Seat Availability: 12368 - VIKRAMSHILA EXP

Runs Daily
Class - 1A 2A 3A 3E SL
close
Date 1A
₹ 3640
2A
₹ 2150
3A
₹ 1505
3E
₹ 1410
SL
₹ 575
16 Apr, Tue
DEPARTED
--
(4 hrs ago)
DEPARTED
--
(4 hrs ago)
DEPARTED
--
(4 hrs ago)
DEPARTED
--
(4 hrs ago)
DEPARTED
--
(4 hrs ago)
17 Apr, Wed
GNWL11
49%
(1 hr ago)
GNWL49
25%
(4 hrs ago)
GNWL136
3%
(4 hrs ago)
GNWL57
76%
(3 hrs ago)
REGRET
--
(1 hr ago)
18 Apr, Thu
GNWL9
54%
(1 hr ago)
GNWL30
44%
(4 hrs ago)
GNWL73
21%
(4 hrs ago)
GNWL41
85%
(56 min ago)
GNWL400
--
(1 hr ago)
19 Apr, Fri
GNWL10
51%
(1 hr ago)
GNWL37
36%
(4 hrs ago)
GNWL83
15%
(4 hrs ago)
GNWL44
78%
(56 min ago)
GNWL376
--
(1 hr ago)
20 Apr, Sat
GNWL8
53%
(1 hr ago)
GNWL36
37%
(4 hrs ago)
GNWL85
14%
(4 hrs ago)
GNWL48
77%
(56 min ago)
GNWL352
--
(1 hr ago)
21 Apr, Sun
GNWL2
57%
(1 hr ago)
GNWL41
31%
(4 hrs ago)
GNWL86
13%
(4 hrs ago)
GNWL29
86%
(56 min ago)
GNWL240
0%
(1 hr ago)
22 Apr, Mon
GNWL3
60%
(1 hr ago)
GNWL17
57%
(1 day ago)
GNWL47
42%
(8 hrs ago)
GNWL28
90%
(56 min ago)
GNWL208
0%
(1 hr ago)
23 Apr, Tue
GNWL3
61%
(1 day ago)
GNWL24
52%
(1 day ago)
GNWL41
48%
(9 hrs ago)
GNWL19
91%
(56 min ago)
GNWL177
0%
(1 hr ago)
24 Apr, Wed
GNWL5
60%
(1 day ago)
GNWL14
61%
(1 day ago)
GNWL40
50%
(9 hrs ago)
GNWL28
91%
(4 hrs ago)
GNWL145
1%
(1 hr ago)
25 Apr, Thu
GNWL5
60%
(1 day ago)
GNWL16
59%
(1 day ago)
GNWL42
48%
(9 hrs ago)
GNWL19
92%
(4 hrs ago)
GNWL110
5%
(1 day ago)
26 Apr, Fri
GNWL2
61%
(1 day ago)
GNWL20
55%
(1 day ago)
GNWL33
55%
(9 hrs ago)
GNWL19
90%
(4 hrs ago)
GNWL125
2%
(1 day ago)
27 Apr, Sat
GNWL8
56%
(2 hrs ago)
GNWL21
54%
(1 day ago)
GNWL43
46%
(9 hrs ago)
GNWL13
91%
(2 hrs ago)
GNWL74
27%
(1 day ago)
28 Apr, Sun
GNWL3
61%
(2 hrs ago)
GNWL17
58%
(1 day ago)
GNWL25
63%
(1 day ago)
GNWL14
91%
(2 hrs ago)
GNWL63
40%
(1 day ago)
29 Apr, Mon
GNWL1
64%
(2 hrs ago)
GNWL4
73%
(1 day ago)
GNWL13
78%
(1 day ago)
GNWL8
93%
(2 hrs ago)
GNWL56
49%
(1 day ago)
30 Apr, Tue
GNWL4
62%
(2 hrs ago)
GNWL5
73%
(1 day ago)
GNWL12
79%
(9 hrs ago)
GNWL5
93%
(2 hrs ago)
GNWL49
58%
(1 day ago)
1 May, Wed
GNWL1
65%
(2 hrs ago)
GNWL5
73%
(1 day ago)
GNWL2
88%
(4 hrs ago)
GNWL5
93%
(2 hrs ago)
GNWL47
61%
(1 day ago)
2 May, Thu
GNWL1
66%
(2 hrs ago)
GNWL1
78%
(1 day ago)
RAC 19
100%
(4 hrs ago)
GNWL1
94%
(2 hrs ago)
GNWL39
69%
(16 hrs ago)
3 May, Fri
GNWL1
65%
(1 day ago)
GNWL2
75%
(1 day ago)
RAC 21
100%
(4 hrs ago)
RAC 4
100%
(3 hrs ago)
GNWL22
82%
(16 hrs ago)
4 May, Sat
GNWL1
65%
(1 day ago)
GNWL2
76%
(1 day ago)
GNWL2
87%
(3 hrs ago)
GNWL2
92%
(3 hrs ago)
GNWL30
78%
(16 hrs ago)
5 May, Sun
GNWL3
64%
(1 day ago)
GNWL8
69%
(52 min ago)
GNWL4
86%
(3 hrs ago)
GNWL2
93%
(3 hrs ago)
GNWL49
61%
(1 hr ago)
6 May, Mon
GNWL1
69%
(1 day ago)
GNWL6
74%
(52 min ago)
RAC 18
100%
(3 hrs ago)
RAC 1
100%
(3 hrs ago)
GNWL26
81%
(1 hr ago)
7 May, Tue
check
GNWL5
76%
(52 min ago)
RAC 13
100%
(3 hrs ago)
RAC 7
100%
(3 hrs ago)
GNWL26
81%
(1 hr ago)
8 May, Wed
check
GNWL3
78%
(52 min ago)
RAC 4
100%
(3 hrs ago)
AVL7
100%
(3 hrs ago)
GNWL19
85%
(1 hr ago)
9 May, Thu
check
GNWL3
79%
(52 min ago)
AVL40
100%
(3 hrs ago)
AVL15
100%
(3 hrs ago)
GNWL31
79%
(1 hr ago)
10 May, Fri
check
GNWL14
64%
(52 min ago)
AVL23
100%
(1 day ago)
AVL2
100%
(1 day ago)
GNWL23
84%
(1 hr ago)
11 May, Sat
check
GNWL13
67%
(1 day ago)
GNWL6
87%
(1 day ago)
GNWL3
93%
(1 day ago)
GNWL44
71%
(13 hrs ago)
12 May, Sun
check
GNWL3
79%
(1 day ago)
RAC27
100%
(1 day ago)
GNWL2
93%
(1 day ago)
GNWL27
83%
(13 hrs ago)
13 May, Mon
check
RAC 2
100%
(1 day ago)
AVL51
100%
(1 day ago)
AVL1
100%
(8 hrs ago)
GNWL17
87%
(1 day ago)
14 May, Tue
check
RAC 1
100%
(1 day ago)
AVL74
100%
(1 day ago)
AVL23
100%
(8 hrs ago)
GNWL21
86%
(1 day ago)
15 May, Wed
check
GNWL1
84%
(1 day ago)
AVL45
100%
(1 day ago)
AVL2
100%
(8 hrs ago)
GNWL22
86%
(1 day ago)
16 May, Thu
check
GNWL1
84%
(21 hrs ago)
AVL50
100%
(1 day ago)
AVL21
100%
(8 hrs ago)
GNWL14
88%
(1 day ago)
17 May, Fri
check
GNWL2
82%
(21 hrs ago)
RAC 1
100%
(1 day ago)
AVL11
100%
(8 hrs ago)
GNWL18
88%
(1 day ago)
18 May, Sat
check
GNWL7
78%
(21 hrs ago)
GNWL6
89%
(1 day ago)
GNWL3
93%
(8 hrs ago)
check
19 May, Sun
check
GNWL5
80%
(21 hrs ago)
RAC37
100%
(8 hrs ago)
RAC 5
100%
(8 hrs ago)
GNWL13
89%
(1 day ago)
20 May, Mon
check
GNWL3
84%
(21 hrs ago)
AVL10
100%
(8 hrs ago)
AVL11
100%
(8 hrs ago)
GNWL8
90%
(1 day ago)
21 May, Tue
check
GNWL2
85%
(8 hrs ago)
AVL36
100%
(8 hrs ago)
AVL10
100%
(8 hrs ago)
RAC126
100%
(1 day ago)
22 May, Wed
check
GNWL1
86%
(8 hrs ago)
AVL45
100%
(8 hrs ago)
AVL21
100%
(8 hrs ago)
RAC97
100%
(1 day ago)
23 May, Thu
check
GNWL1
84%
(8 hrs ago)
AVL22
100%
(8 hrs ago)
check
RAC 72
100%
(1 day ago)
24 May, Fri
check
GNWL6
81%
(8 hrs ago)
AVL1
100%
(5 hrs ago)
check
RAC 61
100%
(1 day ago)
25 May, Sat
check
GNWL10
78%
(8 hrs ago)
GNWL8
90%
(5 hrs ago)
GNWL4
94%
(4 hrs ago)
RAC112
100%
(11 hrs ago)
26 May, Sun
check
GNWL8
80%
(8 hrs ago)
GNWL4
92%
(5 hrs ago)
GNWL4
94%
(4 hrs ago)
RAC111
100%
(11 hrs ago)
27 May, Mon
check
GNWL3
87%
(21 hrs ago)
AVL24
100%
(5 hrs ago)
AVL15
100%
(4 hrs ago)
RAC 54
100%
(11 hrs ago)
28 May, Tue
check
GNWL9
82%
(21 hrs ago)
AVL55
100%
(5 hrs ago)
AVL18
100%
(4 hrs ago)
RAC 47
100%
(11 hrs ago)
29 May, Wed
check
GNWL11
81%
(21 hrs ago)
AVL55
100%
(5 hrs ago)
AVL26
100%
(4 hrs ago)
RAC 45
100%
(11 hrs ago)
30 May, Thu
check
GNWL11
81%
(21 hrs ago)
AVL62
100%
(20 hrs ago)
AVL4
100%
(4 hrs ago)
RAC 53
100%
(11 hrs ago)
31 May, Fri
check
GNWL7
83%
(21 hrs ago)
AVL30
100%
(20 hrs ago)
check
check
1 Jun, Sat
check
GNWL7
84%
(21 hrs ago)
GNWL12
90%
(20 hrs ago)
check
check
2 Jun, Sun
check
GNWL10
82%
(21 hrs ago)
GNWL2
94%
(20 hrs ago)
GNWL1
94%
(13 hrs ago)
check
3 Jun, Mon
check
GNWL5
87%
(21 hrs ago)
AVL32
100%
(1 day ago)
AVL16
100%
(13 hrs ago)
check
4 Jun, Tue
check
check
AVL61
100%
(1 day ago)
AVL22
100%
(13 hrs ago)
check
5 Jun, Wed
check
GNWL1
90%
(8 hrs ago)
check
AVL17
100%
(13 hrs ago)
check
6 Jun, Thu
check
RAC 5
100%
(8 hrs ago)
check
AVL19
100%
(13 hrs ago)
check
7 Jun, Fri
check
GNWL7
86%
(8 hrs ago)
check
AVL17
100%
(13 hrs ago)
RAC 61
100%
(1 day ago)
8 Jun, Sat
check
GNWL10
84%
(8 hrs ago)
check
RAC 4
100%
(1 day ago)
GNWL42
86%
(1 day ago)
9 Jun, Sun
check
GNWL3
89%
(8 hrs ago)
check
GNWL3
94%
(1 day ago)
GNWL72
66%
(1 day ago)
10 Jun, Mon
check
GNWL4
90%
(8 hrs ago)
GNWL5
95%
(1 day ago)
GNWL4
94%
(1 day ago)
GNWL80
58%
(1 day ago)
11 Jun, Tue
check
RAC 2
100%
(1 day ago)
GNWL10
94%
(1 day ago)
GNWL5
94%
(1 day ago)
GNWL86
52%
(1 day ago)
12 Jun, Wed
check
GNWL5
90%
(1 day ago)
GNWL18
91%
(1 day ago)
GNWL11
94%
(1 day ago)
GNWL96
41%
(1 day ago)
13 Jun, Thu
check
GNWL14
85%
(1 day ago)
GNWL33
80%
(1 day ago)
GNWL9
94%
(1 day ago)
GNWL100
38%
(1 day ago)
14 Jun, Fri
check
GNWL17
80%
(8 hrs ago)
GNWL46
64%
(1 day ago)
GNWL19
94%
(1 day ago)
GNWL106
32%
(1 day ago)
15 Jun, Sat
check
GNWL20
78%
(8 hrs ago)
GNWL50
61%
(1 day ago)
GNWL20
94%
(1 day ago)
GNWL108
31%
(1 day ago)
16 Jun, Sun
check
GNWL6
89%
(8 hrs ago)
check
RAC 3
100%
(1 day ago)
RAC 64
100%
(1 day ago)
17 Jun, Mon
check
RAC 4
100%
(8 hrs ago)
check
AVL29
100%
(1 day ago)
RAC 16
100%
(1 day ago)
18 Jun, Tue
GNWL1
88%
(1 day ago)
RAC 1
100%
(8 hrs ago)
check
check
AVL99
100%
(1 day ago)
19 Jun, Wed
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL25
100%
(7 hrs ago)
AVL136
100%
(1 day ago)
check
AVL223
100%
(1 day ago)
20 Jun, Thu
AVL6
100%
(7 hrs ago)
AVL25
100%
(6 hrs ago)
AVL116
100%
(1 day ago)
check
AVL91
100%
(1 day ago)
21 Jun, Fri
AVL2
100%
(7 hrs ago)
AVL22
100%
(6 hrs ago)
AVL114
100%
(1 day ago)
check
AVL215
100%
(1 day ago)
22 Jun, Sat
AVL3
100%
(7 hrs ago)
AVL14
100%
(6 hrs ago)
AVL115
100%
(1 day ago)
check
AVL208
100%
(1 day ago)
23 Jun, Sun
AVL4
100%
(7 hrs ago)
AVL17
100%
(6 hrs ago)
AVL121
100%
(1 day ago)
check
check
24 Jun, Mon
AVL6
100%
(7 hrs ago)
AVL37
100%
(6 hrs ago)
AVL133
100%
(1 day ago)
check
check
25 Jun, Tue
AVL4
100%
(7 hrs ago)
AVL32
100%
(6 hrs ago)
AVL130
100%
(1 day ago)
check
check
26 Jun, Wed
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL34
100%
(1 day ago)
AVL135
100%
(1 day ago)
check
check
27 Jun, Thu
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL38
100%
(1 day ago)
AVL137
100%
(1 day ago)
check
check
28 Jun, Fri
check
AVL24
100%
(1 day ago)
check
check
check
29 Jun, Sat
check
check
AVL117
100%
(1 day ago)
check
AVL203
100%
(1 day ago)
30 Jun, Sun
check
check
AVL117
100%
(1 day ago)
check
AVL144
100%
(1 day ago)
1 Jul, Mon
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL25
100%
(1 day ago)
AVL128
100%
(1 day ago)
check
AVL111
100%
(1 day ago)
2 Jul, Tue
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL33
100%
(1 day ago)
AVL131
100%
(1 day ago)
check
AVL171
100%
(1 day ago)
3 Jul, Wed
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL22
100%
(1 day ago)
AVL142
100%
(1 day ago)
check
AVL216
100%
(1 day ago)
4 Jul, Thu
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL25
100%
(1 day ago)
AVL118
100%
(1 day ago)
check
AVL149
100%
(1 day ago)
5 Jul, Fri
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL28
100%
(1 day ago)
AVL116
100%
(1 day ago)
check
check
6 Jul, Sat
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL1
100%
(1 day ago)
AVL73
100%
(1 day ago)
check
RAC 9
100%
(3 hrs ago)
7 Jul, Sun
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL21
100%
(1 day ago)
AVL86
100%
(1 day ago)
check
RAC 43
100%
(3 hrs ago)
8 Jul, Mon
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL22
100%
(1 day ago)
AVL120
100%
(1 day ago)
check
RAC 6
100%
(3 hrs ago)
9 Jul, Tue
GNWL1
93%
(1 day ago)
AVL33
100%
(1 day ago)
check
check
AVL87
100%
(3 hrs ago)
10 Jul, Wed
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL22
100%
(1 day ago)
check
check
RAC 1
100%
(3 hrs ago)
11 Jul, Thu
check
check
check
check
AVL70
100%
(3 hrs ago)
12 Jul, Fri
check
check
check
check
AVL137
100%
(10 hrs ago)
13 Jul, Sat
check
check
check
check
AVL142
100%
(10 hrs ago)
14 Jul, Sun
check
check
check
check
AVL163
100%
(10 hrs ago)
15 Jul, Mon
check
check
check
check
AVL251
100%
(10 hrs ago)
16 Jul, Tue
check
check
check
check
AVL292
100%
(10 hrs ago)
17 Jul, Wed
check
check
check
check
AVL259
100%
(10 hrs ago)
18 Jul, Thu
check
check
check
check
check
19 Jul, Fri
check
check
check
check
check
20 Jul, Sat
check
check
check
check
check
21 Jul, Sun
check
check
check
check
check
22 Jul, Mon
check
check
check
check
check
23 Jul, Tue
check
check
check
check
check
24 Jul, Wed
check
check
check
check
check
25 Jul, Thu
check
check
check
check
check
26 Jul, Fri
check
check
check
check
check
27 Jul, Sat
check
check
check
check
check
28 Jul, Sun
check
check
check
check
check
29 Jul, Mon
check
check
check
check
check
30 Jul, Tue
check
check
check
check
check
31 Jul, Wed
check
check
check
check
check
1 Aug, Thu
check
check
check
check
check
2 Aug, Fri
check
check
check
check
check
3 Aug, Sat
check
check
check
check
check
4 Aug, Sun
check
check
check
check
check
5 Aug, Mon
check
check
check
check
check
6 Aug, Tue
check
check
check
check
check
7 Aug, Wed
check
check
check
check
check
8 Aug, Thu
check
check
check
check
check
9 Aug, Fri
check
check
check
check
check
10 Aug, Sat
check
check
check
check
check
11 Aug, Sun
check
check
check
check
check
12 Aug, Mon
check
check
check
check
check
13 Aug, Tue
check
check
check
check
check
14 Aug, Wed
check
check
check
check
check
15 Aug, Thu
check
check
check
check
check

12368 VIKRAMSHILA EXP train info

VIKRAMSHILA EXP (12368) runs from Anand Vihar Trm (ANVT) to Bhagalpur (BGP).It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), third economy (3E), sleeper (SL).It is a superfast train and covers a distance of 1208 kms in 19 hr 0 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 21 halts.This train runs with an LHB Rake and also has a pantry car.Final chart for 12368 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.
Book Train Ticket

Book your train tickets with Trainman

From Station
To Station
calender_icon Date
Search Trains