Seat Availability: 12838 - PURI HWH SF EXP

Runs Daily
Class - 1A 2A 3A 3E SL
close
Date 1A
₹ 2050
2A
₹ 1235
3A
₹ 880
3E
₹ 815
SL
₹ 340
29 Feb, Thu
GNWL8
87%
(10 hrs ago)
GNWL18
82%
(11 hrs ago)
GNWL21
80%
(11 hrs ago)
GNWL17
87%
(10 hrs ago)
GNWL105
20%
(15 hrs ago)
1 Mar, Fri
GNWL7
87%
(10 hrs ago)
GNWL11
81%
(11 hrs ago)
GNWL38
56%
(11 hrs ago)
GNWL20
83%
(10 hrs ago)
GNWL137
12%
(15 hrs ago)
2 Mar, Sat
GNWL6
89%
(10 hrs ago)
GNWL13
86%
(11 hrs ago)
GNWL35
47%
(11 hrs ago)
GNWL22
74%
(10 hrs ago)
GNWL114
15%
(8 hrs ago)
3 Mar, Sun
GNWL8
85%
(10 hrs ago)
GNWL27
51%
(11 hrs ago)
GNWL70
33%
(11 hrs ago)
GNWL23
66%
(10 hrs ago)
GNWL152
17%
(8 hrs ago)
4 Mar, Mon
GNWL6
89%
(10 hrs ago)
GNWL24
85%
(11 hrs ago)
GNWL30
74%
(11 hrs ago)
GNWL9
90%
(10 hrs ago)
GNWL94
20%
(8 hrs ago)
5 Mar, Tue
GNWL3
92%
(10 hrs ago)
GNWL9
90%
(2 hrs ago)
GNWL15
87%
(17 hrs ago)
GNWL10
92%
(10 hrs ago)
GNWL110
30%
(8 hrs ago)
6 Mar, Wed
check
GNWL15
89%
(2 hrs ago)
GNWL33
81%
(17 hrs ago)
GNWL14
92%
(11 hrs ago)
GNWL94
31%
(8 hrs ago)
7 Mar, Thu
check
GNWL18
88%
(2 hrs ago)
GNWL37
84%
(17 hrs ago)
GNWL22
92%
(11 hrs ago)
GNWL106
23%
(8 hrs ago)
8 Mar, Fri
check
GNWL16
86%
(2 hrs ago)
GNWL32
80%
(17 hrs ago)
GNWL19
91%
(11 hrs ago)
GNWL104
33%
(1 day ago)
9 Mar, Sat
check
GNWL18
87%
(2 hrs ago)
GNWL50
45%
(17 hrs ago)
GNWL27
87%
(17 hrs ago)
check
10 Mar, Sun
GNWL6
89%
(9 hrs ago)
GNWL23
79%
(2 hrs ago)
GNWL57
60%
(8 hrs ago)
GNWL33
83%
(9 hrs ago)
GNWL137
27%
(9 hrs ago)
11 Mar, Mon
GNWL6
91%
(9 hrs ago)
GNWL20
89%
(2 hrs ago)
GNWL60
45%
(8 hrs ago)
GNWL28
90%
(9 hrs ago)
GNWL142
30%
(9 hrs ago)
12 Mar, Tue
GNWL2
92%
(9 hrs ago)
GNWL14
91%
(2 hrs ago)
GNWL43
80%
(8 hrs ago)
GNWL15
92%
(9 hrs ago)
GNWL100
76%
(9 hrs ago)
13 Mar, Wed
GNWL7
91%
(9 hrs ago)
GNWL20
89%
(8 hrs ago)
GNWL33
85%
(8 hrs ago)
GNWL31
91%
(9 hrs ago)
GNWL97
64%
(9 hrs ago)
14 Mar, Thu
GNWL3
93%
(9 hrs ago)
GNWL14
91%
(8 hrs ago)
GNWL34
87%
(8 hrs ago)
GNWL26
92%
(9 hrs ago)
GNWL78
74%
(9 hrs ago)
15 Mar, Fri
GNWL5
91%
(9 hrs ago)
GNWL28
80%
(8 hrs ago)
GNWL73
52%
(8 hrs ago)
GNWL53
81%
(9 hrs ago)
GNWL137
46%
(9 hrs ago)
16 Mar, Sat
GNWL4
92%
(8 hrs ago)
GNWL15
89%
(8 hrs ago)
GNWL58
55%
(1 day ago)
check
GNWL130
41%
(1 day ago)
17 Mar, Sun
GNWL10
87%
(8 hrs ago)
GNWL23
85%
(8 hrs ago)
GNWL75
61%
(1 day ago)
GNWL35
89%
(1 day ago)
GNWL137
53%
(1 day ago)
18 Mar, Mon
GNWL3
92%
(8 hrs ago)
GNWL18
90%
(8 hrs ago)
GNWL52
76%
(1 day ago)
GNWL24
93%
(1 day ago)
GNWL103
58%
(1 day ago)
19 Mar, Tue
GNWL1
93%
(8 hrs ago)
GNWL19
90%
(8 hrs ago)
GNWL42
85%
(1 day ago)
GNWL22
93%
(1 day ago)
GNWL117
81%
(1 day ago)
20 Mar, Wed
GNWL1
93%
(8 hrs ago)
GNWL28
86%
(8 hrs ago)
GNWL54
82%
(1 day ago)
GNWL30
93%
(1 day ago)
GNWL102
71%
(1 day ago)
21 Mar, Thu
GNWL2
93%
(8 hrs ago)
GNWL13
91%
(8 hrs ago)
GNWL65
82%
(1 day ago)
GNWL18
93%
(1 day ago)
GNWL84
87%
(1 day ago)
22 Mar, Fri
GNWL6
91%
(14 hrs ago)
GNWL37
78%
(14 hrs ago)
GNWL79
54%
(1 day ago)
GNWL35
92%
(17 hrs ago)
GNWL175
56%
(1 day ago)
23 Mar, Sat
GNWL4
93%
(14 hrs ago)
GNWL17
90%
(14 hrs ago)
GNWL50
73%
(1 day ago)
GNWL34
92%
(17 hrs ago)
GNWL113
52%
(1 day ago)
24 Mar, Sun
GNWL4
92%
(14 hrs ago)
GNWL7
92%
(14 hrs ago)
GNWL40
86%
(1 day ago)
GNWL12
93%
(17 hrs ago)
check
25 Mar, Mon
GNWL11
88%
(14 hrs ago)
GNWL43
77%
(14 hrs ago)
GNWL101
34%
(1 day ago)
GNWL39
91%
(9 hrs ago)
GNWL145
52%
(1 day ago)
26 Mar, Tue
GNWL5
92%
(14 hrs ago)
GNWL42
78%
(7 hrs ago)
GNWL113
45%
(1 day ago)
GNWL75
85%
(7 hrs ago)
GNWL201
63%
(1 day ago)
27 Mar, Wed
check
GNWL41
79%
(7 hrs ago)
GNWL65
79%
(1 day ago)
GNWL47
92%
(7 hrs ago)
GNWL252
22%
(1 day ago)
28 Mar, Thu
check
GNWL29
86%
(7 hrs ago)
GNWL54
86%
(1 day ago)
GNWL39
93%
(7 hrs ago)
GNWL122
69%
(1 day ago)
29 Mar, Fri
check
GNWL14
90%
(7 hrs ago)
check
GNWL27
93%
(7 hrs ago)
GNWL155
71%
(1 day ago)
30 Mar, Sat
check
GNWL24
88%
(7 hrs ago)
check
GNWL25
93%
(7 hrs ago)
GNWL122
78%
(1 day ago)
31 Mar, Sun
check
GNWL41
77%
(7 hrs ago)
check
GNWL35
92%
(7 hrs ago)
GNWL156
80%
(1 day ago)
1 Apr, Mon
check
check
check
check
GNWL113
80%
(1 day ago)
2 Apr, Tue
check
check
GNWL22
91%
(1 day ago)
check
GNWL72
91%
(1 day ago)
3 Apr, Wed
check
check
GNWL26
91%
(1 day ago)
check
GNWL76
91%
(1 day ago)
4 Apr, Thu
check
check
GNWL13
92%
(1 day ago)
check
check
5 Apr, Fri
check
check
GNWL36
89%
(1 day ago)
GNWL23
93%
(11 hrs ago)
check
6 Apr, Sat
check
check
GNWL25
89%
(1 day ago)
GNWL12
94%
(11 hrs ago)
check
7 Apr, Sun
check
check
GNWL53
86%
(1 day ago)
GNWL27
93%
(11 hrs ago)
GNWL91
89%
(11 hrs ago)
8 Apr, Mon
check
check
check
GNWL14
94%
(11 hrs ago)
GNWL83
88%
(11 hrs ago)
9 Apr, Tue
check
check
check
GNWL4
94%
(11 hrs ago)
GNWL67
92%
(11 hrs ago)
10 Apr, Wed
GNWL1
94%
(14 hrs ago)
GNWL9
93%
(14 hrs ago)
GNWL33
91%
(14 hrs ago)
GNWL14
94%
(11 hrs ago)
GNWL64
92%
(11 hrs ago)
11 Apr, Thu
AVL10
100%
(14 hrs ago)
GNWL3
94%
(14 hrs ago)
RAC40
100%
(14 hrs ago)
RAC 5
100%
(11 hrs ago)
GNWL47
94%
(11 hrs ago)
12 Apr, Fri
GNWL1
94%
(14 hrs ago)
GNWL11
93%
(14 hrs ago)
GNWL30
90%
(14 hrs ago)
GNWL17
94%
(11 hrs ago)
GNWL98
90%
(11 hrs ago)
13 Apr, Sat
GNWL1
94%
(14 hrs ago)
GNWL4
93%
(14 hrs ago)
GNWL24
90%
(14 hrs ago)
check
GNWL49
94%
(1 day ago)
14 Apr, Sun
GNWL3
93%
(14 hrs ago)
GNWL9
93%
(14 hrs ago)
GNWL23
91%
(14 hrs ago)
check
GNWL63
91%
(1 day ago)
15 Apr, Mon
GNWL1
94%
(14 hrs ago)
RAC9
100%
(14 hrs ago)
GNWL22
92%
(14 hrs ago)
check
GNWL39
94%
(1 day ago)
16 Apr, Tue
AVL7
100%
(20 hrs ago)
RAC 11
100%
(22 hrs ago)
check
check
GNWL7
95%
(1 day ago)
17 Apr, Wed
AVL13
100%
(20 hrs ago)
AVL2
100%
(22 hrs ago)
check
check
RAC 98
100%
(1 day ago)
18 Apr, Thu
AVL11
100%
(20 hrs ago)
RAC7
100%
(22 hrs ago)
check
AVL45
100%
(17 hrs ago)
RAC 66
100%
(1 day ago)
19 Apr, Fri
AVL17
100%
(20 hrs ago)
check
check
RAC 2
100%
(17 hrs ago)
GNWL45
94%
(1 day ago)
20 Apr, Sat
AVL10
100%
(20 hrs ago)
check
RAC 31
100%
(9 hrs ago)
RAC 8
100%
(17 hrs ago)
GNWL32
94%
(1 day ago)
21 Apr, Sun
GNWL1
94%
(20 hrs ago)
check
RAC36
100%
(9 hrs ago)
RAC 12
100%
(17 hrs ago)
check
22 Apr, Mon
AVL3
100%
(1 day ago)
check
RAC 2
100%
(9 hrs ago)
AVL21
100%
(17 hrs ago)
check
23 Apr, Tue
AVL4
100%
(1 day ago)
check
AVL5
100%
(9 hrs ago)
AVL38
100%
(17 hrs ago)
check
24 Apr, Wed
AVL8
100%
(1 day ago)
check
RAC 16
100%
(9 hrs ago)
check
GNWL21
95%
(11 hrs ago)
25 Apr, Thu
AVL7
100%
(1 day ago)
check
AVL78
100%
(9 hrs ago)
check
GNWL29
95%
(11 hrs ago)
26 Apr, Fri
AVL12
100%
(1 day ago)
check
check
AVL3
100%
(21 hrs ago)
GNWL30
95%
(11 hrs ago)
27 Apr, Sat
AVL8
100%
(1 day ago)
check
check
AVL35
100%
(21 hrs ago)
GNWL39
94%
(11 hrs ago)
28 Apr, Sun
check
check
check
AVL40
100%
(21 hrs ago)
GNWL60
92%
(11 hrs ago)
29 Apr, Mon
check
check
check
AVL2
100%
(21 hrs ago)
RAC111
100%
(11 hrs ago)
30 Apr, Tue
check
check
check
AVL37
100%
(21 hrs ago)
RAC106
100%
(19 hrs ago)
1 May, Wed
check
check
check
AVL45
100%
(21 hrs ago)
GNWL10
95%
(19 hrs ago)
2 May, Thu
check
check
check
check
RAC 54
100%
(19 hrs ago)
3 May, Fri
check
check
AVL56
100%
(1 day ago)
check
GNWL11
95%
(19 hrs ago)
4 May, Sat
check
check
AVL15
100%
(1 day ago)
check
RAC 54
100%
(19 hrs ago)
5 May, Sun
check
check
RAC 14
100%
(1 day ago)
check
check
6 May, Mon
check
check
AVL132
100%
(1 day ago)
check
check
7 May, Tue
check
check
AVL77
100%
(1 day ago)
check
check
8 May, Wed
check
check
AVL103
100%
(1 day ago)
check
check
9 May, Thu
check
check
check
check
check
10 May, Fri
check
check
AVL59
100%
(17 hrs ago)
check
check
11 May, Sat
AVL7
100%
(9 hrs ago)
check
AVL36
100%
(17 hrs ago)
check
check
12 May, Sun
AVL13
100%
(9 hrs ago)
check
AVL2
100%
(17 hrs ago)
check
check
13 May, Mon
AVL18
100%
(9 hrs ago)
check
AVL103
100%
(17 hrs ago)
check
check
14 May, Tue
AVL14
100%
(9 hrs ago)
check
AVL97
100%
(17 hrs ago)
check
check
15 May, Wed
AVL14
100%
(9 hrs ago)
check
AVL24
100%
(17 hrs ago)
check
check
16 May, Thu
AVL12
100%
(9 hrs ago)
check
check
check
check
17 May, Fri
check
check
check
check
check
18 May, Sat
check
check
check
check
check
19 May, Sun
check
check
check
check
check
20 May, Mon
check
check
check
check
check
21 May, Tue
check
check
check
check
RAC 102
100%
(12 hrs ago)
22 May, Wed
check
check
check
check
RAC 79
100%
(12 hrs ago)
23 May, Thu
check
check
check
check
RAC 46
100%
(12 hrs ago)
24 May, Fri
check
check
check
check
GNWL9
95%
(12 hrs ago)
25 May, Sat
check
check
check
check
RAC 81
100%
(12 hrs ago)
26 May, Sun
check
check
check
check
RAC98
100%
(12 hrs ago)
27 May, Mon
check
check
check
check
RAC 61
100%
(16 hrs ago)
28 May, Tue
check
check
check
check
RAC 29
100%
(16 hrs ago)
29 May, Wed
check
check
check
check
check
30 May, Thu
AVL2
100%
(9 hrs ago)
check
check
AVL49
100%
(9 hrs ago)
RAC 40
100%
(9 hrs ago)
31 May, Fri
AVL14
100%
(9 hrs ago)
check
check
AVL57
100%
(9 hrs ago)
RAC100
100%
(9 hrs ago)
1 Jun, Sat
AVL16
100%
(9 hrs ago)
check
check
AVL66
100%
(9 hrs ago)
RAC 1
100%
(9 hrs ago)
2 Jun, Sun
AVL18
100%
(9 hrs ago)
check
check
AVL61
100%
(9 hrs ago)
AVL1
100%
(9 hrs ago)
3 Jun, Mon
AVL17
100%
(9 hrs ago)
check
check
AVL74
100%
(9 hrs ago)
RAC 1
100%
(9 hrs ago)
4 Jun, Tue
AVL18
100%
(9 hrs ago)
check
check
AVL68
100%
(9 hrs ago)
AVL2
100%
(9 hrs ago)
5 Jun, Wed
check
check
check
check
check
6 Jun, Thu
check
check
check
check
check
7 Jun, Fri
check
check
check
check
check
8 Jun, Sat
check
check
check
check
check
9 Jun, Sun
check
check
check
AVL62
100%
(4 hrs ago)
RAC 57
100%
(4 hrs ago)
10 Jun, Mon
check
check
check
AVL42
100%
(4 hrs ago)
RAC 108
100%
(4 hrs ago)
11 Jun, Tue
check
check
AVL159
100%
(4 hrs ago)
AVL69
100%
(4 hrs ago)
RAC 45
100%
(4 hrs ago)
12 Jun, Wed
AVL18
100%
(4 hrs ago)
AVL24
100%
(4 hrs ago)
AVL151
100%
(4 hrs ago)
AVL76
100%
(4 hrs ago)
AVL18
100%
(4 hrs ago)
13 Jun, Thu
AVL18
100%
(4 hrs ago)
AVL28
100%
(4 hrs ago)
AVL80
100%
(4 hrs ago)
AVL65
100%
(4 hrs ago)
GNWL45
95%
(4 hrs ago)
14 Jun, Fri
AVL18
100%
(4 hrs ago)
AVL36
100%
(4 hrs ago)
AVL132
100%
(4 hrs ago)
AVL51
100%
(4 hrs ago)
GNWL37
95%
(4 hrs ago)
15 Jun, Sat
AVL18
100%
(4 hrs ago)
AVL33
100%
(4 hrs ago)
AVL173
100%
(4 hrs ago)
AVL75
100%
(4 hrs ago)
AVL164
100%
(19 hrs ago)
16 Jun, Sun
AVL18
100%
(4 hrs ago)
AVL23
100%
(4 hrs ago)
AVL147
100%
(4 hrs ago)
AVL49
100%
(4 hrs ago)
AVL185
100%
(19 hrs ago)
17 Jun, Mon
AVL13
100%
(4 hrs ago)
AVL12
100%
(4 hrs ago)
check
AVL63
100%
(4 hrs ago)
AVL71
100%
(19 hrs ago)
18 Jun, Tue
check
check
check
AVL74
100%
(4 hrs ago)
AVL128
100%
(19 hrs ago)
19 Jun, Wed
check
check
check
check
AVL199
100%
(19 hrs ago)
20 Jun, Thu
check
check
check
check
AVL173
100%
(19 hrs ago)
21 Jun, Fri
check
check
check
check
check
22 Jun, Sat
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL32
100%
(1 day ago)
AVL176
100%
(1 day ago)
AVL76
100%
(1 day ago)
AVL170
100%
(1 day ago)
23 Jun, Sun
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL21
100%
(1 day ago)
AVL113
100%
(1 day ago)
AVL67
100%
(1 day ago)
AVL147
100%
(1 day ago)
24 Jun, Mon
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL43
100%
(1 day ago)
AVL181
100%
(1 day ago)
AVL76
100%
(1 day ago)
AVL245
100%
(1 day ago)
25 Jun, Tue
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL28
100%
(16 hrs ago)
AVL187
100%
(1 day ago)
AVL67
100%
(1 day ago)
AVL259
100%
(1 day ago)
26 Jun, Wed
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL43
100%
(16 hrs ago)
AVL193
100%
(16 hrs ago)
check
check
27 Jun, Thu
check
AVL43
100%
(16 hrs ago)
AVL200
100%
(16 hrs ago)
check
check
28 Jun, Fri
check
check
check
check
check
29 Jun, Sat
check
check
check
check
check

12838 PURI HWH SF EXP train info

PURI HWH SF EXP (12838) runs from Puri (PURI) to Howrah Jn (HWH).It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), third economy (3E), sleeper (SL).It is a superfast train and covers a distance of 500 kms in 8 hr 30 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 9 halts.This train runs with an LHB Rake and does not have a pantry car.Final chart for 12838 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.
Book Train Ticket

Book your train tickets with Trainman

From Station
To Station
calender_icon Date
Search Trains