Seat Availability: 13202 - LTT PATNA EXP

Runs Daily
Class - 1A 2A 3A 3E SL
close
Date 1A
₹ 4425
2A
₹ 2600
3A
₹ 1795
3E
₹ 1680
SL
₹ 670
6 Feb, Mon
GNWL1
59%
(19 hrs ago)
GNWL5
58%
(19 hrs ago)
GNWL21
53%
(12 hrs ago)
NOT AVL
--
(7 hrs ago)
DEPARTED
--
(1 hr ago)
7 Feb, Tue
GNWL1
60%
(1 hr ago)
GNWL4
65%
(19 hrs ago)
GNWL25
57%
(52 min ago)
GNWL21
89%
(52 min ago)
GNWL115
69%
(52 min ago)
8 Feb, Wed
GNWL2
56%
(1 hr ago)
GNWL3
74%
(19 hrs ago)
GNWL17
65%
(52 min ago)
GNWL12
91%
(52 min ago)
GNWL74
85%
(52 min ago)
9 Feb, Thu
GNWL1
69%
Book
GNWL8
62%
(19 hrs ago)
GNWL15
72%
(52 min ago)
GNWL11
91%
(52 min ago)
GNWL85
88%
(52 min ago)
10 Feb, Fri
GNWL2
60%
Book
GNWL10
60%
(19 hrs ago)
GNWL24
67%
(52 min ago)
GNWL16
90%
(52 min ago)
GNWL97
82%
(52 min ago)
11 Feb, Sat
GNWL2
62%
Book
GNWL7
68%
(19 hrs ago)
GNWL27
67%
(52 min ago)
GNWL12
91%
(52 min ago)
GNWL102
77%
(52 min ago)
12 Feb, Sun
GNWL1
77%
Book
GNWL3
84%
(1 day ago)
GNWL14
81%
(52 min ago)
GNWL10
90%
(52 min ago)
GNWL88
84%
(52 min ago)
13 Feb, Mon
AVL7
100%
Book
GNWL3
84%
(1 hr ago)
GNWL10
86%
(5 hrs ago)
GNWL13
92%
(1 hr ago)
GNWL96
87%
(1 hr ago)
14 Feb, Tue
AVL5
100%
Book
GNWL5
79%
(1 hr ago)
GNWL16
82%
(6 hrs ago)
GNWL10
92%
(4 hrs ago)
GNWL81
89%
(2 hrs ago)
15 Feb, Wed
AVL5
100%
(20 hrs ago)
GNWL6
76%
(1 hr ago)
GNWL15
84%
(5 hrs ago)
GNWL13
92%
(4 hrs ago)
GNWL83
86%
(4 hrs ago)
16 Feb, Thu
AVL6
100%
(1 day ago)
GNWL4
84%
(1 hr ago)
GNWL15
85%
(5 hrs ago)
GNWL8
92%
(4 hrs ago)
GNWL80
88%
(4 hrs ago)
17 Feb, Fri
AVL7
100%
(1 day ago)
GNWL2
90%
(1 hr ago)
GNWL20
82%
(5 hrs ago)
GNWL6
92%
(4 hrs ago)
GNWL84
89%
(5 hrs ago)
18 Feb, Sat
AVL1
100%
(1 day ago)
GNWL11
63%
(1 hr ago)
GNWL20
83%
(5 hrs ago)
GNWL11
92%
(4 hrs ago)
GNWL82
89%
(5 hrs ago)
19 Feb, Sun
AVL5
100%
(1 day ago)
GNWL7
78%
(19 hrs ago)
GNWL19
84%
(5 hrs ago)
GNWL7
92%
(1 day ago)
GNWL88
89%
(7 hrs ago)
20 Feb, Mon
check
GNWL3
90%
(19 hrs ago)
GNWL18
86%
(5 hrs ago)
GNWL7
93%
(1 day ago)
GNWL89
89%
(2 hrs ago)
21 Feb, Tue
check
GNWL3
90%
(19 hrs ago)
GNWL14
90%
(23 hrs ago)
GNWL6
93%
(1 day ago)
GNWL78
89%
(2 hrs ago)
22 Feb, Wed
AVL7
100%
(19 hrs ago)
GNWL5
86%
(19 hrs ago)
GNWL20
86%
(5 hrs ago)
GNWL10
93%
(16 hrs ago)
GNWL83
87%
(2 hrs ago)
23 Feb, Thu
AVL6
100%
(19 hrs ago)
GNWL2
92%
(5 hrs ago)
GNWL17
88%
(5 hrs ago)
GNWL7
93%
(5 hrs ago)
GNWL83
90%
(2 hrs ago)
24 Feb, Fri
AVL3
100%
(19 hrs ago)
GNWL7
80%
(5 hrs ago)
GNWL35
75%
(5 hrs ago)
GNWL8
92%
(5 hrs ago)
GNWL93
89%
(2 hrs ago)
25 Feb, Sat
GNWL1
89%
(19 hrs ago)
GNWL6
84%
(5 hrs ago)
GNWL24
84%
(5 hrs ago)
GNWL16
92%
(5 hrs ago)
GNWL111
85%
(2 hrs ago)
26 Feb, Sun
GNWL1
89%
(19 hrs ago)
GNWL6
85%
(5 hrs ago)
GNWL23
85%
(5 hrs ago)
GNWL15
92%
(5 hrs ago)
GNWL94
89%
(7 hrs ago)
27 Feb, Mon
AVL9
100%
(7 hrs ago)
GNWL3
91%
(5 hrs ago)
GNWL17
90%
(5 hrs ago)
GNWL13
93%
(5 hrs ago)
GNWL94
89%
(7 hrs ago)
28 Feb, Tue
GNWL1
90%
(7 hrs ago)
GNWL5
88%
(5 hrs ago)
GNWL22
87%
(19 hrs ago)
GNWL13
93%
(5 hrs ago)
GNWL109
84%
(7 hrs ago)
1 Mar, Wed
AVL3
100%
(7 hrs ago)
GNWL5
89%
(5 hrs ago)
GNWL22
88%
(20 hrs ago)
GNWL14
93%
(23 hrs ago)
GNWL132
73%
(7 hrs ago)
2 Mar, Thu
GNWL1
90%
(7 hrs ago)
GNWL14
62%
(5 hrs ago)
GNWL36
77%
(20 hrs ago)
GNWL20
92%
(20 hrs ago)
GNWL131
74%
(7 hrs ago)
3 Mar, Fri
GNWL3
63%
(7 hrs ago)
GNWL16
59%
(5 hrs ago)
GNWL39
75%
(4 hrs ago)
GNWL20
91%
(4 hrs ago)
GNWL124
83%
(7 hrs ago)
4 Mar, Sat
GNWL2
78%
(7 hrs ago)
GNWL19
54%
(19 hrs ago)
GNWL36
78%
(4 hrs ago)
GNWL24
92%
(4 hrs ago)
GNWL159
67%
(5 hrs ago)
5 Mar, Sun
AVL1
100%
(19 hrs ago)
GNWL10
75%
(19 hrs ago)
GNWL28
84%
(4 hrs ago)
GNWL15
92%
(4 hrs ago)
GNWL142
73%
(5 hrs ago)
6 Mar, Mon
AVL1
100%
(19 hrs ago)
GNWL3
92%
(19 hrs ago)
GNWL19
90%
(4 hrs ago)
GNWL10
93%
(4 hrs ago)
GNWL83
89%
(5 hrs ago)
7 Mar, Tue
AVL13
100%
(19 hrs ago)
AVL19
100%
(19 hrs ago)
AVL141
100%
(4 hrs ago)
AVL5
100%
(4 hrs ago)
GNWL29
94%
(5 hrs ago)
8 Mar, Wed
AVL11
100%
(19 hrs ago)
AVL28
100%
(19 hrs ago)
AVL164
100%
(4 hrs ago)
AVL25
100%
(4 hrs ago)
GNWL26
94%
(5 hrs ago)
9 Mar, Thu
AVL14
100%
(1 day ago)
AVL19
100%
(1 day ago)
AVL96
100%
(10 hrs ago)
AVL23
100%
(4 hrs ago)
GNWL21
94%
(5 hrs ago)
10 Mar, Fri
AVL1
100%
(1 day ago)
AVL18
100%
(1 day ago)
check
AVL12
100%
(5 hrs ago)
GNWL7
94%
(20 hrs ago)
11 Mar, Sat
AVL11
100%
(1 day ago)
AVL21
100%
(1 day ago)
AVL159
100%
(1 day ago)
AVL23
100%
(5 hrs ago)
GNWL9
94%
(20 hrs ago)
12 Mar, Sun
AVL10
100%
(1 day ago)
check
AVL149
100%
(1 day ago)
AVL24
100%
(5 hrs ago)
RAC69
100%
(20 hrs ago)
13 Mar, Mon
AVL16
100%
(1 day ago)
check
AVL171
100%
(1 day ago)
AVL27
100%
(5 hrs ago)
RAC 25
100%
(1 day ago)
14 Mar, Tue
AVL15
100%
(1 day ago)
check
AVL176
100%
(1 day ago)
AVL33
100%
(5 hrs ago)
RAC 15
100%
(1 day ago)
15 Mar, Wed
AVL16
100%
(1 day ago)
check
AVL136
100%
(1 day ago)
AVL31
100%
(5 hrs ago)
RAC 13
100%
(1 hr ago)
16 Mar, Thu
AVL16
100%
(1 day ago)
check
AVL183
100%
(1 day ago)
check
RAC 2
100%
(1 hr ago)
17 Mar, Fri
AVL16
100%
(1 day ago)
check
check
check
AVL34
100%
(1 hr ago)
18 Mar, Sat
AVL10
100%
(1 day ago)
check
check
AVL26
100%
(4 hrs ago)
AVL1
100%
(1 hr ago)
19 Mar, Sun
AVL14
100%
(1 day ago)
check
check
AVL30
100%
(4 hrs ago)
AVL32
100%
(1 hr ago)
20 Mar, Mon
check
check
check
AVL29
100%
(4 hrs ago)
AVL11
100%
(1 hr ago)
21 Mar, Tue
check
check
AVL190
100%
(4 hrs ago)
AVL30
100%
(4 hrs ago)
AVL98
100%
(1 hr ago)
22 Mar, Wed
check
check
AVL217
100%
(4 hrs ago)
CLASSNOT EXIST
--
(4 hrs ago)
AVL75
100%
(1 hr ago)
23 Mar, Thu
check
AVL30
100%
(1 day ago)
AVL223
100%
(4 hrs ago)
CLASSNOT EXIST
--
(4 hrs ago)
AVL117
100%
(1 hr ago)
24 Mar, Fri
check
AVL32
100%
(1 day ago)
AVL206
100%
(4 hrs ago)
check
AVL81
100%
(1 hr ago)
25 Mar, Sat
check
AVL11
100%
(1 day ago)
AVL226
100%
(4 hrs ago)
check
AVL81
100%
(23 hrs ago)
26 Mar, Sun
check
AVL24
100%
(1 day ago)
AVL223
100%
(4 hrs ago)
check
check
27 Mar, Mon
check
AVL30
100%
(1 day ago)
check
check
check
28 Mar, Tue
check
AVL29
100%
(1 day ago)
check
check
check
29 Mar, Wed
check
check
check
check
check
30 Mar, Thu
check
check
check
check
check
31 Mar, Fri
check
AVL29
100%
(1 day ago)
check
check
AVL109
100%
(1 day ago)
1 Apr, Sat
AVL16
100%
(1 day ago)
AVL30
100%
(1 day ago)
check
check
AVL19
100%
(1 day ago)
2 Apr, Sun
AVL16
100%
(1 day ago)
AVL27
100%
(1 day ago)
AVL221
100%
(1 day ago)
check
AVL66
100%
(1 day ago)
3 Apr, Mon
AVL16
100%
(1 day ago)
AVL32
100%
(1 day ago)
AVL219
100%
(1 day ago)
check
AVL74
100%
(1 day ago)
4 Apr, Tue
AVL16
100%
(1 day ago)
AVL25
100%
(1 day ago)
AVL228
100%
(1 day ago)
check
AVL74
100%
(1 day ago)
5 Apr, Wed
AVL15
100%
(1 day ago)
AVL23
100%
(1 day ago)
AVL204
100%
(1 day ago)
check
RAC 5
100%
(1 day ago)
6 Apr, Thu
AVL16
100%
(1 day ago)
AVL26
100%
(1 day ago)
AVL213
100%
(1 day ago)
check
RAC 8
100%
(1 day ago)
7 Apr, Fri
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL26
100%
(1 day ago)
AVL195
100%
(1 day ago)
check
RAC 70
100%
(1 day ago)
8 Apr, Sat
AVL16
100%
(1 day ago)
AVL22
100%
(1 day ago)
AVL191
100%
(1 day ago)
check
GNWL7
95%
(1 day ago)
9 Apr, Sun
AVL14
100%
(1 day ago)
AVL22
100%
(1 day ago)
AVL181
100%
(1 day ago)
check
GNWL12
94%
(1 day ago)
10 Apr, Mon
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL23
100%
(1 day ago)
AVL176
100%
(4 hrs ago)
check
GNWL43
94%
(1 day ago)
11 Apr, Tue
check
check
AVL179
100%
(4 hrs ago)
check
GNWL38
94%
(1 day ago)
12 Apr, Wed
check
check
AVL43
100%
(4 hrs ago)
check
GNWL56
94%
(1 day ago)
13 Apr, Thu
check
check
RAC 26
100%
(4 hrs ago)
check
GNWL79
93%
(1 day ago)
14 Apr, Fri
check
GNWL3
94%
(21 hrs ago)
GNWL8
95%
(4 hrs ago)
check
GNWL91
93%
(1 day ago)
15 Apr, Sat
check
GNWL2
95%
(21 hrs ago)
GNWL20
93%
(4 hrs ago)
check
GNWL116
88%
(1 day ago)
16 Apr, Sun
check
GNWL4
93%
(21 hrs ago)
GNWL25
92%
(4 hrs ago)
check
GNWL145
84%
(1 day ago)
17 Apr, Mon
AVL3
100%
(1 day ago)
GNWL5
93%
(21 hrs ago)
GNWL29
91%
(4 hrs ago)
check
GNWL127
88%
(1 day ago)
18 Apr, Tue
GNWL1
93%
(1 day ago)
GNWL12
79%
(21 hrs ago)
GNWL32
90%
(4 hrs ago)
check
GNWL125
81%
(1 day ago)
19 Apr, Wed
GNWL1
93%
(1 day ago)
GNWL15
69%
(6 hrs ago)
GNWL34
89%
(4 hrs ago)
check
GNWL127
79%
(1 day ago)
20 Apr, Thu
AVL1
100%
(1 day ago)
GNWL11
82%
(6 hrs ago)
GNWL28
91%
(2 hrs ago)
check
GNWL136
77%
(1 day ago)
21 Apr, Fri
GNWL1
93%
(1 day ago)
GNWL10
85%
(6 hrs ago)
GNWL38
86%
(2 hrs ago)
check
GNWL132
89%
(23 hrs ago)
22 Apr, Sat
GNWL2
88%
(1 day ago)
GNWL12
79%
(6 hrs ago)
GNWL36
88%
(2 hrs ago)
check
GNWL144
86%
(23 hrs ago)
23 Apr, Sun
GNWL1
93%
(6 hrs ago)
GNWL18
62%
(6 hrs ago)
GNWL40
85%
(2 hrs ago)
check
GNWL151
83%
(23 hrs ago)
24 Apr, Mon
GNWL1
93%
(6 hrs ago)
GNWL10
85%
(6 hrs ago)
GNWL43
83%
(2 hrs ago)
check
GNWL153
75%
(23 hrs ago)
25 Apr, Tue
GNWL1
93%
(6 hrs ago)
GNWL15
69%
(6 hrs ago)
GNWL44
83%
(2 hrs ago)
check
GNWL184
51%
(21 hrs ago)
26 Apr, Wed
GNWL1
93%
(6 hrs ago)
GNWL15
70%
(6 hrs ago)
GNWL47
80%
(6 hrs ago)
check
GNWL179
27%
(3 hrs ago)
27 Apr, Thu
GNWL2
88%
(6 hrs ago)
GNWL20
59%
(6 hrs ago)
GNWL51
77%
(6 hrs ago)
check
GNWL173
40%
(3 hrs ago)
28 Apr, Fri
GNWL3
75%
(6 hrs ago)
GNWL21
57%
(21 hrs ago)
GNWL58
72%
(6 hrs ago)
check
GNWL210
65%
(3 hrs ago)
29 Apr, Sat
GNWL6
47%
(21 hrs ago)
GNWL26
48%
(21 hrs ago)
GNWL70
63%
(21 hrs ago)
check
GNWL183
65%
(3 hrs ago)
30 Apr, Sun
GNWL2
89%
(21 hrs ago)
GNWL19
61%
(21 hrs ago)
GNWL61
69%
(21 hrs ago)
check
GNWL184
48%
(3 hrs ago)
1 May, Mon
GNWL5
55%
(21 hrs ago)
check
GNWL50
79%
(21 hrs ago)
check
GNWL200
50%
(3 hrs ago)
2 May, Tue
GNWL1
93%
(21 hrs ago)
check
GNWL51
78%
(20 hrs ago)
check
GNWL195
23%
(1 day ago)
3 May, Wed
check
check
GNWL48
81%
(20 hrs ago)
check
GNWL180
47%
(9 hrs ago)
4 May, Thu
check
check
GNWL48
81%
(20 hrs ago)
check
GNWL196
36%
(9 hrs ago)
5 May, Fri
check
check
GNWL48
81%
(20 hrs ago)
check
GNWL181
78%
(7 hrs ago)
6 May, Sat
check
check
GNWL42
85%
(20 hrs ago)
check
GNWL169
74%
(7 hrs ago)
7 May, Sun
check
check
GNWL40
87%
(20 hrs ago)
check
GNWL167
72%
(7 hrs ago)
8 May, Mon
check
check
GNWL31
91%
(23 hrs ago)
check
GNWL135
76%
(7 hrs ago)
9 May, Tue
check
check
GNWL32
91%
(23 hrs ago)
check
GNWL148
74%
(7 hrs ago)
10 May, Wed
check
check
GNWL33
91%
(23 hrs ago)
check
GNWL139
74%
(7 hrs ago)
11 May, Thu
GNWL1
94%
(19 hrs ago)
check
GNWL34
90%
(23 hrs ago)
check
GNWL133
79%
(19 hrs ago)
12 May, Fri
GNWL1
94%
(19 hrs ago)
GNWL13
78%
(19 hrs ago)
GNWL27
92%
(21 hrs ago)
check
GNWL132
89%
(19 hrs ago)
13 May, Sat
GNWL1
94%
(19 hrs ago)
GNWL9
90%
(19 hrs ago)
GNWL27
92%
(21 hrs ago)
check
GNWL142
84%
(2 hrs ago)
14 May, Sun
AVL1
100%
(19 hrs ago)
GNWL5
93%
(19 hrs ago)
GNWL23
93%
(21 hrs ago)
check
GNWL132
88%
(2 hrs ago)
15 May, Mon
GNWL1
94%
(19 hrs ago)
GNWL9
90%
(19 hrs ago)
GNWL26
92%
(20 hrs ago)
check
GNWL148
82%
(2 hrs ago)
16 May, Tue
GNWL1
94%
(19 hrs ago)
GNWL6
93%
(19 hrs ago)
GNWL18
94%
(20 hrs ago)
check
GNWL124
85%
(2 hrs ago)
17 May, Wed
check
GNWL6
93%
(19 hrs ago)
GNWL22
93%
(20 hrs ago)
check
GNWL127
86%
(2 hrs ago)
18 May, Thu
check
check
GNWL32
91%
(20 hrs ago)
check
GNWL123
82%
(2 hrs ago)
19 May, Fri
check
check
GNWL18
94%
(20 hrs ago)
check
GNWL118
91%
(6 hrs ago)
20 May, Sat
check
check
GNWL15
94%
(3 hrs ago)
check
GNWL94
92%
(3 hrs ago)
21 May, Sun
check
check
GNWL8
95%
(3 hrs ago)
check
GNWL81
93%
(3 hrs ago)
22 May, Mon
check
check
GNWL3
96%
(3 hrs ago)
check
GNWL72
94%
(3 hrs ago)
23 May, Tue
check
check
RAC50
100%
(3 hrs ago)
check
GNWL67
93%
(3 hrs ago)
24 May, Wed
check
check
RAC 34
100%
(3 hrs ago)
check
GNWL65
93%
(3 hrs ago)
25 May, Thu
check
check
RAC 26
100%
(3 hrs ago)
check
GNWL61
94%
(3 hrs ago)
26 May, Fri
check
AVL17
100%
(1 day ago)
RAC 22
100%
(1 day ago)
check
GNWL59
94%
(22 hrs ago)
27 May, Sat
check
AVL19
100%
(1 day ago)
AVL95
100%
(1 day ago)
check
GNWL30
95%
(1 day ago)
28 May, Sun
check
AVL32
100%
(1 day ago)
AVL183
100%
(1 day ago)
check
GNWL11
95%
(1 day ago)
29 May, Mon
check
AVL32
100%
(1 day ago)
AVL198
100%
(1 day ago)
check
RAC 55
100%
(1 day ago)
30 May, Tue
check
AVL32
100%
(1 day ago)
AVL220
100%
(1 day ago)
check
check
31 May, Wed
check
AVL30
100%
(1 day ago)
AVL230
100%
(1 day ago)
check
check
1 Jun, Thu
check
check
check
check
check
2 Jun, Fri
check
check
check
check
AVL38
100%
(23 hrs ago)
3 Jun, Sat
AVL14
100%
(1 day ago)
AVL28
100%
(1 day ago)
AVL222
100%
(1 day ago)
check
AVL86
100%
(23 hrs ago)
4 Jun, Sun
AVL14
100%
(9 hrs ago)
AVL32
100%
(9 hrs ago)
AVL238
100%
(1 day ago)
check
AVL108
100%
(23 hrs ago)
5 Jun, Mon
AVL16
100%
(9 hrs ago)
AVL32
100%
(9 hrs ago)
AVL231
100%
(1 day ago)
check
AVL125
100%
(23 hrs ago)
6 Jun, Tue
check
check
check
check
check
7 Jun, Wed
check
check
check
check
check

13202 LTT PATNA EXP train info

LTT PATNA EXP (13202) runs from Lokmanya Tilak Term (LTT) to Patna Jn (PNBE).It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), third economy (3E), sleeper (SL).It is not a superfast train and covers a distance of 1689 kms in 32 hr 50 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 47 halts.This train runs with an LHB Rake and also has a pantry car.Final chart for 13202 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.
Book Train Ticket
Book your train tickets with Trainman
From Station
To Station
calender_icon Date
Search Trains