Seat Availability of New Delhi Sealdah Rajdhani Express 12314

close
Runs Daily
Class - 1A 2A 3A
Date 1A
₹ 4895
2A
₹ 4205
3A
₹ 2990
21 Jan, Mon
AVL1
100%
(8 hrs ago)
AVL18
100%
(8 hrs ago)
RAC 76
100%
(17 min ago)
22 Jan, Tue
GNWL1
93%
(7 hrs ago)
AVL6
100%
(7 hrs ago)
AVL7
100%
(17 min ago)
23 Jan, Wed
GNWL1
93%
(7 hrs ago)
AVL8
100%
(7 hrs ago)
RAC 59
100%
(17 min ago)
24 Jan, Thu
GNWL1
93%
(7 hrs ago)
AVL18
100%
(7 hrs ago)
RAC 57
100%
(17 min ago)
25 Jan, Fri
GNWL7
90%
(7 hrs ago)
GNWL4
92%
(7 hrs ago)
GNWL19
94%
(17 min ago)
26 Jan, Sat
GNWL1
93%
(7 hrs ago)
RAC 3
100%
(7 hrs ago)
GNWL17
94%
(17 min ago)
27 Jan, Sun
GNWL1
93%
(7 hrs ago)
RAC 2
100%
(7 hrs ago)
RAC61
100%
(7 hrs ago)
28 Jan, Mon
AVL3
100%
(8 hrs ago)
AVL22
100%
(8 hrs ago)
AVL217
100%
(8 hrs ago)
29 Jan, Tue
AVL3
100%
(8 hrs ago)
AVL35
100%
(8 hrs ago)
AVL331
100%
(8 hrs ago)
30 Jan, Wed
AVL5
100%
(8 hrs ago)
AVL35
100%
(8 hrs ago)
AVL341
100%
(8 hrs ago)
31 Jan, Thu
AVL9
100%
(9 hrs ago)
AVL42
100%
(14 hrs ago)
AVL391
100%
(9 hrs ago)
1 Feb, Fri
GNWL2
93%
(9 hrs ago)
AVL18
100%
(9 hrs ago)
AVL255
100%
(9 hrs ago)
2 Feb, Sat
AVL2
100%
(9 hrs ago)
AVL18
100%
(9 hrs ago)
AVL185
100%
(9 hrs ago)
3 Feb, Sun
AVL2
100%
(9 hrs ago)
AVL15
100%
(9 hrs ago)
AVL208
100%
(9 hrs ago)
4 Feb, Mon
AVL2
100%
(9 hrs ago)
AVL35
100%
(9 hrs ago)
AVL382
100%
(9 hrs ago)
5 Feb, Tue
AVL5
100%
(9 hrs ago)
AVL51
100%
(9 hrs ago)
AVL370
100%
(9 hrs ago)
6 Feb, Wed
GNWL1
94%
(9 hrs ago)
AVL39
100%
(9 hrs ago)
AVL330
100%
(9 hrs ago)
7 Feb, Thu
AVL2
100%
(9 hrs ago)
AVL39
100%
(9 hrs ago)
AVL309
100%
(9 hrs ago)
8 Feb, Fri
AVL4
100%
(9 hrs ago)
AVL3
100%
(9 hrs ago)
AVL146
100%
(9 hrs ago)
9 Feb, Sat
AVL8
100%
(9 hrs ago)
AVL19
100%
(9 hrs ago)
AVL286
100%
(9 hrs ago)
10 Feb, Sun
GNWL1
94%
(10 hrs ago)
AVL23
100%
(9 hrs ago)
AVL280
100%
(9 hrs ago)
11 Feb, Mon
AVL11
100%
(9 hrs ago)
AVL46
100%
(9 hrs ago)
AVL403
100%
(9 hrs ago)
12 Feb, Tue
AVL3
100%
(9 hrs ago)
AVL51
100%
(9 hrs ago)
AVL442
100%
(9 hrs ago)
13 Feb, Wed
AVL2
100%
(9 hrs ago)
AVL51
100%
(9 hrs ago)
AVL417
100%
(9 hrs ago)
14 Feb, Thu
AVL6
100%
(9 hrs ago)
AVL53
100%
(9 hrs ago)
AVL424
100%
(9 hrs ago)
15 Feb, Fri
AVL1
100%
(9 hrs ago)
AVL24
100%
(9 hrs ago)
AVL395
100%
(9 hrs ago)
16 Feb, Sat
AVL1
100%
(9 hrs ago)
AVL23
100%
(9 hrs ago)
AVL255
100%
(9 hrs ago)
17 Feb, Sun
GNWL1
94%
(9 hrs ago)
AVL20
100%
(9 hrs ago)
AVL322
100%
(9 hrs ago)
18 Feb, Mon
AVL12
100%
(9 hrs ago)
AVL58
100%
(9 hrs ago)
AVL487
100%
(9 hrs ago)
19 Feb, Tue
AVL8
100%
(9 hrs ago)
AVL52
100%
(9 hrs ago)
AVL433
100%
(9 hrs ago)
20 Feb, Wed
AVL10
100%
(2 hrs ago)
AVL50
100%
(9 hrs ago)
AVL401
100%
(9 hrs ago)
21 Feb, Thu
AVL10
100%
(2 hrs ago)
AVL47
100%
(9 hrs ago)
AVL444
100%
(9 hrs ago)
22 Feb, Fri
AVL5
100%
(2 hrs ago)
AVL30
100%
(9 hrs ago)
AVL345
100%
(9 hrs ago)
23 Feb, Sat
GNWL1
94%
(2 hrs ago)
AVL24
100%
(9 hrs ago)
AVL367
100%
(9 hrs ago)
24 Feb, Sun
AVL8
100%
(2 hrs ago)
AVL30
100%
(9 hrs ago)
AVL357
100%
(9 hrs ago)
25 Feb, Mon
AVL12
100%
(2 hrs ago)
AVL48
100%
(9 hrs ago)
AVL485
100%
(9 hrs ago)
26 Feb, Tue
AVL10
100%
(9 hrs ago)
AVL54
100%
(9 hrs ago)
AVL490
100%
(9 hrs ago)
27 Feb, Wed
AVL9
100%
(9 hrs ago)
AVL51
100%
(9 hrs ago)
AVL478
100%
(9 hrs ago)
28 Feb, Thu
AVL8
100%
(9 hrs ago)
AVL59
100%
(9 hrs ago)
AVL471
100%
(9 hrs ago)
1 Mar, Fri
AVL1
100%
(9 hrs ago)
AVL29
100%
(9 hrs ago)
AVL302
100%
(9 hrs ago)
2 Mar, Sat
AVL1
100%
(9 hrs ago)
AVL17
100%
(9 hrs ago)
AVL277
100%
(9 hrs ago)
3 Mar, Sun
AVL3
100%
(9 hrs ago)
AVL27
100%
(9 hrs ago)
AVL306
100%
(9 hrs ago)
4 Mar, Mon
AVL8
100%
(8 hrs ago)
AVL39
100%
(8 hrs ago)
AVL400
100%
(8 hrs ago)
5 Mar, Tue
AVL1
100%
(8 hrs ago)
AVL46
100%
(8 hrs ago)
AVL405
100%
(8 hrs ago)
6 Mar, Wed
AVL7
100%
(8 hrs ago)
AVL38
100%
(8 hrs ago)
AVL340
100%
(8 hrs ago)
7 Mar, Thu
AVL7
100%
(8 hrs ago)
AVL50
100%
(8 hrs ago)
AVL398
100%
(8 hrs ago)
8 Mar, Fri
AVL6
100%
(3 hrs ago)
AVL19
100%
(3 hrs ago)
AVL359
100%
(3 hrs ago)
9 Mar, Sat
AVL4
100%
(3 hrs ago)
AVL23
100%
(3 hrs ago)
AVL313
100%
(3 hrs ago)
10 Mar, Sun
AVL4
100%
(3 hrs ago)
AVL33
100%
(3 hrs ago)
AVL321
100%
(3 hrs ago)
11 Mar, Mon
AVL12
100%
(3 hrs ago)
AVL42
100%
(3 hrs ago)
AVL366
100%
(3 hrs ago)
12 Mar, Tue
AVL12
100%
(3 hrs ago)
AVL51
100%
(3 hrs ago)
AVL394
100%
(3 hrs ago)
13 Mar, Wed
AVL10
100%
(3 hrs ago)
AVL33
100%
(3 hrs ago)
AVL397
100%
(3 hrs ago)
14 Mar, Thu
AVL9
100%
(14 hrs ago)
AVL41
100%
(9 hrs ago)
AVL376
100%
(14 hrs ago)
15 Mar, Fri
GNWL1
95%
(14 hrs ago)
AVL26
100%
(9 hrs ago)
AVL243
100%
(14 hrs ago)
16 Mar, Sat
GNWL1
95%
(14 hrs ago)
AVL13
100%
(9 hrs ago)
AVL28
100%
(14 hrs ago)
17 Mar, Sun
GNWL1
94%
(9 hrs ago)
AVL23
100%
(9 hrs ago)
AVL237
100%
(14 hrs ago)
18 Mar, Mon
AVL8
100%
(9 hrs ago)
AVL43
100%
(9 hrs ago)
AVL229
100%
(9 hrs ago)
19 Mar, Tue
AVL10
100%
(9 hrs ago)
AVL18
100%
(9 hrs ago)
AVL64
100%
(9 hrs ago)
20 Mar, Wed
AVL12
100%
(9 hrs ago)
AVL42
100%
(9 hrs ago)
AVL352
100%
(9 hrs ago)
21 Mar, Thu
AVL12
100%
(9 hrs ago)
AVL45
100%
(9 hrs ago)
AVL365
100%
(9 hrs ago)
22 Mar, Fri
AVL5
100%
(9 hrs ago)
AVL35
100%
(9 hrs ago)
AVL374
100%
(9 hrs ago)
23 Mar, Sat
GNWL1
94%
(9 hrs ago)
AVL13
100%
(9 hrs ago)
AVL285
100%
(9 hrs ago)
24 Mar, Sun
AVL7
100%
(9 hrs ago)
AVL28
100%
(9 hrs ago)
AVL332
100%
(9 hrs ago)
25 Mar, Mon
AVL12
100%
(9 hrs ago)
AVL42
100%
(9 hrs ago)
AVL375
100%
(9 hrs ago)
26 Mar, Tue
AVL11
100%
(9 hrs ago)
AVL56
100%
(9 hrs ago)
AVL393
100%
(9 hrs ago)
27 Mar, Wed
AVL11
100%
(9 hrs ago)
AVL35
100%
(9 hrs ago)
AVL395
100%
(9 hrs ago)
28 Mar, Thu
AVL8
100%
(9 hrs ago)
AVL56
100%
(9 hrs ago)
AVL403
100%
(9 hrs ago)
29 Mar, Fri
AVL3
100%
(9 hrs ago)
AVL41
100%
(9 hrs ago)
AVL392
100%
(9 hrs ago)
30 Mar, Sat
AVL6
100%
(9 hrs ago)
AVL20
100%
(9 hrs ago)
AVL337
100%
(9 hrs ago)
31 Mar, Sun
AVL6
100%
(9 hrs ago)
AVL23
100%
(9 hrs ago)
AVL359
100%
(9 hrs ago)
1 Apr, Mon
AVL8
100%
(9 hrs ago)
AVL52
100%
(9 hrs ago)
AVL425
100%
(9 hrs ago)
2 Apr, Tue
AVL10
100%
(9 hrs ago)
AVL54
100%
(9 hrs ago)
AVL427
100%
(9 hrs ago)
3 Apr, Wed
AVL12
100%
(9 hrs ago)
AVL56
100%
(9 hrs ago)
AVL406
100%
(9 hrs ago)
4 Apr, Thu
AVL12
100%
(9 hrs ago)
AVL49
100%
(9 hrs ago)
AVL415
100%
(9 hrs ago)
5 Apr, Fri
AVL5
100%
(9 hrs ago)
AVL40
100%
(9 hrs ago)
AVL413
100%
(9 hrs ago)
6 Apr, Sat
AVL6
100%
(9 hrs ago)
AVL27
100%
(9 hrs ago)
AVL311
100%
(9 hrs ago)
7 Apr, Sun
AVL6
100%
(9 hrs ago)
AVL33
100%
(9 hrs ago)
AVL410
100%
(9 hrs ago)
8 Apr, Mon
check
AVL44
100%
(14 hrs ago)
AVL413
100%
(9 hrs ago)
9 Apr, Tue
check
AVL40
100%
(14 hrs ago)
AVL458
100%
(9 hrs ago)
10 Apr, Wed
check
AVL50
100%
(14 hrs ago)
AVL389
100%
(9 hrs ago)
11 Apr, Thu
AVL12
100%
(9 hrs ago)
AVL54
100%
(14 hrs ago)
AVL425
100%
(9 hrs ago)
12 Apr, Fri
AVL7
100%
(9 hrs ago)
AVL33
100%
(14 hrs ago)
AVL365
100%
(9 hrs ago)
13 Apr, Sat
AVL8
100%
(9 hrs ago)
AVL28
100%
(14 hrs ago)
AVL387
100%
(9 hrs ago)
14 Apr, Sun
AVL2
100%
(9 hrs ago)
AVL41
100%
(9 hrs ago)
AVL411
100%
(9 hrs ago)
15 Apr, Mon
AVL12
100%
(9 hrs ago)
AVL47
100%
(9 hrs ago)
AVL440
100%
(9 hrs ago)
16 Apr, Tue
AVL11
100%
(9 hrs ago)
AVL49
100%
(9 hrs ago)
AVL424
100%
(9 hrs ago)
17 Apr, Wed
AVL12
100%
(9 hrs ago)
AVL58
100%
(9 hrs ago)
AVL398
100%
(14 hrs ago)
18 Apr, Thu
AVL12
100%
(9 hrs ago)
AVL54
100%
(9 hrs ago)
AVL435
100%
(9 hrs ago)
19 Apr, Fri
AVL8
100%
(9 hrs ago)
AVL47
100%
(9 hrs ago)
AVL421
100%
(9 hrs ago)
20 Apr, Sat
AVL8
100%
(9 hrs ago)
AVL30
100%
(9 hrs ago)
AVL380
100%
(9 hrs ago)
21 Apr, Sun
AVL8
100%
(9 hrs ago)
AVL38
100%
(9 hrs ago)
AVL432
100%
(9 hrs ago)
22 Apr, Mon
AVL12
100%
(9 hrs ago)
AVL51
100%
(9 hrs ago)
AVL445
100%
(9 hrs ago)
23 Apr, Tue
AVL12
100%
(9 hrs ago)
AVL56
100%
(9 hrs ago)
AVL456
100%
(9 hrs ago)
24 Apr, Wed
AVL10
100%
(9 hrs ago)
AVL56
100%
(9 hrs ago)
AVL451
100%
(9 hrs ago)
25 Apr, Thu
AVL12
100%
(9 hrs ago)
AVL56
100%
(9 hrs ago)
AVL459
100%
(9 hrs ago)
26 Apr, Fri
AVL8
100%
(9 hrs ago)
AVL44
100%
(9 hrs ago)
AVL463
100%
(9 hrs ago)
27 Apr, Sat
AVL8
100%
(9 hrs ago)
AVL42
100%
(9 hrs ago)
AVL427
100%
(9 hrs ago)
28 Apr, Sun
AVL8
100%
(9 hrs ago)
AVL45
100%
(9 hrs ago)
AVL452
100%
(9 hrs ago)
29 Apr, Mon
AVL11
100%
(9 hrs ago)
AVL53
100%
(9 hrs ago)
AVL470
100%
(14 hrs ago)
30 Apr, Tue
AVL12
100%
(9 hrs ago)
AVL56
100%
(9 hrs ago)
AVL454
100%
(14 hrs ago)
1 May, Wed
AVL12
100%
(9 hrs ago)
AVL54
100%
(9 hrs ago)
AVL452
100%
(13 hrs ago)
2 May, Thu
AVL12
100%
(9 hrs ago)
AVL54
100%
(9 hrs ago)
AVL476
100%
(12 hrs ago)
3 May, Fri
AVL6
100%
(9 hrs ago)
AVL48
100%
(9 hrs ago)
AVL459
100%
(12 hrs ago)
4 May, Sat
AVL8
100%
(12 hrs ago)
AVL45
100%
(12 hrs ago)
AVL377
100%
(12 hrs ago)
5 May, Sun
AVL4
100%
(12 hrs ago)
AVL38
100%
(12 hrs ago)
AVL444
100%
(12 hrs ago)
6 May, Mon
AVL12
100%
(12 hrs ago)
AVL53
100%
(12 hrs ago)
AVL465
100%
(12 hrs ago)
7 May, Tue
AVL12
100%
(12 hrs ago)
AVL49
100%
(12 hrs ago)
AVL447
100%
(12 hrs ago)
8 May, Wed
AVL12
100%
(22 hrs ago)
AVL55
100%
(14 hrs ago)
AVL456
100%
(14 hrs ago)
9 May, Thu
AVL12
100%
(22 hrs ago)
AVL55
100%
(14 hrs ago)
AVL457
100%
(14 hrs ago)
10 May, Fri
AVL8
100%
(22 hrs ago)
AVL41
100%
(14 hrs ago)
AVL440
100%
(14 hrs ago)
11 May, Sat
AVL8
100%
(22 hrs ago)
AVL36
100%
(14 hrs ago)
AVL431
100%
(14 hrs ago)
12 May, Sun
AVL8
100%
(22 hrs ago)
AVL37
100%
(14 hrs ago)
AVL452
100%
(14 hrs ago)
13 May, Mon
AVL12
100%
(13 hrs ago)
AVL47
100%
(13 hrs ago)
AVL450
100%
(13 hrs ago)
14 May, Tue
AVL12
100%
(13 hrs ago)
AVL55
100%
(13 hrs ago)
AVL465
100%
(13 hrs ago)
15 May, Wed
AVL12
100%
(13 hrs ago)
AVL51
100%
(13 hrs ago)
AVL440
100%
(13 hrs ago)
16 May, Thu
AVL12
100%
(13 hrs ago)
AVL52
100%
(13 hrs ago)
AVL459
100%
(13 hrs ago)
17 May, Fri
AVL8
100%
(12 hrs ago)
AVL44
100%
(12 hrs ago)
AVL447
100%
(12 hrs ago)
18 May, Sat
AVL8
100%
(12 hrs ago)
AVL27
100%
(12 hrs ago)
AVL425
100%
(12 hrs ago)
19 May, Sun
AVL4
100%
(12 hrs ago)
AVL38
100%
(12 hrs ago)
AVL436
100%
(12 hrs ago)
20 May, Mon
AVL12
100%
(12 hrs ago)
AVL48
100%
(12 hrs ago)
AVL458
100%
(12 hrs ago)
21 May, Tue
check
check
check
22 May, Wed
check
check
check

Train 12314 New Delhi Sealdah Rajdhani Express Reviews

(This rating is based on 2 reviews)
Punctuality
star star star star_border star_border
Cleanliness
star star star_border star_border star_border
Food
star star star_border star_border star_border
Uncrowded
star star star_border star_border star_border
Rate and review this train

12314 New Delhi Sealdah Rajdhani Express train info

New Delhi Sealdah Rajdhani Express (12314) runs from New Delhi (NDLS) to Kolkata Sealdah (SDAH). It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A). It is a superfast train and covers a distance of 1458 kms in 17 hr 45 min. This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. It has 6 halts. This train runs with an LHB Rake and also has a pantry car. Final chart for 12314 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.
Sealdah Rajdhani is second Rajdhani that connects Delhi with Kolkata. It started functioning from July 01, 2000 that was way later than Howrah Rajdhani. There have been numerous complaints for the food quality being served on this Rajdhani train in the past. Sealdah Rajdhani runs all seven days a week as opposed to Howrah Rajdhani that runs 6 days a week skipping Sunday. Kolkata and Mumbai are the only cities with 2 daily running Rajdhani trains.