Seat Availability of Bihar Sampark Kranti Express 12566

close
Runs Daily
Class - 1A 2A 3A SL
Date 1A
₹ 3495
2A
₹ 2050
3A
₹ 1420
SL
₹ 535
22 Aug, Thu
AVL3
100%
(16 hrs ago)
AVL1
100%
(16 hrs ago)
NOT AVL
0%
(15 hrs ago)
DEPARTED
0%
(11 hrs ago)
23 Aug, Fri
GNWL3
83%
(16 hrs ago)
GNWL19
64%
(6 hrs ago)
GNWL21
37%
(5 hrs ago)
GNWL122
4%
(10 hrs ago)
24 Aug, Sat
GNWL3
85%
(16 hrs ago)
GNWL18
73%
(6 hrs ago)
GNWL24
17%
(1 hr ago)
GNWL66
23%
(10 hrs ago)
25 Aug, Sun
GNWL1
87%
(16 hrs ago)
GNWL15
78%
(6 hrs ago)
GNWL18
18%
(1 hr ago)
GNWL85
10%
(9 hrs ago)
26 Aug, Mon
GNWL1
89%
(16 hrs ago)
GNWL14
85%
(6 hrs ago)
GNWL17
65%
(1 hr ago)
GNWL52
58%
(9 hrs ago)
27 Aug, Tue
AVL2
100%
(16 hrs ago)
GNWL15
84%
(6 hrs ago)
GNWL14
54%
(1 hr ago)
GNWL36
67%
(9 hrs ago)
28 Aug, Wed
GNWL3
89%
(1 day ago)
GNWL12
86%
(6 hrs ago)
GNWL16
20%
(1 hr ago)
GNWL25
87%
(9 hrs ago)
29 Aug, Thu
AVL9
100%
(14 hrs ago)
GNWL9
87%
(1 day ago)
GNWL24
19%
(1 hr ago)
GNWL19
89%
(6 hrs ago)
30 Aug, Fri
AVL1
100%
(14 hrs ago)
GNWL10
84%
(1 day ago)
GNWL19
55%
(14 hrs ago)
GNWL29
83%
(6 hrs ago)
31 Aug, Sat
AVL2
100%
(14 hrs ago)
GNWL15
82%
(14 hrs ago)
GNWL11
68%
(14 hrs ago)
GNWL41
85%
(3 hrs ago)
1 Sep, Sun
AVL2
100%
(14 hrs ago)
GNWL7
87%
(14 hrs ago)
GNWL12
34%
(14 hrs ago)
GNWL37
83%
(3 hrs ago)
2 Sep, Mon
AVL2
100%
(14 hrs ago)
GNWL8
88%
(14 hrs ago)
check
GNWL13
91%
(3 hrs ago)
3 Sep, Tue
AVL9
100%
(14 hrs ago)
GNWL9
88%
(14 hrs ago)
check
GNWL18
88%
(3 hrs ago)
4 Sep, Wed
AVL1
100%
(1 day ago)
GNWL5
89%
(14 hrs ago)
check
GNWL37
86%
(3 hrs ago)
5 Sep, Thu
AVL3
100%
(1 day ago)
GNWL9
88%
(14 hrs ago)
check
GNWL44
84%
(3 hrs ago)
6 Sep, Fri
AVL6
100%
(1 day ago)
check
GNWL17
63%
(4 hrs ago)
GNWL46
84%
(8 hrs ago)
7 Sep, Sat
AVL2
100%
(1 day ago)
GNWL14
85%
(15 hrs ago)
GNWL21
52%
(4 hrs ago)
GNWL41
84%
(8 hrs ago)
8 Sep, Sun
GNWL1
91%
(1 day ago)
GNWL7
90%
(9 hrs ago)
GNWL11
29%
(4 hrs ago)
GNWL35
91%
(14 hrs ago)
9 Sep, Mon
check
GNWL6
91%
(9 hrs ago)
GNWL15
77%
(4 hrs ago)
RAC 95
100%
(14 hrs ago)
10 Sep, Tue
check
GNWL12
89%
(9 hrs ago)
GNWL9
74%
(4 hrs ago)
RAC 70
100%
(14 hrs ago)
11 Sep, Wed
check
GNWL4
91%
(9 hrs ago)
GNWL8
68%
(4 hrs ago)
RAC 48
100%
(14 hrs ago)
12 Sep, Thu
check
GNWL4
92%
(9 hrs ago)
GNWL10
91%
(5 hrs ago)
RAC 47
100%
(14 hrs ago)
13 Sep, Fri
check
GNWL2
90%
(9 hrs ago)
GNWL14
73%
(5 hrs ago)
RAC 30
100%
(17 hrs ago)
14 Sep, Sat
check
check
GNWL4
78%
(5 hrs ago)
RAC 48
100%
(18 hrs ago)
15 Sep, Sun
check
GNWL5
89%
(14 hrs ago)
GNWL16
45%
(5 hrs ago)
RAC 89
100%
(18 hrs ago)
16 Sep, Mon
check
GNWL7
90%
(14 hrs ago)
check
RAC 38
100%
(18 hrs ago)
17 Sep, Tue
AVL6
100%
(1 day ago)
GNWL3
91%
(14 hrs ago)
check
RAC 17
100%
(18 hrs ago)
18 Sep, Wed
AVL11
100%
(1 day ago)
GNWL14
88%
(14 hrs ago)
GNWL10
72%
(1 day ago)
RAC 21
100%
(18 hrs ago)
19 Sep, Thu
AVL11
100%
(1 day ago)
GNWL4
90%
(14 hrs ago)
GNWL9
78%
(14 hrs ago)
RAC 19
100%
(19 hrs ago)
20 Sep, Fri
GNWL1
91%
(1 day ago)
GNWL6
89%
(14 hrs ago)
GNWL7
76%
(14 hrs ago)
RAC 62
100%
(1 day ago)
21 Sep, Sat
GNWL1
91%
(1 day ago)
GNWL6
89%
(15 hrs ago)
GNWL10
77%
(14 hrs ago)
RAC 33
100%
(1 day ago)
22 Sep, Sun
GNWL1
91%
(1 day ago)
GNWL6
89%
(15 hrs ago)
GNWL11
70%
(14 hrs ago)
RAC 103
100%
(6 hrs ago)
23 Sep, Mon
check
GNWL6
90%
(8 hrs ago)
GNWL10
78%
(14 hrs ago)
RAC 78
100%
(6 hrs ago)
24 Sep, Tue
check
GNWL8
90%
(8 hrs ago)
GNWL19
48%
(8 hrs ago)
RAC137
100%
(6 hrs ago)
25 Sep, Wed
check
GNWL8
90%
(8 hrs ago)
GNWL18
53%
(8 hrs ago)
GNWL51
87%
(6 hrs ago)
26 Sep, Thu
AVL
100%
(13 hrs ago)
GNWL11
89%
(8 hrs ago)
GNWL22
31%
(8 hrs ago)
GNWL50
88%
(6 hrs ago)
27 Sep, Fri
AVL
100%
(13 hrs ago)
GNWL17
84%
(8 hrs ago)
GNWL18
59%
(8 hrs ago)
GNWL49
87%
(6 hrs ago)
28 Sep, Sat
AVL5
100%
(13 hrs ago)
GNWL9
91%
(8 hrs ago)
GNWL19
70%
(8 hrs ago)
GNWL51
92%
(5 hrs ago)
29 Sep, Sun
GNWL1
93%
(13 hrs ago)
check
GNWL17
83%
(8 hrs ago)
GNWL47
86%
(5 hrs ago)
30 Sep, Mon
GNWL1
93%
(13 hrs ago)
check
GNWL18
88%
(14 hrs ago)
GNWL55
91%
(2 hrs ago)
1 Oct, Tue
GNWL2
92%
(13 hrs ago)
check
GNWL27
16%
(14 hrs ago)
GNWL114
29%
(2 hrs ago)
2 Oct, Wed
check
check
GNWL46
10%
(14 hrs ago)
GNWL141
11%
(2 hrs ago)
3 Oct, Thu
check
check
GNWL34
32%
(1 day ago)
GNWL160
9%
(2 hrs ago)
4 Oct, Fri
GNWL1
92%
(20 hrs ago)
check
GNWL44
8%
(1 day ago)
GNWL129
50%
(2 hrs ago)
5 Oct, Sat
GNWL1
92%
(18 hrs ago)
check
GNWL26
21%
(17 hrs ago)
GNWL95
89%
(2 hrs ago)
6 Oct, Sun
AVL4
100%
(4 hrs ago)
GNWL6
91%
(4 hrs ago)
GNWL19
33%
(4 hrs ago)
GNWL15
93%
(4 hrs ago)
7 Oct, Mon
AVL1
100%
(4 hrs ago)
GNWL5
93%
(4 hrs ago)
GNWL16
50%
(4 hrs ago)
RAC 63
100%
(4 hrs ago)
8 Oct, Tue
GNWL1
93%
(4 hrs ago)
GNWL10
92%
(4 hrs ago)
GNWL18
76%
(4 hrs ago)
RAC 78
100%
(4 hrs ago)
9 Oct, Wed
GNWL1
93%
(4 hrs ago)
GNWL6
93%
(4 hrs ago)
GNWL10
49%
(4 hrs ago)
RAC 78
100%
(4 hrs ago)
10 Oct, Thu
GNWL1
93%
(4 hrs ago)
GNWL9
91%
(4 hrs ago)
GNWL22
62%
(4 hrs ago)
RAC142
100%
(4 hrs ago)
11 Oct, Fri
GNWL1
92%
(4 hrs ago)
GNWL8
90%
(4 hrs ago)
GNWL25
25%
(4 hrs ago)
RAC155
100%
(4 hrs ago)
12 Oct, Sat
GNWL3
92%
(17 hrs ago)
GNWL8
89%
(4 hrs ago)
GNWL24
32%
(4 hrs ago)
RAC165
100%
(4 hrs ago)
13 Oct, Sun
GNWL1
92%
(17 hrs ago)
GNWL14
89%
(4 hrs ago)
GNWL17
50%
(4 hrs ago)
RAC163
100%
(4 hrs ago)
14 Oct, Mon
AVL10
100%
(17 hrs ago)
GNWL4
92%
(4 hrs ago)
GNWL16
48%
(4 hrs ago)
RAC 77
100%
(4 hrs ago)
15 Oct, Tue
AVL7
100%
(17 hrs ago)
GNWL6
92%
(4 hrs ago)
GNWL8
75%
(4 hrs ago)
RAC 109
100%
(4 hrs ago)
16 Oct, Wed
AVL9
100%
(17 hrs ago)
GNWL7
91%
(4 hrs ago)
GNWL8
76%
(4 hrs ago)
RAC 97
100%
(4 hrs ago)
17 Oct, Thu
AVL4
100%
(1 day ago)
GNWL5
92%
(4 hrs ago)
GNWL5
79%
(4 hrs ago)
RAC 115
100%
(4 hrs ago)
18 Oct, Fri
GNWL1
92%
(15 hrs ago)
GNWL10
90%
(1 day ago)
GNWL17
46%
(5 hrs ago)
GNWL11
94%
(14 hrs ago)
19 Oct, Sat
GNWL2
92%
(15 hrs ago)
check
GNWL24
27%
(5 hrs ago)
GNWL32
93%
(14 hrs ago)
20 Oct, Sun
GNWL1
93%
(15 hrs ago)
check
GNWL29
20%
(5 hrs ago)
GNWL71
92%
(7 hrs ago)
21 Oct, Mon
GNWL2
93%
(15 hrs ago)
GNWL13
91%
(8 hrs ago)
GNWL26
21%
(5 hrs ago)
GNWL71
89%
(7 hrs ago)
22 Oct, Tue
GNWL5
93%
(15 hrs ago)
GNWL18
85%
(8 hrs ago)
check
GNWL103
86%
(7 hrs ago)
23 Oct, Wed
GNWL6
92%
(15 hrs ago)
GNWL30
75%
(8 hrs ago)
check
GNWL139
41%
(7 hrs ago)
24 Oct, Thu
check
GNWL55
26%
(8 hrs ago)
check
GNWL216
8%
(7 hrs ago)
25 Oct, Fri
check
GNWL60
16%
(8 hrs ago)
GNWL81
5%
(1 day ago)
GNWL310
2%
(7 hrs ago)
26 Oct, Sat
GNWL18
68%
(17 hrs ago)
GNWL52
24%
(8 hrs ago)
REGRET
0%
(1 day ago)
GNWL314
1%
(8 hrs ago)
27 Oct, Sun
GNWL5
93%
(17 hrs ago)
GNWL25
87%
(1 day ago)
GNWL62
8%
(1 day ago)
GNWL221
3%
(8 hrs ago)
28 Oct, Mon
GNWL15
89%
(17 hrs ago)
GNWL66
33%
(1 day ago)
REGRET
0%
(1 day ago)
REGRET
0%
(8 hrs ago)
29 Oct, Tue
GNWL18
84%
(17 hrs ago)
GNWL81
23%
(1 day ago)
REGRET
0%
(1 day ago)
REGRET
0%
(5 hrs ago)
30 Oct, Wed
GNWL22
40%
(17 hrs ago)
GNWL76
12%
(1 day ago)
REGRET
0%
(1 day ago)
REGRET
0%
(5 hrs ago)
31 Oct, Thu
GNWL11
90%
(17 hrs ago)
GNWL56
40%
(1 day ago)
REGRET
0%
(10 hrs ago)
GNWL394
2%
(2 hrs ago)
1 Nov, Fri
GNWL6
92%
(1 day ago)
GNWL21
88%
(1 day ago)
GNWL59
13%
(10 hrs ago)
GNWL171
55%
(2 hrs ago)
2 Nov, Sat
AVL7
100%
(17 hrs ago)
GNWL3
91%
(1 day ago)
GNWL11
61%
(10 hrs ago)
RAC127
100%
(2 hrs ago)
3 Nov, Sun
AVL9
100%
(17 hrs ago)
GNWL3
92%
(1 day ago)
GNWL8
59%
(10 hrs ago)
RAC 144
100%
(2 hrs ago)
4 Nov, Mon
AVL6
100%
(17 hrs ago)
GNWL3
92%
(1 day ago)
GNWL10
50%
(10 hrs ago)
RAC 122
100%
(2 hrs ago)
5 Nov, Tue
AVL10
100%
(17 hrs ago)
check
GNWL10
44%
(10 hrs ago)
RAC 134
100%
(2 hrs ago)
6 Nov, Wed
AVL5
100%
(17 hrs ago)
check
GNWL6
83%
(18 hrs ago)
RAC 138
100%
(18 hrs ago)
7 Nov, Thu
AVL11
100%
(17 hrs ago)
check
GNWL4
84%
(18 hrs ago)
RAC 120
100%
(19 hrs ago)
8 Nov, Fri
check
check
GNWL11
55%
(1 day ago)
RAC 118
100%
(19 hrs ago)
9 Nov, Sat
AVL4
100%
(1 day ago)
check
check
RAC153
100%
(19 hrs ago)
10 Nov, Sun
AVL7
100%
(1 day ago)
check
check
GNWL28
92%
(19 hrs ago)
11 Nov, Mon
AVL11
100%
(1 day ago)
check
check
GNWL21
92%
(19 hrs ago)
12 Nov, Tue
AVL10
100%
(1 day ago)
check
check
GNWL17
92%
(19 hrs ago)
13 Nov, Wed
AVL12
100%
(1 day ago)
check
check
GNWL20
93%
(19 hrs ago)
14 Nov, Thu
AVL6
100%
(1 day ago)
RAC6
100%
(4 hrs ago)
GNWL11
68%
(1 day ago)
GNWL40
84%
(16 hrs ago)
15 Nov, Fri
check
GNWL6
89%
(4 hrs ago)
GNWL17
30%
(1 day ago)
GNWL78
73%
(16 hrs ago)
16 Nov, Sat
check
GNWL17
83%
(4 hrs ago)
GNWL22
19%
(1 day ago)
GNWL71
82%
(16 hrs ago)
17 Nov, Sun
check
GNWL11
91%
(4 hrs ago)
GNWL24
19%
(1 day ago)
GNWL111
44%
(16 hrs ago)
18 Nov, Mon
GNWL1
94%
(5 hrs ago)
GNWL4
92%
(4 hrs ago)
GNWL24
19%
(1 day ago)
GNWL81
62%
(16 hrs ago)
19 Nov, Tue
GNWL2
94%
(5 hrs ago)
GNWL11
88%
(4 hrs ago)
GNWL19
29%
(13 hrs ago)
GNWL76
64%
(16 hrs ago)
20 Nov, Wed
AVL1
100%
(5 hrs ago)
GNWL9
90%
(5 hrs ago)
GNWL23
23%
(13 hrs ago)
GNWL134
16%
(16 hrs ago)
21 Nov, Thu
GNWL2
93%
(5 hrs ago)
GNWL7
91%
(5 hrs ago)
GNWL25
21%
(13 hrs ago)
GNWL69
51%
(16 hrs ago)
22 Nov, Fri
AVL6
100%
(5 hrs ago)
GNWL10
84%
(5 hrs ago)
GNWL22
21%
(13 hrs ago)
GNWL64
72%
(19 hrs ago)
23 Nov, Sat
GNWL2
93%
(5 hrs ago)
GNWL5
90%
(5 hrs ago)
GNWL27
17%
(13 hrs ago)
GNWL47
91%
(19 hrs ago)
24 Nov, Sun
check
GNWL11
91%
(1 day ago)
GNWL15
50%
(13 hrs ago)
GNWL47
88%
(19 hrs ago)
25 Nov, Mon
check
GNWL5
92%
(1 day ago)
GNWL13
35%
(19 hrs ago)
GNWL37
87%
(1 day ago)
26 Nov, Tue
AVL11
100%
(1 day ago)
GNWL7
90%
(1 day ago)
GNWL14
49%
(19 hrs ago)
GNWL37
87%
(1 day ago)
27 Nov, Wed
AVL11
100%
(1 day ago)
GNWL4
90%
(1 day ago)
GNWL11
64%
(13 hrs ago)
RAC 153
100%
(1 day ago)
28 Nov, Thu
AVL2
100%
(1 day ago)
GNWL1
92%
(1 day ago)
GNWL6
76%
(13 hrs ago)
RAC 106
100%
(1 day ago)
29 Nov, Fri
AVL1
100%
(1 day ago)
GNWL9
85%
(1 day ago)
GNWL17
34%
(13 hrs ago)
RAC 76
100%
(1 day ago)
30 Nov, Sat
AVL10
100%
(1 day ago)
GNWL4
90%
(1 day ago)
GNWL11
50%
(13 hrs ago)
RAC 30
100%
(1 day ago)
1 Dec, Sun
AVL8
100%
(1 day ago)
GNWL4
92%
(1 day ago)
GNWL2
84%
(6 hrs ago)
RAC 36
100%
(11 hrs ago)
2 Dec, Mon
AVL12
100%
(9 hrs ago)
RAC 2
100%
(9 hrs ago)
GNWL4
72%
(6 hrs ago)
RAC 9
100%
(11 hrs ago)
3 Dec, Tue
AVL10
100%
(9 hrs ago)
GNWL10
88%
(9 hrs ago)
GNWL9
67%
(6 hrs ago)
RAC 17
100%
(11 hrs ago)
4 Dec, Wed
AVL12
100%
(9 hrs ago)
RAC 3
100%
(9 hrs ago)
GNWL10
68%
(6 hrs ago)
RAC 18
100%
(11 hrs ago)
5 Dec, Thu
AVL12
100%
(9 hrs ago)
AVL1
100%
(9 hrs ago)
GNWL10
69%
(6 hrs ago)
RAC 3
100%
(11 hrs ago)
6 Dec, Fri
AVL8
100%
(9 hrs ago)
RAC 4
100%
(9 hrs ago)
GNWL8
57%
(6 hrs ago)
AVL59
100%
(11 hrs ago)
7 Dec, Sat
AVL10
100%
(9 hrs ago)
GNWL1
90%
(9 hrs ago)
check
AVL162
100%
(19 hrs ago)
8 Dec, Sun
check
check
check
AVL166
100%
(19 hrs ago)
9 Dec, Mon
check
check
check
AVL256
100%
(19 hrs ago)
10 Dec, Tue
check
check
check
AVL197
100%
(19 hrs ago)
11 Dec, Wed
check
check
check
AVL295
100%
(19 hrs ago)
12 Dec, Thu
check
check
check
AVL287
100%
(19 hrs ago)
13 Dec, Fri
check
AVL12
100%
(17 hrs ago)
check
AVL318
100%
(19 hrs ago)
14 Dec, Sat
check
AVL12
100%
(17 hrs ago)
check
AVL289
100%
(19 hrs ago)
15 Dec, Sun
check
AVL10
100%
(17 hrs ago)
check
AVL270
100%
(19 hrs ago)
16 Dec, Mon
check
AVL16
100%
(17 hrs ago)
check
AVL330
100%
(19 hrs ago)
17 Dec, Tue
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL16
100%
(17 hrs ago)
AVL5
100%
(1 day ago)
AVL315
100%
(19 hrs ago)
18 Dec, Wed
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL14
100%
(17 hrs ago)
AVL7
100%
(1 day ago)
AVL337
100%
(2 hrs ago)
19 Dec, Thu
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL12
100%
(14 hrs ago)
AVL7
100%
(1 day ago)
AVL330
100%
(2 hrs ago)
20 Dec, Fri
check
check
check
check
21 Dec, Sat
check
check
check
check

12566 Bihar Sampark Kranti Express train info

Bihar Sampark Kranti Express (12566) runs from New Delhi (NDLS) to Darbhanga Jn (DBG). It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL). It is a superfast train and covers a distance of 1168 kms in 21 hr 0 min. This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. It has 11 halts. This train runs with an ICF-CBC Rake and also has a pantry car. Final chart for 12566 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.