Seat Availability of Kanniyakumari Chennai Egmore SF Express 12634

close
Runs Daily
Class - 1A 2A 3A SL
Date 1A
₹ 2615
2A
₹ 1545
3A
₹ 1090
SL
₹ 410
17 Jan, Thu
GNWL4
75%
(20 hrs ago)
GNWL30
52%
(20 hrs ago)
GNWL30
40%
(20 hrs ago)
GNWL176
6%
(20 hrs ago)
18 Jan, Fri
GNWL4
81%
(13 hrs ago)
GNWL28
56%
(13 hrs ago)
GNWL19
72%
(13 hrs ago)
GNWL117
27%
(13 hrs ago)
19 Jan, Sat
GNWL5
78%
(13 hrs ago)
GNWL22
61%
(13 hrs ago)
GNWL41
35%
(13 hrs ago)
GNWL130
16%
(13 hrs ago)
20 Jan, Sun
GNWL5
58%
(13 hrs ago)
GNWL43
31%
(13 hrs ago)
GNWL62
31%
(13 hrs ago)
GNWL207
10%
(13 hrs ago)
21 Jan, Mon
GNWL1
80%
(13 hrs ago)
GNWL5
88%
(13 hrs ago)
GNWL30
55%
(13 hrs ago)
GNWL122
47%
(13 hrs ago)
22 Jan, Tue
GNWL4
84%
(13 hrs ago)
GNWL12
89%
(13 hrs ago)
GNWL26
70%
(13 hrs ago)
GNWL65
79%
(13 hrs ago)
23 Jan, Wed
GNWL1
89%
(13 hrs ago)
GNWL8
91%
(13 hrs ago)
GNWL14
86%
(13 hrs ago)
GNWL50
84%
(13 hrs ago)
24 Jan, Thu
AVL2
100%
(1 day ago)
GNWL3
92%
(1 day ago)
GNWL3
88%
(1 day ago)
GNWL39
87%
(1 day ago)
25 Jan, Fri
GNWL2
88%
(1 day ago)
GNWL1
91%
(1 day ago)
RAC 19
100%
(1 day ago)
GNWL54
83%
(1 day ago)
26 Jan, Sat
check
check
check
check
27 Jan, Sun
check
check
check
check
28 Jan, Mon
check
check
check
check
29 Jan, Tue
check
check
check
check
30 Jan, Wed
GNWL1
90%
(8 hrs ago)
AVL4
100%
(8 hrs ago)
RAC 2
100%
(8 hrs ago)
RAC 114
100%
(8 hrs ago)
31 Jan, Thu
AVL2
100%
(8 hrs ago)
RAC 3
100%
(8 hrs ago)
RAC 8
100%
(8 hrs ago)
GNWL5
91%
(8 hrs ago)
1 Feb, Fri
GNWL1
90%
(8 hrs ago)
AVL5
100%
(8 hrs ago)
RAC 4
100%
(8 hrs ago)
RAC 72
100%
(8 hrs ago)
2 Feb, Sat
GNWL1
90%
(8 hrs ago)
RAC 7
100%
(8 hrs ago)
RAC 13
100%
(8 hrs ago)
RAC162
100%
(8 hrs ago)
3 Feb, Sun
GNWL2
88%
(8 hrs ago)
GNWL5
91%
(8 hrs ago)
GNWL20
84%
(8 hrs ago)
GNWL121
67%
(8 hrs ago)
4 Feb, Mon
AVL2
100%
(8 hrs ago)
AVL3
100%
(8 hrs ago)
RAC 9
100%
(8 hrs ago)
RAC 127
100%
(8 hrs ago)
5 Feb, Tue
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL21
100%
(1 day ago)
AVL41
100%
(1 day ago)
RAC 12
100%
(1 day ago)
6 Feb, Wed
AVL2
100%
(20 hrs ago)
AVL12
100%
(20 hrs ago)
AVL48
100%
(20 hrs ago)
AVL5
100%
(20 hrs ago)
7 Feb, Thu
GNWL1
91%
(20 hrs ago)
AVL33
100%
(20 hrs ago)
AVL32
100%
(20 hrs ago)
RAC 40
100%
(20 hrs ago)
8 Feb, Fri
AVL2
100%
(20 hrs ago)
AVL15
100%
(20 hrs ago)
AVL11
100%
(20 hrs ago)
RAC 135
100%
(20 hrs ago)
9 Feb, Sat
AVL4
100%
(20 hrs ago)
AVL3
100%
(20 hrs ago)
AVL25
100%
(20 hrs ago)
RAC 103
100%
(20 hrs ago)
10 Feb, Sun
GNWL5
87%
(20 hrs ago)
GNWL29
83%
(20 hrs ago)
GNWL54
58%
(20 hrs ago)
GNWL220
20%
(20 hrs ago)
11 Feb, Mon
GNWL4
90%
(20 hrs ago)
GNWL14
91%
(20 hrs ago)
GNWL24
82%
(20 hrs ago)
GNWL151
58%
(20 hrs ago)
12 Feb, Tue
check
check
check
check
13 Feb, Wed
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL15
100%
(1 day ago)
AVL16
100%
(1 day ago)
RAC 7
100%
(1 day ago)
14 Feb, Thu
AVL5
100%
(1 day ago)
AVL34
100%
(1 day ago)
AVL68
100%
(1 day ago)
AVL89
100%
(1 day ago)
15 Feb, Fri
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL34
100%
(1 day ago)
RAC 19
100%
(1 day ago)
16 Feb, Sat
GNWL4
90%
(1 day ago)
AVL24
100%
(1 day ago)
AVL3
100%
(1 day ago)
RAC 120
100%
(1 day ago)
17 Feb, Sun
AVL4
100%
(1 day ago)
GNWL2
92%
(1 day ago)
GNWL1
90%
(1 day ago)
GNWL100
76%
(1 day ago)
18 Feb, Mon
GNWL1
91%
(1 day ago)
AVL
100%
(1 day ago)
RAC 3
100%
(1 day ago)
RAC 96
100%
(1 day ago)
19 Feb, Tue
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL22
100%
(1 day ago)
AVL47
100%
(1 day ago)
AVL56
100%
(1 day ago)
20 Feb, Wed
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL40
100%
(1 day ago)
AVL37
100%
(1 day ago)
AVL156
100%
(1 day ago)
21 Feb, Thu
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL30
100%
(1 day ago)
AVL54
100%
(1 day ago)
AVL188
100%
(1 day ago)
22 Feb, Fri
AVL5
100%
(20 hrs ago)
AVL20
100%
(20 hrs ago)
AVL61
100%
(20 hrs ago)
AVL128
100%
(20 hrs ago)
23 Feb, Sat
GNWL1
92%
(2 hrs ago)
AVL20
100%
(2 hrs ago)
AVL29
100%
(2 hrs ago)
AVL31
100%
(2 hrs ago)
24 Feb, Sun
GNWL1
91%
(2 hrs ago)
AVL17
100%
(2 hrs ago)
RAC 2
100%
(2 hrs ago)
GNWL26
91%
(2 hrs ago)
25 Feb, Mon
AVL4
100%
(2 hrs ago)
AVL22
100%
(2 hrs ago)
AVL43
100%
(2 hrs ago)
AVL114
100%
(2 hrs ago)
26 Feb, Tue
AVL6
100%
(2 hrs ago)
AVL47
100%
(2 hrs ago)
AVL44
100%
(2 hrs ago)
AVL285
100%
(2 hrs ago)
27 Feb, Wed
AVL6
100%
(2 hrs ago)
AVL32
100%
(2 hrs ago)
AVL85
100%
(2 hrs ago)
AVL275
100%
(2 hrs ago)
28 Feb, Thu
AVL4
100%
(2 hrs ago)
AVL29
100%
(2 hrs ago)
AVL53
100%
(2 hrs ago)
AVL279
100%
(2 hrs ago)
1 Mar, Fri
AVL6
100%
(16 hrs ago)
AVL25
100%
(16 hrs ago)
AVL85
100%
(16 hrs ago)
AVL252
100%
(16 hrs ago)
2 Mar, Sat
AVL4
100%
(16 hrs ago)
AVL37
100%
(16 hrs ago)
AVL67
100%
(16 hrs ago)
AVL223
100%
(16 hrs ago)
3 Mar, Sun
AVL4
100%
(16 hrs ago)
AVL21
100%
(16 hrs ago)
AVL38
100%
(16 hrs ago)
RAC 44
100%
(16 hrs ago)
4 Mar, Mon
AVL4
100%
(16 hrs ago)
AVL5
100%
(16 hrs ago)
AVL24
100%
(16 hrs ago)
RAC 23
100%
(16 hrs ago)
5 Mar, Tue
AVL2
100%
(16 hrs ago)
AVL13
100%
(16 hrs ago)
RAC 11
100%
(16 hrs ago)
GNWL120
78%
(16 hrs ago)
6 Mar, Wed
AVL5
100%
(16 hrs ago)
AVL30
100%
(16 hrs ago)
AVL49
100%
(16 hrs ago)
RAC 30
100%
(16 hrs ago)
7 Mar, Thu
check
check
check
check
8 Mar, Fri
check
check
check
check
9 Mar, Sat
AVL4
100%
(9 hrs ago)
AVL34
100%
(9 hrs ago)
AVL72
100%
(9 hrs ago)
AVL16
100%
(9 hrs ago)
10 Mar, Sun
AVL1
100%
(9 hrs ago)
AVL29
100%
(9 hrs ago)
AVL14
100%
(9 hrs ago)
GNWL15
92%
(9 hrs ago)
11 Mar, Mon
AVL6
100%
(9 hrs ago)
AVL33
100%
(9 hrs ago)
AVL69
100%
(9 hrs ago)
AVL213
100%
(9 hrs ago)
12 Mar, Tue
AVL6
100%
(9 hrs ago)
AVL41
100%
(9 hrs ago)
AVL28
100%
(9 hrs ago)
AVL331
100%
(9 hrs ago)
13 Mar, Wed
AVL6
100%
(9 hrs ago)
AVL41
100%
(9 hrs ago)
AVL69
100%
(9 hrs ago)
AVL209
100%
(9 hrs ago)
14 Mar, Thu
AVL6
100%
(9 hrs ago)
AVL34
100%
(9 hrs ago)
AVL81
100%
(9 hrs ago)
AVL343
100%
(9 hrs ago)
15 Mar, Fri
check
check
check
check
16 Mar, Sat
check
check
check
check
17 Mar, Sun
check
check
check
check
18 Mar, Mon
check
check
check
check
19 Mar, Tue
check
check
check
check
20 Mar, Wed
check
check
check
check
21 Mar, Thu
check
check
check
check
22 Mar, Fri
check
check
check
check
23 Mar, Sat
check
check
check
check
24 Mar, Sun
check
check
check
check
25 Mar, Mon
check
check
check
check
26 Mar, Tue
check
check
check
check
27 Mar, Wed
check
check
check
check
28 Mar, Thu
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL49
100%
(1 day ago)
AVL56
100%
(1 day ago)
AVL323
100%
(1 day ago)
29 Mar, Fri
GNWL1
93%
(1 day ago)
AVL40
100%
(1 day ago)
AVL71
100%
(1 day ago)
AVL313
100%
(1 day ago)
30 Mar, Sat
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL49
100%
(1 day ago)
AVL66
100%
(1 day ago)
AVL282
100%
(1 day ago)
31 Mar, Sun
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL43
100%
(1 day ago)
AVL56
100%
(1 day ago)
AVL66
100%
(1 day ago)
1 Apr, Mon
GNWL1
93%
(1 day ago)
AVL43
100%
(1 day ago)
AVL80
100%
(1 day ago)
AVL294
100%
(1 day ago)
2 Apr, Tue
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL47
100%
(1 day ago)
AVL86
100%
(1 day ago)
AVL340
100%
(1 day ago)
3 Apr, Wed
check
check
check
check
4 Apr, Thu
check
check
check
check
5 Apr, Fri
check
check
check
check
6 Apr, Sat
check
check
check
check
7 Apr, Sun
check
check
check
check
8 Apr, Mon
check
check
check
check
9 Apr, Tue
check
check
check
check
10 Apr, Wed
check
check
check
check
11 Apr, Thu
check
check
check
check
12 Apr, Fri
check
check
check
check
13 Apr, Sat
check
check
check
check
14 Apr, Sun
check
check
check
check
15 Apr, Mon
check
check
check
check
16 Apr, Tue
check
check
check
check
17 Apr, Wed
check
check
check
check
18 Apr, Thu
check
check
check
check
19 Apr, Fri
check
check
check
check
20 Apr, Sat
check
check
check
check
21 Apr, Sun
check
check
check
check
22 Apr, Mon
check
check
check
check
23 Apr, Tue
check
check
check
check
24 Apr, Wed
check
check
check
check
25 Apr, Thu
check
check
check
check
26 Apr, Fri
check
check
check
check
27 Apr, Sat
check
check
check
check
28 Apr, Sun
check
check
check
check
29 Apr, Mon
AVL6
100%
(10 hrs ago)
AVL38
100%
(10 hrs ago)
AVL78
100%
(10 hrs ago)
AVL270
100%
(10 hrs ago)
30 Apr, Tue
AVL6
100%
(10 hrs ago)
AVL17
100%
(10 hrs ago)
AVL79
100%
(10 hrs ago)
AVL241
100%
(10 hrs ago)
1 May, Wed
AVL6
100%
(10 hrs ago)
AVL38
100%
(10 hrs ago)
AVL67
100%
(10 hrs ago)
AVL221
100%
(10 hrs ago)
2 May, Thu
AVL6
100%
(10 hrs ago)
AVL50
100%
(10 hrs ago)
AVL65
100%
(10 hrs ago)
AVL231
100%
(10 hrs ago)
3 May, Fri
AVL2
100%
(10 hrs ago)
AVL47
100%
(10 hrs ago)
AVL77
100%
(10 hrs ago)
AVL336
100%
(10 hrs ago)
4 May, Sat
AVL6
100%
(10 hrs ago)
AVL45
100%
(10 hrs ago)
AVL60
100%
(10 hrs ago)
AVL316
100%
(10 hrs ago)
5 May, Sun
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL38
100%
(1 day ago)
AVL54
100%
(1 day ago)
AVL91
100%
(1 day ago)
6 May, Mon
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL44
100%
(1 day ago)
AVL90
100%
(1 day ago)
AVL318
100%
(1 day ago)
7 May, Tue
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL32
100%
(1 day ago)
AVL78
100%
(1 day ago)
AVL341
100%
(1 day ago)
8 May, Wed
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL43
100%
(1 day ago)
AVL79
100%
(1 day ago)
AVL282
100%
(1 day ago)
9 May, Thu
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL47
100%
(1 day ago)
AVL75
100%
(1 day ago)
AVL257
100%
(1 day ago)
10 May, Fri
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL41
100%
(1 day ago)
AVL77
100%
(1 day ago)
AVL352
100%
(1 day ago)
11 May, Sat
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL44
100%
(1 day ago)
AVL79
100%
(1 day ago)
AVL187
100%
(1 day ago)
12 May, Sun
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL46
100%
(1 day ago)
AVL45
100%
(1 day ago)
AVL173
100%
(1 day ago)
13 May, Mon
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL49
100%
(1 day ago)
AVL82
100%
(1 day ago)
AVL303
100%
(1 day ago)
14 May, Tue
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL48
100%
(1 day ago)
AVL87
100%
(1 day ago)
AVL359
100%
(1 day ago)
15 May, Wed
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL48
100%
(1 day ago)
AVL89
100%
(1 day ago)
AVL320
100%
(1 day ago)
16 May, Thu
check
check
check
check
17 May, Fri
check
check
check
check
18 May, Sat
check
check
check
check

Train 12634 Kanniyakumari Chennai Egmore SF Express Reviews

(No reviews yet. Be the first one to review)
Punctuality
star_border star_border star_border star_border star_border
Cleanliness
star_border star_border star_border star_border star_border
Food
star_border star_border star_border star_border star_border
Uncrowded
star_border star_border star_border star_border star_border
Rate and review this train

12634 Kanniyakumari Chennai Egmore SF Express train info

Kanniyakumari Chennai Egmore SF Express (12634) runs from Kanyakumari (CAPE) to Chennai Egmore (MS). It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL). It is a superfast train and covers a distance of 739 kms in 13 hr 5 min. This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. It has 16 halts. This train runs with an ICF Rake and does not have a pantry car. Final chart for 12634 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.
close
Recently Asked Question
How to change middle berth to upper berth?
[My query is about PNR 8314538245 for train 11005 PUDUCHERRY EXP]
edit Answer
496 views
  
1 reply
When and how long does the chart gets prepared before the train departure?
[My query is about train 22548]
edit Answer
443 views
  
1 reply
What time train does no. 01703 depart from Jabalpur?
[ My query is about train 01703 ]
edit Answer
345 views
  
1 reply
What are the chances of 19612 train to get cancelled on 15 th January?
[ My query is about train 19613 ]
edit Answer
291 views
  
1 reply
When will the charting be done for Rameswaram bhubaneswar express?
18495 Charting time please.
edit Answer
135 views
  
0 reply
Query- Unable to check the seat availability of train no. 12312 on Trainman and IRCTC
12312 train no seats shown
edit Answer
211 views
  
0 reply
Can I get confirm tickets for Amravati - Jabalpur express 12159 from Nagpur station to Jabalpur on 22 Jan 2019
About Tickets confirming issue
edit Answer
152 views
  
0 reply
What is meaning of concession for Public Examing, who can be eligible for this
Concession for Public Examing
edit Answer
134 views
  
0 reply
What is the running status of train 12484?
[ My query is about train 12484 ] don’t runing status show her
edit Answer
182 views
  
1 reply
Why am I unable to check the running status for 12986 for 13 Jan 2019?
[ My query is about train 12986 ] App is not showing running status
edit Answer
207 views
  
0 reply