Seat Availability: 12656 - NAVAJIVAN SF EXP

Runs Daily
Class - 1A 2A 3A 3E SL
close
Date 1A
₹ 4865
2A 3A
₹ 1980
3E
₹ 1870
SL
₹ 760
15 Apr, Mon
DEPARTED
--
(46 min ago)
DEPARTED
--
(46 min ago)
DEPARTED
--
(46 min ago)
DEPARTED
--
(46 min ago)
DEPARTED
--
(46 min ago)
16 Apr, Tue
GNWL6
55%
(46 min ago)
GNWL16
54%
(42 min ago)
GNWL103
10%
(46 min ago)
GNWL47
68%
(46 min ago)
GNWL118
2%
(39 min ago)
17 Apr, Wed
GNWL2
56%
(46 min ago)
GNWL16
52%
(42 min ago)
GNWL56
35%
(46 min ago)
GNWL30
88%
(46 min ago)
GNWL80
20%
(39 min ago)
18 Apr, Thu
GNWL4
57%
(46 min ago)
GNWL17
54%
(42 min ago)
GNWL29
62%
(46 min ago)
GNWL37
84%
(46 min ago)
GNWL82
14%
(39 min ago)
19 Apr, Fri
GNWL2
58%
(46 min ago)
GNWL18
52%
(42 min ago)
GNWL62
32%
(46 min ago)
GNWL39
82%
(46 min ago)
GNWL78
18%
(39 min ago)
20 Apr, Sat
GNWL3
57%
(46 min ago)
GNWL33
39%
(42 min ago)
GNWL66
29%
(46 min ago)
GNWL27
87%
(46 min ago)
GNWL56
41%
(39 min ago)
21 Apr, Sun
GNWL3
55%
(6 hrs ago)
GNWL17
51%
(42 min ago)
GNWL36
53%
(8 hrs ago)
GNWL22
89%
(57 min ago)
GNWL50
56%
(39 min ago)
22 Apr, Mon
GNWL4
59%
(8 hrs ago)
GNWL19
54%
(3 hrs ago)
GNWL25
68%
(8 hrs ago)
GNWL25
90%
(1 hr ago)
GNWL29
71%
(4 hrs ago)
23 Apr, Tue
GNWL1
62%
(9 hrs ago)
GNWL17
56%
(3 hrs ago)
GNWL37
58%
(8 hrs ago)
GNWL26
91%
(1 hr ago)
GNWL31
70%
(4 hrs ago)
24 Apr, Wed
GNWL4
60%
(9 hrs ago)
GNWL16
58%
(3 hrs ago)
GNWL49
48%
(12 hrs ago)
GNWL28
92%
(1 hr ago)
GNWL56
44%
(4 hrs ago)
25 Apr, Thu
GNWL1
63%
(9 hrs ago)
GNWL23
52%
(1 day ago)
GNWL42
54%
(12 hrs ago)
GNWL18
92%
(1 hr ago)
GNWL51
51%
(4 hrs ago)
26 Apr, Fri
GNWL2
61%
(9 hrs ago)
GNWL7
64%
(1 day ago)
GNWL34
60%
(12 hrs ago)
GNWL22
92%
(1 hr ago)
GNWL47
57%
(4 hrs ago)
27 Apr, Sat
GNWL2
61%
(9 hrs ago)
check
GNWL37
57%
(5 hrs ago)
GNWL28
92%
(1 hr ago)
GNWL63
39%
(4 hrs ago)
28 Apr, Sun
GNWL3
61%
(1 day ago)
check
GNWL46
50%
(5 hrs ago)
GNWL17
92%
(5 hrs ago)
GNWL39
66%
(4 hrs ago)
29 Apr, Mon
GNWL1
64%
(1 day ago)
check
GNWL35
62%
(5 hrs ago)
GNWL13
93%
(5 hrs ago)
GNWL30
75%
(4 hrs ago)
30 Apr, Tue
GNWL2
64%
(1 day ago)
GNWL10
65%
(1 day ago)
GNWL23
75%
(5 hrs ago)
GNWL14
93%
(5 hrs ago)
GNWL50
56%
(11 hrs ago)
1 May, Wed
GNWL1
65%
(1 day ago)
GNWL10
66%
(1 day ago)
GNWL33
64%
(5 hrs ago)
GNWL11
93%
(5 hrs ago)
GNWL41
66%
(11 hrs ago)
2 May, Thu
GNWL2
65%
(1 day ago)
GNWL12
64%
(1 day ago)
GNWL43
56%
(5 hrs ago)
GNWL14
93%
(5 hrs ago)
GNWL42
66%
(22 hrs ago)
3 May, Fri
GNWL2
63%
(1 day ago)
GNWL15
61%
(1 day ago)
GNWL38
59%
(1 hr ago)
GNWL8
93%
(5 hrs ago)
GNWL52
57%
(10 hrs ago)
4 May, Sat
GNWL1
65%
(1 day ago)
GNWL10
65%
(1 day ago)
GNWL39
59%
(1 hr ago)
GNWL14
93%
(5 hrs ago)
GNWL41
69%
(10 hrs ago)
5 May, Sun
AVL1
100%
(1 day ago)
GNWL8
68%
(1 day ago)
GNWL40
58%
(1 hr ago)
GNWL23
92%
(5 hrs ago)
GNWL46
65%
(10 hrs ago)
6 May, Mon
AVL2
100%
(1 day ago)
GNWL15
64%
(1 day ago)
GNWL52
50%
(1 hr ago)
GNWL24
93%
(5 hrs ago)
GNWL33
77%
(10 hrs ago)
7 May, Tue
AVL5
100%
(1 day ago)
GNWL27
54%
(1 day ago)
GNWL60
43%
(1 hr ago)
GNWL29
93%
(5 hrs ago)
GNWL29
80%
(10 hrs ago)
8 May, Wed
AVL5
100%
(10 hrs ago)
RAC7
100%
(10 hrs ago)
GNWL22
80%
(1 hr ago)
GNWL1
94%
(5 hrs ago)
GNWL9
88%
(10 hrs ago)
9 May, Thu
GNWL1
69%
(10 hrs ago)
AVL
100%
(10 hrs ago)
RAC 8
100%
(1 hr ago)
AVL11
100%
(10 hrs ago)
GNWL16
86%
(23 hrs ago)
10 May, Fri
AVL1
100%
(4 hrs ago)
RAC8
100%
(10 hrs ago)
GNWL3
92%
(1 hr ago)
RAC 5
100%
(4 hrs ago)
GNWL16
87%
(23 hrs ago)
11 May, Sat
AVL3
100%
(4 hrs ago)
GNWL1
79%
(10 hrs ago)
GNWL6
91%
(1 hr ago)
GNWL9
94%
(4 hrs ago)
GNWL21
86%
(23 hrs ago)
12 May, Sun
GNWL3
66%
(4 hrs ago)
GNWL2
78%
(10 hrs ago)
GNWL1
93%
(4 hrs ago)
RAC 9
100%
(4 hrs ago)
GNWL6
89%
(23 hrs ago)
13 May, Mon
AVL5
100%
(4 hrs ago)
RAC11
100%
(10 hrs ago)
GNWL7
92%
(4 hrs ago)
GNWL3
94%
(4 hrs ago)
check
14 May, Tue
GNWL3
70%
(4 hrs ago)
GNWL3
81%
(1 day ago)
RAC 26
100%
(4 hrs ago)
RAC 10
100%
(4 hrs ago)
check
15 May, Wed
AVL3
100%
(4 hrs ago)
RAC11
100%
(1 day ago)
RAC 32
100%
(4 hrs ago)
AVL19
100%
(4 hrs ago)
check
16 May, Thu
check
check
RAC 9
100%
(4 hrs ago)
AVL27
100%
(4 hrs ago)
check
17 May, Fri
AVL6
100%
(4 hrs ago)
check
RAC 41
100%
(4 hrs ago)
RAC 1
100%
(4 hrs ago)
RAC 41
100%
(4 hrs ago)
18 May, Sat
GNWL1
72%
(4 hrs ago)
check
RAC 29
100%
(4 hrs ago)
RAC 9
100%
(4 hrs ago)
GNWL27
85%
(4 hrs ago)
19 May, Sun
AVL4
100%
(4 hrs ago)
RAC11
100%
(1 hr ago)
RAC 6
100%
(4 hrs ago)
AVL20
100%
(4 hrs ago)
RAC61
100%
(4 hrs ago)
20 May, Mon
AVL1
100%
(4 hrs ago)
GNWL3
83%
(1 hr ago)
RAC38
100%
(1 hr ago)
RAC 5
100%
(1 hr ago)
GNWL26
86%
(1 hr ago)
21 May, Tue
AVL2
100%
(4 hrs ago)
AVL1
100%
(1 hr ago)
AVL48
100%
(1 hr ago)
AVL70
100%
(1 hr ago)
RAC 8
100%
(1 hr ago)
22 May, Wed
AVL4
100%
(4 hrs ago)
RAC 4
100%
(1 hr ago)
AVL47
100%
(1 hr ago)
AVL42
100%
(1 hr ago)
RAC 2
100%
(1 hr ago)
23 May, Thu
check
GNWL4
81%
(1 hr ago)
RAC 14
100%
(1 hr ago)
AVL34
100%
(1 hr ago)
RAC 43
100%
(1 hr ago)
24 May, Fri
check
RAC7
100%
(1 hr ago)
AVL14
100%
(1 hr ago)
AVL77
100%
(1 hr ago)
AVL26
100%
(1 hr ago)
25 May, Sat
check
RAC 7
100%
(1 hr ago)
AVL
100%
(1 hr ago)
AVL54
100%
(1 hr ago)
RAC 2
100%
(1 hr ago)
26 May, Sun
check
check
AVL58
100%
(1 hr ago)
AVL68
100%
(1 hr ago)
AVL1
100%
(4 hrs ago)
27 May, Mon
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL1
100%
(1 day ago)
AVL44
100%
(1 hr ago)
AVL60
100%
(1 day ago)
AVL11
100%
(4 hrs ago)
28 May, Tue
GNWL2
79%
(1 day ago)
AVL3
100%
(1 day ago)
RAC 4
100%
(1 day ago)
check
AVL55
100%
(6 hrs ago)
29 May, Wed
AVL1
100%
(1 day ago)
RAC 6
100%
(1 day ago)
AVL64
100%
(1 day ago)
check
AVL52
100%
(6 hrs ago)
30 May, Thu
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL25
100%
(1 day ago)
AVL5
100%
(1 day ago)
check
AVL49
100%
(6 hrs ago)
31 May, Fri
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL9
100%
(1 day ago)
check
check
RAC 58
100%
(6 hrs ago)
1 Jun, Sat
GNWL1
80%
(1 day ago)
AVL
100%
(1 day ago)
check
check
AVL10
100%
(6 hrs ago)
2 Jun, Sun
check
AVL1
100%
(1 day ago)
check
check
check
3 Jun, Mon
check
AVL4
100%
(1 day ago)
check
check
check
4 Jun, Tue
check
AVL3
100%
(1 day ago)
check
check
AVL4
100%
(11 hrs ago)
5 Jun, Wed
check
AVL24
100%
(1 day ago)
check
check
AVL36
100%
(11 hrs ago)
6 Jun, Thu
check
AVL25
100%
(1 day ago)
check
check
RAC 7
100%
(11 hrs ago)
7 Jun, Fri
check
check
check
check
AVL32
100%
(11 hrs ago)
8 Jun, Sat
check
check
check
check
AVL32
100%
(11 hrs ago)
9 Jun, Sun
check
check
check
check
GNWL36
87%
(11 hrs ago)
10 Jun, Mon
check
check
check
check
AVL34
100%
(11 hrs ago)
11 Jun, Tue
check
AVL35
100%
(13 hrs ago)
check
check
AVL60
100%
(11 hrs ago)
12 Jun, Wed
check
AVL22
100%
(13 hrs ago)
check
check
AVL53
100%
(11 hrs ago)
13 Jun, Thu
check
AVL7
100%
(13 hrs ago)
check
check
AVL48
100%
(11 hrs ago)
14 Jun, Fri
check
AVL43
100%
(13 hrs ago)
check
check
check
15 Jun, Sat
check
AVL36
100%
(13 hrs ago)
AVL9
100%
(5 hrs ago)
check
check
16 Jun, Sun
check
AVL28
100%
(13 hrs ago)
AVL137
100%
(5 hrs ago)
check
check
17 Jun, Mon
check
check
AVL141
100%
(5 hrs ago)
check
check
18 Jun, Tue
check
check
AVL165
100%
(5 hrs ago)
check
check
19 Jun, Wed
check
check
AVL158
100%
(5 hrs ago)
check
check
20 Jun, Thu
check
check
AVL156
100%
(5 hrs ago)
check
check
21 Jun, Fri
check
check
check
check
check
22 Jun, Sat
check
check
check
check
check
23 Jun, Sun
check
check
check
check
check
24 Jun, Mon
check
check
check
check
check
25 Jun, Tue
check
check
check
check
check
26 Jun, Wed
check
check
check
check
check
27 Jun, Thu
check
check
check
check
check
28 Jun, Fri
check
check
check
check
check
29 Jun, Sat
check
check
check
check
check
30 Jun, Sun
check
check
check
check
check
1 Jul, Mon
check
AVL30
100%
(8 hrs ago)
AVL123
100%
(8 hrs ago)
AVL109
100%
(8 hrs ago)
AVL101
100%
(8 hrs ago)
2 Jul, Tue
check
AVL37
100%
(8 hrs ago)
AVL146
100%
(8 hrs ago)
AVL109
100%
(8 hrs ago)
AVL105
100%
(8 hrs ago)
3 Jul, Wed
check
AVL27
100%
(8 hrs ago)
AVL68
100%
(8 hrs ago)
AVL102
100%
(8 hrs ago)
AVL100
100%
(8 hrs ago)
4 Jul, Thu
check
AVL33
100%
(8 hrs ago)
AVL119
100%
(8 hrs ago)
AVL100
100%
(8 hrs ago)
AVL80
100%
(8 hrs ago)
5 Jul, Fri
check
AVL26
100%
(8 hrs ago)
AVL130
100%
(8 hrs ago)
AVL72
100%
(8 hrs ago)
AVL93
100%
(8 hrs ago)
6 Jul, Sat
check
AVL16
100%
(8 hrs ago)
AVL73
100%
(8 hrs ago)
AVL97
100%
(8 hrs ago)
AVL94
100%
(8 hrs ago)
7 Jul, Sun
check
check
AVL109
100%
(1 day ago)
check
check
8 Jul, Mon
check
check
AVL35
100%
(1 day ago)
check
check
9 Jul, Tue
check
check
AVL144
100%
(1 day ago)
check
check
10 Jul, Wed
check
check
AVL121
100%
(1 day ago)
check
check
11 Jul, Thu
check
check
check
check
check
12 Jul, Fri
check
check
check
check
check
13 Jul, Sat
check
check
check
check
check
14 Jul, Sun
check
check
check
check
check
15 Jul, Mon
check
AVL49
100%
(1 hr ago)
AVL107
100%
(1 hr ago)
check
check
16 Jul, Tue
check
AVL39
100%
(1 hr ago)
AVL111
100%
(1 hr ago)
check
check
17 Jul, Wed
check
AVL36
100%
(1 hr ago)
AVL127
100%
(1 hr ago)
check
check
18 Jul, Thu
check
AVL41
100%
(1 hr ago)
AVL172
100%
(1 hr ago)
check
check
19 Jul, Fri
check
AVL49
100%
(1 hr ago)
AVL131
100%
(1 hr ago)
check
check
20 Jul, Sat
check
AVL45
100%
(1 hr ago)
AVL151
100%
(1 hr ago)
check
check
21 Jul, Sun
check
check
check
check
check
22 Jul, Mon
check
check
check
check
check
23 Jul, Tue
check
check
check
check
check
24 Jul, Wed
check
check
check
check
check
25 Jul, Thu
check
check
check
check
check
26 Jul, Fri
check
check
check
check
check
27 Jul, Sat
check
check
check
check
check
28 Jul, Sun
check
check
check
check
check
29 Jul, Mon
check
check
check
check
check
30 Jul, Tue
check
check
check
check
check
31 Jul, Wed
check
check
check
check
check
1 Aug, Thu
check
check
check
check
check
2 Aug, Fri
check
check
check
check
check
3 Aug, Sat
check
check
check
check
check
4 Aug, Sun
check
check
check
check
check
5 Aug, Mon
check
check
check
check
check
6 Aug, Tue
check
check
check
check
check
7 Aug, Wed
check
check
check
check
check
8 Aug, Thu
check
check
check
check
check
9 Aug, Fri
check
AVL49
100%
(1 day ago)
check
AVL109
100%
(1 day ago)
AVL126
100%
(1 day ago)
10 Aug, Sat
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL49
100%
(1 day ago)
AVL180
100%
(1 day ago)
AVL109
100%
(1 day ago)
AVL126
100%
(1 day ago)
11 Aug, Sun
AVL6
100%
(1 day ago)
RAC 1
100%
(1 day ago)
AVL178
100%
(1 day ago)
AVL109
100%
(1 day ago)
AVL122
100%
(1 day ago)
12 Aug, Mon
check
check
check
check
AVL 126#
100%
(1 day ago)
13 Aug, Tue
check
check
check
check
check
14 Aug, Wed
check
check
check
check
check

12656 NAVAJIVAN SF EXP train info

NAVAJIVAN SF EXP (12656) runs from Chennai Central (MAS) to Ahmedabad Jn (ADI).It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), third economy (3E), sleeper (SL).It is a superfast train and covers a distance of 1892 kms in 31 hr 50 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 43 halts.This train runs with an LHB Rake and also has a pantry car.Final chart for 12656 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.
Book Train Ticket

Book your train tickets with Trainman

From Station
To Station
calender_icon Date
Search Trains