 May, Mon
check
check
check
check
check
23 May, Tue
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL32
100%
(1 day ago)
AVL207
100%
(1 day ago)
AVL220
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
24 May, Wed
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL29
100%
(1 day ago)
AVL215
100%
(1 day ago)
AVL239
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
25 May, Thu
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL32
100%
(1 day ago)
AVL209
100%
(1 day ago)
AVL257
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
26 May, Fri
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL30
100%
(1 day ago)
AVL118
100%
(1 day ago)
AVL84
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
27 May, Sat
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL33
100%
(1 day ago)
AVL232
100%
(1 day ago)
AVL259
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
28 May, Sun
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL32
100%
(1 day ago)
AVL224
100%
(1 day ago)
AVL245
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
29 May, Mon
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL33
100%
(1 day ago)
AVL221
100%
(1 day ago)
AVL262
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
30 May, Tue
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL33
100%
(1 day ago)
AVL228
100%
(1 day ago)
AVL261
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
31 May, Wed
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL33
100%
(1 day ago)
AVL218
100%
(1 day ago)
AVL269
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
1 Jun, Thu
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL33
100%
(1 day ago)
AVL230
100%
(1 day ago)
AVL240
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
2 Jun, Fri
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL33
100%
(1 day ago)
AVL178
100%
(1 day ago)
AVL210
100%
(17 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
3 Jun, Sat
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL16
100%
(1 day ago)
AVL139
100%
(1 day ago)
AVL42
100%
(17 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
4 Jun, Sun
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL33
100%
(1 day ago)
AVL226
100%
(1 day ago)
AVL265
100%
(17 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
5 Jun, Mon
AVL20
100%
(9 hrs ago)
AVL33
100%
(9 hrs ago)
AVL232
100%
(9 hrs ago)
AVL269
100%
(9 hrs ago)
NOT AVL
--
(9 hrs ago)
6 Jun, Tue
AVL20
100%
(9 hrs ago)
AVL33
100%
(9 hrs ago)
AVL232
100%
(9 hrs ago)
AVL268
100%
(9 hrs ago)
NOT AVL
--
(9 hrs ago)
7 Jun, Wed
check
check
check
check
check
8 Jun, Thu
check
check
check
check
check

12901 GUJRAT MAIL train info

GUJRAT MAIL (12901) runs from Mumbai Dadar West (DDR) to Ahmedabad Jn (ADI).It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL), second seater (2S).It is a superfast train and covers a distance of 487 kms in 8 hr 10 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 11 halts.This train runs with an LHB Rake and does not have a pantry car.Final chart for 12901 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.
Book Train Ticket
Book your train tickets with Trainman
From Station
To Station
calender_icon Date
Search Trains