close
swap_horiz
close

Ratlam Jn to Mumbai trains

02956
Jaipur Mumbai Central (Gangaur) Covid 19 Special
RTM ( )
Ratlam Jn
09 hr 35 min
MMCT ( )
Mumbai Central
09228
Indore Mumbai Central AC Duronto Special
RTM ( )
Ratlam Jn
08 hr 45 min
MMCT ( )
Mumbai Central
1A
N/A
2A
N/A
3A
N/A
09230
Jaipur Mumbai Central AC Duronto Special
RTM ( )
Ratlam Jn
08 hr 45 min
MMCT ( )
Mumbai Central
1A
N/A
2A
N/A
3A
N/A
02952
New Delhi Mumbai Central Covid 19 AC Special
RTM ( )
Ratlam Jn
08 hr 05 min
MMCT ( )
Mumbai Central
02962
Avantika COVID 19 Special
RTM ( )
Ratlam Jn
10 hr 25 min
MMCT ( )
Mumbai Central
02944
Indore Daund COVID 19 Special
RTM ( )
Ratlam Jn
10 hr 07 min
KYN ( )
Kalyan Jn
02940
Jaipur Pune SF Festival Special
RTM ( )
Ratlam Jn
09 hr 32 min
KYN ( )
Kalyan Jn
09092
Gorakhpur Bandra Terminus Humsafar Special
RTM ( )
Ratlam Jn
10 hr 15 min
BDTS ( )
Mumbai Bandra Terminus
3A
N/A
SL
N/A
09234
Jaipur Bandra Terminus SF Special
RTM ( )
Ratlam Jn
10 hr 10 min
BDTS ( )
Mumbai Bandra Terminus
2A
N/A
3A
N/A
SL
N/A
2S
N/A
02910
Hazrat Nizamuddin Bandra Terminus Garib Rath Special
RTM ( )
Ratlam Jn
08 hr 57 min
BDTS ( )
Mumbai Bandra Terminus
09048
Hazrat Nizamuddin Bandra Terminus COVID 19 Yuva Special
RTM ( )
Ratlam Jn
10 hr 00 min
BDTS ( )
Mumbai Bandra Terminus
02904
Golden Temple Mail COVID 19 Special
RTM ( )
Ratlam Jn
10 hr 05 min
MMCT ( )
Mumbai Central
02264
Hazrat Nizamuddin Pune AC Duronto COVID 19 Special
RTM ( )
Ratlam Jn
07 hr 40 min
BSR ( )
Vasai Road
02978
Marusagar SF Special
RTM ( )
Ratlam Jn
09 hr 10 min
BSR ( )
Vasai Road
02954
August Kranti Rajdhani COVID 19 Special
RTM ( )
Ratlam Jn
08 hr 58 min
MMCT ( )
Mumbai Central
02243
Kanpur Central Bandra Terminus COVID 19 SF Special
RTM ( )
Ratlam Jn
10 hr 05 min
BDTS ( )
Mumbai Bandra Terminus
2A
N/A
3A
N/A
SL
N/A
2S
N/A
09332
Indore Kochuveli Weekly Special
RTM ( )
Ratlam Jn
09 hr 15 min
BSR ( )
Vasai Road
06084
Hazrat Nizamuddin Thiruvananthapuram Central SF Special (via Kottayam)
RTM ( )
Ratlam Jn
08 hr 10 min
BSR ( )
Vasai Road
2A
N/A
3A
N/A
SL
N/A
2S
N/A
09016
Indore Lingampalli Weekly Humsafar SF Special
RTM ( )
Ratlam Jn
08 hr 10 min
BSR ( )
Vasai Road
09042
Ghazipur City Bandra Terminus COVID 19 Special
RTM ( )
Ratlam Jn
10 hr 15 min
BDTS ( )
Mumbai Bandra Terminus
02284
Hazrat Nizamuddin Ernakulam COVID 19 Duronto Special
RTM ( )
Ratlam Jn
08 hr 15 min
BSR ( )
Vasai Road
09022
Lucknow Jn. Bandra Terminus COVID 19 SF Special
RTM ( )
Ratlam Jn
10 hr 05 min
BDTS ( )
Mumbai Bandra Terminus
06002
Hazrat Nizamuddin Thiruvananthapuram Central Weekly SF Special
RTM ( )
Ratlam Jn
08 hr 25 min
BSR ( )
Vasai Road
2A
N/A
3A
N/A
SL
N/A
2S
N/A
09010
New Delhi Mumbai Central AC Duronto Special
RTM ( )
Ratlam Jn
08 hr 30 min
MMCT ( )
Mumbai Central
1A
N/A
2A
N/A
3A
N/A
09026
Amritsar Bandra Terminus Clone COVID 19 Special
RTM ( )
Ratlam Jn
09 hr 15 min
BDTS ( )
Mumbai Bandra Terminus
09038
Avadh Special
RTM ( )
Ratlam Jn
10 hr 50 min
BDTS ( )
Mumbai Bandra Terminus
09040
Avadh Special
RTM ( )
Ratlam Jn
10 hr 50 min
BDTS ( )
Mumbai Bandra Terminus
09076
Ramnagar Bandra Terminus COVID 19 SF Special
RTM ( )
Ratlam Jn
10 hr 25 min
BDTS ( )
Mumbai Bandra Terminus
2A
N/A
3A
N/A
SL
N/A
2S
N/A
02494
Darshan AC SF Special
RTM ( )
Ratlam Jn
09 hr 22 min
KYN ( )
Kalyan Jn
06522
Jaipur Yesvantpur Suvidha Festival Special
RTM ( )
Ratlam Jn
09 hr 32 min
KYN ( )
Kalyan Jn
02199
Jhansi Bandra Terminus SF Special
RTM ( )
Ratlam Jn
09 hr 45 min
BDTS ( )
Mumbai Bandra Terminus
2A
N/A
3A
N/A
SL
N/A
2S
N/A
04190
Gwalior Daund COVID 19 Special
RTM ( )
Ratlam Jn
09 hr 10 min
BSR ( )
Vasai Road
2A
N/A
3A
N/A
SL
N/A
2S
N/A
04672
Swaraj SF Special
RTM ( )
Ratlam Jn
09 hr 20 min
BDTS ( )
Mumbai Bandra Terminus
2A
N/A
3A
N/A
SL
N/A
2S
N/A
09018
Haridwar Bandra Terminus Festival Special
RTM ( )
Ratlam Jn
09 hr 40 min
BDTS ( )
Mumbai Bandra Terminus
2A
N/A
3A
N/A
SL
N/A
2S
N/A
01103
Jhansi Bandra Terminus COVID 19 SF Special
RTM ( )
Ratlam Jn
09 hr 45 min
BDTS ( )
Mumbai Bandra Terminus
02980
Jaipur Bandra Terminus SF Festival Special
RTM ( )
Ratlam Jn
09 hr 55 min
BDTS ( )
Mumbai Bandra Terminus
02902
Udaipur City Bandra Terminus COVID 19 SF Special
RTM ( )
Ratlam Jn
10 hr 05 min
BDTS ( )
Mumbai Bandra Terminus
02926
Paschim (Deluxe) Covid 19 SF Special
RTM ( )
Ratlam Jn
10 hr 20 min
BDTS ( )
Mumbai Bandra Terminus
02996
Ajmer Bandra Terminus COVID 19 SF Special
RTM ( )
Ratlam Jn
10 hr 10 min
BDTS ( )
Mumbai Bandra Terminus
02134
Jabalpur Bandra Terminus Festival Special
RTM ( )
Ratlam Jn
10 hr 15 min
BDTS ( )
Mumbai Bandra Terminus
09034
Gorakhpur Bandra Terminus SF Antyodaya Special
RTM ( )
Ratlam Jn
10 hr 15 min
BDTS ( )
Mumbai Bandra Terminus
09020
Haridwar Bandra Terminus (Dehradun Express) Special
RTM ( )
Ratlam Jn
12 hr 40 min
BDTS ( )
Mumbai Bandra Terminus
12910
Hazrat Nizamuddin Mumbai Bandra (T.) Garib Rath Express
RTM ( )
Ratlam Jn
08 hr 50 min
BDTS ( )
Mumbai Bandra Terminus
12952
New Delhi Mumbai Central Rajdhani Express
RTM ( )
Ratlam Jn
08 hr 07 min
MMCT ( )
Mumbai Central
12956
Jaipur Mumbai Central (Gangaur) SF Express
RTM ( )
Ratlam Jn
09 hr 48 min
MMCT ( )
Mumbai Central
22934
Jaipur Bandra Terminus SF Express
RTM ( )
Ratlam Jn
10 hr 10 min
BDTS ( )
Mumbai Bandra Terminus
22654
Hazrat Nizamuddin Thiruvananthapuram Central SF Express (via Kottayam)
RTM ( )
Ratlam Jn
10 hr 10 min
BSR ( )
Vasai Road
22656
Hazrat Nizamuddin Thiruvananthapuram SF Express (via Alappuzha)
RTM ( )
Ratlam Jn
10 hr 15 min
BSR ( )
Vasai Road
12248
Hazrat Nizamuddin Bandra Terminus Yuva Express
RTM ( )
Ratlam Jn
10 hr 00 min
BDTS ( )
Mumbai Bandra Terminus
19312
Indore Pune Express (via Panvel)
RTM ( )
Ratlam Jn
10 hr 05 min
BSR ( )
Vasai Road
12962
Avantika SF Express
RTM ( )
Ratlam Jn
10 hr 35 min
MMCT ( )
Mumbai Central
19022
Lucknow Jn. Bandra Terminus Weekly Express
RTM ( )
Ratlam Jn
10 hr 40 min
BDTS ( )
Mumbai Bandra Terminus
12904
Golden Temple Mail
RTM ( )
Ratlam Jn
10 hr 05 min
MMCT ( )
Mumbai Central
12954
August Kranti Rajdhani Express
RTM ( )
Ratlam Jn
08 hr 50 min
MMCT ( )
Mumbai Central
19042
Ghazipur City Bandra Terminus Bi Weekly Express
RTM ( )
Ratlam Jn
11 hr 45 min
BDTS ( )
Mumbai Bandra Terminus
12940
Jaipur Pune SF Express
RTM ( )
Ratlam Jn
11 hr 12 min
KYN ( )
Kalyan Jn
22944
Indore Pune SF Express
RTM ( )
Ratlam Jn
11 hr 12 min
KYN ( )
Kalyan Jn
12264
Hazrat Nizamuddin Pune AC Duronto Express
RTM ( )
Ratlam Jn
09 hr 10 min
BSR ( )
Vasai Road
12228
Indore Mumbai Central AC Duronto Express
RTM ( )
Ratlam Jn
08 hr 55 min
MMCT ( )
Mumbai Central
12240
Jaipur Mumbai Central AC Duronto Express
RTM ( )
Ratlam Jn
08 hr 55 min
MMCT ( )
Mumbai Central
22210
New Delhi Mumbai Central AC Duronto Express
RTM ( )
Ratlam Jn
08 hr 40 min
MMCT ( )
Mumbai Central
12978
Marusagar SF Express
RTM ( )
Ratlam Jn
09 hr 45 min
BSR ( )
Vasai Road
19332
Indore Kochuveli Weekly Express
RTM ( )
Ratlam Jn
10 hr 50 min
BSR ( )
Vasai Road
12284
Hazrat Nizamuddin Ernakulam Duronto Express
RTM ( )
Ratlam Jn
09 hr 10 min
BSR ( )
Vasai Road
22976
Ramnagar Bandra Terminus Weekly SF Express
RTM ( )
Ratlam Jn
10 hr 15 min
BDTS ( )
Mumbai Bandra Terminus
82654
Jaipur Yesvantpur Suvidha Express
RTM ( )
Ratlam Jn
09 hr 10 min
BSR ( )
Vasai Road
2A
N/A
3A
N/A
SL
N/A
22634
Hazrat Nizamuddin Thiruvananthapuram Central SF Express
RTM ( )
Ratlam Jn
10 hr 35 min
BSR ( )
Vasai Road
19316
Indore Lingampalli Humsafar Express
RTM ( )
Ratlam Jn
09 hr 45 min
BSR ( )
Vasai Road
12472
Swaraj Express
RTM ( )
Ratlam Jn
10 hr 00 min
BDTS ( )
Mumbai Bandra Terminus
19038
Gorakhpur Bandra Terminus Avadh Express
RTM ( )
Ratlam Jn
11 hr 55 min
BDTS ( )
Mumbai Bandra Terminus
19040
Muzaffarpur Bandra Terminus Avadh Express
RTM ( )
Ratlam Jn
11 hr 55 min
BDTS ( )
Mumbai Bandra Terminus
22918
Haridwar Bandra Terminus SF Express
RTM ( )
Ratlam Jn
11 hr 10 min
BDTS ( )
Mumbai Bandra Terminus
22443
Kanpur Central Mumbai Bandra Terminus (Weekly) SF Express
RTM ( )
Ratlam Jn
11 hr 15 min
BDTS ( )
Mumbai Bandra Terminus
22922
Gorakhpur Bandra Terminus Antyodaya Express
RTM ( )
Ratlam Jn
10 hr 05 min
BDTS ( )
Mumbai Bandra Terminus
12494
Darshan Express
RTM ( )
Ratlam Jn
10 hr 37 min
KYN ( )
Kalyan Jn
19667
Palace Queen Humsafar Express
RTM ( )
Ratlam Jn
09 hr 30 min
BSR ( )
Vasai Road
11103
Jhansi Bandra Terminus Express
RTM ( )
Ratlam Jn
10 hr 15 min
BDTS ( )
Mumbai Bandra Terminus
11803
Jhansi Bandra Terminus Weekly Express
RTM ( )
Ratlam Jn
10 hr 15 min
BDTS ( )
Mumbai Bandra Terminus
22902
Udaipur City Bandra Terminus SF Express
RTM ( )
Ratlam Jn
10 hr 00 min
BDTS ( )
Mumbai Bandra Terminus
11102
Gwalior Pune Weekly Express
RTM ( )
Ratlam Jn
09 hr 35 min
BSR ( )
Vasai Road
12996
Udaipur City Mumbai Bandra (T.) SF Express
RTM ( )
Ratlam Jn
10 hr 10 min
BDTS ( )
Mumbai Bandra Terminus
22996
Ajmer Bandra (T.) SF Express
RTM ( )
Ratlam Jn
10 hr 10 min
BDTS ( )
Mumbai Bandra Terminus
12926
Paschim (Deluxe) SF Express
RTM ( )
Ratlam Jn
10 hr 20 min
BDTS ( )
Mumbai Bandra Terminus
22926
Paschim Express (Slip)
RTM ( )
Ratlam Jn
10 hr 20 min
BDTS ( )
Mumbai Bandra Terminus
12980
Jaipur Bandra Terminus SF Express
RTM ( )
Ratlam Jn
10 hr 15 min
BDTS ( )
Mumbai Bandra Terminus