Seat Availability: 22177 - MAHANAGARI EXP

Runs Daily
Class - 1A 2A 3A SL
close
Date 1A
₹ 4185
2A
₹ 2465
3A
₹ 1715
SL
₹ 655
25 Jul, Thu
DEPARTED
--
(2 hrs ago)
DEPARTED
--
(2 hrs ago)
DEPARTED
--
(2 hrs ago)
DEPARTED
--
(11 hrs ago)
26 Jul, Fri
GNWL1
60%
(2 hrs ago)
RAC 11
100%
(2 hrs ago)
GNWL14
72%
(8 min ago)
GNWL51
45%
(2 hrs ago)
27 Jul, Sat
AVL1
100%
(2 hrs ago)
GNWL2
66%
(2 hrs ago)
GNWL10
77%
(8 min ago)
GNWL44
54%
(2 hrs ago)
28 Jul, Sun
AVL4
100%
(2 hrs ago)
RAC 2
100%
(2 hrs ago)
GNWL4
83%
(8 min ago)
GNWL42
57%
(2 hrs ago)
29 Jul, Mon
AVL1
100%
(2 hrs ago)
AVL13
100%
(2 hrs ago)
RAC 20
100%
(8 min ago)
GNWL37
63%
(2 hrs ago)
30 Jul, Tue
AVL1
100%
(2 hrs ago)
AVL8
100%
(2 hrs ago)
RAC 3
100%
(8 min ago)
GNWL42
58%
(2 hrs ago)
31 Jul, Wed
AVL4
100%
(2 hrs ago)
AVL24
100%
(2 hrs ago)
AVL10
100%
(8 min ago)
GNWL28
73%
(27 min ago)
1 Aug, Thu
AVL5
100%
(9 hrs ago)
AVL21
100%
(9 hrs ago)
AVL22
100%
(1 hr ago)
GNWL23
77%
(27 min ago)
2 Aug, Fri
AVL6
100%
(9 hrs ago)
AVL8
100%
(9 hrs ago)
RAC 6
100%
(6 hrs ago)
GNWL21
79%
(27 min ago)
3 Aug, Sat
GNWL2
63%
(9 hrs ago)
AVL1
100%
(9 hrs ago)
RAC 7
100%
(6 hrs ago)
GNWL29
74%
(27 min ago)
4 Aug, Sun
AVL6
100%
(9 hrs ago)
AVL9
100%
(9 hrs ago)
RAC 5
100%
(8 hrs ago)
GNWL22
80%
(27 min ago)
5 Aug, Mon
AVL4
100%
(9 hrs ago)
AVL14
100%
(9 hrs ago)
AVL78
100%
(8 hrs ago)
GNWL13
84%
(27 min ago)
6 Aug, Tue
AVL6
100%
(9 hrs ago)
AVL25
100%
(9 hrs ago)
AVL109
100%
(8 hrs ago)
GNWL21
81%
(9 hrs ago)
7 Aug, Wed
AVL4
100%
(20 hrs ago)
AVL4
100%
(3 hrs ago)
AVL22
100%
(3 hrs ago)
GNWL8
87%
(18 hrs ago)
8 Aug, Thu
AVL2
100%
(20 hrs ago)
AVL10
100%
(3 hrs ago)
AVL69
100%
(3 hrs ago)
GNWL22
82%
(18 hrs ago)
9 Aug, Fri
check
AVL9
100%
(3 hrs ago)
AVL40
100%
(3 hrs ago)
GNWL13
86%
(7 hrs ago)
10 Aug, Sat
check
RAC 14
100%
(3 hrs ago)
RAC 34
100%
(3 hrs ago)
GNWL27
80%
(7 hrs ago)
11 Aug, Sun
check
AVL3
100%
(3 hrs ago)
RAC 9
100%
(3 hrs ago)
GNWL16
85%
(7 hrs ago)
12 Aug, Mon
check
AVL14
100%
(3 hrs ago)
AVL58
100%
(3 hrs ago)
GNWL16
85%
(7 hrs ago)
13 Aug, Tue
AVL4
100%
(4 hrs ago)
AVL2
100%
(4 hrs ago)
RAC 2
100%
(4 hrs ago)
GNWL20
84%
(4 hrs ago)
14 Aug, Wed
AVL3
100%
(4 hrs ago)
RAC 8
100%
(4 hrs ago)
RAC 45
100%
(4 hrs ago)
GNWL33
77%
(4 hrs ago)
15 Aug, Thu
GNWL1
67%
(4 hrs ago)
GNWL6
72%
(4 hrs ago)
GNWL26
68%
(4 hrs ago)
GNWL55
64%
(4 hrs ago)
16 Aug, Fri
AVL2
100%
(4 hrs ago)
RAC 5
100%
(4 hrs ago)
RAC 41
100%
(4 hrs ago)
GNWL39
74%
(4 hrs ago)
17 Aug, Sat
GNWL1
67%
(4 hrs ago)
RAC 9
100%
(4 hrs ago)
RAC37
100%
(4 hrs ago)
GNWL40
74%
(4 hrs ago)
18 Aug, Sun
AVL4
100%
(4 hrs ago)
RAC 5
100%
(4 hrs ago)
RAC 37
100%
(4 hrs ago)
GNWL43
72%
(4 hrs ago)
19 Aug, Mon
check
AVL24
100%
(20 hrs ago)
AVL170
100%
(6 hrs ago)
RAC 50
100%
(8 hrs ago)
20 Aug, Tue
check
RAC 2
100%
(20 hrs ago)
RAC 3
100%
(6 hrs ago)
RAC 48
100%
(8 hrs ago)
21 Aug, Wed
check
AVL17
100%
(20 hrs ago)
AVL30
100%
(6 hrs ago)
RAC 52
100%
(20 hrs ago)
22 Aug, Thu
check
AVL26
100%
(20 hrs ago)
AVL168
100%
(6 hrs ago)
RAC 65
100%
(20 hrs ago)
23 Aug, Fri
check
AVL22
100%
(20 hrs ago)
AVL111
100%
(6 hrs ago)
RAC 34
100%
(20 hrs ago)
24 Aug, Sat
check
AVL21
100%
(20 hrs ago)
AVL70
100%
(20 hrs ago)
RAC 30
100%
(20 hrs ago)
25 Aug, Sun
check
AVL22
100%
(20 hrs ago)
AVL110
100%
(20 hrs ago)
RAC 24
100%
(20 hrs ago)
26 Aug, Mon
check
AVL21
100%
(20 hrs ago)
AVL170
100%
(20 hrs ago)
RAC 10
100%
(20 hrs ago)
27 Aug, Tue
check
AVL29
100%
(20 hrs ago)
AVL187
100%
(20 hrs ago)
AVL7
100%
(20 hrs ago)
28 Aug, Wed
AVL6
100%
(20 hrs ago)
AVL32
100%
(20 hrs ago)
AVL115
100%
(20 hrs ago)
RAC 53
100%
(20 hrs ago)
29 Aug, Thu
AVL4
100%
(20 hrs ago)
AVL26
100%
(20 hrs ago)
AVL169
100%
(20 hrs ago)
AVL28
100%
(20 hrs ago)
30 Aug, Fri
AVL4
100%
(20 hrs ago)
AVL33
100%
(20 hrs ago)
AVL193
100%
(20 hrs ago)
AVL22
100%
(20 hrs ago)
31 Aug, Sat
AVL6
100%
(20 hrs ago)
AVL17
100%
(20 hrs ago)
AVL177
100%
(20 hrs ago)
AVL11
100%
(20 hrs ago)
1 Sep, Sun
AVL6
100%
(20 hrs ago)
AVL25
100%
(20 hrs ago)
AVL151
100%
(20 hrs ago)
RAC 9
100%
(20 hrs ago)
2 Sep, Mon
AVL3
100%
(20 hrs ago)
AVL31
100%
(20 hrs ago)
AVL184
100%
(20 hrs ago)
AVL49
100%
(20 hrs ago)
3 Sep, Tue
check
check
AVL196
100%
(20 hrs ago)
AVL26
100%
(20 hrs ago)
4 Sep, Wed
check
check
AVL154
100%
(20 hrs ago)
AVL5
100%
(20 hrs ago)
5 Sep, Thu
check
check
AVL190
100%
(20 hrs ago)
AVL3
100%
(20 hrs ago)
6 Sep, Fri
check
AVL20
100%
(15 hrs ago)
AVL163
100%
(20 hrs ago)
check
7 Sep, Sat
check
AVL1
100%
(15 hrs ago)
AVL93
100%
(20 hrs ago)
RAC 30
100%
(20 hrs ago)
8 Sep, Sun
check
RAC 1
100%
(15 hrs ago)
AVL113
100%
(20 hrs ago)
RAC 11
100%
(20 hrs ago)
9 Sep, Mon
check
AVL22
100%
(15 hrs ago)
AVL178
100%
(20 hrs ago)
AVL15
100%
(20 hrs ago)
10 Sep, Tue
check
AVL2
100%
(15 hrs ago)
AVL169
100%
(20 hrs ago)
AVL21
100%
(20 hrs ago)
11 Sep, Wed
check
AVL15
100%
(15 hrs ago)
AVL163
100%
(20 hrs ago)
AVL64
100%
(20 hrs ago)
12 Sep, Thu
check
check
AVL159
100%
(20 hrs ago)
RAC 10
100%
(3 hrs ago)
13 Sep, Fri
check
check
check
RAC 24
100%
(3 hrs ago)
14 Sep, Sat
check
check
check
RAC 38
100%
(3 hrs ago)
15 Sep, Sun
check
check
check
RAC 54
100%
(3 hrs ago)
16 Sep, Mon
check
check
check
RAC 27
100%
(3 hrs ago)
17 Sep, Tue
check
check
check
RAC 29
100%
(3 hrs ago)
18 Sep, Wed
check
check
check
RAC 23
100%
(5 hrs ago)
19 Sep, Thu
check
check
check
RAC 35
100%
(5 hrs ago)
20 Sep, Fri
check
check
AVL45
100%
(7 hrs ago)
RAC 61
100%
(5 hrs ago)
21 Sep, Sat
check
check
AVL56
100%
(7 hrs ago)
RAC 56
100%
(5 hrs ago)
22 Sep, Sun
check
check
AVL62
100%
(7 hrs ago)
RAC 71
100%
(5 hrs ago)
23 Sep, Mon
check
check
AVL167
100%
(7 hrs ago)
RAC 33
100%
(5 hrs ago)
24 Sep, Tue
check
check
AVL180
100%
(7 hrs ago)
RAC 14
100%
(7 hrs ago)
25 Sep, Wed
check
check
AVL169
100%
(7 hrs ago)
RAC 14
100%
(7 hrs ago)
26 Sep, Thu
check
check
check
check
27 Sep, Fri
AVL6
100%
(9 hrs ago)
check
check
RAC 7
100%
(9 hrs ago)
28 Sep, Sat
AVL4
100%
(9 hrs ago)
check
check
RAC 24
100%
(9 hrs ago)
29 Sep, Sun
AVL6
100%
(9 hrs ago)
check
check
RAC 23
100%
(9 hrs ago)
30 Sep, Mon
AVL3
100%
(9 hrs ago)
check
check
RAC 48
100%
(9 hrs ago)
1 Oct, Tue
AVL6
100%
(9 hrs ago)
check
check
RAC 72
100%
(9 hrs ago)
2 Oct, Wed
AVL6
100%
(9 hrs ago)
check
check
RAC 64
100%
(9 hrs ago)
3 Oct, Thu
check
check
check
RAC 41
100%
(20 hrs ago)
4 Oct, Fri
check
check
check
RAC 33
100%
(20 hrs ago)
5 Oct, Sat
check
check
check
RAC 64
100%
(25 min ago)
6 Oct, Sun
check
check
check
RAC 41
100%
(25 min ago)
7 Oct, Mon
check
check
check
RAC 38
100%
(25 min ago)
8 Oct, Tue
check
check
check
RAC 37
100%
(25 min ago)
9 Oct, Wed
check
check
check
RAC 38
100%
(25 min ago)
10 Oct, Thu
check
check
AVL143
100%
(41 min ago)
RAC 47
100%
(25 min ago)
11 Oct, Fri
AVL4
100%
(20 hrs ago)
AVL28
100%
(20 hrs ago)
AVL127
100%
(41 min ago)
RAC 29
100%
(6 hrs ago)
12 Oct, Sat
AVL6
100%
(20 hrs ago)
AVL5
100%
(20 hrs ago)
AVL111
100%
(41 min ago)
RAC 47
100%
(6 hrs ago)
13 Oct, Sun
GNWL4
90%
(20 hrs ago)
AVL3
100%
(20 hrs ago)
AVL74
100%
(41 min ago)
GNWL3
100%
(6 hrs ago)
14 Oct, Mon
AVL6
100%
(20 hrs ago)
AVL5
100%
(20 hrs ago)
AVL112
100%
(41 min ago)
GNWL5
100%
(6 hrs ago)
15 Oct, Tue
AVL2
100%
(20 hrs ago)
AVL19
100%
(20 hrs ago)
AVL65
100%
(41 min ago)
GNWL21
99%
(6 hrs ago)
16 Oct, Wed
AVL4
100%
(20 hrs ago)
AVL10
100%
(20 hrs ago)
AVL94
100%
(20 hrs ago)
GNWL24
99%
(20 hrs ago)
17 Oct, Thu
check
check
AVL13
100%
(20 hrs ago)
GNWL30
99%
(19 hrs ago)
18 Oct, Fri
check
check
RAC 37
100%
(20 hrs ago)
GNWL39
99%
(19 hrs ago)
19 Oct, Sat
check
check
RAC 50
100%
(20 hrs ago)
GNWL46
98%
(19 hrs ago)
20 Oct, Sun
check
check
check
GNWL59
88%
(19 hrs ago)
21 Oct, Mon
check
check
GNWL8
98%
(6 hrs ago)
GNWL58
88%
(19 hrs ago)
22 Oct, Tue
check
check
GNWL15
97%
(6 hrs ago)
GNWL69
86%
(19 hrs ago)
23 Oct, Wed
check
check
GNWL20
96%
(3 hrs ago)
check
24 Oct, Thu
check
GNWL13
94%
(20 hrs ago)
GNWL46
85%
(3 hrs ago)
GNWL101
65%
(20 hrs ago)
25 Oct, Fri
GNWL6
92%
(20 hrs ago)
GNWL32
82%
(20 hrs ago)
GNWL86
48%
(3 hrs ago)
GNWL124
41%
(20 hrs ago)
26 Oct, Sat
GNWL10
90%
(20 hrs ago)
GNWL48
64%
(20 hrs ago)
GNWL116
23%
(3 hrs ago)
GNWL139
25%
(20 hrs ago)
27 Oct, Sun
GNWL10
90%
(20 hrs ago)
GNWL43
71%
(20 hrs ago)
GNWL111
27%
(3 hrs ago)
GNWL138
27%
(20 hrs ago)
28 Oct, Mon
GNWL8
93%
(20 hrs ago)
GNWL41
76%
(20 hrs ago)
GNWL104
35%
(3 hrs ago)
REGRET
--
(20 hrs ago)
29 Oct, Tue
GNWL7
93%
(20 hrs ago)
GNWL32
85%
(20 hrs ago)
GNWL106
33%
(3 hrs ago)
REGRET
--
(20 hrs ago)
30 Oct, Wed
GNWL8
93%
(20 hrs ago)
GNWL35
83%
(20 hrs ago)
GNWL113
28%
(20 hrs ago)
REGRET
--
(20 hrs ago)
31 Oct, Thu
GNWL8
92%
(5 hrs ago)
GNWL33
82%
(5 hrs ago)
GNWL116
24%
(5 hrs ago)
REGRET
--
(20 hrs ago)
1 Nov, Fri
GNWL10
91%
(5 hrs ago)
GNWL28
87%
(5 hrs ago)
GNWL102
36%
(5 hrs ago)
REGRET
--
(20 hrs ago)
2 Nov, Sat
REGRET
--
(5 hrs ago)
GNWL45
72%
(3 hrs ago)
GNWL111
29%
(5 hrs ago)
REGRET
--
(9 hrs ago)
3 Nov, Sun
GNWL9
92%
(5 hrs ago)
GNWL47
70%
(3 hrs ago)
GNWL121
23%
(5 hrs ago)
REGRET
--
(9 hrs ago)
4 Nov, Mon
GNWL5
95%
(5 hrs ago)
GNWL42
78%
(3 hrs ago)
GNWL88
53%
(5 hrs ago)
REGRET
--
(9 hrs ago)
5 Nov, Tue
GNWL5
95%
(5 hrs ago)
GNWL31
88%
(3 hrs ago)
GNWL94
47%
(5 hrs ago)
REGRET
--
(5 hrs ago)
6 Nov, Wed
check
GNWL25
91%
(3 hrs ago)
GNWL68
69%
(8 hrs ago)
REGRET
--
(5 hrs ago)
7 Nov, Thu
check
GNWL17
95%
(3 hrs ago)
GNWL63
76%
(5 hrs ago)
REGRET
--
(5 hrs ago)
8 Nov, Fri
GNWL2
95%
(10 hrs ago)
GNWL17
94%
(5 hrs ago)
GNWL58
79%
(5 hrs ago)
REGRET
--
(5 hrs ago)
9 Nov, Sat
GNWL4
95%
(10 hrs ago)
GNWL26
91%
(5 hrs ago)
GNWL66
71%
(5 hrs ago)
REGRET
--
(5 hrs ago)
10 Nov, Sun
GNWL5
95%
(10 hrs ago)
GNWL19
94%
(5 hrs ago)
GNWL77
63%
(5 hrs ago)
REGRET
--
(5 hrs ago)
11 Nov, Mon
GNWL3
96%
(10 hrs ago)
GNWL24
93%
(5 hrs ago)
GNWL71
69%
(2 hrs ago)
REGRET
--
(5 hrs ago)
12 Nov, Tue
GNWL3
96%
(10 hrs ago)
GNWL26
92%
(5 hrs ago)
GNWL70
70%
(2 hrs ago)
REGRET
--
(5 hrs ago)
13 Nov, Wed
GNWL6
96%
(10 hrs ago)
GNWL20
95%
(5 hrs ago)
GNWL92
53%
(2 hrs ago)
REGRET
--
(5 hrs ago)
14 Nov, Thu
GNWL119
14%
(5 hrs ago)
GNWL24
93%
(5 hrs ago)
GNWL119
29%
(2 hrs ago)
REGRET
--
(1 hr ago)
15 Nov, Fri
REGRET
--
(5 hrs ago)
GNWL43
78%
(19 hrs ago)
REGRET
--
(2 hrs ago)
REGRET
--
(1 hr ago)
16 Nov, Sat
GNWL141
7%
(5 hrs ago)
GNWL38
85%
(1 hr ago)
GNWL141
15%
(2 hrs ago)
REGRET
--
(1 hr ago)
17 Nov, Sun
GNWL117
14%
(5 hrs ago)
GNWL30
90%
(1 hr ago)
GNWL117
30%
(6 hrs ago)
REGRET
--
(1 hr ago)
18 Nov, Mon
GNWL114
17%
(5 hrs ago)
GNWL26
93%
(1 hr ago)
GNWL114
35%
(6 hrs ago)
REGRET
--
(1 hr ago)
19 Nov, Tue
GNWL134
9%
(5 hrs ago)
GNWL43
84%
(1 hr ago)
GNWL133
21%
(6 hrs ago)
REGRET
--
(1 hr ago)
20 Nov, Wed
GNWL7
96%
(5 hrs ago)
GNWL47
81%
(1 hr ago)
GNWL119
31%
(6 hrs ago)
REGRET
--
(7 hrs ago)
21 Nov, Thu
GNWL7
96%
(2 hrs ago)
GNWL33
91%
(1 hr ago)
REGRET
--
(2 hrs ago)
REGRET
--
(2 hrs ago)
22 Nov, Fri
check
check
check
check
23 Nov, Sat
check
check
check
check

22177 MAHANAGARI EXP train info

MAHANAGARI EXP (22177) runs from Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT) to Varanasi Jn (BSB).It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL).It is a superfast train and covers a distance of 1510 kms in 27 hr 25 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 28 halts.This train runs with an LHB Rake and does not have a pantry car.Final chart for 22177 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.
Book Train Ticket

Book your train tickets with Trainman

From Station
To Station
calender_icon Date
Search Trains