Seat Availability of Mumbai Central Jaipur (Gangaur) SF Express 12955

close
Runs Daily
Class - 1A 2A 3A SL
Date 1A
₹ 3495
2A
₹ 2050
3A
₹ 1420
SL
₹ 535
18 Sep, Wed
AVL5
100%
(11 hrs ago)
AVL16
100%
(9 hrs ago)
AVL41
100%
(7 hrs ago)
NOT AVL
0%
(7 hrs ago)
19 Sep, Thu
AVL3
100%
(11 hrs ago)
RAC 2
100%
(5 hrs ago)
RAC24
100%
(5 hrs ago)
RAC 79
100%
(5 hrs ago)
20 Sep, Fri
AVL2
100%
(11 hrs ago)
GNWL13
66%
(5 hrs ago)
GNWL31
60%
(5 hrs ago)
GNWL31
72%
(5 hrs ago)
21 Sep, Sat
GNWL1
73%
(11 hrs ago)
RAC 9
100%
(5 hrs ago)
GNWL11
87%
(2 hrs ago)
RAC132
100%
(2 hrs ago)
22 Sep, Sun
AVL2
100%
(11 hrs ago)
AVL4
100%
(5 hrs ago)
AVL2
100%
(2 hrs ago)
RAC 33
100%
(2 hrs ago)
23 Sep, Mon
AVL3
100%
(11 hrs ago)
AVL3
100%
(5 hrs ago)
AVL56
100%
(2 hrs ago)
RAC 13
100%
(2 hrs ago)
24 Sep, Tue
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL4
100%
(5 hrs ago)
AVL71
100%
(2 hrs ago)
AVL62
100%
(2 hrs ago)
25 Sep, Wed
check
RAC 1
100%
(10 hrs ago)
AVL42
100%
(2 hrs ago)
AVL14
100%
(2 hrs ago)
26 Sep, Thu
check
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL28
100%
(2 hrs ago)
AVL14
100%
(2 hrs ago)
27 Sep, Fri
check
check
GNWL26
85%
(3 hrs ago)
GNWL47
87%
(10 hrs ago)
28 Sep, Sat
check
check
AVL26
100%
(18 hrs ago)
RAC 9
100%
(10 hrs ago)
29 Sep, Sun
check
check
AVL33
100%
(18 hrs ago)
RAC 30
100%
(10 hrs ago)
30 Sep, Mon
check
check
AVL32
100%
(18 hrs ago)
AVL91
100%
(13 hrs ago)
1 Oct, Tue
check
check
AVL5
100%
(18 hrs ago)
RAC 11
100%
(13 hrs ago)
2 Oct, Wed
check
RAC 2
100%
(6 hrs ago)
AVL71
100%
(18 hrs ago)
AVL84
100%
(13 hrs ago)
3 Oct, Thu
check
AVL2
100%
(6 hrs ago)
AVL56
100%
(18 hrs ago)
AVL110
100%
(13 hrs ago)
4 Oct, Fri
check
GNWL32
63%
(6 hrs ago)
GNWL3
90%
(6 hrs ago)
GNWL56
87%
(13 hrs ago)
5 Oct, Sat
check
GNWL3
89%
(6 hrs ago)
GNWL5
91%
(6 hrs ago)
RAC 97
100%
(3 hrs ago)
6 Oct, Sun
AVL7
100%
(1 day ago)
RAC9
100%
(6 hrs ago)
RAC 10
100%
(6 hrs ago)
AVL84
100%
(3 hrs ago)
7 Oct, Mon
AVL1
100%
(1 day ago)
RAC 3
100%
(6 hrs ago)
AVL73
100%
(6 hrs ago)
AVL67
100%
(3 hrs ago)
8 Oct, Tue
AVL2
100%
(1 day ago)
RAC 10
100%
(6 hrs ago)
AVL46
100%
(6 hrs ago)
AVL117
100%
(3 hrs ago)
9 Oct, Wed
AVL1
100%
(1 day ago)
RAC 5
100%
(3 hrs ago)
AVL80
100%
(6 hrs ago)
AVL92
100%
(3 hrs ago)
10 Oct, Thu
AVL1
100%
(1 day ago)
RAC7
100%
(3 hrs ago)
AVL67
100%
(6 hrs ago)
AVL16
100%
(3 hrs ago)
11 Oct, Fri
AVL6
100%
(1 day ago)
GNWL3
91%
(3 hrs ago)
RAC 40
100%
(6 hrs ago)
AVL12
100%
(3 hrs ago)
12 Oct, Sat
check
RAC 8
100%
(3 hrs ago)
RAC 36
100%
(6 hrs ago)
RAC 23
100%
(3 hrs ago)
13 Oct, Sun
check
RAC 4
100%
(3 hrs ago)
RAC 8
100%
(6 hrs ago)
check
14 Oct, Mon
check
AVL4
100%
(3 hrs ago)
AVL114
100%
(6 hrs ago)
check
15 Oct, Tue
check
RAC 1
100%
(7 hrs ago)
AVL116
100%
(6 hrs ago)
check
16 Oct, Wed
check
RAC 1
100%
(7 hrs ago)
AVL70
100%
(9 hrs ago)
AVL98
100%
(8 hrs ago)
17 Oct, Thu
check
RAC 7
100%
(7 hrs ago)
AVL50
100%
(13 hrs ago)
AVL2
100%
(6 hrs ago)
18 Oct, Fri
check
GNWL17
77%
(7 hrs ago)
GNWL42
87%
(13 hrs ago)
GNWL13
93%
(6 hrs ago)
19 Oct, Sat
check
GNWL19
79%
(7 hrs ago)
GNWL46
85%
(13 hrs ago)
GNWL47
89%
(6 hrs ago)
20 Oct, Sun
check
GNWL15
80%
(7 hrs ago)
GNWL40
86%
(13 hrs ago)
GNWL62
86%
(6 hrs ago)
21 Oct, Mon
check
check
GNWL42
90%
(1 day ago)
GNWL101
76%
(6 hrs ago)
22 Oct, Tue
GNWL8
82%
(1 day ago)
GNWL31
66%
(1 day ago)
GNWL73
84%
(1 day ago)
GNWL117
80%
(6 hrs ago)
23 Oct, Wed
GNWL9
69%
(1 day ago)
GNWL58
21%
(1 day ago)
GNWL155
22%
(1 day ago)
GNWL212
15%
(6 hrs ago)
24 Oct, Thu
GNWL22
35%
(1 day ago)
GNWL94
15%
(1 day ago)
GNWL259
4%
(1 day ago)
GNWL292
5%
(6 hrs ago)
25 Oct, Fri
GNWL29
21%
(1 day ago)
REGRET
0%
(1 day ago)
REGRET
0%
(1 day ago)
REGRET
0%
(6 hrs ago)
26 Oct, Sat
GNWL13
60%
(1 day ago)
GNWL56
22%
(1 day ago)
GNWL183
24%
(1 day ago)
GNWL302
6%
(9 hrs ago)
27 Oct, Sun
GNWL1
92%
(1 day ago)
GNWL21
85%
(1 day ago)
GNWL59
86%
(1 day ago)
GNWL157
47%
(9 hrs ago)
28 Oct, Mon
GNWL6
80%
(1 day ago)
GNWL36
40%
(1 day ago)
GNWL108
42%
(2 hrs ago)
GNWL200
18%
(13 hrs ago)
29 Oct, Tue
GNWL3
90%
(1 day ago)
GNWL20
80%
(1 day ago)
GNWL84
80%
(2 hrs ago)
GNWL130
52%
(1 day ago)
30 Oct, Wed
GNWL6
84%
(1 day ago)
GNWL22
54%
(1 day ago)
GNWL68
73%
(2 hrs ago)
GNWL137
44%
(1 day ago)
31 Oct, Thu
GNWL1
88%
(1 day ago)
GNWL10
84%
(1 day ago)
GNWL45
87%
(2 hrs ago)
GNWL93
82%
(1 day ago)
1 Nov, Fri
GNWL3
91%
(1 day ago)
GNWL29
60%
(7 hrs ago)
GNWL54
83%
(2 hrs ago)
GNWL64
77%
(1 day ago)
2 Nov, Sat
GNWL5
91%
(1 day ago)
GNWL27
72%
(7 hrs ago)
GNWL48
85%
(2 hrs ago)
GNWL47
91%
(1 day ago)
3 Nov, Sun
GNWL1
92%
(1 day ago)
GNWL10
87%
(7 hrs ago)
GNWL13
91%
(2 hrs ago)
GNWL16
93%
(1 day ago)
4 Nov, Mon
GNWL1
93%
(1 day ago)
GNWL3
92%
(7 hrs ago)
RAC 38
100%
(2 hrs ago)
RAC 75
100%
(1 day ago)
5 Nov, Tue
AVL2
100%
(1 day ago)
RAC 4
100%
(7 hrs ago)
RAC 14
100%
(9 hrs ago)
RAC 88
100%
(1 day ago)
6 Nov, Wed
GNWL4
92%
(1 day ago)
GNWL8
91%
(7 hrs ago)
GNWL30
91%
(9 hrs ago)
RAC 79
100%
(1 day ago)
7 Nov, Thu
AVL5
100%
(1 day ago)
GNWL1
92%
(1 day ago)
AVL
100%
(2 hrs ago)
AVL69
100%
(1 day ago)
8 Nov, Fri
check
GNWL16
80%
(1 day ago)
GNWL21
92%
(2 hrs ago)
RAC 23
100%
(1 day ago)
9 Nov, Sat
check
RAC 3
100%
(1 day ago)
RAC 29
100%
(2 hrs ago)
RAC 15
100%
(2 hrs ago)
10 Nov, Sun
check
GNWL10
87%
(1 day ago)
RAC 33
100%
(2 hrs ago)
AVL37
100%
(2 hrs ago)
11 Nov, Mon
check
check
AVL24
100%
(2 hrs ago)
AVL14
100%
(2 hrs ago)
12 Nov, Tue
check
RAC 1
100%
(1 day ago)
AVL105
100%
(2 hrs ago)
AVL132
100%
(2 hrs ago)
13 Nov, Wed
check
RAC 1
100%
(1 day ago)
AVL117
100%
(11 hrs ago)
AVL77
100%
(2 hrs ago)
14 Nov, Thu
check
RAC 7
100%
(1 day ago)
AVL66
100%
(11 hrs ago)
RAC 27
100%
(2 hrs ago)
15 Nov, Fri
check
GNWL11
87%
(1 day ago)
GNWL28
91%
(11 hrs ago)
GNWL60
89%
(11 hrs ago)
16 Nov, Sat
check
GNWL12
89%
(1 day ago)
GNWL7
93%
(11 hrs ago)
RAC 106
100%
(11 hrs ago)
17 Nov, Sun
check
GNWL10
87%
(1 day ago)
RAC 31
100%
(11 hrs ago)
RAC 51
100%
(11 hrs ago)
18 Nov, Mon
AVL1
100%
(14 hrs ago)
RAC 1
100%
(1 day ago)
AVL33
100%
(11 hrs ago)
AVL72
100%
(11 hrs ago)
19 Nov, Tue
GNWL1
93%
(14 hrs ago)
GNWL5
92%
(1 day ago)
check
AVL72
100%
(1 day ago)
20 Nov, Wed
GNWL1
93%
(14 hrs ago)
GNWL12
91%
(1 day ago)
GNWL42
91%
(17 hrs ago)
RAC 66
100%
(1 day ago)
21 Nov, Thu
GNWL1
94%
(14 hrs ago)
GNWL8
92%
(1 day ago)
GNWL31
92%
(17 hrs ago)
AVL72
100%
(1 day ago)
22 Nov, Fri
GNWL2
91%
(14 hrs ago)
GNWL10
89%
(1 day ago)
GNWL33
91%
(17 hrs ago)
check
23 Nov, Sat
AVL1
100%
(14 hrs ago)
RAC 4
100%
(1 day ago)
RAC 1
100%
(17 hrs ago)
check
24 Nov, Sun
check
RAC 9
100%
(1 day ago)
AVL37
100%
(17 hrs ago)
check
25 Nov, Mon
check
GNWL7
90%
(1 day ago)
AVL78
100%
(17 hrs ago)
check
26 Nov, Tue
check
RAC 10
100%
(1 day ago)
check
check
27 Nov, Wed
check
GNWL5
92%
(1 day ago)
check
check
28 Nov, Thu
check
GNWL1
93%
(1 day ago)
check
check
29 Nov, Fri
check
GNWL18
82%
(1 day ago)
check
check
30 Nov, Sat
check
RAC8
100%
(1 day ago)
check
check
1 Dec, Sun
check
check
check
check
2 Dec, Mon
check
check
check
check
3 Dec, Tue
check
check
check
check
4 Dec, Wed
check
check
check
check
5 Dec, Thu
check
RAC 8
100%
(6 hrs ago)
check
check
6 Dec, Fri
GNWL1
92%
(6 hrs ago)
GNWL5
92%
(6 hrs ago)
GNWL36
92%
(6 hrs ago)
check
7 Dec, Sat
AVL2
100%
(6 hrs ago)
RAC 2
100%
(6 hrs ago)
AVL
100%
(6 hrs ago)
check
8 Dec, Sun
AVL3
100%
(6 hrs ago)
GNWL8
90%
(6 hrs ago)
AVL59
100%
(6 hrs ago)
check
9 Dec, Mon
GNWL2
93%
(6 hrs ago)
GNWL5
92%
(6 hrs ago)
RAC 8
100%
(6 hrs ago)
check
10 Dec, Tue
AVL8
100%
(6 hrs ago)
AVL1
100%
(6 hrs ago)
AVL95
100%
(6 hrs ago)
check
11 Dec, Wed
AVL8
100%
(6 hrs ago)
check
AVL69
100%
(6 hrs ago)
check
12 Dec, Thu
check
AVL8
100%
(1 day ago)
check
check
13 Dec, Fri
check
AVL8
100%
(1 day ago)
check
check
14 Dec, Sat
check
RAC 1
100%
(1 day ago)
check
AVL158
100%
(4 hrs ago)
15 Dec, Sun
check
AVL7
100%
(1 day ago)
check
AVL177
100%
(4 hrs ago)
16 Dec, Mon
check
AVL8
100%
(1 day ago)
check
AVL180
100%
(4 hrs ago)
17 Dec, Tue
check
AVL8
100%
(1 day ago)
check
AVL174
100%
(4 hrs ago)
18 Dec, Wed
check
check
AVL55
100%
(1 day ago)
AVL67
100%
(4 hrs ago)
19 Dec, Thu
check
check
AVL100
100%
(1 day ago)
AVL182
100%
(4 hrs ago)
20 Dec, Fri
check
check
GNWL11
94%
(1 day ago)
RAC 3
100%
(1 day ago)
21 Dec, Sat
check
check
RAC 47
100%
(1 day ago)
AVL71
100%
(1 day ago)
22 Dec, Sun
check
check
AVL53
100%
(1 day ago)
AVL164
100%
(1 day ago)
23 Dec, Mon
check
check
AVL74
100%
(1 day ago)
AVL96
100%
(1 day ago)
24 Dec, Tue
check
check
RAC 36
100%
(12 hrs ago)
check
25 Dec, Wed
check
check
RAC 3
100%
(6 hrs ago)
AVL147
100%
(1 day ago)
26 Dec, Thu
check
check
AVL10
100%
(6 hrs ago)
AVL15
100%
(2 hrs ago)
27 Dec, Fri
check
check
RAC 3
100%
(6 hrs ago)
RAC 123
100%
(2 hrs ago)
28 Dec, Sat
check
check
AVL124
100%
(6 hrs ago)
AVL23
100%
(2 hrs ago)
29 Dec, Sun
check
check
AVL143
100%
(6 hrs ago)
AVL97
100%
(2 hrs ago)
30 Dec, Mon
check
check
AVL122
100%
(6 hrs ago)
AVL166
100%
(2 hrs ago)
31 Dec, Tue
check
check
AVL138
100%
(17 hrs ago)
AVL121
100%
(2 hrs ago)
1 Jan, Wed
check
check
AVL105
100%
(17 hrs ago)
check
2 Jan, Thu
check
check
AVL122
100%
(17 hrs ago)
check
3 Jan, Fri
check
check
AVL107
100%
(17 hrs ago)
check
4 Jan, Sat
check
AVL2
100%
(1 day ago)
check
check
5 Jan, Sun
check
AVL2
100%
(1 day ago)
check
check
6 Jan, Mon
check
AVL13
100%
(1 day ago)
check
check
7 Jan, Tue
check
AVL15
100%
(1 day ago)
check
check
8 Jan, Wed
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL1
100%
(1 day ago)
check
AVL174
100%
(1 day ago)
9 Jan, Thu
AVL8
100%
(1 day ago)
RAC 10
100%
(1 day ago)
check
AVL55
100%
(1 day ago)
10 Jan, Fri
AVL5
100%
(1 day ago)
RAC 1
100%
(1 day ago)
check
RAC 109
100%
(1 day ago)
11 Jan, Sat
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL8
100%
(1 day ago)
check
AVL176
100%
(1 day ago)
12 Jan, Sun
GNWL1
94%
(1 day ago)
RAC 2
100%
(1 day ago)
check
AVL178
100%
(1 day ago)
13 Jan, Mon
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL10
100%
(1 day ago)
check
AVL162
100%
(1 day ago)
14 Jan, Tue
AVL7
100%
(1 day ago)
AVL15
100%
(1 day ago)
AVL142
100%
(1 day ago)
AVL138
100%
(1 day ago)
15 Jan, Wed
AVL8
100%
(1 day ago)
GNWL3
94%
(1 day ago)
AVL115
100%
(14 hrs ago)
AVL187
100%
(1 day ago)
16 Jan, Thu
check
check
check
check
17 Jan, Fri
check
check
check
check

12955 Mumbai Central Jaipur (Gangaur) SF Express train info

Mumbai Central Jaipur (Gangaur) SF Express (12955) runs from Mumbai Central (MMCT) to Jaipur (JP). It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL). It is a superfast train and covers a distance of 1160 kms in 17 hr 55 min. This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. It has 18 halts. This train runs with an ICF Rake and also has a pantry car. Final chart for 12955 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.