Seat Availability: 12961 - AVANTIKA EXP

Runs Daily
Class - 1A 2A 3A 3E SL
close
Date 1A
₹ 2850
2A
₹ 1695
3A 3E
₹ 1110
SL
₹ 455
21 Feb, Wed
GNWL5
60%
(14 hrs ago)
GNWL21
53%
(23 hrs ago)
GNWL34
57%
(23 hrs ago)
GNWL11
79%
(1 hr ago)
GNWL60
32%
(1 hr ago)
22 Feb, Thu
GNWL6
60%
(14 hrs ago)
GNWL20
54%
(23 hrs ago)
GNWL65
30%
(23 hrs ago)
GNWL29
82%
(1 hr ago)
GNWL100
6%
(1 hr ago)
23 Feb, Fri
GNWL10
54%
(14 hrs ago)
GNWL55
24%
(23 hrs ago)
GNWL101
10%
(23 hrs ago)
GNWL43
68%
(1 hr ago)
GNWL151
0%
(1 hr ago)
24 Feb, Sat
GNWL4
60%
(14 hrs ago)
GNWL25
49%
(23 hrs ago)
GNWL38
53%
(23 hrs ago)
GNWL15
89%
(1 hr ago)
GNWL83
14%
(1 hr ago)
25 Feb, Sun
GNWL11
54%
(14 hrs ago)
GNWL25
49%
(23 hrs ago)
GNWL38
53%
(23 hrs ago)
GNWL21
84%
(1 hr ago)
GNWL107
4%
(1 hr ago)
26 Feb, Mon
GNWL4
63%
(1 day ago)
GNWL11
63%
(21 hrs ago)
GNWL17
76%
(21 hrs ago)
GNWL14
91%
(1 hr ago)
GNWL91
10%
(1 hr ago)
27 Feb, Tue
GNWL9
59%
(1 day ago)
GNWL18
58%
(21 hrs ago)
GNWL39
55%
(20 hrs ago)
GNWL22
90%
(1 hr ago)
GNWL85
14%
(21 hrs ago)
28 Feb, Wed
check
GNWL22
55%
(21 hrs ago)
GNWL34
60%
(20 hrs ago)
GNWL15
91%
(1 hr ago)
GNWL71
27%
(21 hrs ago)
29 Feb, Thu
check
GNWL24
54%
(21 hrs ago)
GNWL48
48%
(20 hrs ago)
GNWL27
90%
(1 hr ago)
GNWL77
22%
(21 hrs ago)
1 Mar, Fri
GNWL10
57%
(39 min ago)
GNWL50
29%
(21 hrs ago)
GNWL62
33%
(20 hrs ago)
GNWL36
82%
(1 hr ago)
GNWL149
1%
(21 hrs ago)
2 Mar, Sat
GNWL4
63%
(39 min ago)
GNWL8
66%
(21 hrs ago)
GNWL31
62%
(13 hrs ago)
GNWL14
92%
(1 hr ago)
GNWL79
22%
(21 hrs ago)
3 Mar, Sun
GNWL5
62%
(39 min ago)
check
GNWL31
62%
(13 hrs ago)
GNWL26
90%
(1 hr ago)
GNWL53
51%
(22 hrs ago)
4 Mar, Mon
GNWL3
67%
(39 min ago)
check
GNWL17
79%
(13 hrs ago)
GNWL13
92%
(1 hr ago)
check
5 Mar, Tue
GNWL3
67%
(39 min ago)
check
GNWL17
80%
(13 hrs ago)
GNWL11
93%
(1 hr ago)
check
6 Mar, Wed
GNWL7
64%
(39 min ago)
GNWL17
62%
(14 hrs ago)
GNWL32
65%
(13 hrs ago)
GNWL12
93%
(1 hr ago)
GNWL69
34%
(14 hrs ago)
7 Mar, Thu
GNWL5
67%
(14 hrs ago)
GNWL18
61%
(14 hrs ago)
GNWL53
46%
(13 hrs ago)
GNWL26
92%
(1 hr ago)
GNWL146
1%
(14 hrs ago)
8 Mar, Fri
GNWL5
65%
(14 hrs ago)
GNWL25
54%
(14 hrs ago)
GNWL50
47%
(19 hrs ago)
GNWL26
90%
(19 hrs ago)
GNWL86
19%
(14 hrs ago)
9 Mar, Sat
GNWL1
70%
(14 hrs ago)
GNWL18
60%
(14 hrs ago)
GNWL17
80%
(19 hrs ago)
GNWL13
93%
(19 hrs ago)
GNWL76
30%
(14 hrs ago)
10 Mar, Sun
GNWL1
70%
(14 hrs ago)
GNWL8
71%
(14 hrs ago)
GNWL17
80%
(19 hrs ago)
GNWL4
93%
(1 hr ago)
GNWL55
55%
(14 hrs ago)
11 Mar, Mon
GNWL1
73%
(14 hrs ago)
GNWL6
76%
(14 hrs ago)
RAC 38
100%
(19 hrs ago)
RAC12
100%
(1 hr ago)
GNWL34
76%
(14 hrs ago)
12 Mar, Tue
check
check
RAC 29
100%
(19 hrs ago)
RAC 4
100%
(1 hr ago)
GNWL17
85%
(22 hrs ago)
13 Mar, Wed
check
check
GNWL9
88%
(19 hrs ago)
RAC16
100%
(1 hr ago)
GNWL11
87%
(22 hrs ago)
14 Mar, Thu
check
check
GNWL18
83%
(19 hrs ago)
GNWL14
93%
(1 hr ago)
GNWL44
69%
(22 hrs ago)
15 Mar, Fri
check
check
check
GNWL31
91%
(1 hr ago)
GNWL85
25%
(22 hrs ago)
16 Mar, Sat
check
check
check
GNWL3
93%
(1 hr ago)
GNWL53
62%
(22 hrs ago)
17 Mar, Sun
GNWL2
73%
(1 day ago)
GNWL9
73%
(13 hrs ago)
RAC 39
100%
(13 hrs ago)
RAC 16
100%
(1 hr ago)
GNWL23
85%
(1 day ago)
18 Mar, Mon
AVL1
100%
(1 day ago)
GNWL4
81%
(30 min ago)
RAC 25
100%
(13 hrs ago)
RAC 11
100%
(1 hr ago)
RAC75
100%
(1 day ago)
19 Mar, Tue
AVL2
100%
(1 day ago)
RAC 11
100%
(30 min ago)
RAC 12
100%
(13 hrs ago)
AVL49
100%
(1 hr ago)
RAC 73
100%
(1 day ago)
20 Mar, Wed
AVL1
100%
(1 day ago)
GNWL1
84%
(30 min ago)
RAC 28
100%
(13 hrs ago)
RAC 9
100%
(1 hr ago)
GNWL16
88%
(1 day ago)
21 Mar, Thu
GNWL1
78%
(1 day ago)
GNWL11
75%
(30 min ago)
GNWL26
79%
(13 hrs ago)
GNWL16
93%
(1 hr ago)
GNWL67
51%
(1 day ago)
22 Mar, Fri
GNWL10
67%
(18 hrs ago)
GNWL52
36%
(30 min ago)
GNWL116
10%
(13 hrs ago)
GNWL62
87%
(1 hr ago)
GNWL183
0%
(1 day ago)
23 Mar, Sat
GNWL1
77%
(18 hrs ago)
GNWL31
57%
(30 min ago)
GNWL58
47%
(17 hrs ago)
GNWL29
93%
(1 hr ago)
check
24 Mar, Sun
GNWL2
76%
(18 hrs ago)
AVL
100%
(16 hrs ago)
RAC 18
100%
(17 hrs ago)
RAC 15
100%
(1 hr ago)
check
25 Mar, Mon
AVL7
100%
(18 hrs ago)
RAC 14
100%
(16 hrs ago)
RAC 38
100%
(17 hrs ago)
RAC 7
100%
(17 hrs ago)
check
26 Mar, Tue
GNWL2
79%
(12 hrs ago)
GNWL3
87%
(16 hrs ago)
RAC 12
100%
(21 hrs ago)
check
check
27 Mar, Wed
AVL1
100%
(12 hrs ago)
GNWL2
88%
(16 hrs ago)
GNWL12
91%
(15 hrs ago)
check
check
28 Mar, Thu
GNWL3
79%
(12 hrs ago)
GNWL25
66%
(21 hrs ago)
GNWL48
60%
(15 hrs ago)
check
check
29 Mar, Fri
GNWL2
75%
(12 hrs ago)
GNWL5
83%
(1 day ago)
GNWL18
85%
(15 hrs ago)
GNWL7
94%
(22 hrs ago)
GNWL57
75%
(22 hrs ago)
30 Mar, Sat
AVL13
100%
(12 hrs ago)
RAC 3
100%
(1 day ago)
RAC 35
100%
(15 hrs ago)
RAC 12
100%
(22 hrs ago)
GNWL39
83%
(22 hrs ago)
31 Mar, Sun
AVL4
100%
(12 hrs ago)
AVL17
100%
(1 day ago)
AVL103
100%
(15 hrs ago)
AVL36
100%
(22 hrs ago)
RAC 46
100%
(22 hrs ago)
1 Apr, Mon
AVL7
100%
(1 day ago)
AVL23
100%
(1 day ago)
AVL81
100%
(15 hrs ago)
AVL60
100%
(22 hrs ago)
RAC 35
100%
(22 hrs ago)
2 Apr, Tue
AVL7
100%
(1 day ago)
AVL19
100%
(1 day ago)
AVL101
100%
(1 day ago)
AVL73
100%
(22 hrs ago)
RAC 28
100%
(22 hrs ago)
3 Apr, Wed
check
check
check
AVL67
100%
(22 hrs ago)
RAC 16
100%
(22 hrs ago)
4 Apr, Thu
check
check
check
check
RAC 51
100%
(22 hrs ago)
5 Apr, Fri
GNWL2
80%
(22 hrs ago)
check
check
check
GNWL64
66%
(22 hrs ago)
6 Apr, Sat
AVL8
100%
(22 hrs ago)
RAC 1
100%
(22 hrs ago)
RAC 22
100%
(22 hrs ago)
RAC 2
100%
(22 hrs ago)
GNWL41
84%
(22 hrs ago)
7 Apr, Sun
AVL8
100%
(22 hrs ago)
AVL13
100%
(22 hrs ago)
AVL132
100%
(22 hrs ago)
AVL64
100%
(22 hrs ago)
RAC75
100%
(22 hrs ago)
8 Apr, Mon
AVL13
100%
(22 hrs ago)
AVL42
100%
(22 hrs ago)
AVL96
100%
(22 hrs ago)
AVL62
100%
(22 hrs ago)
RAC 38
100%
(22 hrs ago)
9 Apr, Tue
AVL4
100%
(22 hrs ago)
AVL52
100%
(22 hrs ago)
AVL59
100%
(22 hrs ago)
AVL61
100%
(22 hrs ago)
RAC 60
100%
(22 hrs ago)
10 Apr, Wed
GNWL1
85%
(22 hrs ago)
RAC 14
100%
(22 hrs ago)
RAC44
100%
(22 hrs ago)
GNWL2
94%
(22 hrs ago)
GNWL49
81%
(22 hrs ago)
11 Apr, Thu
check
AVL7
100%
(22 hrs ago)
RAC 10
100%
(22 hrs ago)
RAC 4
100%
(22 hrs ago)
GNWL62
77%
(22 hrs ago)
12 Apr, Fri
GNWL1
84%
(17 hrs ago)
check
GNWL41
69%
(17 hrs ago)
GNWL17
94%
(17 hrs ago)
GNWL85
49%
(22 hrs ago)
13 Apr, Sat
AVL4
100%
(17 hrs ago)
check
GNWL2
96%
(17 hrs ago)
GNWL1
94%
(17 hrs ago)
GNWL75
61%
(22 hrs ago)
14 Apr, Sun
AVL10
100%
(17 hrs ago)
check
GNWL17
91%
(17 hrs ago)
GNWL11
94%
(17 hrs ago)
GNWL89
47%
(22 hrs ago)
15 Apr, Mon
AVL4
100%
(2 hrs ago)
RAC 16
100%
(2 hrs ago)
GNWL16
92%
(2 hrs ago)
GNWL4
94%
(2 hrs ago)
GNWL82
54%
(2 hrs ago)
16 Apr, Tue
GNWL4
84%
(2 hrs ago)
GNWL27
71%
(2 hrs ago)
GNWL44
70%
(2 hrs ago)
GNWL23
94%
(2 hrs ago)
GNWL105
29%
(2 hrs ago)
17 Apr, Wed
AVL7
100%
(2 hrs ago)
RAC 18
100%
(2 hrs ago)
GNWL23
87%
(2 hrs ago)
GNWL8
94%
(2 hrs ago)
GNWL118
23%
(2 hrs ago)
18 Apr, Thu
AVL10
100%
(2 hrs ago)
RAC 17
100%
(2 hrs ago)
GNWL19
91%
(2 hrs ago)
GNWL15
94%
(2 hrs ago)
GNWL92
45%
(2 hrs ago)
19 Apr, Fri
GNWL2
85%
(2 hrs ago)
GNWL9
87%
(2 hrs ago)
GNWL39
75%
(2 hrs ago)
GNWL20
94%
(2 hrs ago)
GNWL112
24%
(2 hrs ago)
20 Apr, Sat
AVL8
100%
(2 hrs ago)
RAC 11
100%
(2 hrs ago)
GNWL22
89%
(2 hrs ago)
GNWL5
94%
(2 hrs ago)
GNWL59
79%
(2 hrs ago)
21 Apr, Sun
GNWL3
83%
(2 hrs ago)
GNWL2
90%
(2 hrs ago)
GNWL13
93%
(2 hrs ago)
GNWL3
94%
(2 hrs ago)
GNWL72
75%
(2 hrs ago)
22 Apr, Mon
AVL14
100%
(2 hrs ago)
AVL5
100%
(2 hrs ago)
RAC 6
100%
(2 hrs ago)
RAC 1
100%
(2 hrs ago)
GNWL50
84%
(2 hrs ago)
23 Apr, Tue
AVL4
100%
(2 hrs ago)
AVL13
100%
(2 hrs ago)
AVL68
100%
(2 hrs ago)
AVL22
100%
(2 hrs ago)
GNWL33
89%
(2 hrs ago)
24 Apr, Wed
AVL1
100%
(2 hrs ago)
RAC 14
100%
(2 hrs ago)
RAC 8
100%
(2 hrs ago)
AVL25
100%
(17 hrs ago)
GNWL24
98%
(22 hrs ago)
25 Apr, Thu
AVL16
100%
(2 hrs ago)
AVL13
100%
(2 hrs ago)
RAC 15
100%
(2 hrs ago)
RAC 4
100%
(2 hrs ago)
GNWL28
98%
(2 hrs ago)
26 Apr, Fri
GNWL2
88%
(2 hrs ago)
GNWL5
92%
(2 hrs ago)
GNWL16
93%
(2 hrs ago)
GNWL16
94%
(2 hrs ago)
GNWL80
65%
(2 hrs ago)
27 Apr, Sat
AVL11
100%
(2 hrs ago)
AVL23
100%
(2 hrs ago)
RAC 2
100%
(2 hrs ago)
AVL22
100%
(2 hrs ago)
GNWL21
99%
(2 hrs ago)
28 Apr, Sun
check
AVL44
100%
(2 hrs ago)
AVL18
100%
(2 hrs ago)
AVL65
100%
(2 hrs ago)
GNWL5
100%
(2 hrs ago)
29 Apr, Mon
check
AVL51
100%
(2 hrs ago)
AVL136
100%
(2 hrs ago)
AVL55
100%
(2 hrs ago)
RAC 61
100%
(2 hrs ago)
30 Apr, Tue
check
check
RAC 7
100%
(21 hrs ago)
AVL30
100%
(2 hrs ago)
GNWL5
100%
(2 hrs ago)
1 May, Wed
check
check
AVL45
100%
(21 hrs ago)
AVL62
100%
(21 hrs ago)
RAC 45
100%
(21 hrs ago)
2 May, Thu
check
check
AVL34
100%
(21 hrs ago)
AVL47
100%
(21 hrs ago)
RAC 64
100%
(21 hrs ago)
3 May, Fri
check
check
check
check
RAC 74
100%
(21 hrs ago)
4 May, Sat
check
check
check
check
RAC 53
100%
(21 hrs ago)
5 May, Sun
check
check
check
check
RAC 29
100%
(21 hrs ago)
6 May, Mon
check
check
check
check
check
7 May, Tue
check
check
check
check
check
8 May, Wed
check
check
check
check
check
9 May, Thu
check
check
check
check
check
10 May, Fri
check
check
check
check
check
11 May, Sat
check
check
check
check
check
12 May, Sun
check
check
check
check
check
13 May, Mon
check
check
check
check
check
14 May, Tue
check
check
check
check
check
15 May, Wed
check
check
check
check
check
16 May, Thu
check
check
check
check
check
17 May, Fri
check
check
check
check
check
18 May, Sat
check
check
check
check
check
19 May, Sun
check
AVL56
100%
(13 hrs ago)
check
check
check
20 May, Mon
check
AVL50
100%
(13 hrs ago)
check
check
check
21 May, Tue
check
AVL63
100%
(13 hrs ago)
check
check
check
22 May, Wed
check
AVL39
100%
(13 hrs ago)
check
check
check
23 May, Thu
check
AVL51
100%
(13 hrs ago)
check
check
RAC 11
100%
(11 hrs ago)
24 May, Fri
check
AVL12
100%
(13 hrs ago)
check
check
RAC 41
100%
(11 hrs ago)
25 May, Sat
check
check
check
check
AVL11
100%
(11 hrs ago)
26 May, Sun
check
check
check
check
AVL50
100%
(11 hrs ago)
27 May, Mon
check
check
check
check
AVL70
100%
(11 hrs ago)
28 May, Tue
check
check
check
check
AVL112
100%
(11 hrs ago)
29 May, Wed
check
check
check
check
AVL89
100%
(11 hrs ago)
30 May, Thu
check
check
check
check
AVL82
100%
(11 hrs ago)
31 May, Fri
check
check
check
check
RAC 18
100%
(11 hrs ago)
1 Jun, Sat
check
check
check
check
RAC 32
100%
(11 hrs ago)
2 Jun, Sun
check
check
check
check
check
3 Jun, Mon
check
check
check
check
check
4 Jun, Tue
check
check
check
check
check
5 Jun, Wed
check
check
check
check
check
6 Jun, Thu
check
AVL10
100%
(12 hrs ago)
check
check
check
7 Jun, Fri
check
AVL56
100%
(12 hrs ago)
check
check
check
8 Jun, Sat
check
AVL59
100%
(12 hrs ago)
check
AVL83
100%
(11 hrs ago)
AVL104
100%
(11 hrs ago)
9 Jun, Sun
check
AVL61
100%
(12 hrs ago)
check
AVL83
100%
(11 hrs ago)
AVL124
100%
(11 hrs ago)
10 Jun, Mon
check
AVL63
100%
(12 hrs ago)
check
AVL83
100%
(11 hrs ago)
AVL123
100%
(11 hrs ago)
11 Jun, Tue
check
AVL63
100%
(12 hrs ago)
check
AVL80
100%
(11 hrs ago)
AVL127
100%
(11 hrs ago)
12 Jun, Wed
check
check
check
AVL77
100%
(11 hrs ago)
AVL67
100%
(11 hrs ago)
13 Jun, Thu
check
check
check
AVL72
100%
(11 hrs ago)
AVL119
100%
(11 hrs ago)
14 Jun, Fri
check
check
check
AVL77
100%
(11 hrs ago)
AVL42
100%
(11 hrs ago)
15 Jun, Sat
check
check
check
AVL82
100%
(11 hrs ago)
AVL104
100%
(11 hrs ago)
16 Jun, Sun
AVL16
100%
(11 hrs ago)
AVL61
100%
(11 hrs ago)
AVL176
100%
(11 hrs ago)
AVL83
100%
(11 hrs ago)
AVL120
100%
(11 hrs ago)
17 Jun, Mon
AVL16
100%
(11 hrs ago)
AVL61
100%
(11 hrs ago)
AVL181
100%
(11 hrs ago)
AVL83
100%
(11 hrs ago)
AVL129
100%
(11 hrs ago)
18 Jun, Tue
AVL13
100%
(11 hrs ago)
AVL62
100%
(11 hrs ago)
AVL181
100%
(11 hrs ago)
AVL83
100%
(11 hrs ago)
AVL129
100%
(11 hrs ago)
19 Jun, Wed
AVL13
100%
(11 hrs ago)
AVL63
100%
(11 hrs ago)
AVL177
100%
(11 hrs ago)
AVL83
100%
(11 hrs ago)
AVL129
100%
(11 hrs ago)
20 Jun, Thu
check
check
check
check
check
21 Jun, Fri
check
check
check
check
check

12961 AVANTIKA EXP train info

AVANTIKA EXP (12961) runs from Mumbai Central (MMCT) to Indore (INDB).It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), third economy (3E), sleeper (SL).It is a superfast train and covers a distance of 830 kms in 12 hr 15 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 18 halts.This train runs with an LHB Rake and does not have a pantry car.Final chart for 12961 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.
Book Train Ticket

Book your train tickets with Trainman

From Station
To Station
calender_icon Date
Search Trains