Seat Availability: 12655 - NAVJEEVAN EXP

Runs Daily
Class - 1A 2A 3A 3E SL
close
Date 1A
₹ 4865
2A
₹ 2860
3A
₹ 1980
3E
₹ 1870
SL
₹ 760
2 Mar, Sat
NOT AVL
--
(10 hrs ago)
NOT AVL
--
(10 hrs ago)
NOT AVL
--
(10 hrs ago)
DEPARTED
--
(6 hrs ago)
NOT AVL
--
(10 hrs ago)
3 Mar, Sun
GNWL2
55%
(8 hrs ago)
GNWL10
54%
(8 hrs ago)
GNWL17
71%
(10 hrs ago)
GNWL9
88%
(6 hrs ago)
GNWL64
29%
(10 hrs ago)
4 Mar, Mon
AVL1
100%
(6 hrs ago)
GNWL9
57%
(8 hrs ago)
GNWL18
73%
(6 hrs ago)
GNWL7
91%
(6 hrs ago)
GNWL58
36%
(10 hrs ago)
5 Mar, Tue
GNWL1
59%
(6 hrs ago)
GNWL10
57%
(8 hrs ago)
GNWL23
68%
(6 hrs ago)
GNWL18
89%
(6 hrs ago)
GNWL69
25%
(10 hrs ago)
6 Mar, Wed
GNWL2
58%
(6 hrs ago)
GNWL7
60%
(8 hrs ago)
GNWL35
57%
(6 hrs ago)
GNWL18
90%
(6 hrs ago)
GNWL81
16%
(10 hrs ago)
7 Mar, Thu
GNWL1
60%
(6 hrs ago)
GNWL3
63%
(8 hrs ago)
GNWL24
68%
(5 hrs ago)
GNWL8
92%
(5 hrs ago)
GNWL70
26%
(5 hrs ago)
8 Mar, Fri
AVL1
100%
(6 hrs ago)
GNWL6
60%
(8 hrs ago)
GNWL26
64%
(5 hrs ago)
GNWL11
90%
(5 hrs ago)
GNWL77
20%
(5 hrs ago)
9 Mar, Sat
GNWL3
57%
(6 hrs ago)
GNWL1
64%
(8 hrs ago)
GNWL36
55%
(5 hrs ago)
GNWL18
89%
(5 hrs ago)
GNWL96
9%
(5 hrs ago)
10 Mar, Sun
GNWL1
59%
(9 hrs ago)
RAC 3
100%
(8 hrs ago)
RAC19
100%
(5 hrs ago)
RAC 12
100%
(5 hrs ago)
GNWL83
17%
(5 hrs ago)
11 Mar, Mon
AVL4
100%
(9 hrs ago)
AVL5
100%
(8 hrs ago)
RAC 17
100%
(5 hrs ago)
AVL9
100%
(5 hrs ago)
GNWL56
45%
(5 hrs ago)
12 Mar, Tue
GNWL1
62%
(9 hrs ago)
RAC 4
100%
(9 hrs ago)
AVL31
100%
(5 hrs ago)
AVL44
100%
(5 hrs ago)
GNWL50
53%
(5 hrs ago)
13 Mar, Wed
AVL3
100%
(9 hrs ago)
AVL8
100%
(9 hrs ago)
AVL36
100%
(9 hrs ago)
AVL59
100%
(6 hrs ago)
GNWL34
70%
(16 hrs ago)
14 Mar, Thu
AVL4
100%
(16 hrs ago)
AVL1
100%
(9 hrs ago)
AVL49
100%
(9 hrs ago)
AVL83
100%
(6 hrs ago)
RAC62
100%
(16 hrs ago)
15 Mar, Fri
GNWL2
60%
(16 hrs ago)
RAC 6
100%
(9 hrs ago)
RAC 25
100%
(9 hrs ago)
AVL39
100%
(9 hrs ago)
GNWL19
82%
(11 hrs ago)
16 Mar, Sat
GNWL1
62%
(16 hrs ago)
RAC 1
100%
(9 hrs ago)
RAC 8
100%
(16 hrs ago)
AVL59
100%
(9 hrs ago)
RAC 52
100%
(11 hrs ago)
17 Mar, Sun
AVL5
100%
(16 hrs ago)
AVL
100%
(1 day ago)
RAC 13
100%
(16 hrs ago)
AVL81
100%
(11 hrs ago)
RAC 17
100%
(11 hrs ago)
18 Mar, Mon
GNWL1
64%
(16 hrs ago)
RAC 6
100%
(1 day ago)
AVL103
100%
(11 hrs ago)
AVL89
100%
(11 hrs ago)
RAC 21
100%
(11 hrs ago)
19 Mar, Tue
check
AVL22
100%
(1 day ago)
AVL111
100%
(11 hrs ago)
AVL101
100%
(11 hrs ago)
RAC 28
100%
(11 hrs ago)
20 Mar, Wed
check
AVL1
100%
(1 day ago)
AVL47
100%
(11 hrs ago)
AVL40
100%
(13 hrs ago)
RAC 21
100%
(11 hrs ago)
21 Mar, Thu
check
RAC 3
100%
(1 day ago)
AVL3
100%
(11 hrs ago)
AVL89
100%
(6 hrs ago)
RAC 25
100%
(11 hrs ago)
22 Mar, Fri
check
check
RAC 30
100%
(11 hrs ago)
AVL1
100%
(6 hrs ago)
GNWL37
74%
(11 hrs ago)
23 Mar, Sat
GNWL1
64%
(1 day ago)
GNWL7
67%
(19 hrs ago)
GNWL25
72%
(11 hrs ago)
GNWL7
93%
(6 hrs ago)
GNWL29
82%
(1 day ago)
24 Mar, Sun
AVL2
100%
(1 day ago)
GNWL6
69%
(19 hrs ago)
GNWL68
33%
(14 hrs ago)
GNWL21
92%
(6 hrs ago)
GNWL45
70%
(1 day ago)
25 Mar, Mon
AVL2
100%
(1 day ago)
RAC 3
100%
(19 hrs ago)
GNWL8
88%
(14 hrs ago)
RAC 7
100%
(6 hrs ago)
GNWL12
89%
(1 day ago)
26 Mar, Tue
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL7
100%
(19 hrs ago)
AVL74
100%
(14 hrs ago)
AVL86
100%
(6 hrs ago)
RAC 55
100%
(1 day ago)
27 Mar, Wed
AVL2
100%
(19 hrs ago)
AVL
100%
(8 hrs ago)
AVL6
100%
(19 hrs ago)
AVL61
100%
(19 hrs ago)
RAC70
100%
(19 hrs ago)
28 Mar, Thu
AVL4
100%
(19 hrs ago)
AVL10
100%
(8 hrs ago)
AVL69
100%
(19 hrs ago)
AVL85
100%
(19 hrs ago)
GNWL43
74%
(19 hrs ago)
29 Mar, Fri
AVL1
100%
(19 hrs ago)
AVL22
100%
(8 hrs ago)
AVL55
100%
(19 hrs ago)
AVL73
100%
(19 hrs ago)
GNWL2
99%
(19 hrs ago)
30 Mar, Sat
AVL4
100%
(19 hrs ago)
RAC 1
100%
(8 hrs ago)
AVL25
100%
(19 hrs ago)
AVL85
100%
(19 hrs ago)
RAC 49
100%
(19 hrs ago)
31 Mar, Sun
GNWL1
65%
(19 hrs ago)
AVL11
100%
(8 hrs ago)
AVL100
100%
(19 hrs ago)
AVL95
100%
(19 hrs ago)
RAC 42
100%
(19 hrs ago)
1 Apr, Mon
AVL4
100%
(19 hrs ago)
AVL18
100%
(8 hrs ago)
AVL79
100%
(19 hrs ago)
AVL97
100%
(19 hrs ago)
RAC 17
100%
(19 hrs ago)
2 Apr, Tue
check
AVL5
100%
(19 hrs ago)
AVL83
100%
(19 hrs ago)
AVL50
100%
(19 hrs ago)
RAC 6
100%
(1 day ago)
3 Apr, Wed
AVL3
100%
(13 hrs ago)
AVL20
100%
(11 hrs ago)
check
AVL83
100%
(13 hrs ago)
AVL
100%
(1 day ago)
4 Apr, Thu
AVL2
100%
(13 hrs ago)
AVL25
100%
(11 hrs ago)
check
AVL90
100%
(13 hrs ago)
AVL33
100%
(1 day ago)
5 Apr, Fri
AVL4
100%
(13 hrs ago)
AVL11
100%
(11 hrs ago)
check
AVL89
100%
(13 hrs ago)
RAC 26
100%
(1 day ago)
6 Apr, Sat
AVL2
100%
(13 hrs ago)
AVL27
100%
(11 hrs ago)
AVL67
100%
(1 day ago)
AVL100
100%
(13 hrs ago)
RAC 6
100%
(1 day ago)
7 Apr, Sun
AVL4
100%
(13 hrs ago)
AVL25
100%
(11 hrs ago)
AVL149
100%
(1 day ago)
AVL91
100%
(13 hrs ago)
AVL41
100%
(1 day ago)
8 Apr, Mon
AVL3
100%
(13 hrs ago)
AVL29
100%
(11 hrs ago)
AVL146
100%
(1 day ago)
AVL110
100%
(13 hrs ago)
AVL35
100%
(1 day ago)
9 Apr, Tue
check
check
AVL148
100%
(1 day ago)
AVL105
100%
(1 day ago)
AVL45
100%
(1 day ago)
10 Apr, Wed
check
check
AVL116
100%
(1 day ago)
AVL88
100%
(1 day ago)
AVL39
100%
(1 day ago)
11 Apr, Thu
check
check
AVL109
100%
(1 day ago)
AVL102
100%
(1 day ago)
AVL31
100%
(1 day ago)
12 Apr, Fri
check
check
AVL92
100%
(1 day ago)
AVL79
100%
(1 day ago)
AVL38
100%
(1 day ago)
13 Apr, Sat
check
check
AVL86
100%
(1 day ago)
AVL87
100%
(1 day ago)
RAC 10
100%
(1 day ago)
14 Apr, Sun
check
check
AVL119
100%
(1 day ago)
AVL103
100%
(1 day ago)
AVL47
100%
(1 day ago)
15 Apr, Mon
check
check
AVL148
100%
(1 day ago)
AVL101
100%
(1 day ago)
AVL12
100%
(1 day ago)
16 Apr, Tue
check
check
AVL146
100%
(1 day ago)
AVL99
100%
(6 hrs ago)
AVL61
100%
(1 day ago)
17 Apr, Wed
check
check
AVL108
100%
(1 day ago)
AVL105
100%
(6 hrs ago)
RAC 1
100%
(1 day ago)
18 Apr, Thu
check
check
AVL45
100%
(1 day ago)
AVL82
100%
(6 hrs ago)
RAC 10
100%
(1 day ago)
19 Apr, Fri
check
check
check
AVL79
100%
(6 hrs ago)
check
20 Apr, Sat
check
check
RAC 6
100%
(1 day ago)
AVL61
100%
(6 hrs ago)
GNWL7
99%
(1 day ago)
21 Apr, Sun
check
check
AVL77
100%
(1 day ago)
AVL96
100%
(6 hrs ago)
RAC 25
100%
(1 day ago)
22 Apr, Mon
check
check
AVL46
100%
(1 day ago)
AVL76
100%
(6 hrs ago)
RAC 17
100%
(1 day ago)
23 Apr, Tue
check
check
AVL38
100%
(1 day ago)
AVL98
100%
(6 hrs ago)
RAC 59
100%
(1 day ago)
24 Apr, Wed
check
check
GNWL58
56%
(6 hrs ago)
GNWL23
93%
(6 hrs ago)
GNWL65
72%
(1 day ago)
25 Apr, Thu
check
GNWL6
84%
(6 hrs ago)
GNWL28
85%
(6 hrs ago)
GNWL5
94%
(6 hrs ago)
GNWL59
77%
(1 day ago)
26 Apr, Fri
check
GNWL2
86%
(6 hrs ago)
GNWL42
69%
(6 hrs ago)
GNWL3
94%
(6 hrs ago)
GNWL52
82%
(1 day ago)
27 Apr, Sat
check
AVL2
100%
(6 hrs ago)
GNWL9
94%
(6 hrs ago)
RAC 10
100%
(6 hrs ago)
GNWL45
85%
(1 day ago)
28 Apr, Sun
AVL4
100%
(20 hrs ago)
AVL16
100%
(6 hrs ago)
RAC 16
100%
(6 hrs ago)
AVL42
100%
(6 hrs ago)
GNWL9
99%
(1 day ago)
29 Apr, Mon
AVL6
100%
(20 hrs ago)
AVL4
100%
(6 hrs ago)
GNWL3
96%
(6 hrs ago)
AVL3
100%
(6 hrs ago)
GNWL30
89%
(1 day ago)
30 Apr, Tue
AVL2
100%
(20 hrs ago)
RAC 13
100%
(6 hrs ago)
GNWL9
95%
(6 hrs ago)
RAC 7
100%
(6 hrs ago)
GNWL34
89%
(1 day ago)
1 May, Wed
AVL2
100%
(20 hrs ago)
RAC 3
100%
(6 hrs ago)
RAC 39
100%
(6 hrs ago)
AVL3
100%
(6 hrs ago)
GNWL3
99%
(1 day ago)
2 May, Thu
AVL1
100%
(20 hrs ago)
RAC 5
100%
(6 hrs ago)
RAC 12
100%
(6 hrs ago)
AVL51
100%
(20 hrs ago)
RAC62
100%
(1 day ago)
3 May, Fri
GNWL1
82%
(20 hrs ago)
GNWL4
87%
(6 hrs ago)
RAC45
100%
(6 hrs ago)
AVL4
100%
(20 hrs ago)
GNWL33
89%
(1 day ago)
4 May, Sat
check
GNWL3
88%
(1 day ago)
GNWL16
93%
(6 hrs ago)
RAC 12
100%
(20 hrs ago)
RAC 53
100%
(1 day ago)
5 May, Sun
check
GNWL8
85%
(1 day ago)
RAC 21
100%
(1 day ago)
AVL40
100%
(1 day ago)
RAC 44
100%
(1 day ago)
6 May, Mon
check
RAC 5
100%
(1 day ago)
RAC43
100%
(1 day ago)
AVL4
100%
(1 day ago)
RAC 43
100%
(1 day ago)
7 May, Tue
check
RAC 6
100%
(1 day ago)
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL38
100%
(1 day ago)
RAC 48
100%
(15 hrs ago)
8 May, Wed
check
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL49
100%
(1 day ago)
AVL76
100%
(1 day ago)
RAC 44
100%
(15 hrs ago)
9 May, Thu
check
check
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL72
100%
(1 day ago)
RAC 52
100%
(15 hrs ago)
10 May, Fri
check
check
check
RAC 4
100%
(1 day ago)
RAC66
100%
(15 hrs ago)
11 May, Sat
check
check
GNWL20
93%
(1 day ago)
RAC 8
100%
(1 day ago)
GNWL2
100%
(15 hrs ago)
12 May, Sun
check
check
RAC47
100%
(1 day ago)
AVL5
100%
(1 day ago)
RAC 28
100%
(15 hrs ago)
13 May, Mon
check
check
RAC 24
100%
(1 day ago)
AVL26
100%
(1 day ago)
RAC 34
100%
(15 hrs ago)
14 May, Tue
check
check
RAC 41
100%
(1 day ago)
AVL44
100%
(1 day ago)
RAC 25
100%
(15 hrs ago)
15 May, Wed
check
check
GNWL22
93%
(1 day ago)
GNWL3
94%
(1 day ago)
RAC 63
100%
(15 hrs ago)
16 May, Thu
check
check
RAC 18
100%
(1 day ago)
AVL53
100%
(1 day ago)
RAC 23
100%
(15 hrs ago)
17 May, Fri
check
check
check
AVL19
100%
(1 day ago)
check
18 May, Sat
check
check
check
GNWL1
94%
(1 day ago)
check
19 May, Sun
AVL4
100%
(1 day ago)
RAC 3
100%
(1 day ago)
RAC 2
100%
(1 day ago)
check
check
20 May, Mon
AVL5
100%
(1 day ago)
AVL7
100%
(1 day ago)
RAC42
100%
(1 day ago)
check
check
21 May, Tue
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL21
100%
(1 day ago)
RAC 7
100%
(1 day ago)
check
check
22 May, Wed
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL8
100%
(1 day ago)
RAC 2
100%
(1 day ago)
check
check
23 May, Thu
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL1
100%
(1 day ago)
AVL47
100%
(1 day ago)
check
check
24 May, Fri
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL23
100%
(1 day ago)
AVL55
100%
(1 day ago)
check
check
25 May, Sat
check
check
check
check
check
26 May, Sun
check
check
check
check
check
27 May, Mon
check
check
check
check
check
28 May, Tue
check
check
check
check
check
29 May, Wed
AVL8
100%
(13 hrs ago)
check
check
check
check
30 May, Thu
AVL3
100%
(13 hrs ago)
check
check
check
check
31 May, Fri
AVL8
100%
(13 hrs ago)
check
check
check
check
1 Jun, Sat
AVL8
100%
(13 hrs ago)
check
check
check
check
2 Jun, Sun
AVL8
100%
(13 hrs ago)
check
check
check
check
3 Jun, Mon
AVL8
100%
(13 hrs ago)
check
check
check
check
4 Jun, Tue
check
check
check
check
check
5 Jun, Wed
check
check
check
check
check
6 Jun, Thu
check
check
check
check
check
7 Jun, Fri
check
check
check
check
check
8 Jun, Sat
check
check
check
check
check
9 Jun, Sun
check
check
check
check
check
10 Jun, Mon
check
check
check
check
check
11 Jun, Tue
check
check
check
check
check
12 Jun, Wed
check
check
check
check
check
13 Jun, Thu
check
check
check
check
check
14 Jun, Fri
check
check
check
check
check
15 Jun, Sat
check
check
check
check
check
16 Jun, Sun
check
check
check
check
check
17 Jun, Mon
check
check
check
check
check
18 Jun, Tue
check
check
check
check
check
19 Jun, Wed
check
check
check
check
check
20 Jun, Thu
check
check
check
check
check
21 Jun, Fri
check
check
check
check
check
22 Jun, Sat
check
check
check
check
check
23 Jun, Sun
check
check
check
check
check
24 Jun, Mon
check
check
check
check
check
25 Jun, Tue
check
check
check
check
check
26 Jun, Wed
check
check
check
check
check
27 Jun, Thu
check
check
check
check
check
28 Jun, Fri
check
check
check
check
check
29 Jun, Sat
check
check
check
check
check
30 Jun, Sun
check
check
check
check
check
1 Jul, Mon
check
check
check
check
check

12655 NAVJEEVAN EXP train info

NAVJEEVAN EXP (12655) runs from Ahmedabad Jn (ADI) to Chennai Central (MAS).It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), third economy (3E), sleeper (SL).It is a superfast train and covers a distance of 1892 kms in 31 hr 40 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 42 halts.This train runs with an LHB Rake and also has a pantry car.Final chart for 12655 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.
Book Train Ticket

Book your train tickets with Trainman

From Station
To Station
calender_icon Date
Search Trains