Seat Availability: 12311 - Netaji Express

Runs Daily
Class - 1A 2A 3A SL 2S
close
Date1A
₹ 4550
2A
₹ 2675
3A
₹ 1860
SL
₹ 710
2S
₹ 435
17 May, Tue
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
GNWL46
58%
(11 hrs ago)
GNWL51
62%
(11 hrs ago)
NOT AVL
--
(6 hrs ago)
GNWL69
29%
(20 hrs ago)
18 May, Wed
GNWL6
92%
(4 hrs ago)
GNWL48
62%
(11 hrs ago)
GNWL51
58%
(11 hrs ago)
GNWL232
9%
(6 hrs ago)
GNWL79
26%
(7 hrs ago)
19 May, Thu
GNWL3
93%
(4 hrs ago)
GNWL42
65%
(11 hrs ago)
GNWL51
77%
(11 hrs ago)
GNWL157
45%
(6 hrs ago)
GNWL51
34%
(7 hrs ago)
20 May, Fri
GNWL4
92%
(4 hrs ago)
GNWL44
63%
(11 hrs ago)
GNWL59
55%
(11 hrs ago)
GNWL134
43%
(6 hrs ago)
GNWL50
35%
(7 hrs ago)
21 May, Sat
GNWL8
91%
(4 hrs ago)
GNWL48
51%
(11 hrs ago)
GNWL87
35%
(11 hrs ago)
GNWL148
45%
(6 hrs ago)
GNWL35
38%
(7 hrs ago)
22 May, Sun
GNWL7
91%
(4 hrs ago)
GNWL40
68%
(11 hrs ago)
GNWL57
59%
(6 hrs ago)
GNWL133
52%
(6 hrs ago)
GNWL28
49%
(7 hrs ago)
23 May, Mon
GNWL2
93%
(4 hrs ago)
GNWL38
67%
(11 hrs ago)
GNWL49
69%
(6 hrs ago)
GNWL130
51%
(12 hrs ago)
GNWL38
40%
(7 hrs ago)
24 May, Tue
GNWL5
92%
(13 hrs ago)
GNWL27
78%
(13 hrs ago)
GNWL52
74%
(6 hrs ago)
GNWL99
75%
(12 hrs ago)
GNWL12
66%
(12 hrs ago)
25 May, Wed
GNWL4
93%
(13 hrs ago)
GNWL30
75%
(13 hrs ago)
GNWL74
65%
(6 hrs ago)
GNWL94
76%
(13 hrs ago)
GNWL16
65%
(12 hrs ago)
26 May, Thu
GNWL3
93%
(13 hrs ago)
GNWL22
82%
(13 hrs ago)
GNWL43
83%
(6 hrs ago)
GNWL85
83%
(13 hrs ago)
AVL82
100%
(12 hrs ago)
27 May, Fri
GNWL4
92%
(10 hrs ago)
GNWL29
72%
(10 hrs ago)
GNWL48
78%
(6 hrs ago)
GNWL93
82%
(10 hrs ago)
AVL80
100%
(12 hrs ago)
28 May, Sat
GNWL4
92%
(10 hrs ago)
GNWL41
63%
(10 hrs ago)
GNWL57
61%
(10 hrs ago)
GNWL105
80%
(10 hrs ago)
AVL71
100%
(12 hrs ago)
29 May, Sun
GNWL2
93%
(10 hrs ago)
GNWL28
76%
(10 hrs ago)
GNWL57
78%
(10 hrs ago)
GNWL76
85%
(10 hrs ago)
AVL84
100%
(12 hrs ago)
30 May, Mon
GNWL3
93%
(10 hrs ago)
GNWL14
87%
(10 hrs ago)
GNWL31
85%
(9 hrs ago)
GNWL52
88%
(10 hrs ago)
AVL81
100%
(1 day ago)
31 May, Tue
GNWL2
93%
(10 hrs ago)
GNWL12
88%
(10 hrs ago)
GNWL28
87%
(9 hrs ago)
GNWL44
90%
(10 hrs ago)
AVL85
100%
(1 day ago)
1 Jun, Wed
GNWL1
93%
(10 hrs ago)
GNWL18
86%
(10 hrs ago)
GNWL39
85%
(9 hrs ago)
GNWL40
91%
(10 hrs ago)
AVL85
100%
(4 hrs ago)
2 Jun, Thu
GNWL2
93%
(9 hrs ago)
check
GNWL31
86%
(9 hrs ago)
GNWL16
92%
(9 hrs ago)
AVL85
100%
(4 hrs ago)
3 Jun, Fri
GNWL1
93%
(9 hrs ago)
check
GNWL40
84%
(9 hrs ago)
GNWL20
92%
(9 hrs ago)
AVL85
100%
(4 hrs ago)
4 Jun, Sat
GNWL2
92%
(9 hrs ago)
check
GNWL25
86%
(9 hrs ago)
GNWL22
92%
(9 hrs ago)
AVL85
100%
(4 hrs ago)
5 Jun, Sun
GNWL1
93%
(9 hrs ago)
check
GNWL30
86%
(9 hrs ago)
GNWL24
92%
(9 hrs ago)
AVL85
100%
(4 hrs ago)
6 Jun, Mon
GNWL1
93%
(9 hrs ago)
check
GNWL24
88%
(9 hrs ago)
GNWL6
93%
(9 hrs ago)
AVL85
100%
(4 hrs ago)
7 Jun, Tue
GNWL2
93%
(9 hrs ago)
GNWL3
91%
(13 hrs ago)
GNWL16
90%
(9 hrs ago)
RAC 17
100%
(9 hrs ago)
AVL85
100%
(13 hrs ago)
8 Jun, Wed
check
GNWL4
91%
(13 hrs ago)
GNWL22
90%
(12 hrs ago)
RAC 3
100%
(13 hrs ago)
AVL85
100%
(13 hrs ago)
9 Jun, Thu
check
RAC5
100%
(13 hrs ago)
GNWL10
91%
(12 hrs ago)
AVL25
100%
(13 hrs ago)
AVL85
100%
(13 hrs ago)
10 Jun, Fri
check
GNWL14
86%
(13 hrs ago)
GNWL15
87%
(12 hrs ago)
RAC 39
100%
(12 hrs ago)
AVL85
100%
(12 hrs ago)
11 Jun, Sat
GNWL1
92%
(1 day ago)
GNWL16
84%
(13 hrs ago)
GNWL42
83%
(12 hrs ago)
RAC 20
100%
(12 hrs ago)
AVL85
100%
(12 hrs ago)
12 Jun, Sun
GNWL1
93%
(1 day ago)
GNWL1
91%
(13 hrs ago)
GNWL21
89%
(12 hrs ago)
AVL90
100%
(12 hrs ago)
AVL85
100%
(2 hrs ago)
13 Jun, Mon
AVL1
100%
(1 day ago)
RAC 1
100%
(1 day ago)
GNWL9
91%
(12 hrs ago)
AVL93
100%
(12 hrs ago)
AVL85
100%
(2 hrs ago)
14 Jun, Tue
AVL3
100%
(1 day ago)
RAC 2
100%
(1 day ago)
GNWL11
91%
(1 day ago)
AVL97
100%
(12 hrs ago)
AVL85
100%
(2 hrs ago)
15 Jun, Wed
AVL1
100%
(1 day ago)
RAC6
100%
(6 hrs ago)
GNWL1
92%
(1 day ago)
AVL79
100%
(12 hrs ago)
AVL85
100%
(2 hrs ago)
16 Jun, Thu
AVL3
100%
(7 hrs ago)
AVL1
100%
(6 hrs ago)
GNWL5
92%
(1 day ago)
AVL84
100%
(12 hrs ago)
AVL85
100%
(2 hrs ago)
17 Jun, Fri
GNWL2
92%
(7 hrs ago)
RAC5
100%
(6 hrs ago)
GNWL13
90%
(11 hrs ago)
AVL70
100%
(1 day ago)
AVL85
100%
(2 hrs ago)
18 Jun, Sat
AVL1
100%
(7 hrs ago)
RAC5
100%
(6 hrs ago)
GNWL18
89%
(11 hrs ago)
AVL75
100%
(1 day ago)
check
19 Jun, Sun
GNWL1
93%
(7 hrs ago)
GNWL2
92%
(6 hrs ago)
GNWL4
91%
(11 hrs ago)
AVL80
100%
(13 hrs ago)
check
20 Jun, Mon
AVL3
100%
(7 hrs ago)
AVL
100%
(6 hrs ago)
GNWL3
92%
(11 hrs ago)
AVL83
100%
(13 hrs ago)
AVL85
100%
(1 day ago)
21 Jun, Tue
AVL1
100%
(7 hrs ago)
RAC 2
100%
(7 hrs ago)
RAC 3
100%
(11 hrs ago)
AVL92
100%
(13 hrs ago)
AVL85
100%
(1 day ago)
22 Jun, Wed
check
check
RAC13
100%
(11 hrs ago)
AVL58
100%
(13 hrs ago)
AVL85
100%
(1 day ago)
23 Jun, Thu
check
check
check
AVL97
100%
(13 hrs ago)
AVL85
100%
(1 day ago)
24 Jun, Fri
check
check
check
AVL101
100%
(13 hrs ago)
AVL85
100%
(1 day ago)
25 Jun, Sat
check
check
check
check
AVL85
100%
(1 day ago)
26 Jun, Sun
check
check
check
AVL97
100%
(5 hrs ago)
check
27 Jun, Mon
check
check
check
AVL82
100%
(5 hrs ago)
check
28 Jun, Tue
check
check
check
AVL90
100%
(5 hrs ago)
check
29 Jun, Wed
AVL3
100%
(10 hrs ago)
AVL12
100%
(10 hrs ago)
AVL15
100%
(10 hrs ago)
AVL98
100%
(5 hrs ago)
AVL85
100%
(10 hrs ago)
30 Jun, Thu
AVL3
100%
(10 hrs ago)
AVL8
100%
(10 hrs ago)
GNWL9
92%
(10 hrs ago)
AVL100
100%
(5 hrs ago)
AVL85
100%
(10 hrs ago)
1 Jul, Fri
AVL1
100%
(10 hrs ago)
AVL13
100%
(10 hrs ago)
RAC 10
100%
(10 hrs ago)
AVL95
100%
(5 hrs ago)
AVL85
100%
(10 hrs ago)
2 Jul, Sat
AVL3
100%
(10 hrs ago)
AVL5
100%
(10 hrs ago)
GNWL10
91%
(10 hrs ago)
AVL96
100%
(10 hrs ago)
AVL85
100%
(10 hrs ago)
3 Jul, Sun
AVL3
100%
(10 hrs ago)
AVL13
100%
(10 hrs ago)
RAC 3
100%
(10 hrs ago)
AVL101
100%
(10 hrs ago)
AVL85
100%
(10 hrs ago)
4 Jul, Mon
AVL3
100%
(10 hrs ago)
AVL6
100%
(10 hrs ago)
GNWL3
92%
(10 hrs ago)
AVL99
100%
(10 hrs ago)
AVL85
100%
(10 hrs ago)
5 Jul, Tue
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL86
100%
(1 day ago)
check
6 Jul, Wed
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL21
100%
(1 day ago)
AVL99
100%
(1 day ago)
check
7 Jul, Thu
AVL3
100%
(1 day ago)
check
check
AVL97
100%
(1 day ago)
check
8 Jul, Fri
check
check
check
AVL93
100%
(1 day ago)
check
9 Jul, Sat
check
check
check
check
check
10 Jul, Sun
check
check
check
check
check
11 Jul, Mon
check
check
check
check
check
12 Jul, Tue
check
check
check
check
check
13 Jul, Wed
check
check
check
check
check
14 Jul, Thu
check
check
check
check
check
15 Jul, Fri
GNWL4
85%
(1 day ago)
AVL12
100%
(1 day ago)
check
check
NOT AVL
--
(1 day ago)
16 Jul, Sat
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL9
100%
(1 day ago)
check
check
NOT AVL
--
(13 hrs ago)
17 Jul, Sun
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL13
100%
(1 day ago)
check
check
NOT AVL
--
(13 hrs ago)
18 Jul, Mon
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL13
100%
(1 day ago)
check
check
NOT AVL
--
(13 hrs ago)
19 Jul, Tue
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL13
100%
(1 day ago)
check
check
NOT AVL
--
(13 hrs ago)
20 Jul, Wed
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL32
100%
(1 day ago)
AVL91
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(13 hrs ago)
21 Jul, Thu
AVL3
100%
(1 day ago)
check
AVL32
100%
(1 day ago)
AVL92
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(13 hrs ago)
22 Jul, Fri
AVL3
100%
(1 day ago)
check
AVL26
100%
(1 day ago)
AVL101
100%
(1 day ago)
check
23 Jul, Sat
AVL3
100%
(1 day ago)
check
AVL17
100%
(1 day ago)
AVL101
100%
(1 day ago)
check
24 Jul, Sun
check
check
AVL31
100%
(1 day ago)
AVL81
100%
(1 day ago)
check
25 Jul, Mon
check
check
AVL34
100%
(1 day ago)
AVL96
100%
(1 day ago)
check
26 Jul, Tue
check
check
AVL34
100%
(1 day ago)
check
check
27 Jul, Wed
check
check
AVL34
100%
(1 day ago)
check
check
28 Jul, Thu
check
check
AVL34
100%
(1 day ago)
check
check
29 Jul, Fri
check
check
AVL34
100%
(1 day ago)
check
check
30 Jul, Sat
check
check
check
check
check
31 Jul, Sun
check
check
check
check
check
1 Aug, Mon
check
check
check
check
NOT AVL
--
(6 hrs ago)
2 Aug, Tue
check
check
check
check
NOT AVL
--
(6 hrs ago)
3 Aug, Wed
check
check
check
check
NOT AVL
--
(6 hrs ago)
4 Aug, Thu
check
check
check
check
NOT AVL
--
(6 hrs ago)
5 Aug, Fri
check
check
check
AVL54
100%
(4 hrs ago)
NOT AVL
--
(6 hrs ago)
6 Aug, Sat
check
check
check
AVL101
100%
(4 hrs ago)
NOT AVL
--
(6 hrs ago)
7 Aug, Sun
check
check
check
AVL99
100%
(4 hrs ago)
check
8 Aug, Mon
check
check
check
AVL101
100%
(4 hrs ago)
check
9 Aug, Tue
check
check
check
AVL101
100%
(4 hrs ago)
check
10 Aug, Wed
check
check
check
AVL95
100%
(4 hrs ago)
check
11 Aug, Thu
check
check
AVL29
100%
(4 hrs ago)
check
check
12 Aug, Fri
check
check
RAC 1
100%
(4 hrs ago)
check
check
13 Aug, Sat
check
check
AVL2
100%
(4 hrs ago)
check
check
14 Aug, Sun
check
check
AVL31
100%
(4 hrs ago)
check
check
15 Aug, Mon
check
check
AVL34
100%
(4 hrs ago)
check
check
16 Aug, Tue
check
check
AVL34
100%
(4 hrs ago)
check
check
17 Aug, Wed
check
check
AVL34
100%
(15 hrs ago)
check
check
18 Aug, Thu
check
check
AVL22
100%
(15 hrs ago)
check
check
19 Aug, Fri
check
check
AVL28
100%
(15 hrs ago)
check
check
20 Aug, Sat
check
check
check
check
check
21 Aug, Sun
check
check
check
check
check
22 Aug, Mon
check
check
AVL34
100%
(4 hrs ago)
check
check
23 Aug, Tue
check
check
AVL34
100%
(4 hrs ago)
check
check
24 Aug, Wed
check
check
AVL34
100%
(4 hrs ago)
check
check
25 Aug, Thu
check
check
AVL34
100%
(4 hrs ago)
check
check
26 Aug, Fri
AVL3
100%
(10 hrs ago)
check
AVL30
100%
(4 hrs ago)
check
check
27 Aug, Sat
AVL3
100%
(10 hrs ago)
check
AVL34
100%
(4 hrs ago)
check
check
28 Aug, Sun
AVL3
100%
(10 hrs ago)
check
check
check
check
29 Aug, Mon
AVL3
100%
(10 hrs ago)
check
check
check
check
30 Aug, Tue
AVL3
100%
(10 hrs ago)
check
check
check
check
31 Aug, Wed
AVL3
100%
(10 hrs ago)
check
AVL26
100%
(1 day ago)
check
check
1 Sep, Thu
GNWL2
76%
(1 day ago)
check
AVL22
100%
(1 day ago)
check
check
2 Sep, Fri
AVL3
100%
(1 day ago)
check
RAC 1
100%
(1 day ago)
check
check
3 Sep, Sat
AVL1
100%
(1 day ago)
check
AVL18
100%
(1 day ago)
check
check
4 Sep, Sun
GNWL1
83%
(1 day ago)
check
AVL14
100%
(1 day ago)
check
check
5 Sep, Mon
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL9
100%
(1 day ago)
AVL34
100%
(1 day ago)
check
check
6 Sep, Tue
check
AVL11
100%
(1 day ago)
AVL34
100%
(1 day ago)
check
check
7 Sep, Wed
check
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL25
100%
(1 day ago)
check
check
8 Sep, Thu
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL27
100%
(1 day ago)
check
check
9 Sep, Fri
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL18
100%
(1 day ago)
check
check
10 Sep, Sat
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL9
100%
(1 day ago)
AVL30
100%
(1 day ago)
check
check
11 Sep, Sun
AVL3
100%
(13 hrs ago)
AVL2
100%
(13 hrs ago)
AVL16
100%
(1 day ago)
AVL82
100%
(9 hrs ago)
check
12 Sep, Mon
AVL3
100%
(4 hrs ago)
AVL4
100%
(7 hrs ago)
AVL34
100%
(9 hrs ago)
AVL101
100%
(9 hrs ago)
check
13 Sep, Tue
AVL3
100%
(4 hrs ago)
AVL5
100%
(4 hrs ago)
AVL34
100%
(9 hrs ago)
AVL95
100%
(4 hrs ago)
check
14 Sep, Wed
check
check
check
check
check
15 Sep, Thu
check
check
check
check
check

12311 Netaji Express train info

Netaji Express (12311) runs from Howrah Jn (HWH) to Kalka (KLK).It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL), second seater (2S).It is a superfast train and covers a distance of 1712 kms in 29 hr 5 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 36 halts.This train runs with an ICF Rake and also has a pantry car.Final chart for 12311 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.