Seat Availability: 12296 - SANGHA MITRA EX

Runs Daily
Class - 1A 2A 3A 3E SL
close
Date 1A
₹ 5875
2A
₹ 3435
3A
₹ 2355
3E
₹ 2260
SL
₹ 910
20 Jul, Sat
NOT AVL
--
(8 hrs ago)
NOT AVL
--
(10 hrs ago)
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
NOT AVL
--
(19 hrs ago)
NOT AVL
--
(10 hrs ago)
21 Jul, Sun
GNWL7
51%
(4 hrs ago)
GNWL30
38%
(1 hr ago)
GNWL110
7%
(3 hrs ago)
NOT AVL
--
(4 hrs ago)
GNWL128
1%
(4 hrs ago)
22 Jul, Mon
GNWL6
55%
(4 hrs ago)
GNWL22
48%
(1 hr ago)
GNWL106
8%
(3 hrs ago)
NOT AVL
--
(4 hrs ago)
GNWL112
3%
(4 hrs ago)
23 Jul, Tue
GNWL5
56%
(4 hrs ago)
GNWL26
44%
(1 hr ago)
GNWL88
14%
(2 hrs ago)
NOT AVL
--
(4 hrs ago)
GNWL120
2%
(1 hr ago)
24 Jul, Wed
GNWL3
58%
(4 hrs ago)
GNWL25
46%
(1 hr ago)
GNWL99
10%
(2 hrs ago)
NOT AVL
--
(4 hrs ago)
GNWL108
4%
(1 hr ago)
25 Jul, Thu
GNWL5
57%
(4 hrs ago)
GNWL25
46%
(1 hr ago)
GNWL91
13%
(2 hrs ago)
NOT AVL
--
(4 hrs ago)
GNWL115
3%
(1 hr ago)
26 Jul, Fri
GNWL2
58%
(4 hrs ago)
GNWL23
47%
(1 hr ago)
GNWL98
10%
(2 hrs ago)
NOT AVL
--
(4 hrs ago)
GNWL123
2%
(1 hr ago)
27 Jul, Sat
GNWL6
55%
(4 hrs ago)
GNWL23
47%
(2 hrs ago)
GNWL89
14%
(2 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
GNWL111
4%
(1 hr ago)
28 Jul, Sun
GNWL3
58%
(4 hrs ago)
GNWL20
50%
(2 hrs ago)
GNWL101
10%
(2 hrs ago)
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
GNWL102
7%
(1 hr ago)
29 Jul, Mon
GNWL3
60%
(4 hrs ago)
GNWL17
55%
(2 hrs ago)
GNWL94
13%
(11 hrs ago)
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
GNWL98
9%
(1 day ago)
30 Jul, Tue
GNWL1
62%
(4 hrs ago)
GNWL17
56%
(2 hrs ago)
GNWL75
23%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
GNWL101
8%
(1 day ago)
31 Jul, Wed
GNWL2
62%
(4 hrs ago)
GNWL18
55%
(4 hrs ago)
GNWL74
24%
(15 hrs ago)
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
GNWL91
13%
(15 hrs ago)
1 Aug, Thu
GNWL5
60%
(4 hrs ago)
GNWL14
59%
(1 day ago)
GNWL62
33%
(15 hrs ago)
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
GNWL95
11%
(13 hrs ago)
2 Aug, Fri
GNWL1
62%
(4 hrs ago)
GNWL14
58%
(1 day ago)
GNWL60
33%
(15 hrs ago)
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
GNWL87
17%
(13 hrs ago)
3 Aug, Sat
GNWL1
62%
(4 hrs ago)
GNWL16
57%
(1 day ago)
GNWL57
36%
(15 hrs ago)
check
GNWL71
33%
(13 hrs ago)
4 Aug, Sun
GNWL1
63%
(4 hrs ago)
check
GNWL51
42%
(15 hrs ago)
NOT AVL
--
(13 hrs ago)
GNWL86
19%
(13 hrs ago)
5 Aug, Mon
GNWL1
65%
(6 hrs ago)
GNWL8
66%
(1 day ago)
GNWL41
54%
(15 hrs ago)
NOT AVL
--
(13 hrs ago)
GNWL81
24%
(13 hrs ago)
6 Aug, Tue
GNWL1
65%
(6 hrs ago)
GNWL9
65%
(1 day ago)
GNWL30
64%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(13 hrs ago)
GNWL65
42%
(13 hrs ago)
7 Aug, Wed
GNWL2
65%
(12 hrs ago)
GNWL7
68%
(22 hrs ago)
GNWL22
70%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(13 hrs ago)
GNWL69
39%
(1 day ago)
8 Aug, Thu
GNWL1
66%
(12 hrs ago)
GNWL5
71%
(22 hrs ago)
GNWL20
73%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(13 hrs ago)
GNWL65
44%
(12 hrs ago)
9 Aug, Fri
GNWL1
65%
(12 hrs ago)
GNWL5
69%
(22 hrs ago)
GNWL54
42%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(13 hrs ago)
GNWL54
58%
(12 hrs ago)
10 Aug, Sat
GNWL1
65%
(12 hrs ago)
GNWL2
73%
(22 hrs ago)
GNWL19
73%
(1 day ago)
check
GNWL61
51%
(12 hrs ago)
11 Aug, Sun
AVL2
100%
(12 hrs ago)
GNWL1
75%
(22 hrs ago)
GNWL21
71%
(1 day ago)
check
GNWL53
61%
(12 hrs ago)
12 Aug, Mon
AVL2
100%
(12 hrs ago)
RAC16
100%
(22 hrs ago)
GNWL14
82%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
GNWL45
69%
(12 hrs ago)
13 Aug, Tue
AVL2
100%
(1 day ago)
GNWL2
78%
(1 day ago)
GNWL9
86%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
GNWL41
73%
(6 hrs ago)
14 Aug, Wed
GNWL1
67%
(1 day ago)
GNWL4
76%
(1 day ago)
GNWL4
89%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
GNWL30
81%
(6 hrs ago)
15 Aug, Thu
GNWL1
67%
(1 day ago)
RAC 16
100%
(1 day ago)
GNWL22
71%
(8 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
GNWL25
86%
(6 hrs ago)
16 Aug, Fri
AVL1
100%
(1 day ago)
GNWL6
72%
(10 hrs ago)
GNWL17
78%
(8 hrs ago)
NOT AVL
--
(13 hrs ago)
GNWL19
87%
(6 hrs ago)
17 Aug, Sat
GNWL1
66%
(1 day ago)
RAC15
100%
(10 hrs ago)
RAC 29
100%
(8 hrs ago)
NOT AVL
--
(13 hrs ago)
GNWL9
89%
(6 hrs ago)
18 Aug, Sun
AVL1
100%
(1 day ago)
RAC 7
100%
(10 hrs ago)
RAC 19
100%
(8 hrs ago)
NOT AVL
--
(13 hrs ago)
GNWL1
98%
(6 hrs ago)
19 Aug, Mon
check
RAC 6
100%
(8 hrs ago)
RAC 24
100%
(8 hrs ago)
NOT AVL
--
(13 hrs ago)
RAC 76
100%
(8 hrs ago)
20 Aug, Tue
check
RAC 4
100%
(8 hrs ago)
RAC 19
100%
(8 hrs ago)
NOT AVL
--
(13 hrs ago)
RAC 76
100%
(8 hrs ago)
21 Aug, Wed
check
RAC9
100%
(8 hrs ago)
RAC 32
100%
(8 hrs ago)
NOT AVL
--
(13 hrs ago)
RAC 68
100%
(8 hrs ago)
22 Aug, Thu
check
GNWL2
81%
(8 hrs ago)
RAC 17
100%
(8 hrs ago)
check
RAC 36
100%
(8 hrs ago)
23 Aug, Fri
check
GNWL3
79%
(8 hrs ago)
GNWL65
37%
(7 hrs ago)
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
RAC 32
100%
(8 hrs ago)
24 Aug, Sat
check
RAC15
100%
(8 hrs ago)
GNWL61
41%
(7 hrs ago)
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
RAC 22
100%
(8 hrs ago)
25 Aug, Sun
check
RAC 2
100%
(1 day ago)
GNWL25
74%
(4 hrs ago)
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
RAC 11
100%
(4 hrs ago)
26 Aug, Mon
check
AVL2
100%
(1 day ago)
GNWL14
84%
(4 hrs ago)
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
AVL46
100%
(4 hrs ago)
27 Aug, Tue
check
AVL3
100%
(1 day ago)
GNWL15
86%
(4 hrs ago)
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
AVL100
100%
(4 hrs ago)
28 Aug, Wed
check
AVL7
100%
(1 day ago)
RAC 1
100%
(4 hrs ago)
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
AVL72
100%
(4 hrs ago)
29 Aug, Thu
check
check
AVL10
100%
(4 hrs ago)
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
AVL88
100%
(4 hrs ago)
30 Aug, Fri
check
AVL4
100%
(1 day ago)
RAC 10
100%
(4 hrs ago)
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
AVL55
100%
(4 hrs ago)
31 Aug, Sat
check
AVL2
100%
(1 day ago)
RAC 19
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
AVL127
100%
(8 hrs ago)
1 Sep, Sun
check
RAC 3
100%
(1 day ago)
RAC 5
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
AVL51
100%
(8 hrs ago)
2 Sep, Mon
check
AVL10
100%
(1 day ago)
GNWL20
85%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(18 hrs ago)
AVL121
100%
(8 hrs ago)
3 Sep, Tue
check
AVL12
100%
(1 day ago)
RAC 8
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(18 hrs ago)
AVL142
100%
(8 hrs ago)
4 Sep, Wed
check
AVL22
100%
(1 day ago)
AVL53
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(18 hrs ago)
check
5 Sep, Thu
check
check
check
NOT AVL
--
(18 hrs ago)
check
6 Sep, Fri
check
check
AVL38
100%
(16 hrs ago)
NOT AVL
--
(18 hrs ago)
AVL141
100%
(1 day ago)
7 Sep, Sat
check
check
RAC 5
100%
(16 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
AVL175
100%
(1 day ago)
8 Sep, Sun
check
check
AVL31
100%
(16 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
AVL153
100%
(1 day ago)
9 Sep, Mon
check
check
AVL64
100%
(16 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
AVL163
100%
(1 day ago)
10 Sep, Tue
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL16
100%
(1 day ago)
AVL74
100%
(16 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
AVL120
100%
(1 day ago)
11 Sep, Wed
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL54
100%
(16 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
AVL177
100%
(1 day ago)
12 Sep, Thu
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL23
100%
(1 day ago)
AVL72
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
AVL170
100%
(1 day ago)
13 Sep, Fri
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL14
100%
(1 day ago)
RAC 16
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
AVL135
100%
(1 day ago)
14 Sep, Sat
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL19
100%
(1 day ago)
AVL50
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
AVL153
100%
(1 day ago)
15 Sep, Sun
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL11
100%
(1 day ago)
AVL53
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
AVL106
100%
(1 day ago)
16 Sep, Mon
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL19
100%
(1 day ago)
RAC 22
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
AVL117
100%
(12 hrs ago)
17 Sep, Tue
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL53
100%
(1 day ago)
check
AVL129
100%
(12 hrs ago)
18 Sep, Wed
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL16
100%
(1 day ago)
AVL51
100%
(1 day ago)
check
AVL141
100%
(12 hrs ago)
19 Sep, Thu
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL7
100%
(1 day ago)
AVL35
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
AVL147
100%
(12 hrs ago)
20 Sep, Fri
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL10
100%
(1 day ago)
AVL43
100%
(11 hrs ago)
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
AVL175
100%
(12 hrs ago)
21 Sep, Sat
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL10
100%
(1 day ago)
GNWL32
80%
(11 hrs ago)
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
AVL155
100%
(12 hrs ago)
22 Sep, Sun
check
check
RAC 21
100%
(11 hrs ago)
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
AVL150
100%
(20 hrs ago)
23 Sep, Mon
check
check
RAC 12
100%
(11 hrs ago)
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
AVL104
100%
(20 hrs ago)
24 Sep, Tue
check
check
AVL5
100%
(11 hrs ago)
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
AVL179
100%
(20 hrs ago)
25 Sep, Wed
check
check
AVL14
100%
(11 hrs ago)
NOT AVL
--
(20 hrs ago)
AVL173
100%
(20 hrs ago)
26 Sep, Thu
check
check
AVL10
100%
(20 hrs ago)
NOT AVL
--
(20 hrs ago)
AVL120
100%
(20 hrs ago)
27 Sep, Fri
check
check
AVL9
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(20 hrs ago)
AVL127
100%
(20 hrs ago)
28 Sep, Sat
check
check
AVL38
100%
(1 day ago)
check
check
29 Sep, Sun
AVL2
100%
(20 hrs ago)
AVL14
100%
(20 hrs ago)
GNWL19
92%
(20 hrs ago)
NOT AVL
--
(20 hrs ago)
AVL157
100%
(20 hrs ago)
30 Sep, Mon
GNWL1
88%
(20 hrs ago)
AVL9
100%
(20 hrs ago)
RAC 18
100%
(20 hrs ago)
NOT AVL
--
(20 hrs ago)
AVL160
100%
(20 hrs ago)
1 Oct, Tue
AVL1
100%
(20 hrs ago)
RAC 6
100%
(20 hrs ago)
AVL24
100%
(20 hrs ago)
NOT AVL
--
(20 hrs ago)
AVL144
100%
(20 hrs ago)
2 Oct, Wed
AVL1
100%
(20 hrs ago)
AVL21
100%
(20 hrs ago)
AVL61
100%
(20 hrs ago)
NOT AVL
--
(20 hrs ago)
AVL144
100%
(20 hrs ago)
3 Oct, Thu
AVL1
100%
(20 hrs ago)
AVL9
100%
(20 hrs ago)
AVL32
100%
(20 hrs ago)
NOT AVL
--
(20 hrs ago)
AVL178
100%
(20 hrs ago)
4 Oct, Fri
GNWL1
88%
(20 hrs ago)
RAC 12
100%
(20 hrs ago)
AVL61
100%
(20 hrs ago)
NOT AVL
--
(20 hrs ago)
AVL181
100%
(20 hrs ago)
5 Oct, Sat
check
check
RAC 21
100%
(1 day ago)
check
check
6 Oct, Sun
check
check
RAC 20
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
check
7 Oct, Mon
check
check
AVL57
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
check
8 Oct, Tue
check
check
AVL50
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
check
9 Oct, Wed
GNWL1
91%
(1 day ago)
check
check
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
check
10 Oct, Thu
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL26
100%
(1 day ago)
AVL88
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
AVL162
100%
(1 day ago)
11 Oct, Fri
AVL3
100%
(1 day ago)
RAC 4
100%
(1 day ago)
AVL72
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
AVL184
100%
(1 day ago)
12 Oct, Sat
GNWL5
86%
(1 day ago)
GNWL7
91%
(1 day ago)
RAC 16
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
AVL152
100%
(1 day ago)
13 Oct, Sun
GNWL4
89%
(1 day ago)
GNWL1
95%
(1 day ago)
RAC 22
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
AVL155
100%
(1 day ago)
14 Oct, Mon
GNWL1
92%
(1 day ago)
RAC9
100%
(1 day ago)
AVL49
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
AVL145
100%
(1 day ago)
15 Oct, Tue
check
RAC 9
100%
(1 day ago)
AVL55
100%
(1 day ago)
check
AVL140
100%
(1 day ago)
16 Oct, Wed
check
check
check
check
check
17 Oct, Thu
check
check
check
check
check
18 Oct, Fri
check
check
AVL5
100%
(1 day ago)
check
check
19 Oct, Sat
check
check
AVL28
100%
(1 day ago)
check
AVL172
100%
(1 day ago)
20 Oct, Sun
check
check
RAC 1
100%
(1 day ago)
check
AVL164
100%
(1 day ago)
21 Oct, Mon
check
check
AVL28
100%
(1 day ago)
check
AVL114
100%
(1 day ago)
22 Oct, Tue
check
check
AVL91
100%
(1 day ago)
check
AVL70
100%
(1 day ago)
23 Oct, Wed
check
check
AVL80
100%
(1 day ago)
check
AVL186
100%
(1 day ago)
24 Oct, Thu
check
check
AVL24
100%
(1 day ago)
check
AVL169
100%
(1 day ago)
25 Oct, Fri
check
check
RAC 23
100%
(1 day ago)
check
AVL143
100%
(18 hrs ago)
26 Oct, Sat
check
check
RAC 26
100%
(1 day ago)
check
AVL172
100%
(18 hrs ago)
27 Oct, Sun
check
check
GNWL17
97%
(1 day ago)
check
AVL161
100%
(18 hrs ago)
28 Oct, Mon
check
check
AVL58
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
AVL69
100%
(18 hrs ago)
29 Oct, Tue
check
check
AVL45
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
AVL193
100%
(18 hrs ago)
30 Oct, Wed
check
check
AVL98
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
AVL198
100%
(18 hrs ago)
31 Oct, Thu
check
check
AVL95
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
AVL203
100%
(18 hrs ago)
1 Nov, Fri
check
check
AVL14
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
AVL182
100%
(18 hrs ago)
2 Nov, Sat
check
check
GNWL30
94%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
AVL148
100%
(18 hrs ago)
3 Nov, Sun
check
check
RAC 10
100%
(1 day ago)
check
AVL167
100%
(18 hrs ago)
4 Nov, Mon
check
check
AVL55
100%
(12 hrs ago)
check
AVL170
100%
(18 hrs ago)
5 Nov, Tue
check
check
AVL97
100%
(12 hrs ago)
check
AVL175
100%
(18 hrs ago)
6 Nov, Wed
check
check
AVL92
100%
(12 hrs ago)
check
AVL188
100%
(18 hrs ago)
7 Nov, Thu
check
GNWL2
98%
(1 day ago)
AVL108
100%
(12 hrs ago)
check
AVL142
100%
(18 hrs ago)
8 Nov, Fri
check
GNWL56
62%
(1 day ago)
GNWL61
74%
(12 hrs ago)
check
AVL61
100%
(18 hrs ago)
9 Nov, Sat
check
GNWL74
47%
(1 day ago)
GNWL77
61%
(12 hrs ago)
check
RAC 67
100%
(18 hrs ago)
10 Nov, Sun
check
GNWL57
62%
(1 day ago)
GNWL72
66%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
RAC 71
100%
(18 hrs ago)
11 Nov, Mon
check
GNWL42
81%
(1 day ago)
GNWL40
93%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
RAC 52
100%
(18 hrs ago)
12 Nov, Tue
check
GNWL35
87%
(1 day ago)
GNWL31
96%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
RAC 53
100%
(18 hrs ago)
13 Nov, Wed
GNWL6
95%
(1 day ago)
GNWL28
91%
(1 day ago)
GNWL27
97%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
RAC 40
100%
(1 day ago)
14 Nov, Thu
GNWL8
95%
(1 day ago)
GNWL29
91%
(1 day ago)
GNWL37
94%
(12 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
RAC 36
100%
(1 day ago)
15 Nov, Fri
GNWL10
92%
(13 hrs ago)
GNWL73
48%
(1 day ago)
GNWL85
54%
(4 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
RAC 73
100%
(5 hrs ago)
16 Nov, Sat
GNWL8
94%
(5 hrs ago)
GNWL36
86%
(5 hrs ago)
GNWL32
95%
(4 hrs ago)
NOT AVL
--
(5 hrs ago)
RAC 35
100%
(5 hrs ago)
17 Nov, Sun
check
check
check
check
check
18 Nov, Mon
check
check
check
check
check

12296 SANGHA MITRA EX train info

SANGHA MITRA EX (12296) runs from Danapur (DNR) to Baiyappanahalli Terminal (SMVB).It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), third economy (3E), sleeper (SL).It is a superfast train and covers a distance of 2681 kms in 43 hr 55 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 33 halts.This train runs with an LHB Rake and also has a pantry car.Final chart for 12296 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.
Book Train Ticket

Book your train tickets with Trainman

From Station
To Station
calender_icon Date
Search Trains