Seat Availability: 12295 - SANGHAMITRA EXP

Runs Daily
Class - 1A 2A 3A SL
close
Date 1A
₹ 5875
2A 3A
₹ 2355
SL
₹ 910
30 Jan, Mon
GNWL1
45%
(1 day ago)
GNWL12
--
(1 day ago)
DEPARTED
--
(4 hrs ago)
DEPARTED
--
(4 hrs ago)
31 Jan, Tue
GNWL3
19%
(1 day ago)
GNWL11
--
(1 day ago)
GNWL32
51%
(4 hrs ago)
GNWL165
13%
(4 hrs ago)
1 Feb, Wed
GNWL3
21%
(1 day ago)
GNWL17
39%
(1 hr ago)
GNWL39
53%
(4 hrs ago)
GNWL157
11%
(4 hrs ago)
2 Feb, Thu
GNWL6
5%
(1 day ago)
GNWL33
20%
(1 hr ago)
GNWL64
44%
(4 hrs ago)
GNWL155
14%
(4 hrs ago)
3 Feb, Fri
GNWL4
14%
(1 day ago)
GNWL19
41%
(1 hr ago)
GNWL37
59%
(4 hrs ago)
GNWL151
13%
(4 hrs ago)
4 Feb, Sat
check
GNWL27
30%
(1 hr ago)
GNWL50
54%
(4 hrs ago)
GNWL130
20%
(4 hrs ago)
5 Feb, Sun
check
GNWL27
31%
(1 hr ago)
GNWL48
56%
(2 hrs ago)
GNWL201
14%
(4 hrs ago)
6 Feb, Mon
GNWL2
40%
(6 hrs ago)
GNWL10
61%
(1 hr ago)
GNWL40
61%
(2 hrs ago)
GNWL174
15%
(4 hrs ago)
7 Feb, Tue
GNWL2
41%
(2 hrs ago)
GNWL20
44%
(2 hrs ago)
GNWL58
54%
(2 hrs ago)
GNWL162
17%
(2 hrs ago)
8 Feb, Wed
GNWL2
42%
(2 hrs ago)
GNWL24
38%
(2 hrs ago)
GNWL52
57%
(2 hrs ago)
GNWL138
21%
(2 hrs ago)
9 Feb, Thu
GNWL2
43%
(2 hrs ago)
GNWL28
32%
(2 hrs ago)
GNWL47
60%
(2 hrs ago)
GNWL131
21%
(2 hrs ago)
10 Feb, Fri
GNWL1
62%
(2 hrs ago)
GNWL26
36%
(2 hrs ago)
GNWL54
58%
(2 hrs ago)
GNWL172
11%
(2 hrs ago)
11 Feb, Sat
GNWL2
44%
(2 hrs ago)
GNWL25
38%
(2 hrs ago)
GNWL58
56%
(2 hrs ago)
GNWL152
19%
(2 hrs ago)
12 Feb, Sun
GNWL2
44%
(2 hrs ago)
GNWL27
36%
(2 hrs ago)
GNWL48
61%
(2 hrs ago)
GNWL194
15%
(2 hrs ago)
13 Feb, Mon
GNWL1
64%
(1 day ago)
GNWL16
55%
(1 day ago)
GNWL44
63%
(1 day ago)
GNWL151
22%
(4 hrs ago)
14 Feb, Tue
GNWL4
18%
(1 day ago)
GNWL19
50%
(1 day ago)
GNWL49
62%
(1 day ago)
GNWL143
23%
(4 hrs ago)
15 Feb, Wed
GNWL2
46%
(1 day ago)
GNWL24
42%
(1 day ago)
GNWL57
59%
(1 day ago)
GNWL169
17%
(4 hrs ago)
16 Feb, Thu
GNWL4
18%
(1 day ago)
GNWL20
49%
(1 day ago)
GNWL45
64%
(1 day ago)
GNWL151
20%
(4 hrs ago)
17 Feb, Fri
GNWL4
--
(1 day ago)
GNWL26
40%
(1 day ago)
GNWL41
67%
(1 day ago)
GNWL139
22%
(5 hrs ago)
18 Feb, Sat
GNWL3
30%
(1 day ago)
GNWL29
35%
(1 day ago)
GNWL66
56%
(1 day ago)
GNWL160
27%
(5 hrs ago)
19 Feb, Sun
GNWL7
5%
(1 day ago)
GNWL23
45%
(1 day ago)
GNWL71
54%
(1 day ago)
GNWL168
20%
(5 hrs ago)
20 Feb, Mon
GNWL2
48%
(1 day ago)
GNWL16
58%
(1 day ago)
GNWL46
65%
(1 day ago)
GNWL166
22%
(1 day ago)
21 Feb, Tue
GNWL1
67%
(1 day ago)
GNWL19
53%
(1 day ago)
GNWL44
66%
(10 hrs ago)
GNWL160
22%
(1 day ago)
22 Feb, Wed
GNWL1
68%
(1 day ago)
GNWL14
61%
(10 hrs ago)
GNWL40
71%
(10 hrs ago)
GNWL153
23%
(1 day ago)
23 Feb, Thu
GNWL5
12%
(1 day ago)
GNWL20
51%
(10 hrs ago)
GNWL47
65%
(10 hrs ago)
GNWL143
27%
(1 day ago)
24 Feb, Fri
check
GNWL49
15%
(10 hrs ago)
GNWL59
60%
(10 hrs ago)
GNWL170
17%
(1 day ago)
25 Feb, Sat
check
GNWL42
21%
(10 hrs ago)
GNWL68
57%
(10 hrs ago)
GNWL193
26%
(1 day ago)
26 Feb, Sun
check
GNWL21
50%
(10 hrs ago)
GNWL51
64%
(10 hrs ago)
GNWL186
19%
(1 day ago)
27 Feb, Mon
check
GNWL22
49%
(6 hrs ago)
GNWL48
65%
(6 hrs ago)
GNWL166
25%
(1 day ago)
28 Feb, Tue
GNWL22
0%
(1 hr ago)
GNWL22
49%
(1 hr ago)
GNWL58
62%
(1 hr ago)
GNWL204
15%
(1 day ago)
1 Mar, Wed
GNWL3
33%
(1 hr ago)
GNWL31
35%
(1 hr ago)
GNWL71
57%
(1 hr ago)
GNWL292
13%
(1 day ago)
2 Mar, Thu
GNWL2
50%
(1 hr ago)
GNWL32
33%
(1 hr ago)
GNWL86
50%
(1 hr ago)
GNWL273
12%
(1 day ago)
3 Mar, Fri
GNWL8
3%
(1 hr ago)
GNWL37
27%
(1 hr ago)
GNWL97
46%
(1 hr ago)
GNWL269
13%
(1 day ago)
4 Mar, Sat
GNWL6
8%
(1 hr ago)
GNWL48
17%
(1 hr ago)
GNWL112
40%
(1 hr ago)
check
5 Mar, Sun
GNWL3
33%
(1 hr ago)
GNWL39
25%
(1 hr ago)
GNWL95
47%
(1 hr ago)
check
6 Mar, Mon
GNWL1
74%
(1 hr ago)
check
GNWL23
91%
(4 hrs ago)
GNWL110
55%
(1 day ago)
7 Mar, Tue
check
check
GNWL15
93%
(4 hrs ago)
GNWL80
69%
(1 day ago)
8 Mar, Wed
check
check
GNWL13
93%
(4 hrs ago)
GNWL63
75%
(1 day ago)
9 Mar, Thu
check
check
GNWL21
91%
(4 hrs ago)
GNWL53
83%
(1 day ago)
10 Mar, Fri
GNWL1
--
(1 day ago)
check
GNWL7
94%
(10 hrs ago)
GNWL61
79%
(1 hr ago)
11 Mar, Sat
AVL4
100%
(1 day ago)
check
check
GNWL66
69%
(1 hr ago)
12 Mar, Sun
GNWL1
--
(1 day ago)
GNWL2
--
(1 day ago)
check
GNWL67
75%
(1 hr ago)
13 Mar, Mon
AVL6
100%
(1 day ago)
RAC 14
100%
(1 day ago)
check
GNWL52
83%
(1 hr ago)
14 Mar, Tue
AVL5
100%
(1 day ago)
RAC 8
100%
(1 day ago)
RAC 24
100%
(1 day ago)
GNWL49
85%
(1 hr ago)
15 Mar, Wed
GNWL1
--
(1 day ago)
RAC 7
100%
(1 day ago)
RAC 13
100%
(1 day ago)
GNWL68
73%
(1 hr ago)
16 Mar, Thu
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL2
100%
(1 day ago)
RAC 8
100%
(1 day ago)
check
17 Mar, Fri
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL7
100%
(1 day ago)
RAC 5
100%
(1 day ago)
check
18 Mar, Sat
AVL1
100%
(1 day ago)
check
RAC 32
100%
(1 day ago)
check
19 Mar, Sun
check
check
RAC 17
100%
(1 day ago)
check
20 Mar, Mon
check
AVL28
100%
(23 hrs ago)
AVL51
100%
(1 day ago)
check
21 Mar, Tue
check
AVL7
100%
(23 hrs ago)
AVL75
100%
(1 day ago)
check
22 Mar, Wed
check
AVL17
100%
(23 hrs ago)
RAC 11
100%
(1 day ago)
check
23 Mar, Thu
check
RAC 5
100%
(23 hrs ago)
RAC 17
100%
(1 day ago)
check
24 Mar, Fri
check
AVL11
100%
(23 hrs ago)
AVL20
100%
(1 day ago)
check
25 Mar, Sat
check
RAC 2
100%
(23 hrs ago)
AVL40
100%
(1 day ago)
check
26 Mar, Sun
check
check
check
check
27 Mar, Mon
check
check
check
check
28 Mar, Tue
check
check
check
check
29 Mar, Wed
check
AVL17
100%
(1 day ago)
check
check
30 Mar, Thu
check
AVL23
100%
(23 hrs ago)
AVL44
100%
(1 day ago)
GNWL13
92%
(1 day ago)
31 Mar, Fri
check
RAC 6
100%
(23 hrs ago)
AVL64
100%
(1 day ago)
GNWL17
91%
(1 day ago)
1 Apr, Sat
check
GNWL6
92%
(23 hrs ago)
RAC 18
100%
(1 day ago)
GNWL38
87%
(1 day ago)
2 Apr, Sun
check
RAC 13
100%
(30 min ago)
RAC 6
100%
(31 min ago)
GNWL42
87%
(31 min ago)
3 Apr, Mon
check
AVL11
100%
(30 min ago)
AVL76
100%
(31 min ago)
GNWL51
84%
(31 min ago)
4 Apr, Tue
check
AVL3
100%
(30 min ago)
AVL4
100%
(31 min ago)
GNWL45
87%
(31 min ago)
5 Apr, Wed
check
AVL7
100%
(30 min ago)
AVL7
100%
(31 min ago)
GNWL42
86%
(31 min ago)
6 Apr, Thu
check
AVL3
100%
(30 min ago)
RAC 8
100%
(31 min ago)
GNWL36
89%
(31 min ago)
7 Apr, Fri
check
RAC11
100%
(30 min ago)
GNWL12
94%
(31 min ago)
GNWL47
86%
(31 min ago)
8 Apr, Sat
check
check
GNWL7
--
(1 day ago)
GNWL53
81%
(1 day ago)
9 Apr, Sun
check
check
GNWL3
--
(1 day ago)
GNWL69
76%
(1 day ago)
10 Apr, Mon
check
check
GNWL14
--
(1 day ago)
GNWL105
58%
(1 day ago)
11 Apr, Tue
check
check
GNWL7
--
(1 day ago)
GNWL130
45%
(1 day ago)
12 Apr, Wed
check
check
GNWL18
--
(1 day ago)
GNWL101
58%
(1 day ago)
13 Apr, Thu
check
check
GNWL19
94%
(1 hr ago)
GNWL109
60%
(1 day ago)
14 Apr, Fri
check
GNWL8
91%
(1 hr ago)
GNWL31
91%
(1 hr ago)
check
15 Apr, Sat
GNWL3
38%
(1 hr ago)
GNWL10
87%
(1 hr ago)
GNWL45
83%
(1 hr ago)
GNWL135
42%
(1 day ago)
16 Apr, Sun
GNWL2
56%
(1 hr ago)
GNWL11
84%
(1 hr ago)
GNWL41
87%
(1 hr ago)
GNWL154
36%
(1 day ago)
17 Apr, Mon
GNWL1
85%
(1 hr ago)
GNWL9
90%
(1 hr ago)
GNWL50
78%
(1 hr ago)
GNWL175
32%
(1 day ago)
18 Apr, Tue
GNWL1
85%
(1 hr ago)
GNWL33
38%
(1 hr ago)
GNWL53
76%
(1 hr ago)
GNWL156
38%
(1 day ago)
19 Apr, Wed
GNWL1
85%
(1 hr ago)
GNWL14
73%
(1 hr ago)
GNWL67
64%
(1 day ago)
GNWL136
41%
(1 day ago)
20 Apr, Thu
GNWL1
85%
(1 hr ago)
GNWL24
52%
(2 hrs ago)
GNWL48
81%
(1 day ago)
GNWL149
41%
(1 day ago)
21 Apr, Fri
GNWL3
--
(1 day ago)
GNWL21
57%
(2 hrs ago)
GNWL56
73%
(1 day ago)
GNWL141
42%
(1 day ago)
22 Apr, Sat
GNWL3
--
(1 day ago)
GNWL29
44%
(2 hrs ago)
GNWL50
79%
(1 day ago)
GNWL131
46%
(1 day ago)
23 Apr, Sun
GNWL2
--
(1 day ago)
GNWL22
56%
(2 hrs ago)
GNWL41
88%
(1 day ago)
GNWL144
41%
(1 day ago)
24 Apr, Mon
GNWL1
--
(1 day ago)
GNWL19
--
(1 day ago)
GNWL60
69%
(1 day ago)
GNWL146
48%
(1 day ago)
25 Apr, Tue
GNWL3
--
(1 day ago)
GNWL18
--
(1 day ago)
GNWL50
80%
(1 day ago)
GNWL166
36%
(1 day ago)
26 Apr, Wed
GNWL9
--
(1 day ago)
GNWL39
--
(1 day ago)
GNWL52
78%
(1 day ago)
GNWL154
37%
(1 day ago)
27 Apr, Thu
check
check
GNWL55
75%
(1 day ago)
GNWL159
38%
(1 day ago)
28 Apr, Fri
check
check
GNWL62
68%
(1 day ago)
GNWL170
34%
(1 day ago)
29 Apr, Sat
check
GNWL31
42%
(23 hrs ago)
GNWL64
66%
(1 day ago)
GNWL156
38%
(1 day ago)
30 Apr, Sun
check
GNWL20
60%
(23 hrs ago)
GNWL67
64%
(1 day ago)
GNWL167
35%
(1 day ago)
1 May, Mon
check
GNWL20
60%
(23 hrs ago)
GNWL48
83%
(1 day ago)
check
2 May, Tue
check
GNWL8
92%
(23 hrs ago)
GNWL32
--
(1 day ago)
check
3 May, Wed
check
GNWL6
93%
(23 hrs ago)
GNWL37
--
(1 day ago)
check
4 May, Thu
check
GNWL12
83%
(23 hrs ago)
GNWL22
--
(1 day ago)
check
5 May, Fri
check
check
check
GNWL117
61%
(1 day ago)
6 May, Sat
check
check
check
GNWL101
64%
(1 day ago)
7 May, Sun
check
GNWL2
--
(1 day ago)
GNWL21
--
(1 day ago)
GNWL97
71%
(1 day ago)
8 May, Mon
check
AVL3
100%
(1 day ago)
GNWL9
--
(1 day ago)
GNWL114
59%
(1 day ago)
9 May, Tue
check
AVL25
100%
(1 day ago)
GNWL8
--
(1 day ago)
GNWL101
68%
(1 day ago)
10 May, Wed
check
AVL8
100%
(1 day ago)
GNWL13
--
(1 day ago)
GNWL113
56%
(1 day ago)
11 May, Thu
check
AVL10
100%
(1 day ago)
GNWL12
--
(1 day ago)
GNWL103
65%
(1 day ago)
12 May, Fri
check
AVL17
100%
(1 day ago)
GNWL19
--
(1 day ago)
GNWL92
75%
(1 day ago)
13 May, Sat
check
check
check
check
14 May, Sun
check
check
check
check
15 May, Mon
check
check
check
check
16 May, Tue
check
check
RAC 11
100%
(9 hrs ago)
GNWL63
88%
(9 hrs ago)
17 May, Wed
check
check
RAC 10
100%
(9 hrs ago)
GNWL50
89%
(9 hrs ago)
18 May, Thu
check
AVL37
100%
(1 day ago)
RAC 19
100%
(9 hrs ago)
GNWL35
92%
(9 hrs ago)
19 May, Fri
check
AVL38
100%
(1 day ago)
AVL48
100%
(9 hrs ago)
GNWL33
92%
(9 hrs ago)
20 May, Sat
check
AVL41
100%
(1 day ago)
RAC 3
100%
(9 hrs ago)
GNWL49
88%
(9 hrs ago)
21 May, Sun
check
AVL30
100%
(1 day ago)
AVL92
100%
(9 hrs ago)
GNWL30
92%
(9 hrs ago)
22 May, Mon
check
AVL41
100%
(1 day ago)
AVL160
100%
(1 day ago)
GNWL32
92%
(11 hrs ago)
23 May, Tue
check
AVL45
100%
(1 day ago)
AVL180
100%
(1 day ago)
RAC 70
100%
(11 hrs ago)
24 May, Wed
check
AVL35
100%
(1 day ago)
AVL156
100%
(1 day ago)
RAC 40
100%
(5 hrs ago)
25 May, Thu
check
AVL48
100%
(1 day ago)
AVL127
100%
(1 day ago)
RAC 55
100%
(5 hrs ago)
26 May, Fri
check
AVL48
100%
(1 day ago)
check
RAC 15
100%
(5 hrs ago)
27 May, Sat
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL31
100%
(1 day ago)
AVL187
100%
(1 day ago)
RAC 27
100%
(5 hrs ago)
28 May, Sun
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL45
100%
(1 day ago)
AVL180
100%
(1 day ago)
AVL17
100%
(5 hrs ago)
29 May, Mon
AVL 6#
100%
(1 day ago)
AVL 52#
100%
(1 day ago)
AVL 210#
100%
(1 day ago)
AVL112
100%
(5 hrs ago)
30 May, Tue
check
check
check
check
31 May, Wed
check
check
check
check

12295 SANGHAMITRA EXP train info

SANGHAMITRA EXP (12295) runs from Baiyappanahalli Terminal (SMVB) to Danapur (DNR).It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL).It is a superfast train and covers a distance of 2681 kms in 46 hr 25 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 32 halts.This train runs with an LHB Rake and also has a pantry car.Final chart for 12295 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.
Book Train Ticket
Book your train tickets with Trainman
From Station
To Station
calender_icon Date
Search Trains