Seat Availability: 12311 - NETAJI EXPRESS

Runs Daily
Class - 1A 2A 3A SL
close
Date 1A
₹ 4550
2A
₹ 2675
3A
₹ 1860
SL
₹ 710
28 Jan, Sat
GNWL9
91%
(1 day ago)
GNWL54
48%
(1 day ago)
GNWL69
31%
(1 day ago)
GNWL251
5%
(12 hrs ago)
29 Jan, Sun
GNWL6
92%
(1 day ago)
GNWL42
62%
(1 day ago)
GNWL52
62%
(1 day ago)
GNWL256
6%
(12 hrs ago)
30 Jan, Mon
GNWL3
92%
(1 day ago)
GNWL38
68%
(1 day ago)
GNWL42
74%
(15 hrs ago)
GNWL207
13%
(9 hrs ago)
31 Jan, Tue
GNWL5
92%
(1 day ago)
GNWL27
79%
(1 day ago)
GNWL42
80%
(15 hrs ago)
GNWL116
59%
(9 hrs ago)
1 Feb, Wed
GNWL5
92%
(1 day ago)
GNWL24
79%
(1 day ago)
GNWL37
83%
(15 hrs ago)
GNWL133
56%
(9 hrs ago)
2 Feb, Thu
check
GNWL17
84%
(1 day ago)
GNWL44
83%
(15 hrs ago)
GNWL121
71%
(9 hrs ago)
3 Feb, Fri
GNWL6
92%
(1 day ago)
GNWL39
66%
(1 day ago)
GNWL42
78%
(15 hrs ago)
GNWL119
43%
(9 hrs ago)
4 Feb, Sat
GNWL5
92%
(1 day ago)
GNWL43
60%
(1 day ago)
GNWL66
58%
(5 hrs ago)
GNWL155
40%
(8 hrs ago)
5 Feb, Sun
GNWL6
92%
(1 day ago)
GNWL22
79%
(1 day ago)
GNWL52
73%
(5 hrs ago)
GNWL137
51%
(8 hrs ago)
6 Feb, Mon
GNWL5
92%
(1 day ago)
GNWL21
83%
(1 day ago)
GNWL32
83%
(5 hrs ago)
GNWL118
68%
(8 hrs ago)
7 Feb, Tue
GNWL5
92%
(1 day ago)
GNWL19
85%
(1 day ago)
GNWL31
86%
(5 hrs ago)
GNWL102
77%
(8 hrs ago)
8 Feb, Wed
GNWL3
93%
(1 day ago)
GNWL20
84%
(1 day ago)
GNWL41
85%
(5 hrs ago)
GNWL120
69%
(8 hrs ago)
9 Feb, Thu
check
GNWL17
86%
(6 hrs ago)
GNWL34
87%
(5 hrs ago)
GNWL112
76%
(8 hrs ago)
10 Feb, Fri
check
GNWL38
69%
(6 hrs ago)
check
GNWL118
76%
(1 day ago)
11 Feb, Sat
check
GNWL34
66%
(6 hrs ago)
check
GNWL144
56%
(1 day ago)
12 Feb, Sun
check
GNWL15
85%
(6 hrs ago)
check
GNWL114
77%
(1 day ago)
13 Feb, Mon
check
GNWL10
89%
(6 hrs ago)
check
GNWL100
78%
(1 day ago)
14 Feb, Tue
check
GNWL9
89%
(6 hrs ago)
check
GNWL85
84%
(1 day ago)
15 Feb, Wed
check
GNWL11
89%
(6 hrs ago)
check
GNWL80
84%
(1 day ago)
16 Feb, Thu
check
GNWL11
89%
(6 hrs ago)
GNWL29
87%
(1 day ago)
GNWL68
86%
(1 day ago)
17 Feb, Fri
check
GNWL17
84%
(6 hrs ago)
GNWL33
86%
(1 day ago)
GNWL65
87%
(1 day ago)
18 Feb, Sat
check
GNWL19
82%
(6 hrs ago)
GNWL34
84%
(1 day ago)
GNWL88
83%
(1 day ago)
19 Feb, Sun
check
GNWL15
87%
(1 day ago)
GNWL34
85%
(1 day ago)
GNWL85
85%
(1 day ago)
20 Feb, Mon
check
GNWL5
91%
(1 day ago)
GNWL27
88%
(1 day ago)
check
21 Feb, Tue
check
GNWL5
91%
(1 day ago)
GNWL19
90%
(1 day ago)
check
22 Feb, Wed
check
GNWL4
91%
(1 day ago)
GNWL11
91%
(1 day ago)
GNWL65
86%
(1 day ago)
23 Feb, Thu
check
GNWL4
91%
(1 day ago)
GNWL23
90%
(1 day ago)
GNWL40
90%
(1 day ago)
24 Feb, Fri
check
GNWL25
80%
(1 day ago)
GNWL20
89%
(1 day ago)
GNWL45
89%
(1 day ago)
25 Feb, Sat
check
check
check
GNWL112
72%
(1 day ago)
26 Feb, Sun
check
check
GNWL11
90%
(17 hrs ago)
GNWL83
86%
(17 hrs ago)
27 Feb, Mon
check
check
GNWL4
92%
(17 hrs ago)
GNWL45
90%
(17 hrs ago)
28 Feb, Tue
check
check
RAC22
100%
(17 hrs ago)
GNWL43
90%
(17 hrs ago)
1 Mar, Wed
check
check
GNWL10
91%
(17 hrs ago)
GNWL55
87%
(17 hrs ago)
2 Mar, Thu
check
check
GNWL15
91%
(17 hrs ago)
GNWL49
86%
(17 hrs ago)
3 Mar, Fri
check
check
GNWL27
88%
(17 hrs ago)
GNWL74
87%
(17 hrs ago)
4 Mar, Sat
check
check
GNWL50
81%
(1 day ago)
GNWL122
65%
(1 day ago)
5 Mar, Sun
check
check
GNWL21
89%
(1 day ago)
GNWL108
78%
(1 day ago)
6 Mar, Mon
check
check
check
check
7 Mar, Tue
check
RAC 5
100%
(1 day ago)
GNWL3
92%
(1 day ago)
GNWL26
92%
(1 day ago)
8 Mar, Wed
check
RAC 5
100%
(1 day ago)
GNWL18
90%
(1 day ago)
GNWL30
90%
(18 hrs ago)
9 Mar, Thu
check
GNWL2
91%
(1 day ago)
RAC19
100%
(1 day ago)
GNWL57
83%
(18 hrs ago)
10 Mar, Fri
check
GNWL16
85%
(1 day ago)
GNWL41
86%
(1 day ago)
GNWL62
88%
(18 hrs ago)
11 Mar, Sat
check
GNWL16
83%
(1 day ago)
GNWL37
84%
(1 day ago)
GNWL62
84%
(18 hrs ago)
12 Mar, Sun
check
GNWL11
89%
(1 day ago)
GNWL29
88%
(1 day ago)
GNWL77
87%
(18 hrs ago)
13 Mar, Mon
check
check
check
GNWL32
91%
(18 hrs ago)
14 Mar, Tue
check
check
check
check
15 Mar, Wed
check
check
check
check
16 Mar, Thu
check
check
check
check
17 Mar, Fri
GNWL1
90%
(1 day ago)
GNWL5
89%
(1 day ago)
GNWL31
88%
(1 day ago)
GNWL19
91%
(1 day ago)
18 Mar, Sat
AVL
100%
(1 day ago)
GNWL20
78%
(1 day ago)
GNWL28
87%
(1 day ago)
GNWL18
92%
(1 day ago)
19 Mar, Sun
GNWL1
92%
(1 day ago)
GNWL6
90%
(12 hrs ago)
GNWL28
88%
(12 hrs ago)
GNWL4
93%
(1 day ago)
20 Mar, Mon
GNWL1
90%
(1 day ago)
GNWL3
92%
(12 hrs ago)
GNWL14
91%
(12 hrs ago)
RAC 19
100%
(1 day ago)
21 Mar, Tue
GNWL1
91%
(1 day ago)
RAC 5
100%
(12 hrs ago)
GNWL26
90%
(12 hrs ago)
RAC 4
100%
(1 day ago)
22 Mar, Wed
AVL3
100%
(1 day ago)
RAC3
100%
(12 hrs ago)
GNWL5
92%
(12 hrs ago)
RAC 1
100%
(1 day ago)
23 Mar, Thu
AVL1
100%
(1 day ago)
RAC 3
100%
(12 hrs ago)
GNWL6
92%
(12 hrs ago)
AVL9
100%
(1 day ago)
24 Mar, Fri
GNWL1
88%
(1 day ago)
RAC2
100%
(12 hrs ago)
GNWL11
91%
(12 hrs ago)
AVL7
100%
(1 day ago)
25 Mar, Sat
GNWL1
83%
(1 day ago)
check
GNWL8
91%
(1 day ago)
AVL15
100%
(10 hrs ago)
26 Mar, Sun
check
check
RAC11
100%
(1 day ago)
AVL25
100%
(10 hrs ago)
27 Mar, Mon
check
check
RAC 14
100%
(1 day ago)
RAC 6
100%
(10 hrs ago)
28 Mar, Tue
check
check
GNWL1
93%
(1 day ago)
AVL24
100%
(10 hrs ago)
29 Mar, Wed
check
check
GNWL3
92%
(1 day ago)
RAC 6
100%
(10 hrs ago)
30 Mar, Thu
check
check
GNWL2
93%
(1 day ago)
AVL22
100%
(10 hrs ago)
31 Mar, Fri
check
check
check
check
1 Apr, Sat
check
check
check
check
2 Apr, Sun
check
check
check
check
3 Apr, Mon
check
check
check
check
4 Apr, Tue
check
check
check
check
5 Apr, Wed
check
check
check
check
6 Apr, Thu
check
check
check
check
7 Apr, Fri
check
RAC2
100%
(1 day ago)
GNWL16
91%
(1 day ago)
check
8 Apr, Sat
check
GNWL2
88%
(1 day ago)
RAC12
100%
(1 day ago)
check
9 Apr, Sun
AVL1
100%
(1 day ago)
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL2
100%
(12 hrs ago)
AVL76
100%
(12 hrs ago)
10 Apr, Mon
GNWL3
82%
(1 day ago)
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL5
100%
(12 hrs ago)
AVL44
100%
(12 hrs ago)
11 Apr, Tue
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL
100%
(1 day ago)
AVL4
100%
(12 hrs ago)
AVL38
100%
(12 hrs ago)
12 Apr, Wed
AVL1
100%
(1 day ago)
RAC 2
100%
(1 day ago)
AVL1
100%
(12 hrs ago)
AVL73
100%
(12 hrs ago)
13 Apr, Thu
AVL
100%
(1 day ago)
RAC 5
100%
(1 day ago)
RAC 6
100%
(12 hrs ago)
AVL59
100%
(12 hrs ago)
14 Apr, Fri
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL1
100%
(1 day ago)
RAC 9
100%
(12 hrs ago)
AVL66
100%
(12 hrs ago)
15 Apr, Sat
AVL2
100%
(1 day ago)
RAC 3
100%
(1 day ago)
RAC 14
100%
(1 day ago)
AVL41
100%
(1 day ago)
16 Apr, Sun
AVL1
100%
(1 day ago)
RAC 3
100%
(1 day ago)
RAC 13
100%
(1 day ago)
check
17 Apr, Mon
AVL1
100%
(1 day ago)
RAC 4
100%
(1 day ago)
RAC 14
100%
(1 day ago)
AVL22
100%
(1 day ago)
18 Apr, Tue
AVL3
100%
(1 day ago)
RAC 3
100%
(1 day ago)
RAC 3
100%
(1 day ago)
AVL39
100%
(1 day ago)
19 Apr, Wed
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL
100%
(1 day ago)
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL41
100%
(1 day ago)
20 Apr, Thu
check
RAC 4
100%
(1 day ago)
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL22
100%
(12 hrs ago)
21 Apr, Fri
check
GNWL2
92%
(1 day ago)
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL31
100%
(12 hrs ago)
22 Apr, Sat
check
RAC 3
100%
(1 day ago)
AVL10
100%
(1 day ago)
AVL31
100%
(12 hrs ago)
23 Apr, Sun
check
RAC 1
100%
(1 day ago)
AVL11
100%
(1 day ago)
AVL18
100%
(12 hrs ago)
24 Apr, Mon
check
RAC 1
100%
(1 day ago)
RAC 11
100%
(1 day ago)
RAC 7
100%
(12 hrs ago)
25 Apr, Tue
check
RAC 1
100%
(1 day ago)
GNWL6
93%
(1 day ago)
AVL26
100%
(12 hrs ago)
26 Apr, Wed
check
check
RAC 1
100%
(1 day ago)
AVL54
100%
(1 day ago)
27 Apr, Thu
check
AVL9
100%
(6 hrs ago)
AVL9
100%
(1 day ago)
AVL73
100%
(1 day ago)
28 Apr, Fri
check
AVL6
100%
(6 hrs ago)
check
AVL53
100%
(1 day ago)
29 Apr, Sat
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL1
100%
(6 hrs ago)
RAC 2
100%
(1 day ago)
AVL67
100%
(1 day ago)
30 Apr, Sun
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL4
100%
(6 hrs ago)
AVL1
100%
(1 day ago)
AVL82
100%
(1 day ago)
1 May, Mon
AVL1
100%
(1 day ago)
AVL5
100%
(6 hrs ago)
RAC 4
100%
(1 day ago)
AVL69
100%
(1 day ago)
2 May, Tue
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL
100%
(6 hrs ago)
AVL22
100%
(1 day ago)
AVL62
100%
(1 day ago)
3 May, Wed
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL11
100%
(6 hrs ago)
AVL48
100%
(1 day ago)
AVL77
100%
(1 day ago)
4 May, Thu
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL3
100%
(6 hrs ago)
AVL28
100%
(1 day ago)
AVL71
100%
(1 day ago)
5 May, Fri
check
RAC 3
100%
(6 hrs ago)
AVL14
100%
(1 day ago)
AVL28
100%
(12 hrs ago)
6 May, Sat
check
AVL7
100%
(6 hrs ago)
AVL17
100%
(1 day ago)
AVL66
100%
(12 hrs ago)
7 May, Sun
check
AVL3
100%
(6 hrs ago)
AVL7
100%
(1 day ago)
AVL65
100%
(12 hrs ago)
8 May, Mon
check
AVL9
100%
(6 hrs ago)
AVL43
100%
(1 day ago)
AVL80
100%
(12 hrs ago)
9 May, Tue
check
AVL3
100%
(6 hrs ago)
AVL38
100%
(1 day ago)
AVL73
100%
(12 hrs ago)
10 May, Wed
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL8
100%
(6 hrs ago)
AVL4
100%
(1 day ago)
RAC 24
100%
(12 hrs ago)
11 May, Thu
AVL3
100%
(1 day ago)
RAC 6
100%
(6 hrs ago)
AVL7
100%
(1 day ago)
AVL79
100%
(12 hrs ago)
12 May, Fri
AVL3
100%
(1 day ago)
GNWL8
92%
(1 day ago)
GNWL6
93%
(1 day ago)
AVL31
100%
(12 hrs ago)
13 May, Sat
AVL1
100%
(1 day ago)
GNWL3
91%
(1 day ago)
GNWL7
89%
(1 day ago)
AVL61
100%
(12 hrs ago)
14 May, Sun
GNWL1
82%
(1 day ago)
RAC 3
100%
(1 day ago)
RAC22
100%
(1 day ago)
AVL23
100%
(12 hrs ago)
15 May, Mon
AVL3
100%
(1 day ago)
RAC5
100%
(1 day ago)
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL57
100%
(12 hrs ago)
16 May, Tue
check
check
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL49
100%
(12 hrs ago)
17 May, Wed
check
check
GNWL1
92%
(1 day ago)
AVL67
100%
(12 hrs ago)
18 May, Thu
check
check
RAC 4
100%
(1 day ago)
AVL81
100%
(12 hrs ago)
19 May, Fri
check
check
GNWL21
92%
(14 hrs ago)
AVL54
100%
(12 hrs ago)
20 May, Sat
check
check
GNWL49
68%
(14 hrs ago)
RAC 1
100%
(12 hrs ago)
21 May, Sun
check
check
GNWL28
84%
(14 hrs ago)
AVL16
100%
(12 hrs ago)
22 May, Mon
check
check
GNWL2
93%
(14 hrs ago)
AVL71
100%
(12 hrs ago)
23 May, Tue
check
check
GNWL7
93%
(14 hrs ago)
AVL56
100%
(12 hrs ago)
24 May, Wed
check
check
GNWL13
91%
(14 hrs ago)
AVL
100%
(12 hrs ago)
25 May, Thu
check
check
check
RAC 7
100%
(12 hrs ago)
26 May, Fri
check
check
check
AVL50
100%
(12 hrs ago)
27 May, Sat
check
check
check
AVL60
100%
(12 hrs ago)
28 May, Sun
check
check
check
check
29 May, Mon
check
check
check
check

12311 NETAJI EXPRESS train info

NETAJI EXPRESS (12311) runs from Howrah Jn (HWH) to Kalka (KLK).It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL).It is a superfast train and covers a distance of 1714 kms in 29 hr 5 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 36 halts.This train runs with an ICF Rake and also has a pantry car.Final chart for 12311 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.
Book Train Ticket
Book your train tickets with Trainman
From Station
To Station
calender_icon Date
Search Trains