Seat Availability: 12554 - VAISHALI EXP

Runs Daily
Class - 1A 2A 3A SL 2S
close
Date1A
₹ 3775
2A
₹ 2225
3A SL
₹ 595
2S
₹ 355
3 Jul, Sun
NOT AVL
--
(2 hrs ago)
NOT AVL
--
(2 hrs ago)
NOT AVL
--
(2 hrs ago)
NOT AVL
--
(2 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
4 Jul, Mon
GNWL10
82%
(2 hrs ago)
GNWL37
61%
(2 hrs ago)
GNWL49
34%
(2 hrs ago)
GNWL370
5%
(2 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
5 Jul, Tue
GNWL7
86%
(2 hrs ago)
GNWL29
74%
(2 hrs ago)
GNWL54
29%
(18 min ago)
GNWL308
6%
(2 hrs ago)
NOT AVL
--
(5 hrs ago)
6 Jul, Wed
GNWL9
86%
(2 hrs ago)
GNWL34
72%
(2 hrs ago)
GNWL64
30%
(18 min ago)
GNWL237
7%
(2 hrs ago)
NOT AVL
--
(5 hrs ago)
7 Jul, Thu
GNWL15
74%
(2 hrs ago)
GNWL38
66%
(2 hrs ago)
GNWL81
18%
(18 min ago)
GNWL379
3%
(2 hrs ago)
NOT AVL
--
(5 hrs ago)
8 Jul, Fri
GNWL13
76%
(2 hrs ago)
GNWL36
59%
(2 hrs ago)
GNWL87
17%
(18 min ago)
GNWL276
5%
(2 hrs ago)
NOT AVL
--
(5 hrs ago)
9 Jul, Sat
check
GNWL16
77%
(2 hrs ago)
GNWL22
68%
(18 min ago)
GNWL108
56%
(2 hrs ago)
NOT AVL
--
(2 hrs ago)
10 Jul, Sun
check
GNWL17
84%
(6 hrs ago)
GNWL27
73%
(18 min ago)
GNWL112
58%
(2 hrs ago)
NOT AVL
--
(2 hrs ago)
11 Jul, Mon
check
GNWL11
87%
(6 hrs ago)
GNWL30
74%
(2 hrs ago)
GNWL96
61%
(2 hrs ago)
NOT AVL
--
(2 hrs ago)
12 Jul, Tue
check
GNWL13
88%
(6 hrs ago)
GNWL8
84%
(2 hrs ago)
GNWL66
79%
(2 hrs ago)
NOT AVL
--
(2 hrs ago)
13 Jul, Wed
check
GNWL4
90%
(6 hrs ago)
GNWL17
84%
(2 hrs ago)
GNWL86
73%
(2 hrs ago)
NOT AVL
--
(2 hrs ago)
14 Jul, Thu
check
GNWL4
90%
(6 hrs ago)
GNWL11
82%
(2 hrs ago)
GNWL71
79%
(2 hrs ago)
NOT AVL
--
(2 hrs ago)
15 Jul, Fri
check
GNWL8
87%
(6 hrs ago)
GNWL14
81%
(6 hrs ago)
GNWL80
75%
(2 hrs ago)
check
16 Jul, Sat
check
check
check
GNWL66
79%
(2 hrs ago)
check
17 Jul, Sun
GNWL3
91%
(3 hrs ago)
GNWL2
90%
(3 hrs ago)
RAC46
100%
(3 hrs ago)
GNWL45
84%
(2 hrs ago)
check
18 Jul, Mon
AVL2
100%
(3 hrs ago)
GNWL5
91%
(3 hrs ago)
RAC 27
100%
(3 hrs ago)
GNWL49
84%
(2 hrs ago)
check
19 Jul, Tue
GNWL2
92%
(3 hrs ago)
RAC 7
100%
(3 hrs ago)
RAC 31
100%
(3 hrs ago)
GNWL43
87%
(2 hrs ago)
check
20 Jul, Wed
AVL3
100%
(3 hrs ago)
RAC 6
100%
(3 hrs ago)
RAC 11
100%
(3 hrs ago)
GNWL56
84%
(3 hrs ago)
check
21 Jul, Thu
AVL10
100%
(3 hrs ago)
RAC 7
100%
(3 hrs ago)
AVL43
100%
(3 hrs ago)
GNWL18
90%
(3 hrs ago)
check
22 Jul, Fri
GNWL2
91%
(3 hrs ago)
RAC12
100%
(3 hrs ago)
RAC 17
100%
(3 hrs ago)
GNWL25
89%
(3 hrs ago)
check
23 Jul, Sat
check
check
AVL27
100%
(8 hrs ago)
GNWL29
88%
(4 hrs ago)
check
24 Jul, Sun
check
check
AVL43
100%
(8 hrs ago)
GNWL22
89%
(4 hrs ago)
check
25 Jul, Mon
check
check
AVL116
100%
(2 hrs ago)
GNWL25
90%
(4 hrs ago)
check
26 Jul, Tue
check
check
AVL90
100%
(2 hrs ago)
GNWL19
91%
(11 hrs ago)
check
27 Jul, Wed
check
check
AVL94
100%
(2 hrs ago)
GNWL19
90%
(11 hrs ago)
check
28 Jul, Thu
check
check
AVL82
100%
(2 hrs ago)
GNWL10
91%
(11 hrs ago)
check
29 Jul, Fri
check
check
RAC 13
100%
(2 hrs ago)
GNWL16
90%
(11 hrs ago)
check
30 Jul, Sat
check
RAC12
100%
(1 hr ago)
RAC 31
100%
(2 hrs ago)
GNWL39
88%
(11 hrs ago)
check
31 Jul, Sun
check
RAC 7
100%
(1 hr ago)
check
GNWL33
88%
(11 hrs ago)
check
1 Aug, Mon
check
RAC 3
100%
(1 hr ago)
check
GNWL36
89%
(11 hrs ago)
check
2 Aug, Tue
check
GNWL9
91%
(1 hr ago)
check
GNWL41
88%
(11 hrs ago)
check
3 Aug, Wed
check
RAC 4
100%
(1 hr ago)
check
GNWL27
90%
(11 hrs ago)
check
4 Aug, Thu
check
RAC 3
100%
(1 hr ago)
check
GNWL37
89%
(9 hrs ago)
check
5 Aug, Fri
check
RAC11
100%
(1 day ago)
check
GNWL50
86%
(9 hrs ago)
check
6 Aug, Sat
check
GNWL1
91%
(1 day ago)
check
GNWL61
86%
(9 hrs ago)
check
7 Aug, Sun
check
RAC 2
100%
(1 day ago)
check
GNWL41
87%
(9 hrs ago)
check
8 Aug, Mon
check
AVL2
100%
(1 day ago)
check
GNWL47
87%
(9 hrs ago)
check
9 Aug, Tue
check
RAC 5
100%
(1 day ago)
check
GNWL63
86%
(9 hrs ago)
check
10 Aug, Wed
check
GNWL4
92%
(11 hrs ago)
check
GNWL87
79%
(11 hrs ago)
check
11 Aug, Thu
check
RAC 1
100%
(11 hrs ago)
check
RAC77
100%
(11 hrs ago)
check
12 Aug, Fri
check
RAC 6
100%
(11 hrs ago)
check
GNWL23
91%
(11 hrs ago)
check
13 Aug, Sat
check
AVL1
100%
(11 hrs ago)
check
GNWL24
91%
(11 hrs ago)
check
14 Aug, Sun
check
AVL12
100%
(11 hrs ago)
check
RAC 42
100%
(11 hrs ago)
check
15 Aug, Mon
check
AVL4
100%
(11 hrs ago)
check
RAC 22
100%
(11 hrs ago)
check
16 Aug, Tue
check
check
check
RAC 9
100%
(11 hrs ago)
check
17 Aug, Wed
check
check
check
AVL6
100%
(11 hrs ago)
check
18 Aug, Thu
check
check
check
AVL25
100%
(11 hrs ago)
check
19 Aug, Fri
check
check
check
AVL47
100%
(11 hrs ago)
check
20 Aug, Sat
check
check
check
check
check
21 Aug, Sun
check
check
check
check
check
22 Aug, Mon
check
check
check
check
check
23 Aug, Tue
check
check
check
AVL83
100%
(13 hrs ago)
check
24 Aug, Wed
check
check
check
AVL97
100%
(13 hrs ago)
check
25 Aug, Thu
check
check
check
AVL13
100%
(13 hrs ago)
check
26 Aug, Fri
check
check
check
AVL24
100%
(13 hrs ago)
check
27 Aug, Sat
check
check
check
AVL55
100%
(13 hrs ago)
check
28 Aug, Sun
check
check
check
AVL58
100%
(13 hrs ago)
check
29 Aug, Mon
check
check
check
check
check
30 Aug, Tue
check
check
AVL206
100%
(1 day ago)
check
check
31 Aug, Wed
check
check
AVL219
100%
(1 day ago)
check
check
1 Sep, Thu
check
check
AVL203
100%
(1 day ago)
check
check
2 Sep, Fri
check
check
AVL197
100%
(1 day ago)
check
check
3 Sep, Sat
check
check
AVL191
100%
(1 day ago)
check
check
4 Sep, Sun
check
check
AVL212
100%
(1 day ago)
check
check
5 Sep, Mon
check
check
check
check
check
6 Sep, Tue
check
check
check
check
check
7 Sep, Wed
check
check
check
check
check
8 Sep, Thu
check
check
check
check
check
9 Sep, Fri
check
check
check
check
check
10 Sep, Sat
check
check
check
check
check
11 Sep, Sun
check
check
check
check
check
12 Sep, Mon
check
check
check
check
check
13 Sep, Tue
check
check
check
check
check
14 Sep, Wed
check
check
check
check
check
15 Sep, Thu
check
check
check
check
check
16 Sep, Fri
check
check
check
check
check
17 Sep, Sat
AVL16
100%
(1 day ago)
AVL31
100%
(1 day ago)
check
check
check
18 Sep, Sun
AVL16
100%
(1 day ago)
AVL28
100%
(1 day ago)
check
AVL70
100%
(6 hrs ago)
check
19 Sep, Mon
AVL16
100%
(1 day ago)
AVL31
100%
(1 day ago)
check
AVL90
100%
(6 hrs ago)
check
20 Sep, Tue
AVL16
100%
(1 day ago)
AVL30
100%
(1 day ago)
check
AVL2
100%
(6 hrs ago)
check
21 Sep, Wed
AVL14
100%
(1 day ago)
AVL31
100%
(1 day ago)
check
RAC 3
100%
(6 hrs ago)
check
22 Sep, Thu
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL21
100%
(1 day ago)
check
RAC 37
100%
(6 hrs ago)
check
23 Sep, Fri
check
check
check
RAC 77
100%
(6 hrs ago)
check
24 Sep, Sat
check
check
AVL184
100%
(1 day ago)
RAC 70
100%
(1 day ago)
check
25 Sep, Sun
check
check
AVL199
100%
(1 day ago)
RAC 8
100%
(1 day ago)
check
26 Sep, Mon
check
check
AVL216
100%
(1 day ago)
AVL32
100%
(1 day ago)
check
27 Sep, Tue
check
check
AVL194
100%
(1 day ago)
AVL1
100%
(1 day ago)
check
28 Sep, Wed
check
check
AVL209
100%
(1 day ago)
RAC 22
100%
(1 day ago)
check
29 Sep, Thu
check
check
AVL193
100%
(5 hrs ago)
RAC 45
100%
(10 hrs ago)
check
30 Sep, Fri
check
AVL1
100%
(5 hrs ago)
AVL57
100%
(5 hrs ago)
GNWL32
92%
(9 hrs ago)
check
1 Oct, Sat
AVL13
100%
(1 day ago)
RAC 1
100%
(5 hrs ago)
AVL101
100%
(5 hrs ago)
GNWL49
88%
(9 hrs ago)
check
2 Oct, Sun
AVL14
100%
(10 hrs ago)
AVL23
100%
(5 hrs ago)
AVL184
100%
(5 hrs ago)
RAC 43
100%
(9 hrs ago)
check
3 Oct, Mon
AVL16
100%
(10 hrs ago)
AVL28
100%
(5 hrs ago)
AVL210
100%
(5 hrs ago)
RAC 4
100%
(9 hrs ago)
check
4 Oct, Tue
AVL14
100%
(10 hrs ago)
AVL25
100%
(5 hrs ago)
AVL185
100%
(5 hrs ago)
AVL71
100%
(9 hrs ago)
check
5 Oct, Wed
AVL16
100%
(10 hrs ago)
AVL25
100%
(5 hrs ago)
AVL181
100%
(10 hrs ago)
AVL72
100%
(9 hrs ago)
check
6 Oct, Thu
AVL14
100%
(10 hrs ago)
check
AVL202
100%
(10 hrs ago)
AVL99
100%
(19 hrs ago)
check
7 Oct, Fri
AVL4
100%
(10 hrs ago)
AVL10
100%
(1 day ago)
check
AVL73
100%
(8 hrs ago)
check
8 Oct, Sat
check
AVL14
100%
(1 day ago)
check
AVL41
100%
(8 hrs ago)
check
9 Oct, Sun
check
AVL14
100%
(1 day ago)
check
AVL62
100%
(8 hrs ago)
check
10 Oct, Mon
check
AVL28
100%
(1 day ago)
check
AVL39
100%
(8 hrs ago)
check
11 Oct, Tue
check
AVL23
100%
(1 day ago)
check
AVL1
100%
(8 hrs ago)
check
12 Oct, Wed
check
AVL26
100%
(1 day ago)
check
AVL35
100%
(1 hr ago)
check
13 Oct, Thu
check
AVL18
100%
(1 day ago)
check
AVL73
100%
(1 hr ago)
check
14 Oct, Fri
check
AVL17
100%
(1 day ago)
check
RAC 6
100%
(1 hr ago)
check
15 Oct, Sat
check
AVL12
100%
(1 day ago)
check
RAC 22
100%
(1 hr ago)
check
16 Oct, Sun
check
AVL25
100%
(1 day ago)
check
RAC 39
100%
(1 hr ago)
check
17 Oct, Mon
AVL16
100%
(11 hrs ago)
AVL18
100%
(1 day ago)
check
RAC82
100%
(1 hr ago)
check
18 Oct, Tue
AVL14
100%
(11 hrs ago)
check
check
GNWL23
93%
(1 day ago)
check
19 Oct, Wed
AVL12
100%
(11 hrs ago)
check
RAC 45
100%
(5 hrs ago)
GNWL53
90%
(1 day ago)
check
20 Oct, Thu
GNWL1
92%
(11 hrs ago)
check
GNWL20
86%
(5 hrs ago)
GNWL106
62%
(1 day ago)
check
21 Oct, Fri
GNWL10
93%
(11 hrs ago)
GNWL36
86%
(1 day ago)
GNWL92
41%
(5 hrs ago)
GNWL152
39%
(1 day ago)
check
22 Oct, Sat
GNWL5
93%
(11 hrs ago)
GNWL33
79%
(1 day ago)
GNWL114
29%
(5 hrs ago)
GNWL308
3%
(1 day ago)
check
23 Oct, Sun
GNWL1
93%
(1 day ago)
GNWL12
90%
(1 day ago)
GNWL70
46%
(5 hrs ago)
GNWL217
14%
(19 hrs ago)
check
24 Oct, Mon
AVL12
100%
(1 day ago)
RAC 11
100%
(1 day ago)
GNWL34
76%
(5 hrs ago)
GNWL148
39%
(19 hrs ago)
check
25 Oct, Tue
GNWL3
93%
(1 day ago)
GNWL46
70%
(1 day ago)
GNWL106
38%
(1 day ago)
GNWL333
3%
(19 hrs ago)
check
26 Oct, Wed
GNWL9
93%
(1 day ago)
GNWL52
68%
(1 day ago)
GNWL113
30%
(1 day ago)
GNWL380
2%
(19 hrs ago)
check
27 Oct, Thu
GNWL11
88%
(1 day ago)
GNWL45
74%
(1 day ago)
GNWL108
37%
(1 day ago)
GNWL357
2%
(19 hrs ago)
check
28 Oct, Fri
GNWL2
94%
(1 day ago)
GNWL26
91%
(1 day ago)
GNWL86
47%
(22 hrs ago)
GNWL212
17%
(19 hrs ago)
check
29 Oct, Sat
AVL11
100%
(1 day ago)
AVL7
100%
(1 day ago)
AVL138
100%
(5 hrs ago)
GNWL16
93%
(5 hrs ago)
check
30 Oct, Sun
AVL14
100%
(1 day ago)
AVL30
100%
(1 day ago)
AVL211
100%
(5 hrs ago)
AVL52
100%
(5 hrs ago)
check
31 Oct, Mon
check
check
check
check
check
1 Nov, Tue
check
check
check
check
check

12554 VAISHALI EXP train info

VAISHALI EXP (12554) runs from New Delhi (NDLS) to Saharsa Jn (SHC).It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL), second seater (2S).It is a superfast train and covers a distance of 1288 kms in 23 hr 40 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 24 halts.This train runs with an LHB Rake and also has a pantry car.Final chart for 12554 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.