Seat Availability: 12962 - AVANTIKA EXP

Runs Daily
Class - 1A 2A 3A 3E SL
close
Date 1A
₹ 2850
2A
₹ 1695
3A
₹ 1200
3E
₹ 1110
SL
22 Jul, Mon
DEPARTED
--
(1 hr ago)
DEPARTED
--
(1 hr ago)
DEPARTED
--
(1 hr ago)
DEPARTED
--
(4 min ago)
DEPARTED
--
(4 min ago)
23 Jul, Tue
GNWL3
55%
(1 hr ago)
GNWL17
51%
(1 hr ago)
GNWL29
55%
(1 hr ago)
GNWL14
82%
(4 min ago)
GNWL64
32%
(4 min ago)
24 Jul, Wed
GNWL5
54%
(1 hr ago)
GNWL11
57%
(1 hr ago)
GNWL20
63%
(1 hr ago)
GNWL8
88%
(4 min ago)
GNWL48
52%
(4 min ago)
25 Jul, Thu
GNWL4
55%
(1 hr ago)
GNWL15
54%
(1 hr ago)
GNWL20
64%
(1 hr ago)
GNWL17
84%
(4 min ago)
GNWL43
58%
(4 min ago)
26 Jul, Fri
GNWL2
56%
(1 hr ago)
GNWL11
56%
(1 hr ago)
GNWL9
71%
(1 hr ago)
GNWL6
91%
(4 min ago)
GNWL50
52%
(4 min ago)
27 Jul, Sat
GNWL3
55%
(1 hr ago)
GNWL12
56%
(1 hr ago)
GNWL30
54%
(1 hr ago)
GNWL22
87%
(4 min ago)
GNWL59
42%
(4 min ago)
28 Jul, Sun
GNWL2
57%
(3 hrs ago)
GNWL25
44%
(3 hrs ago)
GNWL47
39%
(3 hrs ago)
GNWL35
76%
(3 hrs ago)
GNWL90
14%
(1 day ago)
29 Jul, Mon
GNWL5
56%
(3 hrs ago)
GNWL8
61%
(3 hrs ago)
GNWL35
52%
(3 hrs ago)
GNWL28
84%
(3 hrs ago)
GNWL80
21%
(1 day ago)
30 Jul, Tue
GNWL1
60%
(3 hrs ago)
GNWL9
61%
(3 hrs ago)
GNWL22
64%
(3 hrs ago)
GNWL17
91%
(3 hrs ago)
GNWL50
55%
(7 hrs ago)
31 Jul, Wed
GNWL3
59%
(3 hrs ago)
GNWL4
65%
(3 hrs ago)
GNWL11
74%
(3 hrs ago)
GNWL8
92%
(3 hrs ago)
GNWL37
69%
(7 hrs ago)
1 Aug, Thu
GNWL1
61%
(3 hrs ago)
GNWL6
64%
(3 hrs ago)
GNWL11
74%
(3 hrs ago)
GNWL9
92%
(3 hrs ago)
GNWL32
74%
(7 hrs ago)
2 Aug, Fri
AVL3
100%
(1 day ago)
RAC 7
100%
(46 min ago)
GNWL1
83%
(46 min ago)
GNWL2
93%
(47 min ago)
GNWL69
36%
(7 hrs ago)
3 Aug, Sat
GNWL1
60%
(7 hrs ago)
GNWL7
62%
(46 min ago)
GNWL12
72%
(46 min ago)
GNWL4
92%
(47 min ago)
GNWL34
74%
(7 hrs ago)
4 Aug, Sun
GNWL1
61%
(7 hrs ago)
GNWL17
55%
(46 min ago)
GNWL47
42%
(46 min ago)
GNWL28
88%
(47 min ago)
GNWL90
17%
(7 hrs ago)
5 Aug, Mon
GNWL1
63%
(7 hrs ago)
GNWL6
66%
(46 min ago)
GNWL12
75%
(46 min ago)
GNWL5
93%
(47 min ago)
GNWL50
60%
(7 hrs ago)
6 Aug, Tue
GNWL1
63%
(7 hrs ago)
GNWL1
72%
(46 min ago)
RAC38
100%
(46 min ago)
RAC 4
100%
(47 min ago)
GNWL34
76%
(7 hrs ago)
7 Aug, Wed
AVL9
100%
(7 hrs ago)
RAC 11
100%
(46 min ago)
RAC 11
100%
(46 min ago)
RAC 6
100%
(47 min ago)
GNWL26
81%
(7 hrs ago)
8 Aug, Thu
GNWL3
62%
(7 hrs ago)
GNWL6
67%
(1 hr ago)
RAC 29
100%
(1 hr ago)
GNWL4
93%
(1 hr ago)
check
9 Aug, Fri
check
GNWL1
72%
(1 hr ago)
AVL11
100%
(1 hr ago)
RAC 8
100%
(1 hr ago)
GNWL28
82%
(1 day ago)
10 Aug, Sat
check
GNWL10
63%
(1 hr ago)
GNWL46
45%
(1 hr ago)
GNWL6
93%
(1 hr ago)
GNWL52
63%
(1 day ago)
11 Aug, Sun
check
GNWL16
58%
(1 hr ago)
GNWL70
26%
(1 hr ago)
GNWL25
91%
(1 hr ago)
GNWL91
21%
(1 day ago)
12 Aug, Mon
GNWL2
65%
(3 hrs ago)
GNWL10
65%
(1 hr ago)
GNWL30
63%
(1 day ago)
GNWL14
93%
(1 hr ago)
GNWL86
26%
(1 day ago)
13 Aug, Tue
GNWL1
66%
(3 hrs ago)
RAC 6
100%
(1 hr ago)
RAC 32
100%
(1 day ago)
GNWL1
94%
(1 day ago)
GNWL56
61%
(1 day ago)
14 Aug, Wed
GNWL3
65%
(3 hrs ago)
GNWL18
60%
(3 hrs ago)
GNWL44
52%
(1 day ago)
GNWL19
93%
(1 day ago)
GNWL61
56%
(1 day ago)
15 Aug, Thu
GNWL1
64%
(3 hrs ago)
GNWL5
69%
(3 hrs ago)
RAC37
100%
(1 day ago)
RAC 15
100%
(1 day ago)
GNWL46
77%
(1 day ago)
16 Aug, Fri
AVL2
100%
(3 hrs ago)
RAC 12
100%
(3 hrs ago)
RAC32
100%
(6 hrs ago)
RAC 11
100%
(1 day ago)
GNWL34
81%
(1 day ago)
17 Aug, Sat
GNWL7
61%
(3 hrs ago)
GNWL20
57%
(3 hrs ago)
GNWL80
21%
(6 hrs ago)
check
check
18 Aug, Sun
check
check
GNWL83
20%
(6 hrs ago)
check
check
19 Aug, Mon
GNWL7
61%
(1 day ago)
GNWL36
44%
(1 day ago)
GNWL93
15%
(6 hrs ago)
GNWL47
91%
(1 day ago)
check
20 Aug, Tue
GNWL7
64%
(1 day ago)
GNWL29
53%
(1 day ago)
GNWL71
30%
(6 hrs ago)
GNWL36
92%
(1 day ago)
check
21 Aug, Wed
GNWL1
68%
(1 day ago)
GNWL11
70%
(1 day ago)
GNWL6
87%
(6 hrs ago)
RAC 13
100%
(1 day ago)
check
22 Aug, Thu
GNWL1
69%
(1 day ago)
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL91
100%
(1 day ago)
AVL16
100%
(1 day ago)
check
23 Aug, Fri
GNWL3
67%
(1 day ago)
RAC 11
100%
(1 day ago)
AVL45
100%
(1 day ago)
AVL40
100%
(1 day ago)
check
24 Aug, Sat
GNWL5
66%
(1 day ago)
GNWL13
67%
(1 day ago)
GNWL32
65%
(1 day ago)
GNWL13
94%
(1 day ago)
GNWL38
83%
(1 day ago)
25 Aug, Sun
GNWL1
68%
(1 day ago)
GNWL19
62%
(1 day ago)
GNWL51
48%
(1 day ago)
GNWL21
92%
(1 day ago)
GNWL57
70%
(1 day ago)
26 Aug, Mon
GNWL1
67%
(1 day ago)
GNWL1
81%
(1 day ago)
GNWL30
66%
(1 day ago)
GNWL14
93%
(1 day ago)
GNWL65
69%
(1 day ago)
27 Aug, Tue
AVL14
100%
(1 day ago)
RAC 6
100%
(1 day ago)
RAC 27
100%
(1 day ago)
AVL19
100%
(1 day ago)
GNWL19
89%
(1 day ago)
28 Aug, Wed
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL29
100%
(1 day ago)
AVL129
100%
(1 day ago)
AVL69
100%
(1 day ago)
RAC 35
100%
(1 day ago)
29 Aug, Thu
AVL14
100%
(1 day ago)
AVL27
100%
(1 day ago)
RAC 7
100%
(1 day ago)
AVL84
100%
(1 day ago)
RAC 11
100%
(1 day ago)
30 Aug, Fri
check
check
check
AVL71
100%
(1 day ago)
RAC 8
100%
(1 day ago)
31 Aug, Sat
check
check
AVL59
100%
(1 day ago)
AVL31
100%
(1 day ago)
RAC 21
100%
(1 day ago)
1 Sep, Sun
check
check
RAC 17
100%
(1 day ago)
RAC 5
100%
(1 day ago)
GNWL10
99%
(1 day ago)
2 Sep, Mon
check
check
AVL69
100%
(1 day ago)
AVL27
100%
(1 day ago)
GNWL62
70%
(1 day ago)
3 Sep, Tue
check
check
AVL112
100%
(1 day ago)
AVL73
100%
(1 day ago)
RAC 44
100%
(1 day ago)
4 Sep, Wed
check
check
AVL153
100%
(57 min ago)
check
check
5 Sep, Thu
check
check
AVL141
100%
(57 min ago)
check
check
6 Sep, Fri
check
check
AVL137
100%
(57 min ago)
check
check
7 Sep, Sat
AVL7
100%
(1 day ago)
AVL41
100%
(1 day ago)
AVL105
100%
(57 min ago)
AVL54
100%
(1 day ago)
RAC 43
100%
(1 day ago)
8 Sep, Sun
AVL2
100%
(1 day ago)
RAC 4
100%
(1 day ago)
RAC 29
100%
(57 min ago)
RAC 11
100%
(1 day ago)
GNWL41
86%
(1 day ago)
9 Sep, Mon
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL3
100%
(57 min ago)
AVL49
100%
(1 day ago)
GNWL7
99%
(1 day ago)
10 Sep, Tue
AVL2
100%
(1 day ago)
RAC 4
100%
(1 day ago)
RAC 1
100%
(1 day ago)
AVL2
100%
(1 day ago)
RAC 75
100%
(1 day ago)
11 Sep, Wed
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL43
100%
(1 day ago)
AVL73
100%
(3 hrs ago)
AVL55
100%
(1 day ago)
RAC 11
100%
(1 day ago)
12 Sep, Thu
AVL16
100%
(1 day ago)
AVL7
100%
(1 day ago)
AVL85
100%
(3 hrs ago)
AVL87
100%
(1 day ago)
AVL6
100%
(1 day ago)
13 Sep, Fri
check
check
AVL124
100%
(3 hrs ago)
check
RAC 13
100%
(1 day ago)
14 Sep, Sat
check
check
AVL94
100%
(3 hrs ago)
check
RAC 67
100%
(1 day ago)
15 Sep, Sun
check
RAC 17
100%
(1 day ago)
GNWL22
83%
(3 hrs ago)
check
GNWL57
81%
(1 day ago)
16 Sep, Mon
check
GNWL14
78%
(1 day ago)
GNWL33
71%
(3 hrs ago)
check
GNWL45
88%
(1 day ago)
17 Sep, Tue
check
RAC 13
100%
(1 day ago)
check
check
GNWL75
68%
(1 day ago)
18 Sep, Wed
check
AVL25
100%
(1 day ago)
check
check
check
19 Sep, Thu
check
AVL55
100%
(1 day ago)
check
check
check
20 Sep, Fri
check
AVL57
100%
(1 day ago)
check
check
check
21 Sep, Sat
check
check
check
check
check
22 Sep, Sun
check
check
check
check
check
23 Sep, Mon
check
check
check
check
check
24 Sep, Tue
check
check
check
check
check
25 Sep, Wed
check
check
check
check
check
26 Sep, Thu
check
check
check
check
check
27 Sep, Fri
check
check
check
check
check
28 Sep, Sat
check
AVL26
100%
(1 day ago)
AVL107
100%
(1 day ago)
check
check
29 Sep, Sun
GNWL1
85%
(7 hrs ago)
RAC 8
100%
(1 day ago)
GNWL31
81%
(1 day ago)
GNWL7
94%
(7 hrs ago)
GNWL10
100%
(7 hrs ago)
30 Sep, Mon
AVL16
100%
(7 hrs ago)
AVL48
100%
(1 day ago)
AVL94
100%
(1 day ago)
AVL68
100%
(7 hrs ago)
AVL66
100%
(7 hrs ago)
1 Oct, Tue
AVL14
100%
(7 hrs ago)
AVL53
100%
(1 day ago)
AVL144
100%
(1 day ago)
AVL83
100%
(7 hrs ago)
AVL80
100%
(7 hrs ago)
2 Oct, Wed
AVL16
100%
(7 hrs ago)
AVL47
100%
(1 day ago)
AVL116
100%
(1 day ago)
AVL74
100%
(7 hrs ago)
RAC 21
100%
(7 hrs ago)
3 Oct, Thu
AVL14
100%
(7 hrs ago)
AVL58
100%
(1 day ago)
AVL168
100%
(7 hrs ago)
AVL90
100%
(7 hrs ago)
AVL78
100%
(7 hrs ago)
4 Oct, Fri
AVL16
100%
(7 hrs ago)
check
AVL165
100%
(7 hrs ago)
AVL90
100%
(7 hrs ago)
AVL92
100%
(7 hrs ago)
5 Oct, Sat
AVL14
100%
(7 hrs ago)
check
AVL109
100%
(7 hrs ago)
AVL89
100%
(7 hrs ago)
AVL91
100%
(7 hrs ago)
6 Oct, Sun
AVL9
100%
(7 hrs ago)
check
AVL140
100%
(7 hrs ago)
AVL61
100%
(7 hrs ago)
RAC 37
100%
(7 hrs ago)
7 Oct, Mon
AVL13
100%
(7 hrs ago)
check
AVL160
100%
(7 hrs ago)
AVL87
100%
(7 hrs ago)
AVL80
100%
(7 hrs ago)
8 Oct, Tue
AVL13
100%
(7 hrs ago)
check
AVL35
100%
(7 hrs ago)
AVL91
100%
(7 hrs ago)
AVL111
100%
(7 hrs ago)
9 Oct, Wed
check
check
check
AVL83
100%
(1 day ago)
AVL70
100%
(1 hr ago)
10 Oct, Thu
check
check
check
AVL55
100%
(1 day ago)
AVL96
100%
(1 hr ago)
11 Oct, Fri
check
AVL62
100%
(1 day ago)
check
AVL87
100%
(1 day ago)
AVL83
100%
(1 hr ago)
12 Oct, Sat
check
AVL61
100%
(1 day ago)
check
AVL59
100%
(1 day ago)
AVL22
100%
(1 hr ago)
13 Oct, Sun
check
AVL1
100%
(1 day ago)
check
AVL16
100%
(1 day ago)
GNWL21
100%
(1 hr ago)
14 Oct, Mon
check
AVL50
100%
(1 day ago)
AVL171
100%
(1 day ago)
AVL90
100%
(1 day ago)
RAC 3
100%
(1 hr ago)
15 Oct, Tue
check
AVL56
100%
(1 day ago)
AVL137
100%
(1 day ago)
check
RAC 33
100%
(7 hrs ago)
16 Oct, Wed
check
AVL64
100%
(1 day ago)
AVL185
100%
(1 day ago)
check
AVL81
100%
(7 hrs ago)
17 Oct, Thu
check
check
AVL177
100%
(1 day ago)
check
AVL73
100%
(7 hrs ago)
18 Oct, Fri
check
check
AVL148
100%
(1 day ago)
check
AVL93
100%
(7 hrs ago)
19 Oct, Sat
check
check
AVL109
100%
(1 day ago)
check
check
20 Oct, Sun
check
check
AVL25
100%
(1 day ago)
check
check
21 Oct, Mon
check
check
AVL150
100%
(1 day ago)
check
check
22 Oct, Tue
check
check
AVL171
100%
(1 day ago)
check
check
23 Oct, Wed
check
check
AVL177
100%
(1 day ago)
check
check
24 Oct, Thu
check
check
AVL166
100%
(1 day ago)
check
check
25 Oct, Fri
check
check
AVL134
100%
(1 day ago)
check
check
26 Oct, Sat
check
check
AVL170
100%
(1 day ago)
check
check
27 Oct, Sun
check
check
AVL171
100%
(1 day ago)
check
check
28 Oct, Mon
check
check
AVL153
100%
(1 day ago)
check
check
29 Oct, Tue
check
check
AVL158
100%
(1 day ago)
check
check
30 Oct, Wed
check
check
AVL151
100%
(1 day ago)
check
check
31 Oct, Thu
check
check
AVL178
100%
(1 day ago)
check
check
1 Nov, Fri
check
check
check
check
check
2 Nov, Sat
check
check
check
check
check
3 Nov, Sun
GNWL10
90%
(1 day ago)
GNWL40
75%
(1 day ago)
GNWL92
41%
(1 day ago)
GNWL48
93%
(1 day ago)
check
4 Nov, Mon
GNWL3
94%
(1 day ago)
GNWL25
90%
(1 day ago)
GNWL52
80%
(1 day ago)
GNWL20
95%
(1 day ago)
check
5 Nov, Tue
GNWL1
95%
(1 day ago)
GNWL13
95%
(1 day ago)
GNWL43
88%
(1 day ago)
GNWL8
95%
(1 day ago)
check
6 Nov, Wed
GNWL1
95%
(1 day ago)
RAC 15
100%
(1 day ago)
GNWL7
98%
(1 day ago)
RAC 12
100%
(1 day ago)
check
7 Nov, Thu
AVL8
100%
(1 day ago)
RAC 11
100%
(1 day ago)
RAC 3
100%
(1 day ago)
AVL37
100%
(1 day ago)
check
8 Nov, Fri
GNWL1
95%
(9 hrs ago)
AVL10
100%
(9 hrs ago)
AVL27
100%
(9 hrs ago)
AVL13
100%
(9 hrs ago)
check
9 Nov, Sat
AVL1
100%
(9 hrs ago)
GNWL3
97%
(9 hrs ago)
GNWL3
99%
(9 hrs ago)
GNWL3
95%
(9 hrs ago)
check
10 Nov, Sun
GNWL3
94%
(9 hrs ago)
RAC 8
100%
(9 hrs ago)
RAC 10
100%
(9 hrs ago)
RAC 5
100%
(9 hrs ago)
check
11 Nov, Mon
AVL13
100%
(9 hrs ago)
AVL6
100%
(9 hrs ago)
RAC 3
100%
(9 hrs ago)
AVL46
100%
(9 hrs ago)
check
12 Nov, Tue
AVL16
100%
(9 hrs ago)
AVL49
100%
(9 hrs ago)
AVL150
100%
(9 hrs ago)
AVL81
100%
(9 hrs ago)
check
13 Nov, Wed
AVL14
100%
(9 hrs ago)
AVL7
100%
(9 hrs ago)
AVL145
100%
(9 hrs ago)
AVL78
100%
(9 hrs ago)
check
14 Nov, Thu
AVL16
100%
(1 day ago)
check
AVL158
100%
(1 day ago)
check
check
15 Nov, Fri
AVL16
100%
(1 day ago)
AVL55
100%
(1 day ago)
AVL160
100%
(1 day ago)
check
AVL64
100%
(1 day ago)
16 Nov, Sat
AVL10
100%
(1 day ago)
RAC 4
100%
(1 day ago)
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL40
100%
(1 day ago)
GNWL24
100%
(1 day ago)
17 Nov, Sun
AVL16
100%
(1 day ago)
AVL23
100%
(1 day ago)
AVL57
100%
(1 day ago)
AVL54
100%
(1 day ago)
RAC 7
100%
(1 day ago)
18 Nov, Mon
AVL14
100%
(1 day ago)
AVL35
100%
(1 day ago)
AVL29
100%
(1 day ago)
AVL74
100%
(1 day ago)
AVL83
100%
(1 day ago)
19 Nov, Tue
check
check
check
check
check
20 Nov, Wed
check
check
check
check
check

12962 AVANTIKA EXP train info

AVANTIKA EXP (12962) runs from Indore (INDB) to Mumbai Central (MMCT).It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), third economy (3E), sleeper (SL).It is a superfast train and covers a distance of 830 kms in 13 hr 0 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 17 halts.This train runs with an LHB Rake and does not have a pantry car.Final chart for 12962 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.
Book Train Ticket

Book your train tickets with Trainman

From Station
To Station
calender_icon Date
Search Trains