Seat Availability: 12296 - SANGHA MITRA EX

Runs Daily
Class - 1A 2A 3A SL
close
Date 1A
₹ 5875
2A
₹ 3435
3A
₹ 2355
SL
₹ 910
15 Aug, Mon
GNWL5
87%
(2 hrs ago)
GNWL20
74%
(2 hrs ago)
GNWL32
61%
(1 hr ago)
GNWL396
3%
(3 hrs ago)
16 Aug, Tue
GNWL1
90%
(2 hrs ago)
GNWL20
73%
(2 hrs ago)
GNWL38
67%
(1 hr ago)
REGRET
--
(3 hrs ago)
17 Aug, Wed
GNWL3
89%
(29 min ago)
GNWL14
78%
(2 hrs ago)
GNWL37
68%
(1 hr ago)
GNWL332
3%
(30 min ago)
18 Aug, Thu
GNWL3
88%
(29 min ago)
GNWL12
77%
(1 hr ago)
GNWL37
65%
(1 hr ago)
GNWL213
6%
(30 min ago)
19 Aug, Fri
GNWL2
88%
(29 min ago)
GNWL30
66%
(1 hr ago)
GNWL46
57%
(1 hr ago)
GNWL172
9%
(30 min ago)
20 Aug, Sat
GNWL1
89%
(29 min ago)
GNWL19
71%
(1 hr ago)
GNWL41
50%
(1 hr ago)
GNWL193
10%
(30 min ago)
21 Aug, Sun
GNWL1
89%
(29 min ago)
GNWL11
78%
(1 hr ago)
GNWL30
70%
(2 hrs ago)
GNWL154
28%
(30 min ago)
22 Aug, Mon
GNWL2
90%
(29 min ago)
GNWL15
81%
(1 hr ago)
GNWL34
72%
(2 hrs ago)
GNWL137
20%
(30 min ago)
23 Aug, Tue
GNWL1
91%
(1 hr ago)
GNWL6
87%
(1 hr ago)
GNWL28
79%
(2 hrs ago)
GNWL127
32%
(1 hr ago)
24 Aug, Wed
GNWL2
90%
(1 hr ago)
GNWL7
86%
(1 hr ago)
GNWL26
78%
(2 hrs ago)
GNWL134
37%
(1 hr ago)
25 Aug, Thu
GNWL1
91%
(1 hr ago)
GNWL2
87%
(22 hrs ago)
GNWL29
78%
(2 hrs ago)
GNWL130
31%
(1 hr ago)
26 Aug, Fri
GNWL5
88%
(23 hrs ago)
GNWL4
86%
(22 hrs ago)
GNWL24
75%
(17 hrs ago)
GNWL108
52%
(6 hrs ago)
27 Aug, Sat
GNWL1
90%
(23 hrs ago)
RAC14
100%
(22 hrs ago)
GNWL19
77%
(3 hrs ago)
GNWL109
52%
(3 hrs ago)
28 Aug, Sun
AVL4
100%
(23 hrs ago)
GNWL4
86%
(22 hrs ago)
GNWL20
80%
(3 hrs ago)
GNWL103
62%
(3 hrs ago)
29 Aug, Mon
AVL4
100%
(23 hrs ago)
GNWL3
89%
(4 hrs ago)
GNWL18
84%
(3 hrs ago)
GNWL90
72%
(3 hrs ago)
30 Aug, Tue
AVL6
100%
(23 hrs ago)
AVL3
100%
(4 hrs ago)
GNWL10
86%
(3 hrs ago)
GNWL79
72%
(3 hrs ago)
31 Aug, Wed
AVL2
100%
(23 hrs ago)
AVL
100%
(4 hrs ago)
GNWL4
87%
(3 hrs ago)
GNWL81
75%
(3 hrs ago)
1 Sep, Thu
AVL4
100%
(23 hrs ago)
RAC 4
100%
(4 hrs ago)
RAC 39
100%
(3 hrs ago)
GNWL66
77%
(3 hrs ago)
2 Sep, Fri
AVL3
100%
(23 hrs ago)
GNWL17
80%
(4 hrs ago)
GNWL2
85%
(3 hrs ago)
GNWL50
83%
(18 hrs ago)
3 Sep, Sat
AVL3
100%
(23 hrs ago)
GNWL8
85%
(4 hrs ago)
GNWL5
85%
(3 hrs ago)
GNWL55
83%
(22 hrs ago)
4 Sep, Sun
AVL2
100%
(23 hrs ago)
RAC 12
100%
(6 hrs ago)
RAC 12
100%
(7 min ago)
GNWL40
85%
(22 hrs ago)
5 Sep, Mon
AVL6
100%
(23 hrs ago)
RAC 5
100%
(6 hrs ago)
RAC 1
100%
(7 min ago)
GNWL47
86%
(22 hrs ago)
6 Sep, Tue
AVL4
100%
(1 day ago)
RAC 1
100%
(6 hrs ago)
AVL53
100%
(7 min ago)
GNWL21
90%
(1 day ago)
7 Sep, Wed
AVL6
100%
(1 day ago)
RAC 9
100%
(1 hr ago)
AVL1
100%
(7 min ago)
GNWL18
90%
(1 day ago)
8 Sep, Thu
AVL5
100%
(1 day ago)
GNWL1
90%
(1 hr ago)
RAC 18
100%
(7 min ago)
GNWL13
90%
(1 day ago)
9 Sep, Fri
AVL3
100%
(1 day ago)
RAC8
100%
(1 hr ago)
RAC 31
100%
(7 min ago)
GNWL5
90%
(1 day ago)
10 Sep, Sat
AVL6
100%
(1 day ago)
RAC 3
100%
(1 hr ago)
AVL22
100%
(18 hrs ago)
GNWL6
90%
(1 day ago)
11 Sep, Sun
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL2
100%
(1 hr ago)
RAC 12
100%
(1 day ago)
RAC 73
100%
(1 day ago)
12 Sep, Mon
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL12
100%
(1 hr ago)
AVL15
100%
(16 hrs ago)
RAC50
100%
(1 day ago)
13 Sep, Tue
AVL6
100%
(3 hrs ago)
AVL24
100%
(1 day ago)
AVL87
100%
(16 hrs ago)
RAC 47
100%
(1 day ago)
14 Sep, Wed
AVL3
100%
(3 hrs ago)
AVL22
100%
(1 day ago)
RAC 3
100%
(16 hrs ago)
RAC 37
100%
(3 hrs ago)
15 Sep, Thu
AVL6
100%
(3 hrs ago)
AVL26
100%
(3 hrs ago)
AVL61
100%
(3 hrs ago)
RAC 68
100%
(3 hrs ago)
16 Sep, Fri
AVL4
100%
(3 hrs ago)
AVL24
100%
(3 hrs ago)
AVL53
100%
(3 hrs ago)
RAC 35
100%
(3 hrs ago)
17 Sep, Sat
AVL6
100%
(3 hrs ago)
AVL26
100%
(3 hrs ago)
AVL100
100%
(3 hrs ago)
RAC 26
100%
(3 hrs ago)
18 Sep, Sun
AVL6
100%
(3 hrs ago)
AVL31
100%
(3 hrs ago)
AVL67
100%
(3 hrs ago)
RAC 35
100%
(3 hrs ago)
19 Sep, Mon
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL8
100%
(3 hrs ago)
GNWL2
89%
(3 hrs ago)
RAC 56
100%
(37 min ago)
20 Sep, Tue
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL8
100%
(3 hrs ago)
RAC 19
100%
(3 hrs ago)
RAC 33
100%
(37 min ago)
21 Sep, Wed
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL4
100%
(3 hrs ago)
AVL56
100%
(4 hrs ago)
GNWL5
91%
(37 min ago)
22 Sep, Thu
AVL5
100%
(1 day ago)
AVL14
100%
(3 hrs ago)
AVL70
100%
(4 hrs ago)
RAC 48
100%
(37 min ago)
23 Sep, Fri
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL21
100%
(1 day ago)
AVL12
100%
(4 hrs ago)
RAC 15
100%
(37 min ago)
24 Sep, Sat
AVL6
100%
(1 day ago)
check
AVL33
100%
(4 hrs ago)
RAC 15
100%
(37 min ago)
25 Sep, Sun
AVL6
100%
(1 day ago)
check
RAC 21
100%
(7 hrs ago)
check
26 Sep, Mon
AVL5
100%
(1 day ago)
check
AVL14
100%
(7 hrs ago)
RAC 57
100%
(1 day ago)
27 Sep, Tue
check
check
AVL120
100%
(7 hrs ago)
RAC 9
100%
(1 day ago)
28 Sep, Wed
check
check
AVL108
100%
(7 hrs ago)
AVL3
100%
(1 day ago)
29 Sep, Thu
check
check
AVL167
100%
(7 hrs ago)
AVL122
100%
(1 day ago)
30 Sep, Fri
check
check
AVL71
100%
(7 hrs ago)
AVL9
100%
(1 day ago)
1 Oct, Sat
check
check
AVL39
100%
(16 hrs ago)
AVL68
100%
(1 day ago)
2 Oct, Sun
AVL4
100%
(1 day ago)
check
AVL169
100%
(16 hrs ago)
check
3 Oct, Mon
AVL4
100%
(1 day ago)
check
AVL127
100%
(16 hrs ago)
check
4 Oct, Tue
AVL6
100%
(1 day ago)
check
AVL172
100%
(16 hrs ago)
check
5 Oct, Wed
AVL6
100%
(1 day ago)
check
AVL146
100%
(1 hr ago)
check
6 Oct, Thu
AVL4
100%
(1 day ago)
check
AVL45
100%
(1 hr ago)
check
7 Oct, Fri
GNWL1
93%
(1 day ago)
RAC10
100%
(17 hrs ago)
RAC 1
100%
(1 hr ago)
check
8 Oct, Sat
GNWL1
93%
(1 day ago)
RAC 5
100%
(17 hrs ago)
AVL50
100%
(1 hr ago)
check
9 Oct, Sun
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL1
100%
(17 hrs ago)
RAC 9
100%
(1 hr ago)
check
10 Oct, Mon
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL1
100%
(17 hrs ago)
AVL99
100%
(1 hr ago)
check
11 Oct, Tue
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL25
100%
(17 hrs ago)
AVL155
100%
(3 hrs ago)
AVL134
100%
(3 hrs ago)
12 Oct, Wed
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL22
100%
(17 hrs ago)
AVL184
100%
(3 hrs ago)
AVL134
100%
(3 hrs ago)
13 Oct, Thu
AVL6
100%
(17 hrs ago)
check
AVL154
100%
(3 hrs ago)
AVL76
100%
(3 hrs ago)
14 Oct, Fri
AVL4
100%
(17 hrs ago)
check
AVL23
100%
(3 hrs ago)
RAC 43
100%
(3 hrs ago)
15 Oct, Sat
AVL4
100%
(17 hrs ago)
check
check
AVL21
100%
(3 hrs ago)
16 Oct, Sun
AVL6
100%
(17 hrs ago)
AVL17
100%
(1 hr ago)
check
RAC 57
100%
(3 hrs ago)
17 Oct, Mon
AVL6
100%
(17 hrs ago)
AVL25
100%
(1 hr ago)
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL
100%
(3 hrs ago)
18 Oct, Tue
AVL6
100%
(17 hrs ago)
AVL16
100%
(1 hr ago)
AVL145
100%
(1 day ago)
check
19 Oct, Wed
check
AVL16
100%
(1 hr ago)
AVL103
100%
(1 day ago)
check
20 Oct, Thu
check
AVL40
100%
(1 hr ago)
AVL186
100%
(1 day ago)
check
21 Oct, Fri
check
AVL26
100%
(1 hr ago)
AVL147
100%
(1 day ago)
check
22 Oct, Sat
check
AVL15
100%
(1 hr ago)
AVL183
100%
(1 day ago)
check
23 Oct, Sun
check
check
check
check
24 Oct, Mon
check
check
check
check
25 Oct, Tue
check
RAC 4
100%
(1 day ago)
AVL81
100%
(1 day ago)
AVL111
100%
(1 day ago)
26 Oct, Wed
check
RAC 2
100%
(1 day ago)
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL1
100%
(1 day ago)
27 Oct, Thu
check
AVL19
100%
(1 day ago)
AVL53
100%
(1 day ago)
AVL101
100%
(1 day ago)
28 Oct, Fri
check
AVL14
100%
(1 day ago)
AVL130
100%
(1 day ago)
AVL133
100%
(1 day ago)
29 Oct, Sat
check
AVL28
100%
(1 day ago)
AVL177
100%
(1 day ago)
AVL140
100%
(1 day ago)
30 Oct, Sun
check
AVL26
100%
(1 day ago)
AVL186
100%
(1 day ago)
AVL133
100%
(1 day ago)
31 Oct, Mon
check
RAC 10
100%
(19 hrs ago)
AVL66
100%
(19 hrs ago)
check
1 Nov, Tue
check
GNWL16
89%
(19 hrs ago)
GNWL7
92%
(19 hrs ago)
RAC 38
100%
(19 hrs ago)
2 Nov, Wed
check
GNWL21
87%
(19 hrs ago)
GNWL14
91%
(19 hrs ago)
RAC 67
100%
(19 hrs ago)
3 Nov, Thu
check
GNWL27
83%
(19 hrs ago)
GNWL16
91%
(19 hrs ago)
RAC 87
100%
(19 hrs ago)
4 Nov, Fri
check
GNWL35
75%
(19 hrs ago)
GNWL50
84%
(19 hrs ago)
GNWL26
91%
(1 hr ago)
5 Nov, Sat
check
GNWL30
80%
(19 hrs ago)
GNWL33
87%
(19 hrs ago)
GNWL21
92%
(1 hr ago)
6 Nov, Sun
check
GNWL22
84%
(21 hrs ago)
GNWL23
89%
(18 hrs ago)
GNWL12
92%
(1 hr ago)
7 Nov, Mon
check
GNWL9
91%
(21 hrs ago)
RAC 23
100%
(18 hrs ago)
GNWL29
92%
(1 hr ago)
8 Nov, Tue
check
RAC 8
100%
(21 hrs ago)
AVL14
100%
(18 hrs ago)
GNWL2
93%
(1 hr ago)
9 Nov, Wed
check
RAC 3
100%
(21 hrs ago)
GNWL9
92%
(18 hrs ago)
RAC96
100%
(1 hr ago)
10 Nov, Thu
GNWL1
94%
(18 hrs ago)
GNWL1
93%
(18 hrs ago)
AVL8
100%
(18 hrs ago)
RAC91
100%
(18 hrs ago)
11 Nov, Fri
GNWL1
94%
(18 hrs ago)
RAC12
100%
(18 hrs ago)
RAC 22
100%
(18 hrs ago)
RAC98
100%
(18 hrs ago)
12 Nov, Sat
AVL1
100%
(18 hrs ago)
RAC 8
100%
(18 hrs ago)
AVL23
100%
(18 hrs ago)
RAC 84
100%
(18 hrs ago)
13 Nov, Sun
AVL4
100%
(18 hrs ago)
AVL21
100%
(18 hrs ago)
RAC 23
100%
(18 hrs ago)
RAC 90
100%
(18 hrs ago)
14 Nov, Mon
AVL6
100%
(18 hrs ago)
AVL12
100%
(18 hrs ago)
AVL
100%
(18 hrs ago)
RAC 55
100%
(18 hrs ago)
15 Nov, Tue
AVL6
100%
(18 hrs ago)
AVL12
100%
(18 hrs ago)
RAC 6
100%
(18 hrs ago)
RAC 55
100%
(18 hrs ago)
16 Nov, Wed
check
check
AVL46
100%
(18 hrs ago)
check
17 Nov, Thu
check
check
AVL77
100%
(18 hrs ago)
check
18 Nov, Fri
check
AVL12
100%
(1 day ago)
check
check
19 Nov, Sat
check
AVL29
100%
(1 day ago)
check
check
20 Nov, Sun
check
AVL49
100%
(17 hrs ago)
AVL160
100%
(17 hrs ago)
AVL56
100%
(17 hrs ago)
21 Nov, Mon
check
AVL48
100%
(17 hrs ago)
AVL162
100%
(17 hrs ago)
AVL79
100%
(17 hrs ago)
22 Nov, Tue
check
AVL45
100%
(17 hrs ago)
AVL165
100%
(17 hrs ago)
AVL77
100%
(17 hrs ago)
23 Nov, Wed
check
AVL30
100%
(17 hrs ago)
AVL62
100%
(17 hrs ago)
RAC 1
100%
(17 hrs ago)
24 Nov, Thu
check
AVL22
100%
(17 hrs ago)
AVL187
100%
(17 hrs ago)
AVL3
100%
(17 hrs ago)
25 Nov, Fri
check
AVL46
100%
(17 hrs ago)
AVL153
100%
(17 hrs ago)
AVL69
100%
(17 hrs ago)
26 Nov, Sat
check
check
check
check
27 Nov, Sun
check
check
check
check
28 Nov, Mon
check
check
check
RAC 15
100%
(17 hrs ago)
29 Nov, Tue
check
check
AVL112
100%
(1 day ago)
AVL67
100%
(17 hrs ago)
30 Nov, Wed
check
check
AVL169
100%
(1 day ago)
AVL83
100%
(17 hrs ago)
1 Dec, Thu
check
check
AVL154
100%
(1 day ago)
AVL135
100%
(17 hrs ago)
2 Dec, Fri
check
check
AVL174
100%
(1 day ago)
AVL38
100%
(17 hrs ago)
3 Dec, Sat
check
check
AVL100
100%
(1 day ago)
AVL125
100%
(17 hrs ago)
4 Dec, Sun
check
check
AVL178
100%
(1 day ago)
AVL154
100%
(6 hrs ago)
5 Dec, Mon
check
check
AVL193
100%
(1 day ago)
AVL125
100%
(6 hrs ago)
6 Dec, Tue
check
check
AVL201
100%
(1 day ago)
AVL159
100%
(6 hrs ago)
7 Dec, Wed
check
check
AVL198
100%
(1 day ago)
AVL163
100%
(6 hrs ago)
8 Dec, Thu
check
check
AVL204
100%
(1 day ago)
AVL99
100%
(6 hrs ago)
9 Dec, Fri
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL42
100%
(1 day ago)
AVL183
100%
(1 day ago)
AVL146
100%
(6 hrs ago)
10 Dec, Sat
NOT AVL
--
(1 day ago)
AVL25
100%
(1 day ago)
check
AVL152
100%
(1 day ago)
11 Dec, Sun
NOT AVL
--
(1 day ago)
AVL34
100%
(1 day ago)
check
AVL170
100%
(19 hrs ago)
12 Dec, Mon
check
check
check
AVL150
100%
(5 hrs ago)
13 Dec, Tue
check
check
check
check
14 Dec, Wed
check
check
check
check

12296 SANGHA MITRA EX train info

SANGHA MITRA EX (12296) runs from Danapur (DNR) to Bengaluru City Jn (SBC).It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL).It is a superfast train and covers a distance of 2690 kms in 44 hr 10 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 35 halts.This train runs with an LHB Rake and also has a pantry car.Final chart for 12296 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.
Book Train Ticket
Book your train tickets with Trainman
From Station
To Station
calender_icon Date
Search Trains