Seat Availability: 12656 - NAVAJIVAN EXP

Runs Daily
Class - 1A 2A 3A 3E SL
close
Date 1A
₹ 4865
2A
₹ 2860
3A
₹ 1980
3E
₹ 1870
SL
₹ 760
28 Jan, Sat
DEPARTED
--
(1 hr ago)
DEPARTED
--
(1 hr ago)
DEPARTED
--
(1 hr ago)
DEPARTED
--
(1 hr ago)
DEPARTED
--
(1 hr ago)
29 Jan, Sun
GNWL1
--
(1 hr ago)
GNWL11
--
(1 hr ago)
GNWL29
--
(1 hr ago)
GNWL20
89%
(1 hr ago)
GNWL84
54%
(1 hr ago)
30 Jan, Mon
GNWL1
--
(1 hr ago)
GNWL6
--
(1 hr ago)
GNWL23
--
(1 hr ago)
GNWL15
91%
(1 hr ago)
GNWL179
38%
(1 hr ago)
31 Jan, Tue
GNWL3
--
(1 hr ago)
GNWL8
--
(1 hr ago)
GNWL26
--
(1 hr ago)
GNWL9
92%
(45 min ago)
GNWL171
52%
(45 min ago)
1 Feb, Wed
GNWL1
--
(1 hr ago)
GNWL5
--
(1 hr ago)
GNWL25
--
(1 hr ago)
GNWL14
92%
(45 min ago)
GNWL165
57%
(45 min ago)
2 Feb, Thu
GNWL1
--
(1 hr ago)
GNWL9
--
(1 hr ago)
GNWL43
--
(1 hr ago)
GNWL17
92%
(45 min ago)
GNWL143
67%
(45 min ago)
3 Feb, Fri
GNWL1
--
(5 hrs ago)
GNWL12
--
(3 hrs ago)
GNWL70
--
(5 hrs ago)
GNWL24
91%
(45 min ago)
GNWL152
56%
(45 min ago)
4 Feb, Sat
GNWL8
--
(6 hrs ago)
GNWL17
--
(3 hrs ago)
GNWL69
--
(5 hrs ago)
GNWL23
91%
(45 min ago)
GNWL173
58%
(45 min ago)
5 Feb, Sun
GNWL5
--
(1 day ago)
GNWL20
--
(10 hrs ago)
GNWL50
--
(9 hrs ago)
GNWL29
90%
(45 min ago)
GNWL195
53%
(35 min ago)
6 Feb, Mon
GNWL3
--
(1 day ago)
GNWL16
--
(10 hrs ago)
GNWL75
--
(4 hrs ago)
GNWL29
92%
(4 hrs ago)
GNWL170
60%
(35 min ago)
7 Feb, Tue
GNWL2
--
(1 day ago)
GNWL4
--
(1 day ago)
GNWL15
--
(4 hrs ago)
GNWL12
93%
(4 hrs ago)
GNWL138
75%
(35 min ago)
8 Feb, Wed
GNWL2
--
(1 day ago)
GNWL4
--
(1 day ago)
GNWL4
--
(4 hrs ago)
GNWL9
93%
(4 hrs ago)
GNWL128
88%
(35 min ago)
9 Feb, Thu
AVL
100%
(1 hr ago)
GNWL1
--
(1 day ago)
GNWL9
--
(1 hr ago)
GNWL4
93%
(1 hr ago)
GNWL113
90%
(35 min ago)
10 Feb, Fri
GNWL1
--
(1 hr ago)
GNWL1
--
(1 day ago)
GNWL26
--
(1 hr ago)
GNWL17
93%
(1 hr ago)
GNWL126
86%
(35 min ago)
11 Feb, Sat
AVL2
100%
(1 hr ago)
GNWL3
--
(1 day ago)
GNWL37
--
(1 hr ago)
GNWL13
93%
(1 hr ago)
GNWL115
91%
(1 hr ago)
12 Feb, Sun
AVL1
100%
(1 hr ago)
GNWL4
--
(1 day ago)
GNWL42
--
(1 hr ago)
GNWL11
93%
(1 hr ago)
GNWL121
88%
(1 hr ago)
13 Feb, Mon
AVL3
100%
(1 hr ago)
GNWL8
--
(1 day ago)
GNWL28
--
(1 hr ago)
GNWL14
93%
(1 hr ago)
GNWL113
89%
(1 hr ago)
14 Feb, Tue
GNWL1
--
(1 hr ago)
GNWL2
--
(1 day ago)
RAC 25
100%
(1 hr ago)
GNWL2
93%
(1 hr ago)
GNWL76
93%
(1 hr ago)
15 Feb, Wed
AVL3
100%
(11 hrs ago)
RAC 2
100%
(11 hrs ago)
RAC 27
100%
(2 hrs ago)
RAC 4
100%
(11 hrs ago)
GNWL109
92%
(22 hrs ago)
16 Feb, Thu
AVL6
100%
(11 hrs ago)
AVL1
100%
(11 hrs ago)
RAC32
100%
(2 hrs ago)
GNWL1
94%
(11 hrs ago)
GNWL86
92%
(22 hrs ago)
17 Feb, Fri
AVL6
100%
(11 hrs ago)
AVL2
100%
(11 hrs ago)
RAC36
100%
(2 hrs ago)
GNWL3
93%
(11 hrs ago)
GNWL76
93%
(1 day ago)
18 Feb, Sat
GNWL2
--
(11 hrs ago)
GNWL17
--
(11 hrs ago)
GNWL63
--
(2 hrs ago)
GNWL17
93%
(11 hrs ago)
GNWL156
89%
(9 hrs ago)
19 Feb, Sun
AVL4
100%
(11 hrs ago)
GNWL6
--
(49 min ago)
GNWL39
--
(49 min ago)
GNWL7
93%
(11 hrs ago)
GNWL133
90%
(49 min ago)
20 Feb, Mon
AVL6
100%
(11 hrs ago)
GNWL5
--
(49 min ago)
RAC 1
100%
(47 min ago)
AVL14
100%
(47 min ago)
GNWL49
94%
(49 min ago)
21 Feb, Tue
AVL6
100%
(2 hrs ago)
AVL20
100%
(49 min ago)
AVL75
100%
(47 min ago)
AVL24
100%
(47 min ago)
RAC 63
100%
(49 min ago)
22 Feb, Wed
AVL2
100%
(2 hrs ago)
AVL16
100%
(49 min ago)
AVL103
100%
(47 min ago)
AVL27
100%
(47 min ago)
RAC 35
100%
(49 min ago)
23 Feb, Thu
AVL2
100%
(2 hrs ago)
AVL17
100%
(49 min ago)
AVL149
100%
(47 min ago)
AVL13
100%
(47 min ago)
AVL19
100%
(49 min ago)
24 Feb, Fri
AVL4
100%
(2 hrs ago)
AVL5
100%
(49 min ago)
AVL81
100%
(47 min ago)
AVL29
100%
(47 min ago)
AVL32
100%
(49 min ago)
25 Feb, Sat
AVL5
100%
(2 hrs ago)
RAC 3
100%
(2 hrs ago)
RAC 29
100%
(47 min ago)
AVL1
100%
(47 min ago)
GNWL16
95%
(2 hrs ago)
26 Feb, Sun
AVL6
100%
(2 hrs ago)
AVL5
100%
(2 hrs ago)
AVL93
100%
(1 day ago)
AVL26
100%
(48 min ago)
RAC 77
100%
(12 hrs ago)
27 Feb, Mon
AVL6
100%
(2 hrs ago)
AVL17
100%
(2 hrs ago)
AVL49
100%
(1 day ago)
AVL29
100%
(23 hrs ago)
RAC103
100%
(12 hrs ago)
28 Feb, Tue
AVL7
100%
(2 hrs ago)
AVL15
100%
(2 hrs ago)
AVL96
100%
(1 day ago)
AVL30
100%
(23 hrs ago)
RAC94
100%
(10 hrs ago)
1 Mar, Wed
AVL6
100%
(2 hrs ago)
AVL18
100%
(2 hrs ago)
AVL47
100%
(1 day ago)
AVL27
100%
(1 day ago)
GNWL44
94%
(10 hrs ago)
2 Mar, Thu
AVL6
100%
(2 hrs ago)
AVL8
100%
(2 hrs ago)
AVL
100%
(1 day ago)
AVL19
100%
(1 day ago)
GNWL7
95%
(10 hrs ago)
3 Mar, Fri
check
RAC 2
100%
(1 day ago)
RAC48
100%
(1 day ago)
AVL5
100%
(1 day ago)
GNWL27
95%
(10 hrs ago)
4 Mar, Sat
check
AVL
100%
(1 day ago)
RAC23
100%
(1 day ago)
AVL16
100%
(1 day ago)
GNWL38
94%
(10 hrs ago)
5 Mar, Sun
check
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL15
100%
(1 day ago)
AVL25
100%
(1 day ago)
RAC 65
100%
(10 hrs ago)
6 Mar, Mon
check
AVL16
100%
(1 day ago)
AVL74
100%
(1 day ago)
AVL34
100%
(1 day ago)
AVL57
100%
(1 day ago)
7 Mar, Tue
AVL6
100%
(1 hr ago)
AVL18
100%
(1 hr ago)
AVL117
100%
(1 hr ago)
AVL34
100%
(1 hr ago)
AVL121
100%
(1 day ago)
8 Mar, Wed
AVL6
100%
(1 hr ago)
AVL25
100%
(1 hr ago)
AVL122
100%
(1 hr ago)
AVL35
100%
(1 hr ago)
AVL48
100%
(1 day ago)
9 Mar, Thu
AVL6
100%
(1 hr ago)
AVL8
100%
(1 hr ago)
AVL143
100%
(1 hr ago)
AVL33
100%
(1 hr ago)
AVL10
100%
(1 day ago)
10 Mar, Fri
AVL4
100%
(1 hr ago)
AVL16
100%
(1 hr ago)
AVL152
100%
(1 hr ago)
AVL32
100%
(1 hr ago)
check
11 Mar, Sat
AVL7
100%
(1 hr ago)
RAC5
100%
(1 hr ago)
AVL68
100%
(1 hr ago)
AVL26
100%
(1 hr ago)
check
12 Mar, Sun
AVL6
100%
(1 hr ago)
AVL24
100%
(1 hr ago)
AVL145
100%
(1 hr ago)
AVL33
100%
(1 hr ago)
check
13 Mar, Mon
check
check
check
check
check
14 Mar, Tue
check
check
check
check
check
15 Mar, Wed
check
check
check
check
check
16 Mar, Thu
check
check
check
check
check
17 Mar, Fri
AVL8
100%
(1 day ago)
check
check
AVL35
100%
(1 day ago)
check
18 Mar, Sat
AVL7
100%
(1 day ago)
check
check
AVL41
100%
(1 day ago)
check
19 Mar, Sun
AVL6
100%
(1 day ago)
check
check
AVL42
100%
(1 day ago)
check
20 Mar, Mon
AVL8
100%
(1 day ago)
check
check
AVL39
100%
(1 day ago)
check
21 Mar, Tue
AVL6
100%
(1 day ago)
check
check
AVL42
100%
(1 day ago)
check
22 Mar, Wed
AVL8
100%
(1 day ago)
check
check
CLASSNOT EXIST
--
(1 day ago)
check
23 Mar, Thu
check
check
check
check
check
24 Mar, Fri
check
check
check
check
check
25 Mar, Sat
check
check
check
check
check
26 Mar, Sun
check
check
check
check
check
27 Mar, Mon
check
check
check
check
check
28 Mar, Tue
check
check
check
check
check
29 Mar, Wed
check
check
check
check
check
30 Mar, Thu
check
check
check
check
check
31 Mar, Fri
check
check
check
check
check
1 Apr, Sat
check
check
check
check
check
2 Apr, Sun
check
check
check
check
check
3 Apr, Mon
check
check
AVL182
100%
(1 day ago)
check
AVL133
100%
(1 day ago)
4 Apr, Tue
check
check
AVL189
100%
(1 day ago)
check
AVL194
100%
(1 day ago)
5 Apr, Wed
check
check
AVL201
100%
(1 day ago)
check
AVL179
100%
(1 day ago)
6 Apr, Thu
check
check
RAC 39
100%
(1 day ago)
check
AVL197
100%
(1 day ago)
7 Apr, Fri
check
check
AVL185
100%
(1 day ago)
check
AVL210
100%
(1 day ago)
8 Apr, Sat
check
check
AVL159
100%
(1 day ago)
check
AVL205
100%
(1 day ago)
9 Apr, Sun
check
check
check
check
check
10 Apr, Mon
check
check
check
check
check
11 Apr, Tue
check
check
check
check
check
12 Apr, Wed
check
check
check
check
check
13 Apr, Thu
check
check
check
check
check
14 Apr, Fri
check
check
check
check
check
15 Apr, Sat
check
check
check
check
check
16 Apr, Sun
check
check
check
check
check
17 Apr, Mon
check
check
check
check
check
18 Apr, Tue
check
check
check
check
AVL25
100%
(1 day ago)
19 Apr, Wed
check
check
check
check
RAC 59
100%
(1 day ago)
20 Apr, Thu
check
AVL17
100%
(10 hrs ago)
RAC 19
100%
(10 hrs ago)
check
RAC 69
100%
(1 day ago)
21 Apr, Fri
check
AVL6
100%
(10 hrs ago)
GNWL32
--
(10 hrs ago)
check
GNWL17
95%
(1 day ago)
22 Apr, Sat
check
GNWL11
--
(10 hrs ago)
GNWL22
--
(10 hrs ago)
check
GNWL67
94%
(1 day ago)
23 Apr, Sun
check
AVL2
100%
(10 hrs ago)
GNWL22
--
(10 hrs ago)
check
GNWL17
95%
(1 day ago)
24 Apr, Mon
check
GNWL4
--
(10 hrs ago)
GNWL41
--
(10 hrs ago)
check
check
25 Apr, Tue
check
GNWL12
--
(10 hrs ago)
GNWL55
--
(10 hrs ago)
check
check
26 Apr, Wed
check
check
GNWL50
80%
(1 day ago)
check
GNWL44
95%
(1 day ago)
27 Apr, Thu
check
check
GNWL62
68%
(1 day ago)
check
GNWL16
95%
(1 day ago)
28 Apr, Fri
check
RAC 2
100%
(2 hrs ago)
GNWL49
82%
(1 day ago)
check
GNWL40
95%
(1 day ago)
29 Apr, Sat
check
GNWL14
--
(2 hrs ago)
GNWL73
--
(4 hrs ago)
check
GNWL11
95%
(4 hrs ago)
30 Apr, Sun
check
RAC 6
100%
(2 hrs ago)
GNWL15
--
(4 hrs ago)
check
RAC 58
100%
(4 hrs ago)
1 May, Mon
check
AVL2
100%
(2 hrs ago)
RAC 40
100%
(4 hrs ago)
check
AVL72
100%
(4 hrs ago)
2 May, Tue
check
AVL12
100%
(2 hrs ago)
AVL92
100%
(4 hrs ago)
check
AVL115
100%
(4 hrs ago)
3 May, Wed
check
AVL21
100%
(2 hrs ago)
AVL107
100%
(4 hrs ago)
check
AVL171
100%
(4 hrs ago)
4 May, Thu
check
AVL23
100%
(4 hrs ago)
AVL143
100%
(4 hrs ago)
check
AVL145
100%
(4 hrs ago)
5 May, Fri
check
check
check
check
AVL102
100%
(4 hrs ago)
6 May, Sat
check
check
check
check
AVL128
100%
(4 hrs ago)
7 May, Sun
check
check
check
check
AVL155
100%
(4 hrs ago)
8 May, Mon
check
check
check
check
AVL88
100%
(4 hrs ago)
9 May, Tue
check
check
AVL229
100%
(4 hrs ago)
check
AVL121
100%
(4 hrs ago)
10 May, Wed
check
check
AVL239
100%
(4 hrs ago)
check
check
11 May, Thu
check
check
AVL268
100%
(4 hrs ago)
check
check
12 May, Fri
check
check
AVL271
100%
(4 hrs ago)
check
check
13 May, Sat
check
check
AVL145
100%
(4 hrs ago)
check
check
14 May, Sun
check
check
AVL275
100%
(4 hrs ago)
check
check
15 May, Mon
check
check
AVL285
100%
(11 hrs ago)
check
AVL121
100%
(11 hrs ago)
16 May, Tue
check
check
AVL244
100%
(11 hrs ago)
check
AVL143
100%
(11 hrs ago)
17 May, Wed
check
check
AVL284
100%
(11 hrs ago)
check
AVL137
100%
(11 hrs ago)
18 May, Thu
check
check
AVL255
100%
(11 hrs ago)
check
AVL141
100%
(11 hrs ago)
19 May, Fri
check
check
AVL261
100%
(11 hrs ago)
check
AVL95
100%
(11 hrs ago)
20 May, Sat
check
check
AVL272
100%
(11 hrs ago)
check
AVL49
100%
(11 hrs ago)
21 May, Sun
check
check
check
check
AVL147
100%
(1 day ago)
22 May, Mon
check
check
check
check
AVL136
100%
(1 day ago)
23 May, Tue
check
check
check
check
AVL133
100%
(1 day ago)
24 May, Wed
check
check
check
check
AVL124
100%
(1 day ago)
25 May, Thu
check
check
check
check
AVL92
100%
(1 day ago)
26 May, Fri
check
check
check
check
AVL149
100%
(6 hrs ago)
27 May, Sat
check
check
AVL271
100%
(15 hrs ago)
check
AVL122
100%
(3 hrs ago)
28 May, Sun
check
check
check
check
check
29 May, Mon
check
check
check
check
check

12656 NAVAJIVAN EXP train info

NAVAJIVAN EXP (12656) runs from Chennai Central (MAS) to Ahmedabad Jn (ADI).It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), third economy (3E), sleeper (SL).It is a superfast train and covers a distance of 1892 kms in 31 hr 50 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 42 halts.This train runs with an LHB Rake and also has a pantry car.Final chart for 12656 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.
Book Train Ticket
Book your train tickets with Trainman
From Station
To Station
calender_icon Date
Search Trains