Seat Availability: 12367 - Vikramshila Express

Runs Daily
Class - 1A 2A 3A SL 2S
close
Date1A
₹ 3640
2A
₹ 2150
3A
₹ 1505
SL
₹ 575
2S
₹ 345
27 May, Fri
DEPARTED
--
(5 hrs ago)
NOT AVL
--
(8 hrs ago)
DEPARTED
--
(6 hrs ago)
DEPARTED
--
(3 hrs ago)
DEPARTED
--
(4 hrs ago)
28 May, Sat
GNWL6
75%
(2 hrs ago)
GNWL41
27%
(5 min ago)
GNWL33
9%
(5 min ago)
GNWL391
1%
(4 min ago)
GNWL104
24%
(4 min ago)
29 May, Sun
GNWL4
83%
(2 hrs ago)
GNWL31
42%
(5 min ago)
GNWL42
11%
(5 min ago)
GNWL279
2%
(4 min ago)
GNWL73
38%
(4 min ago)
30 May, Mon
GNWL3
86%
(2 hrs ago)
GNWL15
77%
(5 min ago)
GNWL34
17%
(5 min ago)
GNWL214
3%
(4 min ago)
GNWL60
53%
(4 min ago)
31 May, Tue
GNWL2
86%
(2 hrs ago)
GNWL17
71%
(5 min ago)
GNWL39
12%
(5 min ago)
GNWL204
4%
(4 min ago)
GNWL41
65%
(4 min ago)
1 Jun, Wed
GNWL3
90%
(2 hrs ago)
GNWL13
84%
(5 min ago)
GNWL32
42%
(5 min ago)
GNWL184
5%
(4 min ago)
GNWL47
68%
(4 min ago)
2 Jun, Thu
GNWL1
91%
(2 hrs ago)
GNWL22
75%
(5 min ago)
GNWL31
33%
(5 min ago)
GNWL178
5%
(4 min ago)
GNWL45
79%
(4 min ago)
3 Jun, Fri
GNWL3
90%
(13 hrs ago)
GNWL14
82%
(1 hr ago)
GNWL32
22%
(2 hrs ago)
GNWL143
11%
(1 hr ago)
GNWL31
88%
(2 hrs ago)
4 Jun, Sat
GNWL6
83%
(13 hrs ago)
GNWL26
50%
(2 hrs ago)
GNWL27
22%
(2 hrs ago)
GNWL105
26%
(1 hr ago)
GNWL34
82%
(3 hrs ago)
5 Jun, Sun
GNWL3
89%
(13 hrs ago)
GNWL12
85%
(2 hrs ago)
GNWL28
41%
(2 hrs ago)
GNWL140
11%
(2 hrs ago)
GNWL26
90%
(3 hrs ago)
6 Jun, Mon
GNWL3
89%
(11 hrs ago)
GNWL9
88%
(2 hrs ago)
GNWL23
54%
(2 hrs ago)
GNWL106
35%
(2 hrs ago)
GNWL22
91%
(3 hrs ago)
7 Jun, Tue
GNWL4
87%
(11 hrs ago)
GNWL7
88%
(3 hrs ago)
GNWL16
63%
(3 hrs ago)
GNWL89
58%
(2 hrs ago)
GNWL15
92%
(3 hrs ago)
8 Jun, Wed
GNWL6
90%
(11 hrs ago)
GNWL13
86%
(4 hrs ago)
GNWL18
85%
(4 hrs ago)
GNWL86
52%
(8 hrs ago)
GNWL13
92%
(23 hrs ago)
9 Jun, Thu
GNWL2
91%
(11 hrs ago)
GNWL13
86%
(4 hrs ago)
GNWL21
83%
(4 hrs ago)
GNWL86
67%
(8 hrs ago)
GNWL2
93%
(23 hrs ago)
10 Jun, Fri
GNWL1
92%
(11 hrs ago)
GNWL12
87%
(11 hrs ago)
GNWL23
51%
(4 hrs ago)
GNWL87
73%
(8 hrs ago)
GNWL2
93%
(11 hrs ago)
11 Jun, Sat
GNWL1
89%
(11 hrs ago)
GNWL15
80%
(11 hrs ago)
GNWL22
52%
(4 hrs ago)
GNWL91
59%
(10 hrs ago)
GNWL3
93%
(4 hrs ago)
12 Jun, Sun
GNWL2
91%
(11 hrs ago)
GNWL23
71%
(11 hrs ago)
GNWL27
69%
(4 hrs ago)
GNWL88
78%
(5 hrs ago)
AVL1
100%
(4 hrs ago)
13 Jun, Mon
GNWL4
91%
(11 hrs ago)
GNWL14
86%
(11 hrs ago)
GNWL14
84%
(4 hrs ago)
GNWL65
92%
(5 hrs ago)
AVL116
100%
(4 hrs ago)
14 Jun, Tue
GNWL3
90%
(1 day ago)
GNWL11
87%
(1 day ago)
GNWL8
89%
(4 hrs ago)
GNWL61
91%
(5 hrs ago)
AVL126
100%
(4 hrs ago)
15 Jun, Wed
GNWL3
93%
(1 day ago)
GNWL18
85%
(1 day ago)
GNWL9
93%
(4 hrs ago)
GNWL64
87%
(5 hrs ago)
AVL122
100%
(4 hrs ago)
16 Jun, Thu
GNWL3
92%
(10 hrs ago)
GNWL9
90%
(1 day ago)
GNWL4
94%
(4 hrs ago)
GNWL46
94%
(5 hrs ago)
AVL141
100%
(4 hrs ago)
17 Jun, Fri
GNWL1
92%
(10 hrs ago)
GNWL13
87%
(1 day ago)
RAC35
100%
(4 hrs ago)
GNWL34
94%
(5 hrs ago)
AVL172
100%
(4 hrs ago)
18 Jun, Sat
GNWL3
90%
(10 hrs ago)
GNWL12
84%
(1 day ago)
GNWL2
93%
(1 day ago)
GNWL34
94%
(6 hrs ago)
AVL176
100%
(1 day ago)
19 Jun, Sun
GNWL1
92%
(10 hrs ago)
GNWL11
88%
(1 day ago)
RAC 30
100%
(1 day ago)
GNWL19
94%
(10 hrs ago)
AVL186
100%
(1 day ago)
20 Jun, Mon
GNWL2
92%
(10 hrs ago)
GNWL3
92%
(21 hrs ago)
RAC 10
100%
(1 day ago)
GNWL27
94%
(12 hrs ago)
AVL160
100%
(1 day ago)
21 Jun, Tue
GNWL1
91%
(10 hrs ago)
GNWL5
90%
(21 hrs ago)
AVL39
100%
(1 day ago)
RAC117
100%
(4 hrs ago)
AVL193
100%
(1 day ago)
22 Jun, Wed
GNWL1
93%
(21 hrs ago)
RAC 6
100%
(21 hrs ago)
AVL38
100%
(1 day ago)
RAC 73
100%
(4 hrs ago)
AVL200
100%
(1 day ago)
23 Jun, Thu
GNWL1
93%
(21 hrs ago)
GNWL3
92%
(21 hrs ago)
AVL50
100%
(4 hrs ago)
RAC 59
100%
(4 hrs ago)
AVL196
100%
(1 day ago)
24 Jun, Fri
GNWL1
93%
(21 hrs ago)
GNWL10
89%
(21 hrs ago)
RAC 13
100%
(4 hrs ago)
RAC 47
100%
(4 hrs ago)
AVL194
100%
(1 day ago)
25 Jun, Sat
GNWL3
91%
(21 hrs ago)
GNWL17
79%
(21 hrs ago)
GNWL11
93%
(4 hrs ago)
RAC107
100%
(4 hrs ago)
check
26 Jun, Sun
GNWL1
93%
(21 hrs ago)
GNWL13
88%
(21 hrs ago)
GNWL7
94%
(4 hrs ago)
RAC 67
100%
(4 hrs ago)
check
27 Jun, Mon
GNWL1
93%
(5 hrs ago)
GNWL11
89%
(1 day ago)
AVL8
100%
(4 hrs ago)
RAC 52
100%
(11 hrs ago)
check
28 Jun, Tue
GNWL1
92%
(5 hrs ago)
GNWL4
90%
(6 hrs ago)
AVL52
100%
(4 hrs ago)
RAC 27
100%
(11 hrs ago)
check
29 Jun, Wed
GNWL1
93%
(5 hrs ago)
GNWL6
92%
(6 hrs ago)
AVL35
100%
(21 hrs ago)
RAC 22
100%
(11 hrs ago)
AVL198
100%
(1 day ago)
30 Jun, Thu
GNWL1
93%
(5 hrs ago)
GNWL4
92%
(6 hrs ago)
AVL67
100%
(21 hrs ago)
RAC 48
100%
(11 hrs ago)
AVL194
100%
(1 day ago)
1 Jul, Fri
AVL1
100%
(5 hrs ago)
RAC6
100%
(6 hrs ago)
RAC 2
100%
(22 hrs ago)
RAC 19
100%
(26 min ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
2 Jul, Sat
GNWL1
92%
(5 hrs ago)
GNWL6
90%
(6 hrs ago)
RAC 3
100%
(4 hrs ago)
RAC 8
100%
(26 min ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
3 Jul, Sun
GNWL1
93%
(5 hrs ago)
GNWL3
92%
(6 hrs ago)
AVL55
100%
(4 hrs ago)
AVL65
100%
(26 min ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
4 Jul, Mon
GNWL1
93%
(5 hrs ago)
RAC 2
100%
(1 day ago)
AVL75
100%
(4 hrs ago)
AVL170
100%
(26 min ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
5 Jul, Tue
GNWL1
92%
(5 hrs ago)
AVL7
100%
(23 hrs ago)
AVL119
100%
(4 hrs ago)
AVL117
100%
(26 min ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
6 Jul, Wed
AVL1
100%
(5 hrs ago)
RAC 1
100%
(23 hrs ago)
AVL93
100%
(4 hrs ago)
AVL143
100%
(26 min ago)
check
7 Jul, Thu
check
AVL5
100%
(23 hrs ago)
AVL122
100%
(4 hrs ago)
AVL225
100%
(12 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
8 Jul, Fri
check
AVL9
100%
(23 hrs ago)
AVL112
100%
(1 day ago)
AVL199
100%
(12 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
9 Jul, Sat
check
RAC4
100%
(23 hrs ago)
check
AVL169
100%
(12 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
10 Jul, Sun
check
RAC 1
100%
(23 hrs ago)
check
AVL77
100%
(12 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
11 Jul, Mon
check
check
check
AVL222
100%
(12 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
12 Jul, Tue
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL7
100%
(1 day ago)
AVL138
100%
(4 hrs ago)
AVL212
100%
(12 hrs ago)
NOT AVL
--
(12 hrs ago)
13 Jul, Wed
GNWL1
94%
(1 day ago)
AVL10
100%
(1 day ago)
AVL108
100%
(4 hrs ago)
AVL195
100%
(12 hrs ago)
NOT AVL
--
(12 hrs ago)
14 Jul, Thu
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL126
100%
(4 hrs ago)
AVL188
100%
(12 hrs ago)
NOT AVL
--
(12 hrs ago)
15 Jul, Fri
GNWL1
94%
(1 day ago)
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL121
100%
(4 hrs ago)
AVL159
100%
(12 hrs ago)
NOT AVL
--
(12 hrs ago)
16 Jul, Sat
GNWL1
93%
(1 day ago)
GNWL3
91%
(12 hrs ago)
AVL97
100%
(4 hrs ago)
AVL98
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(12 hrs ago)
17 Jul, Sun
GNWL1
93%
(5 hrs ago)
AVL8
100%
(12 hrs ago)
AVL92
100%
(4 hrs ago)
AVL190
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(12 hrs ago)
18 Jul, Mon
GNWL2
94%
(5 hrs ago)
AVL22
100%
(12 hrs ago)
AVL129
100%
(4 hrs ago)
AVL231
100%
(1 day ago)
check
19 Jul, Tue
AVL2
100%
(5 hrs ago)
AVL21
100%
(12 hrs ago)
AVL142
100%
(4 hrs ago)
check
NOT AVL
--
(1 day ago)
20 Jul, Wed
AVL4
100%
(5 hrs ago)
AVL19
100%
(12 hrs ago)
AVL123
100%
(4 hrs ago)
check
NOT AVL
--
(1 day ago)
21 Jul, Thu
AVL4
100%
(5 hrs ago)
AVL22
100%
(12 hrs ago)
AVL147
100%
(4 hrs ago)
AVL281
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
22 Jul, Fri
AVL4
100%
(5 hrs ago)
AVL27
100%
(12 hrs ago)
AVL138
100%
(4 hrs ago)
AVL274
100%
(3 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
23 Jul, Sat
GNWL1
93%
(5 hrs ago)
AVL20
100%
(12 hrs ago)
AVL136
100%
(4 hrs ago)
AVL232
100%
(3 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
24 Jul, Sun
AVL4
100%
(5 hrs ago)
AVL27
100%
(12 hrs ago)
AVL130
100%
(4 hrs ago)
AVL264
100%
(3 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
25 Jul, Mon
AVL4
100%
(5 hrs ago)
AVL23
100%
(12 hrs ago)
AVL142
100%
(4 hrs ago)
AVL242
100%
(3 hrs ago)
check
26 Jul, Tue
AVL4
100%
(5 hrs ago)
AVL19
100%
(12 hrs ago)
AVL148
100%
(4 hrs ago)
AVL275
100%
(3 hrs ago)
check
27 Jul, Wed
AVL4
100%
(1 hr ago)
AVL27
100%
(12 hrs ago)
AVL145
100%
(4 hrs ago)
AVL275
100%
(3 hrs ago)
check
28 Jul, Thu
AVL2
100%
(1 hr ago)
check
check
AVL274
100%
(1 day ago)
check
29 Jul, Fri
AVL4
100%
(1 hr ago)
check
AVL146
100%
(4 hrs ago)
AVL291
100%
(12 hrs ago)
check
30 Jul, Sat
GNWL1
93%
(1 hr ago)
AVL23
100%
(1 day ago)
AVL148
100%
(4 hrs ago)
AVL268
100%
(12 hrs ago)
check
31 Jul, Sun
AVL4
100%
(1 hr ago)
AVL25
100%
(1 day ago)
AVL149
100%
(4 hrs ago)
AVL250
100%
(12 hrs ago)
check
1 Aug, Mon
AVL4
100%
(1 hr ago)
AVL19
100%
(1 day ago)
AVL141
100%
(4 hrs ago)
AVL293
100%
(12 hrs ago)
check
2 Aug, Tue
AVL4
100%
(1 hr ago)
AVL23
100%
(1 day ago)
AVL152
100%
(4 hrs ago)
AVL300
100%
(12 hrs ago)
NOT AVL
--
(12 hrs ago)
3 Aug, Wed
AVL4
100%
(1 hr ago)
AVL27
100%
(12 hrs ago)
AVL147
100%
(4 hrs ago)
AVL301
100%
(12 hrs ago)
NOT AVL
--
(12 hrs ago)
4 Aug, Thu
AVL4
100%
(12 hrs ago)
AVL27
100%
(12 hrs ago)
check
AVL290
100%
(12 hrs ago)
NOT AVL
--
(12 hrs ago)
5 Aug, Fri
GNWL1
94%
(12 hrs ago)
AVL23
100%
(12 hrs ago)
check
AVL274
100%
(12 hrs ago)
NOT AVL
--
(12 hrs ago)
6 Aug, Sat
GNWL1
94%
(12 hrs ago)
AVL19
100%
(12 hrs ago)
AVL139
100%
(12 hrs ago)
AVL236
100%
(12 hrs ago)
NOT AVL
--
(12 hrs ago)
7 Aug, Sun
GNWL1
94%
(12 hrs ago)
AVL22
100%
(12 hrs ago)
AVL152
100%
(12 hrs ago)
AVL298
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(12 hrs ago)
8 Aug, Mon
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL27
100%
(12 hrs ago)
AVL147
100%
(12 hrs ago)
AVL272
100%
(8 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
9 Aug, Tue
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL23
100%
(5 hrs ago)
AVL152
100%
(12 hrs ago)
AVL293
100%
(8 hrs ago)
check
10 Aug, Wed
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL15
100%
(5 hrs ago)
AVL144
100%
(12 hrs ago)
AVL300
100%
(8 hrs ago)
check
11 Aug, Thu
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL24
100%
(5 hrs ago)
AVL149
100%
(12 hrs ago)
AVL254
100%
(8 hrs ago)
check
12 Aug, Fri
check
AVL25
100%
(5 hrs ago)
check
AVL291
100%
(8 hrs ago)
check
13 Aug, Sat
check
AVL17
100%
(5 hrs ago)
check
AVL267
100%
(8 hrs ago)
check
14 Aug, Sun
check
AVL10
100%
(5 hrs ago)
check
AVL253
100%
(12 hrs ago)
check
15 Aug, Mon
check
check
check
AVL233
100%
(12 hrs ago)
check
16 Aug, Tue
check
check
check
AVL259
100%
(12 hrs ago)
check
17 Aug, Wed
check
check
check
AVL287
100%
(12 hrs ago)
check
18 Aug, Thu
check
check
check
AVL297
100%
(12 hrs ago)
check
19 Aug, Fri
AVL4
100%
(5 hrs ago)
check
check
check
check
20 Aug, Sat
AVL4
100%
(5 hrs ago)
AVL15
100%
(5 hrs ago)
AVL141
100%
(13 hrs ago)
AVL252
100%
(13 hrs ago)
check
21 Aug, Sun
AVL4
100%
(5 hrs ago)
AVL20
100%
(5 hrs ago)
AVL140
100%
(13 hrs ago)
AVL273
100%
(12 hrs ago)
check
22 Aug, Mon
AVL4
100%
(5 hrs ago)
AVL25
100%
(5 hrs ago)
AVL140
100%
(13 hrs ago)
AVL299
100%
(12 hrs ago)
check
23 Aug, Tue
AVL4
100%
(5 hrs ago)
AVL22
100%
(5 hrs ago)
AVL152
100%
(13 hrs ago)
AVL295
100%
(12 hrs ago)
check
24 Aug, Wed
GNWL1
94%
(5 hrs ago)
AVL26
100%
(5 hrs ago)
AVL145
100%
(13 hrs ago)
AVL299
100%
(12 hrs ago)
check
25 Aug, Thu
check
AVL23
100%
(5 hrs ago)
AVL152
100%
(13 hrs ago)
AVL284
100%
(12 hrs ago)
check
26 Aug, Fri
AVL4
100%
(1 day ago)
check
check
AVL304
100%
(12 hrs ago)
check
27 Aug, Sat
AVL4
100%
(1 day ago)
check
check
check
check
28 Aug, Sun
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL24
100%
(12 hrs ago)
check
check
check
29 Aug, Mon
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL27
100%
(12 hrs ago)
check
check
check
30 Aug, Tue
GNWL1
93%
(1 day ago)
AVL27
100%
(12 hrs ago)
check
check
check
31 Aug, Wed
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL23
100%
(12 hrs ago)
check
check
check
1 Sep, Thu
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL27
100%
(12 hrs ago)
check
check
check
2 Sep, Fri
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL25
100%
(12 hrs ago)
check
check
check
3 Sep, Sat
AVL4
100%
(1 day ago)
check
check
check
check
4 Sep, Sun
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL26
100%
(1 day ago)
check
check
check
5 Sep, Mon
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL27
100%
(1 day ago)
check
AVL304
100%
(12 hrs ago)
check
6 Sep, Tue
check
AVL27
100%
(1 day ago)
check
AVL303
100%
(12 hrs ago)
check
7 Sep, Wed
check
AVL27
100%
(1 day ago)
check
AVL301
100%
(12 hrs ago)
check
8 Sep, Thu
check
AVL26
100%
(1 day ago)
check
AVL305
100%
(12 hrs ago)
check
9 Sep, Fri
check
AVL27
100%
(1 day ago)
check
AVL306
100%
(12 hrs ago)
check
10 Sep, Sat
check
AVL27
100%
(1 day ago)
check
AVL304
100%
(12 hrs ago)
check
11 Sep, Sun
check
AVL27
100%
(1 day ago)
check
AVL304
100%
(12 hrs ago)
check
12 Sep, Mon
check
AVL27
100%
(1 day ago)
check
AVL304
100%
(12 hrs ago)
check
13 Sep, Tue
check
AVL26
100%
(1 day ago)
check
AVL304
100%
(12 hrs ago)
check
14 Sep, Wed
check
check
check
AVL306
100%
(12 hrs ago)
check
15 Sep, Thu
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL27
100%
(1 day ago)
AVL152
100%
(1 day ago)
AVL306
100%
(12 hrs ago)
check
16 Sep, Fri
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL27
100%
(1 day ago)
AVL152
100%
(1 day ago)
AVL306
100%
(12 hrs ago)
NOT AVL
--
(22 hrs ago)
17 Sep, Sat
GNWL1
94%
(1 day ago)
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL152
100%
(1 day ago)
check
NOT AVL
--
(22 hrs ago)
18 Sep, Sun
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL27
100%
(1 day ago)
AVL152
100%
(1 day ago)
check
NOT AVL
--
(22 hrs ago)
19 Sep, Mon
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL27
100%
(1 day ago)
AVL152
100%
(1 day ago)
check
NOT AVL
--
(22 hrs ago)
20 Sep, Tue
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL25
100%
(1 day ago)
AVL152
100%
(1 day ago)
check
NOT AVL
--
(22 hrs ago)
21 Sep, Wed
AVL4
100%
(1 day ago)
check
AVL152
100%
(1 day ago)
AVL305
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(22 hrs ago)
22 Sep, Thu
AVL4
100%
(5 hrs ago)
AVL27
100%
(12 hrs ago)
AVL152
100%
(12 hrs ago)
AVL296
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(5 hrs ago)
23 Sep, Fri
AVL4
100%
(1 hr ago)
AVL27
100%
(1 hr ago)
AVL152
100%
(1 hr ago)
AVL306
100%
(1 hr ago)
NOT AVL
--
(5 hrs ago)
24 Sep, Sat
check
check
check
check
check
25 Sep, Sun
check
check
check
check
check

12367 Vikramshila Express train info

Vikramshila Express (12367) runs from Bhagalpur (BGP) to Anand Vihar Trm (ANVT).It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL), second seater (2S).It is a superfast train and covers a distance of 1208 kms in 19 hr 30 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 20 halts.This train runs with an LHB Rake and also has a pantry car.Final chart for 12367 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.