Seat Availability of Malani Express 14659

close
Runs Daily
Class - 1A 2A 3A SL
Date 1A
₹ 2930
2A
₹ 1725
3A
₹ 1195
SL
₹ 440
11 Dec, Tue
AVL
100%
(7 hrs ago)
GNWL9
87%
(7 hrs ago)
GNWL25
43%
(7 hrs ago)
GNWL46
47%
(7 hrs ago)
12 Dec, Wed
GNWL2
78%
(1 hr ago)
GNWL11
87%
(1 hr ago)
GNWL22
55%
(1 hr ago)
GNWL40
55%
(1 hr ago)
13 Dec, Thu
GNWL9
54%
(1 hr ago)
GNWL22
76%
(1 hr ago)
GNWL35
42%
(1 hr ago)
GNWL29
76%
(1 hr ago)
14 Dec, Fri
GNWL4
61%
(1 hr ago)
GNWL21
74%
(1 hr ago)
GNWL25
42%
(1 hr ago)
GNWL43
71%
(1 hr ago)
15 Dec, Sat
GNWL5
70%
(43 min ago)
GNWL26
64%
(43 min ago)
GNWL60
32%
(43 min ago)
GNWL59
52%
(43 min ago)
16 Dec, Sun
GNWL5
67%
(43 min ago)
GNWL27
54%
(43 min ago)
GNWL39
40%
(43 min ago)
GNWL75
51%
(43 min ago)
17 Dec, Mon
GNWL3
82%
(43 min ago)
GNWL16
83%
(43 min ago)
GNWL26
59%
(43 min ago)
GNWL8
90%
(43 min ago)
18 Dec, Tue
GNWL3
82%
(43 min ago)
GNWL13
89%
(43 min ago)
GNWL25
59%
(43 min ago)
RAC 43
100%
(43 min ago)
19 Dec, Wed
GNWL8
64%
(43 min ago)
GNWL20
83%
(43 min ago)
GNWL39
58%
(43 min ago)
RAC47
100%
(43 min ago)
20 Dec, Thu
GNWL10
55%
(43 min ago)
GNWL37
50%
(43 min ago)
GNWL36
51%
(43 min ago)
GNWL26
85%
(43 min ago)
21 Dec, Fri
GNWL15
32%
(2 hrs ago)
GNWL88
18%
(2 hrs ago)
GNWL122
12%
(2 hrs ago)
GNWL72
64%
(2 hrs ago)
22 Dec, Sat
GNWL12
65%
(2 hrs ago)
GNWL48
25%
(2 hrs ago)
GNWL100
19%
(2 hrs ago)
GNWL72
58%
(2 hrs ago)
23 Dec, Sun
GNWL10
48%
(2 hrs ago)
GNWL44
26%
(2 hrs ago)
GNWL51
31%
(2 hrs ago)
GNWL25
82%
(2 hrs ago)
24 Dec, Mon
GNWL9
62%
(2 hrs ago)
GNWL40
36%
(2 hrs ago)
GNWL72
28%
(2 hrs ago)
GNWL47
78%
(2 hrs ago)
25 Dec, Tue
GNWL3
78%
(2 hrs ago)
GNWL36
50%
(2 hrs ago)
GNWL45
44%
(2 hrs ago)
GNWL25
85%
(2 hrs ago)
26 Dec, Wed
GNWL1
86%
(2 hrs ago)
GNWL45
52%
(2 hrs ago)
GNWL64
59%
(2 hrs ago)
GNWL32
84%
(2 hrs ago)
27 Dec, Thu
GNWL9
53%
(5 hrs ago)
GNWL35
44%
(5 hrs ago)
GNWL46
34%
(5 hrs ago)
GNWL36
85%
(5 hrs ago)
28 Dec, Fri
GNWL14
41%
(1 day ago)
GNWL46
37%
(1 day ago)
GNWL101
25%
(23 hrs ago)
GNWL72
68%
(5 hrs ago)
29 Dec, Sat
GNWL8
60%
(1 day ago)
GNWL51
39%
(1 day ago)
GNWL93
22%
(1 day ago)
GNWL37
86%
(5 hrs ago)
30 Dec, Sun
GNWL9
75%
(1 day ago)
GNWL42
62%
(1 day ago)
GNWL55
70%
(1 day ago)
GNWL66
81%
(5 hrs ago)
31 Dec, Mon
GNWL8
87%
(1 day ago)
GNWL17
92%
(1 day ago)
GNWL33
86%
(1 day ago)
RAC 52
100%
(5 hrs ago)
1 Jan, Tue
GNWL6
76%
(1 day ago)
GNWL30
63%
(1 day ago)
GNWL46
44%
(1 day ago)
RAC 26
100%
(6 hrs ago)
2 Jan, Wed
GNWL9
67%
(1 day ago)
GNWL31
57%
(1 day ago)
GNWL40
46%
(1 day ago)
AVL14
100%
(1 day ago)
3 Jan, Thu
GNWL8
70%
(1 day ago)
GNWL35
57%
(1 day ago)
GNWL60
48%
(1 day ago)
AVL
100%
(1 day ago)
4 Jan, Fri
GNWL2
77%
(26 min ago)
GNWL29
79%
(26 min ago)
GNWL47
57%
(26 min ago)
GNWL9
91%
(26 min ago)
5 Jan, Sat
GNWL3
81%
(26 min ago)
GNWL14
88%
(26 min ago)
GNWL35
59%
(26 min ago)
RAC 39
100%
(26 min ago)
6 Jan, Sun
GNWL3
84%
(26 min ago)
GNWL12
89%
(26 min ago)
GNWL14
85%
(26 min ago)
RAC 14
100%
(26 min ago)
7 Jan, Mon
GNWL2
89%
(26 min ago)
GNWL8
92%
(26 min ago)
GNWL13
88%
(26 min ago)
RAC 6
100%
(26 min ago)
8 Jan, Tue
GNWL1
89%
(26 min ago)
GNWL18
86%
(26 min ago)
GNWL11
88%
(26 min ago)
RAC 21
100%
(26 min ago)
9 Jan, Wed
AVL2
100%
(26 min ago)
GNWL5
92%
(26 min ago)
GNWL19
86%
(26 min ago)
AVL8
100%
(26 min ago)
10 Jan, Thu
GNWL1
88%
(1 day ago)
GNWL3
93%
(1 day ago)
GNWL24
77%
(23 hrs ago)
AVL17
100%
(1 day ago)
11 Jan, Fri
AVL3
100%
(1 day ago)
GNWL2
93%
(1 day ago)
GNWL16
89%
(23 hrs ago)
AVL75
100%
(1 day ago)
12 Jan, Sat
GNWL1
90%
(1 day ago)
GNWL1
93%
(1 day ago)
GNWL19
76%
(1 day ago)
AVL86
100%
(1 day ago)
13 Jan, Sun
GNWL1
89%
(1 day ago)
RAC5
100%
(1 day ago)
GNWL2
91%
(12 hrs ago)
AVL94
100%
(1 day ago)
14 Jan, Mon
GNWL1
92%
(1 day ago)
AVL1
100%
(1 day ago)
GNWL5
92%
(12 hrs ago)
AVL25
100%
(1 day ago)
15 Jan, Tue
check
AVL
100%
(1 day ago)
RAC 11
100%
(12 hrs ago)
check
16 Jan, Wed
check
RAC 2
100%
(1 day ago)
RAC 3
100%
(12 hrs ago)
check
17 Jan, Thu
check
GNWL5
93%
(1 day ago)
RAC 15
100%
(12 hrs ago)
check
18 Jan, Fri
check
RAC4
100%
(1 day ago)
GNWL5
89%
(12 hrs ago)
check
19 Jan, Sat
check
RAC 6
100%
(1 day ago)
check
check
20 Jan, Sun
GNWL1
89%
(22 hrs ago)
GNWL13
90%
(22 hrs ago)
GNWL12
88%
(22 hrs ago)
AVL61
100%
(22 hrs ago)
21 Jan, Mon
GNWL3
90%
(22 hrs ago)
GNWL1
93%
(22 hrs ago)
AVL29
100%
(22 hrs ago)
AVL50
100%
(22 hrs ago)
22 Jan, Tue
AVL3
100%
(22 hrs ago)
RAC 2
100%
(22 hrs ago)
RAC 6
100%
(22 hrs ago)
AVL88
100%
(22 hrs ago)
23 Jan, Wed
AVL
100%
(22 hrs ago)
RAC 3
100%
(22 hrs ago)
GNWL18
87%
(22 hrs ago)
RAC 3
100%
(22 hrs ago)
24 Jan, Thu
GNWL1
89%
(22 hrs ago)
RAC 6
100%
(22 hrs ago)
GNWL11
89%
(22 hrs ago)
AVL76
100%
(22 hrs ago)
25 Jan, Fri
GNWL1
90%
(22 hrs ago)
GNWL5
93%
(22 hrs ago)
GNWL12
89%
(22 hrs ago)
AVL32
100%
(22 hrs ago)
26 Jan, Sat
GNWL4
86%
(22 hrs ago)
GNWL3
93%
(22 hrs ago)
GNWL14
86%
(22 hrs ago)
AVL82
100%
(22 hrs ago)
27 Jan, Sun
GNWL1
90%
(22 hrs ago)
RAC4
100%
(22 hrs ago)
AVL8
100%
(22 hrs ago)
AVL95
100%
(22 hrs ago)
28 Jan, Mon
AVL1
100%
(22 hrs ago)
AVL1
100%
(22 hrs ago)
AVL24
100%
(22 hrs ago)
AVL93
100%
(22 hrs ago)
29 Jan, Tue
AVL1
100%
(22 hrs ago)
RAC 2
100%
(22 hrs ago)
AVL21
100%
(22 hrs ago)
AVL102
100%
(22 hrs ago)
30 Jan, Wed
AVL4
100%
(1 day ago)
RAC 2
100%
(1 day ago)
RAC 13
100%
(1 day ago)
AVL100
100%
(1 day ago)
31 Jan, Thu
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL5
100%
(1 day ago)
RAC 4
100%
(18 hrs ago)
AVL99
100%
(1 day ago)
1 Feb, Fri
AVL2
100%
(1 day ago)
RAC 4
100%
(1 day ago)
RAC 8
100%
(18 hrs ago)
AVL65
100%
(1 day ago)
2 Feb, Sat
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL6
100%
(1 day ago)
RAC 6
100%
(18 hrs ago)
AVL97
100%
(1 day ago)
3 Feb, Sun
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL32
100%
(18 hrs ago)
AVL95
100%
(1 day ago)
4 Feb, Mon
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL2
100%
(1 day ago)
RAC 14
100%
(18 hrs ago)
AVL84
100%
(1 day ago)
5 Feb, Tue
AVL4
100%
(7 hrs ago)
AVL7
100%
(7 hrs ago)
AVL35
100%
(7 hrs ago)
AVL83
100%
(7 hrs ago)
6 Feb, Wed
GNWL1
92%
(7 hrs ago)
RAC 3
100%
(7 hrs ago)
AVL6
100%
(7 hrs ago)
AVL97
100%
(7 hrs ago)
7 Feb, Thu
AVL4
100%
(7 hrs ago)
AVL3
100%
(7 hrs ago)
AVL34
100%
(7 hrs ago)
AVL94
100%
(7 hrs ago)
8 Feb, Fri
AVL4
100%
(7 hrs ago)
AVL8
100%
(7 hrs ago)
RAC 2
100%
(7 hrs ago)
AVL78
100%
(7 hrs ago)
9 Feb, Sat
AVL4
100%
(7 hrs ago)
AVL6
100%
(7 hrs ago)
RAC 16
100%
(7 hrs ago)
AVL45
100%
(7 hrs ago)
10 Feb, Sun
AVL4
100%
(7 hrs ago)
RAC 1
100%
(7 hrs ago)
AVL35
100%
(7 hrs ago)
AVL89
100%
(7 hrs ago)
11 Feb, Mon
AVL4
100%
(7 hrs ago)
check
AVL36
100%
(7 hrs ago)
AVL97
100%
(7 hrs ago)
12 Feb, Tue
check
check
check
check
13 Feb, Wed
check
check
check
check
14 Feb, Thu
AVL2
100%
(1 hr ago)
AVL5
100%
(1 hr ago)
GNWL10
89%
(1 hr ago)
AVL94
100%
(1 hr ago)
15 Feb, Fri
AVL2
100%
(1 hr ago)
RAC 2
100%
(1 hr ago)
AVL4
100%
(1 hr ago)
AVL88
100%
(1 hr ago)
16 Feb, Sat
GNWL1
91%
(1 hr ago)
RAC 5
100%
(1 hr ago)
GNWL3
91%
(1 hr ago)
AVL87
100%
(1 hr ago)
17 Feb, Sun
AVL3
100%
(1 hr ago)
AVL8
100%
(1 hr ago)
AVL21
100%
(1 hr ago)
AVL78
100%
(1 hr ago)
18 Feb, Mon
AVL4
100%
(1 hr ago)
AVL13
100%
(1 hr ago)
AVL38
100%
(1 hr ago)
AVL102
100%
(1 hr ago)
19 Feb, Tue
AVL2
100%
(1 hr ago)
AVL11
100%
(1 hr ago)
AVL22
100%
(1 hr ago)
AVL101
100%
(1 hr ago)
20 Feb, Wed
check
check
check
check
21 Feb, Thu
check
check
check
check
22 Feb, Fri
check
check
check
check
23 Feb, Sat
check
check
check
check
24 Feb, Sun
check
check
check
check
25 Feb, Mon
check
check
check
check
26 Feb, Tue
check
check
check
check
27 Feb, Wed
check
check
check
check
28 Feb, Thu
check
check
check
check
1 Mar, Fri
check
check
check
check
2 Mar, Sat
check
check
check
check
3 Mar, Sun
check
check
check
check
4 Mar, Mon
check
check
check
check
5 Mar, Tue
check
check
check
check
6 Mar, Wed
check
check
check
check
7 Mar, Thu
check
check
AVL25
100%
(1 day ago)
AVL102
100%
(1 day ago)
8 Mar, Fri
check
check
AVL40
100%
(1 day ago)
AVL94
100%
(1 day ago)
9 Mar, Sat
check
check
AVL42
100%
(1 day ago)
AVL102
100%
(1 day ago)
10 Mar, Sun
check
check
AVL37
100%
(1 day ago)
AVL82
100%
(1 day ago)
11 Mar, Mon
check
check
AVL44
100%
(1 day ago)
AVL61
100%
(1 day ago)
12 Mar, Tue
check
check
AVL45
100%
(1 day ago)
AVL102
100%
(1 day ago)
13 Mar, Wed
check
check
check
check
14 Mar, Thu
check
check
AVL26
100%
(1 day ago)
check
15 Mar, Fri
check
check
AVL41
100%
(1 day ago)
check
16 Mar, Sat
check
check
AVL6
100%
(1 day ago)
check
17 Mar, Sun
check
check
AVL43
100%
(1 day ago)
check
18 Mar, Mon
check
check
AVL37
100%
(1 day ago)
check
19 Mar, Tue
check
check
AVL45
100%
(1 day ago)
check
20 Mar, Wed
check
check
check
check
21 Mar, Thu
check
check
check
check
22 Mar, Fri
check
check
check
check
23 Mar, Sat
check
check
check
check
24 Mar, Sun
check
check
check
check
25 Mar, Mon
check
check
check
check
26 Mar, Tue
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL44
100%
(1 day ago)
AVL102
100%
(1 day ago)
27 Mar, Wed
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL25
100%
(1 day ago)
AVL102
100%
(1 day ago)
28 Mar, Thu
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL45
100%
(1 day ago)
AVL102
100%
(1 day ago)
29 Mar, Fri
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL45
100%
(1 day ago)
AVL102
100%
(1 day ago)
30 Mar, Sat
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL9
100%
(1 day ago)
AVL44
100%
(1 day ago)
AVL102
100%
(1 day ago)
31 Mar, Sun
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL45
100%
(1 day ago)
AVL101
100%
(1 day ago)
1 Apr, Mon
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL45
100%
(1 day ago)
AVL102
100%
(1 day ago)
2 Apr, Tue
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL40
100%
(1 day ago)
AVL101
100%
(1 day ago)
3 Apr, Wed
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL33
100%
(1 day ago)
AVL102
100%
(1 day ago)
4 Apr, Thu
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL43
100%
(1 day ago)
AVL101
100%
(1 day ago)
5 Apr, Fri
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL45
100%
(1 day ago)
AVL102
100%
(1 day ago)
6 Apr, Sat
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL24
100%
(1 day ago)
AVL102
100%
(1 day ago)
7 Apr, Sun
GNWL1
93%
(1 day ago)
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL45
100%
(1 day ago)
AVL102
100%
(1 day ago)
8 Apr, Mon
GNWL1
93%
(1 day ago)
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL45
100%
(1 day ago)
AVL102
100%
(1 day ago)
9 Apr, Tue
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL45
100%
(1 day ago)
AVL102
100%
(1 day ago)
10 Apr, Wed
check
check
check
check
11 Apr, Thu
check
check
check
check

14659 Malani Express train info

Malani Express (14659) runs from Old Delhi (DLI) to Jaisalmer (JSM). It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL). It is not a superfast train and covers a distance of 917 kms in 18 hr 10 min. This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. It has 37 halts. This train runs with an ICF Rake and does not have a pantry car. Final chart for 14659 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.
close