Seat Availability of Kanchan Kanya Express 13150

close
Runs Daily
Class - 1A 2A 3A SL
Date 1A
₹ 2560
2A
₹ 1515
3A
₹ 1050
SL
₹ 385
18 Dec, Tue
DEPARTED
0%
(2 hrs ago)
DEPARTED
0%
(2 hrs ago)
DEPARTED
0%
(2 hrs ago)
DEPARTED
0%
(2 hrs ago)
19 Dec, Wed
GNWL4
88%
(2 hrs ago)
GNWL6
83%
(2 hrs ago)
GNWL19
50%
(2 hrs ago)
GNWL66
44%
(2 hrs ago)
20 Dec, Thu
GNWL2
88%
(2 hrs ago)
GNWL7
66%
(2 hrs ago)
GNWL12
54%
(2 hrs ago)
GNWL75
41%
(2 hrs ago)
21 Dec, Fri
GNWL4
87%
(2 hrs ago)
GNWL12
66%
(2 hrs ago)
GNWL39
37%
(2 hrs ago)
GNWL62
45%
(2 hrs ago)
22 Dec, Sat
GNWL4
87%
(2 hrs ago)
GNWL26
42%
(2 hrs ago)
GNWL56
29%
(2 hrs ago)
GNWL92
37%
(2 hrs ago)
23 Dec, Sun
GNWL5
72%
(2 hrs ago)
GNWL9
39%
(2 hrs ago)
GNWL37
29%
(2 hrs ago)
GNWL91
32%
(2 hrs ago)
24 Dec, Mon
GNWL3
87%
(1 hr ago)
GNWL14
61%
(1 hr ago)
GNWL33
49%
(1 hr ago)
GNWL103
47%
(1 hr ago)
25 Dec, Tue
GNWL2
90%
(1 hr ago)
GNWL13
70%
(1 hr ago)
GNWL12
75%
(1 hr ago)
GNWL60
61%
(1 hr ago)
26 Dec, Wed
GNWL2
90%
(1 hr ago)
GNWL16
69%
(1 hr ago)
GNWL39
48%
(1 hr ago)
GNWL74
64%
(1 hr ago)
27 Dec, Thu
GNWL1
90%
(1 hr ago)
GNWL7
78%
(1 hr ago)
GNWL27
54%
(1 hr ago)
GNWL61
56%
(1 hr ago)
28 Dec, Fri
GNWL3
90%
(1 hr ago)
GNWL19
49%
(1 hr ago)
GNWL37
40%
(1 hr ago)
GNWL56
79%
(1 hr ago)
29 Dec, Sat
GNWL5
88%
(1 hr ago)
GNWL21
45%
(1 hr ago)
GNWL45
42%
(1 hr ago)
GNWL107
53%
(1 hr ago)
30 Dec, Sun
GNWL10
79%
(5 hrs ago)
GNWL21
40%
(5 hrs ago)
GNWL75
27%
(5 hrs ago)
GNWL139
29%
(5 hrs ago)
31 Dec, Mon
GNWL4
92%
(5 hrs ago)
GNWL21
77%
(5 hrs ago)
GNWL59
67%
(5 hrs ago)
GNWL123
68%
(5 hrs ago)
1 Jan, Tue
GNWL2
81%
(5 hrs ago)
GNWL22
41%
(5 hrs ago)
GNWL45
39%
(5 hrs ago)
GNWL140
29%
(5 hrs ago)
2 Jan, Wed
GNWL2
90%
(8 hrs ago)
GNWL17
73%
(8 hrs ago)
GNWL46
43%
(8 hrs ago)
GNWL80
40%
(8 hrs ago)
3 Jan, Thu
GNWL1
90%
(8 hrs ago)
GNWL8
78%
(8 hrs ago)
GNWL7
76%
(8 hrs ago)
GNWL29
84%
(8 hrs ago)
4 Jan, Fri
AVL1
100%
(8 hrs ago)
GNWL8
67%
(8 hrs ago)
GNWL24
54%
(8 hrs ago)
GNWL45
81%
(8 hrs ago)
5 Jan, Sat
GNWL1
90%
(8 hrs ago)
GNWL5
77%
(8 hrs ago)
GNWL21
60%
(8 hrs ago)
GNWL35
85%
(8 hrs ago)
6 Jan, Sun
AVL5
100%
(8 hrs ago)
GNWL3
81%
(8 hrs ago)
GNWL18
52%
(8 hrs ago)
GNWL14
89%
(8 hrs ago)
7 Jan, Mon
AVL6
100%
(8 hrs ago)
RAC 3
100%
(8 hrs ago)
GNWL2
86%
(8 hrs ago)
GNWL10
91%
(8 hrs ago)
8 Jan, Tue
AVL8
100%
(8 hrs ago)
RAC 3
100%
(8 hrs ago)
RAC 12
100%
(23 hrs ago)
RAC53
100%
(8 hrs ago)
9 Jan, Wed
AVL8
100%
(8 hrs ago)
RAC 5
100%
(8 hrs ago)
GNWL6
83%
(23 hrs ago)
RAC 44
100%
(8 hrs ago)
10 Jan, Thu
AVL8
100%
(8 hrs ago)
GNWL7
81%
(8 hrs ago)
GNWL35
45%
(23 hrs ago)
GNWL17
90%
(8 hrs ago)
11 Jan, Fri
AVL8
100%
(8 hrs ago)
RAC 5
100%
(8 hrs ago)
GNWL6
83%
(23 hrs ago)
GNWL19
90%
(8 hrs ago)
12 Jan, Sat
AVL6
100%
(1 day ago)
RAC4
100%
(1 day ago)
GNWL10
62%
(1 day ago)
GNWL7
86%
(1 day ago)
13 Jan, Sun
GNWL1
91%
(1 day ago)
RAC 1
100%
(1 day ago)
RAC 11
100%
(1 day ago)
GNWL30
90%
(1 day ago)
14 Jan, Mon
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL1
100%
(1 day ago)
check
GNWL37
90%
(1 day ago)
15 Jan, Tue
AVL8
100%
(1 day ago)
RAC 4
100%
(1 day ago)
check
RAC22
100%
(1 day ago)
16 Jan, Wed
AVL8
100%
(1 day ago)
check
check
RAC48
100%
(1 day ago)
17 Jan, Thu
AVL6
100%
(1 day ago)
check
check
RAC 27
100%
(1 day ago)
18 Jan, Fri
AVL8
100%
(1 day ago)
GNWL1
87%
(1 day ago)
GNWL4
84%
(1 day ago)
GNWL7
92%
(1 day ago)
19 Jan, Sat
AVL7
100%
(1 day ago)
RAC 4
100%
(1 day ago)
GNWL3
83%
(1 day ago)
RAC 39
100%
(1 day ago)
20 Jan, Sun
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL2
100%
(1 day ago)
GNWL1
83%
(1 day ago)
RAC 28
100%
(1 day ago)
21 Jan, Mon
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL4
100%
(1 day ago)
GNWL1
86%
(1 day ago)
RAC 47
100%
(1 day ago)
22 Jan, Tue
AVL8
100%
(1 day ago)
GNWL2
84%
(1 day ago)
GNWL1
80%
(1 day ago)
RAC 47
100%
(1 day ago)
23 Jan, Wed
AVL1
100%
(1 day ago)
GNWL2
88%
(1 day ago)
RAC10
100%
(1 day ago)
RAC 41
100%
(1 day ago)
24 Jan, Thu
AVL6
100%
(1 day ago)
RAC 2
100%
(1 day ago)
RAC 10
100%
(1 day ago)
RAC 18
100%
(1 day ago)
25 Jan, Fri
AVL7
100%
(1 day ago)
GNWL1
86%
(1 day ago)
GNWL7
82%
(1 day ago)
GNWL12
91%
(1 day ago)
26 Jan, Sat
GNWL4
90%
(1 day ago)
GNWL5
79%
(1 day ago)
GNWL14
70%
(1 day ago)
GNWL99
65%
(1 day ago)
27 Jan, Sun
AVL2
100%
(1 day ago)
GNWL6
71%
(1 day ago)
GNWL13
65%
(1 day ago)
GNWL62
80%
(1 day ago)
28 Jan, Mon
AVL8
100%
(1 day ago)
RAC 4
100%
(1 day ago)
GNWL5
86%
(1 day ago)
GNWL18
91%
(1 day ago)
29 Jan, Tue
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL3
100%
(1 day ago)
RAC9
100%
(1 day ago)
RAC 54
100%
(1 day ago)
30 Jan, Wed
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL2
100%
(1 day ago)
RAC 11
100%
(1 day ago)
RAC 24
100%
(1 day ago)
31 Jan, Thu
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL11
100%
(1 day ago)
AVL13
100%
(1 day ago)
GNWL22
91%
(1 day ago)
1 Feb, Fri
AVL8
100%
(1 day ago)
check
AVL23
100%
(1 day ago)
RAC 23
100%
(1 day ago)
2 Feb, Sat
NOT AVL
0%
(1 day ago)
check
AVL3
100%
(1 day ago)
RAC 32
100%
(1 day ago)
3 Feb, Sun
NOT AVL
0%
(1 day ago)
check
RAC 1
100%
(1 day ago)
RAC 27
100%
(1 day ago)
4 Feb, Mon
NOT AVL
0%
(1 day ago)
check
AVL21
100%
(1 day ago)
AVL31
100%
(1 day ago)
5 Feb, Tue
NOT AVL
0%
(1 day ago)
check
AVL26
100%
(1 day ago)
AVL74
100%
(1 day ago)
6 Feb, Wed
NOT AVL
0%
(1 day ago)
RAC 1
100%
(4 hrs ago)
AVL8
100%
(4 hrs ago)
AVL21
100%
(4 hrs ago)
7 Feb, Thu
NOT AVL
0%
(1 day ago)
AVL4
100%
(4 hrs ago)
AVL4
100%
(4 hrs ago)
AVL49
100%
(4 hrs ago)
8 Feb, Fri
check
AVL4
100%
(4 hrs ago)
AVL2
100%
(4 hrs ago)
AVL41
100%
(4 hrs ago)
9 Feb, Sat
NOT AVL
0%
(11 hrs ago)
AVL5
100%
(4 hrs ago)
AVL12
100%
(4 hrs ago)
AVL78
100%
(4 hrs ago)
10 Feb, Sun
NOT AVL
0%
(11 hrs ago)
AVL3
100%
(4 hrs ago)
AVL27
100%
(4 hrs ago)
AVL92
100%
(4 hrs ago)
11 Feb, Mon
NOT AVL
0%
(11 hrs ago)
AVL1
100%
(4 hrs ago)
AVL24
100%
(4 hrs ago)
AVL94
100%
(4 hrs ago)
12 Feb, Tue
NOT AVL
0%
(11 hrs ago)
AVL1
100%
(11 hrs ago)
AVL15
100%
(11 hrs ago)
AVL99
100%
(11 hrs ago)
13 Feb, Wed
NOT AVL
0%
(11 hrs ago)
AVL2
100%
(11 hrs ago)
AVL37
100%
(11 hrs ago)
AVL141
100%
(11 hrs ago)
14 Feb, Thu
NOT AVL
0%
(11 hrs ago)
AVL5
100%
(11 hrs ago)
AVL17
100%
(11 hrs ago)
AVL57
100%
(11 hrs ago)
15 Feb, Fri
NOT AVL
0%
(23 hrs ago)
AVL7
100%
(23 hrs ago)
AVL27
100%
(23 hrs ago)
AVL107
100%
(23 hrs ago)
16 Feb, Sat
NOT AVL
0%
(1 day ago)
AVL2
100%
(1 day ago)
RAC 11
100%
(1 day ago)
AVL19
100%
(1 day ago)
17 Feb, Sun
NOT AVL
0%
(1 day ago)
RAC 1
100%
(1 day ago)
AVL
100%
(1 day ago)
AVL5
100%
(1 day ago)
18 Feb, Mon
NOT AVL
0%
(1 day ago)
RAC 3
100%
(1 day ago)
AVL18
100%
(56 min ago)
AVL35
100%
(56 min ago)
19 Feb, Tue
NOT AVL
0%
(1 day ago)
RAC 1
100%
(1 day ago)
AVL23
100%
(56 min ago)
AVL69
100%
(56 min ago)
20 Feb, Wed
check
check
AVL2
100%
(56 min ago)
RAC 16
100%
(56 min ago)
21 Feb, Thu
NOT AVL
0%
(1 day ago)
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL24
100%
(56 min ago)
AVL24
100%
(56 min ago)
22 Feb, Fri
NOT AVL
0%
(1 day ago)
RAC 3
100%
(1 day ago)
AVL17
100%
(56 min ago)
RAC 5
100%
(56 min ago)
23 Feb, Sat
NOT AVL
0%
(1 day ago)
RAC 5
100%
(1 day ago)
AVL6
100%
(56 min ago)
AVL3
100%
(56 min ago)
24 Feb, Sun
NOT AVL
0%
(1 day ago)
AVL2
100%
(1 day ago)
RAC 5
100%
(1 day ago)
AVL20
100%
(1 day ago)
25 Feb, Mon
NOT AVL
0%
(3 hrs ago)
RAC 1
100%
(1 day ago)
AVL22
100%
(1 day ago)
AVL41
100%
(1 day ago)
26 Feb, Tue
NOT AVL
0%
(3 hrs ago)
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL29
100%
(1 day ago)
AVL113
100%
(1 day ago)
27 Feb, Wed
NOT AVL
0%
(3 hrs ago)
check
check
check
28 Feb, Thu
NOT AVL
0%
(3 hrs ago)
check
check
check
1 Mar, Fri
NOT AVL
0%
(56 min ago)
AVL3
100%
(56 min ago)
AVL13
100%
(56 min ago)
check
2 Mar, Sat
NOT AVL
0%
(56 min ago)
AVL1
100%
(56 min ago)
AVL8
100%
(56 min ago)
check
3 Mar, Sun
NOT AVL
0%
(56 min ago)
AVL6
100%
(56 min ago)
AVL29
100%
(56 min ago)
check
4 Mar, Mon
NOT AVL
0%
(56 min ago)
AVL5
100%
(56 min ago)
AVL38
100%
(56 min ago)
check
5 Mar, Tue
NOT AVL
0%
(56 min ago)
RAC 2
100%
(56 min ago)
AVL6
100%
(56 min ago)
check
6 Mar, Wed
NOT AVL
0%
(56 min ago)
AVL1
100%
(56 min ago)
AVL15
100%
(56 min ago)
check
7 Mar, Thu
check
check
check
check
8 Mar, Fri
check
check
check
check
9 Mar, Sat
check
check
check
check
10 Mar, Sun
check
check
check
check
11 Mar, Mon
check
check
check
check
12 Mar, Tue
check
check
check
check
13 Mar, Wed
check
check
check
check
14 Mar, Thu
check
check
check
check
15 Mar, Fri
check
check
check
check
16 Mar, Sat
check
check
check
check
17 Mar, Sun
check
check
check
check
18 Mar, Mon
check
check
check
check
19 Mar, Tue
check
check
check
check
20 Mar, Wed
check
check
check
check
21 Mar, Thu
check
check
check
check
22 Mar, Fri
check
check
check
check
23 Mar, Sat
check
check
check
check
24 Mar, Sun
check
check
check
check
25 Mar, Mon
check
check
check
check
26 Mar, Tue
check
check
check
check
27 Mar, Wed
check
check
check
check
28 Mar, Thu
check
check
check
check
29 Mar, Fri
check
check
check
check
30 Mar, Sat
check
check
check
check
31 Mar, Sun
check
check
check
check
1 Apr, Mon
check
check
check
check
2 Apr, Tue
check
check
check
check
3 Apr, Wed
check
check
check
check
4 Apr, Thu
check
check
check
check
5 Apr, Fri
check
check
check
check
6 Apr, Sat
NOT AVL
0%
(50 min ago)
AVL7
100%
(50 min ago)
AVL6
100%
(50 min ago)
AVL100
100%
(50 min ago)
7 Apr, Sun
NOT AVL
0%
(50 min ago)
GNWL1
81%
(50 min ago)
RAC 12
100%
(50 min ago)
AVL143
100%
(50 min ago)
8 Apr, Mon
NOT AVL
0%
(50 min ago)
RAC 1
100%
(50 min ago)
AVL4
100%
(50 min ago)
AVL125
100%
(50 min ago)
9 Apr, Tue
NOT AVL
0%
(50 min ago)
AVL4
100%
(50 min ago)
AVL17
100%
(50 min ago)
AVL101
100%
(50 min ago)
10 Apr, Wed
NOT AVL
0%
(50 min ago)
GNWL2
85%
(50 min ago)
AVL27
100%
(50 min ago)
AVL107
100%
(50 min ago)
11 Apr, Thu
NOT AVL
0%
(50 min ago)
AVL7
100%
(50 min ago)
AVL18
100%
(50 min ago)
AVL136
100%
(50 min ago)
12 Apr, Fri
NOT AVL
0%
(50 min ago)
AVL4
100%
(50 min ago)
check
AVL130
100%
(50 min ago)
13 Apr, Sat
NOT AVL
0%
(50 min ago)
RAC 1
100%
(50 min ago)
check
AVL139
100%
(50 min ago)
14 Apr, Sun
NOT AVL
0%
(50 min ago)
AVL5
100%
(50 min ago)
check
AVL150
100%
(50 min ago)
15 Apr, Mon
NOT AVL
0%
(50 min ago)
AVL8
100%
(50 min ago)
check
AVL154
100%
(50 min ago)
16 Apr, Tue
NOT AVL
0%
(50 min ago)
AVL10
100%
(50 min ago)
check
AVL154
100%
(50 min ago)
17 Apr, Wed
check
check
check
check
18 Apr, Thu
check
check
check
check

Train 13150 Kanchan Kanya Express Reviews

(No reviews yet. Be the first one to review)
Punctuality
star_border star_border star_border star_border star_border
Cleanliness
star_border star_border star_border star_border star_border
Food
star_border star_border star_border star_border star_border
Uncrowded
star_border star_border star_border star_border star_border
Rate and review this train

13150 Kanchan Kanya Express train info

Kanchan Kanya Express (13150) runs from Alipur Duar Jn (APDJ) to Kolkata Sealdah (SDAH). It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL). It is not a superfast train and covers a distance of 741 kms in 16 hr 20 min. This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. It has 23 halts. This train runs with an ICF Rake and does not have a pantry car. Final chart for 13150 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.
close
Recently Asked Question
How is train no.12663 for travel
[ My query is about train 12663 ] is this train reached Bhubaneswar in time or late every time.
edit Answer
6 views
  
0 reply
When will charrt be prepared for pnr 2936141653
I want to know when the chart will be prepared for the same
edit Answer
11 views
  
0 reply
I want a bedroll in Sleeper class. How can I avil this facility. Like
I want a bedroll in Sleeper class. How can I avil this facility.
edit Answer
212 views
  
1 reply
How is train no 22633
How is this train for travel
edit Answer
168 views
  
0 reply
Is my RAC will confirm on final chart prepare
[My query is about PNR 8113145114 for train 12139 SEVAGRAM EXP]
edit Answer
150 views
  
0 reply
Can I upgrade my seat from sleeper to third ac in this PNR 8705194458?
[My query is about PNR 8705194458 for train 14312 ALA HAZRAT EXP]
edit Answer
538 views
  
2 replies
Why running status not shown of madadh express 12401
Running status of magadh express 12401 is not shown from few days.
edit Answer
63 views
  
0 reply
Amritsar to NZM Station
Please let me know the best short route from Amritsar to Nizamuddin station on 24 March. I shall have to reach NZM stn until 3 pm appx.
edit Answer
239 views
  
1 reply
12307..pnr.6523120427.conform.hoga
[My query is about PNR 6523120427 for train 12307 HWH JU EXPRESS]
edit Answer
107 views
  
0 reply
When bookings start for suvidha train 82709
When will be the bookings start for Suvidha train 82709 ? Is it available only for Tatkal ?
edit Answer
86 views
  
0 reply
Ahamadabad platform number
[My query is about PNR 2517589783 for train 19224 JAT ADI EXPRESS]
edit Answer
91 views
  
0 reply