Seat Availability: 12553 - VAISHALI EXP

Runs Daily
Class - 1A 2A 3A SL 2S
close
Date 1A
₹ 3775
2A
₹ 2225
3A
₹ 1560
SL
₹ 595
2S
₹ 355
21 Mar, Tue
NOT AVL
--
(9 hrs ago)
CHARTINGDONE *
--
(9 hrs ago)
CHARTINGDONE *
--
(9 hrs ago)
NOT AVL
--
(4 hrs ago)
NOT AVL
--
(22 hrs ago)
22 Mar, Wed
GNWL2
91%
(1 hr ago)
GNWL6
91%
(1 hr ago)
GNWL20
67%
(1 hr ago)
GNWL175
14%
(58 min ago)
NOT AVL
--
(22 hrs ago)
23 Mar, Thu
GNWL2
92%
(1 hr ago)
GNWL3
91%
(1 hr ago)
GNWL17
81%
(1 hr ago)
GNWL79
39%
(58 min ago)
NOT AVL
--
(22 hrs ago)
24 Mar, Fri
GNWL4
90%
(55 min ago)
GNWL8
89%
(1 hr ago)
GNWL19
76%
(1 hr ago)
GNWL99
34%
(58 min ago)
NOT AVL
--
(22 hrs ago)
25 Mar, Sat
GNWL1
91%
(55 min ago)
GNWL7
89%
(1 hr ago)
GNWL20
62%
(1 hr ago)
GNWL86
34%
(58 min ago)
NOT AVL
--
(22 hrs ago)
26 Mar, Sun
GNWL2
87%
(55 min ago)
GNWL6
89%
(1 hr ago)
GNWL20
73%
(1 hr ago)
GNWL80
38%
(58 min ago)
NOT AVL
--
(22 hrs ago)
27 Mar, Mon
GNWL1
92%
(55 min ago)
GNWL7
91%
(1 hr ago)
GNWL13
88%
(1 hr ago)
GNWL51
79%
(58 min ago)
check
28 Mar, Tue
GNWL2
92%
(55 min ago)
GNWL3
92%
(1 hr ago)
GNWL9
89%
(9 hrs ago)
GNWL48
65%
(12 hrs ago)
check
29 Mar, Wed
GNWL1
93%
(55 min ago)
GNWL6
91%
(1 hr ago)
GNWL4
91%
(9 hrs ago)
GNWL45
87%
(12 hrs ago)
check
30 Mar, Thu
GNWL1
93%
(11 hrs ago)
check
GNWL12
88%
(9 hrs ago)
GNWL47
81%
(12 hrs ago)
check
31 Mar, Fri
GNWL2
92%
(11 hrs ago)
check
GNWL14
85%
(9 hrs ago)
GNWL48
86%
(12 hrs ago)
NOT AVL
--
(22 hrs ago)
1 Apr, Sat
GNWL4
91%
(11 hrs ago)
check
GNWL21
68%
(22 hrs ago)
GNWL53
78%
(12 hrs ago)
NOT AVL
--
(22 hrs ago)
2 Apr, Sun
GNWL2
91%
(11 hrs ago)
check
GNWL25
74%
(22 hrs ago)
GNWL63
76%
(12 hrs ago)
NOT AVL
--
(22 hrs ago)
3 Apr, Mon
GNWL6
91%
(11 hrs ago)
check
GNWL3
92%
(22 hrs ago)
GNWL35
89%
(12 hrs ago)
NOT AVL
--
(22 hrs ago)
4 Apr, Tue
GNWL3
93%
(11 hrs ago)
check
RAC 29
100%
(22 hrs ago)
GNWL22
92%
(12 hrs ago)
NOT AVL
--
(22 hrs ago)
5 Apr, Wed
AVL1
100%
(1 day ago)
GNWL1
92%
(1 day ago)
RAC 13
100%
(1 day ago)
GNWL28
91%
(12 hrs ago)
NOT AVL
--
(22 hrs ago)
6 Apr, Thu
AVL1
100%
(1 day ago)
GNWL5
92%
(1 day ago)
RAC 5
100%
(1 day ago)
GNWL30
91%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
7 Apr, Fri
AVL1
100%
(1 day ago)
GNWL1
92%
(14 hrs ago)
RAC 8
100%
(1 day ago)
GNWL28
91%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
8 Apr, Sat
GNWL1
93%
(1 day ago)
GNWL3
92%
(14 hrs ago)
RAC 30
100%
(1 day ago)
GNWL21
92%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
9 Apr, Sun
GNWL1
92%
(1 day ago)
GNWL4
91%
(14 hrs ago)
AVL6
100%
(1 day ago)
GNWL17
92%
(15 hrs ago)
check
10 Apr, Mon
AVL7
100%
(1 day ago)
RAC 4
100%
(14 hrs ago)
AVL96
100%
(1 day ago)
GNWL12
93%
(15 hrs ago)
check
11 Apr, Tue
check
AVL3
100%
(14 hrs ago)
AVL143
100%
(1 day ago)
GNWL5
93%
(15 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
12 Apr, Wed
check
AVL1
100%
(14 hrs ago)
AVL148
100%
(1 day ago)
RAC 64
100%
(15 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
13 Apr, Thu
check
check
AVL165
100%
(1 day ago)
RAC 31
100%
(15 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
14 Apr, Fri
check
check
AVL147
100%
(1 day ago)
RAC 28
100%
(15 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
15 Apr, Sat
check
check
AVL89
100%
(1 day ago)
RAC 52
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
16 Apr, Sun
check
check
AVL125
100%
(1 day ago)
check
NOT AVL
--
(1 day ago)
17 Apr, Mon
check
check
AVL155
100%
(1 day ago)
check
check
18 Apr, Tue
check
check
AVL174
100%
(1 day ago)
RAC 6
100%
(10 hrs ago)
check
19 Apr, Wed
check
check
AVL168
100%
(1 day ago)
RAC 2
100%
(10 hrs ago)
check
20 Apr, Thu
check
check
AVL141
100%
(1 day ago)
RAC 24
100%
(10 hrs ago)
check
21 Apr, Fri
check
check
AVL170
100%
(1 day ago)
RAC 31
100%
(10 hrs ago)
check
22 Apr, Sat
check
check
AVL124
100%
(1 day ago)
RAC 43
100%
(10 hrs ago)
check
23 Apr, Sun
check
check
AVL133
100%
(1 day ago)
RAC 42
100%
(10 hrs ago)
check
24 Apr, Mon
check
check
check
check
check
25 Apr, Tue
check
check
check
check
check
26 Apr, Wed
check
check
check
GNWL16
93%
(1 day ago)
check
27 Apr, Thu
check
check
check
GNWL15
93%
(1 day ago)
check
28 Apr, Fri
check
check
check
GNWL15
93%
(1 day ago)
check
29 Apr, Sat
AVL2
100%
(1 day ago)
GNWL6
92%
(1 day ago)
check
GNWL38
91%
(1 day ago)
check
30 Apr, Sun
GNWL1
93%
(1 day ago)
GNWL1
93%
(1 day ago)
check
GNWL38
92%
(1 day ago)
check
1 May, Mon
AVL1
100%
(1 day ago)
RAC 6
100%
(1 day ago)
check
GNWL41
92%
(1 day ago)
check
2 May, Tue
AVL3
100%
(1 day ago)
RAC11
100%
(1 day ago)
check
GNWL43
92%
(1 day ago)
check
3 May, Wed
AVL4
100%
(1 day ago)
RAC 12
100%
(1 day ago)
check
GNWL54
89%
(1 day ago)
check
4 May, Thu
AVL1
100%
(1 day ago)
GNWL1
93%
(1 day ago)
check
GNWL54
90%
(1 day ago)
check
5 May, Fri
check
GNWL7
92%
(1 day ago)
check
GNWL65
85%
(1 day ago)
check
6 May, Sat
check
GNWL9
91%
(1 day ago)
check
GNWL83
81%
(1 day ago)
check
7 May, Sun
GNWL3
93%
(9 hrs ago)
GNWL12
91%
(9 hrs ago)
check
GNWL66
87%
(1 day ago)
check
8 May, Mon
GNWL1
94%
(9 hrs ago)
GNWL2
93%
(9 hrs ago)
check
GNWL63
86%
(1 day ago)
check
9 May, Tue
AVL1
100%
(9 hrs ago)
RAC 10
100%
(9 hrs ago)
check
GNWL70
81%
(1 day ago)
check
10 May, Wed
AVL1
100%
(9 hrs ago)
GNWL4
93%
(9 hrs ago)
check
GNWL83
72%
(1 day ago)
check
11 May, Thu
AVL1
100%
(9 hrs ago)
RAC 6
100%
(9 hrs ago)
RAC 27
100%
(1 day ago)
GNWL66
87%
(1 day ago)
check
12 May, Fri
AVL3
100%
(9 hrs ago)
RAC 10
100%
(9 hrs ago)
RAC 17
100%
(1 day ago)
GNWL70
82%
(1 day ago)
check
13 May, Sat
AVL1
100%
(1 day ago)
GNWL7
92%
(1 day ago)
GNWL17
90%
(1 day ago)
GNWL63
90%
(1 day ago)
check
14 May, Sun
GNWL1
93%
(1 day ago)
GNWL3
93%
(1 day ago)
GNWL14
92%
(1 day ago)
GNWL66
87%
(1 day ago)
check
15 May, Mon
AVL4
100%
(1 day ago)
RAC 2
100%
(1 day ago)
RAC 22
100%
(1 day ago)
GNWL74
80%
(3 hrs ago)
NOT AVL
--
(3 hrs ago)
16 May, Tue
AVL8
100%
(1 day ago)
RAC 1
100%
(1 day ago)
AVL32
100%
(1 day ago)
GNWL59
88%
(3 hrs ago)
NOT AVL
--
(3 hrs ago)
17 May, Wed
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL72
100%
(1 day ago)
GNWL51
91%
(3 hrs ago)
NOT AVL
--
(3 hrs ago)
18 May, Thu
AVL7
100%
(1 day ago)
RAC 1
100%
(1 day ago)
AVL131
100%
(1 day ago)
GNWL45
92%
(3 hrs ago)
NOT AVL
--
(3 hrs ago)
19 May, Fri
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL
100%
(1 day ago)
AVL94
100%
(1 day ago)
GNWL48
92%
(3 hrs ago)
NOT AVL
--
(3 hrs ago)
20 May, Sat
AVL3
100%
(1 day ago)
RAC 8
100%
(1 day ago)
RAC 31
100%
(1 day ago)
GNWL57
91%
(3 hrs ago)
NOT AVL
--
(3 hrs ago)
21 May, Sun
check
check
check
GNWL49
91%
(1 day ago)
check
22 May, Mon
check
check
check
GNWL40
93%
(1 day ago)
check
23 May, Tue
check
check
check
GNWL44
92%
(1 day ago)
check
24 May, Wed
check
check
check
GNWL42
93%
(1 day ago)
check
25 May, Thu
check
check
check
GNWL39
93%
(1 day ago)
check
26 May, Fri
check
check
check
GNWL39
93%
(1 day ago)
check
27 May, Sat
check
check
check
GNWL44
93%
(1 day ago)
check
28 May, Sun
check
check
check
GNWL46
92%
(1 day ago)
check
29 May, Mon
check
check
check
GNWL35
93%
(1 day ago)
check
30 May, Tue
check
check
check
GNWL42
92%
(1 day ago)
check
31 May, Wed
check
check
check
GNWL49
92%
(1 day ago)
check
1 Jun, Thu
check
check
check
GNWL46
93%
(1 day ago)
check
2 Jun, Fri
check
check
check
GNWL61
88%
(1 day ago)
check
3 Jun, Sat
check
check
check
GNWL60
92%
(1 day ago)
check
4 Jun, Sun
check
check
check
GNWL75
86%
(1 day ago)
check
5 Jun, Mon
check
check
RAC 46
100%
(1 day ago)
GNWL56
91%
(1 day ago)
check
6 Jun, Tue
check
check
RAC 8
100%
(1 day ago)
GNWL44
93%
(1 day ago)
check
7 Jun, Wed
check
check
RAC 1
100%
(1 day ago)
GNWL36
93%
(1 day ago)
check
8 Jun, Thu
check
check
AVL66
100%
(1 day ago)
GNWL40
93%
(1 day ago)
check
9 Jun, Fri
check
check
AVL37
100%
(1 day ago)
GNWL37
93%
(1 day ago)
check
10 Jun, Sat
check
check
RAC 40
100%
(1 day ago)
GNWL46
93%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
11 Jun, Sun
check
check
RAC 20
100%
(1 day ago)
GNWL36
93%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
12 Jun, Mon
check
check
AVL113
100%
(1 day ago)
GNWL31
94%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
13 Jun, Tue
check
check
AVL144
100%
(1 day ago)
GNWL24
94%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
14 Jun, Wed
check
check
AVL102
100%
(1 day ago)
GNWL22
94%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
15 Jun, Thu
check
check
AVL53
100%
(1 day ago)
GNWL28
94%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
16 Jun, Fri
check
check
AVL146
100%
(1 day ago)
GNWL35
93%
(1 day ago)
check
17 Jun, Sat
check
check
RAC 2
100%
(1 day ago)
GNWL23
94%
(1 day ago)
check
18 Jun, Sun
check
check
AVL107
100%
(1 day ago)
GNWL20
94%
(1 day ago)
check
19 Jun, Mon
check
check
AVL165
100%
(1 day ago)
GNWL13
94%
(1 day ago)
check
20 Jun, Tue
check
check
AVL142
100%
(1 day ago)
GNWL18
94%
(1 day ago)
check
21 Jun, Wed
check
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL144
100%
(1 day ago)
GNWL1
95%
(1 day ago)
check
22 Jun, Thu
check
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL161
100%
(1 day ago)
RAC 65
100%
(1 day ago)
check
23 Jun, Fri
check
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL146
100%
(1 day ago)
RAC 58
100%
(1 day ago)
check
24 Jun, Sat
check
RAC 12
100%
(1 day ago)
AVL29
100%
(1 day ago)
GNWL15
94%
(1 day ago)
check
25 Jun, Sun
check
RAC9
100%
(1 day ago)
AVL47
100%
(1 day ago)
GNWL11
94%
(1 day ago)
check
26 Jun, Mon
check
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL150
100%
(1 day ago)
GNWL4
94%
(1 day ago)
check
27 Jun, Tue
check
check
AVL163
100%
(1 day ago)
GNWL7
94%
(1 day ago)
check
28 Jun, Wed
check
check
check
GNWL8
94%
(1 day ago)
check
29 Jun, Thu
check
check
check
GNWL5
94%
(1 day ago)
check
30 Jun, Fri
check
check
check
GNWL15
94%
(1 day ago)
check
1 Jul, Sat
check
check
check
check
check
2 Jul, Sun
check
check
check
check
check
3 Jul, Mon
check
check
check
check
check
4 Jul, Tue
check
check
check
check
check
5 Jul, Wed
check
check
check
check
check
6 Jul, Thu
check
check
check
check
check
7 Jul, Fri
check
check
check
check
check
8 Jul, Sat
check
check
check
check
check
9 Jul, Sun
check
check
check
check
check
10 Jul, Mon
check
check
check
check
check
11 Jul, Tue
check
check
check
check
check
12 Jul, Wed
check
check
check
check
check
13 Jul, Thu
check
check
check
check
check
14 Jul, Fri
check
check
check
check
check
15 Jul, Sat
check
check
check
check
check
16 Jul, Sun
check
check
check
check
check
17 Jul, Mon
check
check
check
check
check
18 Jul, Tue
AVL 8#
100%
(1 day ago)
AVL 19#
100%
(1 day ago)
AVL 211#
100%
(1 day ago)
AVL 153#
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
19 Jul, Wed
check
check
check
check
check
20 Jul, Thu
check
check
check
check
check

12553 VAISHALI EXP train info

VAISHALI EXP (12553) runs from Saharsa Jn (SHC) to New Delhi (NDLS).It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL), second seater (2S).It is a superfast train and covers a distance of 1288 kms in 23 hr 40 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 24 halts.This train runs with an LHB Rake and also has a pantry car.Final chart for 12553 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.
Book Train Ticket

Book your train tickets with Trainman

From Station
To Station
calender_icon Date
Search Trains