Seat Availability: 22538 - KUSHINAGAR EXP

Runs Daily
Class - 1A 2A 3A SL
close
Date 1A
₹ 4505
2A
₹ 2645
3A
₹ 1840
SL
₹ 700
1 Mar, Fri
DEPARTED
--
(7 hrs ago)
DEPARTED
--
(7 hrs ago)
DEPARTED
--
(6 hrs ago)
DEPARTED
--
(7 hrs ago)
2 Mar, Sat
NOT AVL
--
(4 hrs ago)
NOT AVL
--
(4 hrs ago)
NOT AVL
--
(4 hrs ago)
NOT AVL
--
(5 hrs ago)
3 Mar, Sun
GNWL3
60%
(4 hrs ago)
GNWL21
51%
(4 hrs ago)
GNWL47
47%
(4 hrs ago)
GNWL122
2%
(5 hrs ago)
4 Mar, Mon
GNWL4
61%
(4 hrs ago)
GNWL13
60%
(4 hrs ago)
GNWL31
64%
(4 hrs ago)
GNWL84
13%
(5 hrs ago)
5 Mar, Tue
GNWL5
61%
(4 hrs ago)
GNWL9
64%
(4 hrs ago)
GNWL47
50%
(4 hrs ago)
GNWL77
18%
(4 hrs ago)
6 Mar, Wed
GNWL3
63%
(4 hrs ago)
GNWL10
63%
(4 hrs ago)
GNWL40
57%
(4 hrs ago)
GNWL71
24%
(4 hrs ago)
7 Mar, Thu
GNWL3
63%
(4 hrs ago)
GNWL10
64%
(4 hrs ago)
GNWL42
56%
(4 hrs ago)
GNWL79
18%
(4 hrs ago)
8 Mar, Fri
GNWL1
64%
(7 hrs ago)
GNWL9
63%
(6 hrs ago)
GNWL34
61%
(4 hrs ago)
GNWL71
26%
(4 hrs ago)
9 Mar, Sat
GNWL1
64%
(7 hrs ago)
GNWL13
61%
(7 hrs ago)
GNWL28
68%
(7 hrs ago)
GNWL74
24%
(4 hrs ago)
10 Mar, Sun
GNWL1
64%
(7 hrs ago)
GNWL7
66%
(7 hrs ago)
GNWL17
79%
(7 hrs ago)
GNWL66
33%
(4 hrs ago)
11 Mar, Mon
AVL1
100%
(7 hrs ago)
GNWL2
75%
(7 hrs ago)
GNWL18
81%
(7 hrs ago)
GNWL61
39%
(12 hrs ago)
12 Mar, Tue
GNWL1
68%
(3 hrs ago)
GNWL3
75%
(1 day ago)
GNWL11
86%
(9 hrs ago)
check
13 Mar, Wed
GNWL2
67%
(3 hrs ago)
GNWL3
75%
(3 hrs ago)
GNWL19
81%
(9 hrs ago)
check
14 Mar, Thu
AVL5
100%
(3 hrs ago)
GNWL2
77%
(3 hrs ago)
GNWL8
88%
(9 hrs ago)
check
15 Mar, Fri
GNWL1
67%
(3 hrs ago)
GNWL5
71%
(3 hrs ago)
GNWL30
69%
(9 hrs ago)
check
16 Mar, Sat
GNWL1
68%
(3 hrs ago)
GNWL10
66%
(3 hrs ago)
GNWL17
82%
(9 hrs ago)
check
17 Mar, Sun
GNWL1
68%
(3 hrs ago)
GNWL12
64%
(3 hrs ago)
GNWL23
77%
(9 hrs ago)
check
18 Mar, Mon
GNWL1
71%
(3 hrs ago)
GNWL6
74%
(3 hrs ago)
check
GNWL62
44%
(7 hrs ago)
19 Mar, Tue
GNWL1
72%
(3 hrs ago)
GNWL5
76%
(13 hrs ago)
GNWL21
82%
(1 day ago)
GNWL66
40%
(7 hrs ago)
20 Mar, Wed
GNWL1
72%
(3 hrs ago)
GNWL11
70%
(13 hrs ago)
GNWL22
81%
(1 day ago)
GNWL105
8%
(7 hrs ago)
21 Mar, Thu
GNWL3
70%
(3 hrs ago)
GNWL10
72%
(13 hrs ago)
GNWL27
77%
(13 hrs ago)
GNWL79
27%
(7 hrs ago)
22 Mar, Fri
GNWL3
69%
(1 day ago)
GNWL11
69%
(1 day ago)
GNWL27
76%
(13 hrs ago)
GNWL86
22%
(7 hrs ago)
23 Mar, Sat
GNWL7
64%
(1 day ago)
GNWL21
61%
(3 hrs ago)
GNWL43
60%
(13 hrs ago)
GNWL77
34%
(7 hrs ago)
24 Mar, Sun
GNWL1
72%
(1 day ago)
GNWL6
78%
(3 hrs ago)
GNWL24
79%
(13 hrs ago)
GNWL62
52%
(13 hrs ago)
25 Mar, Mon
GNWL1
71%
(3 hrs ago)
GNWL5
78%
(3 hrs ago)
GNWL21
82%
(13 hrs ago)
GNWL67
54%
(13 hrs ago)
26 Mar, Tue
GNWL1
75%
(3 hrs ago)
GNWL6
81%
(3 hrs ago)
GNWL24
82%
(13 hrs ago)
GNWL72
42%
(13 hrs ago)
27 Mar, Wed
GNWL1
75%
(3 hrs ago)
GNWL5
82%
(3 hrs ago)
GNWL22
85%
(1 day ago)
GNWL68
48%
(15 hrs ago)
28 Mar, Thu
GNWL3
73%
(3 hrs ago)
GNWL7
81%
(3 hrs ago)
GNWL34
74%
(1 day ago)
GNWL84
30%
(15 hrs ago)
29 Mar, Fri
GNWL1
70%
(3 hrs ago)
GNWL12
71%
(1 day ago)
GNWL39
63%
(11 hrs ago)
GNWL85
37%
(15 hrs ago)
30 Mar, Sat
GNWL2
73%
(3 hrs ago)
GNWL11
76%
(1 day ago)
GNWL39
65%
(11 hrs ago)
GNWL92
24%
(1 day ago)
31 Mar, Sun
check
check
GNWL47
58%
(11 hrs ago)
GNWL108
11%
(1 day ago)
1 Apr, Mon
check
check
GNWL51
57%
(11 hrs ago)
GNWL136
3%
(1 day ago)
2 Apr, Tue
check
GNWL15
72%
(13 hrs ago)
GNWL56
53%
(11 hrs ago)
GNWL119
7%
(1 day ago)
3 Apr, Wed
check
GNWL12
76%
(13 hrs ago)
GNWL63
47%
(11 hrs ago)
GNWL132
4%
(1 day ago)
4 Apr, Thu
check
GNWL24
64%
(13 hrs ago)
GNWL71
40%
(13 hrs ago)
GNWL128
5%
(6 hrs ago)
5 Apr, Fri
GNWL5
71%
(13 hrs ago)
GNWL24
62%
(13 hrs ago)
GNWL89
24%
(13 hrs ago)
GNWL167
1%
(6 hrs ago)
6 Apr, Sat
GNWL10
65%
(13 hrs ago)
GNWL35
54%
(13 hrs ago)
GNWL103
17%
(13 hrs ago)
GNWL170
1%
(6 hrs ago)
7 Apr, Sun
GNWL5
72%
(13 hrs ago)
GNWL37
52%
(13 hrs ago)
GNWL120
10%
(13 hrs ago)
GNWL175
0%
(6 hrs ago)
8 Apr, Mon
GNWL8
71%
(13 hrs ago)
GNWL43
49%
(13 hrs ago)
GNWL111
15%
(1 day ago)
GNWL198
0%
(6 hrs ago)
9 Apr, Tue
GNWL5
75%
(13 hrs ago)
GNWL40
52%
(13 hrs ago)
GNWL111
15%
(4 hrs ago)
GNWL176
0%
(6 hrs ago)
10 Apr, Wed
GNWL6
75%
(13 hrs ago)
GNWL43
50%
(13 hrs ago)
GNWL128
9%
(4 hrs ago)
GNWL223
0%
(15 hrs ago)
11 Apr, Thu
GNWL10
68%
(1 day ago)
GNWL54
38%
(1 day ago)
GNWL125
9%
(4 hrs ago)
GNWL227
0%
(15 hrs ago)
12 Apr, Fri
GNWL11
68%
(1 day ago)
GNWL52
41%
(1 day ago)
GNWL155
4%
(4 hrs ago)
GNWL277
--
(15 hrs ago)
13 Apr, Sat
GNWL16
64%
(1 day ago)
GNWL86
17%
(1 day ago)
GNWL218
1%
(4 hrs ago)
GNWL272
--
(9 hrs ago)
14 Apr, Sun
GNWL14
65%
(3 hrs ago)
GNWL82
19%
(3 hrs ago)
REGRET
--
(4 hrs ago)
GNWL298
--
(5 hrs ago)
15 Apr, Mon
GNWL17
64%
(1 hr ago)
GNWL80
22%
(1 hr ago)
GNWL281
0%
(1 hr ago)
GNWL297
--
(5 hrs ago)
16 Apr, Tue
GNWL19
63%
(1 hr ago)
GNWL80
22%
(1 hr ago)
GNWL272
0%
(1 hr ago)
REGRET
--
(5 hrs ago)
17 Apr, Wed
GNWL22
59%
(1 hr ago)
GNWL77
23%
(1 hr ago)
GNWL258
0%
(1 hr ago)
GNWL299
--
(5 hrs ago)
18 Apr, Thu
GNWL19
64%
(1 hr ago)
GNWL78
24%
(1 hr ago)
GNWL234
0%
(1 hr ago)
GNWL296
--
(5 hrs ago)
19 Apr, Fri
GNWL21
61%
(1 hr ago)
GNWL72
27%
(1 hr ago)
GNWL204
1%
(1 hr ago)
GNWL257
0%
(5 hrs ago)
20 Apr, Sat
GNWL15
67%
(1 hr ago)
GNWL70
29%
(1 hr ago)
GNWL209
1%
(1 hr ago)
GNWL291
--
(15 hrs ago)
21 Apr, Sun
GNWL9
72%
(1 day ago)
GNWL64
32%
(7 hrs ago)
GNWL183
2%
(15 hrs ago)
GNWL227
0%
(15 hrs ago)
22 Apr, Mon
GNWL12
75%
(1 day ago)
GNWL52
47%
(7 hrs ago)
GNWL167
3%
(1 day ago)
GNWL231
0%
(1 day ago)
23 Apr, Tue
GNWL10
78%
(1 day ago)
GNWL43
56%
(7 hrs ago)
GNWL141
8%
(1 day ago)
GNWL184
1%
(1 day ago)
24 Apr, Wed
GNWL9
79%
(1 day ago)
GNWL44
55%
(7 hrs ago)
GNWL139
8%
(1 day ago)
GNWL199
0%
(1 day ago)
25 Apr, Thu
GNWL9
80%
(1 day ago)
GNWL44
56%
(7 hrs ago)
GNWL134
10%
(1 day ago)
GNWL181
1%
(1 day ago)
26 Apr, Fri
GNWL6
81%
(1 day ago)
GNWL38
60%
(1 day ago)
GNWL115
16%
(1 day ago)
GNWL162
2%
(1 day ago)
27 Apr, Sat
GNWL7
80%
(1 day ago)
GNWL36
62%
(1 day ago)
GNWL110
18%
(15 hrs ago)
GNWL163
2%
(1 day ago)
28 Apr, Sun
GNWL8
80%
(1 day ago)
GNWL34
63%
(1 day ago)
GNWL119
14%
(15 hrs ago)
GNWL128
12%
(1 day ago)
29 Apr, Mon
GNWL6
84%
(3 hrs ago)
GNWL34
65%
(3 hrs ago)
GNWL88
36%
(15 hrs ago)
GNWL132
10%
(1 day ago)
30 Apr, Tue
GNWL8
82%
(3 hrs ago)
GNWL24
77%
(3 hrs ago)
GNWL96
30%
(15 hrs ago)
GNWL140
7%
(15 hrs ago)
1 May, Wed
GNWL5
85%
(3 hrs ago)
GNWL31
70%
(3 hrs ago)
GNWL94
31%
(15 hrs ago)
GNWL157
3%
(15 hrs ago)
2 May, Thu
GNWL5
85%
(3 hrs ago)
GNWL28
74%
(3 hrs ago)
GNWL97
29%
(15 hrs ago)
GNWL146
5%
(15 hrs ago)
3 May, Fri
GNWL5
84%
(3 hrs ago)
GNWL24
77%
(3 hrs ago)
GNWL78
44%
(15 hrs ago)
GNWL134
11%
(15 hrs ago)
4 May, Sat
GNWL7
83%
(1 hr ago)
GNWL25
76%
(3 hrs ago)
GNWL86
37%
(7 hrs ago)
GNWL142
7%
(15 hrs ago)
5 May, Sun
GNWL7
83%
(1 hr ago)
GNWL26
76%
(15 hrs ago)
GNWL118
16%
(7 hrs ago)
GNWL147
6%
(15 hrs ago)
6 May, Mon
GNWL6
86%
(1 hr ago)
GNWL25
79%
(15 hrs ago)
GNWL87
39%
(7 hrs ago)
GNWL138
10%
(1 day ago)
7 May, Tue
GNWL5
87%
(1 hr ago)
GNWL20
85%
(1 day ago)
GNWL62
62%
(7 hrs ago)
GNWL129
15%
(1 day ago)
8 May, Wed
GNWL5
87%
(1 hr ago)
GNWL22
83%
(1 day ago)
GNWL68
57%
(7 hrs ago)
GNWL133
13%
(17 hrs ago)
9 May, Thu
GNWL3
89%
(1 hr ago)
GNWL19
86%
(1 day ago)
GNWL65
60%
(7 hrs ago)
GNWL123
21%
(17 hrs ago)
10 May, Fri
GNWL4
87%
(1 hr ago)
GNWL22
82%
(1 day ago)
GNWL74
51%
(17 hrs ago)
GNWL144
8%
(12 hrs ago)
11 May, Sat
GNWL2
89%
(1 hr ago)
GNWL18
86%
(1 day ago)
GNWL70
55%
(17 hrs ago)
GNWL126
20%
(12 hrs ago)
12 May, Sun
GNWL3
89%
(1 hr ago)
check
GNWL70
55%
(7 hrs ago)
GNWL124
23%
(12 hrs ago)
13 May, Mon
GNWL4
90%
(1 hr ago)
GNWL15
89%
(7 hrs ago)
GNWL54
73%
(7 hrs ago)
GNWL105
44%
(12 hrs ago)
14 May, Tue
GNWL2
91%
(7 hrs ago)
GNWL15
90%
(7 hrs ago)
GNWL54
73%
(7 hrs ago)
GNWL104
46%
(12 hrs ago)
15 May, Wed
GNWL3
91%
(7 hrs ago)
GNWL16
89%
(7 hrs ago)
GNWL57
70%
(7 hrs ago)
GNWL110
40%
(12 hrs ago)
16 May, Thu
GNWL1
92%
(7 hrs ago)
GNWL11
92%
(7 hrs ago)
GNWL45
83%
(1 hr ago)
check
17 May, Fri
GNWL2
91%
(7 hrs ago)
GNWL10
92%
(1 hr ago)
GNWL51
76%
(1 hr ago)
check
18 May, Sat
GNWL1
91%
(1 hr ago)
GNWL8
93%
(1 hr ago)
GNWL37
88%
(1 hr ago)
GNWL93
62%
(4 hrs ago)
19 May, Sun
GNWL1
91%
(1 hr ago)
GNWL10
92%
(1 hr ago)
GNWL33
91%
(1 hr ago)
GNWL74
79%
(4 hrs ago)
20 May, Mon
GNWL1
93%
(1 hr ago)
GNWL2
96%
(1 hr ago)
GNWL31
93%
(1 hr ago)
GNWL78
77%
(4 hrs ago)
21 May, Tue
AVL5
100%
(1 hr ago)
GNWL8
94%
(1 hr ago)
GNWL25
95%
(1 hr ago)
GNWL65
84%
(4 hrs ago)
22 May, Wed
AVL13
100%
(1 hr ago)
GNWL5
95%
(1 hr ago)
GNWL18
97%
(1 day ago)
GNWL66
84%
(4 hrs ago)
23 May, Thu
AVL14
100%
(1 hr ago)
GNWL1
--
(4 hrs ago)
GNWL13
97%
(1 day ago)
GNWL68
86%
(4 hrs ago)
24 May, Fri
AVL14
100%
(1 hr ago)
RAC 14
100%
(4 hrs ago)
GNWL16
97%
(1 day ago)
GNWL60
87%
(5 hrs ago)
25 May, Sat
GNWL1
93%
(1 hr ago)
RAC17
100%
(4 hrs ago)
GNWL17
97%
(1 hr ago)
GNWL71
83%
(5 hrs ago)
26 May, Sun
AVL7
100%
(1 hr ago)
RAC 9
100%
(1 hr ago)
GNWL10
98%
(1 hr ago)
GNWL58
88%
(5 hrs ago)
27 May, Mon
AVL14
100%
(1 hr ago)
RAC 3
100%
(1 hr ago)
GNWL3
99%
(1 hr ago)
GNWL53
89%
(5 hrs ago)
28 May, Tue
AVL14
100%
(1 hr ago)
RAC 4
100%
(1 hr ago)
RAC 63
100%
(1 hr ago)
GNWL43
98%
(4 hrs ago)
29 May, Wed
AVL12
100%
(1 hr ago)
AVL6
100%
(1 hr ago)
RAC 40
100%
(1 hr ago)
GNWL44
98%
(4 hrs ago)
30 May, Thu
AVL14
100%
(1 hr ago)
AVL13
100%
(1 hr ago)
RAC 30
100%
(1 hr ago)
GNWL43
98%
(4 hrs ago)
31 May, Fri
AVL14
100%
(1 hr ago)
AVL28
100%
(1 hr ago)
RAC 23
100%
(4 hrs ago)
GNWL49
90%
(4 hrs ago)
1 Jun, Sat
AVL10
100%
(1 hr ago)
AVL19
100%
(1 hr ago)
RAC 36
100%
(4 hrs ago)
GNWL53
90%
(4 hrs ago)
2 Jun, Sun
AVL14
100%
(1 hr ago)
AVL21
100%
(1 hr ago)
RAC 29
100%
(4 hrs ago)
GNWL51
90%
(4 hrs ago)
3 Jun, Mon
AVL14
100%
(1 hr ago)
AVL33
100%
(1 hr ago)
RAC 22
100%
(4 hrs ago)
GNWL47
98%
(4 hrs ago)
4 Jun, Tue
AVL14
100%
(1 hr ago)
AVL52
100%
(1 hr ago)
RAC 16
100%
(1 day ago)
GNWL47
98%
(4 hrs ago)
5 Jun, Wed
AVL12
100%
(1 hr ago)
AVL39
100%
(1 hr ago)
RAC 30
100%
(1 day ago)
GNWL53
90%
(4 hrs ago)
6 Jun, Thu
AVL10
100%
(1 hr ago)
AVL50
100%
(1 hr ago)
RAC 39
100%
(1 day ago)
GNWL53
90%
(4 hrs ago)
7 Jun, Fri
AVL12
100%
(1 hr ago)
AVL30
100%
(1 hr ago)
RAC 56
100%
(1 day ago)
GNWL45
99%
(4 hrs ago)
8 Jun, Sat
AVL12
100%
(1 hr ago)
AVL5
100%
(1 hr ago)
GNWL8
99%
(1 day ago)
GNWL60
89%
(4 hrs ago)
9 Jun, Sun
AVL14
100%
(1 hr ago)
RAC 3
100%
(1 hr ago)
GNWL14
98%
(1 day ago)
GNWL72
87%
(4 hrs ago)
10 Jun, Mon
AVL13
100%
(1 day ago)
RAC 12
100%
(1 hr ago)
GNWL39
94%
(1 day ago)
GNWL90
79%
(4 hrs ago)
11 Jun, Tue
AVL14
100%
(1 day ago)
GNWL2
98%
(1 hr ago)
GNWL35
95%
(4 hrs ago)
GNWL88
81%
(4 hrs ago)
12 Jun, Wed
AVL13
100%
(1 day ago)
GNWL4
97%
(1 hr ago)
GNWL43
92%
(4 hrs ago)
GNWL91
80%
(4 hrs ago)
13 Jun, Thu
check
GNWL6
97%
(1 hr ago)
GNWL45
92%
(4 hrs ago)
GNWL94
78%
(4 hrs ago)
14 Jun, Fri
check
GNWL9
96%
(1 hr ago)
GNWL40
93%
(4 hrs ago)
GNWL102
73%
(4 hrs ago)
15 Jun, Sat
AVL14
100%
(1 day ago)
GNWL2
98%
(1 hr ago)
GNWL38
94%
(4 hrs ago)
GNWL87
83%
(4 hrs ago)
16 Jun, Sun
AVL14
100%
(1 day ago)
AVL45
100%
(1 hr ago)
AVL59
100%
(4 hrs ago)
GNWL28
100%
(1 day ago)
17 Jun, Mon
AVL14
100%
(1 day ago)
AVL58
100%
(1 hr ago)
AVL207
100%
(1 day ago)
GNWL3
100%
(1 day ago)
18 Jun, Tue
AVL10
100%
(1 day ago)
AVL53
100%
(1 hr ago)
AVL220
100%
(1 day ago)
GNWL3
100%
(1 day ago)
19 Jun, Wed
AVL14
100%
(1 day ago)
AVL59
100%
(1 hr ago)
AVL238
100%
(1 day ago)
RAC 41
100%
(1 day ago)
20 Jun, Thu
AVL11
100%
(1 hr ago)
AVL53
100%
(1 hr ago)
AVL160
100%
(1 day ago)
GNWL5
100%
(1 day ago)
21 Jun, Fri
AVL14
100%
(1 hr ago)
AVL58
100%
(1 hr ago)
AVL180
100%
(1 hr ago)
RAC 45
100%
(1 day ago)
22 Jun, Sat
AVL14
100%
(1 hr ago)
AVL36
100%
(1 hr ago)
AVL175
100%
(1 hr ago)
RAC 52
100%
(3 hrs ago)
23 Jun, Sun
AVL14
100%
(1 hr ago)
AVL57
100%
(1 hr ago)
AVL235
100%
(1 hr ago)
RAC 45
100%
(3 hrs ago)
24 Jun, Mon
AVL14
100%
(1 hr ago)
AVL48
100%
(1 hr ago)
AVL212
100%
(1 hr ago)
RAC 31
100%
(3 hrs ago)
25 Jun, Tue
AVL14
100%
(1 hr ago)
AVL50
100%
(1 hr ago)
AVL204
100%
(1 hr ago)
GNWL7
100%
(3 hrs ago)
26 Jun, Wed
AVL14
100%
(1 day ago)
AVL52
100%
(1 hr ago)
AVL223
100%
(1 hr ago)
RAC 38
100%
(3 hrs ago)
27 Jun, Thu
AVL14
100%
(1 day ago)
AVL60
100%
(1 hr ago)
AVL251
100%
(16 hrs ago)
RAC 24
100%
(3 hrs ago)
28 Jun, Fri
AVL14
100%
(1 hr ago)
AVL48
100%
(1 hr ago)
AVL191
100%
(1 hr ago)
RAC 35
100%
(1 hr ago)
29 Jun, Sat
check
check
check
check
30 Jun, Sun
check
check
check
check

22538 KUSHINAGAR EXP train info

KUSHINAGAR EXP (22538) runs from Lokmanya Tilak Term (LTT) to Gorakhpur Jn (GKP).It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL).It is a superfast train and covers a distance of 1680 kms in 30 hr 30 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 40 halts.This train runs with an LHB Rake and also has a pantry car.Final chart for 22538 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.
Book Train Ticket

Book your train tickets with Trainman

From Station
To Station
calender_icon Date
Search Trains