Seat Availability: 12627 - KARNATAKA EXP

Runs Daily
Class - 1A 2A 3A SL
close
Date 1A
₹ 5520
2A 3A SL
₹ 860
31 May, Wed
GNWL7
30%
(17 hrs ago)
GNWL24
26%
(23 hrs ago)
GNWL102
13%
(5 hrs ago)
REGRET
--
(41 min ago)
1 Jun, Thu
GNWL5
43%
(17 hrs ago)
GNWL25
25%
(3 hrs ago)
GNWL73
27%
(4 hrs ago)
GNWL192
0%
(41 min ago)
2 Jun, Fri
GNWL8
31%
(17 hrs ago)
GNWL38
17%
(3 hrs ago)
GNWL75
29%
(2 hrs ago)
GNWL168
1%
(41 min ago)
3 Jun, Sat
GNWL7
37%
(17 hrs ago)
GNWL25
29%
(3 hrs ago)
GNWL56
40%
(2 hrs ago)
GNWL200
1%
(41 min ago)
4 Jun, Sun
GNWL2
66%
(17 hrs ago)
GNWL23
32%
(3 hrs ago)
GNWL51
45%
(2 hrs ago)
GNWL145
4%
(41 min ago)
5 Jun, Mon
GNWL2
67%
(17 hrs ago)
GNWL12
52%
(3 hrs ago)
GNWL58
43%
(2 hrs ago)
GNWL143
4%
(41 min ago)
6 Jun, Tue
GNWL1
78%
(17 hrs ago)
GNWL19
40%
(3 hrs ago)
GNWL49
49%
(2 hrs ago)
GNWL133
7%
(2 hrs ago)
7 Jun, Wed
GNWL2
69%
(17 hrs ago)
GNWL19
41%
(19 hrs ago)
GNWL52
48%
(2 hrs ago)
GNWL122
10%
(2 hrs ago)
8 Jun, Thu
GNWL3
62%
(17 hrs ago)
GNWL27
30%
(19 hrs ago)
GNWL39
57%
(14 hrs ago)
GNWL115
13%
(2 hrs ago)
9 Jun, Fri
GNWL5
51%
(17 hrs ago)
GNWL18
43%
(19 hrs ago)
GNWL53
49%
(14 hrs ago)
GNWL156
4%
(2 hrs ago)
10 Jun, Sat
GNWL6
46%
(23 hrs ago)
GNWL23
36%
(23 hrs ago)
GNWL53
49%
(14 hrs ago)
GNWL143
6%
(2 hrs ago)
11 Jun, Sun
GNWL1
80%
(23 hrs ago)
GNWL21
39%
(23 hrs ago)
GNWL31
62%
(17 hrs ago)
GNWL113
15%
(2 hrs ago)
12 Jun, Mon
GNWL2
71%
(1 day ago)
GNWL9
61%
(1 day ago)
GNWL29
63%
(4 hrs ago)
GNWL103
22%
(1 day ago)
13 Jun, Tue
GNWL1
81%
(1 day ago)
GNWL10
59%
(1 day ago)
GNWL31
63%
(4 hrs ago)
GNWL102
23%
(1 day ago)
14 Jun, Wed
GNWL3
64%
(1 day ago)
GNWL7
65%
(1 day ago)
GNWL30
63%
(4 hrs ago)
GNWL122
13%
(1 day ago)
15 Jun, Thu
GNWL7
43%
(1 day ago)
GNWL17
46%
(1 day ago)
GNWL27
65%
(4 hrs ago)
GNWL140
8%
(1 day ago)
16 Jun, Fri
GNWL6
49%
(1 day ago)
GNWL18
45%
(1 day ago)
GNWL63
45%
(4 hrs ago)
GNWL110
20%
(1 day ago)
17 Jun, Sat
GNWL3
64%
(1 day ago)
GNWL24
36%
(1 day ago)
GNWL37
61%
(4 hrs ago)
GNWL102
26%
(1 day ago)
18 Jun, Sun
GNWL1
82%
(1 day ago)
GNWL12
56%
(1 day ago)
GNWL28
66%
(7 hrs ago)
GNWL83
41%
(3 hrs ago)
19 Jun, Mon
GNWL1
83%
(1 day ago)
GNWL13
55%
(1 day ago)
GNWL29
66%
(7 hrs ago)
GNWL79
46%
(3 hrs ago)
20 Jun, Tue
GNWL2
74%
(1 day ago)
GNWL6
70%
(1 day ago)
GNWL30
65%
(7 hrs ago)
GNWL88
38%
(3 hrs ago)
21 Jun, Wed
GNWL1
83%
(1 day ago)
GNWL14
53%
(1 day ago)
GNWL28
68%
(7 hrs ago)
GNWL121
16%
(9 min ago)
22 Jun, Thu
GNWL2
75%
(1 day ago)
GNWL11
59%
(1 day ago)
GNWL33
64%
(23 hrs ago)
GNWL104
26%
(9 min ago)
23 Jun, Fri
GNWL1
84%
(1 day ago)
GNWL14
54%
(1 day ago)
GNWL53
54%
(4 hrs ago)
GNWL112
21%
(9 min ago)
24 Jun, Sat
GNWL3
67%
(1 day ago)
GNWL14
54%
(1 day ago)
GNWL52
54%
(4 hrs ago)
GNWL151
7%
(9 min ago)
25 Jun, Sun
AVL5
100%
(1 day ago)
GNWL6
72%
(1 day ago)
GNWL46
58%
(4 hrs ago)
GNWL122
17%
(9 min ago)
26 Jun, Mon
GNWL1
84%
(23 hrs ago)
GNWL10
61%
(23 hrs ago)
GNWL50
56%
(4 hrs ago)
GNWL150
7%
(9 min ago)
27 Jun, Tue
AVL1
100%
(23 hrs ago)
GNWL7
69%
(23 hrs ago)
GNWL31
67%
(4 hrs ago)
GNWL73
56%
(4 hrs ago)
28 Jun, Wed
GNWL1
84%
(23 hrs ago)
GNWL21
43%
(23 hrs ago)
GNWL46
59%
(4 hrs ago)
GNWL102
31%
(3 hrs ago)
29 Jun, Thu
GNWL2
77%
(23 hrs ago)
GNWL20
44%
(23 hrs ago)
GNWL34
65%
(4 hrs ago)
GNWL90
41%
(3 hrs ago)
30 Jun, Fri
GNWL2
77%
(4 hrs ago)
GNWL26
36%
(4 hrs ago)
GNWL57
53%
(4 hrs ago)
GNWL117
21%
(3 hrs ago)
1 Jul, Sat
GNWL2
77%
(4 hrs ago)
GNWL18
48%
(4 hrs ago)
GNWL50
57%
(4 hrs ago)
GNWL142
10%
(3 hrs ago)
2 Jul, Sun
AVL3
100%
(4 hrs ago)
GNWL1
87%
(4 hrs ago)
RAC43
100%
(1 hr ago)
GNWL37
83%
(3 hrs ago)
3 Jul, Mon
AVL7
100%
(4 hrs ago)
RAC 2
100%
(4 hrs ago)
RAC 14
100%
(1 hr ago)
GNWL28
87%
(3 hrs ago)
4 Jul, Tue
AVL8
100%
(4 hrs ago)
AVL1
100%
(4 hrs ago)
RAC 9
100%
(1 hr ago)
GNWL10
98%
(6 hrs ago)
5 Jul, Wed
AVL8
100%
(4 hrs ago)
RAC 3
100%
(4 hrs ago)
RAC 21
100%
(1 hr ago)
GNWL45
80%
(6 hrs ago)
6 Jul, Thu
check
GNWL3
83%
(4 hrs ago)
RAC 15
100%
(1 hr ago)
GNWL21
89%
(6 hrs ago)
7 Jul, Fri
GNWL1
86%
(4 hrs ago)
GNWL1
88%
(4 hrs ago)
GNWL6
88%
(1 hr ago)
check
8 Jul, Sat
AVL7
100%
(4 hrs ago)
RAC 1
100%
(4 hrs ago)
RAC 28
100%
(4 hrs ago)
GNWL72
61%
(1 day ago)
9 Jul, Sun
AVL1
100%
(4 hrs ago)
AVL31
100%
(4 hrs ago)
AVL90
100%
(4 hrs ago)
GNWL5
99%
(1 day ago)
10 Jul, Mon
AVL6
100%
(4 hrs ago)
AVL17
100%
(4 hrs ago)
AVL112
100%
(4 hrs ago)
RAC97
100%
(1 day ago)
11 Jul, Tue
AVL3
100%
(4 hrs ago)
AVL21
100%
(4 hrs ago)
AVL128
100%
(4 hrs ago)
RAC 59
100%
(1 day ago)
12 Jul, Wed
AVL6
100%
(4 hrs ago)
AVL19
100%
(4 hrs ago)
AVL70
100%
(4 hrs ago)
GNWL12
98%
(1 day ago)
13 Jul, Thu
AVL6
100%
(4 hrs ago)
AVL17
100%
(4 hrs ago)
AVL59
100%
(1 day ago)
RAC 67
100%
(1 day ago)
14 Jul, Fri
AVL2
100%
(4 hrs ago)
RAC 8
100%
(4 hrs ago)
RAC 7
100%
(1 day ago)
GNWL35
85%
(1 day ago)
15 Jul, Sat
AVL4
100%
(4 hrs ago)
AVL7
100%
(4 hrs ago)
AVL28
100%
(1 day ago)
RAC 65
100%
(1 day ago)
16 Jul, Sun
AVL8
100%
(4 hrs ago)
AVL27
100%
(4 hrs ago)
AVL124
100%
(1 day ago)
RAC 77
100%
(1 day ago)
17 Jul, Mon
AVL8
100%
(4 hrs ago)
AVL37
100%
(4 hrs ago)
AVL132
100%
(1 day ago)
RAC 43
100%
(1 day ago)
18 Jul, Tue
AVL8
100%
(4 hrs ago)
AVL35
100%
(4 hrs ago)
AVL142
100%
(1 day ago)
RAC 39
100%
(6 hrs ago)
19 Jul, Wed
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL26
100%
(4 hrs ago)
AVL139
100%
(1 day ago)
RAC 47
100%
(6 hrs ago)
20 Jul, Thu
GNWL1
86%
(1 day ago)
AVL29
100%
(1 day ago)
AVL76
100%
(1 day ago)
RAC 40
100%
(6 hrs ago)
21 Jul, Fri
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL
100%
(1 day ago)
RAC 21
100%
(1 day ago)
GNWL6
99%
(6 hrs ago)
22 Jul, Sat
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL9
100%
(1 day ago)
AVL100
100%
(1 day ago)
RAC 71
100%
(6 hrs ago)
23 Jul, Sun
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL19
100%
(1 day ago)
AVL79
100%
(1 day ago)
GNWL57
74%
(4 hrs ago)
24 Jul, Mon
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL15
100%
(1 day ago)
AVL154
100%
(4 hrs ago)
RAC 30
100%
(4 hrs ago)
25 Jul, Tue
check
check
AVL127
100%
(4 hrs ago)
RAC 22
100%
(4 hrs ago)
26 Jul, Wed
AVL8
100%
(23 hrs ago)
AVL5
100%
(48 min ago)
AVL143
100%
(4 hrs ago)
RAC 32
100%
(4 hrs ago)
27 Jul, Thu
AVL8
100%
(23 hrs ago)
AVL22
100%
(48 min ago)
AVL158
100%
(4 hrs ago)
RAC 16
100%
(4 hrs ago)
28 Jul, Fri
GNWL1
86%
(23 hrs ago)
AVL3
100%
(48 min ago)
AVL72
100%
(4 hrs ago)
RAC 51
100%
(4 hrs ago)
29 Jul, Sat
AVL5
100%
(23 hrs ago)
AVL34
100%
(43 min ago)
AVL142
100%
(4 hrs ago)
check
30 Jul, Sun
AVL8
100%
(23 hrs ago)
AVL34
100%
(43 min ago)
check
check
31 Jul, Mon
AVL8
100%
(23 hrs ago)
AVL25
100%
(43 min ago)
check
check
1 Aug, Tue
AVL8
100%
(4 hrs ago)
AVL22
100%
(43 min ago)
AVL61
100%
(1 day ago)
GNWL46
81%
(6 hrs ago)
2 Aug, Wed
AVL4
100%
(4 hrs ago)
AVL22
100%
(43 min ago)
AVL135
100%
(1 day ago)
RAC 79
100%
(6 hrs ago)
3 Aug, Thu
AVL8
100%
(4 hrs ago)
AVL34
100%
(43 min ago)
AVL143
100%
(1 day ago)
RAC 35
100%
(6 hrs ago)
4 Aug, Fri
AVL3
100%
(4 hrs ago)
AVL26
100%
(4 hrs ago)
AVL135
100%
(6 hrs ago)
RAC 22
100%
(6 hrs ago)
5 Aug, Sat
AVL5
100%
(4 hrs ago)
AVL26
100%
(4 hrs ago)
AVL153
100%
(6 hrs ago)
RAC 22
100%
(6 hrs ago)
6 Aug, Sun
AVL8
100%
(4 hrs ago)
AVL24
100%
(4 hrs ago)
AVL141
100%
(6 hrs ago)
AVL41
100%
(6 hrs ago)
7 Aug, Mon
AVL7
100%
(4 hrs ago)
AVL26
100%
(4 hrs ago)
AVL79
100%
(6 hrs ago)
GNWL35
86%
(1 day ago)
8 Aug, Tue
AVL8
100%
(4 hrs ago)
AVL39
100%
(4 hrs ago)
AVL126
100%
(6 hrs ago)
RAC 76
100%
(1 day ago)
9 Aug, Wed
AVL4
100%
(4 hrs ago)
AVL31
100%
(4 hrs ago)
AVL159
100%
(6 hrs ago)
RAC 37
100%
(1 day ago)
10 Aug, Thu
AVL8
100%
(4 hrs ago)
AVL7
100%
(4 hrs ago)
AVL8
100%
(4 hrs ago)
RAC 39
100%
(1 day ago)
11 Aug, Fri
AVL1
100%
(4 hrs ago)
GNWL10
64%
(4 hrs ago)
GNWL22
80%
(4 hrs ago)
GNWL50
79%
(1 day ago)
12 Aug, Sat
AVL4
100%
(4 hrs ago)
RAC 1
100%
(4 hrs ago)
RAC 9
100%
(4 hrs ago)
RAC 90
100%
(1 day ago)
13 Aug, Sun
AVL6
100%
(4 hrs ago)
AVL23
100%
(4 hrs ago)
AVL121
100%
(4 hrs ago)
AVL8
100%
(1 day ago)
14 Aug, Mon
AVL8
100%
(4 hrs ago)
AVL26
100%
(4 hrs ago)
AVL120
100%
(4 hrs ago)
RAC 67
100%
(1 day ago)
15 Aug, Tue
AVL8
100%
(4 hrs ago)
AVL34
100%
(4 hrs ago)
AVL159
100%
(4 hrs ago)
RAC76
100%
(1 day ago)
16 Aug, Wed
AVL8
100%
(4 hrs ago)
AVL38
100%
(4 hrs ago)
AVL177
100%
(4 hrs ago)
RAC 7
100%
(1 day ago)
17 Aug, Thu
AVL8
100%
(4 hrs ago)
AVL30
100%
(4 hrs ago)
AVL179
100%
(4 hrs ago)
RAC 7
100%
(1 day ago)
18 Aug, Fri
AVL4
100%
(4 hrs ago)
AVL34
100%
(4 hrs ago)
AVL123
100%
(4 hrs ago)
RAC 3
100%
(5 hrs ago)
19 Aug, Sat
AVL8
100%
(4 hrs ago)
AVL11
100%
(4 hrs ago)
AVL177
100%
(4 hrs ago)
AVL51
100%
(5 hrs ago)
20 Aug, Sun
AVL8
100%
(4 hrs ago)
AVL39
100%
(4 hrs ago)
AVL183
100%
(4 hrs ago)
AVL96
100%
(5 hrs ago)
21 Aug, Mon
AVL8
100%
(4 hrs ago)
AVL31
100%
(4 hrs ago)
AVL178
100%
(4 hrs ago)
AVL135
100%
(5 hrs ago)
22 Aug, Tue
AVL8
100%
(4 hrs ago)
AVL35
100%
(4 hrs ago)
AVL186
100%
(4 hrs ago)
AVL26
100%
(5 hrs ago)
23 Aug, Wed
AVL6
100%
(4 hrs ago)
AVL32
100%
(4 hrs ago)
AVL179
100%
(4 hrs ago)
AVL84
100%
(5 hrs ago)
24 Aug, Thu
AVL4
100%
(4 hrs ago)
AVL24
100%
(4 hrs ago)
AVL180
100%
(4 hrs ago)
check
25 Aug, Fri
AVL6
100%
(4 hrs ago)
AVL1
100%
(4 hrs ago)
AVL77
100%
(4 hrs ago)
check
26 Aug, Sat
AVL8
100%
(4 hrs ago)
AVL19
100%
(4 hrs ago)
AVL108
100%
(4 hrs ago)
RAC 2
100%
(4 hrs ago)
27 Aug, Sun
AVL8
100%
(4 hrs ago)
AVL37
100%
(4 hrs ago)
AVL178
100%
(4 hrs ago)
RAC 61
100%
(4 hrs ago)
28 Aug, Mon
AVL8
100%
(4 hrs ago)
AVL32
100%
(4 hrs ago)
AVL167
100%
(4 hrs ago)
AVL55
100%
(4 hrs ago)
29 Aug, Tue
AVL8
100%
(4 hrs ago)
AVL35
100%
(4 hrs ago)
AVL179
100%
(4 hrs ago)
AVL93
100%
(4 hrs ago)
30 Aug, Wed
AVL8
100%
(4 hrs ago)
AVL32
100%
(4 hrs ago)
AVL183
100%
(4 hrs ago)
AVL73
100%
(4 hrs ago)
31 Aug, Thu
AVL8
100%
(4 hrs ago)
AVL35
100%
(4 hrs ago)
AVL184
100%
(4 hrs ago)
AVL98
100%
(4 hrs ago)
1 Sep, Fri
AVL6
100%
(4 hrs ago)
AVL28
100%
(4 hrs ago)
AVL168
100%
(4 hrs ago)
AVL104
100%
(4 hrs ago)
2 Sep, Sat
AVL6
100%
(4 hrs ago)
AVL37
100%
(4 hrs ago)
AVL166
100%
(4 hrs ago)
AVL142
100%
(4 hrs ago)
3 Sep, Sun
AVL8
100%
(4 hrs ago)
AVL38
100%
(4 hrs ago)
AVL135
100%
(4 hrs ago)
AVL103
100%
(4 hrs ago)
4 Sep, Mon
AVL8
100%
(4 hrs ago)
AVL39
100%
(4 hrs ago)
AVL182
100%
(4 hrs ago)
AVL147
100%
(4 hrs ago)
5 Sep, Tue
AVL8
100%
(4 hrs ago)
AVL37
100%
(4 hrs ago)
AVL187
100%
(4 hrs ago)
AVL96
100%
(4 hrs ago)
6 Sep, Wed
AVL8
100%
(4 hrs ago)
AVL39
100%
(4 hrs ago)
AVL185
100%
(4 hrs ago)
AVL151
100%
(4 hrs ago)
7 Sep, Thu
AVL8
100%
(4 hrs ago)
AVL39
100%
(4 hrs ago)
AVL188
100%
(4 hrs ago)
AVL138
100%
(4 hrs ago)
8 Sep, Fri
AVL8
100%
(4 hrs ago)
AVL38
100%
(4 hrs ago)
AVL174
100%
(4 hrs ago)
AVL94
100%
(4 hrs ago)
9 Sep, Sat
AVL8
100%
(4 hrs ago)
AVL39
100%
(4 hrs ago)
AVL184
100%
(4 hrs ago)
AVL140
100%
(4 hrs ago)
10 Sep, Sun
AVL8
100%
(4 hrs ago)
AVL39
100%
(4 hrs ago)
AVL159
100%
(4 hrs ago)
AVL89
100%
(4 hrs ago)
11 Sep, Mon
AVL8
100%
(4 hrs ago)
AVL17
100%
(4 hrs ago)
AVL186
100%
(4 hrs ago)
AVL151
100%
(4 hrs ago)
12 Sep, Tue
AVL8
100%
(4 hrs ago)
AVL36
100%
(4 hrs ago)
AVL166
100%
(4 hrs ago)
AVL148
100%
(4 hrs ago)
13 Sep, Wed
AVL8
100%
(4 hrs ago)
AVL37
100%
(4 hrs ago)
AVL181
100%
(4 hrs ago)
AVL147
100%
(4 hrs ago)
14 Sep, Thu
AVL8
100%
(4 hrs ago)
AVL39
100%
(4 hrs ago)
AVL188
100%
(4 hrs ago)
AVL83
100%
(4 hrs ago)
15 Sep, Fri
AVL8
100%
(4 hrs ago)
AVL34
100%
(4 hrs ago)
AVL172
100%
(4 hrs ago)
AVL118
100%
(4 hrs ago)
16 Sep, Sat
AVL8
100%
(4 hrs ago)
AVL37
100%
(4 hrs ago)
AVL166
100%
(4 hrs ago)
AVL142
100%
(4 hrs ago)
17 Sep, Sun
AVL8
100%
(4 hrs ago)
AVL34
100%
(4 hrs ago)
AVL188
100%
(4 hrs ago)
AVL152
100%
(4 hrs ago)
18 Sep, Mon
check
check
AVL186
100%
(4 hrs ago)
check
19 Sep, Tue
check
check
AVL181
100%
(4 hrs ago)
check
20 Sep, Wed
check
check
AVL85
100%
(4 hrs ago)
check
21 Sep, Thu
check
check
check
check
22 Sep, Fri
AVL8
100%
(1 day ago)
check
check
check
23 Sep, Sat
AVL8
100%
(1 day ago)
check
check
check
24 Sep, Sun
AVL8
100%
(1 day ago)
check
check
check
25 Sep, Mon
AVL8
100%
(1 day ago)
check
check
check
26 Sep, Tue
AVL8
100%
(1 day ago)
check
check
AVL130
100%
(1 day ago)
27 Sep, Wed
GNWL1
88%
(1 day ago)
check
check
AVL152
100%
(1 day ago)
28 Sep, Thu
check
check
check
check
29 Sep, Fri
check
check
check
check

12627 KARNATAKA EXP train info

KARNATAKA EXP (12627) runs from Bengaluru City Jn (SBC) to New Delhi (NDLS).It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL).It is a superfast train and covers a distance of 2392 kms in 37 hr 40 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 33 halts.This train runs with an LHB Rake and also has a pantry car.Final chart for 12627 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.
Book Train Ticket

Book your train tickets with Trainman

From Station
To Station
calender_icon Date
Search Trains