Seat Availability: 22538 - Kushinagar SF Express

Runs Daily
Class - 1A 2A 3A SL
close
Date 1A
₹ 4505
2A
₹ 2645
3A
₹ 1840
SL
₹ 700
3 Feb, Fri
CHARTINGDONE *
--
(9 hrs ago)
CHARTINGDONE *
--
(9 hrs ago)
CHARTINGDONE *
--
(9 hrs ago)
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
4 Feb, Sat
GNWL2
88%
(47 min ago)
GNWL11
48%
(9 hrs ago)
GNWL35
56%
(9 hrs ago)
GNWL128
22%
(7 hrs ago)
5 Feb, Sun
GNWL1
88%
(47 min ago)
GNWL16
43%
(9 hrs ago)
GNWL37
59%
(9 hrs ago)
GNWL120
30%
(7 hrs ago)
6 Feb, Mon
GNWL1
90%
(47 min ago)
GNWL9
58%
(5 hrs ago)
GNWL33
62%
(5 hrs ago)
GNWL134
28%
(7 hrs ago)
7 Feb, Tue
GNWL1
90%
(47 min ago)
GNWL10
58%
(5 hrs ago)
GNWL37
63%
(5 hrs ago)
GNWL112
37%
(7 hrs ago)
8 Feb, Wed
GNWL1
90%
(47 min ago)
GNWL10
59%
(5 hrs ago)
GNWL24
73%
(5 hrs ago)
GNWL117
37%
(9 hrs ago)
9 Feb, Thu
AVL1
100%
(47 min ago)
GNWL19
44%
(5 hrs ago)
GNWL33
68%
(5 hrs ago)
GNWL118
36%
(9 hrs ago)
10 Feb, Fri
GNWL1
90%
(5 hrs ago)
GNWL7
67%
(5 hrs ago)
GNWL36
68%
(5 hrs ago)
GNWL139
22%
(9 hrs ago)
11 Feb, Sat
GNWL4
88%
(5 hrs ago)
GNWL15
53%
(5 hrs ago)
GNWL42
65%
(5 hrs ago)
GNWL125
29%
(10 hrs ago)
12 Feb, Sun
GNWL1
89%
(5 hrs ago)
GNWL7
71%
(14 hrs ago)
GNWL32
75%
(7 hrs ago)
GNWL132
32%
(10 hrs ago)
13 Feb, Mon
GNWL1
91%
(14 hrs ago)
GNWL7
73%
(14 hrs ago)
GNWL31
78%
(10 hrs ago)
GNWL100
43%
(10 hrs ago)
14 Feb, Tue
GNWL1
91%
(14 hrs ago)
GNWL9
65%
(14 hrs ago)
GNWL30
80%
(10 hrs ago)
GNWL118
35%
(10 hrs ago)
15 Feb, Wed
AVL1
100%
(14 hrs ago)
GNWL8
72%
(1 day ago)
GNWL28
82%
(10 hrs ago)
GNWL135
27%
(10 hrs ago)
16 Feb, Thu
AVL3
100%
(21 hrs ago)
GNWL4
88%
(10 hrs ago)
GNWL29
83%
(10 hrs ago)
GNWL107
46%
(11 hrs ago)
17 Feb, Fri
AVL3
100%
(16 hrs ago)
GNWL6
81%
(10 hrs ago)
GNWL25
86%
(10 hrs ago)
GNWL105
45%
(12 hrs ago)
18 Feb, Sat
AVL1
100%
(16 hrs ago)
GNWL10
65%
(10 hrs ago)
GNWL24
88%
(10 hrs ago)
GNWL105
44%
(12 hrs ago)
19 Feb, Sun
AVL4
100%
(16 hrs ago)
GNWL8
75%
(10 hrs ago)
GNWL20
90%
(10 hrs ago)
GNWL101
45%
(16 hrs ago)
20 Feb, Mon
AVL4
100%
(16 hrs ago)
GNWL4
90%
(10 hrs ago)
GNWL22
90%
(10 hrs ago)
GNWL129
40%
(9 hrs ago)
21 Feb, Tue
AVL8
100%
(16 hrs ago)
GNWL3
91%
(10 hrs ago)
GNWL26
89%
(10 hrs ago)
GNWL98
52%
(9 hrs ago)
22 Feb, Wed
AVL10
100%
(16 hrs ago)
GNWL3
92%
(13 hrs ago)
GNWL20
91%
(10 hrs ago)
GNWL86
58%
(9 hrs ago)
23 Feb, Thu
AVL6
100%
(13 hrs ago)
GNWL4
91%
(13 hrs ago)
GNWL24
90%
(10 hrs ago)
GNWL99
57%
(9 hrs ago)
24 Feb, Fri
AVL7
100%
(13 hrs ago)
GNWL5
90%
(12 hrs ago)
GNWL19
91%
(10 hrs ago)
GNWL102
52%
(9 hrs ago)
25 Feb, Sat
GNWL1
91%
(13 hrs ago)
GNWL10
71%
(12 hrs ago)
GNWL22
91%
(12 hrs ago)
GNWL110
44%
(9 hrs ago)
26 Feb, Sun
GNWL1
91%
(13 hrs ago)
GNWL5
90%
(12 hrs ago)
GNWL18
92%
(12 hrs ago)
check
27 Feb, Mon
AVL10
100%
(13 hrs ago)
GNWL2
93%
(12 hrs ago)
GNWL14
92%
(10 hrs ago)
GNWL99
56%
(1 day ago)
28 Feb, Tue
AVL10
100%
(13 hrs ago)
GNWL4
91%
(12 hrs ago)
GNWL27
90%
(10 hrs ago)
GNWL105
53%
(1 day ago)
1 Mar, Wed
AVL9
100%
(1 day ago)
GNWL5
91%
(12 hrs ago)
GNWL18
92%
(10 hrs ago)
GNWL107
50%
(7 hrs ago)
2 Mar, Thu
AVL3
100%
(1 day ago)
GNWL5
91%
(14 hrs ago)
GNWL21
92%
(10 hrs ago)
GNWL106
54%
(7 hrs ago)
3 Mar, Fri
AVL3
100%
(1 day ago)
GNWL5
91%
(14 hrs ago)
GNWL22
92%
(10 hrs ago)
GNWL106
50%
(7 hrs ago)
4 Mar, Sat
GNWL1
92%
(1 day ago)
GNWL9
80%
(1 day ago)
GNWL37
87%
(10 hrs ago)
GNWL119
42%
(7 hrs ago)
5 Mar, Sun
AVL3
100%
(1 day ago)
GNWL10
76%
(1 day ago)
GNWL23
92%
(1 day ago)
GNWL116
41%
(7 hrs ago)
6 Mar, Mon
AVL10
100%
(1 day ago)
GNWL2
94%
(1 day ago)
GNWL13
93%
(1 day ago)
GNWL98
59%
(7 hrs ago)
7 Mar, Tue
AVL8
100%
(1 day ago)
RAC 9
100%
(1 day ago)
RAC54
100%
(1 day ago)
GNWL56
80%
(1 day ago)
8 Mar, Wed
AVL10
100%
(1 day ago)
RAC 4
100%
(1 day ago)
RAC 15
100%
(1 day ago)
GNWL48
83%
(1 day ago)
9 Mar, Thu
AVL14
100%
(1 day ago)
RAC 8
100%
(1 day ago)
RAC 22
100%
(1 day ago)
GNWL60
78%
(10 hrs ago)
10 Mar, Fri
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL
100%
(1 day ago)
RAC 12
100%
(1 day ago)
GNWL52
81%
(10 hrs ago)
11 Mar, Sat
AVL9
100%
(1 day ago)
RAC 3
100%
(1 day ago)
RAC 12
100%
(1 day ago)
GNWL39
83%
(10 hrs ago)
12 Mar, Sun
AVL10
100%
(1 day ago)
RAC11
100%
(1 day ago)
RAC 1
100%
(1 day ago)
GNWL34
84%
(10 hrs ago)
13 Mar, Mon
AVL14
100%
(1 day ago)
AVL7
100%
(1 day ago)
check
GNWL33
87%
(10 hrs ago)
14 Mar, Tue
AVL14
100%
(1 day ago)
AVL19
100%
(1 day ago)
AVL144
100%
(1 day ago)
GNWL30
86%
(10 hrs ago)
15 Mar, Wed
AVL14
100%
(1 day ago)
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL73
100%
(1 day ago)
GNWL49
84%
(16 hrs ago)
16 Mar, Thu
AVL14
100%
(9 hrs ago)
AVL15
100%
(1 day ago)
AVL140
100%
(1 day ago)
GNWL36
86%
(16 hrs ago)
17 Mar, Fri
AVL14
100%
(9 hrs ago)
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL133
100%
(1 day ago)
GNWL36
86%
(1 day ago)
18 Mar, Sat
AVL12
100%
(9 hrs ago)
RAC 1
100%
(1 day ago)
AVL106
100%
(1 day ago)
GNWL35
84%
(1 day ago)
19 Mar, Sun
AVL14
100%
(9 hrs ago)
AVL9
100%
(1 day ago)
AVL148
100%
(1 day ago)
GNWL41
84%
(1 day ago)
20 Mar, Mon
AVL12
100%
(9 hrs ago)
AVL12
100%
(1 day ago)
check
check
21 Mar, Tue
AVL14
100%
(9 hrs ago)
AVL32
100%
(1 day ago)
check
GNWL25
89%
(23 hrs ago)
22 Mar, Wed
AVL14
100%
(1 day ago)
AVL25
100%
(1 day ago)
check
GNWL18
90%
(23 hrs ago)
23 Mar, Thu
AVL14
100%
(1 day ago)
AVL22
100%
(1 day ago)
check
GNWL18
90%
(23 hrs ago)
24 Mar, Fri
AVL14
100%
(1 day ago)
AVL11
100%
(1 day ago)
check
GNWL16
90%
(23 hrs ago)
25 Mar, Sat
check
check
check
GNWL27
89%
(23 hrs ago)
26 Mar, Sun
check
check
check
GNWL26
89%
(23 hrs ago)
27 Mar, Mon
check
check
AVL222
100%
(23 hrs ago)
GNWL16
91%
(23 hrs ago)
28 Mar, Tue
check
check
AVL204
100%
(23 hrs ago)
GNWL19
90%
(23 hrs ago)
29 Mar, Wed
check
check
AVL222
100%
(23 hrs ago)
GNWL23
90%
(8 hrs ago)
30 Mar, Thu
check
check
AVL170
100%
(23 hrs ago)
GNWL25
90%
(8 hrs ago)
31 Mar, Fri
check
check
AVL158
100%
(23 hrs ago)
GNWL26
90%
(8 hrs ago)
1 Apr, Sat
check
check
AVL62
100%
(23 hrs ago)
GNWL38
87%
(8 hrs ago)
2 Apr, Sun
check
check
check
GNWL37
88%
(8 hrs ago)
3 Apr, Mon
check
check
check
GNWL39
89%
(8 hrs ago)
4 Apr, Tue
check
check
check
GNWL44
88%
(8 hrs ago)
5 Apr, Wed
AVL14
100%
(9 hrs ago)
AVL15
100%
(9 hrs ago)
RAC 5
100%
(9 hrs ago)
GNWL54
87%
(8 hrs ago)
6 Apr, Thu
AVL14
100%
(9 hrs ago)
RAC 1
100%
(9 hrs ago)
RAC 16
100%
(9 hrs ago)
GNWL44
88%
(8 hrs ago)
7 Apr, Fri
AVL14
100%
(9 hrs ago)
RAC 2
100%
(9 hrs ago)
RAC 39
100%
(9 hrs ago)
GNWL49
86%
(8 hrs ago)
8 Apr, Sat
AVL14
100%
(9 hrs ago)
RAC 7
100%
(9 hrs ago)
GNWL9
95%
(9 hrs ago)
GNWL61
85%
(1 day ago)
9 Apr, Sun
AVL10
100%
(9 hrs ago)
RAC 4
100%
(9 hrs ago)
GNWL25
93%
(9 hrs ago)
GNWL63
83%
(1 day ago)
10 Apr, Mon
AVL7
100%
(9 hrs ago)
GNWL6
92%
(9 hrs ago)
GNWL19
94%
(9 hrs ago)
GNWL96
77%
(1 day ago)
11 Apr, Tue
check
GNWL2
95%
(1 day ago)
GNWL24
94%
(1 day ago)
check
12 Apr, Wed
check
GNWL9
90%
(1 day ago)
GNWL29
93%
(1 day ago)
GNWL103
77%
(1 day ago)
13 Apr, Thu
check
GNWL5
93%
(1 day ago)
GNWL31
93%
(1 day ago)
GNWL113
72%
(1 day ago)
14 Apr, Fri
GNWL1
94%
(19 hrs ago)
GNWL10
87%
(1 day ago)
GNWL43
91%
(19 hrs ago)
GNWL123
62%
(1 day ago)
15 Apr, Sat
GNWL3
94%
(19 hrs ago)
GNWL16
64%
(1 day ago)
GNWL76
70%
(19 hrs ago)
GNWL162
32%
(7 hrs ago)
16 Apr, Sun
GNWL2
94%
(19 hrs ago)
GNWL17
63%
(1 day ago)
GNWL72
73%
(10 hrs ago)
GNWL166
25%
(7 hrs ago)
17 Apr, Mon
GNWL5
94%
(19 hrs ago)
GNWL18
62%
(1 day ago)
GNWL69
76%
(10 hrs ago)
GNWL180
18%
(7 hrs ago)
18 Apr, Tue
GNWL2
94%
(19 hrs ago)
GNWL23
54%
(1 day ago)
GNWL76
71%
(10 hrs ago)
GNWL204
12%
(7 hrs ago)
19 Apr, Wed
GNWL4
94%
(19 hrs ago)
GNWL24
52%
(1 day ago)
GNWL86
64%
(10 hrs ago)
GNWL197
19%
(7 hrs ago)
20 Apr, Thu
check
GNWL18
62%
(1 day ago)
GNWL74
73%
(10 hrs ago)
GNWL181
19%
(7 hrs ago)
21 Apr, Fri
check
GNWL17
63%
(8 hrs ago)
GNWL68
77%
(10 hrs ago)
GNWL180
24%
(7 hrs ago)
22 Apr, Sat
check
GNWL23
54%
(8 hrs ago)
GNWL71
75%
(10 hrs ago)
GNWL183
21%
(7 hrs ago)
23 Apr, Sun
check
GNWL27
47%
(8 hrs ago)
GNWL89
64%
(10 hrs ago)
GNWL222
11%
(7 hrs ago)
24 Apr, Mon
GNWL2
94%
(12 hrs ago)
GNWL27
47%
(8 hrs ago)
GNWL97
62%
(18 hrs ago)
GNWL235
11%
(7 hrs ago)
25 Apr, Tue
GNWL5
94%
(12 hrs ago)
GNWL27
48%
(8 hrs ago)
GNWL124
54%
(18 hrs ago)
GNWL253
3%
(7 hrs ago)
26 Apr, Wed
GNWL4
94%
(12 hrs ago)
GNWL32
39%
(8 hrs ago)
GNWL107
59%
(18 hrs ago)
GNWL267
2%
(12 hrs ago)
27 Apr, Thu
GNWL6
94%
(12 hrs ago)
GNWL33
38%
(1 day ago)
GNWL150
46%
(18 hrs ago)
GNWL279
2%
(12 hrs ago)
28 Apr, Fri
GNWL4
94%
(12 hrs ago)
GNWL45
23%
(1 day ago)
GNWL140
49%
(13 hrs ago)
GNWL276
2%
(12 hrs ago)
29 Apr, Sat
GNWL5
94%
(12 hrs ago)
GNWL40
29%
(10 hrs ago)
GNWL133
51%
(13 hrs ago)
GNWL283
2%
(12 hrs ago)
30 Apr, Sun
GNWL7
93%
(1 day ago)
GNWL46
22%
(10 hrs ago)
GNWL144
48%
(13 hrs ago)
GNWL325
2%
(12 hrs ago)
1 May, Mon
GNWL9
94%
(7 hrs ago)
GNWL38
31%
(10 hrs ago)
GNWL161
43%
(13 hrs ago)
GNWL346
1%
(12 hrs ago)
2 May, Tue
GNWL6
94%
(7 hrs ago)
GNWL32
40%
(10 hrs ago)
GNWL130
52%
(13 hrs ago)
GNWL290
2%
(9 hrs ago)
3 May, Wed
GNWL7
94%
(7 hrs ago)
GNWL41
28%
(10 hrs ago)
GNWL138
50%
(13 hrs ago)
GNWL301
2%
(9 hrs ago)
4 May, Thu
GNWL7
94%
(7 hrs ago)
GNWL40
29%
(10 hrs ago)
GNWL135
51%
(18 hrs ago)
GNWL287
2%
(9 hrs ago)
5 May, Fri
GNWL7
94%
(7 hrs ago)
GNWL39
30%
(17 hrs ago)
GNWL140
50%
(18 hrs ago)
GNWL309
2%
(9 hrs ago)
6 May, Sat
GNWL6
94%
(7 hrs ago)
GNWL34
37%
(17 hrs ago)
GNWL142
49%
(18 hrs ago)
GNWL301
2%
(9 hrs ago)
7 May, Sun
GNWL4
94%
(1 day ago)
GNWL33
39%
(1 day ago)
GNWL158
44%
(18 hrs ago)
GNWL299
2%
(9 hrs ago)
8 May, Mon
GNWL5
94%
(1 day ago)
GNWL36
34%
(1 day ago)
GNWL118
57%
(7 hrs ago)
GNWL273
3%
(17 hrs ago)
9 May, Tue
GNWL4
94%
(1 day ago)
GNWL32
40%
(1 day ago)
GNWL111
59%
(7 hrs ago)
GNWL238
3%
(17 hrs ago)
10 May, Wed
GNWL3
94%
(1 day ago)
GNWL32
41%
(1 day ago)
GNWL118
57%
(7 hrs ago)
GNWL255
5%
(17 hrs ago)
11 May, Thu
GNWL3
94%
(1 day ago)
GNWL35
36%
(1 day ago)
GNWL113
58%
(7 hrs ago)
GNWL169
16%
(17 hrs ago)
12 May, Fri
GNWL3
94%
(1 day ago)
GNWL29
46%
(1 day ago)
GNWL108
60%
(7 hrs ago)
GNWL171
13%
(20 hrs ago)
13 May, Sat
GNWL4
94%
(1 day ago)
GNWL27
49%
(1 day ago)
GNWL140
50%
(7 hrs ago)
GNWL171
14%
(20 hrs ago)
14 May, Sun
GNWL1
94%
(1 day ago)
GNWL29
46%
(16 hrs ago)
GNWL137
51%
(1 day ago)
GNWL167
17%
(20 hrs ago)
15 May, Mon
GNWL2
94%
(1 day ago)
GNWL25
52%
(16 hrs ago)
GNWL119
57%
(1 day ago)
GNWL222
13%
(17 hrs ago)
16 May, Tue
GNWL1
94%
(1 day ago)
GNWL31
42%
(16 hrs ago)
check
GNWL175
17%
(17 hrs ago)
17 May, Wed
check
GNWL15
73%
(16 hrs ago)
check
GNWL149
22%
(17 hrs ago)
18 May, Thu
check
GNWL19
62%
(16 hrs ago)
GNWL98
63%
(17 hrs ago)
GNWL163
24%
(17 hrs ago)
19 May, Fri
GNWL1
94%
(1 day ago)
GNWL20
61%
(16 hrs ago)
GNWL81
72%
(17 hrs ago)
GNWL149
35%
(17 hrs ago)
20 May, Sat
GNWL1
94%
(1 day ago)
GNWL21
59%
(6 hrs ago)
GNWL101
62%
(17 hrs ago)
GNWL182
20%
(17 hrs ago)
21 May, Sun
GNWL1
94%
(1 day ago)
GNWL19
62%
(6 hrs ago)
GNWL93
64%
(17 hrs ago)
GNWL131
28%
(10 hrs ago)
22 May, Mon
GNWL1
94%
(1 day ago)
GNWL11
88%
(6 hrs ago)
GNWL56
90%
(17 hrs ago)
GNWL132
58%
(10 hrs ago)
23 May, Tue
GNWL3
94%
(1 day ago)
GNWL13
81%
(6 hrs ago)
GNWL74
78%
(17 hrs ago)
GNWL127
57%
(10 hrs ago)
24 May, Wed
GNWL1
95%
(1 day ago)
GNWL8
92%
(6 hrs ago)
GNWL51
91%
(1 day ago)
GNWL122
60%
(10 hrs ago)
25 May, Thu
AVL1
100%
(1 day ago)
GNWL7
93%
(6 hrs ago)
GNWL51
91%
(1 day ago)
GNWL127
63%
(10 hrs ago)
26 May, Fri
AVL9
100%
(14 hrs ago)
GNWL8
92%
(13 hrs ago)
GNWL40
93%
(1 day ago)
GNWL121
67%
(10 hrs ago)
27 May, Sat
AVL7
100%
(12 hrs ago)
GNWL9
91%
(12 hrs ago)
GNWL39
93%
(12 hrs ago)
GNWL106
75%
(12 hrs ago)
28 May, Sun
AVL14
100%
(12 hrs ago)
GNWL7
93%
(12 hrs ago)
GNWL8
96%
(12 hrs ago)
GNWL92
85%
(12 hrs ago)
29 May, Mon
AVL10
100%
(12 hrs ago)
AVL1
100%
(12 hrs ago)
RAC51
100%
(12 hrs ago)
GNWL78
89%
(12 hrs ago)
30 May, Tue
AVL13
100%
(12 hrs ago)
AVL27
100%
(12 hrs ago)
RAC 9
100%
(12 hrs ago)
GNWL62
91%
(8 hrs ago)
31 May, Wed
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL27
100%
(12 hrs ago)
AVL60
100%
(12 hrs ago)
GNWL61
91%
(8 hrs ago)
1 Jun, Thu
AVL14
100%
(5 hrs ago)
AVL20
100%
(5 hrs ago)
AVL85
100%
(5 hrs ago)
GNWL66
91%
(5 hrs ago)
2 Jun, Fri
AVL14
100%
(5 hrs ago)
AVL26
100%
(5 hrs ago)
AVL126
100%
(5 hrs ago)
GNWL59
91%
(5 hrs ago)
3 Jun, Sat
check
check
check
check
4 Jun, Sun
check
check
check
check

22538 Kushinagar SF Express train info

Kushinagar SF Express (22538) runs from Lokmanya Tilak Term (LTT) to Gorakhpur Jn (GKP).It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL).It is a superfast train and covers a distance of 1680 kms in 30 hr 30 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 41 halts.This train runs with an LHB Rake and also has a pantry car.Final chart for 22538 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.
Book Train Ticket
Book your train tickets with Trainman
From Station
To Station
calender_icon Date
Search Trains