Seat Availability: 12141 - Mumbai LTT Patliputra SF Express

Runs Daily
Class - 1A 2A 3A SL 2S
close
Date1A
₹ 4505
2A
₹ 2645
3A
₹ 1840
SL
₹ 700
2S
₹ 430
29 May, Sun
GNWL3
87%
(1 hr ago)
GNWL9
84%
(47 min ago)
GNWL14
81%
(1 hr ago)
GNWL61
26%
(1 hr ago)
REGRET
--
(2 hrs ago)
30 May, Mon
GNWL1
87%
(1 hr ago)
GNWL6
86%
(47 min ago)
GNWL16
88%
(1 hr ago)
GNWL48
30%
(50 min ago)
AVL139
100%
(1 hr ago)
31 May, Tue
GNWL3
83%
(1 hr ago)
GNWL8
79%
(47 min ago)
GNWL9
92%
(1 hr ago)
GNWL43
62%
(50 min ago)
AVL208
100%
(1 hr ago)
1 Jun, Wed
GNWL3
90%
(1 hr ago)
GNWL8
84%
(47 min ago)
GNWL19
90%
(1 hr ago)
GNWL66
45%
(50 min ago)
AVL165
100%
(1 hr ago)
2 Jun, Thu
GNWL1
88%
(1 hr ago)
GNWL12
80%
(47 min ago)
GNWL17
89%
(1 hr ago)
GNWL58
67%
(50 min ago)
AVL180
100%
(1 hr ago)
3 Jun, Fri
GNWL2
89%
(1 hr ago)
GNWL22
72%
(47 min ago)
GNWL34
90%
(1 hr ago)
GNWL60
81%
(50 min ago)
AVL221
100%
(1 hr ago)
4 Jun, Sat
GNWL4
90%
(21 hrs ago)
GNWL14
83%
(2 hrs ago)
GNWL27
84%
(2 hrs ago)
GNWL63
75%
(50 min ago)
AVL231
100%
(1 hr ago)
5 Jun, Sun
GNWL2
90%
(1 day ago)
GNWL12
84%
(2 hrs ago)
GNWL12
92%
(2 hrs ago)
GNWL50
83%
(2 hrs ago)
AVL207
100%
(2 hrs ago)
6 Jun, Mon
GNWL5
86%
(1 day ago)
GNWL7
86%
(2 hrs ago)
GNWL10
92%
(2 hrs ago)
GNWL33
90%
(2 hrs ago)
AVL262
100%
(2 hrs ago)
7 Jun, Tue
GNWL1
89%
(23 hrs ago)
GNWL4
87%
(2 hrs ago)
GNWL6
94%
(2 hrs ago)
GNWL22
91%
(2 hrs ago)
AVL255
100%
(2 hrs ago)
8 Jun, Wed
GNWL2
91%
(23 hrs ago)
GNWL9
86%
(12 hrs ago)
GNWL9
94%
(14 hrs ago)
RAC150
100%
(13 hrs ago)
AVL272
100%
(1 day ago)
9 Jun, Thu
AVL2
100%
(23 hrs ago)
GNWL10
87%
(13 hrs ago)
RAC 7
100%
(14 hrs ago)
RAC 116
100%
(13 hrs ago)
AVL269
100%
(1 day ago)
10 Jun, Fri
GNWL1
90%
(23 hrs ago)
GNWL16
83%
(1 day ago)
GNWL18
93%
(14 hrs ago)
RAC 126
100%
(14 min ago)
AVL270
100%
(1 day ago)
11 Jun, Sat
AVL2
100%
(23 hrs ago)
GNWL6
89%
(1 day ago)
GNWL1
94%
(14 hrs ago)
RAC 97
100%
(14 min ago)
AVL277
100%
(1 day ago)
12 Jun, Sun
AVL3
100%
(23 hrs ago)
GNWL1
90%
(1 day ago)
RAC 21
100%
(14 hrs ago)
GNWL33
91%
(14 min ago)
AVL202
100%
(1 day ago)
13 Jun, Mon
GNWL1
89%
(1 day ago)
RAC 6
100%
(1 day ago)
AVL23
100%
(2 hrs ago)
RAC 82
100%
(14 min ago)
AVL273
100%
(1 day ago)
14 Jun, Tue
AVL1
100%
(2 hrs ago)
RAC 4
100%
(1 day ago)
AVL44
100%
(2 hrs ago)
RAC 56
100%
(14 min ago)
AVL289
100%
(1 day ago)
15 Jun, Wed
AVL1
100%
(2 hrs ago)
RAC9
100%
(1 day ago)
AVL149
100%
(2 hrs ago)
RAC79
100%
(14 min ago)
check
16 Jun, Thu
AVL4
100%
(2 hrs ago)
RAC 3
100%
(1 day ago)
AVL178
100%
(2 hrs ago)
RAC 46
100%
(1 day ago)
check
17 Jun, Fri
GNWL1
92%
(2 hrs ago)
GNWL2
90%
(1 day ago)
AVL103
100%
(2 hrs ago)
RAC 48
100%
(1 day ago)
check
18 Jun, Sat
GNWL1
92%
(2 hrs ago)
GNWL3
90%
(1 day ago)
AVL66
100%
(2 hrs ago)
RAC 51
100%
(1 day ago)
check
19 Jun, Sun
GNWL1
92%
(2 hrs ago)
check
AVL185
100%
(12 hrs ago)
RAC 25
100%
(1 day ago)
check
20 Jun, Mon
AVL4
100%
(2 hrs ago)
AVL9
100%
(14 hrs ago)
AVL198
100%
(12 hrs ago)
RAC 37
100%
(1 day ago)
AVL255
100%
(1 day ago)
21 Jun, Tue
AVL6
100%
(2 hrs ago)
AVL11
100%
(14 hrs ago)
AVL208
100%
(17 hrs ago)
RAC 30
100%
(1 day ago)
AVL254
100%
(1 day ago)
22 Jun, Wed
AVL6
100%
(2 hrs ago)
AVL7
100%
(14 hrs ago)
AVL208
100%
(17 hrs ago)
RAC 24
100%
(1 day ago)
AVL249
100%
(1 day ago)
23 Jun, Thu
AVL6
100%
(2 hrs ago)
AVL3
100%
(14 hrs ago)
AVL199
100%
(17 hrs ago)
RAC 38
100%
(1 day ago)
AVL255
100%
(1 day ago)
24 Jun, Fri
AVL2
100%
(1 day ago)
RAC 7
100%
(14 hrs ago)
AVL172
100%
(1 day ago)
GNWL25
93%
(1 day ago)
AVL254
100%
(1 day ago)
25 Jun, Sat
AVL2
100%
(1 day ago)
RAC 9
100%
(14 hrs ago)
AVL151
100%
(1 day ago)
GNWL19
93%
(23 hrs ago)
AVL248
100%
(1 day ago)
26 Jun, Sun
AVL5
100%
(1 day ago)
check
AVL217
100%
(1 day ago)
GNWL29
92%
(23 hrs ago)
check
27 Jun, Mon
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL21
100%
(1 day ago)
AVL196
100%
(1 day ago)
GNWL45
91%
(23 hrs ago)
check
28 Jun, Tue
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL206
100%
(1 day ago)
GNWL76
89%
(23 hrs ago)
AVL223
100%
(1 day ago)
29 Jun, Wed
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL19
100%
(1 day ago)
AVL169
100%
(1 day ago)
GNWL73
89%
(23 hrs ago)
RTCLS SUSPNDED
--
(1 day ago)
30 Jun, Thu
check
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL27
100%
(13 hrs ago)
GNWL106
44%
(14 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
1 Jul, Fri
check
GNWL5
91%
(1 day ago)
GNWL10
94%
(13 hrs ago)
GNWL119
73%
(14 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
2 Jul, Sat
check
GNWL1
91%
(1 day ago)
GNWL16
92%
(13 hrs ago)
GNWL152
43%
(14 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
3 Jul, Sun
check
check
GNWL17
92%
(13 hrs ago)
GNWL136
19%
(14 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
4 Jul, Mon
AVL4
100%
(1 day ago)
GNWL7
89%
(19 hrs ago)
GNWL31
91%
(13 hrs ago)
GNWL162
8%
(14 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
5 Jul, Tue
AVL1
100%
(19 hrs ago)
GNWL9
89%
(19 hrs ago)
GNWL41
90%
(13 hrs ago)
GNWL182
8%
(14 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
6 Jul, Wed
AVL2
100%
(19 hrs ago)
GNWL10
87%
(19 hrs ago)
GNWL42
85%
(14 hrs ago)
GNWL203
7%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
7 Jul, Thu
GNWL1
92%
(19 hrs ago)
GNWL10
89%
(19 hrs ago)
GNWL39
90%
(14 hrs ago)
GNWL161
10%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
8 Jul, Fri
AVL4
100%
(19 hrs ago)
AVL1
100%
(19 hrs ago)
AVL166
100%
(14 hrs ago)
GNWL32
92%
(58 min ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
9 Jul, Sat
GNWL1
93%
(19 hrs ago)
AVL13
100%
(19 hrs ago)
AVL239
100%
(18 hrs ago)
AVL33
100%
(58 min ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
10 Jul, Sun
AVL6
100%
(19 hrs ago)
AVL17
100%
(19 hrs ago)
AVL248
100%
(18 hrs ago)
AVL46
100%
(58 min ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
11 Jul, Mon
check
check
AVL261
100%
(1 day ago)
AVL77
100%
(58 min ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
12 Jul, Tue
check
check
AVL271
100%
(1 day ago)
AVL90
100%
(58 min ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
13 Jul, Wed
check
check
AVL263
100%
(1 day ago)
AVL140
100%
(58 min ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
14 Jul, Thu
check
check
check
AVL102
100%
(14 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
15 Jul, Fri
check
check
check
AVL95
100%
(14 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
16 Jul, Sat
check
AVL17
100%
(1 day ago)
AVL239
100%
(1 day ago)
AVL130
100%
(14 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
17 Jul, Sun
check
AVL23
100%
(1 day ago)
AVL272
100%
(1 day ago)
AVL148
100%
(14 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
18 Jul, Mon
check
AVL24
100%
(1 day ago)
AVL271
100%
(1 day ago)
AVL145
100%
(14 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
19 Jul, Tue
check
AVL25
100%
(1 day ago)
AVL265
100%
(1 day ago)
AVL87
100%
(14 hrs ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
20 Jul, Wed
check
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL270
100%
(1 day ago)
check
NOT AVL
--
(1 day ago)
21 Jul, Thu
check
AVL23
100%
(1 day ago)
AVL268
100%
(1 day ago)
check
NOT AVL
--
(1 day ago)
22 Jul, Fri
check
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL266
100%
(1 day ago)
AVL142
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
23 Jul, Sat
check
AVL23
100%
(1 day ago)
AVL266
100%
(1 day ago)
AVL145
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
24 Jul, Sun
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL25
100%
(1 day ago)
AVL272
100%
(1 day ago)
AVL164
100%
(1 day ago)
NOT AVL
--
(1 day ago)
25 Jul, Mon
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL25
100%
(1 day ago)
AVL269
100%
(1 day ago)
AVL155
100%
(1 day ago)
check
26 Jul, Tue
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL25
100%
(1 day ago)
AVL272
100%
(1 day ago)
AVL154
100%
(1 day ago)
check
27 Jul, Wed
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL25
100%
(1 day ago)
AVL268
100%
(1 day ago)
AVL163
100%
(1 day ago)
check
28 Jul, Thu
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL267
100%
(1 day ago)
check
check
29 Jul, Fri
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL265
100%
(1 day ago)
check
check
30 Jul, Sat
check
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL266
100%
(1 day ago)
check
check
31 Jul, Sun
check
check
AVL271
100%
(15 hrs ago)
check
check
1 Aug, Mon
check
check
AVL272
100%
(15 hrs ago)
check
check
2 Aug, Tue
check
check
AVL262
100%
(15 hrs ago)
check
check
3 Aug, Wed
check
check
AVL261
100%
(15 hrs ago)
AVL140
100%
(18 hrs ago)
NOT AVL
--
(18 hrs ago)
4 Aug, Thu
check
check
AVL260
100%
(15 hrs ago)
AVL157
100%
(18 hrs ago)
NOT AVL
--
(18 hrs ago)
5 Aug, Fri
check
check
AVL237
100%
(15 hrs ago)
AVL100
100%
(18 hrs ago)
NOT AVL
--
(18 hrs ago)
6 Aug, Sat
check
check
AVL238
100%
(18 hrs ago)
AVL122
100%
(18 hrs ago)
NOT AVL
--
(18 hrs ago)
7 Aug, Sun
AVL6
100%
(1 day ago)
check
AVL263
100%
(18 hrs ago)
AVL159
100%
(18 hrs ago)
NOT AVL
--
(18 hrs ago)
8 Aug, Mon
AVL6
100%
(1 day ago)
check
AVL270
100%
(18 hrs ago)
AVL160
100%
(18 hrs ago)
NOT AVL
--
(18 hrs ago)
9 Aug, Tue
AVL6
100%
(1 day ago)
check
check
check
check
10 Aug, Wed
AVL6
100%
(1 day ago)
check
check
check
check
11 Aug, Thu
AVL4
100%
(1 day ago)
check
check
check
check
12 Aug, Fri
AVL2
100%
(1 day ago)
check
AVL260
100%
(1 day ago)
AVL149
100%
(23 hrs ago)
check
13 Aug, Sat
check
check
AVL265
100%
(1 day ago)
AVL157
100%
(23 hrs ago)
check
14 Aug, Sun
check
check
AVL269
100%
(1 day ago)
AVL147
100%
(23 hrs ago)
check
15 Aug, Mon
check
check
AVL264
100%
(1 day ago)
AVL156
100%
(23 hrs ago)
check
16 Aug, Tue
AVL6
100%
(1 day ago)
check
AVL268
100%
(1 day ago)
AVL173
100%
(23 hrs ago)
check
17 Aug, Wed
AVL6
100%
(1 day ago)
check
AVL267
100%
(1 day ago)
AVL170
100%
(23 hrs ago)
check
18 Aug, Thu
AVL6
100%
(1 day ago)
check
check
AVL174
100%
(23 hrs ago)
check
19 Aug, Fri
AVL6
100%
(1 day ago)
check
check
AVL163
100%
(23 hrs ago)
check
20 Aug, Sat
AVL6
100%
(1 day ago)
check
check
AVL172
100%
(23 hrs ago)
check
21 Aug, Sun
AVL6
100%
(1 day ago)
check
check
AVL140
100%
(23 hrs ago)
check
22 Aug, Mon
check
check
check
AVL171
100%
(23 hrs ago)
check
23 Aug, Tue
check
check
check
check
check
24 Aug, Wed
check
check
check
check
check
25 Aug, Thu
check
check
check
check
NOT AVL
--
(2 hrs ago)
26 Aug, Fri
check
check
check
check
NOT AVL
--
(2 hrs ago)
27 Aug, Sat
check
check
check
check
NOT AVL
--
(2 hrs ago)
28 Aug, Sun
check
check
check
check
NOT AVL
--
(2 hrs ago)
29 Aug, Mon
check
check
check
check
NOT AVL
--
(2 hrs ago)
30 Aug, Tue
check
check
check
AVL172
100%
(18 hrs ago)
NOT AVL
--
(2 hrs ago)
31 Aug, Wed
check
check
check
AVL168
100%
(18 hrs ago)
check
1 Sep, Thu
check
check
check
AVL172
100%
(18 hrs ago)
check
2 Sep, Fri
check
check
check
AVL173
100%
(18 hrs ago)
check
3 Sep, Sat
check
check
check
AVL168
100%
(18 hrs ago)
check
4 Sep, Sun
check
check
check
AVL172
100%
(18 hrs ago)
check
5 Sep, Mon
check
check
check
AVL170
100%
(1 day ago)
check
6 Sep, Tue
check
check
check
AVL174
100%
(1 day ago)
check
7 Sep, Wed
check
check
check
AVL171
100%
(1 day ago)
check
8 Sep, Thu
check
check
check
AVL171
100%
(1 day ago)
check
9 Sep, Fri
check
check
check
AVL173
100%
(1 day ago)
check
10 Sep, Sat
check
check
check
check
check
11 Sep, Sun
check
check
check
check
check
12 Sep, Mon
check
check
check
check
check
13 Sep, Tue
check
check
check
AVL174
100%
(18 hrs ago)
check
14 Sep, Wed
check
check
check
AVL169
100%
(18 hrs ago)
check
15 Sep, Thu
check
check
check
AVL166
100%
(18 hrs ago)
check
16 Sep, Fri
check
check
check
AVL170
100%
(18 hrs ago)
check
17 Sep, Sat
check
check
check
AVL171
100%
(18 hrs ago)
check
18 Sep, Sun
check
check
check
AVL172
100%
(18 hrs ago)
check
19 Sep, Mon
check
check
check
check
check
20 Sep, Tue
check
check
check
check
check
21 Sep, Wed
check
check
check
check
check
22 Sep, Thu
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL25
100%
(1 day ago)
AVL272
100%
(1 day ago)
AVL163
100%
(1 day ago)
check
23 Sep, Fri
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL23
100%
(1 day ago)
AVL272
100%
(1 day ago)
AVL167
100%
(1 day ago)
check
24 Sep, Sat
AVL6
100%
(21 hrs ago)
AVL25
100%
(21 hrs ago)
AVL270
100%
(10 hrs ago)
AVL158
100%
(13 hrs ago)
NOT AVL
--
(21 hrs ago)
25 Sep, Sun
AVL6
100%
(21 hrs ago)
AVL25
100%
(21 hrs ago)
AVL271
100%
(10 hrs ago)
AVL168
100%
(13 hrs ago)
NOT AVL
--
(21 hrs ago)
26 Sep, Mon
check
check
check
check
check
27 Sep, Tue
check
check
check
check
check

12141 Mumbai LTT Patliputra SF Express train info

Mumbai LTT Patliputra SF Express (12141) runs from Lokmanya Tilak Term (LTT) to Patliputra (PPTA).It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL), second seater (2S).It is a superfast train and covers a distance of 1686 kms in 28 hr 15 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 17 halts.This train runs with an ICF Rake and also has a pantry car.Final chart for 12141 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.