Seat Availability: 12296 - SANGHA MITRA EX

Runs Daily
Class - 1A 2A 3A 3E SL
close
Date 1A
₹ 5875
2A
₹ 3435
3A
₹ 2355
3E
₹ 2260
SL
₹ 910
18 Apr, Thu
GNWL1
57%
(10 hrs ago)
GNWL4
63%
(10 hrs ago)
GNWL6
78%
(10 hrs ago)
NOT AVL
--
(10 hrs ago)
GNWL101
5%
(1 hr ago)
19 Apr, Fri
GNWL2
54%
(10 hrs ago)
GNWL11
56%
(2 hrs ago)
GNWL18
63%
(8 hrs ago)
NOT AVL
--
(10 hrs ago)
GNWL71
23%
(34 min ago)
20 Apr, Sat
GNWL3
54%
(10 hrs ago)
GNWL20
48%
(2 hrs ago)
GNWL28
56%
(8 hrs ago)
NOT AVL
--
(10 hrs ago)
GNWL89
11%
(34 min ago)
21 Apr, Sun
GNWL1
53%
(10 hrs ago)
GNWL16
49%
(2 hrs ago)
GNWL23
58%
(8 hrs ago)
NOT AVL
--
(10 hrs ago)
GNWL77
25%
(34 min ago)
22 Apr, Mon
GNWL1
58%
(10 hrs ago)
GNWL21
50%
(2 hrs ago)
GNWL28
58%
(8 hrs ago)
NOT AVL
--
(10 hrs ago)
GNWL90
11%
(34 min ago)
23 Apr, Tue
GNWL4
56%
(10 hrs ago)
GNWL19
52%
(2 hrs ago)
GNWL35
53%
(8 hrs ago)
NOT AVL
--
(10 hrs ago)
GNWL82
16%
(34 min ago)
24 Apr, Wed
GNWL5
56%
(1 day ago)
GNWL14
57%
(2 hrs ago)
GNWL40
49%
(8 hrs ago)
NOT AVL
--
(19 hrs ago)
GNWL84
15%
(34 min ago)
25 Apr, Thu
GNWL3
58%
(1 day ago)
GNWL20
52%
(19 hrs ago)
check
NOT AVL
--
(19 hrs ago)
GNWL83
17%
(8 hrs ago)
26 Apr, Fri
GNWL5
55%
(1 day ago)
GNWL23
49%
(1 day ago)
check
NOT AVL
--
(19 hrs ago)
GNWL89
13%
(8 hrs ago)
27 Apr, Sat
GNWL4
56%
(1 day ago)
GNWL22
50%
(1 day ago)
check
NOT AVL
--
(19 hrs ago)
GNWL94
11%
(8 hrs ago)
28 Apr, Sun
GNWL3
58%
(1 day ago)
GNWL22
50%
(1 day ago)
check
NOT AVL
--
(19 hrs ago)
GNWL119
3%
(8 hrs ago)
29 Apr, Mon
GNWL3
60%
(1 day ago)
GNWL34
42%
(1 day ago)
check
NOT AVL
--
(19 hrs ago)
GNWL79
23%
(19 hrs ago)
30 Apr, Tue
GNWL3
60%
(21 hrs ago)
GNWL25
51%
(1 day ago)
check
check
GNWL87
17%
(19 hrs ago)
1 May, Wed
GNWL2
61%
(21 hrs ago)
check
check
check
GNWL90
15%
(19 hrs ago)
2 May, Thu
GNWL7
57%
(12 hrs ago)
check
GNWL53
40%
(12 hrs ago)
NOT AVL
--
(8 hrs ago)
GNWL86
19%
(19 hrs ago)
3 May, Fri
GNWL5
58%
(12 hrs ago)
check
GNWL62
31%
(3 hrs ago)
NOT AVL
--
(8 hrs ago)
GNWL95
13%
(19 hrs ago)
4 May, Sat
GNWL3
60%
(12 hrs ago)
check
GNWL66
28%
(3 hrs ago)
NOT AVL
--
(8 hrs ago)
GNWL79
27%
(19 hrs ago)
5 May, Sun
GNWL3
60%
(12 hrs ago)
check
GNWL63
31%
(3 hrs ago)
NOT AVL
--
(8 hrs ago)
GNWL88
19%
(5 hrs ago)
6 May, Mon
GNWL4
61%
(12 hrs ago)
check
GNWL57
38%
(3 hrs ago)
NOT AVL
--
(8 hrs ago)
GNWL70
38%
(5 hrs ago)
7 May, Tue
GNWL4
62%
(12 hrs ago)
check
GNWL55
41%
(3 hrs ago)
NOT AVL
--
(8 hrs ago)
GNWL72
36%
(5 hrs ago)
8 May, Wed
check
check
GNWL54
42%
(3 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
GNWL75
34%
(5 hrs ago)
9 May, Thu
check
GNWL15
62%
(1 day ago)
GNWL42
54%
(1 day ago)
check
GNWL71
39%
(5 hrs ago)
10 May, Fri
check
GNWL31
47%
(1 day ago)
GNWL60
36%
(1 day ago)
check
GNWL84
26%
(5 hrs ago)
11 May, Sat
GNWL5
61%
(22 hrs ago)
GNWL23
55%
(22 hrs ago)
GNWL46
49%
(1 day ago)
check
GNWL66
49%
(1 day ago)
12 May, Sun
GNWL1
64%
(22 hrs ago)
GNWL20
58%
(22 hrs ago)
GNWL42
53%
(1 day ago)
check
GNWL58
59%
(1 day ago)
13 May, Mon
GNWL1
67%
(22 hrs ago)
GNWL22
58%
(22 hrs ago)
GNWL39
58%
(1 day ago)
check
GNWL51
66%
(1 day ago)
14 May, Tue
GNWL5
63%
(22 hrs ago)
GNWL15
64%
(22 hrs ago)
GNWL37
60%
(1 day ago)
check
GNWL50
68%
(1 day ago)
15 May, Wed
GNWL1
68%
(22 hrs ago)
GNWL28
54%
(22 hrs ago)
GNWL47
52%
(1 day ago)
check
GNWL52
66%
(22 hrs ago)
16 May, Thu
GNWL1
69%
(22 hrs ago)
GNWL23
59%
(22 hrs ago)
GNWL34
63%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
GNWL46
72%
(22 hrs ago)
17 May, Fri
GNWL3
65%
(1 day ago)
GNWL27
54%
(1 day ago)
GNWL49
49%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
GNWL42
77%
(22 hrs ago)
18 May, Sat
GNWL3
65%
(1 day ago)
GNWL31
51%
(1 day ago)
GNWL42
56%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
GNWL24
86%
(22 hrs ago)
19 May, Sun
GNWL4
65%
(1 day ago)
GNWL29
53%
(1 day ago)
GNWL31
65%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
GNWL18
88%
(22 hrs ago)
20 May, Mon
GNWL2
70%
(1 day ago)
GNWL21
62%
(22 hrs ago)
GNWL33
65%
(22 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
GNWL43
77%
(22 hrs ago)
21 May, Tue
GNWL4
68%
(1 day ago)
GNWL23
61%
(22 hrs ago)
GNWL32
67%
(22 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
GNWL14
89%
(1 day ago)
22 May, Wed
check
GNWL23
61%
(22 hrs ago)
GNWL35
64%
(22 hrs ago)
check
check
23 May, Thu
check
GNWL19
62%
(22 hrs ago)
GNWL32
65%
(22 hrs ago)
check
check
24 May, Fri
GNWL4
67%
(12 hrs ago)
GNWL20
62%
(12 hrs ago)
GNWL37
62%
(12 hrs ago)
check
check
25 May, Sat
GNWL3
69%
(12 hrs ago)
GNWL27
57%
(12 hrs ago)
GNWL36
63%
(12 hrs ago)
check
check
26 May, Sun
GNWL1
72%
(12 hrs ago)
GNWL31
54%
(12 hrs ago)
GNWL36
63%
(12 hrs ago)
check
check
27 May, Mon
GNWL1
75%
(12 hrs ago)
GNWL30
57%
(12 hrs ago)
GNWL45
58%
(12 hrs ago)
check
GNWL16
89%
(14 hrs ago)
28 May, Tue
GNWL2
74%
(12 hrs ago)
GNWL19
66%
(12 hrs ago)
GNWL30
73%
(12 hrs ago)
check
GNWL11
98%
(14 hrs ago)
29 May, Wed
GNWL1
76%
(12 hrs ago)
GNWL17
70%
(12 hrs ago)
GNWL33
70%
(12 hrs ago)
check
GNWL10
98%
(14 hrs ago)
30 May, Thu
GNWL1
76%
(12 hrs ago)
GNWL18
69%
(12 hrs ago)
check
NOT AVL
--
(11 hrs ago)
GNWL3
99%
(14 hrs ago)
31 May, Fri
GNWL7
67%
(12 hrs ago)
GNWL21
64%
(12 hrs ago)
check
NOT AVL
--
(11 hrs ago)
RAC88
100%
(14 hrs ago)
1 Jun, Sat
GNWL2
74%
(12 hrs ago)
GNWL15
71%
(12 hrs ago)
check
NOT AVL
--
(11 hrs ago)
RAC74
100%
(14 hrs ago)
2 Jun, Sun
GNWL1
76%
(12 hrs ago)
GNWL19
67%
(12 hrs ago)
check
NOT AVL
--
(11 hrs ago)
check
3 Jun, Mon
GNWL1
78%
(12 hrs ago)
GNWL15
75%
(12 hrs ago)
check
NOT AVL
--
(11 hrs ago)
check
4 Jun, Tue
GNWL2
78%
(12 hrs ago)
GNWL14
77%
(12 hrs ago)
check
NOT AVL
--
(11 hrs ago)
check
5 Jun, Wed
GNWL2
78%
(12 hrs ago)
GNWL19
71%
(12 hrs ago)
check
check
check
6 Jun, Thu
GNWL1
80%
(12 hrs ago)
GNWL17
74%
(12 hrs ago)
check
check
check
7 Jun, Fri
GNWL5
74%
(12 hrs ago)
GNWL12
78%
(12 hrs ago)
GNWL27
79%
(12 hrs ago)
NOT AVL
--
(12 hrs ago)
check
8 Jun, Sat
GNWL1
79%
(12 hrs ago)
GNWL13
77%
(12 hrs ago)
GNWL31
76%
(12 hrs ago)
NOT AVL
--
(12 hrs ago)
RAC 1
100%
(1 day ago)
9 Jun, Sun
GNWL1
79%
(12 hrs ago)
GNWL15
76%
(12 hrs ago)
GNWL26
81%
(12 hrs ago)
NOT AVL
--
(12 hrs ago)
RAC 7
100%
(1 day ago)
10 Jun, Mon
GNWL1
82%
(12 hrs ago)
GNWL11
82%
(12 hrs ago)
GNWL14
91%
(12 hrs ago)
NOT AVL
--
(12 hrs ago)
AVL6
100%
(1 day ago)
11 Jun, Tue
GNWL1
82%
(12 hrs ago)
GNWL10
83%
(12 hrs ago)
RAC44
100%
(12 hrs ago)
NOT AVL
--
(12 hrs ago)
AVL79
100%
(1 day ago)
12 Jun, Wed
GNWL1
82%
(12 hrs ago)
GNWL6
87%
(12 hrs ago)
RAC26
100%
(12 hrs ago)
NOT AVL
--
(12 hrs ago)
AVL67
100%
(1 day ago)
13 Jun, Thu
GNWL1
83%
(12 hrs ago)
GNWL5
88%
(1 day ago)
RAC 16
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
AVL29
100%
(1 day ago)
14 Jun, Fri
GNWL1
81%
(12 hrs ago)
GNWL8
85%
(1 day ago)
RAC 35
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
check
15 Jun, Sat
GNWL1
82%
(1 day ago)
GNWL1
90%
(1 day ago)
GNWL21
88%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
check
16 Jun, Sun
AVL2
100%
(1 day ago)
RAC 6
100%
(1 day ago)
check
NOT AVL
--
(1 day ago)
check
17 Jun, Mon
GNWL1
83%
(1 day ago)
RAC 6
100%
(1 day ago)
check
NOT AVL
--
(1 day ago)
check
18 Jun, Tue
check
check
AVL15
100%
(1 day ago)
check
check
19 Jun, Wed
check
check
AVL39
100%
(1 day ago)
check
AVL95
100%
(1 day ago)
20 Jun, Thu
check
check
RAC 2
100%
(1 day ago)
check
AVL34
100%
(1 day ago)
21 Jun, Fri
check
check
RAC 30
100%
(1 day ago)
check
AVL102
100%
(1 day ago)
22 Jun, Sat
check
check
RAC 2
100%
(1 day ago)
check
AVL141
100%
(1 day ago)
23 Jun, Sun
check
check
RAC 2
100%
(1 day ago)
check
AVL73
100%
(1 day ago)
24 Jun, Mon
check
GNWL4
91%
(9 min ago)
RAC 17
100%
(1 day ago)
check
AVL133
100%
(1 day ago)
25 Jun, Tue
check
RAC 6
100%
(9 min ago)
RAC 4
100%
(1 day ago)
check
check
26 Jun, Wed
check
AVL3
100%
(9 min ago)
AVL45
100%
(1 day ago)
check
check
27 Jun, Thu
check
RAC 3
100%
(9 min ago)
RAC 1
100%
(10 min ago)
check
check
28 Jun, Fri
check
RAC 7
100%
(9 min ago)
AVL36
100%
(10 min ago)
check
check
29 Jun, Sat
check
AVL
100%
(9 min ago)
RAC 35
100%
(10 min ago)
NOT AVL
--
(12 min ago)
check
30 Jun, Sun
check
AVL9
100%
(1 day ago)
RAC 1
100%
(10 min ago)
NOT AVL
--
(12 min ago)
check
1 Jul, Mon
check
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL3
100%
(10 min ago)
NOT AVL
--
(12 min ago)
check
2 Jul, Tue
check
AVL24
100%
(1 day ago)
AVL127
100%
(10 min ago)
NOT AVL
--
(12 min ago)
check
3 Jul, Wed
AVL1
100%
(12 min ago)
check
AVL138
100%
(12 min ago)
NOT AVL
--
(12 min ago)
check
4 Jul, Thu
AVL1
100%
(12 min ago)
check
AVL46
100%
(12 min ago)
NOT AVL
--
(12 min ago)
check
5 Jul, Fri
AVL3
100%
(12 min ago)
check
AVL43
100%
(12 min ago)
check
check
6 Jul, Sat
GNWL1
89%
(12 min ago)
check
check
check
check
7 Jul, Sun
AVL3
100%
(12 min ago)
check
check
check
AVL112
100%
(1 day ago)
8 Jul, Mon
AVL3
100%
(12 min ago)
check
check
check
AVL107
100%
(1 day ago)
9 Jul, Tue
check
check
check
check
AVL169
100%
(1 day ago)
10 Jul, Wed
check
check
check
check
AVL144
100%
(1 day ago)
11 Jul, Thu
check
check
check
check
AVL183
100%
(1 day ago)
12 Jul, Fri
check
RAC 9
100%
(1 day ago)
check
check
AVL161
100%
(1 day ago)
13 Jul, Sat
check
AVL1
100%
(1 day ago)
check
check
check
14 Jul, Sun
check
AVL7
100%
(1 day ago)
check
check
AVL150
100%
(1 day ago)
15 Jul, Mon
check
AVL12
100%
(1 day ago)
check
NOT AVL
--
(21 hrs ago)
AVL156
100%
(1 day ago)
16 Jul, Tue
check
AVL24
100%
(1 day ago)
check
NOT AVL
--
(21 hrs ago)
AVL59
100%
(1 day ago)
17 Jul, Wed
check
AVL1
100%
(1 day ago)
check
NOT AVL
--
(21 hrs ago)
AVL121
100%
(1 day ago)
18 Jul, Thu
GNWL1
93%
(21 hrs ago)
check
AVL132
100%
(21 hrs ago)
NOT AVL
--
(21 hrs ago)
AVL137
100%
(21 hrs ago)
19 Jul, Fri
AVL2
100%
(21 hrs ago)
RAC 5
100%
(21 hrs ago)
AVL108
100%
(21 hrs ago)
NOT AVL
--
(21 hrs ago)
AVL139
100%
(21 hrs ago)
20 Jul, Sat
AVL3
100%
(21 hrs ago)
RAC 6
100%
(21 hrs ago)
AVL42
100%
(21 hrs ago)
NOT AVL
--
(21 hrs ago)
AVL55
100%
(21 hrs ago)
21 Jul, Sun
AVL3
100%
(21 hrs ago)
AVL10
100%
(21 hrs ago)
AVL135
100%
(17 hrs ago)
NOT AVL
--
(21 hrs ago)
AVL166
100%
(21 hrs ago)
22 Jul, Mon
AVL3
100%
(21 hrs ago)
AVL20
100%
(21 hrs ago)
AVL149
100%
(17 hrs ago)
NOT AVL
--
(21 hrs ago)
AVL141
100%
(21 hrs ago)
23 Jul, Tue
AVL3
100%
(21 hrs ago)
AVL17
100%
(21 hrs ago)
AVL85
100%
(17 hrs ago)
NOT AVL
--
(21 hrs ago)
AVL179
100%
(14 hrs ago)
24 Jul, Wed
check
AVL19
100%
(21 hrs ago)
AVL80
100%
(17 hrs ago)
check
AVL166
100%
(14 hrs ago)
25 Jul, Thu
check
check
AVL150
100%
(17 hrs ago)
check
AVL165
100%
(14 hrs ago)
26 Jul, Fri
check
check
AVL148
100%
(17 hrs ago)
check
AVL103
100%
(14 hrs ago)
27 Jul, Sat
check
check
check
check
AVL79
100%
(14 hrs ago)
28 Jul, Sun
check
check
check
check
AVL143
100%
(14 hrs ago)
29 Jul, Mon
check
check
check
check
AVL104
100%
(14 hrs ago)
30 Jul, Tue
check
check
check
check
AVL175
100%
(14 hrs ago)
31 Jul, Wed
check
check
check
check
AVL203
100%
(14 hrs ago)
1 Aug, Thu
check
check
check
check
AVL179
100%
(14 hrs ago)
2 Aug, Fri
check
check
check
check
AVL167
100%
(14 hrs ago)
3 Aug, Sat
check
check
check
check
AVL206
100%
(14 hrs ago)
4 Aug, Sun
check
check
check
check
AVL201
100%
(14 hrs ago)
5 Aug, Mon
check
check
check
check
AVL190
100%
(14 hrs ago)
6 Aug, Tue
check
check
check
check
AVL199
100%
(14 hrs ago)
7 Aug, Wed
check
check
check
check
AVL197
100%
(14 hrs ago)
8 Aug, Thu
check
check
check
check
AVL207
100%
(14 hrs ago)
9 Aug, Fri
check
check
check
check
check
10 Aug, Sat
check
check
check
check
check
11 Aug, Sun
check
check
check
check
check
12 Aug, Mon
check
check
check
check
check
13 Aug, Tue
check
check
check
check
AVL203
100%
(1 day ago)
14 Aug, Wed
check
check
check
check
AVL207
100%
(1 day ago)
15 Aug, Thu
check
check
check
check
AVL 208#
100%
(1 day ago)
16 Aug, Fri
check
check
check
check
check
17 Aug, Sat
check
check
check
check
check

12296 SANGHA MITRA EX train info

SANGHA MITRA EX (12296) runs from Danapur (DNR) to Baiyappanahalli Terminal (SMVB).It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), third economy (3E), sleeper (SL).It is a superfast train and covers a distance of 2681 kms in 43 hr 55 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 33 halts.This train runs with an LHB Rake and also has a pantry car.Final chart for 12296 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.
Book Train Ticket

Book your train tickets with Trainman

From Station
To Station
calender_icon Date
Search Trains