Seat Availability: 12558 - SAPT KRANTI EXP

Runs Daily
Class - 1A 2A 3A SL
close
Date 1A
₹ 3365
2A 3A
₹ 1400
SL
₹ 535
1 Feb, Wed
DEPARTED
--
(5 hrs ago)
NOT AVL
--
(12 hrs ago)
NOT AVL
--
(15 hrs ago)
NOT AVL
--
(13 hrs ago)
2 Feb, Thu
GNWL2
86%
(5 hrs ago)
GNWL7
85%
(7 hrs ago)
GNWL18
43%
(5 hrs ago)
GNWL94
15%
(4 hrs ago)
3 Feb, Fri
GNWL2
86%
(5 hrs ago)
GNWL6
86%
(7 hrs ago)
GNWL6
83%
(4 hrs ago)
GNWL65
22%
(2 hrs ago)
4 Feb, Sat
GNWL6
81%
(5 hrs ago)
GNWL13
80%
(6 hrs ago)
GNWL15
48%
(4 hrs ago)
GNWL69
37%
(2 hrs ago)
5 Feb, Sun
GNWL6
80%
(5 hrs ago)
GNWL16
79%
(6 hrs ago)
GNWL21
43%
(4 hrs ago)
GNWL91
23%
(2 hrs ago)
6 Feb, Mon
GNWL5
86%
(5 hrs ago)
GNWL4
89%
(6 hrs ago)
GNWL19
66%
(4 hrs ago)
GNWL70
65%
(2 hrs ago)
7 Feb, Tue
GNWL1
90%
(7 hrs ago)
GNWL5
89%
(6 hrs ago)
GNWL9
84%
(3 hrs ago)
GNWL66
44%
(2 hrs ago)
8 Feb, Wed
GNWL5
87%
(7 hrs ago)
GNWL7
87%
(6 hrs ago)
GNWL21
55%
(3 hrs ago)
GNWL66
45%
(2 hrs ago)
9 Feb, Thu
GNWL4
89%
(7 hrs ago)
GNWL11
87%
(6 hrs ago)
GNWL19
66%
(3 hrs ago)
GNWL73
55%
(7 hrs ago)
10 Feb, Fri
GNWL2
88%
(7 hrs ago)
GNWL8
87%
(7 hrs ago)
GNWL27
73%
(3 hrs ago)
GNWL88
33%
(7 hrs ago)
11 Feb, Sat
GNWL2
89%
(6 hrs ago)
GNWL8
87%
(6 hrs ago)
GNWL23
55%
(3 hrs ago)
GNWL84
62%
(7 hrs ago)
12 Feb, Sun
GNWL4
87%
(6 hrs ago)
GNWL8
88%
(6 hrs ago)
GNWL16
83%
(3 hrs ago)
GNWL93
51%
(7 hrs ago)
13 Feb, Mon
AVL2
100%
(6 hrs ago)
GNWL9
88%
(6 hrs ago)
GNWL10
86%
(15 hrs ago)
GNWL82
74%
(15 hrs ago)
14 Feb, Tue
AVL4
100%
(6 hrs ago)
GNWL3
91%
(6 hrs ago)
GNWL9
86%
(15 hrs ago)
GNWL87
51%
(15 hrs ago)
15 Feb, Wed
AVL2
100%
(6 hrs ago)
GNWL10
87%
(6 hrs ago)
GNWL17
84%
(15 hrs ago)
GNWL76
57%
(15 hrs ago)
16 Feb, Thu
AVL3
100%
(6 hrs ago)
GNWL9
89%
(6 hrs ago)
GNWL16
84%
(15 hrs ago)
GNWL80
65%
(19 hrs ago)
17 Feb, Fri
check
check
GNWL17
86%
(15 hrs ago)
GNWL72
65%
(19 hrs ago)
18 Feb, Sat
GNWL7
87%
(1 day ago)
check
GNWL21
76%
(15 hrs ago)
GNWL76
76%
(18 hrs ago)
19 Feb, Sun
GNWL1
91%
(1 day ago)
GNWL6
89%
(9 hrs ago)
GNWL14
84%
(15 hrs ago)
GNWL84
72%
(18 hrs ago)
20 Feb, Mon
AVL5
100%
(15 hrs ago)
GNWL8
90%
(9 hrs ago)
GNWL18
84%
(15 hrs ago)
GNWL107
61%
(18 hrs ago)
21 Feb, Tue
AVL8
100%
(15 hrs ago)
GNWL8
90%
(9 hrs ago)
GNWL20
81%
(9 hrs ago)
GNWL76
66%
(11 hrs ago)
22 Feb, Wed
AVL3
100%
(15 hrs ago)
GNWL2
91%
(9 hrs ago)
GNWL18
84%
(5 hrs ago)
GNWL90
50%
(11 hrs ago)
23 Feb, Thu
AVL5
100%
(15 hrs ago)
GNWL5
89%
(9 hrs ago)
GNWL16
85%
(5 hrs ago)
GNWL79
69%
(11 hrs ago)
24 Feb, Fri
GNWL1
91%
(15 hrs ago)
GNWL4
90%
(9 hrs ago)
GNWL14
87%
(5 hrs ago)
GNWL102
52%
(11 hrs ago)
25 Feb, Sat
GNWL1
92%
(15 hrs ago)
GNWL7
89%
(9 hrs ago)
GNWL20
83%
(5 hrs ago)
GNWL89
63%
(11 hrs ago)
26 Feb, Sun
check
GNWL10
88%
(9 hrs ago)
GNWL23
84%
(5 hrs ago)
GNWL90
71%
(5 hrs ago)
27 Feb, Mon
check
check
GNWL19
85%
(5 hrs ago)
GNWL93
71%
(5 hrs ago)
28 Feb, Tue
check
check
GNWL16
84%
(5 hrs ago)
GNWL79
61%
(5 hrs ago)
1 Mar, Wed
check
check
GNWL19
84%
(5 hrs ago)
GNWL109
37%
(5 hrs ago)
2 Mar, Thu
check
check
GNWL26
78%
(5 hrs ago)
GNWL100
47%
(5 hrs ago)
3 Mar, Fri
GNWL3
91%
(13 hrs ago)
check
GNWL35
82%
(5 hrs ago)
GNWL96
55%
(5 hrs ago)
4 Mar, Sat
GNWL5
90%
(13 hrs ago)
GNWL20
83%
(8 hrs ago)
GNWL41
51%
(5 hrs ago)
GNWL112
41%
(13 hrs ago)
5 Mar, Sun
GNWL4
90%
(13 hrs ago)
GNWL14
87%
(8 hrs ago)
GNWL44
41%
(5 hrs ago)
GNWL145
29%
(13 hrs ago)
6 Mar, Mon
GNWL5
91%
(13 hrs ago)
GNWL12
89%
(8 hrs ago)
GNWL37
79%
(8 hrs ago)
GNWL131
35%
(13 hrs ago)
7 Mar, Tue
AVL7
100%
(13 hrs ago)
GNWL1
93%
(8 hrs ago)
GNWL5
88%
(8 hrs ago)
GNWL43
89%
(13 hrs ago)
8 Mar, Wed
AVL13
100%
(13 hrs ago)
AVL9
100%
(8 hrs ago)
AVL26
100%
(8 hrs ago)
RAC 95
100%
(8 hrs ago)
9 Mar, Thu
AVL12
100%
(13 hrs ago)
RAC 4
100%
(8 hrs ago)
RAC 7
100%
(8 hrs ago)
GNWL67
81%
(8 hrs ago)
10 Mar, Fri
AVL6
100%
(13 hrs ago)
RAC 4
100%
(13 hrs ago)
AVL2
100%
(18 hrs ago)
GNWL34
91%
(8 hrs ago)
11 Mar, Sat
AVL8
100%
(1 day ago)
GNWL3
91%
(13 hrs ago)
check
GNWL15
92%
(7 hrs ago)
12 Mar, Sun
AVL10
100%
(1 day ago)
RAC 1
100%
(1 day ago)
check
RAC 67
100%
(7 hrs ago)
13 Mar, Mon
AVL12
100%
(1 day ago)
check
AVL37
100%
(7 hrs ago)
RAC 33
100%
(7 hrs ago)
14 Mar, Tue
AVL14
100%
(1 day ago)
check
AVL38
100%
(7 hrs ago)
RAC 12
100%
(7 hrs ago)
15 Mar, Wed
AVL12
100%
(1 day ago)
check
AVL36
100%
(7 hrs ago)
RAC 5
100%
(7 hrs ago)
16 Mar, Thu
check
check
AVL51
100%
(7 hrs ago)
AVL141
100%
(7 hrs ago)
17 Mar, Fri
check
check
AVL56
100%
(7 hrs ago)
AVL192
100%
(7 hrs ago)
18 Mar, Sat
check
check
AVL46
100%
(7 hrs ago)
AVL135
100%
(11 hrs ago)
19 Mar, Sun
check
check
check
AVL121
100%
(11 hrs ago)
20 Mar, Mon
AVL5
100%
(1 day ago)
RAC 1
100%
(1 day ago)
check
AVL57
100%
(11 hrs ago)
21 Mar, Tue
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL6
100%
(1 day ago)
check
AVL142
100%
(11 hrs ago)
22 Mar, Wed
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL7
100%
(1 day ago)
check
AVL120
100%
(11 hrs ago)
23 Mar, Thu
AVL15
100%
(1 day ago)
AVL10
100%
(1 day ago)
check
AVL185
100%
(11 hrs ago)
24 Mar, Fri
AVL16
100%
(1 day ago)
AVL2
100%
(1 day ago)
check
AVL153
100%
(11 hrs ago)
25 Mar, Sat
AVL14
100%
(1 day ago)
RAC 1
100%
(1 day ago)
AVL45
100%
(7 hrs ago)
AVL79
100%
(7 hrs ago)
26 Mar, Sun
AVL14
100%
(1 day ago)
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL39
100%
(7 hrs ago)
AVL106
100%
(7 hrs ago)
27 Mar, Mon
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL10
100%
(1 day ago)
AVL51
100%
(7 hrs ago)
AVL187
100%
(7 hrs ago)
28 Mar, Tue
AVL16
100%
(1 day ago)
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL46
100%
(7 hrs ago)
AVL196
100%
(7 hrs ago)
29 Mar, Wed
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL7
100%
(1 day ago)
AVL54
100%
(7 hrs ago)
AVL237
100%
(7 hrs ago)
30 Mar, Thu
check
check
AVL70
100%
(7 hrs ago)
AVL227
100%
(7 hrs ago)
31 Mar, Fri
check
check
AVL55
100%
(7 hrs ago)
AVL250
100%
(7 hrs ago)
1 Apr, Sat
check
check
AVL55
100%
(7 hrs ago)
AVL168
100%
(7 hrs ago)
2 Apr, Sun
check
check
AVL51
100%
(7 hrs ago)
AVL172
100%
(7 hrs ago)
3 Apr, Mon
check
AVL10
100%
(7 hrs ago)
AVL67
100%
(7 hrs ago)
AVL214
100%
(7 hrs ago)
4 Apr, Tue
check
AVL6
100%
(7 hrs ago)
AVL58
100%
(7 hrs ago)
AVL203
100%
(7 hrs ago)
5 Apr, Wed
check
AVL6
100%
(7 hrs ago)
AVL71
100%
(7 hrs ago)
AVL173
100%
(7 hrs ago)
6 Apr, Thu
check
AVL9
100%
(7 hrs ago)
AVL74
100%
(7 hrs ago)
AVL220
100%
(11 hrs ago)
7 Apr, Fri
check
AVL2
100%
(7 hrs ago)
AVL69
100%
(7 hrs ago)
AVL224
100%
(11 hrs ago)
8 Apr, Sat
check
AVL3
100%
(7 hrs ago)
AVL46
100%
(16 hrs ago)
AVL207
100%
(7 hrs ago)
9 Apr, Sun
check
check
AVL56
100%
(16 hrs ago)
AVL32
100%
(7 hrs ago)
10 Apr, Mon
check
check
AVL58
100%
(16 hrs ago)
RAC 17
100%
(7 hrs ago)
11 Apr, Tue
check
check
AVL49
100%
(7 hrs ago)
RAC 14
100%
(7 hrs ago)
12 Apr, Wed
check
check
AVL52
100%
(7 hrs ago)
RAC 27
100%
(7 hrs ago)
13 Apr, Thu
check
check
AVL53
100%
(7 hrs ago)
RAC 35
100%
(5 hrs ago)
14 Apr, Fri
check
check
AVL50
100%
(7 hrs ago)
RAC 104
100%
(5 hrs ago)
15 Apr, Sat
check
check
RAC 2
100%
(7 hrs ago)
GNWL38
91%
(5 hrs ago)
16 Apr, Sun
AVL14
100%
(1 day ago)
check
RAC 8
100%
(7 hrs ago)
GNWL47
90%
(5 hrs ago)
17 Apr, Mon
AVL12
100%
(1 day ago)
check
RAC 19
100%
(7 hrs ago)
GNWL57
90%
(5 hrs ago)
18 Apr, Tue
AVL7
100%
(1 day ago)
check
GNWL13
89%
(7 hrs ago)
GNWL67
74%
(5 hrs ago)
19 Apr, Wed
GNWL2
93%
(1 day ago)
check
GNWL8
91%
(7 hrs ago)
GNWL72
81%
(9 hrs ago)
20 Apr, Thu
GNWL1
93%
(1 day ago)
check
GNWL5
93%
(7 hrs ago)
GNWL67
87%
(9 hrs ago)
21 Apr, Fri
AVL11
100%
(1 day ago)
check
RAC 7
100%
(7 hrs ago)
GNWL48
92%
(9 hrs ago)
22 Apr, Sat
check
check
RAC 19
100%
(7 hrs ago)
GNWL72
81%
(9 hrs ago)
23 Apr, Sun
check
check
check
GNWL71
79%
(5 hrs ago)
24 Apr, Mon
check
check
RAC 15
100%
(6 hrs ago)
GNWL92
67%
(5 hrs ago)
25 Apr, Tue
check
check
GNWL6
90%
(6 hrs ago)
GNWL111
28%
(5 hrs ago)
26 Apr, Wed
check
check
GNWL1
92%
(6 hrs ago)
GNWL124
25%
(5 hrs ago)
27 Apr, Thu
check
check
GNWL17
91%
(6 hrs ago)
GNWL118
42%
(5 hrs ago)
28 Apr, Fri
check
RAC 2
100%
(1 day ago)
GNWL12
89%
(6 hrs ago)
GNWL143
39%
(5 hrs ago)
29 Apr, Sat
AVL15
100%
(1 day ago)
GNWL1
93%
(1 day ago)
GNWL15
89%
(6 hrs ago)
check
30 Apr, Sun
AVL11
100%
(1 day ago)
RAC 4
100%
(1 day ago)
GNWL13
90%
(7 hrs ago)
check
1 May, Mon
AVL12
100%
(53 min ago)
RAC 5
100%
(1 day ago)
GNWL11
94%
(1 day ago)
check
2 May, Tue
AVL16
100%
(53 min ago)
RAC 1
100%
(1 day ago)
RAC 17
100%
(13 hrs ago)
GNWL81
50%
(13 hrs ago)
3 May, Wed
AVL14
100%
(53 min ago)
AVL3
100%
(1 day ago)
RAC 17
100%
(13 hrs ago)
GNWL72
81%
(13 hrs ago)
4 May, Thu
AVL14
100%
(53 min ago)
RAC 2
100%
(1 day ago)
RAC22
100%
(13 hrs ago)
GNWL66
87%
(13 hrs ago)
5 May, Fri
AVL12
100%
(53 min ago)
check
GNWL8
91%
(13 hrs ago)
GNWL66
89%
(13 hrs ago)
6 May, Sat
AVL12
100%
(53 min ago)
AVL1
100%
(17 hrs ago)
GNWL11
91%
(13 hrs ago)
GNWL65
86%
(13 hrs ago)
7 May, Sun
AVL14
100%
(17 hrs ago)
RAC 2
100%
(17 hrs ago)
RAC19
100%
(13 hrs ago)
GNWL64
78%
(13 hrs ago)
8 May, Mon
AVL18
100%
(17 hrs ago)
AVL3
100%
(17 hrs ago)
RAC 10
100%
(10 hrs ago)
GNWL57
90%
(13 hrs ago)
9 May, Tue
AVL16
100%
(17 hrs ago)
AVL3
100%
(17 hrs ago)
RAC 2
100%
(10 hrs ago)
GNWL46
82%
(17 hrs ago)
10 May, Wed
AVL16
100%
(17 hrs ago)
AVL10
100%
(17 hrs ago)
AVL14
100%
(10 hrs ago)
GNWL39
92%
(17 hrs ago)
11 May, Thu
AVL18
100%
(17 hrs ago)
AVL7
100%
(17 hrs ago)
AVL48
100%
(10 hrs ago)
GNWL31
92%
(17 hrs ago)
12 May, Fri
check
check
RAC 3
100%
(10 hrs ago)
GNWL40
92%
(1 day ago)
13 May, Sat
check
check
RAC 6
100%
(10 hrs ago)
GNWL40
91%
(1 day ago)
14 May, Sun
check
check
RAC 9
100%
(1 day ago)
GNWL45
88%
(1 day ago)
15 May, Mon
check
check
RAC 1
100%
(1 day ago)
GNWL47
91%
(1 day ago)
16 May, Tue
check
AVL3
100%
(1 day ago)
RAC 11
100%
(1 day ago)
GNWL42
83%
(1 day ago)
17 May, Wed
check
AVL21
100%
(1 day ago)
check
GNWL65
87%
(1 day ago)
18 May, Thu
AVL18
100%
(6 hrs ago)
AVL22
100%
(1 day ago)
check
GNWL55
91%
(1 day ago)
19 May, Fri
AVL18
100%
(6 hrs ago)
AVL23
100%
(1 day ago)
check
check
20 May, Sat
AVL18
100%
(6 hrs ago)
AVL11
100%
(1 day ago)
check
check
21 May, Sun
AVL18
100%
(6 hrs ago)
AVL19
100%
(1 day ago)
check
check
22 May, Mon
AVL16
100%
(6 hrs ago)
check
check
check
23 May, Tue
AVL18
100%
(6 hrs ago)
check
check
check
24 May, Wed
check
check
check
check
25 May, Thu
check
check
check
check
26 May, Fri
check
check
check
check
27 May, Sat
check
check
check
check
28 May, Sun
check
check
check
check
29 May, Mon
check
check
check
check
30 May, Tue
check
check
check
AVL52
100%
(6 hrs ago)
31 May, Wed
check
check
AVL203
100%
(16 hrs ago)
AVL79
100%
(6 hrs ago)
1 Jun, Thu
check
check
check
check
2 Jun, Fri
check
check
check
check

12558 SAPT KRANTI EXP train info

SAPT KRANTI EXP (12558) runs from Anand Vihar Trm (ANVT) to Muzaffarpur Jn (MFP).It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL).It is a superfast train and covers a distance of 1058 kms in 20 hr 15 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 14 halts.This train runs with an LHB Rake and also has a pantry car.Final chart for 12558 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.
Book Train Ticket
Book your train tickets with Trainman
From Station
To Station
calender_icon Date
Search Trains