Seat Availability: 12621 - TAMILNADU SF EXP

Runs Daily
Class - 1A 2A 3A 3E SL
close
Date 1A
₹ 5285
2A
₹ 3100
3A
₹ 2140
3E
₹ 2030
SL
₹ 820
21 Apr, Sun
NOT AVL
--
(3 hrs ago)
NOT AVL
--
(3 hrs ago)
NOT AVL
--
(3 hrs ago)
NOT AVL
--
(3 hrs ago)
NOT AVL
--
(3 hrs ago)
22 Apr, Mon
GNWL3
56%
(3 hrs ago)
GNWL14
55%
(3 hrs ago)
GNWL57
35%
(3 hrs ago)
GNWL6
91%
(3 hrs ago)
GNWL40
54%
(3 hrs ago)
23 Apr, Tue
GNWL2
58%
(3 hrs ago)
GNWL15
55%
(3 hrs ago)
GNWL15
74%
(3 hrs ago)
GNWL12
90%
(3 hrs ago)
GNWL33
62%
(3 hrs ago)
24 Apr, Wed
GNWL2
58%
(3 hrs ago)
GNWL4
64%
(3 hrs ago)
GNWL17
73%
(3 hrs ago)
GNWL6
92%
(3 hrs ago)
GNWL40
56%
(3 hrs ago)
25 Apr, Thu
GNWL1
59%
(3 hrs ago)
GNWL7
62%
(3 hrs ago)
GNWL11
80%
(3 hrs ago)
GNWL5
91%
(3 hrs ago)
GNWL65
28%
(3 hrs ago)
26 Apr, Fri
GNWL1
58%
(3 hrs ago)
GNWL16
54%
(3 hrs ago)
GNWL36
54%
(3 hrs ago)
GNWL19
85%
(3 hrs ago)
GNWL35
63%
(3 hrs ago)
27 Apr, Sat
GNWL2
57%
(7 hrs ago)
GNWL8
61%
(1 day ago)
GNWL29
60%
(3 hrs ago)
GNWL22
86%
(16 min ago)
GNWL34
65%
(1 day ago)
28 Apr, Sun
AVL
100%
(10 hrs ago)
GNWL6
63%
(10 hrs ago)
GNWL17
72%
(3 hrs ago)
GNWL7
91%
(16 min ago)
GNWL18
79%
(10 hrs ago)
29 Apr, Mon
AVL2
100%
(10 hrs ago)
GNWL13
59%
(10 hrs ago)
GNWL32
60%
(3 hrs ago)
GNWL7
93%
(16 min ago)
GNWL15
81%
(10 hrs ago)
30 Apr, Tue
GNWL1
61%
(10 hrs ago)
GNWL10
62%
(10 hrs ago)
GNWL24
67%
(3 hrs ago)
GNWL11
92%
(16 min ago)
GNWL11
83%
(9 hrs ago)
1 May, Wed
GNWL1
62%
(10 hrs ago)
GNWL11
62%
(5 hrs ago)
GNWL28
64%
(3 hrs ago)
GNWL14
92%
(16 min ago)
GNWL26
75%
(9 hrs ago)
2 May, Thu
GNWL1
62%
(10 hrs ago)
GNWL9
63%
(5 hrs ago)
GNWL27
65%
(5 hrs ago)
GNWL2
93%
(16 min ago)
GNWL12
84%
(9 hrs ago)
3 May, Fri
GNWL1
61%
(10 hrs ago)
GNWL8
63%
(5 hrs ago)
GNWL45
49%
(5 hrs ago)
GNWL13
91%
(16 min ago)
GNWL25
77%
(9 hrs ago)
4 May, Sat
GNWL1
61%
(8 hrs ago)
GNWL29
45%
(1 hr ago)
GNWL50
45%
(5 hrs ago)
GNWL25
88%
(28 min ago)
GNWL50
54%
(9 hrs ago)
5 May, Sun
GNWL1
61%
(8 hrs ago)
GNWL18
56%
(28 min ago)
GNWL15
78%
(26 min ago)
GNWL6
92%
(28 min ago)
GNWL12
85%
(9 hrs ago)
6 May, Mon
GNWL1
63%
(8 hrs ago)
GNWL9
65%
(28 min ago)
GNWL14
82%
(26 min ago)
GNWL7
93%
(28 min ago)
GNWL12
85%
(1 day ago)
7 May, Tue
GNWL1
64%
(28 min ago)
GNWL8
66%
(28 min ago)
GNWL6
88%
(26 min ago)
RAC 14
100%
(28 min ago)
RAC67
100%
(1 day ago)
8 May, Wed
GNWL3
62%
(28 min ago)
GNWL9
66%
(28 min ago)
RAC 35
100%
(26 min ago)
RAC21
100%
(28 min ago)
RAC60
100%
(1 day ago)
9 May, Thu
GNWL1
64%
(28 min ago)
GNWL4
73%
(28 min ago)
RAC 31
100%
(26 min ago)
RAC 13
100%
(28 min ago)
GNWL25
80%
(1 day ago)
10 May, Fri
GNWL1
63%
(28 min ago)
GNWL9
65%
(28 min ago)
GNWL22
73%
(26 min ago)
GNWL5
93%
(1 day ago)
check
11 May, Sat
GNWL1
63%
(28 min ago)
GNWL9
65%
(28 min ago)
GNWL7
87%
(28 min ago)
GNWL1
93%
(1 day ago)
check
12 May, Sun
AVL2
100%
(28 min ago)
GNWL10
65%
(28 min ago)
RAC 36
100%
(11 hrs ago)
RAC 2
100%
(1 day ago)
check
13 May, Mon
check
GNWL5
74%
(31 min ago)
GNWL26
73%
(11 hrs ago)
RAC24
100%
(1 day ago)
check
14 May, Tue
check
GNWL4
75%
(31 min ago)
RAC36
100%
(1 day ago)
RAC 4
100%
(1 day ago)
check
15 May, Wed
check
GNWL2
78%
(14 hrs ago)
RAC 16
100%
(1 day ago)
AVL40
100%
(1 day ago)
check
16 May, Thu
check
GNWL4
77%
(14 hrs ago)
RAC 24
100%
(1 day ago)
RAC 6
100%
(1 day ago)
check
17 May, Fri
check
GNWL13
64%
(14 hrs ago)
GNWL26
73%
(1 day ago)
GNWL11
93%
(1 day ago)
check
18 May, Sat
check
GNWL4
75%
(14 hrs ago)
GNWL9
89%
(1 day ago)
GNWL1
93%
(6 hrs ago)
check
19 May, Sun
AVL
100%
(1 day ago)
RAC12
100%
(14 hrs ago)
RAC 13
100%
(1 day ago)
AVL25
100%
(41 min ago)
RAC 40
100%
(1 day ago)
20 May, Mon
GNWL1
71%
(1 day ago)
GNWL6
77%
(1 day ago)
RAC 16
100%
(1 day ago)
AVL11
100%
(41 min ago)
RAC 40
100%
(1 day ago)
21 May, Tue
AVL5
100%
(1 day ago)
GNWL12
71%
(1 day ago)
RAC 34
100%
(1 day ago)
AVL36
100%
(41 min ago)
RAC 4
100%
(1 day ago)
22 May, Wed
GNWL1
72%
(1 day ago)
GNWL18
--
(1 day ago)
GNWL24
80%
(1 day ago)
AVL14
100%
(41 min ago)
RAC 2
100%
(1 day ago)
23 May, Thu
GNWL1
69%
(1 day ago)
RAC12
100%
(14 hrs ago)
RAC 19
100%
(1 day ago)
AVL17
100%
(41 min ago)
AVL9
100%
(1 day ago)
24 May, Fri
GNWL1
71%
(1 day ago)
GNWL14
67%
(14 hrs ago)
RAC38
100%
(1 day ago)
AVL11
100%
(41 min ago)
AVL4
100%
(1 day ago)
25 May, Sat
check
GNWL3
80%
(14 hrs ago)
RAC 3
100%
(12 hrs ago)
AVL71
100%
(1 day ago)
RAC 8
100%
(1 day ago)
26 May, Sun
check
AVL4
100%
(14 hrs ago)
AVL21
100%
(12 hrs ago)
AVL100
100%
(1 day ago)
AVL5
100%
(1 day ago)
27 May, Mon
check
AVL4
100%
(5 hrs ago)
AVL98
100%
(12 hrs ago)
check
RAC 20
100%
(1 day ago)
28 May, Tue
check
GNWL1
85%
(5 hrs ago)
AVL132
100%
(12 hrs ago)
check
check
29 May, Wed
check
AVL16
100%
(5 hrs ago)
AVL145
100%
(12 hrs ago)
check
check
30 May, Thu
check
AVL8
100%
(5 hrs ago)
AVL143
100%
(12 hrs ago)
check
check
31 May, Fri
GNWL2
73%
(7 hrs ago)
AVL6
100%
(5 hrs ago)
AVL101
100%
(1 day ago)
check
AVL11
100%
(7 hrs ago)
1 Jun, Sat
AVL5
100%
(7 hrs ago)
AVL15
100%
(5 hrs ago)
AVL149
100%
(1 day ago)
check
AVL12
100%
(7 hrs ago)
2 Jun, Sun
AVL6
100%
(7 hrs ago)
check
AVL126
100%
(1 day ago)
check
RAC 1
100%
(7 hrs ago)
3 Jun, Mon
AVL6
100%
(7 hrs ago)
check
AVL130
100%
(1 day ago)
check
AVL12
100%
(7 hrs ago)
4 Jun, Tue
GNWL1
79%
(7 hrs ago)
check
AVL145
100%
(1 day ago)
check
AVL64
100%
(7 hrs ago)
5 Jun, Wed
AVL6
100%
(7 hrs ago)
check
AVL134
100%
(1 day ago)
check
AVL27
100%
(7 hrs ago)
6 Jun, Thu
AVL6
100%
(1 day ago)
check
AVL135
100%
(1 day ago)
check
check
7 Jun, Fri
AVL4
100%
(1 day ago)
check
AVL96
100%
(1 day ago)
check
check
8 Jun, Sat
AVL6
100%
(1 day ago)
check
AVL20
100%
(1 day ago)
check
check
9 Jun, Sun
check
check
check
check
check
10 Jun, Mon
check
check
check
check
check
11 Jun, Tue
check
check
check
check
check
12 Jun, Wed
check
check
check
check
check
13 Jun, Thu
check
check
check
check
check
14 Jun, Fri
check
check
check
check
check
15 Jun, Sat
check
check
check
check
check
16 Jun, Sun
check
check
check
check
check
17 Jun, Mon
check
check
check
check
check
18 Jun, Tue
check
check
check
check
check
19 Jun, Wed
check
check
check
check
check
20 Jun, Thu
check
check
check
check
check
21 Jun, Fri
check
check
AVL102
100%
(1 day ago)
AVL113
100%
(1 day ago)
AVL28
100%
(1 day ago)
22 Jun, Sat
AVL8
100%
(5 hrs ago)
check
AVL169
100%
(1 day ago)
AVL113
100%
(5 hrs ago)
AVL38
100%
(1 day ago)
23 Jun, Sun
AVL8
100%
(5 hrs ago)
check
AVL173
100%
(1 day ago)
AVL109
100%
(5 hrs ago)
AVL60
100%
(1 day ago)
24 Jun, Mon
AVL4
100%
(5 hrs ago)
check
AVL170
100%
(1 day ago)
AVL115
100%
(5 hrs ago)
AVL84
100%
(1 day ago)
25 Jun, Tue
AVL8
100%
(5 hrs ago)
check
AVL163
100%
(1 day ago)
AVL118
100%
(5 hrs ago)
AVL45
100%
(1 day ago)
26 Jun, Wed
AVL8
100%
(5 hrs ago)
check
AVL129
100%
(1 day ago)
AVL116
100%
(5 hrs ago)
AVL63
100%
(1 day ago)
27 Jun, Thu
AVL6
100%
(5 hrs ago)
check
check
AVL118
100%
(5 hrs ago)
AVL59
100%
(7 hrs ago)
28 Jun, Fri
AVL4
100%
(1 day ago)
check
AVL131
100%
(56 min ago)
AVL113
100%
(1 day ago)
AVL69
100%
(7 hrs ago)
29 Jun, Sat
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL30
100%
(21 hrs ago)
AVL160
100%
(56 min ago)
AVL116
100%
(1 day ago)
AVL51
100%
(7 hrs ago)
30 Jun, Sun
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL11
100%
(21 hrs ago)
AVL164
100%
(56 min ago)
AVL112
100%
(1 day ago)
AVL33
100%
(7 hrs ago)
1 Jul, Mon
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL16
100%
(21 hrs ago)
AVL143
100%
(56 min ago)
AVL118
100%
(1 day ago)
AVL54
100%
(7 hrs ago)
2 Jul, Tue
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL37
100%
(21 hrs ago)
AVL171
100%
(56 min ago)
AVL113
100%
(1 day ago)
AVL53
100%
(7 hrs ago)
3 Jul, Wed
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL39
100%
(21 hrs ago)
AVL167
100%
(56 min ago)
AVL118
100%
(1 day ago)
AVL84
100%
(1 day ago)
4 Jul, Thu
check
AVL29
100%
(21 hrs ago)
AVL189
100%
(1 day ago)
AVL118
100%
(1 day ago)
AVL56
100%
(1 day ago)
5 Jul, Fri
check
check
AVL176
100%
(1 day ago)
AVL117
100%
(1 day ago)
AVL81
100%
(1 day ago)
6 Jul, Sat
check
check
AVL171
100%
(1 day ago)
AVL117
100%
(1 day ago)
AVL62
100%
(1 day ago)
7 Jul, Sun
check
check
AVL191
100%
(1 day ago)
check
check
8 Jul, Mon
check
check
AVL178
100%
(1 day ago)
check
check
9 Jul, Tue
check
check
check
check
check
10 Jul, Wed
check
check
check
check
check
11 Jul, Thu
check
check
check
check
check
12 Jul, Fri
check
AVL39
100%
(13 hrs ago)
AVL155
100%
(13 hrs ago)
check
check
13 Jul, Sat
check
AVL13
100%
(13 hrs ago)
AVL179
100%
(13 hrs ago)
check
check
14 Jul, Sun
check
AVL40
100%
(13 hrs ago)
AVL181
100%
(13 hrs ago)
check
check
15 Jul, Mon
check
AVL35
100%
(13 hrs ago)
AVL182
100%
(13 hrs ago)
check
check
16 Jul, Tue
check
AVL40
100%
(13 hrs ago)
AVL187
100%
(13 hrs ago)
check
check
17 Jul, Wed
check
AVL29
100%
(13 hrs ago)
AVL198
100%
(13 hrs ago)
check
check
18 Jul, Thu
check
check
check
check
check
19 Jul, Fri
check
check
check
check
check
20 Jul, Sat
check
check
check
check
check
21 Jul, Sun
check
check
check
check
check
22 Jul, Mon
check
check
check
check
check
23 Jul, Tue
check
check
check
check
check
24 Jul, Wed
check
check
check
check
check
25 Jul, Thu
check
check
check
check
check
26 Jul, Fri
check
check
check
check
check
27 Jul, Sat
check
check
check
check
check
28 Jul, Sun
check
check
check
check
check
29 Jul, Mon
check
check
check
check
check
30 Jul, Tue
check
check
check
check
check
31 Jul, Wed
check
check
check
check
AVL89
100%
(7 hrs ago)
1 Aug, Thu
check
check
check
check
AVL89
100%
(7 hrs ago)
2 Aug, Fri
check
check
check
check
AVL86
100%
(7 hrs ago)
3 Aug, Sat
check
check
check
check
AVL89
100%
(7 hrs ago)
4 Aug, Sun
check
check
check
check
AVL88
100%
(7 hrs ago)
5 Aug, Mon
check
check
check
check
AVL87
100%
(7 hrs ago)
6 Aug, Tue
check
check
check
check
AVL87
100%
(7 hrs ago)
7 Aug, Wed
check
check
check
check
check
8 Aug, Thu
check
check
check
check
check
9 Aug, Fri
check
check
check
check
check
10 Aug, Sat
check
check
check
check
check
11 Aug, Sun
check
check
check
check
check
12 Aug, Mon
check
check
check
check
check
13 Aug, Tue
check
check
check
check
check
14 Aug, Wed
check
check
check
check
check
15 Aug, Thu
check
check
check
check
check
16 Aug, Fri
check
check
check
check
check
17 Aug, Sat
check
check
check
check
check
18 Aug, Sun
check
check
check
check
check
19 Aug, Mon
check
check
check
check
check
20 Aug, Tue
check
check
check
check
check

12621 TAMILNADU SF EXP train info

TAMILNADU SF EXP (12621) runs from Chennai Central (MAS) to New Delhi (NDLS).It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), third economy (3E), sleeper (SL).It is a superfast train and covers a distance of 2182 kms in 32 hr 30 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 11 halts.This train runs with an LHB Rake and also has a pantry car.Final chart for 12621 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.
Book Train Ticket

Book your train tickets with Trainman

From Station
To Station
calender_icon Date
Search Trains