Seat Availability: 12838 - PURI HWH SF EXP

Runs Daily
Class - 1A 2A 3A 3E SL
close
Date 1A
₹ 2050
2A
₹ 1235
3A
₹ 880
3E
₹ 815
SL
16 Jul, Tue
GNWL4
60%
(22 hrs ago)
GNWL12
59%
(22 hrs ago)
GNWL21
69%
(22 hrs ago)
GNWL10
89%
(22 hrs ago)
GNWL47
47%
(18 hrs ago)
17 Jul, Wed
GNWL5
57%
(22 hrs ago)
GNWL17
53%
(22 hrs ago)
GNWL42
50%
(22 hrs ago)
GNWL19
88%
(22 hrs ago)
GNWL99
8%
(18 hrs ago)
18 Jul, Thu
GNWL10
55%
(22 hrs ago)
GNWL29
45%
(22 hrs ago)
GNWL63
34%
(22 hrs ago)
GNWL33
81%
(22 hrs ago)
GNWL103
5%
(18 hrs ago)
19 Jul, Fri
GNWL8
56%
(22 hrs ago)
GNWL31
42%
(22 hrs ago)
GNWL85
18%
(22 hrs ago)
GNWL28
81%
(22 hrs ago)
GNWL108
4%
(18 hrs ago)
20 Jul, Sat
GNWL10
54%
(22 hrs ago)
GNWL15
57%
(22 hrs ago)
GNWL42
52%
(22 hrs ago)
GNWL26
74%
(2 hrs ago)
GNWL76
19%
(18 hrs ago)
21 Jul, Sun
GNWL10
55%
(1 day ago)
GNWL33
41%
(1 day ago)
GNWL55
40%
(1 day ago)
GNWL33
62%
(2 hrs ago)
GNWL106
5%
(6 hrs ago)
22 Jul, Mon
GNWL2
64%
(1 day ago)
GNWL18
57%
(1 day ago)
GNWL28
67%
(1 day ago)
GNWL21
90%
(2 hrs ago)
GNWL56
41%
(6 hrs ago)
23 Jul, Tue
GNWL6
61%
(2 hrs ago)
GNWL15
59%
(2 hrs ago)
GNWL26
66%
(2 hrs ago)
GNWL10
92%
(2 hrs ago)
GNWL46
53%
(2 hrs ago)
24 Jul, Wed
AVL1
100%
(2 hrs ago)
GNWL4
70%
(2 hrs ago)
RAC38
100%
(2 hrs ago)
GNWL4
93%
(2 hrs ago)
GNWL44
56%
(2 hrs ago)
25 Jul, Thu
GNWL1
66%
(2 hrs ago)
GNWL11
63%
(2 hrs ago)
GNWL14
81%
(2 hrs ago)
GNWL2
93%
(2 hrs ago)
GNWL60
39%
(2 hrs ago)
26 Jul, Fri
GNWL3
63%
(2 hrs ago)
GNWL15
59%
(2 hrs ago)
GNWL40
56%
(2 hrs ago)
GNWL23
91%
(2 hrs ago)
GNWL120
3%
(2 hrs ago)
27 Jul, Sat
AVL
100%
(2 hrs ago)
GNWL10
63%
(2 hrs ago)
GNWL25
68%
(2 hrs ago)
GNWL15
91%
(2 hrs ago)
GNWL70
29%
(2 hrs ago)
28 Jul, Sun
GNWL5
62%
(2 hrs ago)
GNWL24
52%
(2 hrs ago)
GNWL76
26%
(2 hrs ago)
GNWL28
87%
(2 hrs ago)
GNWL91
13%
(2 hrs ago)
29 Jul, Mon
GNWL1
65%
(1 day ago)
GNWL4
73%
(1 day ago)
GNWL13
84%
(5 hrs ago)
GNWL10
93%
(1 day ago)
GNWL64
39%
(1 day ago)
30 Jul, Tue
GNWL1
66%
(1 day ago)
GNWL4
74%
(1 day ago)
GNWL16
81%
(5 hrs ago)
RAC16
100%
(1 day ago)
GNWL56
50%
(1 day ago)
31 Jul, Wed
GNWL1
67%
(1 day ago)
GNWL1
78%
(1 day ago)
GNWL14
84%
(5 hrs ago)
GNWL4
93%
(1 day ago)
GNWL5
88%
(1 day ago)
1 Aug, Thu
GNWL1
67%
(1 day ago)
RAC10
100%
(1 day ago)
RAC39
100%
(5 hrs ago)
RAC 11
100%
(1 day ago)
RAC102
100%
(17 hrs ago)
2 Aug, Fri
AVL1
100%
(1 day ago)
GNWL8
68%
(1 day ago)
GNWL12
85%
(1 day ago)
GNWL6
93%
(1 day ago)
GNWL51
57%
(17 hrs ago)
3 Aug, Sat
GNWL1
66%
(1 day ago)
GNWL13
64%
(1 day ago)
GNWL17
81%
(1 day ago)
GNWL23
92%
(1 day ago)
GNWL35
74%
(17 hrs ago)
4 Aug, Sun
GNWL4
66%
(1 day ago)
GNWL24
55%
(1 day ago)
check
check
GNWL54
56%
(17 hrs ago)
5 Aug, Mon
check
check
GNWL22
79%
(1 day ago)
GNWL9
93%
(6 hrs ago)
GNWL24
82%
(14 hrs ago)
6 Aug, Tue
check
check
GNWL13
87%
(1 day ago)
RAC9
100%
(6 hrs ago)
GNWL5
88%
(14 hrs ago)
7 Aug, Wed
check
check
RAC 33
100%
(1 day ago)
RAC 1
100%
(6 hrs ago)
RAC69
100%
(14 hrs ago)
8 Aug, Thu
AVL6
100%
(1 day ago)
GNWL3
79%
(18 hrs ago)
RAC 26
100%
(18 hrs ago)
RAC 2
100%
(6 hrs ago)
RAC 69
100%
(14 hrs ago)
9 Aug, Fri
GNWL1
69%
(1 day ago)
GNWL5
76%
(18 hrs ago)
GNWL13
86%
(18 hrs ago)
GNWL12
93%
(6 hrs ago)
GNWL21
85%
(14 hrs ago)
10 Aug, Sat
GNWL1
70%
(1 day ago)
GNWL4
77%
(18 hrs ago)
GNWL26
75%
(18 hrs ago)
GNWL4
94%
(6 hrs ago)
GNWL10
88%
(14 hrs ago)
11 Aug, Sun
GNWL3
68%
(1 day ago)
GNWL17
63%
(16 hrs ago)
GNWL34
66%
(18 hrs ago)
GNWL23
92%
(17 hrs ago)
GNWL91
21%
(18 hrs ago)
12 Aug, Mon
AVL2
100%
(1 day ago)
RAC 11
100%
(16 hrs ago)
RAC28
100%
(18 hrs ago)
GNWL3
94%
(17 hrs ago)
GNWL51
64%
(18 hrs ago)
13 Aug, Tue
check
RAC 7
100%
(16 hrs ago)
RAC37
100%
(18 hrs ago)
RAC 9
100%
(17 hrs ago)
GNWL20
86%
(18 hrs ago)
14 Aug, Wed
check
GNWL8
77%
(16 hrs ago)
GNWL22
83%
(19 hrs ago)
GNWL9
94%
(17 hrs ago)
GNWL56
61%
(1 day ago)
15 Aug, Thu
check
GNWL4
79%
(16 hrs ago)
RAC35
100%
(19 hrs ago)
GNWL8
94%
(17 hrs ago)
GNWL26
87%
(1 day ago)
16 Aug, Fri
check
GNWL2
82%
(16 hrs ago)
GNWL23
81%
(19 hrs ago)
GNWL8
94%
(17 hrs ago)
GNWL45
74%
(1 day ago)
17 Aug, Sat
GNWL8
67%
(1 hr ago)
GNWL33
52%
(1 hr ago)
check
check
GNWL73
45%
(1 day ago)
18 Aug, Sun
GNWL8
67%
(1 hr ago)
GNWL45
42%
(1 hr ago)
check
check
GNWL136
3%
(1 day ago)
19 Aug, Mon
GNWL6
67%
(1 hr ago)
GNWL15
68%
(1 hr ago)
GNWL49
58%
(16 hrs ago)
GNWL23
93%
(22 hrs ago)
GNWL95
29%
(1 day ago)
20 Aug, Tue
GNWL1
77%
(1 hr ago)
GNWL4
83%
(1 hr ago)
RAC 32
100%
(16 hrs ago)
RAC13
100%
(22 hrs ago)
check
21 Aug, Wed
AVL6
100%
(1 hr ago)
RAC 7
100%
(1 hr ago)
RAC 9
100%
(16 hrs ago)
RAC 1
100%
(22 hrs ago)
check
22 Aug, Thu
AVL5
100%
(1 hr ago)
GNWL5
83%
(1 hr ago)
RAC 19
100%
(16 hrs ago)
GNWL1
94%
(22 hrs ago)
check
23 Aug, Fri
GNWL2
75%
(1 hr ago)
GNWL5
82%
(1 hr ago)
GNWL16
89%
(16 hrs ago)
GNWL18
94%
(22 hrs ago)
GNWL95
25%
(1 hr ago)
24 Aug, Sat
AVL2
100%
(1 hr ago)
GNWL3
84%
(1 hr ago)
GNWL26
82%
(16 hrs ago)
GNWL10
94%
(22 hrs ago)
GNWL24
87%
(1 hr ago)
25 Aug, Sun
GNWL8
69%
(1 hr ago)
GNWL14
74%
(1 hr ago)
check
GNWL19
93%
(1 day ago)
GNWL91
31%
(1 hr ago)
26 Aug, Mon
GNWL2
76%
(1 hr ago)
GNWL13
75%
(1 hr ago)
check
GNWL15
94%
(1 day ago)
GNWL76
56%
(1 hr ago)
27 Aug, Tue
AVL7
100%
(1 hr ago)
RAC 4
100%
(1 hr ago)
RAC21
100%
(1 day ago)
RAC10
100%
(1 day ago)
GNWL7
98%
(1 hr ago)
28 Aug, Wed
AVL3
100%
(1 hr ago)
RAC 9
100%
(1 hr ago)
RAC 20
100%
(1 day ago)
AVL26
100%
(1 day ago)
GNWL49
77%
(1 hr ago)
29 Aug, Thu
check
check
RAC 2
100%
(1 day ago)
AVL36
100%
(1 hr ago)
RAC 73
100%
(1 hr ago)
30 Aug, Fri
check
check
GNWL14
92%
(1 day ago)
GNWL6
94%
(1 hr ago)
GNWL39
84%
(1 hr ago)
31 Aug, Sat
check
check
RAC 23
100%
(1 day ago)
RAC16
100%
(1 hr ago)
GNWL8
99%
(1 hr ago)
1 Sep, Sun
check
check
GNWL8
94%
(1 day ago)
GNWL9
94%
(1 hr ago)
GNWL55
75%
(1 hr ago)
2 Sep, Mon
check
check
check
RAC 5
100%
(1 hr ago)
GNWL53
77%
(1 hr ago)
3 Sep, Tue
check
check
check
AVL37
100%
(1 hr ago)
RAC 106
100%
(1 hr ago)
4 Sep, Wed
check
check
check
AVL23
100%
(1 day ago)
GNWL12
98%
(1 day ago)
5 Sep, Thu
check
check
check
AVL13
100%
(1 day ago)
GNWL3
99%
(1 day ago)
6 Sep, Fri
check
check
check
AVL22
100%
(1 day ago)
GNWL12
99%
(1 day ago)
7 Sep, Sat
check
check
check
AVL17
100%
(1 day ago)
GNWL18
98%
(1 day ago)
8 Sep, Sun
check
check
check
RAC 2
100%
(1 day ago)
GNWL4
99%
(1 day ago)
9 Sep, Mon
check
check
check
AVL53
100%
(1 day ago)
GNWL21
90%
(1 day ago)
10 Sep, Tue
check
AVL2
100%
(1 day ago)
check
AVL30
100%
(1 day ago)
RAC109
100%
(1 day ago)
11 Sep, Wed
check
GNWL3
91%
(1 day ago)
check
AVL3
100%
(1 day ago)
RAC 76
100%
(1 day ago)
12 Sep, Thu
check
AVL5
100%
(1 day ago)
check
AVL18
100%
(1 day ago)
check
13 Sep, Fri
check
AVL2
100%
(1 day ago)
check
check
check
14 Sep, Sat
check
AVL2
100%
(1 day ago)
check
check
check
15 Sep, Sun
check
RAC11
100%
(1 day ago)
check
check
check
16 Sep, Mon
check
check
GNWL7
96%
(21 hrs ago)
check
GNWL37
89%
(21 hrs ago)
17 Sep, Tue
check
check
RAC 26
100%
(21 hrs ago)
check
RAC 68
100%
(21 hrs ago)
18 Sep, Wed
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL43
100%
(21 hrs ago)
check
RAC 29
100%
(21 hrs ago)
19 Sep, Thu
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL25
100%
(1 day ago)
AVL73
100%
(21 hrs ago)
check
RAC 4
100%
(21 hrs ago)
20 Sep, Fri
AVL16
100%
(1 day ago)
RAC 4
100%
(1 day ago)
RAC 21
100%
(21 hrs ago)
check
RAC 67
100%
(21 hrs ago)
21 Sep, Sat
AVL9
100%
(1 day ago)
AVL11
100%
(1 day ago)
AVL39
100%
(21 hrs ago)
check
RAC 58
100%
(21 hrs ago)
22 Sep, Sun
AVL3
100%
(1 day ago)
RAC 11
100%
(1 day ago)
check
check
check
23 Sep, Mon
AVL18
100%
(1 day ago)
RAC 9
100%
(1 day ago)
check
check
check
24 Sep, Tue
AVL14
100%
(1 day ago)
AVL2
100%
(1 day ago)
check
AVL35
100%
(17 hrs ago)
RAC 50
100%
(17 hrs ago)
25 Sep, Wed
AVL7
100%
(1 day ago)
RAC 1
100%
(1 day ago)
check
AVL67
100%
(17 hrs ago)
RAC 68
100%
(17 hrs ago)
26 Sep, Thu
AVL12
100%
(1 day ago)
RAC 3
100%
(1 day ago)
check
AVL63
100%
(17 hrs ago)
RAC 24
100%
(17 hrs ago)
27 Sep, Fri
AVL14
100%
(1 day ago)
AVL2
100%
(1 day ago)
check
AVL51
100%
(17 hrs ago)
RAC 44
100%
(17 hrs ago)
28 Sep, Sat
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL6
100%
(1 day ago)
check
AVL71
100%
(17 hrs ago)
RAC 47
100%
(17 hrs ago)
29 Sep, Sun
AVL15
100%
(1 day ago)
AVL1
100%
(1 day ago)
check
AVL20
100%
(17 hrs ago)
RAC 72
100%
(17 hrs ago)
30 Sep, Mon
AVL7
100%
(16 hrs ago)
AVL12
100%
(16 hrs ago)
check
check
check
1 Oct, Tue
AVL6
100%
(16 hrs ago)
RAC 1
100%
(16 hrs ago)
check
check
check
2 Oct, Wed
AVL10
100%
(16 hrs ago)
AVL6
100%
(16 hrs ago)
AVL45
100%
(16 hrs ago)
check
check
3 Oct, Thu
AVL18
100%
(16 hrs ago)
AVL5
100%
(16 hrs ago)
AVL111
100%
(16 hrs ago)
AVL70
100%
(16 hrs ago)
RAC 13
100%
(16 hrs ago)
4 Oct, Fri
AVL5
100%
(16 hrs ago)
GNWL8
93%
(16 hrs ago)
RAC39
100%
(16 hrs ago)
GNWL5
94%
(16 hrs ago)
RAC 56
100%
(16 hrs ago)
5 Oct, Sat
GNWL3
91%
(16 hrs ago)
GNWL4
94%
(16 hrs ago)
GNWL13
97%
(16 hrs ago)
GNWL6
94%
(16 hrs ago)
RAC 64
100%
(16 hrs ago)
6 Oct, Sun
AVL6
100%
(16 hrs ago)
GNWL1
95%
(16 hrs ago)
RAC 8
100%
(16 hrs ago)
RAC 1
100%
(16 hrs ago)
RAC 64
100%
(16 hrs ago)
7 Oct, Mon
GNWL1
93%
(16 hrs ago)
GNWL5
95%
(16 hrs ago)
GNWL7
98%
(16 hrs ago)
GNWL5
94%
(16 hrs ago)
GNWL45
90%
(16 hrs ago)
8 Oct, Tue
GNWL1
93%
(16 hrs ago)
GNWL17
91%
(16 hrs ago)
check
GNWL16
95%
(16 hrs ago)
GNWL57
88%
(16 hrs ago)
9 Oct, Wed
GNWL1
93%
(16 hrs ago)
GNWL23
87%
(16 hrs ago)
check
check
GNWL47
90%
(1 day ago)
10 Oct, Thu
AVL1
100%
(7 hrs ago)
GNWL2
96%
(7 hrs ago)
GNWL4
99%
(7 hrs ago)
GNWL6
95%
(7 hrs ago)
GNWL29
99%
(1 day ago)
11 Oct, Fri
GNWL2
93%
(7 hrs ago)
GNWL5
95%
(7 hrs ago)
GNWL20
96%
(7 hrs ago)
GNWL13
94%
(7 hrs ago)
GNWL73
83%
(1 day ago)
12 Oct, Sat
GNWL6
89%
(7 hrs ago)
GNWL24
84%
(7 hrs ago)
GNWL55
73%
(7 hrs ago)
GNWL21
94%
(7 hrs ago)
GNWL115
54%
(1 day ago)
13 Oct, Sun
GNWL13
87%
(7 hrs ago)
GNWL43
67%
(7 hrs ago)
GNWL123
20%
(7 hrs ago)
GNWL75
91%
(1 hr ago)
GNWL200
1%
(15 hrs ago)
14 Oct, Mon
GNWL9
91%
(7 hrs ago)
GNWL40
74%
(7 hrs ago)
GNWL118
24%
(7 hrs ago)
GNWL70
85%
(1 hr ago)
GNWL199
1%
(15 hrs ago)
15 Oct, Tue
GNWL9
91%
(7 hrs ago)
GNWL31
83%
(7 hrs ago)
GNWL103
36%
(7 hrs ago)
GNWL51
94%
(1 hr ago)
REGRET
--
(15 hrs ago)
16 Oct, Wed
GNWL7
92%
(15 hrs ago)
GNWL19
91%
(7 hrs ago)
GNWL60
75%
(15 hrs ago)
GNWL24
94%
(1 hr ago)
GNWL144
18%
(15 hrs ago)
17 Oct, Thu
GNWL1
95%
(15 hrs ago)
GNWL12
94%
(7 hrs ago)
GNWL21
97%
(15 hrs ago)
GNWL6
95%
(1 hr ago)
GNWL97
68%
(15 hrs ago)
18 Oct, Fri
GNWL1
94%
(15 hrs ago)
GNWL19
91%
(15 hrs ago)
GNWL80
57%
(15 hrs ago)
GNWL49
93%
(1 hr ago)
GNWL162
8%
(15 hrs ago)
19 Oct, Sat
GNWL4
93%
(15 hrs ago)
GNWL22
90%
(15 hrs ago)
GNWL54
81%
(15 hrs ago)
GNWL26
94%
(15 hrs ago)
GNWL129
35%
(15 hrs ago)
20 Oct, Sun
GNWL3
94%
(15 hrs ago)
GNWL3
96%
(15 hrs ago)
GNWL22
97%
(15 hrs ago)
GNWL16
94%
(15 hrs ago)
GNWL102
66%
(15 hrs ago)
21 Oct, Mon
GNWL3
95%
(15 hrs ago)
GNWL4
97%
(15 hrs ago)
GNWL23
97%
(15 hrs ago)
GNWL21
94%
(15 hrs ago)
GNWL121
46%
(15 hrs ago)
22 Oct, Tue
check
check
GNWL16
98%
(1 day ago)
check
check
23 Oct, Wed
check
check
GNWL3
99%
(1 day ago)
check
check
24 Oct, Thu
check
check
GNWL18
98%
(1 day ago)
check
check
25 Oct, Fri
check
check
check
check
check
26 Oct, Sat
check
check
check
check
check
27 Oct, Sun
AVL7
100%
(1 day ago)
check
check
GNWL5
95%
(1 day ago)
GNWL96
77%
(1 day ago)
28 Oct, Mon
AVL2
100%
(1 day ago)
check
check
AVL12
100%
(1 day ago)
GNWL43
99%
(1 day ago)
29 Oct, Tue
AVL11
100%
(1 day ago)
check
check
RAC 10
100%
(1 day ago)
GNWL64
89%
(1 day ago)
30 Oct, Wed
AVL4
100%
(1 day ago)
check
check
RAC 7
100%
(1 day ago)
check
31 Oct, Thu
AVL16
100%
(1 day ago)
check
check
check
RAC 51
100%
(1 day ago)
1 Nov, Fri
check
check
check
AVL39
100%
(1 day ago)
RAC 63
100%
(1 day ago)
2 Nov, Sat
check
check
RAC 15
100%
(56 min ago)
AVL30
100%
(1 day ago)
check
3 Nov, Sun
check
check
AVL
100%
(56 min ago)
RAC 5
100%
(1 day ago)
check
4 Nov, Mon
check
check
AVL19
100%
(56 min ago)
AVL61
100%
(1 day ago)
RAC 8
100%
(20 hrs ago)
5 Nov, Tue
check
check
GNWL4
99%
(56 min ago)
check
RAC 18
100%
(20 hrs ago)
6 Nov, Wed
check
check
AVL15
100%
(56 min ago)
check
GNWL14
100%
(20 hrs ago)
7 Nov, Thu
check
check
RAC 29
100%
(56 min ago)
RAC 5
100%
(1 day ago)
RAC 23
100%
(20 hrs ago)
8 Nov, Fri
check
check
check
RAC 8
100%
(4 hrs ago)
GNWL64
98%
(20 hrs ago)
9 Nov, Sat
check
check
RAC 25
100%
(1 day ago)
RAC 7
100%
(4 hrs ago)
GNWL65
98%
(20 hrs ago)
10 Nov, Sun
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL10
100%
(1 day ago)
RAC 2
100%
(1 day ago)
RAC 6
100%
(4 hrs ago)
GNWL45
99%
(1 day ago)
11 Nov, Mon
AVL12
100%
(4 hrs ago)
AVL12
100%
(1 hr ago)
AVL30
100%
(4 hrs ago)
AVL63
100%
(4 hrs ago)
RAC107
100%
(4 hrs ago)
12 Nov, Tue
AVL12
100%
(4 hrs ago)
AVL29
100%
(1 hr ago)
AVL52
100%
(4 hrs ago)
AVL64
100%
(4 hrs ago)
RAC 29
100%
(4 hrs ago)
13 Nov, Wed
check
check
check
check
check
14 Nov, Thu
check
check
check
check
check

12838 PURI HWH SF EXP train info

PURI HWH SF EXP (12838) runs from Puri (PURI) to Howrah Jn (HWH).It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), third economy (3E), sleeper (SL).It is a superfast train and covers a distance of 500 kms in 8 hr 30 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 9 halts.This train runs with an LHB Rake and does not have a pantry car.Final chart for 12838 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.
Book Train Ticket

Book your train tickets with Trainman

From Station
To Station
calender_icon Date
Search Trains