Seat Availability: 12398 - MAHABODHI EXP

Runs Daily
Class - 1A 2A 3A 3E SL
close
Date 1A
₹ 3205
2A
₹ 1900
3A
₹ 1340
3E
₹ 1245
SL
₹ 510
5 Dec, Tue
GNWL5
59%
(1 day ago)
DEPARTED
--
(12 hrs ago)
DEPARTED
--
(12 hrs ago)
DEPARTED
--
(8 hrs ago)
NOT AVL
--
(17 hrs ago)
6 Dec, Wed
GNWL5
58%
(3 hrs ago)
GNWL14
58%
(7 hrs ago)
GNWL27
58%
(3 hrs ago)
GNWL21
89%
(3 hrs ago)
GNWL159
0%
(7 hrs ago)
7 Dec, Thu
GNWL3
61%
(3 hrs ago)
GNWL7
63%
(7 hrs ago)
GNWL23
62%
(3 hrs ago)
GNWL13
89%
(3 hrs ago)
GNWL89
10%
(7 hrs ago)
8 Dec, Fri
GNWL1
61%
(3 hrs ago)
GNWL14
57%
(7 hrs ago)
GNWL39
46%
(3 hrs ago)
GNWL20
88%
(3 hrs ago)
GNWL94
9%
(5 hrs ago)
9 Dec, Sat
GNWL1
61%
(3 hrs ago)
GNWL12
59%
(7 hrs ago)
GNWL30
55%
(3 hrs ago)
GNWL18
89%
(3 hrs ago)
GNWL94
9%
(5 hrs ago)
10 Dec, Sun
GNWL2
61%
(3 hrs ago)
GNWL12
59%
(7 hrs ago)
GNWL30
55%
(3 hrs ago)
GNWL14
88%
(3 hrs ago)
GNWL121
2%
(5 hrs ago)
11 Dec, Mon
GNWL1
64%
(3 hrs ago)
GNWL7
65%
(7 hrs ago)
GNWL22
64%
(3 hrs ago)
GNWL19
90%
(3 hrs ago)
GNWL92
10%
(5 hrs ago)
12 Dec, Tue
GNWL2
63%
(5 hrs ago)
GNWL4
69%
(7 hrs ago)
GNWL20
67%
(7 hrs ago)
GNWL10
91%
(6 hrs ago)
GNWL80
19%
(5 hrs ago)
13 Dec, Wed
GNWL1
65%
(18 hrs ago)
RAC10
100%
(11 hrs ago)
GNWL14
74%
(7 hrs ago)
GNWL6
91%
(6 hrs ago)
GNWL71
28%
(5 hrs ago)
14 Dec, Thu
GNWL1
66%
(18 hrs ago)
RAC11
100%
(11 hrs ago)
GNWL16
73%
(1 day ago)
GNWL12
91%
(6 hrs ago)
GNWL69
31%
(11 hrs ago)
15 Dec, Fri
GNWL1
64%
(18 hrs ago)
GNWL5
67%
(11 hrs ago)
GNWL14
73%
(15 hrs ago)
GNWL12
91%
(10 hrs ago)
GNWL93
12%
(11 hrs ago)
16 Dec, Sat
AVL1
100%
(18 hrs ago)
GNWL7
65%
(11 hrs ago)
GNWL13
75%
(15 hrs ago)
GNWL2
92%
(12 hrs ago)
GNWL61
42%
(11 hrs ago)
17 Dec, Sun
AVL7
100%
(18 hrs ago)
RAC 7
100%
(15 hrs ago)
GNWL4
83%
(15 hrs ago)
RAC 13
100%
(12 hrs ago)
GNWL50
56%
(14 hrs ago)
18 Dec, Mon
AVL13
100%
(18 hrs ago)
AVL6
100%
(15 hrs ago)
RAC 18
100%
(14 hrs ago)
RAC 20
100%
(14 hrs ago)
GNWL39
67%
(14 hrs ago)
19 Dec, Tue
AVL12
100%
(18 hrs ago)
AVL15
100%
(15 hrs ago)
RAC 8
100%
(5 hrs ago)
RAC 1
100%
(5 hrs ago)
GNWL31
75%
(14 hrs ago)
20 Dec, Wed
AVL10
100%
(18 hrs ago)
RAC 2
100%
(15 hrs ago)
GNWL1
87%
(5 hrs ago)
AVL33
100%
(5 hrs ago)
GNWL36
72%
(14 hrs ago)
21 Dec, Thu
check
RAC 6
100%
(4 hrs ago)
GNWL4
86%
(5 hrs ago)
RAC 12
100%
(5 hrs ago)
GNWL29
78%
(14 hrs ago)
22 Dec, Fri
check
GNWL6
61%
(4 hrs ago)
GNWL16
64%
(5 hrs ago)
GNWL13
91%
(5 hrs ago)
GNWL41
75%
(14 hrs ago)
23 Dec, Sat
GNWL3
58%
(1 day ago)
GNWL9
59%
(4 hrs ago)
GNWL34
49%
(5 hrs ago)
GNWL19
91%
(5 hrs ago)
GNWL55
62%
(15 hrs ago)
24 Dec, Sun
GNWL1
60%
(1 day ago)
GNWL13
56%
(4 hrs ago)
GNWL12
70%
(5 hrs ago)
GNWL11
91%
(5 hrs ago)
GNWL58
60%
(15 hrs ago)
25 Dec, Mon
GNWL1
69%
(1 day ago)
GNWL1
76%
(4 hrs ago)
GNWL9
81%
(9 hrs ago)
GNWL1
93%
(8 hrs ago)
GNWL35
80%
(15 hrs ago)
26 Dec, Tue
GNWL1
63%
(1 day ago)
RAC12
100%
(4 hrs ago)
RAC 21
100%
(9 hrs ago)
AVL46
100%
(1 day ago)
GNWL17
88%
(15 hrs ago)
27 Dec, Wed
GNWL1
63%
(1 day ago)
RAC 9
100%
(4 hrs ago)
RAC 9
100%
(9 hrs ago)
AVL84
100%
(1 day ago)
GNWL2
98%
(14 hrs ago)
28 Dec, Thu
AVL14
100%
(1 day ago)
AVL20
100%
(13 hrs ago)
AVL15
100%
(9 hrs ago)
AVL84
100%
(1 day ago)
RAC84
100%
(14 hrs ago)
29 Dec, Fri
check
check
check
AVL80
100%
(15 hrs ago)
RAC 68
100%
(14 hrs ago)
30 Dec, Sat
check
check
AVL12
100%
(13 hrs ago)
AVL80
100%
(15 hrs ago)
GNWL9
90%
(14 hrs ago)
31 Dec, Sun
check
check
AVL23
100%
(13 hrs ago)
AVL88
100%
(15 hrs ago)
GNWL3
98%
(14 hrs ago)
1 Jan, Mon
check
check
AVL47
100%
(13 hrs ago)
AVL114
100%
(15 hrs ago)
AVL33
100%
(14 hrs ago)
2 Jan, Tue
check
check
AVL47
100%
(13 hrs ago)
AVL101
100%
(15 hrs ago)
AVL21
100%
(14 hrs ago)
3 Jan, Wed
check
check
AVL68
100%
(13 hrs ago)
AVL117
100%
(15 hrs ago)
AVL93
100%
(1 day ago)
4 Jan, Thu
check
check
AVL70
100%
(13 hrs ago)
AVL112
100%
(15 hrs ago)
AVL120
100%
(1 day ago)
5 Jan, Fri
check
check
check
AVL116
100%
(15 hrs ago)
check
6 Jan, Sat
check
check
check
AVL114
100%
(1 day ago)
check
7 Jan, Sun
check
check
check
AVL118
100%
(1 day ago)
AVL80
100%
(1 day ago)
8 Jan, Mon
check
check
check
AVL118
100%
(1 day ago)
AVL100
100%
(1 day ago)
9 Jan, Tue
AVL14
100%
(17 hrs ago)
AVL35
100%
(17 hrs ago)
check
AVL116
100%
(1 day ago)
AVL11
100%
(1 day ago)
10 Jan, Wed
AVL14
100%
(17 hrs ago)
AVL28
100%
(17 hrs ago)
check
check
RAC 33
100%
(1 day ago)
11 Jan, Thu
AVL14
100%
(17 hrs ago)
AVL37
100%
(17 hrs ago)
check
check
AVL66
100%
(1 day ago)
12 Jan, Fri
AVL14
100%
(17 hrs ago)
AVL36
100%
(17 hrs ago)
check
check
AVL24
100%
(1 day ago)
13 Jan, Sat
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL33
100%
(12 hrs ago)
AVL64
100%
(12 hrs ago)
AVL115
100%
(12 hrs ago)
AVL63
100%
(12 hrs ago)
14 Jan, Sun
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL36
100%
(12 hrs ago)
AVL76
100%
(12 hrs ago)
AVL116
100%
(12 hrs ago)
AVL61
100%
(12 hrs ago)
15 Jan, Mon
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL34
100%
(12 hrs ago)
AVL64
100%
(12 hrs ago)
AVL117
100%
(12 hrs ago)
AVL28
100%
(12 hrs ago)
16 Jan, Tue
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL31
100%
(12 hrs ago)
AVL85
100%
(12 hrs ago)
AVL118
100%
(12 hrs ago)
AVL95
100%
(12 hrs ago)
17 Jan, Wed
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL34
100%
(12 hrs ago)
AVL58
100%
(12 hrs ago)
AVL111
100%
(12 hrs ago)
AVL103
100%
(12 hrs ago)
18 Jan, Thu
AVL12
100%
(12 hrs ago)
AVL33
100%
(12 hrs ago)
AVL66
100%
(12 hrs ago)
AVL118
100%
(12 hrs ago)
AVL100
100%
(7 hrs ago)
19 Jan, Fri
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL32
100%
(12 hrs ago)
AVL80
100%
(12 hrs ago)
AVL113
100%
(12 hrs ago)
AVL79
100%
(7 hrs ago)
20 Jan, Sat
AVL13
100%
(12 hrs ago)
AVL37
100%
(12 hrs ago)
AVL61
100%
(12 hrs ago)
AVL115
100%
(12 hrs ago)
AVL37
100%
(7 hrs ago)
21 Jan, Sun
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL33
100%
(12 hrs ago)
AVL80
100%
(12 hrs ago)
AVL114
100%
(12 hrs ago)
AVL69
100%
(7 hrs ago)
22 Jan, Mon
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL34
100%
(12 hrs ago)
AVL40
100%
(12 hrs ago)
AVL118
100%
(12 hrs ago)
AVL128
100%
(7 hrs ago)
23 Jan, Tue
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL36
100%
(12 hrs ago)
AVL87
100%
(12 hrs ago)
AVL118
100%
(12 hrs ago)
AVL95
100%
(7 hrs ago)
24 Jan, Wed
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL37
100%
(12 hrs ago)
AVL76
100%
(12 hrs ago)
AVL115
100%
(12 hrs ago)
AVL55
100%
(12 hrs ago)
25 Jan, Thu
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL28
100%
(12 hrs ago)
AVL65
100%
(11 hrs ago)
AVL112
100%
(12 hrs ago)
AVL30
100%
(12 hrs ago)
26 Jan, Fri
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL36
100%
(12 hrs ago)
AVL56
100%
(11 hrs ago)
AVL111
100%
(12 hrs ago)
AVL45
100%
(11 hrs ago)
27 Jan, Sat
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL32
100%
(12 hrs ago)
AVL79
100%
(11 hrs ago)
AVL115
100%
(12 hrs ago)
AVL101
100%
(11 hrs ago)
28 Jan, Sun
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL29
100%
(12 hrs ago)
AVL62
100%
(11 hrs ago)
AVL116
100%
(12 hrs ago)
AVL35
100%
(11 hrs ago)
29 Jan, Mon
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL36
100%
(12 hrs ago)
AVL82
100%
(11 hrs ago)
AVL111
100%
(12 hrs ago)
AVL120
100%
(11 hrs ago)
30 Jan, Tue
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL35
100%
(12 hrs ago)
AVL87
100%
(11 hrs ago)
AVL116
100%
(12 hrs ago)
AVL72
100%
(11 hrs ago)
31 Jan, Wed
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL32
100%
(12 hrs ago)
AVL73
100%
(12 hrs ago)
AVL116
100%
(12 hrs ago)
AVL100
100%
(11 hrs ago)
1 Feb, Thu
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL25
100%
(12 hrs ago)
AVL50
100%
(12 hrs ago)
AVL118
100%
(12 hrs ago)
AVL77
100%
(12 hrs ago)
2 Feb, Fri
AVL5
100%
(12 hrs ago)
RAC 8
100%
(12 hrs ago)
AVL77
100%
(12 hrs ago)
AVL113
100%
(12 hrs ago)
AVL90
100%
(12 hrs ago)
3 Feb, Sat
AVL12
100%
(12 hrs ago)
AVL33
100%
(12 hrs ago)
AVL74
100%
(12 hrs ago)
AVL118
100%
(12 hrs ago)
AVL91
100%
(12 hrs ago)
4 Feb, Sun
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL32
100%
(12 hrs ago)
AVL73
100%
(12 hrs ago)
AVL118
100%
(12 hrs ago)
AVL45
100%
(12 hrs ago)
5 Feb, Mon
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL30
100%
(12 hrs ago)
AVL64
100%
(12 hrs ago)
AVL115
100%
(12 hrs ago)
AVL15
100%
(12 hrs ago)
6 Feb, Tue
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL32
100%
(12 hrs ago)
AVL82
100%
(12 hrs ago)
AVL114
100%
(12 hrs ago)
AVL82
100%
(12 hrs ago)
7 Feb, Wed
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL37
100%
(12 hrs ago)
AVL83
100%
(12 hrs ago)
AVL116
100%
(12 hrs ago)
AVL75
100%
(12 hrs ago)
8 Feb, Thu
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL37
100%
(12 hrs ago)
AVL78
100%
(12 hrs ago)
AVL118
100%
(12 hrs ago)
AVL80
100%
(12 hrs ago)
9 Feb, Fri
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL29
100%
(12 hrs ago)
AVL82
100%
(12 hrs ago)
AVL115
100%
(12 hrs ago)
AVL26
100%
(12 hrs ago)
10 Feb, Sat
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL23
100%
(12 hrs ago)
AVL70
100%
(12 hrs ago)
AVL116
100%
(12 hrs ago)
RAC 71
100%
(12 hrs ago)
11 Feb, Sun
AVL12
100%
(12 hrs ago)
AVL30
100%
(12 hrs ago)
AVL81
100%
(12 hrs ago)
AVL118
100%
(12 hrs ago)
RAC 55
100%
(12 hrs ago)
12 Feb, Mon
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL37
100%
(12 hrs ago)
AVL76
100%
(12 hrs ago)
AVL114
100%
(12 hrs ago)
RAC 53
100%
(12 hrs ago)
13 Feb, Tue
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL34
100%
(12 hrs ago)
AVL85
100%
(12 hrs ago)
AVL114
100%
(12 hrs ago)
RAC 13
100%
(12 hrs ago)
14 Feb, Wed
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL31
100%
(12 hrs ago)
AVL80
100%
(12 hrs ago)
AVL116
100%
(12 hrs ago)
AVL46
100%
(12 hrs ago)
15 Feb, Thu
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL30
100%
(12 hrs ago)
AVL70
100%
(12 hrs ago)
AVL114
100%
(12 hrs ago)
RAC 3
100%
(12 hrs ago)
16 Feb, Fri
AVL7
100%
(12 hrs ago)
AVL36
100%
(12 hrs ago)
AVL80
100%
(12 hrs ago)
AVL113
100%
(12 hrs ago)
AVL53
100%
(12 hrs ago)
17 Feb, Sat
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL34
100%
(12 hrs ago)
AVL76
100%
(12 hrs ago)
AVL113
100%
(12 hrs ago)
AVL75
100%
(12 hrs ago)
18 Feb, Sun
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL32
100%
(12 hrs ago)
AVL68
100%
(12 hrs ago)
AVL118
100%
(12 hrs ago)
AVL34
100%
(12 hrs ago)
19 Feb, Mon
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL29
100%
(12 hrs ago)
AVL34
100%
(12 hrs ago)
AVL118
100%
(12 hrs ago)
AVL33
100%
(12 hrs ago)
20 Feb, Tue
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL33
100%
(12 hrs ago)
AVL77
100%
(12 hrs ago)
AVL113
100%
(12 hrs ago)
AVL38
100%
(11 hrs ago)
21 Feb, Wed
AVL12
100%
(12 hrs ago)
AVL29
100%
(12 hrs ago)
AVL85
100%
(12 hrs ago)
AVL118
100%
(12 hrs ago)
AVL104
100%
(11 hrs ago)
22 Feb, Thu
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL37
100%
(12 hrs ago)
AVL88
100%
(12 hrs ago)
AVL105
100%
(12 hrs ago)
AVL78
100%
(11 hrs ago)
23 Feb, Fri
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL37
100%
(12 hrs ago)
AVL66
100%
(12 hrs ago)
AVL116
100%
(12 hrs ago)
AVL19
100%
(11 hrs ago)
24 Feb, Sat
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL34
100%
(12 hrs ago)
AVL88
100%
(12 hrs ago)
AVL118
100%
(12 hrs ago)
AVL67
100%
(11 hrs ago)
25 Feb, Sun
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL35
100%
(12 hrs ago)
AVL78
100%
(12 hrs ago)
AVL115
100%
(12 hrs ago)
AVL6
100%
(11 hrs ago)
26 Feb, Mon
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL37
100%
(12 hrs ago)
AVL89
100%
(12 hrs ago)
AVL114
100%
(12 hrs ago)
AVL98
100%
(12 hrs ago)
27 Feb, Tue
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL37
100%
(12 hrs ago)
AVL85
100%
(12 hrs ago)
AVL118
100%
(12 hrs ago)
AVL107
100%
(12 hrs ago)
28 Feb, Wed
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL37
100%
(12 hrs ago)
AVL79
100%
(12 hrs ago)
AVL116
100%
(12 hrs ago)
AVL63
100%
(12 hrs ago)
29 Feb, Thu
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL37
100%
(12 hrs ago)
AVL83
100%
(12 hrs ago)
AVL118
100%
(12 hrs ago)
AVL82
100%
(9 hrs ago)
1 Mar, Fri
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL32
100%
(12 hrs ago)
AVL79
100%
(12 hrs ago)
AVL117
100%
(12 hrs ago)
RAC 15
100%
(9 hrs ago)
2 Mar, Sat
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL35
100%
(12 hrs ago)
AVL73
100%
(12 hrs ago)
AVL116
100%
(12 hrs ago)
AVL94
100%
(9 hrs ago)
3 Mar, Sun
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL34
100%
(12 hrs ago)
AVL82
100%
(12 hrs ago)
AVL118
100%
(12 hrs ago)
AVL28
100%
(9 hrs ago)
4 Mar, Mon
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL37
100%
(12 hrs ago)
AVL72
100%
(12 hrs ago)
AVL113
100%
(12 hrs ago)
AVL88
100%
(9 hrs ago)
5 Mar, Tue
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL37
100%
(12 hrs ago)
AVL88
100%
(12 hrs ago)
AVL115
100%
(12 hrs ago)
AVL57
100%
(9 hrs ago)
6 Mar, Wed
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL37
100%
(12 hrs ago)
AVL90
100%
(12 hrs ago)
AVL117
100%
(12 hrs ago)
AVL136
100%
(12 hrs ago)
7 Mar, Thu
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL37
100%
(12 hrs ago)
AVL86
100%
(12 hrs ago)
AVL118
100%
(12 hrs ago)
AVL158
100%
(12 hrs ago)
8 Mar, Fri
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL37
100%
(12 hrs ago)
AVL75
100%
(12 hrs ago)
AVL118
100%
(12 hrs ago)
AVL123
100%
(12 hrs ago)
9 Mar, Sat
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL37
100%
(12 hrs ago)
AVL68
100%
(12 hrs ago)
AVL118
100%
(12 hrs ago)
AVL108
100%
(12 hrs ago)
10 Mar, Sun
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL32
100%
(12 hrs ago)
AVL83
100%
(12 hrs ago)
AVL115
100%
(12 hrs ago)
AVL88
100%
(12 hrs ago)
11 Mar, Mon
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL37
100%
(12 hrs ago)
AVL88
100%
(12 hrs ago)
AVL113
100%
(12 hrs ago)
AVL85
100%
(12 hrs ago)
12 Mar, Tue
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL36
100%
(12 hrs ago)
AVL89
100%
(12 hrs ago)
AVL117
100%
(12 hrs ago)
AVL145
100%
(12 hrs ago)
13 Mar, Wed
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL37
100%
(12 hrs ago)
AVL85
100%
(12 hrs ago)
AVL117
100%
(12 hrs ago)
AVL54
100%
(12 hrs ago)
14 Mar, Thu
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL37
100%
(12 hrs ago)
AVL88
100%
(12 hrs ago)
AVL118
100%
(12 hrs ago)
AVL135
100%
(12 hrs ago)
15 Mar, Fri
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL36
100%
(12 hrs ago)
AVL86
100%
(12 hrs ago)
AVL114
100%
(12 hrs ago)
AVL103
100%
(12 hrs ago)
16 Mar, Sat
AVL14
100%
(4 hrs ago)
AVL37
100%
(4 hrs ago)
AVL85
100%
(4 hrs ago)
AVL114
100%
(4 hrs ago)
AVL86
100%
(4 hrs ago)
17 Mar, Sun
AVL10
100%
(4 hrs ago)
AVL33
100%
(4 hrs ago)
AVL86
100%
(4 hrs ago)
AVL116
100%
(4 hrs ago)
RAC 16
100%
(4 hrs ago)
18 Mar, Mon
AVL14
100%
(4 hrs ago)
AVL34
100%
(4 hrs ago)
AVL88
100%
(4 hrs ago)
AVL118
100%
(4 hrs ago)
RAC 35
100%
(4 hrs ago)
19 Mar, Tue
AVL14
100%
(4 hrs ago)
AVL35
100%
(4 hrs ago)
AVL81
100%
(4 hrs ago)
AVL118
100%
(4 hrs ago)
RAC 80
100%
(4 hrs ago)
20 Mar, Wed
AVL14
100%
(4 hrs ago)
AVL31
100%
(4 hrs ago)
AVL24
100%
(4 hrs ago)
AVL99
100%
(4 hrs ago)
GNWL34
100%
(4 hrs ago)
21 Mar, Thu
AVL14
100%
(4 hrs ago)
AVL3
100%
(4 hrs ago)
RAC 21
100%
(4 hrs ago)
AVL34
100%
(4 hrs ago)
GNWL50
99%
(4 hrs ago)
22 Mar, Fri
AVL8
100%
(12 hrs ago)
GNWL4
97%
(12 hrs ago)
GNWL25
95%
(12 hrs ago)
GNWL8
94%
(12 hrs ago)
GNWL56
99%
(12 hrs ago)
23 Mar, Sat
GNWL1
96%
(12 hrs ago)
GNWL11
97%
(11 hrs ago)
GNWL24
96%
(12 hrs ago)
GNWL12
94%
(12 hrs ago)
GNWL66
90%
(12 hrs ago)
24 Mar, Sun
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL32
100%
(11 hrs ago)
AVL67
100%
(12 hrs ago)
AVL110
100%
(12 hrs ago)
AVL60
100%
(12 hrs ago)
25 Mar, Mon
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL37
100%
(11 hrs ago)
AVL91
100%
(12 hrs ago)
AVL118
100%
(12 hrs ago)
AVL187
100%
(12 hrs ago)
26 Mar, Tue
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL37
100%
(11 hrs ago)
AVL91
100%
(12 hrs ago)
AVL118
100%
(12 hrs ago)
AVL178
100%
(12 hrs ago)
27 Mar, Wed
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL37
100%
(11 hrs ago)
AVL91
100%
(12 hrs ago)
AVL116
100%
(12 hrs ago)
AVL167
100%
(12 hrs ago)
28 Mar, Thu
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL37
100%
(11 hrs ago)
AVL91
100%
(12 hrs ago)
AVL118
100%
(12 hrs ago)
AVL186
100%
(12 hrs ago)
29 Mar, Fri
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL33
100%
(12 hrs ago)
AVL68
100%
(12 hrs ago)
AVL118
100%
(12 hrs ago)
AVL159
100%
(12 hrs ago)
30 Mar, Sat
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL37
100%
(12 hrs ago)
AVL91
100%
(12 hrs ago)
AVL118
100%
(12 hrs ago)
AVL169
100%
(12 hrs ago)
31 Mar, Sun
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL37
100%
(12 hrs ago)
AVL86
100%
(12 hrs ago)
AVL118
100%
(12 hrs ago)
AVL173
100%
(12 hrs ago)
1 Apr, Mon
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL37
100%
(12 hrs ago)
AVL91
100%
(12 hrs ago)
AVL118
100%
(8 hrs ago)
AVL162
100%
(8 hrs ago)
2 Apr, Tue
AVL14
100%
(12 hrs ago)
AVL37
100%
(12 hrs ago)
AVL91
100%
(12 hrs ago)
AVL118
100%
(8 hrs ago)
AVL185
100%
(8 hrs ago)
3 Apr, Wed
check
check
check
check
check
4 Apr, Thu
check
check
check
check
check

12398 MAHABODHI EXP train info

MAHABODHI EXP (12398) runs from New Delhi (NDLS) to Gaya Jn (GAYA).It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), third economy (3E), sleeper (SL).It is a superfast train and covers a distance of 992 kms in 14 hr 5 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 13 halts.This train runs with an LHB Rake and also has a pantry car.Final chart for 12398 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.
Book Train Ticket

Book your train tickets with Trainman

From Station
To Station
calender_icon Date
Search Trains