Seat Availability: 12237 - BEGUMPURA EXP

Runs Daily
Class - 1A 2A 3A SL
close
Date 1A
₹ 3730
2A
₹ 2200
3A
₹ 1540
SL
₹ 590
24 Mar, Fri
NOT AVL
--
(6 hrs ago)
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
NOT AVL
--
(6 hrs ago)
NOT AVL
--
(6 hrs ago)
25 Mar, Sat
GNWL4
57%
(3 hrs ago)
GNWL9
58%
(3 hrs ago)
GNWL27
37%
(6 hrs ago)
GNWL67
7%
(3 hrs ago)
26 Mar, Sun
GNWL2
71%
(3 hrs ago)
GNWL8
63%
(3 hrs ago)
GNWL42
27%
(6 hrs ago)
GNWL79
7%
(3 hrs ago)
27 Mar, Mon
GNWL1
79%
(3 hrs ago)
GNWL5
72%
(3 hrs ago)
GNWL14
60%
(6 hrs ago)
GNWL49
22%
(3 hrs ago)
28 Mar, Tue
AVL3
100%
(3 hrs ago)
GNWL8
67%
(3 hrs ago)
GNWL11
66%
(6 hrs ago)
GNWL59
28%
(3 hrs ago)
29 Mar, Wed
GNWL3
72%
(3 hrs ago)
GNWL6
73%
(3 hrs ago)
GNWL19
57%
(6 hrs ago)
GNWL50
30%
(3 hrs ago)
30 Mar, Thu
GNWL2
78%
(3 hrs ago)
GNWL13
61%
(3 hrs ago)
GNWL34
41%
(6 hrs ago)
GNWL59
33%
(3 hrs ago)
31 Mar, Fri
GNWL2
79%
(6 hrs ago)
GNWL8
71%
(6 hrs ago)
GNWL36
40%
(8 hrs ago)
GNWL100
8%
(3 hrs ago)
1 Apr, Sat
GNWL2
80%
(6 hrs ago)
GNWL16
59%
(6 hrs ago)
GNWL49
29%
(8 hrs ago)
GNWL73
13%
(3 hrs ago)
2 Apr, Sun
GNWL5
66%
(23 hrs ago)
GNWL12
64%
(1 hr ago)
GNWL49
30%
(1 day ago)
GNWL98
8%
(3 hrs ago)
3 Apr, Mon
GNWL4
71%
(1 hr ago)
GNWL15
61%
(1 hr ago)
GNWL34
45%
(18 hrs ago)
GNWL70
17%
(3 hrs ago)
4 Apr, Tue
GNWL1
85%
(1 hr ago)
GNWL28
45%
(1 hr ago)
GNWL53
28%
(18 hrs ago)
GNWL71
30%
(3 hrs ago)
5 Apr, Wed
GNWL2
82%
(1 hr ago)
GNWL15
62%
(1 hr ago)
GNWL41
39%
(18 hrs ago)
GNWL61
38%
(1 day ago)
6 Apr, Thu
GNWL7
61%
(1 hr ago)
GNWL14
63%
(1 hr ago)
GNWL37
44%
(18 hrs ago)
GNWL61
52%
(1 day ago)
7 Apr, Fri
GNWL1
86%
(1 hr ago)
GNWL11
69%
(1 hr ago)
GNWL28
54%
(18 hrs ago)
GNWL51
67%
(1 day ago)
8 Apr, Sat
GNWL1
86%
(1 hr ago)
GNWL14
64%
(1 hr ago)
GNWL38
43%
(18 hrs ago)
GNWL64
44%
(1 day ago)
9 Apr, Sun
GNWL2
83%
(1 day ago)
GNWL9
74%
(18 hrs ago)
GNWL29
54%
(4 hrs ago)
GNWL46
51%
(8 hrs ago)
10 Apr, Mon
GNWL1
87%
(1 day ago)
GNWL6
80%
(18 hrs ago)
GNWL19
65%
(4 hrs ago)
GNWL50
57%
(8 hrs ago)
11 Apr, Tue
GNWL1
87%
(1 day ago)
GNWL6
80%
(1 day ago)
GNWL21
63%
(4 hrs ago)
GNWL38
82%
(8 hrs ago)
12 Apr, Wed
GNWL1
87%
(1 day ago)
GNWL11
71%
(1 day ago)
GNWL17
70%
(4 hrs ago)
GNWL34
84%
(8 hrs ago)
13 Apr, Thu
GNWL2
84%
(1 day ago)
GNWL8
77%
(1 day ago)
GNWL30
54%
(4 hrs ago)
GNWL41
82%
(8 hrs ago)
14 Apr, Fri
GNWL1
88%
(1 day ago)
GNWL12
70%
(1 day ago)
GNWL23
62%
(4 hrs ago)
GNWL35
87%
(8 hrs ago)
15 Apr, Sat
GNWL1
88%
(1 day ago)
GNWL5
82%
(1 day ago)
GNWL32
53%
(7 hrs ago)
GNWL31
87%
(8 hrs ago)
16 Apr, Sun
check
GNWL13
69%
(1 day ago)
GNWL16
73%
(7 hrs ago)
GNWL36
77%
(8 hrs ago)
17 Apr, Mon
GNWL2
85%
(4 hrs ago)
GNWL4
84%
(1 day ago)
GNWL23
63%
(7 hrs ago)
GNWL30
88%
(8 hrs ago)
18 Apr, Tue
AVL2
100%
(4 hrs ago)
GNWL11
73%
(1 day ago)
GNWL14
76%
(7 hrs ago)
GNWL33
87%
(8 hrs ago)
19 Apr, Wed
GNWL3
81%
(4 hrs ago)
GNWL5
83%
(1 day ago)
GNWL27
59%
(8 hrs ago)
GNWL24
88%
(8 hrs ago)
20 Apr, Thu
GNWL1
88%
(4 hrs ago)
check
check
GNWL27
89%
(8 hrs ago)
21 Apr, Fri
AVL1
100%
(3 hrs ago)
check
GNWL27
60%
(9 hrs ago)
GNWL21
92%
(8 hrs ago)
22 Apr, Sat
AVL1
100%
(3 hrs ago)
check
GNWL32
55%
(8 hrs ago)
GNWL33
89%
(8 hrs ago)
23 Apr, Sun
AVL8
100%
(3 hrs ago)
check
GNWL31
56%
(8 hrs ago)
GNWL25
91%
(8 hrs ago)
24 Apr, Mon
AVL8
100%
(3 hrs ago)
check
GNWL15
76%
(8 hrs ago)
GNWL22
90%
(8 hrs ago)
25 Apr, Tue
AVL4
100%
(3 hrs ago)
GNWL7
81%
(2 hrs ago)
GNWL17
74%
(3 hrs ago)
GNWL14
90%
(3 hrs ago)
26 Apr, Wed
GNWL1
89%
(3 hrs ago)
GNWL4
85%
(2 hrs ago)
GNWL10
83%
(3 hrs ago)
GNWL13
90%
(3 hrs ago)
27 Apr, Thu
GNWL1
89%
(1 day ago)
GNWL7
81%
(2 hrs ago)
GNWL15
77%
(3 hrs ago)
RAC 143
100%
(3 hrs ago)
28 Apr, Fri
AVL1
100%
(1 day ago)
GNWL5
84%
(2 hrs ago)
GNWL13
80%
(3 hrs ago)
RAC 121
100%
(3 hrs ago)
29 Apr, Sat
GNWL3
83%
(1 day ago)
GNWL2
88%
(2 hrs ago)
GNWL13
80%
(3 hrs ago)
RAC 104
100%
(3 hrs ago)
30 Apr, Sun
AVL1
100%
(3 hrs ago)
GNWL3
87%
(2 hrs ago)
RAC31
100%
(3 hrs ago)
RAC 79
100%
(3 hrs ago)
1 May, Mon
AVL8
100%
(3 hrs ago)
check
RAC 28
100%
(1 day ago)
RAC 109
100%
(7 hrs ago)
2 May, Tue
AVL6
100%
(3 hrs ago)
check
RAC 23
100%
(1 day ago)
RAC 78
100%
(7 hrs ago)
3 May, Wed
AVL8
100%
(3 hrs ago)
check
GNWL7
87%
(1 day ago)
RAC 76
100%
(1 day ago)
4 May, Thu
AVL6
100%
(3 hrs ago)
RAC 3
100%
(5 hrs ago)
GNWL8
86%
(1 day ago)
RAC 75
100%
(1 day ago)
5 May, Fri
AVL6
100%
(3 hrs ago)
RAC 11
100%
(5 hrs ago)
GNWL7
87%
(1 day ago)
RAC 78
100%
(1 day ago)
6 May, Sat
check
RAC12
100%
(5 hrs ago)
GNWL9
85%
(1 day ago)
RAC 64
100%
(1 day ago)
7 May, Sun
check
GNWL3
88%
(5 hrs ago)
GNWL22
69%
(1 day ago)
RAC 69
100%
(1 day ago)
8 May, Mon
AVL8
100%
(1 day ago)
GNWL4
86%
(5 hrs ago)
GNWL9
85%
(1 day ago)
RAC 70
100%
(1 day ago)
9 May, Tue
AVL8
100%
(1 day ago)
RAC 4
100%
(5 hrs ago)
GNWL8
86%
(1 day ago)
check
10 May, Wed
AVL8
100%
(1 day ago)
RAC 11
100%
(5 hrs ago)
GNWL1
92%
(1 day ago)
RAC 80
100%
(1 day ago)
11 May, Thu
AVL7
100%
(1 day ago)
RAC 1
100%
(5 hrs ago)
GNWL11
84%
(8 hrs ago)
RAC 76
100%
(8 hrs ago)
12 May, Fri
AVL5
100%
(1 day ago)
GNWL3
88%
(5 hrs ago)
GNWL18
76%
(8 hrs ago)
RAC 119
100%
(8 hrs ago)
13 May, Sat
AVL6
100%
(1 day ago)
check
GNWL17
77%
(8 hrs ago)
RAC 94
100%
(8 hrs ago)
14 May, Sun
check
check
GNWL32
58%
(8 hrs ago)
RAC 87
100%
(8 hrs ago)
15 May, Mon
check
check
GNWL18
76%
(8 hrs ago)
RAC 119
100%
(8 hrs ago)
16 May, Tue
check
check
GNWL10
85%
(8 hrs ago)
RAC 95
100%
(8 hrs ago)
17 May, Wed
check
check
GNWL10
85%
(1 day ago)
RAC 122
100%
(23 hrs ago)
18 May, Thu
check
check
GNWL14
81%
(23 hrs ago)
GNWL8
94%
(23 hrs ago)
19 May, Fri
check
check
GNWL18
77%
(23 hrs ago)
GNWL8
94%
(1 hr ago)
20 May, Sat
check
check
GNWL23
70%
(23 hrs ago)
GNWL36
89%
(1 hr ago)
21 May, Sun
check
check
GNWL26
66%
(23 hrs ago)
GNWL20
93%
(1 hr ago)
22 May, Mon
check
GNWL13
74%
(1 day ago)
GNWL26
66%
(23 hrs ago)
GNWL22
93%
(1 hr ago)
23 May, Tue
check
GNWL10
79%
(1 day ago)
GNWL22
72%
(23 hrs ago)
GNWL27
88%
(1 hr ago)
24 May, Wed
check
GNWL5
86%
(1 day ago)
GNWL18
77%
(1 day ago)
GNWL25
77%
(1 hr ago)
25 May, Thu
check
GNWL12
76%
(1 day ago)
GNWL10
86%
(1 day ago)
GNWL19
94%
(19 hrs ago)
26 May, Fri
AVL6
100%
(1 day ago)
GNWL2
90%
(1 day ago)
GNWL20
75%
(1 day ago)
GNWL28
91%
(1 day ago)
27 May, Sat
AVL8
100%
(1 day ago)
GNWL4
88%
(1 day ago)
GNWL24
70%
(1 day ago)
GNWL21
93%
(1 day ago)
28 May, Sun
AVL5
100%
(1 day ago)
check
GNWL21
74%
(1 day ago)
GNWL21
94%
(1 day ago)
29 May, Mon
AVL8
100%
(1 day ago)
check
GNWL25
69%
(1 day ago)
GNWL16
94%
(1 day ago)
30 May, Tue
AVL7
100%
(1 day ago)
check
GNWL12
85%
(1 day ago)
GNWL13
91%
(1 day ago)
31 May, Wed
AVL8
100%
(1 day ago)
check
GNWL8
88%
(1 day ago)
GNWL21
76%
(1 day ago)
1 Jun, Thu
check
check
GNWL20
76%
(1 day ago)
GNWL25
94%
(1 day ago)
2 Jun, Fri
check
check
check
GNWL23
92%
(1 day ago)
3 Jun, Sat
check
check
check
GNWL26
93%
(21 hrs ago)
4 Jun, Sun
check
check
check
GNWL11
94%
(21 hrs ago)
5 Jun, Mon
check
GNWL2
90%
(6 hrs ago)
GNWL12
85%
(21 hrs ago)
GNWL17
94%
(21 hrs ago)
6 Jun, Tue
check
GNWL7
84%
(6 hrs ago)
GNWL27
67%
(21 hrs ago)
GNWL2
93%
(21 hrs ago)
7 Jun, Wed
check
GNWL3
89%
(6 hrs ago)
GNWL9
88%
(8 hrs ago)
GNWL12
85%
(21 hrs ago)
8 Jun, Thu
check
GNWL3
89%
(6 hrs ago)
GNWL7
89%
(8 hrs ago)
GNWL10
94%
(21 hrs ago)
9 Jun, Fri
check
RAC 7
100%
(6 hrs ago)
GNWL17
80%
(8 hrs ago)
GNWL6
94%
(8 hrs ago)
10 Jun, Sat
check
RAC 3
100%
(6 hrs ago)
GNWL8
89%
(8 hrs ago)
GNWL6
94%
(8 hrs ago)
11 Jun, Sun
check
RAC 1
100%
(6 hrs ago)
GNWL7
89%
(8 hrs ago)
RAC 140
100%
(8 hrs ago)
12 Jun, Mon
check
RAC 1
100%
(6 hrs ago)
GNWL6
90%
(8 hrs ago)
RAC 112
100%
(8 hrs ago)
13 Jun, Tue
check
RAC 2
100%
(6 hrs ago)
GNWL3
92%
(21 hrs ago)
RAC 83
100%
(8 hrs ago)
14 Jun, Wed
AVL12
100%
(3 hrs ago)
RAC 1
100%
(6 hrs ago)
RAC 28
100%
(21 hrs ago)
RAC 121
100%
(8 hrs ago)
15 Jun, Thu
AVL10
100%
(3 hrs ago)
AVL3
100%
(6 hrs ago)
check
RAC 117
100%
(3 min ago)
16 Jun, Fri
AVL11
100%
(3 hrs ago)
RAC 5
100%
(6 hrs ago)
check
RAC 96
100%
(3 min ago)
17 Jun, Sat
AVL8
100%
(3 hrs ago)
AVL4
100%
(6 hrs ago)
check
RAC 63
100%
(3 min ago)
18 Jun, Sun
AVL12
100%
(3 hrs ago)
AVL3
100%
(6 hrs ago)
check
RAC 91
100%
(3 min ago)
19 Jun, Mon
AVL10
100%
(3 hrs ago)
AVL11
100%
(6 hrs ago)
check
RAC 61
100%
(3 min ago)
20 Jun, Tue
check
AVL6
100%
(6 hrs ago)
check
RAC 49
100%
(3 min ago)
21 Jun, Wed
AVL12
100%
(1 hr ago)
AVL10
100%
(6 hrs ago)
AVL1
100%
(1 hr ago)
RAC 34
100%
(1 day ago)
22 Jun, Thu
AVL10
100%
(1 hr ago)
check
AVL3
100%
(1 hr ago)
RAC 38
100%
(21 hrs ago)
23 Jun, Fri
AVL8
100%
(1 hr ago)
check
RAC 2
100%
(1 hr ago)
RAC 16
100%
(21 hrs ago)
24 Jun, Sat
AVL8
100%
(1 hr ago)
check
AVL2
100%
(1 hr ago)
RAC 17
100%
(21 hrs ago)
25 Jun, Sun
AVL12
100%
(1 hr ago)
check
AVL15
100%
(1 hr ago)
RAC 27
100%
(21 hrs ago)
26 Jun, Mon
AVL12
100%
(1 hr ago)
check
AVL25
100%
(1 hr ago)
RAC 25
100%
(21 hrs ago)
27 Jun, Tue
check
check
AVL47
100%
(19 hrs ago)
RAC 19
100%
(21 hrs ago)
28 Jun, Wed
check
check
AVL32
100%
(19 hrs ago)
RAC 18
100%
(21 hrs ago)
29 Jun, Thu
check
check
AVL47
100%
(19 hrs ago)
RAC 41
100%
(21 hrs ago)
30 Jun, Fri
check
check
AVL47
100%
(1 day ago)
RAC 135
100%
(21 hrs ago)
1 Jul, Sat
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL17
100%
(1 day ago)
AVL7
100%
(1 day ago)
RAC 17
100%
(21 hrs ago)
2 Jul, Sun
AVL10
100%
(1 day ago)
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL41
100%
(1 day ago)
RAC 12
100%
(22 hrs ago)
3 Jul, Mon
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL26
100%
(1 day ago)
AVL58
100%
(1 day ago)
AVL84
100%
(22 hrs ago)
4 Jul, Tue
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL22
100%
(1 day ago)
AVL55
100%
(1 day ago)
AVL105
100%
(22 hrs ago)
5 Jul, Wed
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL24
100%
(1 day ago)
AVL67
100%
(1 day ago)
AVL113
100%
(22 hrs ago)
6 Jul, Thu
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL21
100%
(1 day ago)
AVL123
100%
(1 day ago)
7 Jul, Fri
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL19
100%
(1 day ago)
AVL61
100%
(1 day ago)
AVL115
100%
(1 day ago)
8 Jul, Sat
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL17
100%
(1 day ago)
AVL30
100%
(1 day ago)
AVL130
100%
(1 day ago)
9 Jul, Sun
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL25
100%
(1 day ago)
AVL90
100%
(1 day ago)
AVL170
100%
(1 day ago)
10 Jul, Mon
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL27
100%
(1 day ago)
AVL83
100%
(1 day ago)
AVL184
100%
(1 day ago)
11 Jul, Tue
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL27
100%
(1 day ago)
AVL76
100%
(1 day ago)
AVL198
100%
(1 day ago)
12 Jul, Wed
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL23
100%
(1 day ago)
AVL97
100%
(1 day ago)
AVL195
100%
(1 day ago)
13 Jul, Thu
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL24
100%
(1 day ago)
AVL92
100%
(1 day ago)
AVL181
100%
(1 day ago)
14 Jul, Fri
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL26
100%
(1 day ago)
AVL99
100%
(1 day ago)
check
15 Jul, Sat
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL27
100%
(1 day ago)
AVL88
100%
(1 day ago)
check
16 Jul, Sun
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL27
100%
(1 day ago)
AVL98
100%
(1 day ago)
check
17 Jul, Mon
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL27
100%
(1 day ago)
AVL91
100%
(1 day ago)
check
18 Jul, Tue
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL27
100%
(1 day ago)
AVL93
100%
(1 day ago)
check
19 Jul, Wed
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL27
100%
(1 day ago)
AVL97
100%
(1 day ago)
AVL236
100%
(1 day ago)
20 Jul, Thu
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL27
100%
(1 day ago)
AVL93
100%
(1 day ago)
AVL248
100%
(1 day ago)
21 Jul, Fri
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL27
100%
(1 day ago)
AVL89
100%
(1 day ago)
AVL248
100%
(1 day ago)
22 Jul, Sat
check
check
check
check
23 Jul, Sun
check
check
check
check

12237 BEGUMPURA EXP train info

BEGUMPURA EXP (12237) runs from Varanasi Jn (BSB) to Jammu Tawi (JAT).It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL).It is a superfast train and covers a distance of 1260 kms in 22 hr 10 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 13 halts.This train runs with an ICF-CBC Rake and does not have a pantry car.Final chart for 12237 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.
Book Train Ticket

Book your train tickets with Trainman

From Station
To Station
calender_icon Date
Search Trains