Seat Availability: 12553 - Vaishali SF Express

Runs Daily
Class - 1A 2A 3A SL 2S
close
Date1A
₹ 3410
2A
₹ 2225
3A
₹ 1415
SL
₹ 595
2S
₹ 355
27 May, Fri
DEPARTED
--
(12 hrs ago)
DEPARTED
--
(2 hrs ago)
DEPARTED
--
(24 min ago)
DEPARTED
--
(49 min ago)
DEPARTED
--
(8 hrs ago)
28 May, Sat
GNWL11
81%
(52 min ago)
GNWL20
60%
(6 min ago)
GNWL68
24%
(24 min ago)
GNWL394
3%
(34 min ago)
GNWL138
10%
(52 min ago)
29 May, Sun
GNWL6
75%
(52 min ago)
GNWL31
53%
(6 min ago)
GNWL44
34%
(24 min ago)
GNWL267
5%
(34 min ago)
GNWL123
14%
(52 min ago)
30 May, Mon
GNWL6
88%
(50 min ago)
GNWL25
78%
(6 min ago)
GNWL40
42%
(24 min ago)
GNWL230
6%
(34 min ago)
GNWL80
27%
(52 min ago)
31 May, Tue
GNWL3
91%
(50 min ago)
GNWL21
83%
(6 min ago)
GNWL42
39%
(24 min ago)
GNWL158
16%
(34 min ago)
GNWL80
26%
(52 min ago)
1 Jun, Wed
GNWL4
91%
(50 min ago)
GNWL28
75%
(6 min ago)
GNWL56
36%
(24 min ago)
GNWL252
5%
(34 min ago)
GNWL89
27%
(52 min ago)
2 Jun, Thu
GNWL7
89%
(50 min ago)
GNWL21
84%
(6 min ago)
GNWL52
38%
(34 min ago)
GNWL168
14%
(34 min ago)
GNWL66
39%
(52 min ago)
3 Jun, Fri
GNWL3
91%
(50 min ago)
GNWL23
82%
(4 hrs ago)
GNWL49
38%
(50 min ago)
GNWL169
15%
(51 min ago)
GNWL56
55%
(14 hrs ago)
4 Jun, Sat
GNWL7
89%
(50 min ago)
GNWL24
76%
(4 hrs ago)
GNWL61
33%
(50 min ago)
GNWL153
20%
(51 min ago)
GNWL69
34%
(14 hrs ago)
5 Jun, Sun
GNWL8
84%
(1 day ago)
GNWL21
81%
(4 hrs ago)
GNWL43
39%
(1 hr ago)
GNWL215
9%
(4 hrs ago)
GNWL85
31%
(14 hrs ago)
6 Jun, Mon
GNWL3
92%
(2 hrs ago)
GNWL13
89%
(2 hrs ago)
GNWL41
47%
(1 hr ago)
GNWL125
30%
(4 hrs ago)
GNWL59
50%
(14 hrs ago)
7 Jun, Tue
GNWL2
92%
(2 hrs ago)
GNWL24
81%
(2 hrs ago)
GNWL38
46%
(1 hr ago)
GNWL119
31%
(4 hrs ago)
GNWL66
43%
(6 hrs ago)
8 Jun, Wed
GNWL4
92%
(2 hrs ago)
GNWL16
88%
(2 hrs ago)
GNWL38
54%
(1 day ago)
GNWL121
31%
(7 hrs ago)
GNWL81
34%
(6 hrs ago)
9 Jun, Thu
GNWL1
93%
(2 hrs ago)
GNWL11
90%
(2 hrs ago)
GNWL32
64%
(20 hrs ago)
GNWL121
34%
(7 hrs ago)
GNWL43
82%
(6 hrs ago)
10 Jun, Fri
GNWL4
91%
(2 hrs ago)
GNWL20
85%
(2 hrs ago)
GNWL29
67%
(14 hrs ago)
GNWL120
30%
(7 hrs ago)
GNWL33
87%
(6 hrs ago)
11 Jun, Sat
GNWL6
90%
(2 hrs ago)
GNWL17
84%
(2 hrs ago)
GNWL29
55%
(14 hrs ago)
GNWL97
48%
(7 hrs ago)
GNWL46
77%
(6 hrs ago)
12 Jun, Sun
GNWL4
90%
(22 hrs ago)
GNWL11
89%
(2 hrs ago)
GNWL39
51%
(14 hrs ago)
GNWL92
60%
(10 hrs ago)
GNWL31
86%
(6 hrs ago)
13 Jun, Mon
GNWL3
93%
(22 hrs ago)
GNWL13
90%
(2 hrs ago)
GNWL24
83%
(14 hrs ago)
GNWL84
58%
(10 hrs ago)
GNWL16
91%
(1 day ago)
14 Jun, Tue
GNWL3
93%
(6 hrs ago)
GNWL11
91%
(2 hrs ago)
GNWL23
79%
(14 hrs ago)
GNWL78
53%
(6 hrs ago)
GNWL14
91%
(6 hrs ago)
15 Jun, Wed
GNWL1
93%
(6 hrs ago)
GNWL11
91%
(2 hrs ago)
GNWL18
87%
(14 hrs ago)
GNWL92
48%
(6 hrs ago)
GNWL17
91%
(6 hrs ago)
16 Jun, Thu
GNWL1
93%
(6 hrs ago)
GNWL11
91%
(2 hrs ago)
GNWL17
90%
(1 day ago)
GNWL72
70%
(6 hrs ago)
GNWL8
92%
(6 hrs ago)
17 Jun, Fri
GNWL2
93%
(6 hrs ago)
GNWL4
92%
(6 hrs ago)
GNWL23
83%
(1 day ago)
GNWL71
76%
(6 hrs ago)
GNWL2
92%
(6 hrs ago)
18 Jun, Sat
GNWL6
92%
(6 hrs ago)
GNWL8
90%
(6 hrs ago)
GNWL15
85%
(1 day ago)
GNWL77
79%
(6 hrs ago)
GNWL6
92%
(6 hrs ago)
19 Jun, Sun
GNWL3
91%
(6 hrs ago)
GNWL7
91%
(6 hrs ago)
GNWL19
87%
(1 day ago)
GNWL83
73%
(6 hrs ago)
AVL72
100%
(6 hrs ago)
20 Jun, Mon
AVL1
100%
(19 hrs ago)
GNWL6
92%
(1 day ago)
GNWL12
91%
(1 day ago)
GNWL69
75%
(7 hrs ago)
AVL100
100%
(1 day ago)
21 Jun, Tue
GNWL1
93%
(19 hrs ago)
check
check
GNWL55
84%
(7 hrs ago)
AVL145
100%
(1 day ago)
22 Jun, Wed
AVL1
100%
(19 hrs ago)
check
check
GNWL48
89%
(7 hrs ago)
AVL136
100%
(1 day ago)
23 Jun, Thu
check
check
check
GNWL50
87%
(10 hrs ago)
AVL147
100%
(1 day ago)
24 Jun, Fri
check
check
check
GNWL54
88%
(20 hrs ago)
AVL144
100%
(1 day ago)
25 Jun, Sat
check
check
check
GNWL68
84%
(20 hrs ago)
AVL101
100%
(1 day ago)
26 Jun, Sun
GNWL5
92%
(1 day ago)
GNWL12
90%
(10 hrs ago)
check
GNWL50
88%
(20 hrs ago)
AVL135
100%
(1 day ago)
27 Jun, Mon
GNWL1
93%
(1 day ago)
GNWL5
93%
(10 hrs ago)
check
GNWL48
89%
(20 hrs ago)
AVL134
100%
(1 day ago)
28 Jun, Tue
AVL1
100%
(1 day ago)
RAC 11
100%
(10 hrs ago)
RAC 16
100%
(1 day ago)
GNWL50
90%
(20 hrs ago)
AVL131
100%
(1 day ago)
29 Jun, Wed
AVL
100%
(1 day ago)
RAC 5
100%
(10 hrs ago)
RAC 19
100%
(14 hrs ago)
GNWL46
91%
(1 day ago)
AVL137
100%
(1 day ago)
30 Jun, Thu
GNWL2
93%
(16 hrs ago)
RAC 6
100%
(10 hrs ago)
RAC 11
100%
(14 hrs ago)
GNWL46
90%
(1 day ago)
AVL114
100%
(19 min ago)
1 Jul, Fri
AVL2
100%
(16 hrs ago)
RAC12
100%
(10 hrs ago)
AVL22
100%
(14 hrs ago)
GNWL31
92%
(12 hrs ago)
NOT AVL
--
(19 min ago)
2 Jul, Sat
GNWL2
93%
(16 hrs ago)
GNWL5
92%
(14 hrs ago)
RAC 40
100%
(14 hrs ago)
GNWL42
91%
(12 hrs ago)
NOT AVL
--
(19 min ago)
3 Jul, Sun
GNWL1
93%
(16 hrs ago)
RAC 3
100%
(14 hrs ago)
AVL32
100%
(14 hrs ago)
GNWL23
92%
(12 hrs ago)
NOT AVL
--
(19 min ago)
4 Jul, Mon
GNWL1
94%
(16 hrs ago)
AVL5
100%
(14 hrs ago)
AVL114
100%
(14 hrs ago)
GNWL18
93%
(12 hrs ago)
NOT AVL
--
(19 min ago)
5 Jul, Tue
AVL3
100%
(16 hrs ago)
AVL5
100%
(1 day ago)
AVL88
100%
(16 hrs ago)
GNWL12
93%
(12 hrs ago)
NOT AVL
--
(19 min ago)
6 Jul, Wed
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL150
100%
(16 hrs ago)
GNWL4
94%
(12 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
7 Jul, Thu
AVL5
100%
(1 day ago)
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL165
100%
(1 day ago)
RAC 64
100%
(12 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
8 Jul, Fri
AVL7
100%
(1 day ago)
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL170
100%
(1 day ago)
RAC 54
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
9 Jul, Sat
GNWL1
94%
(1 day ago)
RAC 4
100%
(1 day ago)
AVL121
100%
(1 day ago)
RAC 64
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
10 Jul, Sun
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL4
100%
(1 day ago)
check
RAC79
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
11 Jul, Mon
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL2
100%
(1 day ago)
check
RAC 60
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
12 Jul, Tue
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL154
100%
(1 day ago)
RAC 62
100%
(1 day ago)
check
13 Jul, Wed
AVL8
100%
(1 day ago)
RAC 3
100%
(1 day ago)
AVL128
100%
(1 day ago)
RAC 65
100%
(1 day ago)
check
14 Jul, Thu
GNWL4
94%
(1 day ago)
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL111
100%
(1 day ago)
RAC 80
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
15 Jul, Fri
AVL7
100%
(1 day ago)
AVL1
100%
(1 day ago)
AVL146
100%
(1 day ago)
RAC 70
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
16 Jul, Sat
GNWL1
94%
(1 day ago)
RAC 3
100%
(1 day ago)
AVL80
100%
(1 day ago)
GNWL11
94%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
17 Jul, Sun
AVL8
100%
(1 day ago)
RAC 2
100%
(1 day ago)
AVL127
100%
(1 day ago)
GNWL11
93%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
18 Jul, Mon
AVL7
100%
(1 day ago)
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL172
100%
(1 day ago)
RAC 65
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
19 Jul, Tue
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL14
100%
(1 day ago)
AVL184
100%
(1 day ago)
RAC 32
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
20 Jul, Wed
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL164
100%
(1 day ago)
RAC 40
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
21 Jul, Thu
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL17
100%
(1 day ago)
AVL195
100%
(1 day ago)
check
NOT AVL
--
(1 day ago)
22 Jul, Fri
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL194
100%
(1 day ago)
check
NOT AVL
--
(1 day ago)
23 Jul, Sat
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL187
100%
(1 day ago)
check
NOT AVL
--
(1 day ago)
24 Jul, Sun
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL9
100%
(1 day ago)
AVL187
100%
(1 day ago)
check
NOT AVL
--
(1 day ago)
25 Jul, Mon
check
AVL17
100%
(1 day ago)
AVL200
100%
(1 day ago)
AVL25
100%
(20 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
26 Jul, Tue
check
AVL9
100%
(1 day ago)
AVL202
100%
(1 day ago)
AVL90
100%
(20 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
27 Jul, Wed
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL206
100%
(1 day ago)
AVL88
100%
(20 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
28 Jul, Thu
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL196
100%
(1 day ago)
AVL90
100%
(20 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
29 Jul, Fri
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL206
100%
(1 day ago)
AVL120
100%
(19 min ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
30 Jul, Sat
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL10
100%
(1 day ago)
AVL190
100%
(1 day ago)
AVL54
100%
(19 min ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
31 Jul, Sun
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL19
100%
(1 day ago)
AVL206
100%
(1 day ago)
AVL109
100%
(19 min ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
1 Aug, Mon
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL203
100%
(1 day ago)
AVL124
100%
(19 min ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
2 Aug, Tue
check
AVL19
100%
(1 day ago)
AVL199
100%
(1 day ago)
AVL115
100%
(19 min ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
3 Aug, Wed
check
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL197
100%
(1 day ago)
AVL138
100%
(19 min ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
4 Aug, Thu
check
AVL17
100%
(1 day ago)
AVL201
100%
(1 day ago)
AVL135
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
5 Aug, Fri
check
AVL19
100%
(1 day ago)
AVL204
100%
(1 day ago)
AVL119
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
6 Aug, Sat
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL188
100%
(1 day ago)
AVL111
100%
(1 day ago)
check
7 Aug, Sun
AVL7
100%
(1 day ago)
AVL10
100%
(1 day ago)
AVL193
100%
(1 day ago)
AVL113
100%
(1 day ago)
check
8 Aug, Mon
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL205
100%
(1 day ago)
AVL102
100%
(1 day ago)
check
9 Aug, Tue
AVL7
100%
(1 day ago)
AVL14
100%
(1 day ago)
AVL204
100%
(1 day ago)
check
NOT AVL
--
(1 day ago)
10 Aug, Wed
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL9
100%
(1 day ago)
AVL197
100%
(1 day ago)
check
NOT AVL
--
(1 day ago)
11 Aug, Thu
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL17
100%
(1 day ago)
AVL198
100%
(1 day ago)
check
NOT AVL
--
(1 day ago)
12 Aug, Fri
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL19
100%
(1 day ago)
AVL189
100%
(1 day ago)
check
NOT AVL
--
(1 day ago)
13 Aug, Sat
AVL5
100%
(1 day ago)
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL186
100%
(1 day ago)
AVL10
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
14 Aug, Sun
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL172
100%
(1 day ago)
AVL41
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
15 Aug, Mon
AVL1
100%
(1 day ago)
AVL3
100%
(1 day ago)
check
AVL29
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
16 Aug, Tue
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL17
100%
(1 day ago)
check
AVL65
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
17 Aug, Wed
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL16
100%
(1 day ago)
check
AVL131
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
18 Aug, Thu
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL17
100%
(1 day ago)
check
AVL128
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
19 Aug, Fri
AVL8
100%
(1 day ago)
check
AVL198
100%
(1 day ago)
check
NOT AVL
--
(1 day ago)
20 Aug, Sat
AVL8
100%
(1 day ago)
check
AVL202
100%
(1 day ago)
check
check
21 Aug, Sun
AVL8
100%
(1 day ago)
check
AVL193
100%
(1 day ago)
check
check
22 Aug, Mon
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL19
100%
(1 day ago)
AVL201
100%
(1 day ago)
AVL131
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
23 Aug, Tue
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL19
100%
(1 day ago)
AVL204
100%
(1 day ago)
AVL136
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
24 Aug, Wed
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL210
100%
(1 day ago)
AVL139
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
25 Aug, Thu
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL19
100%
(1 day ago)
AVL207
100%
(1 day ago)
AVL140
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
26 Aug, Fri
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL14
100%
(1 day ago)
AVL206
100%
(1 day ago)
AVL147
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
27 Aug, Sat
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL15
100%
(1 day ago)
AVL208
100%
(1 day ago)
AVL126
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
28 Aug, Sun
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL19
100%
(1 day ago)
AVL211
100%
(1 day ago)
check
NOT AVL
--
(1 day ago)
29 Aug, Mon
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL19
100%
(1 day ago)
AVL199
100%
(1 day ago)
check
NOT AVL
--
(1 day ago)
30 Aug, Tue
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL19
100%
(1 day ago)
AVL211
100%
(1 day ago)
AVL144
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
31 Aug, Wed
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL14
100%
(1 day ago)
AVL203
100%
(1 day ago)
AVL138
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
1 Sep, Thu
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL210
100%
(1 day ago)
AVL144
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
2 Sep, Fri
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL19
100%
(1 day ago)
AVL204
100%
(1 day ago)
AVL147
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
3 Sep, Sat
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL19
100%
(1 day ago)
AVL207
100%
(1 day ago)
AVL133
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
4 Sep, Sun
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL15
100%
(1 day ago)
AVL210
100%
(1 day ago)
AVL116
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
5 Sep, Mon
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL19
100%
(1 day ago)
AVL208
100%
(1 day ago)
AVL142
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
6 Sep, Tue
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL19
100%
(1 day ago)
AVL209
100%
(1 day ago)
AVL149
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
7 Sep, Wed
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL19
100%
(1 day ago)
AVL210
100%
(1 day ago)
AVL151
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
8 Sep, Thu
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL19
100%
(1 day ago)
AVL211
100%
(1 day ago)
AVL150
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
9 Sep, Fri
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL211
100%
(7 hrs ago)
check
NOT AVL
--
(1 day ago)
10 Sep, Sat
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL19
100%
(1 day ago)
AVL208
100%
(7 hrs ago)
check
NOT AVL
--
(1 day ago)
11 Sep, Sun
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL19
100%
(1 day ago)
AVL204
100%
(7 hrs ago)
AVL152
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
12 Sep, Mon
check
check
AVL209
100%
(7 hrs ago)
AVL148
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
13 Sep, Tue
check
check
AVL210
100%
(7 hrs ago)
AVL151
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
14 Sep, Wed
check
check
AVL211
100%
(7 hrs ago)
AVL151
100%
(1 day ago)
check
15 Sep, Thu
check
check
check
AVL149
100%
(1 day ago)
check
16 Sep, Fri
check
check
check
AVL146
100%
(1 day ago)
check
17 Sep, Sat
check
check
check
AVL133
100%
(1 day ago)
check
18 Sep, Sun
check
check
check
AVL148
100%
(1 day ago)
check
19 Sep, Mon
check
check
check
AVL152
100%
(1 day ago)
check
20 Sep, Tue
check
check
check
AVL151
100%
(1 day ago)
check
21 Sep, Wed
check
check
check
AVL153
100%
(1 day ago)
check
22 Sep, Thu
check
AVL19
100%
(4 hrs ago)
check
AVL153
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(4 hrs ago)
23 Sep, Fri
check
AVL19
100%
(4 hrs ago)
AVL211
100%
(4 hrs ago)
AVL152
100%
(4 hrs ago)
NOT AVL
--
(4 hrs ago)
24 Sep, Sat
check
check
check
check
check
25 Sep, Sun
check
check
check
check
check

12553 Vaishali SF Express train info

Vaishali SF Express (12553) runs from Saharsa Jn (SHC) to New Delhi (NDLS).It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL), second seater (2S).It is a superfast train and covers a distance of 1288 kms in 23 hr 39 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 24 halts.This train runs with an LHB Rake and also has a pantry car.Final chart for 12553 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.