close
swap_horiz
close

Kolkata to Kharagpur trains

02807
Santragachi MGR Chennai Central COVID 19 AC SF Special
SRC ( )
Santragachi Jn
01 hr 25 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
02087
Dhauli SF Special
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 40 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
02817
Santragachi Pune Weekly Puja Special
SRC ( )
Santragachi Jn
01 hr 35 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
02810
Howrah Mumbai CSMT Mail COVID 19 Special (via Nagpur)
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 40 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
02703
Falaknuma COVID 19 Special
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 40 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
02829
Howrah Tatanagar Festival Special
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 40 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
EC
N/A
CC
N/A
2S
N/A
02021
Howrah Barbil COVID 19 Jan Shatabdi Special
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 40 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
02102
Jnaneswari Super Deluxe Festival Special
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 40 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
02906
Howrah Okha SF Festival Special
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 40 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
02227
Howrah Purulia SF Special
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 40 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
CC
N/A
2S
N/A
08305
Howrah Sambalpur SF Festival Special
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 35 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
2A
N/A
3A
N/A
SL
N/A
2S
N/A
02663
Howrah Tiruchchirappalli COVID 19 SF Special
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 50 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
02804
Howrah Ranchi Festival Special
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 40 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
02863
Howrah Yesvantpur COVID 19 AC Special
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 40 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
02837
Howrah Puri Festival Special
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 40 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
09206
Howrah Porbandar (Aradhana) SF Festival Special
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 40 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
2A
N/A
3A
N/A
SL
N/A
2S
N/A
05021
Shalimar Gorakhpur Weekly Festival Special
SHM ( )
Kolkata Shalimar
01 hr 45 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
02867
Howrah Puducherry Festival Special
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 35 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
02665
Howrah Kanniyakumari Festival Special
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 40 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
02773
Shalimar Secunderabad COVID 19 AC SF Special
SHM ( )
Kolkata Shalimar
01 hr 40 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
02877
Howrah Ernakulam Festival Special
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 35 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
2A
N/A
3A
N/A
SL
N/A
02260
Gitanjali SF Special
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 42 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
2S
N/A
02073
Howrah Bhubaneswar COVID 19 Jan Shatabdi Special
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 40 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
02834
Howrah Ahmedabad COVID 19 SF Special
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 40 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
02873
Howrah Yesvantpur Festival Special
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 50 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
02201
Sealdah Puri Duronto COVID 19 Special
SDAH ( )
Kolkata Sealdah
02 hr 10 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
1A
N/A
2A
N/A
3A
N/A
SL
N/A
02895
Howrah Ranchi InterCity SF Special
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 50 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
38825
Howrah Midnapore Fast Local
HWH ( )
Howrah Jn
02 hr 10 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
No class available for this train
02642
Shalimar Thiruvananthapuram Central COVID 19 Special
SHM ( )
Kolkata Shalimar
01 hr 57 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
02660
Gurudev COVID 19 SF Special
SHM ( )
Kolkata Shalimar
01 hr 57 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
38827
Howrah Midnapore Fast Local
HWH ( )
Howrah Jn
02 hr 23 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
No class available for this train
38705
Howrah Kharagpur Local
HWH ( )
Howrah Jn
02 hr 35 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
No class available for this train
38821
Howrah Midnapore Fast Local
HWH ( )
Howrah Jn
02 hr 13 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
No class available for this train
38725
Howrah Kharagpur Local
HWH ( )
Howrah Jn
02 hr 42 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
No class available for this train
38829
Howrah Midnapore Fast Local
HWH ( )
Howrah Jn
02 hr 29 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
No class available for this train
38721
Howrah Kharagpur Local
HWH ( )
Howrah Jn
02 hr 45 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
No class available for this train
38823
Howrah Midnapore Fast Local
HWH ( )
Howrah Jn
02 hr 32 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
No class available for this train
38703
Howrah Kharagpur Local
HWH ( )
Howrah Jn
02 hr 35 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
No class available for this train
38707
Howrah Kharagpur Local
HWH ( )
Howrah Jn
02 hr 50 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
No class available for this train
38811
Howrah Midnapore Local
HWH ( )
Howrah Jn
02 hr 37 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
No class available for this train
38831
Howrah Midnapore Local
HWH ( )
Howrah Jn
02 hr 40 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
No class available for this train
08011
Howrah Chakradharpur Express Special
HWH ( )
Howrah Jn
02 hr 15 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
2A
N/A
3A
N/A
SL
N/A
2S
N/A
08013
Howrah Bokaro Steel City Express Special
HWH ( )
Howrah Jn
02 hr 15 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
3A
N/A
SL
N/A
2S
N/A
38713
Howrah Kharagpur Local
HWH ( )
Howrah Jn
02 hr 45 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
No class available for this train
38805
Howrah Midnapore Local
HWH ( )
Howrah Jn
02 hr 43 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
No class available for this train
38803
Howrah Midnapore Local
HWH ( )
Howrah Jn
02 hr 37 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
No class available for this train
38807
Howrah Midnapore Local
HWH ( )
Howrah Jn
02 hr 45 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
No class available for this train
38711
Howrah Kharagpur Local
HWH ( )
Howrah Jn
02 hr 50 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
No class available for this train
38719
Howrah Kharagpur Local
HWH ( )
Howrah Jn
02 hr 52 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
No class available for this train
38801
Howrah Midnapore Fast Local
HWH ( )
Howrah Jn
02 hr 25 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
No class available for this train
38809
Howrah Midnapore Local
HWH ( )
Howrah Jn
02 hr 52 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
No class available for this train
38813
Howrah Midnapore Local
HWH ( )
Howrah Jn
02 hr 45 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
No class available for this train
38817
Howrah Midnapore Local
HWH ( )
Howrah Jn
02 hr 38 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
No class available for this train
38815
Howrah Midnapore Local
HWH ( )
Howrah Jn
02 hr 45 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
No class available for this train
38819
Howrah Midnapore Local
HWH ( )
Howrah Jn
02 hr 55 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
No class available for this train
22807
Santragachi MGR Chennai Central AC SF Express
SRC ( )
Santragachi Jn
01 hr 27 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
22841
Santragachi MGR Chennai Central Antyodaya Express
SRC ( )
Santragachi Jn
01 hr 27 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
12883
Rupasi Bangla Express
SRC ( )
Santragachi Jn
01 hr 27 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
22813
Santragachi Paradeep Weekly SF Express
SRC ( )
Santragachi Jn
01 hr 30 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
22170
Santragachi Habibganj Weekly Humsafar Express
SRC ( )
Santragachi Jn
01 hr 35 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
12810
Howrah Mumbai CSMT Mail (Via Nagpur)
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 40 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
20822
Santragachi Pune Humsafar Express
SRC ( )
Santragachi Jn
01 hr 32 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
12950
Santragachi Porbandar Kavi Guru SF Express
SRC ( )
Santragachi Jn
01 hr 35 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
12813
Tata Steel Express
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 40 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
EC
N/A
CC
N/A
2S
N/A
12871
Ispat Express
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 40 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
12021
Howrah Barbil Jan Shatabdi Express
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 40 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
12703
Falaknuma Express
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 40 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
22857
Santragachi Anand Vihar Terminal Weekly SF Express
SRC ( )
Santragachi Jn
01 hr 40 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
12821
Dhauli Express
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 40 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
12885
Aranyak Express
SHM ( )
Kolkata Shalimar
01 hr 42 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
20828
Santragachi Jabalpur Humsafar Express
SRC ( )
Santragachi Jn
01 hr 35 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
12277
Howrah Puri Shatabdi Express
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 40 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
12130
Azad Hind Express
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 40 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
12881
Howrah Puri Garib Rath Express
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 45 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
12887
Howrah Puri Weekly SF Express
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 45 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
12895
Howrah Puri Weekly SF Express
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 45 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
22803
Howrah Sambalpur (Weekly) SF Express
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 45 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
22835
Shalimar Puri SF Express
SHM ( )
Kolkata Shalimar
01 hr 45 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
12152
Samarsata SF Express
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 45 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
12827
Howrah Purulia SF Express
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 40 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
12865
Lalmati Express
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 48 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
12768
Santragachi Hazur Sahib Nanded SF Express
SRC ( )
Santragachi Jn
01 hr 25 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
22851
Santragachi Mangaluru Central Vivek Express
SRC ( )
Santragachi Jn
01 hr 30 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
22855
Santragachi Tirupati Weekly SF Express
SRC ( )
Santragachi Jn
01 hr 30 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
22861
Shalimar Adra Rajya Rani Express (UnReserved)
SHM ( )
Kolkata Shalimar
01 hr 47 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
No class available for this train
22877
Howrah Ernakulam Antyodaya Express
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 45 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
22830
Shalimar Bhuj SF Express
SHM ( )
Kolkata Shalimar
01 hr 50 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
22863
Howrah Yesvantpur AC SF Express
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 40 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
22853
Shalimar Visakhapatnam SF Express
SHM ( )
Kolkata Shalimar
01 hr 55 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
12863
Howrah Yesvantpur SuperFast Express
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 52 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
12102
Jnaneswari Super Deluxe Express
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 40 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
12906
Howrah Porbandar (Aradhana) SF Express
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 40 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
12663
Howrah Tiruchchirappalli SF Express
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 40 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
12665
Howrah Kanniyakumari Superfast Express
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 40 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
18409
Sri Jagannath Express
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 50 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
22817
Howrah Mysuru SF Express
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 40 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
12837
Howrah Puri Superfast Express
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 45 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
15021
Shalimar Gorakhpur Weekly Express
SHM ( )
Kolkata Shalimar
01 hr 50 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
19659
Shalimar Udaipur City Express
SHM ( )
Kolkata Shalimar
01 hr 50 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
12867
Howrah Puducherry (Aurobindo) SF Express
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 40 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
22831
Howrah Sri Sathya Sai Prashanthi Nilayam Superfast Express
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 40 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
12254
Anga Express
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 40 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
18007
Simlipal Intercity Express (UnReserved)
SHM ( )
Kolkata Shalimar
01 hr 53 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
No class available for this train
12773
Shalimar Secunderabad AC Superfast Express
SHM ( )
Kolkata Shalimar
01 hr 45 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
12073
Howrah Bhubaneswar Jan Shatabdi Express
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 40 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
12841
Coromandel Express
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 40 min
KGP ( )
Kharagpur Jn
12860
Gitanjali Express
HWH ( )
Howrah Jn
01 hr 40 min
KGP ( )
Kharagpur Jn