Seat Availability of Bihar Sampark Kranti Express 12566

close
Runs Daily
Class - 1A 2A 3A SL
Date1A
₹ 3545
2A
₹ 2100
3A
₹ 1470
SL
₹ 560
9 Apr, Thu
check
check
check
check
10 Apr, Fri
check
check
check
check
11 Apr, Sat
check
check
check
check
12 Apr, Sun
check
check
check
check
13 Apr, Mon
check
check
check
CANCELLED
0%
(12 hrs ago)
14 Apr, Tue
check
check
check
CANCELLED
0%
(12 hrs ago)
15 Apr, Wed
GNWL15
71%
(15 hrs ago)
GNWL42
35%
(15 hrs ago)
GNWL68
4%
(14 hrs ago)
GNWL299
2%
(7 hrs ago)
16 Apr, Thu
GNWL12
79%
(12 hrs ago)
GNWL36
46%
(12 hrs ago)
GNWL66
5%
(12 hrs ago)
GNWL286
3%
(7 hrs ago)
17 Apr, Fri
GNWL9
79%
(53 min ago)
GNWL30
46%
(53 min ago)
GNWL54
6%
(12 hrs ago)
GNWL260
3%
(7 hrs ago)
18 Apr, Sat
GNWL10
79%
(53 min ago)
GNWL22
68%
(53 min ago)
GNWL51
5%
(12 hrs ago)
GNWL251
4%
(7 hrs ago)
19 Apr, Sun
GNWL8
83%
(53 min ago)
GNWL22
73%
(53 min ago)
GNWL42
6%
(12 hrs ago)
GNWL252
5%
(7 hrs ago)
20 Apr, Mon
GNWL5
88%
(53 min ago)
GNWL19
84%
(53 min ago)
GNWL48
9%
(12 hrs ago)
GNWL316
3%
(7 hrs ago)
21 Apr, Tue
GNWL2
90%
(53 min ago)
GNWL17
83%
(53 min ago)
GNWL40
11%
(12 hrs ago)
GNWL236
4%
(7 hrs ago)
22 Apr, Wed
GNWL3
90%
(53 min ago)
GNWL22
82%
(53 min ago)
GNWL40
7%
(13 hrs ago)
GNWL299
2%
(12 hrs ago)
23 Apr, Thu
GNWL5
89%
(13 hrs ago)
GNWL23
78%
(8 hrs ago)
GNWL51
6%
(13 hrs ago)
GNWL291
4%
(12 hrs ago)
24 Apr, Fri
GNWL4
88%
(16 hrs ago)
GNWL28
66%
(21 hrs ago)
GNWL65
4%
(14 hrs ago)
GNWL355
3%
(14 hrs ago)
25 Apr, Sat
GNWL5
87%
(16 hrs ago)
GNWL28
67%
(15 hrs ago)
GNWL60
4%
(7 hrs ago)
GNWL418
3%
(14 hrs ago)
26 Apr, Sun
GNWL2
89%
(16 hrs ago)
GNWL21
79%
(15 hrs ago)
GNWL47
6%
(7 hrs ago)
GNWL274
5%
(14 hrs ago)
27 Apr, Mon
check
GNWL15
87%
(15 hrs ago)
GNWL46
9%
(7 hrs ago)
GNWL279
2%
(59 min ago)
28 Apr, Tue
check
GNWL16
86%
(15 hrs ago)
GNWL48
7%
(7 hrs ago)
GNWL296
3%
(59 min ago)
29 Apr, Wed
check
GNWL19
85%
(15 hrs ago)
GNWL41
7%
(7 hrs ago)
GNWL289
2%
(59 min ago)
30 Apr, Thu
GNWL1
91%
(1 day ago)
GNWL20
83%
(15 hrs ago)
GNWL74
5%
(7 hrs ago)
GNWL338
4%
(59 min ago)
1 May, Fri
GNWL3
90%
(1 day ago)
GNWL22
77%
(1 day ago)
GNWL65
5%
(14 hrs ago)
GNWL384
3%
(59 min ago)
2 May, Sat
AVL
100%
(1 day ago)
GNWL28
73%
(1 day ago)
GNWL48
6%
(14 hrs ago)
GNWL299
4%
(59 min ago)
3 May, Sun
GNWL4
89%
(20 hrs ago)
GNWL23
81%
(1 day ago)
GNWL46
6%
(14 hrs ago)
GNWL273
5%
(10 hrs ago)
4 May, Mon
GNWL1
91%
(20 hrs ago)
GNWL14
88%
(1 day ago)
GNWL35
18%
(14 hrs ago)
GNWL220
4%
(17 hrs ago)
5 May, Tue
GNWL2
91%
(20 hrs ago)
GNWL14
87%
(1 day ago)
GNWL29
18%
(18 hrs ago)
GNWL222
3%
(21 hrs ago)
6 May, Wed
GNWL2
91%
(16 hrs ago)
GNWL15
88%
(21 hrs ago)
GNWL39
8%
(21 hrs ago)
GNWL177
5%
(21 hrs ago)
7 May, Thu
GNWL1
92%
(16 hrs ago)
GNWL9
89%
(21 hrs ago)
GNWL25
20%
(21 hrs ago)
GNWL153
8%
(15 hrs ago)
8 May, Fri
AVL1
100%
(16 hrs ago)
GNWL15
86%
(21 hrs ago)
GNWL23
38%
(21 hrs ago)
GNWL174
6%
(15 hrs ago)
9 May, Sat
GNWL2
91%
(16 hrs ago)
GNWL11
87%
(21 hrs ago)
GNWL30
17%
(21 hrs ago)
GNWL169
6%
(15 hrs ago)
10 May, Sun
GNWL3
91%
(16 hrs ago)
GNWL11
88%
(15 hrs ago)
GNWL36
11%
(15 hrs ago)
GNWL255
5%
(15 hrs ago)
11 May, Mon
GNWL1
92%
(16 hrs ago)
GNWL9
90%
(15 hrs ago)
GNWL25
37%
(15 hrs ago)
GNWL180
5%
(15 hrs ago)
12 May, Tue
GNWL1
92%
(1 day ago)
GNWL11
89%
(15 hrs ago)
GNWL37
12%
(15 hrs ago)
GNWL170
7%
(15 hrs ago)
13 May, Wed
GNWL1
92%
(17 hrs ago)
GNWL15
88%
(15 hrs ago)
GNWL26
19%
(15 hrs ago)
GNWL180
4%
(17 hrs ago)
14 May, Thu
GNWL1
92%
(17 hrs ago)
GNWL11
89%
(15 hrs ago)
GNWL35
10%
(15 hrs ago)
GNWL231
4%
(21 hrs ago)
15 May, Fri
GNWL2
91%
(17 hrs ago)
GNWL19
83%
(15 hrs ago)
GNWL60
6%
(15 hrs ago)
GNWL301
4%
(21 hrs ago)
16 May, Sat
GNWL3
91%
(17 hrs ago)
GNWL20
81%
(1 day ago)
GNWL61
6%
(15 hrs ago)
GNWL274
4%
(21 hrs ago)
17 May, Sun
GNWL1
91%
(17 hrs ago)
GNWL24
82%
(1 day ago)
GNWL40
7%
(15 hrs ago)
GNWL227
5%
(1 day ago)
18 May, Mon
GNWL2
92%
(17 hrs ago)
GNWL17
88%
(1 day ago)
GNWL36
15%
(15 hrs ago)
GNWL216
3%
(1 day ago)
19 May, Tue
AVL
100%
(1 day ago)
GNWL17
87%
(1 day ago)
GNWL44
8%
(1 day ago)
GNWL231
3%
(1 day ago)
20 May, Wed
GNWL3
92%
(1 day ago)
GNWL29
82%
(1 day ago)
GNWL55
7%
(1 day ago)
GNWL298
3%
(14 hrs ago)
21 May, Thu
GNWL3
92%
(1 day ago)
GNWL18
86%
(1 day ago)
GNWL47
8%
(15 hrs ago)
GNWL189
5%
(14 hrs ago)
22 May, Fri
GNWL4
91%
(1 day ago)
GNWL20
84%
(1 day ago)
GNWL32
14%
(15 hrs ago)
GNWL165
6%
(14 hrs ago)
23 May, Sat
GNWL2
92%
(1 day ago)
GNWL17
84%
(1 day ago)
GNWL38
22%
(15 hrs ago)
GNWL158
7%
(14 hrs ago)
24 May, Sun
GNWL2
92%
(1 day ago)
GNWL12
87%
(1 day ago)
GNWL24
47%
(15 hrs ago)
GNWL131
29%
(14 hrs ago)
25 May, Mon
GNWL1
92%
(1 day ago)
GNWL9
91%
(1 day ago)
GNWL17
55%
(15 hrs ago)
GNWL113
29%
(14 hrs ago)
26 May, Tue
check
GNWL10
90%
(1 day ago)
GNWL19
32%
(15 hrs ago)
GNWL107
42%
(14 hrs ago)
27 May, Wed
check
GNWL6
91%
(1 day ago)
check
GNWL117
27%
(14 hrs ago)
28 May, Thu
check
GNWL10
90%
(1 day ago)
check
GNWL104
46%
(14 hrs ago)
29 May, Fri
AVL7
100%
(23 hrs ago)
GNWL5
90%
(1 day ago)
check
GNWL97
65%
(14 hrs ago)
30 May, Sat
GNWL2
92%
(23 hrs ago)
GNWL6
89%
(1 day ago)
check
GNWL112
33%
(1 day ago)
31 May, Sun
AVL2
100%
(15 hrs ago)
GNWL15
88%
(1 day ago)
check
GNWL115
65%
(1 day ago)
1 Jun, Mon
AVL4
100%
(15 hrs ago)
GNWL3
92%
(1 day ago)
check
GNWL104
48%
(1 day ago)
2 Jun, Tue
AVL15
100%
(15 hrs ago)
GNWL7
91%
(1 day ago)
GNWL16
36%
(1 day ago)
GNWL86
68%
(1 day ago)
3 Jun, Wed
AVL10
100%
(15 hrs ago)
GNWL7
91%
(1 day ago)
GNWL13
66%
(1 day ago)
GNWL80
79%
(1 day ago)
4 Jun, Thu
AVL9
100%
(15 hrs ago)
GNWL2
92%
(1 day ago)
GNWL13
60%
(1 day ago)
GNWL87
67%
(1 day ago)
5 Jun, Fri
AVL12
100%
(15 hrs ago)
GNWL13
88%
(1 day ago)
GNWL25
21%
(1 day ago)
GNWL113
41%
(1 day ago)
6 Jun, Sat
AVL9
100%
(12 hrs ago)
GNWL8
90%
(1 day ago)
GNWL21
32%
(1 day ago)
GNWL83
75%
(1 day ago)
7 Jun, Sun
AVL12
100%
(12 hrs ago)
GNWL6
91%
(1 day ago)
GNWL10
67%
(1 day ago)
GNWL91
77%
(1 day ago)
8 Jun, Mon
AVL9
100%
(12 hrs ago)
GNWL3
92%
(1 day ago)
check
check
9 Jun, Tue
AVL16
100%
(12 hrs ago)
RAC 8
100%
(1 day ago)
check
GNWL43
90%
(1 day ago)
10 Jun, Wed
AVL16
100%
(12 hrs ago)
RAC7
100%
(1 day ago)
check
GNWL70
84%
(1 day ago)
11 Jun, Thu
AVL16
100%
(12 hrs ago)
RAC 7
100%
(1 day ago)
check
GNWL44
88%
(1 day ago)
12 Jun, Fri
check
RAC 9
100%
(1 day ago)
check
GNWL51
89%
(1 day ago)
13 Jun, Sat
check
GNWL4
91%
(1 day ago)
check
GNWL44
91%
(1 day ago)
14 Jun, Sun
check
RAC 2
100%
(1 day ago)
check
GNWL36
93%
(1 day ago)
15 Jun, Mon
AVL14
100%
(12 hrs ago)
RAC 3
100%
(12 hrs ago)
RAC 14
100%
(12 hrs ago)
GNWL21
92%
(1 day ago)
16 Jun, Tue
AVL16
100%
(12 hrs ago)
AVL4
100%
(12 hrs ago)
RAC 17
100%
(12 hrs ago)
RAC 108
100%
(8 min ago)
17 Jun, Wed
AVL16
100%
(12 hrs ago)
AVL5
100%
(12 hrs ago)
AVL
100%
(12 hrs ago)
RAC 99
100%
(8 min ago)
18 Jun, Thu
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL7
100%
(12 hrs ago)
AVL1
100%
(12 hrs ago)
RAC 62
100%
(8 min ago)
19 Jun, Fri
AVL16
100%
(12 hrs ago)
RAC 6
100%
(12 hrs ago)
RAC 7
100%
(12 hrs ago)
RAC 82
100%
(8 min ago)
20 Jun, Sat
AVL16
100%
(12 hrs ago)
RAC 8
100%
(12 hrs ago)
RAC20
100%
(12 hrs ago)
RAC 93
100%
(8 min ago)
21 Jun, Sun
check
check
check
RAC 97
100%
(8 min ago)
22 Jun, Mon
check
check
check
RAC 44
100%
(1 day ago)
23 Jun, Tue
check
check
check
RAC 38
100%
(1 day ago)
24 Jun, Wed
check
check
check
RAC 26
100%
(12 hrs ago)
25 Jun, Thu
check
check
AVL44
100%
(20 hrs ago)
RAC 8
100%
(12 hrs ago)
26 Jun, Fri
check
check
AVL32
100%
(20 hrs ago)
AVL82
100%
(12 hrs ago)
27 Jun, Sat
check
check
AVL47
100%
(20 hrs ago)
AVL178
100%
(12 hrs ago)
28 Jun, Sun
check
check
AVL42
100%
(20 hrs ago)
AVL174
100%
(12 hrs ago)
29 Jun, Mon
check
check
AVL28
100%
(20 hrs ago)
AVL254
100%
(12 hrs ago)
30 Jun, Tue
check
check
AVL64
100%
(20 hrs ago)
AVL188
100%
(12 hrs ago)
1 Jul, Wed
check
check
AVL73
100%
(1 day ago)
AVL219
100%
(12 hrs ago)
2 Jul, Thu
check
check
AVL54
100%
(1 day ago)
AVL238
100%
(1 day ago)
3 Jul, Fri
check
check
AVL55
100%
(1 day ago)
AVL266
100%
(1 day ago)
4 Jul, Sat
check
check
AVL65
100%
(1 day ago)
AVL234
100%
(1 day ago)
5 Jul, Sun
check
check
check
AVL231
100%
(1 day ago)
6 Jul, Mon
check
check
check
AVL246
100%
(1 day ago)
7 Jul, Tue
check
check
AVL71
100%
(6 hrs ago)
AVL262
100%
(1 day ago)
8 Jul, Wed
check
check
AVL82
100%
(6 hrs ago)
check
9 Jul, Thu
check
check
AVL77
100%
(6 hrs ago)
AVL286
100%
(16 hrs ago)
10 Jul, Fri
check
check
AVL81
100%
(6 hrs ago)
AVL268
100%
(16 hrs ago)
11 Jul, Sat
check
check
AVL79
100%
(6 hrs ago)
AVL289
100%
(16 hrs ago)
12 Jul, Sun
check
check
AVL64
100%
(6 hrs ago)
AVL240
100%
(16 hrs ago)
13 Jul, Mon
AVL16
100%
(1 day ago)
AVL21
100%
(1 day ago)
AVL82
100%
(1 day ago)
AVL283
100%
(16 hrs ago)
14 Jul, Tue
AVL16
100%
(1 day ago)
AVL21
100%
(1 day ago)
AVL85
100%
(1 day ago)
AVL293
100%
(16 hrs ago)
15 Jul, Wed
AVL16
100%
(1 day ago)
AVL19
100%
(1 day ago)
AVL77
100%
(1 day ago)
AVL249
100%
(1 day ago)
16 Jul, Thu
AVL16
100%
(1 day ago)
AVL21
100%
(1 day ago)
AVL83
100%
(1 day ago)
AVL290
100%
(1 day ago)
17 Jul, Fri
AVL16
100%
(1 day ago)
AVL19
100%
(1 day ago)
AVL76
100%
(1 day ago)
AVL290
100%
(16 hrs ago)
18 Jul, Sat
AVL16
100%
(1 day ago)
AVL18
100%
(1 day ago)
AVL80
100%
(1 day ago)
AVL275
100%
(16 hrs ago)
19 Jul, Sun
check
check
check
AVL254
100%
(16 hrs ago)
20 Jul, Mon
check
check
AVL80
100%
(2 hrs ago)
AVL270
100%
(2 hrs ago)
21 Jul, Tue
check
check
AVL84
100%
(2 hrs ago)
AVL288
100%
(2 hrs ago)
22 Jul, Wed
check
check
AVL81
100%
(2 hrs ago)
AVL281
100%
(2 hrs ago)
23 Jul, Thu
check
check
AVL72
100%
(2 hrs ago)
AVL283
100%
(2 hrs ago)
24 Jul, Fri
check
check
AVL74
100%
(2 hrs ago)
AVL262
100%
(2 hrs ago)
25 Jul, Sat
check
check
AVL55
100%
(2 hrs ago)
AVL214
100%
(2 hrs ago)
26 Jul, Sun
check
check
AVL40
100%
(12 hrs ago)
AVL188
100%
(16 hrs ago)
27 Jul, Mon
check
check
AVL62
100%
(12 hrs ago)
AVL176
100%
(16 hrs ago)
28 Jul, Tue
check
check
RAC 6
100%
(12 hrs ago)
AVL26
100%
(16 hrs ago)
29 Jul, Wed
check
check
AVL55
100%
(16 hrs ago)
AVL204
100%
(16 hrs ago)
30 Jul, Thu
check
check
AVL83
100%
(16 hrs ago)
AVL294
100%
(16 hrs ago)
31 Jul, Fri
check
check
AVL82
100%
(16 hrs ago)
AVL294
100%
(16 hrs ago)
1 Aug, Sat
check
check
AVL83
100%
(9 min ago)
AVL285
100%
(9 min ago)
2 Aug, Sun
check
check
AVL84
100%
(9 min ago)
AVL303
100%
(9 min ago)
3 Aug, Mon
AVL16
100%
(13 hrs ago)
check
AVL84
100%
(9 min ago)
AVL304
100%
(9 min ago)
4 Aug, Tue
AVL16
100%
(13 hrs ago)
check
AVL84
100%
(9 min ago)
AVL301
100%
(9 min ago)
5 Aug, Wed
AVL16
100%
(23 min ago)
AVL21
100%
(24 min ago)
AVL84
100%
(9 min ago)
AVL305
100%
(9 min ago)
6 Aug, Thu
AVL16
100%
(23 min ago)
AVL21
100%
(24 min ago)
AVL85
100%
(9 min ago)
AVL305
100%
(9 min ago)
7 Aug, Fri
check
check
check
check
8 Aug, Sat
check
check
check
check

12566 Bihar Sampark Kranti Express train info

Bihar Sampark Kranti Express (12566) runs from New Delhi (NDLS) to Darbhanga Jn (DBG).It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL).It is a superfast train and covers a distance of 1168 kms in 21 hr 0 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 11 halts.This train runs with an LHB Rake and also has a pantry car.Final chart for 12566 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.