Seat Availability: 12367 - VIKRAMSHILA EXP

Runs Daily
Class - 1A 2A 3A SL 2S
close
Date 1A
₹ 3640
2A
₹ 2150
3A
₹ 1505
SL
₹ 575
2S
29 Mar, Wed
NOT AVL
--
(23 hrs ago)
DEPARTED
--
(7 hrs ago)
DEPARTED
--
(7 hrs ago)
DEPARTED
--
(10 hrs ago)
CHARTINGDONE *
--
(23 hrs ago)
30 Mar, Thu
AVL1
100%
(2 hrs ago)
AVL2
100%
(2 hrs ago)
NOT AVL
--
(2 hrs ago)
NOT AVL
--
(2 hrs ago)
NOT AVL
--
(5 hrs ago)
31 Mar, Fri
GNWL4
33%
(2 hrs ago)
GNWL17
49%
(2 hrs ago)
GNWL24
53%
(2 hrs ago)
GNWL88
5%
(2 hrs ago)
NOT AVL
--
(5 hrs ago)
1 Apr, Sat
GNWL4
36%
(2 hrs ago)
GNWL20
47%
(2 hrs ago)
GNWL23
58%
(2 hrs ago)
GNWL145
1%
(2 hrs ago)
NOT AVL
--
(5 hrs ago)
2 Apr, Sun
GNWL5
31%
(2 hrs ago)
GNWL20
49%
(2 hrs ago)
GNWL23
60%
(2 hrs ago)
GNWL122
3%
(2 hrs ago)
NOT AVL
--
(5 hrs ago)
3 Apr, Mon
GNWL1
71%
(2 hrs ago)
GNWL16
56%
(2 hrs ago)
GNWL13
71%
(2 hrs ago)
GNWL86
14%
(2 hrs ago)
NOT AVL
--
(5 hrs ago)
4 Apr, Tue
GNWL4
40%
(2 hrs ago)
GNWL13
61%
(2 hrs ago)
GNWL16
69%
(2 hrs ago)
GNWL93
12%
(2 hrs ago)
NOT AVL
--
(5 hrs ago)
5 Apr, Wed
GNWL1
74%
(5 hrs ago)
GNWL8
70%
(5 hrs ago)
GNWL24
63%
(5 hrs ago)
GNWL83
20%
(5 hrs ago)
NOT AVL
--
(17 hrs ago)
6 Apr, Thu
GNWL1
75%
(5 hrs ago)
GNWL10
67%
(5 hrs ago)
GNWL19
69%
(5 hrs ago)
GNWL92
16%
(5 hrs ago)
NOT AVL
--
(17 hrs ago)
7 Apr, Fri
GNWL1
75%
(5 hrs ago)
GNWL10
68%
(5 hrs ago)
GNWL16
73%
(5 hrs ago)
GNWL56
50%
(5 hrs ago)
NOT AVL
--
(17 hrs ago)
8 Apr, Sat
GNWL6
30%
(5 hrs ago)
GNWL25
48%
(5 hrs ago)
GNWL27
63%
(5 hrs ago)
GNWL52
56%
(5 hrs ago)
NOT AVL
--
(17 hrs ago)
9 Apr, Sun
GNWL2
63%
(5 hrs ago)
GNWL9
71%
(5 hrs ago)
GNWL20
71%
(5 hrs ago)
GNWL62
48%
(5 hrs ago)
NOT AVL
--
(17 hrs ago)
10 Apr, Mon
GNWL4
45%
(1 day ago)
GNWL9
72%
(7 hrs ago)
GNWL10
81%
(7 hrs ago)
GNWL36
74%
(11 hrs ago)
NOT AVL
--
(17 hrs ago)
11 Apr, Tue
GNWL1
78%
(1 day ago)
GNWL2
85%
(7 hrs ago)
AVL39
100%
(7 hrs ago)
GNWL17
85%
(11 hrs ago)
NOT AVL
--
(20 hrs ago)
12 Apr, Wed
GNWL1
79%
(1 day ago)
GNWL4
82%
(7 hrs ago)
AVL16
100%
(7 hrs ago)
GNWL13
87%
(7 hrs ago)
NOT AVL
--
(20 hrs ago)
13 Apr, Thu
GNWL1
79%
(1 day ago)
GNWL2
85%
(7 hrs ago)
AVL62
100%
(7 hrs ago)
RAC 99
100%
(7 hrs ago)
NOT AVL
--
(20 hrs ago)
14 Apr, Fri
GNWL1
79%
(1 day ago)
GNWL9
74%
(6 hrs ago)
AVL17
100%
(7 hrs ago)
RAC 66
100%
(7 hrs ago)
NOT AVL
--
(20 hrs ago)
15 Apr, Sat
check
GNWL14
64%
(6 hrs ago)
RAC 26
100%
(9 hrs ago)
RAC 92
100%
(7 hrs ago)
NOT AVL
--
(20 hrs ago)
16 Apr, Sun
check
GNWL5
81%
(6 hrs ago)
RAC 11
100%
(6 hrs ago)
RAC 69
100%
(7 hrs ago)
NOT AVL
--
(22 hrs ago)
17 Apr, Mon
check
AVL1
100%
(6 hrs ago)
AVL49
100%
(6 hrs ago)
RAC 25
100%
(7 hrs ago)
check
18 Apr, Tue
check
AVL3
100%
(6 hrs ago)
AVL86
100%
(6 hrs ago)
RAC 15
100%
(7 hrs ago)
check
19 Apr, Wed
check
RAC 1
100%
(6 hrs ago)
AVL88
100%
(6 hrs ago)
AVL21
100%
(20 hrs ago)
check
20 Apr, Thu
check
check
AVL45
100%
(6 hrs ago)
RAC 24
100%
(18 hrs ago)
check
21 Apr, Fri
GNWL1
81%
(23 hrs ago)
GNWL2
87%
(23 hrs ago)
AVL70
100%
(6 hrs ago)
AVL63
100%
(18 hrs ago)
check
22 Apr, Sat
AVL1
100%
(23 hrs ago)
GNWL3
85%
(6 hrs ago)
AVL43
100%
(19 hrs ago)
AVL37
100%
(12 hrs ago)
check
23 Apr, Sun
GNWL2
69%
(23 hrs ago)
GNWL1
88%
(6 hrs ago)
AVL37
100%
(6 hrs ago)
AVL1
100%
(12 hrs ago)
check
24 Apr, Mon
AVL4
100%
(23 hrs ago)
GNWL5
83%
(6 hrs ago)
AVL40
100%
(6 hrs ago)
AVL69
100%
(12 hrs ago)
check
25 Apr, Tue
GNWL2
69%
(23 hrs ago)
GNWL11
73%
(6 hrs ago)
AVL28
100%
(6 hrs ago)
RAC 43
100%
(12 hrs ago)
check
26 Apr, Wed
GNWL1
82%
(23 hrs ago)
GNWL6
82%
(6 hrs ago)
AVL40
100%
(6 hrs ago)
RAC 23
100%
(12 hrs ago)
check
27 Apr, Thu
check
GNWL6
82%
(6 hrs ago)
AVL68
100%
(6 hrs ago)
RAC 30
100%
(7 hrs ago)
NOT AVL
--
(15 hrs ago)
28 Apr, Fri
check
check
AVL69
100%
(6 hrs ago)
RAC 50
100%
(7 hrs ago)
NOT AVL
--
(15 hrs ago)
29 Apr, Sat
check
check
RAC 29
100%
(7 hrs ago)
RAC96
100%
(7 hrs ago)
NOT AVL
--
(15 hrs ago)
30 Apr, Sun
check
check
RAC 31
100%
(3 hrs ago)
RAC 98
100%
(7 hrs ago)
NOT AVL
--
(15 hrs ago)
1 May, Mon
check
GNWL2
88%
(6 hrs ago)
AVL12
100%
(3 hrs ago)
RAC 73
100%
(7 hrs ago)
NOT AVL
--
(15 hrs ago)
2 May, Tue
AVL3
100%
(7 hrs ago)
RAC6
100%
(6 hrs ago)
AVL41
100%
(3 hrs ago)
RAC 34
100%
(7 hrs ago)
NOT AVL
--
(15 hrs ago)
3 May, Wed
AVL2
100%
(7 hrs ago)
RAC6
100%
(6 hrs ago)
AVL28
100%
(3 hrs ago)
RAC 41
100%
(7 hrs ago)
check
4 May, Thu
AVL1
100%
(7 hrs ago)
GNWL7
81%
(6 hrs ago)
AVL68
100%
(3 hrs ago)
RAC 75
100%
(7 hrs ago)
check
5 May, Fri
GNWL1
83%
(7 hrs ago)
GNWL5
84%
(6 hrs ago)
RAC 28
100%
(3 hrs ago)
GNWL29
87%
(7 hrs ago)
check
6 May, Sat
GNWL2
71%
(7 hrs ago)
GNWL16
66%
(6 hrs ago)
GNWL29
72%
(6 hrs ago)
GNWL35
85%
(6 hrs ago)
NOT AVL
--
(12 hrs ago)
7 May, Sun
GNWL1
83%
(7 hrs ago)
GNWL9
78%
(6 hrs ago)
GNWL17
82%
(6 hrs ago)
GNWL50
78%
(6 hrs ago)
NOT AVL
--
(12 hrs ago)
8 May, Mon
GNWL1
84%
(12 hrs ago)
GNWL2
88%
(6 hrs ago)
AVL16
100%
(6 hrs ago)
GNWL24
88%
(6 hrs ago)
NOT AVL
--
(12 hrs ago)
9 May, Tue
GNWL1
84%
(12 hrs ago)
GNWL1
90%
(6 hrs ago)
AVL57
100%
(6 hrs ago)
GNWL13
90%
(6 hrs ago)
NOT AVL
--
(12 hrs ago)
10 May, Wed
GNWL1
84%
(12 hrs ago)
GNWL8
80%
(6 hrs ago)
AVL15
100%
(8 hrs ago)
GNWL24
88%
(6 hrs ago)
NOT AVL
--
(12 hrs ago)
11 May, Thu
GNWL1
84%
(7 hrs ago)
GNWL1
90%
(7 hrs ago)
AVL70
100%
(8 hrs ago)
GNWL12
92%
(6 hrs ago)
NOT AVL
--
(12 hrs ago)
12 May, Fri
GNWL1
84%
(7 hrs ago)
GNWL12
74%
(7 hrs ago)
AVL34
100%
(8 hrs ago)
GNWL15
90%
(9 hrs ago)
check
13 May, Sat
GNWL1
84%
(7 hrs ago)
GNWL8
81%
(7 hrs ago)
RAC 26
100%
(8 hrs ago)
RAC 111
100%
(9 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
14 May, Sun
GNWL1
84%
(7 hrs ago)
GNWL10
78%
(7 hrs ago)
RAC 29
100%
(8 hrs ago)
RAC118
100%
(9 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
15 May, Mon
GNWL1
84%
(7 hrs ago)
GNWL4
86%
(7 hrs ago)
AVL20
100%
(12 hrs ago)
RAC91
100%
(9 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
16 May, Tue
GNWL1
84%
(7 hrs ago)
RAC 3
100%
(7 hrs ago)
check
RAC 48
100%
(9 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
17 May, Wed
check
check
check
RAC 19
100%
(9 hrs ago)
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
18 May, Thu
check
check
check
check
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
19 May, Fri
AVL1
100%
(1 day ago)
RAC 1
100%
(1 day ago)
check
check
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
20 May, Sat
GNWL3
62%
(1 day ago)
GNWL5
86%
(1 day ago)
AVL
100%
(1 day ago)
RAC 41
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
21 May, Sun
GNWL1
85%
(1 day ago)
RAC 4
100%
(1 day ago)
AVL48
100%
(1 day ago)
RAC 14
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
22 May, Mon
AVL2
100%
(1 day ago)
GNWL1
90%
(1 day ago)
AVL50
100%
(1 day ago)
AVL55
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
23 May, Tue
GNWL1
85%
(1 day ago)
RAC 4
100%
(1 day ago)
AVL81
100%
(1 day ago)
AVL116
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
24 May, Wed
AVL1
100%
(1 day ago)
RAC 1
100%
(1 day ago)
AVL53
100%
(1 day ago)
AVL61
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
25 May, Thu
check
check
AVL47
100%
(1 day ago)
RAC 3
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
26 May, Fri
check
check
check
check
check
27 May, Sat
check
check
AVL24
100%
(7 hrs ago)
check
check
28 May, Sun
check
check
AVL34
100%
(7 hrs ago)
check
check
29 May, Mon
check
check
AVL67
100%
(7 hrs ago)
check
check
30 May, Tue
AVL4
100%
(7 hrs ago)
RAC 1
100%
(1 day ago)
AVL94
100%
(7 hrs ago)
check
check
31 May, Wed
AVL4
100%
(7 hrs ago)
RAC 4
100%
(1 day ago)
AVL56
100%
(7 hrs ago)
check
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
1 Jun, Thu
GNWL1
85%
(7 hrs ago)
GNWL1
91%
(1 day ago)
AVL78
100%
(7 hrs ago)
check
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
2 Jun, Fri
GNWL2
75%
(7 hrs ago)
GNWL4
88%
(1 day ago)
AVL41
100%
(7 hrs ago)
check
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
3 Jun, Sat
GNWL1
86%
(7 hrs ago)
GNWL12
76%
(7 hrs ago)
RAC 30
100%
(7 hrs ago)
check
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
4 Jun, Sun
GNWL1
86%
(7 hrs ago)
GNWL10
79%
(7 hrs ago)
RAC 21
100%
(7 hrs ago)
check
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
5 Jun, Mon
check
GNWL1
91%
(7 hrs ago)
AVL49
100%
(7 hrs ago)
RAC 2
100%
(18 hrs ago)
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
6 Jun, Tue
check
RAC5
100%
(7 hrs ago)
AVL92
100%
(7 hrs ago)
AVL81
100%
(18 hrs ago)
NOT AVL
--
(18 hrs ago)
7 Jun, Wed
check
RAC 3
100%
(7 hrs ago)
AVL66
100%
(7 hrs ago)
AVL112
100%
(18 hrs ago)
NOT AVL
--
(18 hrs ago)
8 Jun, Thu
check
AVL4
100%
(7 hrs ago)
AVL91
100%
(11 hrs ago)
AVL99
100%
(18 hrs ago)
NOT AVL
--
(18 hrs ago)
9 Jun, Fri
check
RAC 6
100%
(1 day ago)
AVL85
100%
(11 hrs ago)
AVL128
100%
(18 hrs ago)
NOT AVL
--
(18 hrs ago)
10 Jun, Sat
GNWL2
75%
(7 hrs ago)
RAC 3
100%
(1 day ago)
AVL40
100%
(7 hrs ago)
RAC 23
100%
(5 hrs ago)
NOT AVL
--
(18 hrs ago)
11 Jun, Sun
AVL2
100%
(7 hrs ago)
RAC 1
100%
(1 day ago)
AVL85
100%
(7 hrs ago)
AVL101
100%
(5 hrs ago)
NOT AVL
--
(18 hrs ago)
12 Jun, Mon
AVL1
100%
(7 hrs ago)
AVL7
100%
(1 day ago)
AVL95
100%
(7 hrs ago)
AVL156
100%
(5 hrs ago)
check
13 Jun, Tue
GNWL1
86%
(7 hrs ago)
AVL3
100%
(7 hrs ago)
AVL117
100%
(7 hrs ago)
AVL189
100%
(5 hrs ago)
check
14 Jun, Wed
AVL1
100%
(7 hrs ago)
AVL2
100%
(7 hrs ago)
AVL114
100%
(7 hrs ago)
AVL140
100%
(5 hrs ago)
check
15 Jun, Thu
AVL2
100%
(7 hrs ago)
RAC 3
100%
(7 hrs ago)
AVL114
100%
(7 hrs ago)
AVL139
100%
(5 hrs ago)
check
16 Jun, Fri
check
GNWL3
89%
(7 hrs ago)
AVL112
100%
(1 day ago)
check
check
17 Jun, Sat
GNWL1
86%
(7 hrs ago)
GNWL2
90%
(7 hrs ago)
AVL82
100%
(1 day ago)
AVL128
100%
(7 hrs ago)
check
18 Jun, Sun
AVL2
100%
(7 hrs ago)
GNWL6
86%
(7 hrs ago)
AVL117
100%
(1 day ago)
AVL146
100%
(7 hrs ago)
check
19 Jun, Mon
AVL4
100%
(7 hrs ago)
AVL4
100%
(7 hrs ago)
check
AVL195
100%
(7 hrs ago)
check
20 Jun, Tue
AVL4
100%
(7 hrs ago)
AVL7
100%
(7 hrs ago)
check
AVL152
100%
(7 hrs ago)
check
21 Jun, Wed
AVL4
100%
(7 hrs ago)
AVL2
100%
(7 hrs ago)
AVL103
100%
(1 day ago)
AVL237
100%
(7 hrs ago)
check
22 Jun, Thu
AVL4
100%
(7 hrs ago)
AVL15
100%
(7 hrs ago)
AVL134
100%
(1 day ago)
AVL266
100%
(7 hrs ago)
check
23 Jun, Fri
AVL2
100%
(7 hrs ago)
AVL3
100%
(7 hrs ago)
AVL87
100%
(1 day ago)
AVL267
100%
(7 hrs ago)
check
24 Jun, Sat
AVL1
100%
(7 hrs ago)
GNWL4
88%
(7 hrs ago)
AVL95
100%
(1 day ago)
AVL172
100%
(7 hrs ago)
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
25 Jun, Sun
AVL2
100%
(7 hrs ago)
AVL1
100%
(7 hrs ago)
AVL97
100%
(1 day ago)
AVL164
100%
(7 hrs ago)
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
26 Jun, Mon
GNWL1
87%
(7 hrs ago)
RAC 1
100%
(7 hrs ago)
AVL120
100%
(1 day ago)
AVL248
100%
(7 hrs ago)
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
27 Jun, Tue
AVL4
100%
(7 hrs ago)
AVL6
100%
(7 hrs ago)
AVL137
100%
(1 day ago)
AVL243
100%
(7 hrs ago)
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
28 Jun, Wed
AVL1
100%
(7 hrs ago)
AVL2
100%
(7 hrs ago)
AVL131
100%
(1 day ago)
AVL216
100%
(7 hrs ago)
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
29 Jun, Thu
AVL1
100%
(7 hrs ago)
AVL7
100%
(7 hrs ago)
AVL130
100%
(1 day ago)
AVL206
100%
(7 hrs ago)
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
30 Jun, Fri
GNWL1
87%
(7 hrs ago)
AVL5
100%
(7 hrs ago)
AVL107
100%
(1 day ago)
AVL180
100%
(7 hrs ago)
check
1 Jul, Sat
GNWL1
87%
(7 hrs ago)
GNWL1
92%
(7 hrs ago)
AVL95
100%
(1 day ago)
AVL118
100%
(7 hrs ago)
check
2 Jul, Sun
check
AVL7
100%
(7 hrs ago)
AVL128
100%
(1 day ago)
check
check
3 Jul, Mon
check
AVL16
100%
(7 hrs ago)
AVL144
100%
(1 day ago)
check
check
4 Jul, Tue
AVL2
100%
(7 hrs ago)
AVL12
100%
(7 hrs ago)
AVL139
100%
(1 day ago)
check
check
5 Jul, Wed
AVL4
100%
(7 hrs ago)
AVL21
100%
(7 hrs ago)
AVL138
100%
(1 day ago)
check
check
6 Jul, Thu
AVL4
100%
(7 hrs ago)
AVL23
100%
(7 hrs ago)
AVL149
100%
(1 day ago)
check
check
7 Jul, Fri
AVL4
100%
(7 hrs ago)
AVL26
100%
(7 hrs ago)
AVL142
100%
(1 day ago)
check
check
8 Jul, Sat
AVL4
100%
(7 hrs ago)
AVL4
100%
(7 hrs ago)
AVL132
100%
(1 day ago)
check
check
9 Jul, Sun
AVL4
100%
(7 hrs ago)
AVL25
100%
(7 hrs ago)
AVL143
100%
(1 day ago)
AVL270
100%
(7 hrs ago)
check
10 Jul, Mon
AVL4
100%
(7 hrs ago)
AVL27
100%
(7 hrs ago)
AVL151
100%
(1 day ago)
AVL276
100%
(7 hrs ago)
check
11 Jul, Tue
AVL4
100%
(7 hrs ago)
AVL27
100%
(7 hrs ago)
AVL152
100%
(1 day ago)
AVL296
100%
(7 hrs ago)
check
12 Jul, Wed
AVL4
100%
(7 hrs ago)
AVL24
100%
(7 hrs ago)
AVL152
100%
(1 day ago)
AVL301
100%
(7 hrs ago)
check
13 Jul, Thu
AVL4
100%
(7 hrs ago)
AVL27
100%
(7 hrs ago)
AVL139
100%
(1 day ago)
AVL295
100%
(7 hrs ago)
check
14 Jul, Fri
check
check
AVL150
100%
(1 day ago)
AVL290
100%
(7 hrs ago)
check
15 Jul, Sat
check
check
AVL152
100%
(1 day ago)
check
check
16 Jul, Sun
check
check
AVL150
100%
(1 day ago)
check
check
17 Jul, Mon
check
check
AVL152
100%
(1 day ago)
check
check
18 Jul, Tue
check
check
AVL150
100%
(1 day ago)
check
check
19 Jul, Wed
check
check
AVL150
100%
(1 day ago)
check
check
20 Jul, Thu
check
check
AVL152
100%
(1 day ago)
check
check
21 Jul, Fri
check
check
AVL152
100%
(1 day ago)
check
check
22 Jul, Sat
check
check
AVL152
100%
(1 day ago)
check
check
23 Jul, Sun
check
check
AVL151
100%
(1 day ago)
check
check
24 Jul, Mon
check
check
AVL152
100%
(1 day ago)
check
check
25 Jul, Tue
check
AVL27
100%
(1 day ago)
AVL152
100%
(1 day ago)
check
check
26 Jul, Wed
check
AVL27
100%
(1 day ago)
AVL152
100%
(1 day ago)
check
check
27 Jul, Thu
check
check
check
check
check
28 Jul, Fri
check
check
check
check
check

12367 VIKRAMSHILA EXP train info

VIKRAMSHILA EXP (12367) runs from Bhagalpur (BGP) to Anand Vihar Trm (ANVT).It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL), second seater (2S).It is a superfast train and covers a distance of 1208 kms in 19 hr 30 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 20 halts.This train runs with an LHB Rake and also has a pantry car.Final chart for 12367 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.
Book Train Ticket

Book your train tickets with Trainman

From Station
To Station
calender_icon Date
Search Trains