Seat Availability: 12534 - PUSHPAK EXPRESS

Runs Daily
Class - 1A 2A 3A 3E SL
close
Date 1A
₹ 4045
2A 3A 3E
₹ 1560
SL
6 Feb, Mon
DEPARTED
--
(3 hrs ago)
NOT AVL
--
(6 hrs ago)
NOT AVL
--
(6 hrs ago)
NOT AVL
--
(6 hrs ago)
NOT AVL
--
(6 hrs ago)
7 Feb, Tue
GNWL2
50%
(2 min ago)
GNWL14
42%
(6 hrs ago)
GNWL33
55%
(6 hrs ago)
GNWL19
87%
(2 min ago)
GNWL224
10%
(2 min ago)
8 Feb, Wed
GNWL1
63%
(2 min ago)
GNWL8
57%
(6 hrs ago)
GNWL30
60%
(6 hrs ago)
GNWL21
87%
(2 min ago)
GNWL169
17%
(2 min ago)
9 Feb, Thu
GNWL2
57%
(2 min ago)
GNWL21
37%
(6 hrs ago)
GNWL26
64%
(6 hrs ago)
GNWL18
90%
(2 min ago)
GNWL140
25%
(2 min ago)
10 Feb, Fri
GNWL3
51%
(2 min ago)
GNWL9
60%
(6 hrs ago)
GNWL32
63%
(6 hrs ago)
GNWL24
87%
(2 min ago)
GNWL160
20%
(2 min ago)
11 Feb, Sat
GNWL2
60%
(2 min ago)
GNWL13
54%
(32 min ago)
GNWL43
60%
(32 min ago)
GNWL24
85%
(2 min ago)
GNWL142
24%
(2 min ago)
12 Feb, Sun
GNWL2
62%
(2 min ago)
GNWL16
49%
(32 min ago)
GNWL29
67%
(32 min ago)
GNWL19
88%
(2 min ago)
GNWL163
17%
(2 min ago)
13 Feb, Mon
GNWL3
55%
(31 min ago)
GNWL13
56%
(32 min ago)
GNWL42
62%
(32 min ago)
GNWL19
90%
(13 hrs ago)
GNWL177
22%
(17 hrs ago)
14 Feb, Tue
GNWL1
79%
(31 min ago)
GNWL15
53%
(32 min ago)
GNWL31
70%
(32 min ago)
GNWL12
91%
(13 hrs ago)
GNWL158
20%
(17 hrs ago)
15 Feb, Wed
GNWL1
81%
(31 min ago)
GNWL18
48%
(32 min ago)
GNWL35
68%
(32 min ago)
GNWL27
89%
(13 hrs ago)
GNWL174
21%
(17 hrs ago)
16 Feb, Thu
GNWL2
64%
(31 min ago)
GNWL8
67%
(32 min ago)
GNWL37
68%
(32 min ago)
GNWL22
91%
(13 hrs ago)
GNWL143
31%
(17 hrs ago)
17 Feb, Fri
GNWL2
65%
(22 hrs ago)
GNWL4
87%
(1 day ago)
GNWL26
80%
(13 hrs ago)
GNWL18
90%
(2 hrs ago)
GNWL118
46%
(1 day ago)
18 Feb, Sat
GNWL2
67%
(22 hrs ago)
GNWL15
56%
(1 day ago)
GNWL43
65%
(13 hrs ago)
GNWL16
90%
(2 hrs ago)
GNWL123
40%
(1 day ago)
19 Feb, Sun
GNWL1
87%
(22 hrs ago)
GNWL7
77%
(1 day ago)
GNWL27
81%
(13 hrs ago)
GNWL14
90%
(2 hrs ago)
GNWL128
44%
(1 day ago)
20 Feb, Mon
GNWL1
87%
(18 hrs ago)
GNWL8
74%
(1 day ago)
GNWL44
67%
(13 hrs ago)
GNWL22
92%
(2 hrs ago)
GNWL152
33%
(1 day ago)
21 Feb, Tue
GNWL1
88%
(18 hrs ago)
GNWL14
59%
(1 day ago)
GNWL26
84%
(13 hrs ago)
GNWL22
91%
(2 hrs ago)
GNWL130
38%
(1 day ago)
22 Feb, Wed
GNWL2
71%
(18 hrs ago)
GNWL7
80%
(1 day ago)
GNWL24
86%
(13 hrs ago)
GNWL16
92%
(2 hrs ago)
GNWL120
47%
(20 hrs ago)
23 Feb, Thu
AVL2
100%
(18 hrs ago)
GNWL11
64%
(1 day ago)
GNWL26
86%
(1 day ago)
GNWL10
93%
(16 hrs ago)
GNWL115
53%
(20 hrs ago)
24 Feb, Fri
GNWL1
90%
(18 hrs ago)
GNWL6
85%
(1 day ago)
GNWL26
86%
(3 hrs ago)
GNWL17
92%
(3 hrs ago)
GNWL116
56%
(20 hrs ago)
25 Feb, Sat
GNWL3
61%
(18 hrs ago)
GNWL12
64%
(1 day ago)
GNWL35
79%
(3 hrs ago)
GNWL16
91%
(1 hr ago)
GNWL142
34%
(20 hrs ago)
26 Feb, Sun
GNWL1
90%
(1 day ago)
GNWL4
91%
(1 day ago)
GNWL26
87%
(3 hrs ago)
GNWL12
92%
(1 hr ago)
GNWL142
40%
(20 hrs ago)
27 Feb, Mon
check
GNWL1
93%
(1 day ago)
GNWL19
91%
(3 hrs ago)
GNWL20
93%
(1 hr ago)
GNWL132
48%
(20 hrs ago)
28 Feb, Tue
check
GNWL10
71%
(4 hrs ago)
GNWL31
84%
(3 hrs ago)
GNWL21
93%
(1 hr ago)
GNWL116
47%
(2 hrs ago)
1 Mar, Wed
AVL1
100%
(1 day ago)
GNWL7
84%
(4 hrs ago)
GNWL38
79%
(3 hrs ago)
GNWL16
93%
(1 hr ago)
GNWL135
39%
(2 hrs ago)
2 Mar, Thu
AVL1
100%
(1 day ago)
GNWL8
80%
(4 hrs ago)
GNWL27
89%
(4 hrs ago)
GNWL16
93%
(1 hr ago)
GNWL168
24%
(2 hrs ago)
3 Mar, Fri
AVL
100%
(1 day ago)
GNWL14
62%
(4 hrs ago)
GNWL27
89%
(4 hrs ago)
GNWL16
93%
(2 hrs ago)
GNWL186
17%
(2 hrs ago)
4 Mar, Sat
GNWL3
63%
(4 hrs ago)
GNWL20
52%
(4 hrs ago)
GNWL35
83%
(4 hrs ago)
GNWL27
90%
(2 hrs ago)
GNWL191
15%
(2 hrs ago)
5 Mar, Sun
GNWL1
91%
(4 hrs ago)
GNWL14
62%
(4 hrs ago)
GNWL33
85%
(4 hrs ago)
GNWL19
91%
(2 hrs ago)
GNWL202
17%
(2 hrs ago)
6 Mar, Mon
GNWL1
91%
(4 hrs ago)
GNWL5
91%
(4 hrs ago)
GNWL22
91%
(4 hrs ago)
GNWL15
93%
(3 hrs ago)
GNWL157
33%
(23 hrs ago)
7 Mar, Tue
AVL6
100%
(4 hrs ago)
GNWL2
93%
(4 hrs ago)
RAC49
100%
(4 hrs ago)
GNWL2
94%
(3 hrs ago)
GNWL59
86%
(23 hrs ago)
8 Mar, Wed
AVL10
100%
(4 hrs ago)
RAC 3
100%
(4 hrs ago)
AVL37
100%
(4 hrs ago)
RAC 1
100%
(4 hrs ago)
GNWL68
85%
(23 hrs ago)
9 Mar, Thu
AVL1
100%
(4 hrs ago)
RAC 7
100%
(4 hrs ago)
RAC 21
100%
(4 hrs ago)
AVL25
100%
(4 hrs ago)
GNWL45
89%
(30 min ago)
10 Mar, Fri
AVL6
100%
(22 hrs ago)
RAC 3
100%
(1 day ago)
AVL63
100%
(1 day ago)
AVL17
100%
(16 hrs ago)
GNWL67
85%
(30 min ago)
11 Mar, Sat
GNWL1
92%
(1 day ago)
GNWL1
94%
(1 day ago)
AVL78
100%
(1 day ago)
AVL21
100%
(16 hrs ago)
GNWL73
83%
(30 min ago)
12 Mar, Sun
AVL4
100%
(1 day ago)
GNWL1
94%
(1 day ago)
AVL62
100%
(1 day ago)
AVL35
100%
(16 hrs ago)
GNWL54
89%
(30 min ago)
13 Mar, Mon
AVL8
100%
(21 hrs ago)
AVL1
100%
(21 hrs ago)
AVL74
100%
(21 hrs ago)
AVL47
100%
(16 hrs ago)
GNWL25
91%
(30 min ago)
14 Mar, Tue
AVL4
100%
(21 hrs ago)
AVL8
100%
(21 hrs ago)
AVL149
100%
(21 hrs ago)
AVL56
100%
(16 hrs ago)
GNWL30
92%
(30 min ago)
15 Mar, Wed
AVL11
100%
(21 hrs ago)
RAC 2
100%
(21 hrs ago)
AVL117
100%
(21 hrs ago)
AVL34
100%
(16 hrs ago)
GNWL34
91%
(21 hrs ago)
16 Mar, Thu
AVL6
100%
(21 hrs ago)
RAC 2
100%
(21 hrs ago)
AVL168
100%
(21 hrs ago)
AVL55
100%
(21 hrs ago)
GNWL31
92%
(21 hrs ago)
17 Mar, Fri
AVL10
100%
(21 hrs ago)
RAC 5
100%
(21 hrs ago)
AVL155
100%
(21 hrs ago)
AVL53
100%
(21 hrs ago)
GNWL11
92%
(21 hrs ago)
18 Mar, Sat
AVL10
100%
(21 hrs ago)
AVL2
100%
(21 hrs ago)
AVL141
100%
(21 hrs ago)
AVL54
100%
(21 hrs ago)
GNWL18
92%
(21 hrs ago)
19 Mar, Sun
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL15
100%
(1 day ago)
AVL149
100%
(22 hrs ago)
AVL50
100%
(1 day ago)
GNWL23
92%
(23 hrs ago)
20 Mar, Mon
AVL10
100%
(1 day ago)
AVL11
100%
(1 day ago)
AVL132
100%
(22 hrs ago)
AVL31
100%
(1 day ago)
GNWL33
92%
(23 hrs ago)
21 Mar, Tue
AVL14
100%
(1 day ago)
AVL19
100%
(1 day ago)
AVL173
100%
(1 day ago)
AVL69
100%
(17 hrs ago)
GNWL20
93%
(23 hrs ago)
22 Mar, Wed
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL17
100%
(1 day ago)
AVL268
100%
(1 day ago)
CLASSNOT EXIST
--
(17 hrs ago)
GNWL4
93%
(23 hrs ago)
23 Mar, Thu
AVL9
100%
(1 day ago)
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL271
100%
(1 day ago)
CLASSNOT EXIST
--
(17 hrs ago)
RAC65
100%
(23 hrs ago)
24 Mar, Fri
AVL10
100%
(1 day ago)
AVL19
100%
(1 day ago)
AVL277
100%
(1 day ago)
CLASSNOT EXIST
--
(17 hrs ago)
RAC 51
100%
(23 hrs ago)
25 Mar, Sat
AVL10
100%
(9 hrs ago)
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL235
100%
(1 day ago)
CLASSNOT EXIST
--
(17 hrs ago)
RAC56
100%
(23 hrs ago)
26 Mar, Sun
AVL8
100%
(9 hrs ago)
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL251
100%
(1 day ago)
CLASSNOT EXIST
--
(17 hrs ago)
RAC46
100%
(23 hrs ago)
27 Mar, Mon
AVL7
100%
(9 hrs ago)
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL282
100%
(1 day ago)
check
RAC 33
100%
(23 hrs ago)
28 Mar, Tue
AVL14
100%
(9 hrs ago)
AVL23
100%
(1 day ago)
AVL226
100%
(1 day ago)
check
RAC 38
100%
(23 hrs ago)
29 Mar, Wed
AVL12
100%
(9 hrs ago)
AVL23
100%
(1 day ago)
AVL306
100%
(1 day ago)
check
RAC 29
100%
(23 hrs ago)
30 Mar, Thu
AVL10
100%
(9 hrs ago)
AVL1
100%
(1 day ago)
AVL289
100%
(22 hrs ago)
check
RAC 32
100%
(21 hrs ago)
31 Mar, Fri
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL11
100%
(1 day ago)
AVL256
100%
(22 hrs ago)
check
RAC70
100%
(21 hrs ago)
1 Apr, Sat
AVL14
100%
(1 day ago)
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL213
100%
(22 hrs ago)
check
GNWL27
92%
(21 hrs ago)
2 Apr, Sun
AVL11
100%
(1 day ago)
RAC 5
100%
(1 day ago)
AVL244
100%
(22 hrs ago)
check
GNWL36
92%
(21 hrs ago)
3 Apr, Mon
AVL14
100%
(1 day ago)
AVL19
100%
(1 day ago)
AVL256
100%
(22 hrs ago)
check
GNWL41
92%
(21 hrs ago)
4 Apr, Tue
AVL10
100%
(19 hrs ago)
AVL22
100%
(1 day ago)
AVL268
100%
(19 hrs ago)
check
GNWL48
92%
(21 hrs ago)
5 Apr, Wed
AVL14
100%
(19 hrs ago)
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL191
100%
(19 hrs ago)
check
check
6 Apr, Thu
AVL14
100%
(19 hrs ago)
AVL10
100%
(1 day ago)
AVL204
100%
(19 hrs ago)
check
check
7 Apr, Fri
AVL12
100%
(19 hrs ago)
RAC 1
100%
(1 day ago)
AVL179
100%
(5 hrs ago)
check
check
8 Apr, Sat
AVL13
100%
(19 hrs ago)
AVL13
100%
(5 hrs ago)
AVL170
100%
(5 hrs ago)
check
check
9 Apr, Sun
AVL11
100%
(19 hrs ago)
AVL9
100%
(5 hrs ago)
AVL172
100%
(5 hrs ago)
check
GNWL50
91%
(1 day ago)
10 Apr, Mon
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL13
100%
(5 hrs ago)
RAC 4
100%
(5 hrs ago)
check
GNWL65
90%
(1 day ago)
11 Apr, Tue
AVL14
100%
(1 day ago)
AVL8
100%
(5 hrs ago)
RAC 13
100%
(5 hrs ago)
check
GNWL67
91%
(1 day ago)
12 Apr, Wed
AVL10
100%
(1 day ago)
RAC 2
100%
(5 hrs ago)
GNWL13
95%
(5 hrs ago)
check
GNWL85
86%
(1 day ago)
13 Apr, Thu
AVL13
100%
(1 day ago)
RAC 7
100%
(5 hrs ago)
GNWL14
94%
(9 hrs ago)
check
GNWL87
86%
(1 day ago)
14 Apr, Fri
AVL2
100%
(1 day ago)
GNWL6
92%
(1 day ago)
GNWL26
93%
(9 hrs ago)
check
GNWL107
82%
(1 day ago)
15 Apr, Sat
AVL1
100%
(1 day ago)
GNWL9
90%
(1 day ago)
GNWL34
91%
(9 hrs ago)
check
GNWL138
62%
(1 day ago)
16 Apr, Sun
GNWL1
94%
(1 day ago)
GNWL8
91%
(1 day ago)
GNWL40
90%
(1 day ago)
check
GNWL140
63%
(1 day ago)
17 Apr, Mon
GNWL1
94%
(1 day ago)
GNWL9
90%
(18 hrs ago)
GNWL45
88%
(1 day ago)
check
GNWL157
56%
(1 day ago)
18 Apr, Tue
GNWL1
94%
(1 day ago)
GNWL15
67%
(18 hrs ago)
GNWL59
77%
(1 day ago)
check
GNWL165
35%
(1 day ago)
19 Apr, Wed
GNWL4
61%
(1 day ago)
GNWL14
71%
(18 hrs ago)
GNWL78
63%
(1 day ago)
check
GNWL190
24%
(1 day ago)
20 Apr, Thu
check
GNWL19
60%
(18 hrs ago)
check
check
check
21 Apr, Fri
GNWL1
94%
(5 hrs ago)
GNWL11
84%
(18 hrs ago)
GNWL44
89%
(23 hrs ago)
check
check
22 Apr, Sat
GNWL1
94%
(5 hrs ago)
GNWL9
90%
(18 hrs ago)
GNWL46
88%
(23 hrs ago)
check
GNWL119
71%
(1 day ago)
23 Apr, Sun
AVL1
100%
(5 hrs ago)
GNWL17
63%
(18 hrs ago)
GNWL51
84%
(23 hrs ago)
check
GNWL143
61%
(1 day ago)
24 Apr, Mon
GNWL1
94%
(5 hrs ago)
GNWL17
63%
(18 hrs ago)
GNWL75
64%
(5 min ago)
check
GNWL166
49%
(1 day ago)
25 Apr, Tue
GNWL2
90%
(5 hrs ago)
GNWL14
73%
(1 day ago)
GNWL75
65%
(5 min ago)
check
GNWL202
20%
(1 day ago)
26 Apr, Wed
GNWL2
90%
(5 hrs ago)
GNWL18
62%
(1 day ago)
GNWL67
71%
(5 min ago)
check
GNWL184
26%
(1 day ago)
27 Apr, Thu
GNWL2
90%
(1 day ago)
check
GNWL67
71%
(5 min ago)
check
GNWL186
30%
(1 hr ago)
28 Apr, Fri
GNWL1
94%
(1 day ago)
GNWL19
61%
(18 hrs ago)
GNWL77
64%
(5 min ago)
check
GNWL203
23%
(1 hr ago)
29 Apr, Sat
GNWL1
94%
(1 day ago)
GNWL32
40%
(18 hrs ago)
GNWL77
64%
(5 min ago)
check
GNWL193
31%
(1 hr ago)
30 Apr, Sun
GNWL3
76%
(16 hrs ago)
GNWL30
43%
(18 hrs ago)
GNWL91
60%
(16 hrs ago)
check
GNWL207
18%
(1 hr ago)
1 May, Mon
GNWL5
55%
(16 hrs ago)
GNWL20
59%
(18 hrs ago)
GNWL93
59%
(16 hrs ago)
check
GNWL242
12%
(1 hr ago)
2 May, Tue
GNWL1
94%
(16 hrs ago)
GNWL14
74%
(18 hrs ago)
GNWL77
64%
(16 hrs ago)
check
GNWL206
19%
(1 hr ago)
3 May, Wed
GNWL1
94%
(15 hrs ago)
GNWL15
70%
(18 hrs ago)
GNWL74
66%
(16 hrs ago)
check
GNWL180
32%
(15 hrs ago)
4 May, Thu
GNWL1
94%
(14 hrs ago)
check
GNWL68
72%
(14 hrs ago)
check
GNWL178
40%
(15 hrs ago)
5 May, Fri
GNWL1
94%
(14 hrs ago)
check
GNWL70
70%
(14 hrs ago)
check
GNWL175
44%
(16 hrs ago)
6 May, Sat
GNWL1
94%
(14 hrs ago)
check
GNWL72
68%
(14 hrs ago)
check
GNWL172
49%
(1 day ago)
7 May, Sun
GNWL1
94%
(14 hrs ago)
GNWL13
79%
(23 hrs ago)
GNWL69
71%
(14 hrs ago)
check
GNWL171
43%
(1 day ago)
8 May, Mon
GNWL2
91%
(14 hrs ago)
GNWL15
71%
(22 hrs ago)
GNWL50
87%
(14 hrs ago)
check
GNWL172
49%
(17 hrs ago)
9 May, Tue
GNWL1
94%
(14 hrs ago)
GNWL12
83%
(22 hrs ago)
GNWL47
90%
(14 hrs ago)
check
GNWL145
60%
(17 hrs ago)
10 May, Wed
GNWL1
94%
(22 hrs ago)
GNWL13
79%
(22 hrs ago)
GNWL51
87%
(14 hrs ago)
check
GNWL158
52%
(15 hrs ago)
11 May, Thu
AVL1
100%
(22 hrs ago)
GNWL13
79%
(22 hrs ago)
GNWL37
92%
(14 hrs ago)
check
GNWL131
75%
(15 hrs ago)
12 May, Fri
GNWL1
94%
(22 hrs ago)
GNWL9
91%
(22 hrs ago)
GNWL37
92%
(14 hrs ago)
check
GNWL137
75%
(15 hrs ago)
13 May, Sat
AVL1
100%
(22 hrs ago)
GNWL8
92%
(22 hrs ago)
GNWL35
92%
(22 hrs ago)
check
GNWL130
78%
(15 hrs ago)
14 May, Sun
GNWL1
94%
(22 hrs ago)
GNWL6
93%
(22 hrs ago)
GNWL41
91%
(22 hrs ago)
check
GNWL122
77%
(15 hrs ago)
15 May, Mon
check
GNWL7
93%
(22 hrs ago)
GNWL34
92%
(22 hrs ago)
check
GNWL125
79%
(15 hrs ago)
16 May, Tue
check
GNWL6
93%
(22 hrs ago)
GNWL30
93%
(22 hrs ago)
check
GNWL103
84%
(22 hrs ago)
17 May, Wed
check
GNWL6
93%
(22 hrs ago)
GNWL32
93%
(22 hrs ago)
check
GNWL110
85%
(22 hrs ago)
18 May, Thu
check
GNWL4
95%
(22 hrs ago)
GNWL41
91%
(22 hrs ago)
check
GNWL115
82%
(22 hrs ago)
19 May, Fri
check
GNWL5
94%
(22 hrs ago)
GNWL32
93%
(22 hrs ago)
check
GNWL113
85%
(22 hrs ago)
20 May, Sat
check
check
check
check
GNWL81
89%
(5 hrs ago)
21 May, Sun
check
check
check
check
GNWL83
89%
(5 hrs ago)
22 May, Mon
check
check
RAC 28
100%
(1 day ago)
check
GNWL72
92%
(5 hrs ago)
23 May, Tue
check
check
RAC 19
100%
(1 day ago)
check
GNWL78
91%
(5 hrs ago)
24 May, Wed
check
check
RAC 16
100%
(22 hrs ago)
check
GNWL61
92%
(5 hrs ago)
25 May, Thu
check
check
RAC 17
100%
(22 hrs ago)
check
GNWL73
91%
(5 hrs ago)
26 May, Fri
check
check
AVL18
100%
(22 hrs ago)
check
GNWL59
93%
(1 day ago)
27 May, Sat
check
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL134
100%
(22 hrs ago)
check
GNWL40
93%
(1 day ago)
28 May, Sun
check
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL212
100%
(17 hrs ago)
check
GNWL24
94%
(1 day ago)
29 May, Mon
check
AVL19
100%
(1 day ago)
AVL230
100%
(17 hrs ago)
check
GNWL4
94%
(1 hr ago)
30 May, Tue
check
AVL15
100%
(1 day ago)
AVL242
100%
(17 hrs ago)
check
RAC 27
100%
(1 hr ago)
31 May, Wed
check
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL248
100%
(17 hrs ago)
check
RAC 25
100%
(1 hr ago)
1 Jun, Thu
check
AVL14
100%
(1 day ago)
AVL228
100%
(17 hrs ago)
check
RAC67
100%
(1 hr ago)
2 Jun, Fri
AVL10
100%
(1 day ago)
AVL21
100%
(1 day ago)
AVL250
100%
(17 hrs ago)
check
RAC 38
100%
(1 hr ago)
3 Jun, Sat
AVL10
100%
(11 hrs ago)
AVL10
100%
(11 hrs ago)
AVL227
100%
(17 hrs ago)
check
RAC 21
100%
(1 hr ago)
4 Jun, Sun
AVL14
100%
(11 hrs ago)
AVL13
100%
(11 hrs ago)
AVL238
100%
(3 hrs ago)
check
AVL1
100%
(11 hrs ago)
5 Jun, Mon
AVL14
100%
(11 hrs ago)
AVL21
100%
(11 hrs ago)
AVL259
100%
(3 hrs ago)
check
AVL20
100%
(3 hrs ago)
6 Jun, Tue
check
check
check
check
check
7 Jun, Wed
check
check
check
check
check

12534 PUSHPAK EXPRESS train info

PUSHPAK EXPRESS (12534) runs from Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT) to Lucknow Jn (LJN).It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), third economy (3E), sleeper (SL).It is a superfast train and covers a distance of 1423 kms in 22 hr 45 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 13 halts.This train runs with an LHB Rake and also has a pantry car.Final chart for 12534 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.
Book Train Ticket
Book your train tickets with Trainman
From Station
To Station
calender_icon Date
Search Trains