Seat Availability: 15484 - MAHANANDA EXP

Runs Daily
Class - 1A 2A 3A 3E SL
close
Date 1A
₹ 4380
2A
₹ 2575
3A
₹ 1775
3E
₹ 1670
SL
₹ 665
23 Apr, Tue
DEPARTED
--
(6 hrs ago)
DEPARTED
--
(6 hrs ago)
DEPARTED
--
(5 hrs ago)
DEPARTED
--
(6 hrs ago)
DEPARTED
--
(5 hrs ago)
24 Apr, Wed
GNWL4
91%
(6 hrs ago)
GNWL19
88%
(6 hrs ago)
GNWL66
72%
(5 hrs ago)
GNWL45
85%
(5 hrs ago)
GNWL247
5%
(5 hrs ago)
25 Apr, Thu
GNWL4
91%
(6 hrs ago)
GNWL13
89%
(6 hrs ago)
GNWL36
77%
(5 hrs ago)
GNWL22
89%
(5 hrs ago)
GNWL165
13%
(5 hrs ago)
26 Apr, Fri
GNWL1
92%
(6 hrs ago)
GNWL11
89%
(6 hrs ago)
GNWL35
86%
(5 hrs ago)
GNWL25
88%
(5 hrs ago)
GNWL112
48%
(5 hrs ago)
27 Apr, Sat
GNWL2
91%
(6 hrs ago)
GNWL10
90%
(6 hrs ago)
GNWL37
81%
(5 hrs ago)
GNWL22
88%
(5 hrs ago)
GNWL72
52%
(5 hrs ago)
28 Apr, Sun
GNWL1
92%
(6 hrs ago)
GNWL7
91%
(6 hrs ago)
GNWL26
88%
(5 hrs ago)
GNWL28
88%
(5 hrs ago)
GNWL92
70%
(5 hrs ago)
29 Apr, Mon
GNWL3
91%
(9 hrs ago)
check
GNWL31
86%
(7 hrs ago)
GNWL13
91%
(5 hrs ago)
check
30 Apr, Tue
GNWL1
92%
(9 hrs ago)
check
GNWL26
88%
(7 hrs ago)
GNWL17
91%
(9 hrs ago)
check
1 May, Wed
GNWL1
92%
(9 hrs ago)
GNWL5
92%
(1 day ago)
GNWL21
91%
(1 day ago)
GNWL19
92%
(9 hrs ago)
GNWL47
86%
(1 day ago)
2 May, Thu
GNWL1
92%
(9 hrs ago)
GNWL5
92%
(1 day ago)
GNWL15
90%
(1 day ago)
GNWL13
92%
(9 hrs ago)
GNWL46
84%
(17 hrs ago)
3 May, Fri
AVL1
100%
(17 hrs ago)
GNWL1
92%
(1 day ago)
GNWL19
90%
(1 day ago)
GNWL14
92%
(13 hrs ago)
GNWL43
87%
(17 hrs ago)
4 May, Sat
GNWL1
92%
(17 hrs ago)
GNWL4
92%
(1 day ago)
GNWL13
91%
(1 day ago)
GNWL12
92%
(13 hrs ago)
GNWL50
83%
(17 hrs ago)
5 May, Sun
AVL5
100%
(17 hrs ago)
GNWL4
92%
(1 day ago)
GNWL19
91%
(1 day ago)
GNWL13
91%
(13 hrs ago)
GNWL61
85%
(17 hrs ago)
6 May, Mon
AVL4
100%
(8 hrs ago)
RAC 8
100%
(17 hrs ago)
GNWL13
92%
(1 day ago)
GNWL15
92%
(1 day ago)
GNWL49
87%
(17 hrs ago)
7 May, Tue
AVL8
100%
(8 hrs ago)
RAC 3
100%
(17 hrs ago)
GNWL5
93%
(1 day ago)
RAC34
100%
(17 hrs ago)
GNWL39
89%
(17 hrs ago)
8 May, Wed
AVL6
100%
(8 hrs ago)
RAC 3
100%
(17 hrs ago)
RAC 34
100%
(1 day ago)
RAC 9
100%
(17 hrs ago)
check
9 May, Thu
AVL4
100%
(8 hrs ago)
AVL2
100%
(17 hrs ago)
RAC 14
100%
(1 day ago)
AVL50
100%
(17 hrs ago)
check
10 May, Fri
AVL1
100%
(8 hrs ago)
AVL11
100%
(17 hrs ago)
RAC 13
100%
(1 day ago)
AVL6
100%
(17 hrs ago)
check
11 May, Sat
AVL2
100%
(8 hrs ago)
RAC 4
100%
(17 hrs ago)
RAC 9
100%
(1 day ago)
AVL70
100%
(17 hrs ago)
check
12 May, Sun
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
AVL63
100%
(17 hrs ago)
GNWL27
91%
(1 day ago)
13 May, Mon
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
AVL101
100%
(1 day ago)
GNWL23
91%
(1 day ago)
14 May, Tue
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
AVL85
100%
(1 day ago)
GNWL15
92%
(1 day ago)
15 May, Wed
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
AVL66
100%
(1 day ago)
GNWL20
91%
(1 day ago)
16 May, Thu
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
AVL111
100%
(1 day ago)
GNWL15
92%
(1 day ago)
17 May, Fri
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
AVL112
100%
(1 day ago)
GNWL18
92%
(1 day ago)
18 May, Sat
AVL7
100%
(8 hrs ago)
AVL7
100%
(1 day ago)
check
AVL105
100%
(1 day ago)
GNWL16
92%
(1 day ago)
19 May, Sun
AVL8
100%
(8 hrs ago)
AVL6
100%
(1 day ago)
check
AVL101
100%
(1 day ago)
GNWL18
92%
(1 day ago)
20 May, Mon
AVL8
100%
(8 hrs ago)
AVL9
100%
(1 day ago)
check
AVL94
100%
(1 day ago)
GNWL17
92%
(1 day ago)
21 May, Tue
GNWL1
93%
(8 hrs ago)
AVL18
100%
(1 day ago)
check
AVL86
100%
(1 day ago)
GNWL9
93%
(1 day ago)
22 May, Wed
AVL8
100%
(8 hrs ago)
AVL17
100%
(1 day ago)
check
AVL111
100%
(1 day ago)
GNWL8
93%
(1 day ago)
23 May, Thu
AVL8
100%
(8 hrs ago)
AVL1
100%
(1 day ago)
AVL39
100%
(1 day ago)
check
RAC 40
100%
(1 day ago)
24 May, Fri
AVL7
100%
(8 hrs ago)
check
AVL61
100%
(1 day ago)
check
check
25 May, Sat
AVL4
100%
(8 hrs ago)
check
AVL47
100%
(1 day ago)
check
check
26 May, Sun
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
AVL67
100%
(1 day ago)
check
RAC 39
100%
(1 day ago)
27 May, Mon
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
AVL54
100%
(1 day ago)
check
RAC 29
100%
(1 day ago)
28 May, Tue
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
AVL65
100%
(1 day ago)
check
RAC 22
100%
(1 day ago)
29 May, Wed
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
AVL56
100%
(1 day ago)
check
RAC 23
100%
(1 day ago)
30 May, Thu
AVL5
100%
(8 hrs ago)
check
AVL63
100%
(1 day ago)
check
RAC 22
100%
(1 day ago)
31 May, Fri
AVL6
100%
(8 hrs ago)
check
AVL65
100%
(1 day ago)
check
RAC 20
100%
(1 day ago)
1 Jun, Sat
AVL3
100%
(8 hrs ago)
check
RAC 5
100%
(1 day ago)
check
check
2 Jun, Sun
AVL6
100%
(8 hrs ago)
check
AVL5
100%
(1 day ago)
check
GNWL4
93%
(1 day ago)
3 Jun, Mon
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
AVL48
100%
(1 day ago)
check
GNWL7
93%
(1 day ago)
4 Jun, Tue
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
RAC 4
100%
(1 day ago)
check
GNWL18
93%
(1 day ago)
5 Jun, Wed
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
RAC 21
100%
(1 day ago)
check
GNWL23
92%
(1 day ago)
6 Jun, Thu
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
RAC27
100%
(1 day ago)
GNWL26
92%
(1 day ago)
7 Jun, Fri
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
GNWL1
94%
(1 day ago)
GNWL28
92%
(1 day ago)
8 Jun, Sat
AVL8
100%
(8 hrs ago)
RAC 6
100%
(1 day ago)
check
GNWL9
94%
(1 day ago)
check
9 Jun, Sun
AVL8
100%
(1 day ago)
RAC 10
100%
(1 day ago)
check
GNWL15
94%
(1 day ago)
check
10 Jun, Mon
AVL8
100%
(1 day ago)
GNWL3
94%
(1 day ago)
check
GNWL22
94%
(1 day ago)
check
11 Jun, Tue
AVL4
100%
(1 day ago)
GNWL5
94%
(1 day ago)
check
GNWL17
94%
(1 day ago)
check
12 Jun, Wed
AVL1
100%
(8 hrs ago)
GNWL6
94%
(1 day ago)
check
check
check
13 Jun, Thu
AVL8
100%
(8 hrs ago)
GNWL8
93%
(1 day ago)
check
check
check
14 Jun, Fri
AVL1
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
check
15 Jun, Sat
AVL2
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
check
16 Jun, Sun
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
check
17 Jun, Mon
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
check
18 Jun, Tue
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
check
19 Jun, Wed
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
check
20 Jun, Thu
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
check
21 Jun, Fri
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
check
22 Jun, Sat
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
check
23 Jun, Sun
AVL7
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
check
24 Jun, Mon
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
check
25 Jun, Tue
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
check
26 Jun, Wed
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
check
27 Jun, Thu
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
check
28 Jun, Fri
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
AVL51
100%
(8 hrs ago)
29 Jun, Sat
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
AVL70
100%
(8 hrs ago)
30 Jun, Sun
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
AVL73
100%
(8 hrs ago)
1 Jul, Mon
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
AVL69
100%
(8 hrs ago)
2 Jul, Tue
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
AVL69
100%
(8 hrs ago)
3 Jul, Wed
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
AVL80
100%
(8 hrs ago)
4 Jul, Thu
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
AVL84
100%
(8 hrs ago)
5 Jul, Fri
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
AVL69
100%
(8 hrs ago)
6 Jul, Sat
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
AVL78
100%
(8 hrs ago)
7 Jul, Sun
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
AVL49
100%
(8 hrs ago)
8 Jul, Mon
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
AVL76
100%
(8 hrs ago)
9 Jul, Tue
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
AVL46
100%
(8 hrs ago)
10 Jul, Wed
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
AVL34
100%
(8 hrs ago)
11 Jul, Thu
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
AVL33
100%
(8 hrs ago)
12 Jul, Fri
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
AVL67
100%
(8 hrs ago)
13 Jul, Sat
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
AVL63
100%
(8 hrs ago)
14 Jul, Sun
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
AVL78
100%
(8 hrs ago)
15 Jul, Mon
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
AVL83
100%
(8 hrs ago)
16 Jul, Tue
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
AVL84
100%
(8 hrs ago)
17 Jul, Wed
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
check
18 Jul, Thu
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
check
19 Jul, Fri
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
check
20 Jul, Sat
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
check
21 Jul, Sun
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
check
22 Jul, Mon
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
check
23 Jul, Tue
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
check
24 Jul, Wed
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
check
25 Jul, Thu
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
check
26 Jul, Fri
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
check
27 Jul, Sat
AVL8
100%
(8 hrs ago)
AVL25
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
28 Jul, Sun
AVL8
100%
(8 hrs ago)
AVL25
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
29 Jul, Mon
AVL8
100%
(8 hrs ago)
AVL25
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
30 Jul, Tue
AVL8
100%
(8 hrs ago)
AVL25
100%
(8 hrs ago)
AVL68
100%
(8 hrs ago)
AVL113
100%
(8 hrs ago)
AVL84
100%
(8 hrs ago)
31 Jul, Wed
AVL8
100%
(8 hrs ago)
AVL25
100%
(8 hrs ago)
AVL68
100%
(8 hrs ago)
AVL113
100%
(8 hrs ago)
AVL84
100%
(8 hrs ago)
1 Aug, Thu
AVL8
100%
(8 hrs ago)
AVL25
100%
(8 hrs ago)
AVL68
100%
(8 hrs ago)
AVL113
100%
(8 hrs ago)
AVL84
100%
(8 hrs ago)
2 Aug, Fri
AVL8
100%
(8 hrs ago)
AVL25
100%
(8 hrs ago)
AVL68
100%
(8 hrs ago)
AVL113
100%
(8 hrs ago)
AVL84
100%
(8 hrs ago)
3 Aug, Sat
AVL8
100%
(8 hrs ago)
AVL25
100%
(8 hrs ago)
AVL68
100%
(8 hrs ago)
AVL113
100%
(8 hrs ago)
AVL84
100%
(8 hrs ago)
4 Aug, Sun
AVL8
100%
(8 hrs ago)
AVL25
100%
(8 hrs ago)
AVL68
100%
(8 hrs ago)
AVL113
100%
(8 hrs ago)
AVL84
100%
(8 hrs ago)
5 Aug, Mon
AVL8
100%
(8 hrs ago)
AVL25
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
6 Aug, Tue
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
check
7 Aug, Wed
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
check
8 Aug, Thu
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
check
9 Aug, Fri
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
check
10 Aug, Sat
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
check
11 Aug, Sun
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
check
12 Aug, Mon
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
check
13 Aug, Tue
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
check
14 Aug, Wed
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
check
15 Aug, Thu
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
check
16 Aug, Fri
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
check
17 Aug, Sat
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
check
18 Aug, Sun
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
check
19 Aug, Mon
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
check
20 Aug, Tue
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
check
21 Aug, Wed
check
check
check
check
check
22 Aug, Thu
check
check
check
check
check

15484 MAHANANDA EXP train info

MAHANANDA EXP (15484) runs from Old Delhi (DLI) to Alipur Duar Jn (APDJ).It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), third economy (3E), sleeper (SL).It is not a superfast train and covers a distance of 1666 kms in 37 hr 5 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 52 halts.This train runs with an LHB Rake and also has a pantry car.Final chart for 15484 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.
Book Train Ticket

Book your train tickets with Trainman

From Station
To Station
calender_icon Date
Search Trains