Seat Availability of Vaishali SF Express 12554

close
Runs Daily
Class - 1A 2A 3A SL
Date 1A
₹ 3775
2A
₹ 2225
3A
₹ 1560
SL
₹ 595
17 Feb, Mon
GNWL11
79%
(1 hr ago)
GNWL31
69%
(2 hrs ago)
GNWL49
21%
(49 min ago)
GNWL324
4%
(49 min ago)
18 Feb, Tue
GNWL7
86%
(1 hr ago)
GNWL36
66%
(2 hrs ago)
GNWL37
30%
(49 min ago)
GNWL235
6%
(49 min ago)
19 Feb, Wed
GNWL9
84%
(1 hr ago)
GNWL38
55%
(2 hrs ago)
GNWL52
23%
(49 min ago)
GNWL248
4%
(49 min ago)
20 Feb, Thu
GNWL5
87%
(1 hr ago)
GNWL42
58%
(2 hrs ago)
GNWL32
38%
(49 min ago)
GNWL219
7%
(49 min ago)
21 Feb, Fri
GNWL3
87%
(1 hr ago)
GNWL26
74%
(2 hrs ago)
GNWL40
27%
(49 min ago)
GNWL160
14%
(49 min ago)
22 Feb, Sat
GNWL6
88%
(1 hr ago)
GNWL28
67%
(1 hr ago)
GNWL48
24%
(49 min ago)
GNWL196
10%
(49 min ago)
23 Feb, Sun
GNWL7
86%
(10 hrs ago)
GNWL31
72%
(1 hr ago)
GNWL40
39%
(14 hrs ago)
GNWL189
10%
(11 hrs ago)
24 Feb, Mon
GNWL3
90%
(10 hrs ago)
GNWL27
76%
(1 hr ago)
GNWL43
38%
(14 hrs ago)
GNWL165
17%
(11 hrs ago)
25 Feb, Tue
GNWL5
89%
(10 hrs ago)
GNWL32
74%
(1 hr ago)
GNWL34
43%
(14 hrs ago)
GNWL163
19%
(12 hrs ago)
26 Feb, Wed
GNWL4
90%
(10 hrs ago)
GNWL34
72%
(1 hr ago)
GNWL38
44%
(14 hrs ago)
GNWL142
32%
(12 hrs ago)
27 Feb, Thu
GNWL3
90%
(1 day ago)
GNWL21
82%
(1 hr ago)
GNWL27
58%
(14 hrs ago)
GNWL140
36%
(12 hrs ago)
28 Feb, Fri
GNWL5
89%
(1 day ago)
GNWL29
71%
(1 day ago)
GNWL37
36%
(19 hrs ago)
GNWL174
14%
(12 hrs ago)
29 Feb, Sat
GNWL4
90%
(1 day ago)
GNWL28
71%
(10 hrs ago)
GNWL36
38%
(10 hrs ago)
GNWL171
21%
(10 hrs ago)
1 Mar, Sun
check
GNWL21
84%
(10 hrs ago)
GNWL39
47%
(10 hrs ago)
GNWL134
53%
(10 hrs ago)
2 Mar, Mon
check
GNWL19
85%
(10 hrs ago)
GNWL27
66%
(10 hrs ago)
GNWL118
53%
(10 hrs ago)
3 Mar, Tue
check
GNWL13
89%
(10 hrs ago)
GNWL33
52%
(10 hrs ago)
GNWL118
55%
(10 hrs ago)
4 Mar, Wed
check
GNWL18
86%
(10 hrs ago)
GNWL43
45%
(10 hrs ago)
GNWL111
60%
(10 hrs ago)
5 Mar, Thu
GNWL4
90%
(1 day ago)
GNWL21
85%
(10 hrs ago)
GNWL51
29%
(10 hrs ago)
GNWL142
39%
(10 hrs ago)
6 Mar, Fri
GNWL12
84%
(1 day ago)
GNWL52
38%
(16 hrs ago)
GNWL111
8%
(12 hrs ago)
GNWL247
7%
(12 hrs ago)
7 Mar, Sat
GNWL17
80%
(19 hrs ago)
GNWL55
31%
(16 hrs ago)
GNWL130
6%
(12 hrs ago)
GNWL284
6%
(12 hrs ago)
8 Mar, Sun
GNWL5
90%
(19 hrs ago)
GNWL25
82%
(16 hrs ago)
GNWL64
19%
(12 hrs ago)
GNWL174
22%
(45 min ago)
9 Mar, Mon
AVL4
100%
(19 hrs ago)
GNWL3
91%
(16 hrs ago)
GNWL16
76%
(17 hrs ago)
GNWL54
85%
(45 min ago)
10 Mar, Tue
AVL9
100%
(19 hrs ago)
RAC9
100%
(10 hrs ago)
GNWL5
80%
(10 hrs ago)
GNWL26
89%
(45 min ago)
11 Mar, Wed
AVL2
100%
(19 hrs ago)
GNWL5
91%
(10 hrs ago)
GNWL17
75%
(10 hrs ago)
GNWL28
90%
(45 min ago)
12 Mar, Thu
GNWL3
91%
(14 hrs ago)
GNWL3
91%
(10 hrs ago)
GNWL20
74%
(10 hrs ago)
GNWL28
90%
(45 min ago)
13 Mar, Fri
GNWL1
92%
(14 hrs ago)
GNWL19
84%
(10 hrs ago)
GNWL18
71%
(10 hrs ago)
GNWL18
90%
(45 min ago)
14 Mar, Sat
GNWL2
92%
(14 hrs ago)
GNWL11
88%
(10 hrs ago)
GNWL23
62%
(10 hrs ago)
GNWL36
88%
(21 hrs ago)
15 Mar, Sun
AVL2
100%
(14 hrs ago)
GNWL10
90%
(10 hrs ago)
GNWL20
72%
(10 hrs ago)
GNWL18
89%
(21 hrs ago)
16 Mar, Mon
AVL17
100%
(14 hrs ago)
check
GNWL15
79%
(15 hrs ago)
GNWL12
91%
(1 hr ago)
17 Mar, Tue
AVL17
100%
(14 hrs ago)
GNWL4
91%
(1 day ago)
GNWL10
79%
(15 hrs ago)
GNWL90
79%
(1 hr ago)
18 Mar, Wed
check
GNWL13
90%
(1 day ago)
GNWL7
83%
(15 hrs ago)
GNWL89
80%
(1 hr ago)
19 Mar, Thu
check
GNWL9
90%
(1 day ago)
GNWL24
71%
(15 hrs ago)
GNWL91
77%
(1 hr ago)
20 Mar, Fri
check
GNWL5
90%
(1 day ago)
GNWL24
66%
(15 hrs ago)
GNWL49
86%
(1 hr ago)
21 Mar, Sat
check
GNWL2
90%
(1 day ago)
GNWL18
67%
(15 hrs ago)
GNWL26
89%
(1 hr ago)
22 Mar, Sun
check
GNWL9
90%
(1 day ago)
GNWL11
78%
(1 day ago)
GNWL25
90%
(1 day ago)
23 Mar, Mon
check
check
GNWL6
82%
(23 hrs ago)
RAC125
100%
(1 day ago)
24 Mar, Tue
check
check
GNWL7
80%
(23 hrs ago)
RAC113
100%
(16 hrs ago)
25 Mar, Wed
check
check
GNWL9
83%
(23 hrs ago)
GNWL8
92%
(16 hrs ago)
26 Mar, Thu
check
check
GNWL15
79%
(23 hrs ago)
RAC119
100%
(16 hrs ago)
27 Mar, Fri
AVL6
100%
(1 day ago)
GNWL14
88%
(1 day ago)
GNWL11
79%
(23 hrs ago)
GNWL5
92%
(16 hrs ago)
28 Mar, Sat
AVL17
100%
(1 day ago)
GNWL4
91%
(1 day ago)
GNWL16
72%
(23 hrs ago)
GNWL9
92%
(16 hrs ago)
29 Mar, Sun
AVL4
100%
(1 day ago)
GNWL8
91%
(1 day ago)
GNWL14
77%
(1 day ago)
GNWL40
89%
(16 hrs ago)
30 Mar, Mon
AVL13
100%
(1 day ago)
GNWL1
92%
(1 day ago)
GNWL5
83%
(1 day ago)
GNWL8
92%
(1 day ago)
31 Mar, Tue
AVL8
100%
(49 min ago)
GNWL1
92%
(10 hrs ago)
GNWL3
84%
(17 hrs ago)
GNWL5
92%
(16 hrs ago)
1 Apr, Wed
AVL7
100%
(49 min ago)
GNWL4
92%
(10 hrs ago)
GNWL7
84%
(17 hrs ago)
GNWL13
92%
(16 hrs ago)
2 Apr, Thu
AVL22
100%
(49 min ago)
RAC11
100%
(10 hrs ago)
GNWL5
84%
(17 hrs ago)
GNWL5
92%
(16 hrs ago)
3 Apr, Fri
AVL19
100%
(49 min ago)
GNWL5
90%
(10 hrs ago)
GNWL18
75%
(17 hrs ago)
GNWL16
92%
(16 hrs ago)
4 Apr, Sat
AVL12
100%
(49 min ago)
RAC12
100%
(10 hrs ago)
GNWL13
72%
(17 hrs ago)
GNWL19
91%
(16 hrs ago)
5 Apr, Sun
AVL16
100%
(49 min ago)
GNWL5
92%
(10 hrs ago)
GNWL8
80%
(17 hrs ago)
GNWL22
91%
(16 hrs ago)
6 Apr, Mon
check
check
GNWL2
84%
(1 day ago)
GNWL43
90%
(1 day ago)
7 Apr, Tue
check
check
GNWL3
82%
(1 day ago)
GNWL38
91%
(44 min ago)
8 Apr, Wed
AVL19
100%
(20 hrs ago)
RAC 7
100%
(20 hrs ago)
GNWL4
86%
(1 day ago)
GNWL34
91%
(44 min ago)
9 Apr, Thu
AVL19
100%
(20 hrs ago)
GNWL5
91%
(20 hrs ago)
GNWL20
73%
(17 hrs ago)
GNWL46
89%
(44 min ago)
10 Apr, Fri
AVL8
100%
(20 hrs ago)
GNWL10
90%
(20 hrs ago)
GNWL21
73%
(17 hrs ago)
GNWL92
71%
(44 min ago)
11 Apr, Sat
AVL15
100%
(20 hrs ago)
GNWL4
91%
(20 hrs ago)
GNWL26
58%
(17 hrs ago)
GNWL87
70%
(44 min ago)
12 Apr, Sun
GNWL4
92%
(20 hrs ago)
GNWL5
91%
(12 hrs ago)
GNWL24
68%
(17 hrs ago)
GNWL82
71%
(44 min ago)
13 Apr, Mon
AVL18
100%
(20 hrs ago)
GNWL2
92%
(12 hrs ago)
GNWL20
70%
(17 hrs ago)
GNWL87
66%
(53 min ago)
14 Apr, Tue
check
GNWL4
92%
(12 hrs ago)
GNWL23
68%
(17 hrs ago)
GNWL78
85%
(53 min ago)
15 Apr, Wed
check
GNWL16
90%
(12 hrs ago)
GNWL21
80%
(1 day ago)
GNWL113
50%
(53 min ago)
16 Apr, Thu
check
GNWL4
92%
(12 hrs ago)
GNWL19
76%
(16 min ago)
GNWL94
65%
(53 min ago)
17 Apr, Fri
check
GNWL11
90%
(12 hrs ago)
GNWL24
71%
(16 min ago)
GNWL123
46%
(11 hrs ago)
18 Apr, Sat
check
check
GNWL37
41%
(16 min ago)
GNWL131
34%
(11 hrs ago)
19 Apr, Sun
check
check
GNWL25
69%
(16 min ago)
GNWL116
39%
(11 hrs ago)
20 Apr, Mon
check
check
GNWL22
71%
(16 min ago)
GNWL147
30%
(11 hrs ago)
21 Apr, Tue
check
GNWL10
92%
(1 day ago)
GNWL24
68%
(16 min ago)
GNWL134
42%
(18 hrs ago)
22 Apr, Wed
check
GNWL10
92%
(1 day ago)
GNWL29
73%
(1 day ago)
GNWL146
26%
(18 hrs ago)
23 Apr, Thu
check
GNWL19
88%
(1 day ago)
GNWL34
53%
(1 day ago)
GNWL175
23%
(18 hrs ago)
24 Apr, Fri
check
GNWL23
86%
(1 day ago)
GNWL43
48%
(1 day ago)
GNWL199
13%
(18 hrs ago)
25 Apr, Sat
check
GNWL14
87%
(1 day ago)
GNWL32
49%
(1 day ago)
GNWL194
17%
(18 hrs ago)
26 Apr, Sun
check
GNWL15
89%
(1 day ago)
GNWL35
57%
(1 day ago)
GNWL166
23%
(10 hrs ago)
27 Apr, Mon
check
check
GNWL23
69%
(17 hrs ago)
GNWL133
35%
(10 hrs ago)
28 Apr, Tue
check
check
GNWL27
67%
(17 hrs ago)
GNWL152
38%
(10 hrs ago)
29 Apr, Wed
check
check
GNWL25
78%
(17 hrs ago)
GNWL158
28%
(1 hr ago)
30 Apr, Thu
check
GNWL19
88%
(10 hrs ago)
GNWL39
45%
(17 hrs ago)
GNWL207
16%
(1 hr ago)
1 May, Fri
check
GNWL15
90%
(10 hrs ago)
GNWL35
59%
(17 hrs ago)
GNWL195
18%
(1 hr ago)
2 May, Sat
check
GNWL17
85%
(10 hrs ago)
GNWL49
36%
(17 hrs ago)
GNWL192
16%
(1 hr ago)
3 May, Sun
check
GNWL13
89%
(10 hrs ago)
GNWL25
68%
(16 hrs ago)
GNWL137
30%
(1 hr ago)
4 May, Mon
check
GNWL18
88%
(10 hrs ago)
GNWL28
65%
(16 hrs ago)
GNWL137
34%
(1 hr ago)
5 May, Tue
check
GNWL15
91%
(10 hrs ago)
GNWL24
69%
(16 hrs ago)
GNWL134
39%
(12 hrs ago)
6 May, Wed
check
check
GNWL20
82%
(16 hrs ago)
GNWL107
47%
(12 hrs ago)
7 May, Thu
check
GNWL5
92%
(20 hrs ago)
GNWL23
66%
(16 hrs ago)
GNWL91
56%
(12 hrs ago)
8 May, Fri
check
GNWL7
93%
(20 hrs ago)
GNWL30
68%
(13 min ago)
GNWL117
53%
(12 hrs ago)
9 May, Sat
check
GNWL7
90%
(20 hrs ago)
GNWL38
46%
(13 min ago)
GNWL131
37%
(13 min ago)
10 May, Sun
check
GNWL3
92%
(20 hrs ago)
GNWL17
77%
(5 min ago)
GNWL132
32%
(13 min ago)
11 May, Mon
check
GNWL1
92%
(20 hrs ago)
GNWL13
79%
(5 min ago)
GNWL106
44%
(13 min ago)
12 May, Tue
check
RAC 9
100%
(20 hrs ago)
GNWL16
79%
(5 min ago)
GNWL110
54%
(13 min ago)
13 May, Wed
check
RAC8
100%
(20 hrs ago)
GNWL16
84%
(5 min ago)
GNWL110
43%
(13 min ago)
14 May, Thu
check
GNWL3
92%
(20 hrs ago)
GNWL16
77%
(5 min ago)
GNWL111
43%
(13 min ago)
15 May, Fri
check
GNWL8
93%
(20 hrs ago)
GNWL37
61%
(5 min ago)
GNWL199
17%
(21 hrs ago)
16 May, Sat
check
GNWL11
88%
(20 hrs ago)
GNWL36
47%
(21 hrs ago)
GNWL175
19%
(21 hrs ago)
17 May, Sun
check
check
GNWL28
66%
(21 hrs ago)
GNWL136
33%
(21 hrs ago)
18 May, Mon
AVL11
100%
(1 day ago)
check
GNWL23
69%
(1 day ago)
GNWL111
44%
(1 day ago)
19 May, Tue
AVL7
100%
(1 day ago)
check
GNWL21
77%
(15 hrs ago)
GNWL116
49%
(1 day ago)
20 May, Wed
GNWL4
93%
(1 day ago)
check
GNWL37
61%
(15 hrs ago)
GNWL133
38%
(1 day ago)
21 May, Thu
GNWL2
91%
(1 day ago)
check
GNWL30
56%
(15 hrs ago)
GNWL127
39%
(1 day ago)
22 May, Fri
GNWL4
93%
(1 day ago)
check
GNWL74
28%
(15 hrs ago)
GNWL124
51%
(1 day ago)
23 May, Sat
AVL13
100%
(1 day ago)
GNWL6
90%
(11 hrs ago)
GNWL23
68%
(15 hrs ago)
GNWL98
48%
(11 hrs ago)
24 May, Sun
check
GNWL4
91%
(11 hrs ago)
GNWL14
80%
(15 hrs ago)
GNWL56
68%
(11 hrs ago)
25 May, Mon
check
RAC 10
100%
(11 hrs ago)
GNWL7
83%
(19 hrs ago)
GNWL46
84%
(11 hrs ago)
26 May, Tue
AVL22
100%
(19 hrs ago)
RAC 11
100%
(11 hrs ago)
GNWL7
85%
(19 hrs ago)
GNWL39
91%
(11 hrs ago)
27 May, Wed
AVL20
100%
(19 hrs ago)
AVL1
100%
(11 hrs ago)
GNWL6
88%
(19 hrs ago)
GNWL32
92%
(11 hrs ago)
28 May, Thu
AVL18
100%
(19 hrs ago)
AVL1
100%
(11 hrs ago)
RAC 23
100%
(19 hrs ago)
GNWL29
91%
(11 hrs ago)
29 May, Fri
AVL20
100%
(19 hrs ago)
check
GNWL3
89%
(19 hrs ago)
GNWL26
93%
(12 hrs ago)
30 May, Sat
AVL6
100%
(19 hrs ago)
check
GNWL19
73%
(19 hrs ago)
GNWL34
91%
(14 hrs ago)
31 May, Sun
AVL22
100%
(3 hrs ago)
RAC 5
100%
(3 hrs ago)
GNWL8
84%
(16 hrs ago)
GNWL25
89%
(3 hrs ago)
1 Jun, Mon
AVL22
100%
(3 hrs ago)
RAC 2
100%
(3 hrs ago)
RAC23
100%
(16 hrs ago)
GNWL20
92%
(3 hrs ago)
2 Jun, Tue
AVL22
100%
(3 hrs ago)
AVL1
100%
(3 hrs ago)
GNWL1
88%
(16 hrs ago)
RAC123
100%
(3 hrs ago)
3 Jun, Wed
AVL22
100%
(3 hrs ago)
AVL1
100%
(3 hrs ago)
RAC 14
100%
(16 hrs ago)
RAC 91
100%
(3 hrs ago)
4 Jun, Thu
AVL22
100%
(3 hrs ago)
AVL8
100%
(3 hrs ago)
RAC 6
100%
(16 hrs ago)
RAC 74
100%
(3 hrs ago)
5 Jun, Fri
AVL22
100%
(3 hrs ago)
AVL7
100%
(3 hrs ago)
GNWL5
89%
(16 hrs ago)
RAC 104
100%
(3 hrs ago)
6 Jun, Sat
check
check
GNWL3
84%
(1 day ago)
GNWL7
93%
(1 day ago)
7 Jun, Sun
check
check
RAC 9
100%
(1 day ago)
GNWL7
93%
(1 day ago)
8 Jun, Mon
check
check
AVL14
100%
(1 day ago)
RAC 45
100%
(12 hrs ago)
9 Jun, Tue
check
check
RAC 1
100%
(1 day ago)
RAC 49
100%
(12 hrs ago)
10 Jun, Wed
check
check
check
RAC 68
100%
(12 hrs ago)
11 Jun, Thu
check
check
AVL16
100%
(1 day ago)
RAC 74
100%
(12 hrs ago)
12 Jun, Fri
AVL19
100%
(1 day ago)
check
GNWL1
90%
(16 hrs ago)
RAC 78
100%
(12 hrs ago)
13 Jun, Sat
AVL22
100%
(1 day ago)
AVL24
100%
(1 hr ago)
RAC 1
100%
(16 hrs ago)
RAC 38
100%
(12 hrs ago)
14 Jun, Sun
AVL22
100%
(1 day ago)
AVL38
100%
(1 hr ago)
AVL45
100%
(1 hr ago)
AVL48
100%
(1 hr ago)
15 Jun, Mon
AVL 22#
100%
(1 day ago)
AVL36
100%
(1 hr ago)
AVL71
100%
(1 hr ago)
AVL180
100%
(1 hr ago)
16 Jun, Tue
check
check
check
check
17 Jun, Wed
check
check
check
check

12554 Vaishali SF Express train info

Vaishali SF Express (12554) runs from New Delhi (NDLS) to Saharsa Jn (SHC). It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL). It is a superfast train and covers a distance of 1288 kms in 24 hr 40 min. This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. It has 24 halts. This train runs with an LHB Rake and also has a pantry car. Final chart for 12554 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.