Seat Availability of Ashram Express 12916

close
Runs Daily
Class - 1A 2A 3A SL
Date 1A
₹ 3095
2A
₹ 1835
3A
₹ 1295
SL
₹ 490
17 Feb, Mon
DEPARTED
0%
(7 hrs ago)
DEPARTED
0%
(7 hrs ago)
NOT AVL
0%
(12 hrs ago)
NOT AVL
0%
(12 hrs ago)
18 Feb, Tue
GNWL1
68%
(7 hrs ago)
GNWL16
81%
(7 hrs ago)
GNWL29
72%
(7 hrs ago)
GNWL151
13%
(3 hrs ago)
19 Feb, Wed
GNWL1
80%
(7 hrs ago)
GNWL21
84%
(7 hrs ago)
GNWL30
80%
(7 hrs ago)
GNWL79
73%
(3 hrs ago)
20 Feb, Thu
AVL7
100%
(7 hrs ago)
GNWL9
89%
(7 hrs ago)
GNWL31
55%
(5 hrs ago)
GNWL131
26%
(3 hrs ago)
21 Feb, Fri
AVL6
100%
(7 hrs ago)
GNWL15
85%
(7 hrs ago)
GNWL38
74%
(5 hrs ago)
GNWL108
43%
(3 hrs ago)
22 Feb, Sat
AVL7
100%
(6 hrs ago)
GNWL18
83%
(7 hrs ago)
GNWL39
51%
(5 hrs ago)
GNWL85
85%
(3 hrs ago)
23 Feb, Sun
GNWL1
82%
(6 hrs ago)
GNWL32
62%
(7 hrs ago)
GNWL62
38%
(5 hrs ago)
GNWL159
22%
(3 hrs ago)
24 Feb, Mon
AVL11
100%
(6 hrs ago)
GNWL13
85%
(7 hrs ago)
GNWL36
79%
(5 hrs ago)
GNWL111
77%
(6 hrs ago)
25 Feb, Tue
AVL15
100%
(6 hrs ago)
GNWL3
92%
(7 hrs ago)
GNWL33
86%
(5 hrs ago)
GNWL88
90%
(2 hrs ago)
26 Feb, Wed
AVL6
100%
(6 hrs ago)
GNWL14
90%
(7 hrs ago)
GNWL44
61%
(5 hrs ago)
GNWL144
36%
(2 hrs ago)
27 Feb, Thu
AVL11
100%
(6 hrs ago)
GNWL11
91%
(7 hrs ago)
GNWL33
86%
(5 hrs ago)
GNWL142
43%
(2 hrs ago)
28 Feb, Fri
GNWL2
84%
(6 hrs ago)
GNWL18
86%
(7 hrs ago)
GNWL40
81%
(5 hrs ago)
GNWL153
36%
(2 hrs ago)
29 Feb, Sat
AVL
100%
(11 hrs ago)
GNWL27
74%
(11 hrs ago)
GNWL52
33%
(11 hrs ago)
GNWL219
18%
(2 hrs ago)
1 Mar, Sun
GNWL1
87%
(11 hrs ago)
GNWL21
85%
(11 hrs ago)
GNWL64
72%
(11 hrs ago)
GNWL212
19%
(2 hrs ago)
2 Mar, Mon
AVL
100%
(11 hrs ago)
GNWL20
83%
(11 hrs ago)
GNWL50
54%
(11 hrs ago)
GNWL217
15%
(1 day ago)
3 Mar, Tue
check
check
GNWL37
92%
(1 day ago)
GNWL106
90%
(12 hrs ago)
4 Mar, Wed
AVL19
100%
(1 day ago)
GNWL6
93%
(1 day ago)
GNWL8
94%
(1 day ago)
GNWL23
94%
(12 hrs ago)
5 Mar, Thu
AVL18
100%
(1 day ago)
GNWL13
91%
(1 day ago)
GNWL6
94%
(1 day ago)
RAC 118
100%
(12 hrs ago)
6 Mar, Fri
AVL22
100%
(1 day ago)
GNWL5
92%
(1 day ago)
GNWL19
94%
(1 day ago)
GNWL36
94%
(12 hrs ago)
7 Mar, Sat
AVL14
100%
(1 day ago)
GNWL20
86%
(1 day ago)
GNWL34
83%
(1 day ago)
GNWL35
94%
(12 hrs ago)
8 Mar, Sun
AVL22
100%
(1 day ago)
GNWL5
92%
(1 day ago)
GNWL19
94%
(8 hrs ago)
RAC 133
100%
(8 hrs ago)
9 Mar, Mon
AVL22
100%
(1 day ago)
AVL5
100%
(1 day ago)
AVL39
100%
(8 hrs ago)
AVL72
100%
(8 hrs ago)
10 Mar, Tue
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL2
100%
(1 day ago)
RAC3
100%
(8 hrs ago)
RAC 94
100%
(8 hrs ago)
11 Mar, Wed
AVL5
100%
(1 day ago)
GNWL6
92%
(1 day ago)
GNWL22
92%
(8 hrs ago)
GNWL72
93%
(8 hrs ago)
12 Mar, Thu
AVL17
100%
(1 day ago)
GNWL12
92%
(1 day ago)
AVL36
100%
(8 hrs ago)
RAC 65
100%
(8 hrs ago)
13 Mar, Fri
check
check
RAC28
100%
(8 hrs ago)
RAC 85
100%
(8 hrs ago)
14 Mar, Sat
check
GNWL13
90%
(1 day ago)
GNWL19
90%
(10 hrs ago)
RAC132
100%
(10 hrs ago)
15 Mar, Sun
check
GNWL15
90%
(1 day ago)
GNWL33
91%
(10 hrs ago)
GNWL92
89%
(1 hr ago)
16 Mar, Mon
check
RAC 4
100%
(1 day ago)
AVL1
100%
(1 day ago)
RAC 22
100%
(1 hr ago)
17 Mar, Tue
check
RAC 2
100%
(1 day ago)
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL75
100%
(1 hr ago)
18 Mar, Wed
AVL22
100%
(1 day ago)
RAC6
100%
(1 day ago)
AVL50
100%
(1 day ago)
AVL108
100%
(1 hr ago)
19 Mar, Thu
AVL22
100%
(1 day ago)
RAC 5
100%
(1 day ago)
AVL64
100%
(1 day ago)
AVL217
100%
(1 hr ago)
20 Mar, Fri
AVL20
100%
(1 day ago)
check
AVL14
100%
(5 hrs ago)
AVL120
100%
(1 hr ago)
21 Mar, Sat
AVL22
100%
(1 day ago)
AVL5
100%
(1 day ago)
RAC 9
100%
(5 hrs ago)
AVL191
100%
(1 day ago)
22 Mar, Sun
AVL20
100%
(9 hrs ago)
GNWL5
93%
(1 day ago)
AVL19
100%
(5 hrs ago)
RAC 59
100%
(1 day ago)
23 Mar, Mon
AVL22
100%
(9 hrs ago)
AVL15
100%
(1 day ago)
AVL47
100%
(5 hrs ago)
AVL93
100%
(1 day ago)
24 Mar, Tue
AVL22
100%
(9 hrs ago)
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL84
100%
(5 hrs ago)
AVL214
100%
(1 day ago)
25 Mar, Wed
AVL22
100%
(9 hrs ago)
AVL7
100%
(1 day ago)
AVL61
100%
(5 hrs ago)
check
26 Mar, Thu
AVL20
100%
(9 hrs ago)
AVL9
100%
(1 day ago)
AVL69
100%
(14 hrs ago)
AVL186
100%
(14 hrs ago)
27 Mar, Fri
AVL22
100%
(9 hrs ago)
AVL13
100%
(14 hrs ago)
AVL55
100%
(14 hrs ago)
AVL101
100%
(14 hrs ago)
28 Mar, Sat
AVL22
100%
(14 hrs ago)
GNWL2
93%
(14 hrs ago)
RAC 12
100%
(14 hrs ago)
AVL134
100%
(14 hrs ago)
29 Mar, Sun
AVL20
100%
(14 hrs ago)
GNWL4
93%
(14 hrs ago)
GNWL6
94%
(14 hrs ago)
RAC 116
100%
(14 hrs ago)
30 Mar, Mon
AVL22
100%
(14 hrs ago)
RAC 6
100%
(14 hrs ago)
RAC 12
100%
(14 hrs ago)
RAC 109
100%
(14 hrs ago)
31 Mar, Tue
check
RAC 5
100%
(14 hrs ago)
GNWL6
95%
(14 hrs ago)
GNWL29
95%
(14 hrs ago)
1 Apr, Wed
check
GNWL3
93%
(14 hrs ago)
check
RAC 113
100%
(1 day ago)
2 Apr, Thu
check
check
check
AVL156
100%
(1 day ago)
3 Apr, Fri
check
check
RAC 13
100%
(7 hrs ago)
AVL232
100%
(1 day ago)
4 Apr, Sat
check
check
RAC 5
100%
(7 hrs ago)
AVL191
100%
(1 day ago)
5 Apr, Sun
check
check
AVL19
100%
(7 hrs ago)
AVL46
100%
(13 hrs ago)
6 Apr, Mon
check
check
AVL22
100%
(7 hrs ago)
AVL134
100%
(13 hrs ago)
7 Apr, Tue
check
check
AVL59
100%
(7 hrs ago)
AVL254
100%
(13 hrs ago)
8 Apr, Wed
check
check
AVL93
100%
(7 hrs ago)
AVL240
100%
(13 hrs ago)
9 Apr, Thu
check
check
RAC26
100%
(13 hrs ago)
AVL271
100%
(3 hrs ago)
10 Apr, Fri
check
check
AVL50
100%
(13 hrs ago)
AVL226
100%
(3 hrs ago)
11 Apr, Sat
check
check
AVL69
100%
(1 day ago)
AVL296
100%
(3 hrs ago)
12 Apr, Sun
check
check
AVL54
100%
(3 hrs ago)
AVL122
100%
(3 hrs ago)
13 Apr, Mon
check
check
AVL116
100%
(3 hrs ago)
AVL266
100%
(3 hrs ago)
14 Apr, Tue
AVL22
100%
(1 day ago)
check
AVL68
100%
(3 hrs ago)
AVL257
100%
(3 hrs ago)
15 Apr, Wed
AVL22
100%
(1 day ago)
GNWL2
93%
(13 hrs ago)
AVL15
100%
(3 hrs ago)
AVL116
100%
(3 hrs ago)
16 Apr, Thu
AVL22
100%
(1 day ago)
AVL9
100%
(13 hrs ago)
AVL113
100%
(3 hrs ago)
AVL259
100%
(3 hrs ago)
17 Apr, Fri
AVL22
100%
(1 day ago)
AVL6
100%
(13 hrs ago)
AVL93
100%
(3 hrs ago)
AVL226
100%
(3 hrs ago)
18 Apr, Sat
AVL22
100%
(1 day ago)
AVL19
100%
(8 hrs ago)
AVL80
100%
(1 day ago)
AVL251
100%
(1 day ago)
19 Apr, Sun
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL4
100%
(8 hrs ago)
check
AVL213
100%
(5 hrs ago)
20 Apr, Mon
check
AVL17
100%
(8 hrs ago)
check
AVL279
100%
(5 hrs ago)
21 Apr, Tue
check
AVL18
100%
(8 hrs ago)
check
AVL273
100%
(5 hrs ago)
22 Apr, Wed
check
AVL12
100%
(8 hrs ago)
check
AVL216
100%
(5 hrs ago)
23 Apr, Thu
check
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
AVL251
100%
(5 hrs ago)
24 Apr, Fri
check
check
AVL63
100%
(14 hrs ago)
AVL164
100%
(5 hrs ago)
25 Apr, Sat
check
check
AVL99
100%
(14 hrs ago)
AVL321
100%
(9 hrs ago)
26 Apr, Sun
check
check
AVL64
100%
(14 hrs ago)
AVL183
100%
(9 hrs ago)
27 Apr, Mon
AVL22
100%
(1 day ago)
AVL48
100%
(1 day ago)
AVL48
100%
(14 hrs ago)
AVL196
100%
(9 hrs ago)
28 Apr, Tue
AVL22
100%
(1 day ago)
AVL49
100%
(1 day ago)
AVL45
100%
(14 hrs ago)
AVL226
100%
(9 hrs ago)
29 Apr, Wed
AVL22
100%
(1 day ago)
AVL65
100%
(1 day ago)
AVL65
100%
(14 hrs ago)
AVL176
100%
(9 hrs ago)
30 Apr, Thu
AVL22
100%
(1 day ago)
AVL7
100%
(1 day ago)
AVL6
100%
(4 hrs ago)
AVL55
100%
(9 hrs ago)
1 May, Fri
AVL22
100%
(1 day ago)
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL48
100%
(4 hrs ago)
AVL311
100%
(11 hrs ago)
2 May, Sat
AVL22
100%
(1 day ago)
RAC 6
100%
(1 day ago)
RAC 29
100%
(4 hrs ago)
RAC 11
100%
(11 hrs ago)
3 May, Sun
AVL22
100%
(1 day ago)
AVL6
100%
(1 day ago)
RAC 2
100%
(4 hrs ago)
AVL188
100%
(11 hrs ago)
4 May, Mon
check
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL71
100%
(4 hrs ago)
AVL199
100%
(11 hrs ago)
5 May, Tue
check
RAC 4
100%
(1 day ago)
AVL87
100%
(4 hrs ago)
AVL294
100%
(11 hrs ago)
6 May, Wed
check
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL60
100%
(1 day ago)
AVL267
100%
(1 day ago)
7 May, Thu
check
check
check
AVL299
100%
(1 day ago)
8 May, Fri
check
check
check
AVL162
100%
(1 day ago)
9 May, Sat
check
check
GNWL14
93%
(1 day ago)
AVL79
100%
(1 day ago)
10 May, Sun
check
check
RAC 16
100%
(1 day ago)
AVL168
100%
(1 day ago)
11 May, Mon
check
check
AVL74
100%
(1 day ago)
check
12 May, Tue
check
check
AVL74
100%
(1 day ago)
check
13 May, Wed
check
check
AVL33
100%
(1 day ago)
check
14 May, Thu
check
check
AVL4
100%
(1 day ago)
check
15 May, Fri
check
check
RAC 25
100%
(15 hrs ago)
check
16 May, Sat
check
check
RAC 20
100%
(15 hrs ago)
check
17 May, Sun
check
check
RAC 5
100%
(15 hrs ago)
check
18 May, Mon
check
check
GNWL5
95%
(15 hrs ago)
check
19 May, Tue
AVL22
100%
(1 day ago)
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL4
100%
(15 hrs ago)
check
20 May, Wed
AVL20
100%
(1 day ago)
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL20
100%
(15 hrs ago)
AVL301
100%
(1 day ago)
21 May, Thu
AVL22
100%
(1 day ago)
GNWL1
94%
(1 day ago)
GNWL8
95%
(1 day ago)
AVL264
100%
(1 day ago)
22 May, Fri
AVL19
100%
(1 day ago)
RAC 6
100%
(1 day ago)
RAC 16
100%
(1 day ago)
AVL94
100%
(1 day ago)
23 May, Sat
AVL22
100%
(1 day ago)
GNWL7
93%
(1 day ago)
GNWL12
93%
(1 day ago)
AVL153
100%
(9 hrs ago)
24 May, Sun
AVL22
100%
(1 day ago)
GNWL5
92%
(1 day ago)
GNWL2
95%
(1 day ago)
AVL236
100%
(9 hrs ago)
25 May, Mon
check
RAC 6
100%
(1 day ago)
RAC 27
100%
(1 day ago)
AVL151
100%
(9 hrs ago)
26 May, Tue
check
RAC 4
100%
(1 day ago)
GNWL12
95%
(1 day ago)
AVL34
100%
(9 hrs ago)
27 May, Wed
check
RAC 3
100%
(1 day ago)
RAC25
100%
(1 day ago)
AVL171
100%
(9 hrs ago)
28 May, Thu
check
GNWL6
94%
(1 day ago)
RAC 28
100%
(1 day ago)
AVL166
100%
(9 hrs ago)
29 May, Fri
check
GNWL9
93%
(1 day ago)
GNWL19
94%
(8 hrs ago)
RAC 92
100%
(14 hrs ago)
30 May, Sat
check
GNWL8
93%
(1 day ago)
GNWL40
30%
(8 hrs ago)
GNWL78
91%
(14 hrs ago)
31 May, Sun
check
GNWL1
93%
(1 day ago)
GNWL24
94%
(8 hrs ago)
RAC 98
100%
(14 hrs ago)
1 Jun, Mon
check
AVL2
100%
(1 day ago)
RAC 11
100%
(8 hrs ago)
AVL170
100%
(14 hrs ago)
2 Jun, Tue
check
RAC 4
100%
(1 day ago)
AVL8
100%
(8 hrs ago)
check
3 Jun, Wed
check
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL10
100%
(8 hrs ago)
check
4 Jun, Thu
check
check
check
check
5 Jun, Fri
check
check
check
check
6 Jun, Sat
check
check
check
check
7 Jun, Sun
check
check
check
check
8 Jun, Mon
check
check
check
check
9 Jun, Tue
check
check
check
check
10 Jun, Wed
check
AVL10
100%
(19 hrs ago)
AVL110
100%
(19 hrs ago)
AVL302
100%
(19 hrs ago)
11 Jun, Thu
check
AVL24
100%
(19 hrs ago)
AVL117
100%
(19 hrs ago)
AVL353
100%
(19 hrs ago)
12 Jun, Fri
check
AVL11
100%
(19 hrs ago)
AVL117
100%
(19 hrs ago)
AVL337
100%
(19 hrs ago)
13 Jun, Sat
check
AVL17
100%
(5 hrs ago)
AVL47
100%
(19 hrs ago)
AVL340
100%
(19 hrs ago)
14 Jun, Sun
check
AVL19
100%
(5 hrs ago)
AVL117
100%
(5 hrs ago)
AVL267
100%
(5 hrs ago)
15 Jun, Mon
check
AVL24
100%
(5 hrs ago)
AVL127
100%
(5 hrs ago)
AVL359
100%
(5 hrs ago)
16 Jun, Tue
check
check
check
check
17 Jun, Wed
check
check
check
check

12916 Ashram Express train info

Ashram Express (12916) runs from Old Delhi (DLI) to Ahmedabad Jn (ADI). It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL). It is a superfast train and covers a distance of 934 kms in 16 hr 20 min. This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. It has 19 halts. This train runs with an LHB Rake and does not have a pantry car. Final chart for 12916 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.