Seat Availability of Nilgiri (Blue Mountain) SF Express 12671

close
Runs Daily
Class - 1A 2A 3A SL
Date 1A
₹ 2100
2A
₹ 1265
3A
₹ 905
SL
₹ 345
17 Feb, Mon
GNWL3
85%
(3 hrs ago)
GNWL10
88%
(1 day ago)
GNWL13
92%
(1 day ago)
GNWL39
82%
(2 hrs ago)
18 Feb, Tue
GNWL1
93%
(3 hrs ago)
GNWL9
91%
(12 hrs ago)
GNWL15
92%
(1 hr ago)
GNWL60
73%
(2 hrs ago)
19 Feb, Wed
GNWL2
88%
(3 hrs ago)
GNWL14
82%
(2 hrs ago)
GNWL22
91%
(1 hr ago)
GNWL55
83%
(2 hrs ago)
20 Feb, Thu
GNWL6
89%
(3 hrs ago)
GNWL20
80%
(2 hrs ago)
GNWL40
87%
(1 hr ago)
GNWL120
32%
(2 hrs ago)
21 Feb, Fri
GNWL2
91%
(3 hrs ago)
GNWL22
81%
(2 hrs ago)
GNWL14
90%
(1 hr ago)
GNWL120
83%
(2 hrs ago)
22 Feb, Sat
GNWL1
93%
(3 hrs ago)
RAC 3
100%
(2 hrs ago)
RAC 9
100%
(1 hr ago)
GNWL17
93%
(2 hrs ago)
23 Feb, Sun
GNWL1
92%
(6 hrs ago)
GNWL4
91%
(2 hrs ago)
GNWL1
92%
(1 hr ago)
GNWL64
88%
(3 hrs ago)
24 Feb, Mon
GNWL3
91%
(6 hrs ago)
RAC11
100%
(2 hrs ago)
RAC43
100%
(3 hrs ago)
GNWL62
88%
(1 hr ago)
25 Feb, Tue
GNWL1
93%
(6 hrs ago)
GNWL2
93%
(6 hrs ago)
RAC 16
100%
(6 hrs ago)
GNWL27
90%
(1 hr ago)
26 Feb, Wed
AVL6
100%
(6 hrs ago)
AVL1
100%
(6 hrs ago)
AVL13
100%
(6 hrs ago)
GNWL6
92%
(1 hr ago)
27 Feb, Thu
AVL3
100%
(6 hrs ago)
RAC 8
100%
(6 hrs ago)
RAC 18
100%
(6 hrs ago)
GNWL16
91%
(1 hr ago)
28 Feb, Fri
GNWL1
93%
(5 hrs ago)
GNWL4
91%
(5 hrs ago)
GNWL17
91%
(6 hrs ago)
GNWL127
84%
(1 hr ago)
29 Feb, Sat
AVL2
100%
(5 hrs ago)
AVL7
100%
(5 hrs ago)
AVL92
100%
(12 hrs ago)
RAC 76
100%
(1 hr ago)
1 Mar, Sun
AVL5
100%
(5 hrs ago)
RAC 3
100%
(5 hrs ago)
AVL99
100%
(12 hrs ago)
GNWL3
92%
(21 hrs ago)
2 Mar, Mon
AVL17
100%
(5 hrs ago)
AVL14
100%
(5 hrs ago)
AVL134
100%
(12 hrs ago)
RAC 51
100%
(21 hrs ago)
3 Mar, Tue
AVL7
100%
(5 hrs ago)
AVL9
100%
(5 hrs ago)
AVL146
100%
(12 hrs ago)
RAC 59
100%
(9 hrs ago)
4 Mar, Wed
AVL16
100%
(5 hrs ago)
RAC 4
100%
(5 hrs ago)
AVL116
100%
(12 hrs ago)
RAC 120
100%
(9 hrs ago)
5 Mar, Thu
AVL12
100%
(1 day ago)
RAC 8
100%
(1 day ago)
AVL11
100%
(5 min ago)
GNWL17
93%
(9 hrs ago)
6 Mar, Fri
AVL9
100%
(1 day ago)
check
GNWL1
93%
(5 min ago)
GNWL98
85%
(9 hrs ago)
7 Mar, Sat
AVL9
100%
(1 day ago)
check
AVL62
100%
(5 min ago)
RAC 61
100%
(9 hrs ago)
8 Mar, Sun
AVL9
100%
(1 day ago)
check
AVL113
100%
(5 min ago)
RAC 69
100%
(9 hrs ago)
9 Mar, Mon
check
check
AVL157
100%
(5 min ago)
AVL137
100%
(16 hrs ago)
10 Mar, Tue
check
check
AVL135
100%
(5 min ago)
RAC 10
100%
(16 hrs ago)
11 Mar, Wed
AVL1
100%
(1 hr ago)
check
AVL112
100%
(6 hrs ago)
RAC 7
100%
(16 hrs ago)
12 Mar, Thu
AVL5
100%
(1 hr ago)
check
AVL92
100%
(2 hrs ago)
RAC 39
100%
(2 hrs ago)
13 Mar, Fri
AVL10
100%
(1 hr ago)
AVL2
100%
(9 hrs ago)
RAC 6
100%
(2 hrs ago)
GNWL111
84%
(2 hrs ago)
14 Mar, Sat
AVL18
100%
(1 hr ago)
AVL17
100%
(9 hrs ago)
AVL129
100%
(2 hrs ago)
AVL74
100%
(2 hrs ago)
15 Mar, Sun
AVL15
100%
(1 hr ago)
AVL16
100%
(9 hrs ago)
AVL134
100%
(2 hrs ago)
AVL38
100%
(2 hrs ago)
16 Mar, Mon
AVL12
100%
(1 hr ago)
AVL24
100%
(9 hrs ago)
AVL152
100%
(2 hrs ago)
AVL182
100%
(2 hrs ago)
17 Mar, Tue
check
AVL19
100%
(9 hrs ago)
AVL147
100%
(2 hrs ago)
AVL130
100%
(2 hrs ago)
18 Mar, Wed
check
AVL17
100%
(9 hrs ago)
check
AVL97
100%
(1 day ago)
19 Mar, Thu
check
check
check
check
20 Mar, Fri
check
check
check
GNWL49
90%
(1 day ago)
21 Mar, Sat
check
check
check
AVL43
100%
(1 day ago)
22 Mar, Sun
check
check
check
AVL88
100%
(1 day ago)
23 Mar, Mon
check
check
check
AVL153
100%
(1 day ago)
24 Mar, Tue
check
check
check
AVL133
100%
(1 day ago)
25 Mar, Wed
AVL17
100%
(9 hrs ago)
AVL21
100%
(9 hrs ago)
AVL141
100%
(9 hrs ago)
AVL60
100%
(1 day ago)
26 Mar, Thu
AVL10
100%
(9 hrs ago)
AVL24
100%
(9 hrs ago)
AVL118
100%
(9 hrs ago)
AVL36
100%
(21 hrs ago)
27 Mar, Fri
AVL17
100%
(9 hrs ago)
AVL10
100%
(9 hrs ago)
AVL22
100%
(9 hrs ago)
GNWL78
87%
(21 hrs ago)
28 Mar, Sat
AVL18
100%
(9 hrs ago)
AVL6
100%
(9 hrs ago)
AVL133
100%
(9 hrs ago)
AVL31
100%
(21 min ago)
29 Mar, Sun
AVL18
100%
(9 hrs ago)
AVL15
100%
(9 hrs ago)
AVL128
100%
(9 hrs ago)
AVL28
100%
(21 min ago)
30 Mar, Mon
AVL18
100%
(9 hrs ago)
AVL18
100%
(9 hrs ago)
AVL160
100%
(9 hrs ago)
AVL96
100%
(21 min ago)
31 Mar, Tue
AVL18
100%
(21 hrs ago)
check
AVL175
100%
(5 hrs ago)
AVL244
100%
(21 min ago)
1 Apr, Wed
AVL17
100%
(21 hrs ago)
check
AVL140
100%
(5 hrs ago)
AVL180
100%
(21 min ago)
2 Apr, Thu
AVL18
100%
(21 hrs ago)
check
AVL135
100%
(5 hrs ago)
AVL133
100%
(21 min ago)
3 Apr, Fri
AVL18
100%
(21 hrs ago)
check
AVL56
100%
(5 hrs ago)
RAC 130
100%
(21 hrs ago)
4 Apr, Sat
AVL14
100%
(21 hrs ago)
check
AVL152
100%
(5 hrs ago)
AVL98
100%
(21 hrs ago)
5 Apr, Sun
AVL18
100%
(21 hrs ago)
check
AVL154
100%
(5 hrs ago)
AVL191
100%
(21 hrs ago)
6 Apr, Mon
check
check
check
AVL163
100%
(1 day ago)
7 Apr, Tue
check
check
check
AVL191
100%
(1 day ago)
8 Apr, Wed
check
check
check
AVL24
100%
(3 hrs ago)
9 Apr, Thu
check
check
check
GNWL177
18%
(3 hrs ago)
10 Apr, Fri
check
check
check
GNWL82
87%
(3 hrs ago)
11 Apr, Sat
check
check
check
RAC 11
100%
(3 hrs ago)
12 Apr, Sun
check
check
check
AVL151
100%
(3 hrs ago)
13 Apr, Mon
check
check
check
AVL178
100%
(3 hrs ago)
14 Apr, Tue
check
check
check
AVL73
100%
(1 day ago)
15 Apr, Wed
check
check
check
AVL198
100%
(1 day ago)
16 Apr, Thu
check
check
check
AVL115
100%
(1 day ago)
17 Apr, Fri
check
check
check
RAC 101
100%
(16 hrs ago)
18 Apr, Sat
check
check
check
AVL177
100%
(16 hrs ago)
19 Apr, Sun
check
check
check
AVL146
100%
(16 hrs ago)
20 Apr, Mon
check
check
check
AVL137
100%
(16 hrs ago)
21 Apr, Tue
check
check
check
AVL217
100%
(16 hrs ago)
22 Apr, Wed
check
check
check
AVL149
100%
(16 hrs ago)
23 Apr, Thu
check
check
check
check
24 Apr, Fri
check
check
check
GNWL78
88%
(7 hrs ago)
25 Apr, Sat
check
check
check
AVL13
100%
(7 hrs ago)
26 Apr, Sun
check
check
check
AVL86
100%
(7 hrs ago)
27 Apr, Mon
check
check
check
AVL84
100%
(7 hrs ago)
28 Apr, Tue
check
check
check
AVL128
100%
(7 hrs ago)
29 Apr, Wed
check
check
check
RAC 104
100%
(7 hrs ago)
30 Apr, Thu
check
GNWL17
89%
(1 day ago)
GNWL54
91%
(1 day ago)
GNWL207
11%
(1 day ago)
1 May, Fri
check
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL60
100%
(1 day ago)
RAC 29
100%
(1 day ago)
2 May, Sat
check
AVL16
100%
(1 day ago)
AVL128
100%
(1 day ago)
RAC 3
100%
(1 day ago)
3 May, Sun
check
RAC 4
100%
(1 day ago)
AVL89
100%
(1 day ago)
AVL33
100%
(1 day ago)
4 May, Mon
check
AVL15
100%
(1 day ago)
AVL112
100%
(1 day ago)
AVL88
100%
(23 hrs ago)
5 May, Tue
check
AVL22
100%
(1 day ago)
AVL124
100%
(1 day ago)
AVL192
100%
(23 hrs ago)
6 May, Wed
AVL18
100%
(1 day ago)
RAC 1
100%
(1 day ago)
AVL110
100%
(1 day ago)
AVL125
100%
(23 hrs ago)
7 May, Thu
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL30
100%
(1 day ago)
AVL116
100%
(1 day ago)
RAC 39
100%
(23 hrs ago)
8 May, Fri
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL34
100%
(1 day ago)
RAC 135
100%
(23 hrs ago)
9 May, Sat
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL14
100%
(1 day ago)
AVL92
100%
(1 day ago)
AVL23
100%
(23 hrs ago)
10 May, Sun
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL14
100%
(1 day ago)
AVL151
100%
(1 day ago)
AVL126
100%
(1 day ago)
11 May, Mon
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL5
100%
(1 day ago)
AVL180
100%
(1 day ago)
AVL179
100%
(1 day ago)
12 May, Tue
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL10
100%
(1 day ago)
AVL167
100%
(1 day ago)
AVL75
100%
(1 day ago)
13 May, Wed
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL7
100%
(1 day ago)
AVL126
100%
(1 day ago)
AVL17
100%
(1 day ago)
14 May, Thu
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL25
100%
(1 day ago)
AVL123
100%
(1 day ago)
RAC 45
100%
(1 day ago)
15 May, Fri
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL15
100%
(1 day ago)
AVL132
100%
(1 day ago)
RAC 121
100%
(1 day ago)
16 May, Sat
AVL11
100%
(1 day ago)
RAC 6
100%
(1 day ago)
AVL149
100%
(1 day ago)
AVL14
100%
(1 day ago)
17 May, Sun
check
AVL2
100%
(1 day ago)
check
AVL79
100%
(1 day ago)
18 May, Mon
check
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL149
100%
(20 hrs ago)
AVL169
100%
(20 hrs ago)
19 May, Tue
AVL14
100%
(1 day ago)
RAC 1
100%
(1 day ago)
AVL179
100%
(20 hrs ago)
AVL141
100%
(20 hrs ago)
20 May, Wed
AVL14
100%
(1 day ago)
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL130
100%
(20 hrs ago)
AVL99
100%
(20 hrs ago)
21 May, Thu
AVL10
100%
(1 day ago)
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL126
100%
(20 hrs ago)
RAC 61
100%
(20 hrs ago)
22 May, Fri
AVL6
100%
(1 day ago)
RAC 4
100%
(1 day ago)
GNWL19
94%
(20 hrs ago)
GNWL115
78%
(20 hrs ago)
23 May, Sat
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL94
100%
(20 hrs ago)
RAC 6
100%
(20 hrs ago)
24 May, Sun
AVL14
100%
(1 day ago)
RAC 12
100%
(1 day ago)
AVL133
100%
(1 day ago)
check
25 May, Mon
AVL17
100%
(1 day ago)
AVL22
100%
(1 day ago)
AVL169
100%
(1 day ago)
check
26 May, Tue
AVL18
100%
(22 hrs ago)
AVL22
100%
(22 hrs ago)
AVL140
100%
(22 hrs ago)
AVL52
100%
(22 hrs ago)
27 May, Wed
AVL18
100%
(22 hrs ago)
AVL29
100%
(22 hrs ago)
AVL141
100%
(22 hrs ago)
AVL85
100%
(22 hrs ago)
28 May, Thu
AVL18
100%
(22 hrs ago)
AVL10
100%
(22 hrs ago)
AVL137
100%
(22 hrs ago)
AVL172
100%
(22 hrs ago)
29 May, Fri
AVL18
100%
(22 hrs ago)
AVL12
100%
(22 hrs ago)
AVL163
100%
(22 hrs ago)
RAC 25
100%
(22 hrs ago)
30 May, Sat
AVL18
100%
(22 hrs ago)
AVL23
100%
(22 hrs ago)
AVL148
100%
(22 hrs ago)
AVL175
100%
(22 hrs ago)
31 May, Sun
AVL18
100%
(22 hrs ago)
AVL33
100%
(22 hrs ago)
AVL186
100%
(22 hrs ago)
AVL220
100%
(22 hrs ago)
1 Jun, Mon
check
check
check
check
2 Jun, Tue
check
check
check
check
3 Jun, Wed
check
check
check
check
4 Jun, Thu
check
check
check
AVL216
100%
(1 day ago)
5 Jun, Fri
check
check
check
AVL140
100%
(1 day ago)
6 Jun, Sat
check
check
check
AVL234
100%
(1 day ago)
7 Jun, Sun
check
check
check
AVL271
100%
(1 day ago)
8 Jun, Mon
check
check
check
AVL292
100%
(1 day ago)
9 Jun, Tue
check
check
check
AVL230
100%
(1 day ago)
10 Jun, Wed
check
check
check
check
11 Jun, Thu
check
check
check
check
12 Jun, Fri
check
check
check
AVL193
100%
(1 day ago)
13 Jun, Sat
check
check
check
AVL288
100%
(1 day ago)
14 Jun, Sun
check
check
check
AVL291
100%
(1 day ago)
15 Jun, Mon
check
check
check
check
16 Jun, Tue
check
check
check
check
17 Jun, Wed
check
check
check
check

12671 Nilgiri (Blue Mountain) SF Express train info

Nilgiri (Blue Mountain) SF Express (12671) runs from Chennai Central (MAS) to Metupalaiyam (MTP). It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL). It is a superfast train and covers a distance of 530 kms in 9 hr 20 min. This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. It has 7 halts. This train runs with an ICF-CBC Rake and does not have a pantry car. Final chart for 12671 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.