Seat Availability: 12961 - AVANTIKA EXP

Runs Daily
Class - 1A 2A 3A SL 2S
close
Date 1A
₹ 2850
2A
₹ 1695
3A SL
₹ 455
2S
23 Mar, Thu
AVL4
100%
(10 min ago)
NOT AVL
--
(10 min ago)
NOT AVL
--
(10 min ago)
NOT AVL
--
(7 min ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
24 Mar, Fri
GNWL1
75%
(10 min ago)
GNWL18
59%
(10 min ago)
GNWL40
46%
(10 min ago)
GNWL110
47%
(7 min ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
25 Mar, Sat
GNWL4
68%
(10 min ago)
GNWL3
78%
(10 min ago)
GNWL14
67%
(10 min ago)
GNWL67
82%
(7 min ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
26 Mar, Sun
GNWL1
81%
(10 min ago)
GNWL5
78%
(10 min ago)
GNWL29
60%
(10 min ago)
GNWL50
86%
(7 min ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
27 Mar, Mon
GNWL1
82%
(10 min ago)
GNWL7
77%
(10 min ago)
GNWL19
69%
(10 min ago)
GNWL35
90%
(7 min ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
28 Mar, Tue
GNWL2
80%
(10 min ago)
GNWL9
76%
(10 min ago)
GNWL5
80%
(10 min ago)
GNWL28
91%
(7 min ago)
check
29 Mar, Wed
GNWL1
84%
(4 hrs ago)
GNWL8
78%
(2 hrs ago)
GNWL23
69%
(2 hrs ago)
GNWL22
92%
(3 hrs ago)
check
30 Mar, Thu
GNWL1
85%
(4 hrs ago)
GNWL7
80%
(2 hrs ago)
GNWL16
75%
(2 hrs ago)
GNWL25
91%
(3 hrs ago)
check
31 Mar, Fri
GNWL4
77%
(4 hrs ago)
GNWL24
64%
(2 hrs ago)
GNWL65
46%
(2 hrs ago)
GNWL83
82%
(3 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
1 Apr, Sat
AVL1
100%
(4 hrs ago)
GNWL5
83%
(2 hrs ago)
GNWL25
71%
(2 hrs ago)
GNWL62
88%
(4 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
2 Apr, Sun
GNWL1
86%
(4 hrs ago)
GNWL14
75%
(2 hrs ago)
RAC45
100%
(2 hrs ago)
GNWL19
92%
(4 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
3 Apr, Mon
AVL
100%
(4 hrs ago)
RAC 10
100%
(4 hrs ago)
RAC 34
100%
(4 hrs ago)
GNWL1
93%
(4 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
4 Apr, Tue
AVL5
100%
(16 hrs ago)
RAC 3
100%
(1 day ago)
RAC 27
100%
(16 hrs ago)
RAC 78
100%
(8 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
5 Apr, Wed
GNWL4
80%
(16 hrs ago)
RAC15
100%
(1 day ago)
RAC 22
100%
(16 hrs ago)
RAC99
100%
(8 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
6 Apr, Thu
GNWL6
74%
(16 hrs ago)
check
GNWL49
59%
(16 hrs ago)
GNWL110
74%
(8 hrs ago)
check
7 Apr, Fri
GNWL5
77%
(16 hrs ago)
GNWL19
72%
(5 hrs ago)
GNWL50
59%
(16 hrs ago)
check
check
8 Apr, Sat
check
GNWL5
85%
(5 hrs ago)
GNWL4
87%
(1 day ago)
GNWL18
92%
(1 day ago)
check
9 Apr, Sun
check
RAC 15
100%
(5 hrs ago)
RAC 43
100%
(1 day ago)
RAC 91
100%
(1 day ago)
check
10 Apr, Mon
check
AVL6
100%
(5 hrs ago)
AVL79
100%
(1 day ago)
RAC 26
100%
(1 day ago)
check
11 Apr, Tue
check
RAC 9
100%
(5 hrs ago)
RAC 10
100%
(1 day ago)
RAC 4
100%
(1 day ago)
check
12 Apr, Wed
check
AVL24
100%
(5 hrs ago)
AVL43
100%
(1 day ago)
RAC 75
100%
(1 day ago)
check
13 Apr, Thu
GNWL1
89%
(1 day ago)
GNWL11
81%
(1 day ago)
GNWL29
75%
(1 day ago)
GNWL76
88%
(1 day ago)
check
14 Apr, Fri
AVL1
100%
(3 hrs ago)
GNWL5
86%
(1 day ago)
GNWL15
84%
(1 day ago)
GNWL75
88%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 hr ago)
15 Apr, Sat
AVL14
100%
(3 hrs ago)
AVL12
100%
(1 day ago)
RAC 37
100%
(1 day ago)
check
NOT AVL
--
(1 hr ago)
16 Apr, Sun
AVL18
100%
(3 hrs ago)
AVL21
100%
(1 day ago)
AVL49
100%
(1 day ago)
check
NOT AVL
--
(1 hr ago)
17 Apr, Mon
AVL18
100%
(3 hrs ago)
AVL46
100%
(1 day ago)
AVL105
100%
(1 day ago)
RAC 66
100%
(1 hr ago)
NOT AVL
--
(1 hr ago)
18 Apr, Tue
AVL13
100%
(3 hrs ago)
AVL52
100%
(1 day ago)
AVL112
100%
(1 day ago)
RAC 61
100%
(1 hr ago)
NOT AVL
--
(1 hr ago)
19 Apr, Wed
AVL8
100%
(3 hrs ago)
check
AVL83
100%
(1 day ago)
RAC 68
100%
(1 hr ago)
NOT AVL
--
(1 hr ago)
20 Apr, Thu
check
check
check
GNWL18
93%
(1 hr ago)
check
21 Apr, Fri
check
check
check
GNWL111
81%
(1 hr ago)
check
22 Apr, Sat
check
check
check
GNWL33
92%
(1 hr ago)
check
23 Apr, Sun
check
check
check
GNWL28
93%
(3 hrs ago)
check
24 Apr, Mon
check
check
check
GNWL10
93%
(3 hrs ago)
check
25 Apr, Tue
AVL16
100%
(20 hrs ago)
AVL44
100%
(20 hrs ago)
AVL33
100%
(20 hrs ago)
GNWL28
93%
(3 hrs ago)
NOT AVL
--
(20 hrs ago)
26 Apr, Wed
AVL16
100%
(20 hrs ago)
AVL14
100%
(20 hrs ago)
RAC 19
100%
(20 hrs ago)
GNWL22
93%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(20 hrs ago)
27 Apr, Thu
AVL3
100%
(20 hrs ago)
RAC 17
100%
(20 hrs ago)
RAC46
100%
(20 hrs ago)
GNWL101
84%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(20 hrs ago)
28 Apr, Fri
GNWL4
84%
(20 hrs ago)
GNWL22
74%
(20 hrs ago)
GNWL52
63%
(20 hrs ago)
GNWL127
75%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(20 hrs ago)
29 Apr, Sat
AVL1
100%
(20 hrs ago)
GNWL10
84%
(20 hrs ago)
GNWL45
68%
(20 hrs ago)
GNWL130
70%
(20 hrs ago)
NOT AVL
--
(20 hrs ago)
30 Apr, Sun
AVL8
100%
(20 hrs ago)
RAC 6
100%
(20 hrs ago)
GNWL17
85%
(20 hrs ago)
GNWL75
89%
(20 hrs ago)
NOT AVL
--
(20 hrs ago)
1 May, Mon
AVL16
100%
(16 hrs ago)
RAC 1
100%
(16 hrs ago)
RAC 22
100%
(16 hrs ago)
GNWL34
93%
(20 hrs ago)
NOT AVL
--
(20 hrs ago)
2 May, Tue
AVL10
100%
(16 hrs ago)
AVL40
100%
(16 hrs ago)
AVL20
100%
(16 hrs ago)
GNWL20
93%
(20 hrs ago)
NOT AVL
--
(20 hrs ago)
3 May, Wed
AVL18
100%
(16 hrs ago)
AVL44
100%
(16 hrs ago)
AVL64
100%
(16 hrs ago)
RAC 95
100%
(20 hrs ago)
NOT AVL
--
(20 hrs ago)
4 May, Thu
AVL12
100%
(16 hrs ago)
AVL2
100%
(16 hrs ago)
RAC 23
100%
(16 hrs ago)
GNWL68
91%
(20 hrs ago)
NOT AVL
--
(20 hrs ago)
5 May, Fri
GNWL1
91%
(16 hrs ago)
RAC 9
100%
(16 hrs ago)
RAC 32
100%
(16 hrs ago)
GNWL12
94%
(1 day ago)
check
6 May, Sat
AVL16
100%
(16 hrs ago)
AVL42
100%
(16 hrs ago)
AVL23
100%
(16 hrs ago)
RAC 86
100%
(1 day ago)
check
7 May, Sun
AVL15
100%
(20 hrs ago)
check
check
RAC 49
100%
(1 day ago)
check
8 May, Mon
AVL16
100%
(20 hrs ago)
AVL55
100%
(7 hrs ago)
AVL100
100%
(20 hrs ago)
RAC 29
100%
(20 hrs ago)
check
9 May, Tue
AVL18
100%
(20 hrs ago)
AVL57
100%
(7 hrs ago)
AVL116
100%
(20 hrs ago)
RAC 14
100%
(20 hrs ago)
NOT AVL
--
(20 hrs ago)
10 May, Wed
AVL2
100%
(20 hrs ago)
AVL30
100%
(7 hrs ago)
AVL127
100%
(20 hrs ago)
AVL6
100%
(20 hrs ago)
NOT AVL
--
(20 hrs ago)
11 May, Thu
AVL16
100%
(20 hrs ago)
AVL38
100%
(7 hrs ago)
AVL77
100%
(20 hrs ago)
RAC 48
100%
(20 hrs ago)
NOT AVL
--
(20 hrs ago)
12 May, Fri
AVL9
100%
(20 hrs ago)
AVL15
100%
(7 hrs ago)
AVL15
100%
(20 hrs ago)
RAC 79
100%
(20 hrs ago)
NOT AVL
--
(20 hrs ago)
13 May, Sat
AVL14
100%
(20 hrs ago)
AVL60
100%
(7 hrs ago)
AVL125
100%
(20 hrs ago)
RAC105
100%
(20 hrs ago)
NOT AVL
--
(20 hrs ago)
14 May, Sun
AVL18
100%
(20 hrs ago)
AVL51
100%
(20 hrs ago)
AVL120
100%
(20 hrs ago)
RAC 70
100%
(20 hrs ago)
NOT AVL
--
(20 hrs ago)
15 May, Mon
AVL17
100%
(20 hrs ago)
AVL60
100%
(20 hrs ago)
AVL116
100%
(20 hrs ago)
RAC 27
100%
(20 hrs ago)
NOT AVL
--
(20 hrs ago)
16 May, Tue
AVL13
100%
(20 hrs ago)
AVL49
100%
(20 hrs ago)
AVL150
100%
(20 hrs ago)
RAC 37
100%
(20 hrs ago)
NOT AVL
--
(20 hrs ago)
17 May, Wed
AVL17
100%
(20 hrs ago)
AVL57
100%
(20 hrs ago)
AVL162
100%
(20 hrs ago)
RAC 1
100%
(20 hrs ago)
NOT AVL
--
(20 hrs ago)
18 May, Thu
AVL16
100%
(20 hrs ago)
AVL44
100%
(20 hrs ago)
AVL123
100%
(20 hrs ago)
RAC 10
100%
(20 hrs ago)
NOT AVL
--
(20 hrs ago)
19 May, Fri
AVL4
100%
(20 hrs ago)
AVL5
100%
(20 hrs ago)
AVL48
100%
(20 hrs ago)
RAC 70
100%
(20 hrs ago)
NOT AVL
--
(20 hrs ago)
20 May, Sat
AVL18
100%
(20 hrs ago)
AVL67
100%
(20 hrs ago)
AVL124
100%
(20 hrs ago)
RAC 25
100%
(20 hrs ago)
NOT AVL
--
(20 hrs ago)
21 May, Sun
AVL7
100%
(20 hrs ago)
AVL60
100%
(20 hrs ago)
AVL158
100%
(20 hrs ago)
AVL62
100%
(20 hrs ago)
NOT AVL
--
(20 hrs ago)
22 May, Mon
AVL18
100%
(20 hrs ago)
AVL59
100%
(20 hrs ago)
AVL148
100%
(20 hrs ago)
AVL107
100%
(20 hrs ago)
NOT AVL
--
(20 hrs ago)
23 May, Tue
AVL18
100%
(20 hrs ago)
AVL50
100%
(20 hrs ago)
AVL42
100%
(20 hrs ago)
AVL60
100%
(20 hrs ago)
NOT AVL
--
(20 hrs ago)
24 May, Wed
AVL18
100%
(20 hrs ago)
AVL73
100%
(20 hrs ago)
AVL142
100%
(20 hrs ago)
AVL126
100%
(20 hrs ago)
NOT AVL
--
(20 hrs ago)
25 May, Thu
check
AVL69
100%
(20 hrs ago)
AVL29
100%
(20 hrs ago)
AVL52
100%
(20 hrs ago)
NOT AVL
--
(20 hrs ago)
26 May, Fri
check
AVL46
100%
(20 hrs ago)
check
check
check
27 May, Sat
check
AVL72
100%
(20 hrs ago)
check
check
check
28 May, Sun
check
AVL68
100%
(20 hrs ago)
check
check
check
29 May, Mon
check
AVL75
100%
(1 day ago)
check
check
check
30 May, Tue
check
AVL82
100%
(1 day ago)
check
check
check
31 May, Wed
check
AVL56
100%
(1 day ago)
check
check
check
1 Jun, Thu
check
AVL71
100%
(1 day ago)
check
check
check
2 Jun, Fri
check
check
check
check
check
3 Jun, Sat
check
check
check
check
check
4 Jun, Sun
check
check
check
check
check
5 Jun, Mon
check
check
check
check
check
6 Jun, Tue
check
check
check
check
check
7 Jun, Wed
check
check
check
check
check
8 Jun, Thu
check
check
check
check
check
9 Jun, Fri
check
check
check
check
check
10 Jun, Sat
check
check
check
check
check
11 Jun, Sun
check
check
check
check
check
12 Jun, Mon
check
check
check
check
check
13 Jun, Tue
check
check
check
check
check
14 Jun, Wed
check
check
check
check
check
15 Jun, Thu
check
check
check
check
check
16 Jun, Fri
check
check
check
check
check
17 Jun, Sat
check
check
check
check
check
18 Jun, Sun
check
check
check
check
check
19 Jun, Mon
check
check
check
check
check
20 Jun, Tue
check
AVL79
100%
(12 hrs ago)
check
check
check
21 Jun, Wed
check
AVL29
100%
(12 hrs ago)
check
check
check
22 Jun, Thu
check
AVL82
100%
(12 hrs ago)
check
check
check
23 Jun, Fri
check
AVL70
100%
(12 hrs ago)
check
check
check
24 Jun, Sat
check
AVL78
100%
(12 hrs ago)
check
check
check
25 Jun, Sun
check
AVL78
100%
(12 hrs ago)
check
check
check
26 Jun, Mon
check
check
check
check
check
27 Jun, Tue
check
AVL75
100%
(1 day ago)
check
check
check
28 Jun, Wed
check
AVL42
100%
(1 day ago)
check
check
check
29 Jun, Thu
check
AVL82
100%
(1 day ago)
check
check
check
30 Jun, Fri
check
AVL77
100%
(1 day ago)
check
check
check
1 Jul, Sat
check
AVL59
100%
(1 day ago)
check
check
check
2 Jul, Sun
check
AVL82
100%
(1 day ago)
check
check
check
3 Jul, Mon
check
check
check
check
check
4 Jul, Tue
check
check
check
check
check
5 Jul, Wed
check
check
check
check
check
6 Jul, Thu
check
check
check
check
check
7 Jul, Fri
check
check
check
check
check
8 Jul, Sat
check
check
check
check
check
9 Jul, Sun
check
check
check
check
check
10 Jul, Mon
check
check
check
check
check
11 Jul, Tue
check
check
check
check
check
12 Jul, Wed
check
check
check
check
check
13 Jul, Thu
check
check
check
check
check
14 Jul, Fri
check
check
check
check
check
15 Jul, Sat
check
check
check
check
check
16 Jul, Sun
check
check
check
check
check
17 Jul, Mon
check
check
check
check
check
18 Jul, Tue
check
check
check
check
check
19 Jul, Wed
check
check
check
check
check
20 Jul, Thu
check
check
check
check
check
21 Jul, Fri
check
check
check
check
check
22 Jul, Sat
check
check
check
check
check

12961 AVANTIKA EXP train info

AVANTIKA EXP (12961) runs from Mumbai Central (MMCT) to Indore (INDB).It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL), second seater (2S).It is a superfast train and covers a distance of 830 kms in 12 hr 10 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 18 halts.This train runs with an LHB Rake and does not have a pantry car.Final chart for 12961 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.
Book Train Ticket

Book your train tickets with Trainman

From Station
To Station
calender_icon Date
Search Trains