Seat Availability: 12561 - SWATANTRA S EXP

Runs Daily
Class - 1A 2A 3A SL 2S
close
Date 1A
₹ 3680
2A
₹ 2175
3A
₹ 1525
SL
₹ 580
2S
9 Feb, Thu
CANCELLED
--
(12 hrs ago)
CANCELLED
--
(12 hrs ago)
CANCELLED
--
(12 hrs ago)
CANCELLED
--
(12 hrs ago)
CANCELLED
--
(1 day ago)
10 Feb, Fri
AVL
100%
(12 hrs ago)
GNWL13
88%
(12 hrs ago)
GNWL21
59%
(12 hrs ago)
GNWL226
7%
(12 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
11 Feb, Sat
GNWL4
91%
(12 hrs ago)
GNWL13
85%
(12 hrs ago)
GNWL26
38%
(12 hrs ago)
GNWL157
15%
(12 hrs ago)
NOT AVL
--
(13 hrs ago)
12 Feb, Sun
GNWL4
90%
(12 hrs ago)
GNWL19
85%
(12 hrs ago)
GNWL41
39%
(12 hrs ago)
GNWL179
9%
(12 hrs ago)
NOT AVL
--
(13 hrs ago)
13 Feb, Mon
GNWL2
92%
(12 hrs ago)
GNWL5
91%
(12 hrs ago)
GNWL23
70%
(12 hrs ago)
GNWL120
31%
(12 hrs ago)
NOT AVL
--
(13 hrs ago)
14 Feb, Tue
GNWL1
93%
(12 hrs ago)
GNWL8
91%
(12 hrs ago)
GNWL30
69%
(12 hrs ago)
GNWL114
47%
(12 hrs ago)
NOT AVL
--
(13 hrs ago)
15 Feb, Wed
GNWL3
92%
(12 hrs ago)
GNWL8
91%
(12 hrs ago)
GNWL25
68%
(12 hrs ago)
GNWL146
21%
(12 hrs ago)
NOT AVL
--
(13 hrs ago)
16 Feb, Thu
CANCELLED
--
(16 hrs ago)
CANCELLED
--
(16 hrs ago)
CANCELLED
--
(16 hrs ago)
CANCELLED
--
(16 hrs ago)
CANCELLED
--
(13 hrs ago)
17 Feb, Fri
GNWL1
93%
(16 hrs ago)
GNWL5
91%
(16 hrs ago)
GNWL27
83%
(10 hrs ago)
GNWL125
55%
(16 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
18 Feb, Sat
GNWL4
92%
(16 hrs ago)
GNWL13
89%
(1 day ago)
GNWL23
67%
(10 hrs ago)
GNWL100
48%
(16 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
19 Feb, Sun
check
RAC 8
100%
(1 day ago)
GNWL12
89%
(10 hrs ago)
GNWL72
80%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
20 Feb, Mon
AVL4
100%
(1 day ago)
RAC 7
100%
(1 day ago)
GNWL7
91%
(10 hrs ago)
GNWL87
71%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
21 Feb, Tue
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL17
100%
(1 day ago)
GNWL10
90%
(10 hrs ago)
GNWL72
82%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(13 hrs ago)
22 Feb, Wed
AVL17
100%
(12 hrs ago)
check
RAC46
100%
(10 hrs ago)
GNWL80
71%
(11 hrs ago)
NOT AVL
--
(13 hrs ago)
23 Feb, Thu
CANCELLED
--
(12 hrs ago)
check
CANCELLED
--
(10 hrs ago)
CANCELLED
--
(11 hrs ago)
CANCELLED
--
(13 hrs ago)
24 Feb, Fri
AVL5
100%
(12 hrs ago)
check
GNWL9
91%
(10 hrs ago)
GNWL90
77%
(11 hrs ago)
NOT AVL
--
(13 hrs ago)
25 Feb, Sat
GNWL3
92%
(12 hrs ago)
GNWL13
90%
(1 day ago)
GNWL33
57%
(11 hrs ago)
GNWL113
47%
(11 hrs ago)
NOT AVL
--
(13 hrs ago)
26 Feb, Sun
AVL6
100%
(12 hrs ago)
RAC9
100%
(1 day ago)
GNWL16
90%
(11 hrs ago)
GNWL96
77%
(11 hrs ago)
NOT AVL
--
(13 hrs ago)
27 Feb, Mon
AVL16
100%
(12 hrs ago)
RAC 1
100%
(1 day ago)
RAC 27
100%
(11 hrs ago)
GNWL95
67%
(11 hrs ago)
NOT AVL
--
(13 hrs ago)
28 Feb, Tue
AVL17
100%
(23 hrs ago)
AVL3
100%
(1 day ago)
RAC 21
100%
(11 hrs ago)
GNWL80
80%
(11 hrs ago)
NOT AVL
--
(13 hrs ago)
1 Mar, Wed
AVL18
100%
(23 hrs ago)
AVL14
100%
(1 day ago)
AVL38
100%
(11 hrs ago)
GNWL69
76%
(12 hrs ago)
NOT AVL
--
(13 hrs ago)
2 Mar, Thu
AVL10
100%
(23 hrs ago)
AVL10
100%
(1 day ago)
AVL117
100%
(12 hrs ago)
GNWL63
85%
(12 hrs ago)
NOT AVL
--
(13 hrs ago)
3 Mar, Fri
AVL3
100%
(23 hrs ago)
check
check
GNWL91
78%
(12 hrs ago)
check
4 Mar, Sat
check
check
check
GNWL85
77%
(12 hrs ago)
check
5 Mar, Sun
check
check
check
GNWL62
82%
(12 hrs ago)
check
6 Mar, Mon
check
check
check
GNWL41
89%
(13 hrs ago)
check
7 Mar, Tue
check
check
check
check
check
8 Mar, Wed
check
check
check
check
check
9 Mar, Thu
GNWL1
94%
(1 day ago)
GNWL6
93%
(14 hrs ago)
GNWL17
90%
(13 hrs ago)
GNWL83
81%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
10 Mar, Fri
GNWL1
94%
(1 day ago)
GNWL16
90%
(14 hrs ago)
GNWL39
71%
(13 hrs ago)
GNWL134
63%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
11 Mar, Sat
GNWL3
93%
(1 day ago)
GNWL40
74%
(14 hrs ago)
GNWL52
42%
(13 hrs ago)
GNWL109
70%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
12 Mar, Sun
GNWL2
93%
(1 day ago)
GNWL7
92%
(14 hrs ago)
GNWL23
87%
(13 hrs ago)
GNWL96
79%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
13 Mar, Mon
GNWL1
94%
(1 day ago)
GNWL2
93%
(14 hrs ago)
GNWL6
92%
(13 hrs ago)
GNWL72
81%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
14 Mar, Tue
AVL14
100%
(1 day ago)
AVL2
100%
(14 hrs ago)
AVL6
100%
(13 hrs ago)
GNWL70
86%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
15 Mar, Wed
check
check
AVL54
100%
(13 hrs ago)
check
check
16 Mar, Thu
check
check
AVL169
100%
(13 hrs ago)
GNWL53
90%
(1 day ago)
check
17 Mar, Fri
check
check
AVL107
100%
(13 hrs ago)
GNWL64
89%
(1 day ago)
check
18 Mar, Sat
check
check
AVL104
100%
(13 hrs ago)
GNWL49
90%
(1 day ago)
check
19 Mar, Sun
check
check
AVL209
100%
(13 hrs ago)
GNWL24
92%
(1 day ago)
check
20 Mar, Mon
check
check
AVL199
100%
(13 hrs ago)
GNWL14
93%
(1 day ago)
check
21 Mar, Tue
check
check
AVL222
100%
(1 day ago)
RAC 74
100%
(1 day ago)
check
22 Mar, Wed
check
check
AVL233
100%
(1 day ago)
RAC 30
100%
(1 day ago)
check
23 Mar, Thu
check
check
AVL256
100%
(1 day ago)
RAC 13
100%
(1 day ago)
check
24 Mar, Fri
check
check
AVL234
100%
(1 day ago)
RAC 17
100%
(23 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
25 Mar, Sat
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL29
100%
(1 day ago)
AVL192
100%
(1 day ago)
RAC 28
100%
(23 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
26 Mar, Sun
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL30
100%
(1 day ago)
AVL242
100%
(1 day ago)
AVL1
100%
(23 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
27 Mar, Mon
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL51
100%
(1 day ago)
AVL249
100%
(1 day ago)
AVL36
100%
(23 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
28 Mar, Tue
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL36
100%
(1 day ago)
AVL241
100%
(1 day ago)
AVL65
100%
(23 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
29 Mar, Wed
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL50
100%
(1 day ago)
AVL248
100%
(1 day ago)
AVL68
100%
(23 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
30 Mar, Thu
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL47
100%
(1 day ago)
AVL224
100%
(1 day ago)
AVL39
100%
(23 hrs ago)
check
31 Mar, Fri
check
check
check
AVL15
100%
(23 hrs ago)
check
1 Apr, Sat
check
check
check
RAC 48
100%
(23 hrs ago)
check
2 Apr, Sun
check
check
check
AVL25
100%
(23 hrs ago)
check
3 Apr, Mon
check
check
check
AVL77
100%
(23 hrs ago)
check
4 Apr, Tue
check
check
check
AVL89
100%
(1 day ago)
check
5 Apr, Wed
check
check
check
AVL44
100%
(1 day ago)
check
6 Apr, Thu
check
check
check
AVL121
100%
(1 day ago)
check
7 Apr, Fri
check
check
check
AVL119
100%
(1 day ago)
check
8 Apr, Sat
check
check
check
AVL51
100%
(1 day ago)
check
9 Apr, Sun
check
check
check
AVL127
100%
(1 day ago)
check
10 Apr, Mon
check
check
check
AVL88
100%
(1 day ago)
check
11 Apr, Tue
check
check
check
AVL103
100%
(1 day ago)
check
12 Apr, Wed
check
check
AVL246
100%
(12 hrs ago)
AVL108
100%
(1 day ago)
check
13 Apr, Thu
check
check
AVL217
100%
(12 hrs ago)
AVL138
100%
(1 day ago)
check
14 Apr, Fri
check
check
AVL252
100%
(12 hrs ago)
AVL116
100%
(1 day ago)
check
15 Apr, Sat
check
check
AVL198
100%
(12 hrs ago)
AVL52
100%
(1 day ago)
check
16 Apr, Sun
check
check
AVL239
100%
(12 hrs ago)
AVL92
100%
(23 hrs ago)
check
17 Apr, Mon
check
check
AVL255
100%
(12 hrs ago)
AVL120
100%
(23 hrs ago)
check
18 Apr, Tue
check
check
check
AVL77
100%
(23 hrs ago)
check
19 Apr, Wed
check
check
check
AVL98
100%
(23 hrs ago)
check
20 Apr, Thu
check
check
check
AVL108
100%
(23 hrs ago)
check
21 Apr, Fri
check
check
check
AVL118
100%
(23 hrs ago)
check
22 Apr, Sat
check
AVL43
100%
(12 hrs ago)
AVL240
100%
(12 hrs ago)
AVL47
100%
(1 day ago)
check
23 Apr, Sun
check
AVL51
100%
(12 hrs ago)
AVL245
100%
(12 hrs ago)
AVL121
100%
(1 day ago)
check
24 Apr, Mon
check
AVL46
100%
(12 hrs ago)
AVL242
100%
(12 hrs ago)
AVL68
100%
(1 day ago)
check
25 Apr, Tue
check
AVL48
100%
(12 hrs ago)
AVL227
100%
(12 hrs ago)
AVL27
100%
(1 day ago)
check
26 Apr, Wed
check
AVL47
100%
(12 hrs ago)
AVL206
100%
(12 hrs ago)
AVL25
100%
(1 day ago)
check
27 Apr, Thu
check
AVL44
100%
(12 hrs ago)
AVL242
100%
(12 hrs ago)
check
check
28 Apr, Fri
check
AVL49
100%
(18 hrs ago)
AVL235
100%
(12 hrs ago)
RAC 13
100%
(11 hrs ago)
check
29 Apr, Sat
check
AVL18
100%
(18 hrs ago)
AVL140
100%
(12 hrs ago)
RAC 37
100%
(11 hrs ago)
check
30 Apr, Sun
check
AVL41
100%
(18 hrs ago)
AVL237
100%
(12 hrs ago)
RAC 32
100%
(11 hrs ago)
check
1 May, Mon
check
AVL51
100%
(18 hrs ago)
AVL240
100%
(18 hrs ago)
RAC 51
100%
(11 hrs ago)
check
2 May, Tue
check
AVL36
100%
(18 hrs ago)
AVL147
100%
(18 hrs ago)
GNWL11
94%
(11 hrs ago)
check
3 May, Wed
check
AVL47
100%
(12 hrs ago)
AVL129
100%
(18 hrs ago)
GNWL53
92%
(11 hrs ago)
check
4 May, Thu
AVL20
100%
(12 hrs ago)
AVL38
100%
(12 hrs ago)
AVL145
100%
(12 hrs ago)
GNWL48
93%
(1 day ago)
check
5 May, Fri
AVL16
100%
(12 hrs ago)
AVL29
100%
(12 hrs ago)
RAC 34
100%
(12 hrs ago)
GNWL111
86%
(1 day ago)
check
6 May, Sat
AVL13
100%
(12 hrs ago)
GNWL5
94%
(12 hrs ago)
GNWL33
87%
(12 hrs ago)
GNWL128
79%
(1 day ago)
check
7 May, Sun
AVL15
100%
(12 hrs ago)
AVL33
100%
(12 hrs ago)
AVL7
100%
(12 hrs ago)
GNWL95
88%
(1 day ago)
check
8 May, Mon
AVL20
100%
(12 hrs ago)
AVL37
100%
(12 hrs ago)
AVL153
100%
(12 hrs ago)
GNWL72
89%
(1 day ago)
check
9 May, Tue
AVL20
100%
(12 hrs ago)
check
AVL178
100%
(12 hrs ago)
GNWL90
88%
(1 day ago)
check
10 May, Wed
check
check
check
GNWL106
81%
(1 day ago)
check
11 May, Thu
check
check
check
GNWL64
92%
(1 day ago)
check
12 May, Fri
check
check
check
GNWL60
92%
(1 day ago)
check
13 May, Sat
check
check
check
GNWL72
92%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
14 May, Sun
check
check
check
GNWL48
93%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
15 May, Mon
check
check
check
GNWL25
94%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
16 May, Tue
check
check
check
GNWL17
94%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
17 May, Wed
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL50
100%
(1 day ago)
check
GNWL15
94%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
18 May, Thu
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL45
100%
(1 day ago)
check
RAC 42
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
19 May, Fri
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL55
100%
(1 day ago)
check
RAC 77
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
20 May, Sat
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL34
100%
(1 day ago)
check
GNWL43
93%
(14 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
21 May, Sun
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL51
100%
(1 day ago)
check
RAC 59
100%
(14 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
22 May, Mon
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL55
100%
(1 day ago)
check
RAC 31
100%
(14 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
23 May, Tue
AVL17
100%
(14 hrs ago)
AVL55
100%
(14 hrs ago)
AVL236
100%
(14 hrs ago)
RAC 39
100%
(14 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
24 May, Wed
AVL19
100%
(14 hrs ago)
AVL55
100%
(14 hrs ago)
AVL228
100%
(14 hrs ago)
RAC 25
100%
(14 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
25 May, Thu
AVL20
100%
(14 hrs ago)
AVL44
100%
(14 hrs ago)
AVL231
100%
(14 hrs ago)
RAC 21
100%
(14 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
26 May, Fri
AVL20
100%
(14 hrs ago)
AVL48
100%
(14 hrs ago)
AVL237
100%
(14 hrs ago)
RAC 28
100%
(14 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
27 May, Sat
AVL20
100%
(14 hrs ago)
AVL36
100%
(14 hrs ago)
AVL129
100%
(14 hrs ago)
GNWL2
94%
(14 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
28 May, Sun
AVL20
100%
(14 hrs ago)
AVL51
100%
(14 hrs ago)
AVL246
100%
(14 hrs ago)
RAC 24
100%
(14 hrs ago)
check
29 May, Mon
check
check
check
RAC 24
100%
(14 hrs ago)
check
30 May, Tue
check
check
check
RAC 46
100%
(21 hrs ago)
check
31 May, Wed
check
check
check
RAC 13
100%
(21 hrs ago)
check
1 Jun, Thu
check
check
check
RAC 24
100%
(21 hrs ago)
check
2 Jun, Fri
check
check
check
RAC 58
100%
(21 hrs ago)
check
3 Jun, Sat
check
check
check
GNWL42
94%
(14 hrs ago)
check
4 Jun, Sun
check
check
check
GNWL13
94%
(14 hrs ago)
check
5 Jun, Mon
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL44
100%
(1 day ago)
AVL215
100%
(1 day ago)
GNWL7
94%
(14 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
6 Jun, Tue
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL47
100%
(12 hrs ago)
AVL190
100%
(12 hrs ago)
GNWL3
94%
(12 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
7 Jun, Wed
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL49
100%
(12 hrs ago)
AVL222
100%
(12 hrs ago)
RAC81
100%
(12 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
8 Jun, Thu
check
AVL55
100%
(12 hrs ago)
AVL243
100%
(12 hrs ago)
RAC 7
100%
(12 hrs ago)
check
9 Jun, Fri
check
check
check
check
check
10 Jun, Sat
check
check
check
check
check

12561 SWATANTRA S EXP train info

SWATANTRA S EXP (12561) runs from Jaynagar (JYG) to New Delhi (NDLS).It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL), second seater (2S).It is a superfast train and covers a distance of 1235 kms in 22 hr 20 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 18 halts.This train runs with an LHB Rake and also has a pantry car.Final chart for 12561 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.
Book Train Ticket
Book your train tickets with Trainman
From Station
To Station
calender_icon Date
Search Trains