Seat Availability of Begampura Express 12237

close
Runs Daily
Class - 1A 2A 3A SL
Date 1A
₹ 3675
2A
₹ 2150
3A
₹ 1490
SL
₹ 565
16 Dec, Sun
NOT AVL
0%
(1 hr ago)
NOT AVL
0%
(1 hr ago)
NOT AVL
0%
(1 hr ago)
NOT AVL
0%
(1 hr ago)
17 Dec, Mon
GNWL1
87%
(1 hr ago)
GNWL5
71%
(1 hr ago)
GNWL12
55%
(1 hr ago)
GNWL14
57%
(1 hr ago)
18 Dec, Tue
AVL1
100%
(1 hr ago)
GNWL1
81%
(1 hr ago)
GNWL10
67%
(1 hr ago)
GNWL1
84%
(1 hr ago)
19 Dec, Wed
AVL3
100%
(1 hr ago)
GNWL4
78%
(1 hr ago)
GNWL19
24%
(1 hr ago)
GNWL13
76%
(1 hr ago)
20 Dec, Thu
GNWL2
87%
(1 hr ago)
GNWL12
47%
(1 hr ago)
GNWL33
20%
(1 hr ago)
GNWL32
61%
(1 hr ago)
21 Dec, Fri
GNWL2
87%
(1 hr ago)
GNWL5
79%
(1 hr ago)
GNWL37
14%
(1 hr ago)
GNWL29
50%
(1 hr ago)
22 Dec, Sat
GNWL2
86%
(5 min ago)
GNWL11
50%
(5 min ago)
GNWL42
6%
(5 min ago)
GNWL32
32%
(5 min ago)
23 Dec, Sun
GNWL1
83%
(5 min ago)
GNWL9
41%
(5 min ago)
GNWL48
8%
(5 min ago)
GNWL35
22%
(5 min ago)
24 Dec, Mon
GNWL1
87%
(5 min ago)
GNWL4
54%
(5 min ago)
GNWL28
29%
(5 min ago)
GNWL41
85%
(5 min ago)
25 Dec, Tue
GNWL1
89%
(5 min ago)
GNWL11
55%
(5 min ago)
GNWL30
39%
(5 min ago)
GNWL53
44%
(5 min ago)
26 Dec, Wed
GNWL1
89%
(5 min ago)
GNWL7
83%
(5 min ago)
GNWL16
72%
(5 min ago)
GNWL23
88%
(5 min ago)
27 Dec, Thu
GNWL1
89%
(5 min ago)
GNWL1
82%
(5 min ago)
GNWL33
73%
(5 min ago)
GNWL69
80%
(5 min ago)
28 Dec, Fri
GNWL1
89%
(1 hr ago)
GNWL4
80%
(1 hr ago)
GNWL35
23%
(1 hr ago)
GNWL32
90%
(1 hr ago)
29 Dec, Sat
GNWL1
89%
(1 hr ago)
GNWL10
57%
(1 hr ago)
GNWL43
7%
(1 hr ago)
GNWL73
70%
(1 hr ago)
30 Dec, Sun
GNWL2
87%
(1 hr ago)
GNWL14
59%
(1 hr ago)
GNWL72
7%
(1 hr ago)
GNWL125
5%
(1 hr ago)
31 Dec, Mon
GNWL1
92%
(1 hr ago)
RAC7
100%
(1 hr ago)
GNWL13
82%
(1 hr ago)
GNWL30
91%
(1 hr ago)
1 Jan, Tue
GNWL3
90%
(12 hrs ago)
GNWL5
87%
(12 hrs ago)
GNWL19
83%
(12 hrs ago)
RAC 99
100%
(12 hrs ago)
2 Jan, Wed
AVL3
100%
(12 hrs ago)
RAC 6
100%
(12 hrs ago)
GNWL18
57%
(12 hrs ago)
GNWL19
90%
(12 hrs ago)
3 Jan, Thu
AVL3
100%
(12 hrs ago)
RAC 7
100%
(12 hrs ago)
GNWL15
61%
(12 hrs ago)
RAC 103
100%
(12 hrs ago)
4 Jan, Fri
AVL1
100%
(12 hrs ago)
RAC 3
100%
(12 hrs ago)
GNWL12
84%
(12 hrs ago)
RAC 71
100%
(12 hrs ago)
5 Jan, Sat
AVL3
100%
(12 hrs ago)
RAC 5
100%
(12 hrs ago)
GNWL14
58%
(12 hrs ago)
RAC 53
100%
(12 hrs ago)
6 Jan, Sun
AVL3
100%
(14 hrs ago)
AVL15
100%
(18 hrs ago)
GNWL4
81%
(14 hrs ago)
RAC 76
100%
(14 hrs ago)
7 Jan, Mon
AVL3
100%
(14 hrs ago)
AVL5
100%
(18 hrs ago)
RAC 12
100%
(14 hrs ago)
RAC 23
100%
(14 hrs ago)
8 Jan, Tue
AVL3
100%
(18 hrs ago)
AVL16
100%
(18 hrs ago)
RAC 11
100%
(17 hrs ago)
AVL86
100%
(17 hrs ago)
9 Jan, Wed
AVL4
100%
(18 hrs ago)
AVL27
100%
(18 hrs ago)
RAC 11
100%
(17 hrs ago)
RAC 90
100%
(17 hrs ago)
10 Jan, Thu
AVL3
100%
(16 hrs ago)
AVL19
100%
(16 hrs ago)
AVL6
100%
(16 hrs ago)
AVL97
100%
(16 hrs ago)
11 Jan, Fri
AVL3
100%
(16 hrs ago)
AVL24
100%
(16 hrs ago)
AVL4
100%
(16 hrs ago)
AVL112
100%
(16 hrs ago)
12 Jan, Sat
AVL3
100%
(16 hrs ago)
AVL21
100%
(16 hrs ago)
GNWL3
85%
(16 hrs ago)
AVL47
100%
(16 hrs ago)
13 Jan, Sun
AVL3
100%
(16 hrs ago)
AVL17
100%
(16 hrs ago)
RAC 12
100%
(16 hrs ago)
AVL96
100%
(16 hrs ago)
14 Jan, Mon
AVL3
100%
(16 hrs ago)
AVL21
100%
(16 hrs ago)
AVL27
100%
(16 hrs ago)
AVL163
100%
(16 hrs ago)
15 Jan, Tue
AVL3
100%
(16 hrs ago)
AVL17
100%
(13 hrs ago)
AVL1
100%
(13 hrs ago)
AVL10
100%
(13 hrs ago)
16 Jan, Wed
AVL1
100%
(1 day ago)
AVL6
100%
(13 hrs ago)
RAC 9
100%
(13 hrs ago)
RAC 37
100%
(13 hrs ago)
17 Jan, Thu
AVL4
100%
(13 hrs ago)
AVL13
100%
(13 hrs ago)
RAC 14
100%
(13 hrs ago)
AVL105
100%
(13 hrs ago)
18 Jan, Fri
GNWL2
90%
(13 hrs ago)
AVL14
100%
(13 hrs ago)
AVL21
100%
(13 hrs ago)
AVL136
100%
(13 hrs ago)
19 Jan, Sat
AVL3
100%
(13 hrs ago)
AVL26
100%
(13 hrs ago)
RAC 1
100%
(13 hrs ago)
AVL161
100%
(13 hrs ago)
20 Jan, Sun
AVL3
100%
(13 hrs ago)
AVL22
100%
(13 hrs ago)
RAC 9
100%
(13 hrs ago)
AVL135
100%
(13 hrs ago)
21 Jan, Mon
AVL3
100%
(13 hrs ago)
AVL27
100%
(13 hrs ago)
RAC 1
100%
(13 hrs ago)
AVL174
100%
(13 hrs ago)
22 Jan, Tue
AVL4
100%
(13 hrs ago)
AVL26
100%
(13 hrs ago)
AVL36
100%
(13 hrs ago)
AVL162
100%
(13 hrs ago)
23 Jan, Wed
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL11
100%
(1 day ago)
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL15
100%
(1 day ago)
24 Jan, Thu
AVL5
100%
(1 day ago)
AVL22
100%
(1 day ago)
AVL17
100%
(1 day ago)
AVL165
100%
(1 day ago)
25 Jan, Fri
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL26
100%
(1 day ago)
AVL11
100%
(1 day ago)
AVL121
100%
(1 day ago)
26 Jan, Sat
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL15
100%
(1 day ago)
RAC 7
100%
(1 day ago)
AVL117
100%
(1 day ago)
27 Jan, Sun
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL22
100%
(1 day ago)
AVL9
100%
(1 day ago)
AVL129
100%
(1 day ago)
28 Jan, Mon
AVL2
100%
(3 min ago)
AVL24
100%
(3 min ago)
AVL23
100%
(3 min ago)
AVL158
100%
(3 min ago)
29 Jan, Tue
AVL5
100%
(3 min ago)
AVL20
100%
(3 min ago)
AVL31
100%
(3 min ago)
AVL65
100%
(3 min ago)
30 Jan, Wed
AVL3
100%
(3 min ago)
AVL17
100%
(3 min ago)
AVL30
100%
(3 min ago)
AVL181
100%
(3 min ago)
31 Jan, Thu
AVL2
100%
(3 min ago)
AVL23
100%
(3 min ago)
AVL10
100%
(3 min ago)
AVL184
100%
(3 min ago)
1 Feb, Fri
AVL5
100%
(3 min ago)
AVL19
100%
(3 min ago)
RAC 2
100%
(3 min ago)
AVL170
100%
(3 min ago)
2 Feb, Sat
AVL5
100%
(3 min ago)
AVL17
100%
(3 min ago)
RAC 15
100%
(3 min ago)
AVL114
100%
(3 min ago)
3 Feb, Sun
check
check
check
check
4 Feb, Mon
AVL4
100%
(16 hrs ago)
AVL27
100%
(16 hrs ago)
AVL14
100%
(16 hrs ago)
AVL188
100%
(16 hrs ago)
5 Feb, Tue
AVL4
100%
(16 hrs ago)
AVL24
100%
(16 hrs ago)
AVL2
100%
(16 hrs ago)
AVL103
100%
(16 hrs ago)
6 Feb, Wed
AVL5
100%
(16 hrs ago)
AVL9
100%
(16 hrs ago)
RAC 17
100%
(16 hrs ago)
AVL138
100%
(16 hrs ago)
7 Feb, Thu
AVL4
100%
(16 hrs ago)
RAC 4
100%
(16 hrs ago)
RAC20
100%
(16 hrs ago)
AVL150
100%
(16 hrs ago)
8 Feb, Fri
AVL2
100%
(16 hrs ago)
AVL16
100%
(16 hrs ago)
AVL15
100%
(16 hrs ago)
AVL167
100%
(16 hrs ago)
9 Feb, Sat
AVL5
100%
(16 hrs ago)
AVL22
100%
(16 hrs ago)
AVL8
100%
(16 hrs ago)
AVL182
100%
(16 hrs ago)
10 Feb, Sun
check
check
check
check
11 Feb, Mon
check
check
check
check
12 Feb, Tue
check
check
check
check
13 Feb, Wed
check
check
check
check
14 Feb, Thu
check
check
check
check
15 Feb, Fri
check
check
check
check
16 Feb, Sat
check
check
check
check
17 Feb, Sun
check
check
check
check
18 Feb, Mon
check
check
check
check
19 Feb, Tue
check
check
check
check
20 Feb, Wed
check
check
check
check
21 Feb, Thu
check
check
check
check
22 Feb, Fri
check
check
check
check
23 Feb, Sat
AVL4
100%
(21 hrs ago)
AVL25
100%
(21 hrs ago)
AVL22
100%
(21 hrs ago)
AVL96
100%
(21 hrs ago)
24 Feb, Sun
AVL4
100%
(21 hrs ago)
AVL29
100%
(21 hrs ago)
AVL34
100%
(21 hrs ago)
RAC 10
100%
(21 hrs ago)
25 Feb, Mon
AVL5
100%
(21 hrs ago)
AVL30
100%
(21 hrs ago)
AVL33
100%
(21 hrs ago)
RAC 24
100%
(21 hrs ago)
26 Feb, Tue
AVL5
100%
(21 hrs ago)
AVL37
100%
(21 hrs ago)
AVL23
100%
(21 hrs ago)
RAC 83
100%
(21 hrs ago)
27 Feb, Wed
AVL5
100%
(21 hrs ago)
AVL32
100%
(21 hrs ago)
AVL43
100%
(21 hrs ago)
AVL162
100%
(21 hrs ago)
28 Feb, Thu
AVL5
100%
(21 hrs ago)
AVL35
100%
(21 hrs ago)
AVL35
100%
(21 hrs ago)
AVL145
100%
(21 hrs ago)
1 Mar, Fri
AVL4
100%
(21 hrs ago)
AVL26
100%
(21 hrs ago)
AVL33
100%
(21 hrs ago)
AVL186
100%
(21 hrs ago)
2 Mar, Sat
AVL5
100%
(1 day ago)
AVL30
100%
(1 day ago)
AVL30
100%
(1 day ago)
AVL161
100%
(1 day ago)
3 Mar, Sun
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL31
100%
(1 day ago)
AVL36
100%
(1 day ago)
AVL178
100%
(1 day ago)
4 Mar, Mon
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL37
100%
(1 day ago)
AVL37
100%
(1 day ago)
AVL183
100%
(1 day ago)
5 Mar, Tue
AVL5
100%
(1 day ago)
AVL39
100%
(1 day ago)
AVL35
100%
(1 day ago)
AVL64
100%
(1 day ago)
6 Mar, Wed
AVL5
100%
(14 hrs ago)
AVL33
100%
(14 hrs ago)
AVL29
100%
(14 hrs ago)
AVL135
100%
(14 hrs ago)
7 Mar, Thu
AVL5
100%
(14 hrs ago)
AVL31
100%
(14 hrs ago)
AVL26
100%
(14 hrs ago)
AVL194
100%
(14 hrs ago)
8 Mar, Fri
AVL5
100%
(14 hrs ago)
AVL27
100%
(14 hrs ago)
AVL27
100%
(14 hrs ago)
AVL167
100%
(14 hrs ago)
9 Mar, Sat
AVL4
100%
(14 hrs ago)
AVL23
100%
(14 hrs ago)
AVL23
100%
(14 hrs ago)
AVL191
100%
(14 hrs ago)
10 Mar, Sun
AVL5
100%
(14 hrs ago)
AVL32
100%
(14 hrs ago)
RAC 4
100%
(14 hrs ago)
AVL121
100%
(14 hrs ago)
11 Mar, Mon
AVL5
100%
(14 hrs ago)
AVL38
100%
(14 hrs ago)
AVL21
100%
(14 hrs ago)
AVL128
100%
(14 hrs ago)
12 Mar, Tue
AVL5
100%
(15 hrs ago)
AVL38
100%
(15 hrs ago)
AVL37
100%
(15 hrs ago)
AVL183
100%
(15 hrs ago)
13 Mar, Wed
AVL5
100%
(15 hrs ago)
AVL37
100%
(15 hrs ago)
AVL55
100%
(15 hrs ago)
AVL185
100%
(15 hrs ago)
14 Mar, Thu
AVL5
100%
(1 day ago)
AVL27
100%
(1 day ago)
AVL32
100%
(1 day ago)
AVL198
100%
(1 day ago)
15 Mar, Fri
AVL5
100%
(1 day ago)
AVL29
100%
(1 day ago)
AVL27
100%
(1 day ago)
AVL190
100%
(1 day ago)
16 Mar, Sat
AVL5
100%
(1 day ago)
AVL27
100%
(1 day ago)
AVL42
100%
(1 day ago)
AVL174
100%
(1 day ago)
17 Mar, Sun
AVL5
100%
(1 day ago)
AVL39
100%
(1 day ago)
AVL36
100%
(23 hrs ago)
AVL203
100%
(1 day ago)
18 Mar, Mon
AVL5
100%
(1 day ago)
AVL30
100%
(1 day ago)
AVL27
100%
(23 hrs ago)
AVL209
100%
(1 day ago)
19 Mar, Tue
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL36
100%
(1 day ago)
AVL11
100%
(23 hrs ago)
AVL152
100%
(1 day ago)
20 Mar, Wed
AVL5
100%
(1 day ago)
AVL30
100%
(1 day ago)
RAC 1
100%
(23 hrs ago)
RAC 8
100%
(1 day ago)
21 Mar, Thu
AVL5
100%
(1 day ago)
AVL26
100%
(1 day ago)
AVL2
100%
(18 hrs ago)
RAC 137
100%
(1 day ago)
22 Mar, Fri
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL20
100%
(1 day ago)
RAC 9
100%
(18 hrs ago)
GNWL21
94%
(1 day ago)
23 Mar, Sat
AVL5
100%
(1 day ago)
RAC 1
100%
(1 day ago)
RAC 17
100%
(18 hrs ago)
RAC 111
100%
(1 day ago)
24 Mar, Sun
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL7
100%
(1 day ago)
RAC 7
100%
(18 hrs ago)
RAC 62
100%
(1 day ago)
25 Mar, Mon
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL26
100%
(1 day ago)
AVL10
100%
(18 hrs ago)
RAC 36
100%
(1 day ago)
26 Mar, Tue
AVL5
100%
(1 day ago)
AVL26
100%
(1 day ago)
AVL30
100%
(18 hrs ago)
RAC 41
100%
(1 day ago)
27 Mar, Wed
AVL5
100%
(1 day ago)
AVL34
100%
(1 day ago)
AVL37
100%
(1 day ago)
AVL21
100%
(1 day ago)
28 Mar, Thu
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL22
100%
(1 day ago)
AVL15
100%
(1 day ago)
AVL148
100%
(1 day ago)
29 Mar, Fri
AVL5
100%
(1 day ago)
AVL19
100%
(1 day ago)
AVL44
100%
(1 day ago)
AVL184
100%
(1 day ago)
30 Mar, Sat
AVL5
100%
(18 hrs ago)
AVL31
100%
(18 hrs ago)
AVL7
100%
(18 hrs ago)
AVL180
100%
(18 hrs ago)
31 Mar, Sun
AVL5
100%
(18 hrs ago)
AVL37
100%
(18 hrs ago)
AVL37
100%
(18 hrs ago)
AVL224
100%
(18 hrs ago)
1 Apr, Mon
AVL5
100%
(18 hrs ago)
AVL39
100%
(18 hrs ago)
AVL53
100%
(18 hrs ago)
AVL227
100%
(18 hrs ago)
2 Apr, Tue
AVL5
100%
(18 hrs ago)
AVL39
100%
(18 hrs ago)
AVL51
100%
(18 hrs ago)
AVL248
100%
(18 hrs ago)
3 Apr, Wed
AVL5
100%
(18 hrs ago)
AVL39
100%
(18 hrs ago)
AVL54
100%
(18 hrs ago)
AVL243
100%
(18 hrs ago)
4 Apr, Thu
AVL5
100%
(18 hrs ago)
AVL33
100%
(18 hrs ago)
AVL30
100%
(18 hrs ago)
AVL195
100%
(18 hrs ago)
5 Apr, Fri
AVL5
100%
(1 day ago)
AVL36
100%
(1 day ago)
AVL64
100%
(1 day ago)
AVL151
100%
(1 day ago)
6 Apr, Sat
AVL5
100%
(1 day ago)
AVL36
100%
(1 day ago)
AVL47
100%
(1 day ago)
AVL207
100%
(1 day ago)
7 Apr, Sun
AVL5
100%
(1 day ago)
AVL39
100%
(1 day ago)
AVL53
100%
(1 day ago)
AVL220
100%
(1 day ago)
8 Apr, Mon
AVL5
100%
(1 day ago)
AVL39
100%
(1 day ago)
AVL49
100%
(1 day ago)
AVL244
100%
(1 day ago)
9 Apr, Tue
AVL5
100%
(1 day ago)
AVL39
100%
(1 day ago)
AVL64
100%
(1 day ago)
AVL224
100%
(1 day ago)
10 Apr, Wed
AVL5
100%
(1 day ago)
AVL39
100%
(1 day ago)
AVL58
100%
(1 day ago)
AVL239
100%
(19 hrs ago)
11 Apr, Thu
AVL5
100%
(1 day ago)
AVL39
100%
(1 day ago)
AVL55
100%
(1 day ago)
AVL255
100%
(19 hrs ago)
12 Apr, Fri
AVL5
100%
(1 day ago)
AVL39
100%
(1 day ago)
AVL64
100%
(1 day ago)
AVL249
100%
(19 hrs ago)
13 Apr, Sat
AVL5
100%
(17 hrs ago)
AVL38
100%
(17 hrs ago)
AVL52
100%
(17 hrs ago)
AVL249
100%
(17 hrs ago)
14 Apr, Sun
AVL5
100%
(12 hrs ago)
AVL38
100%
(12 hrs ago)
AVL62
100%
(12 hrs ago)
AVL253
100%
(12 hrs ago)
15 Apr, Mon
check
check
check
check
16 Apr, Tue
check
check
check
check

Train 12237 Begampura Express Reviews

(No reviews yet. Be the first one to review)
Punctuality
star_border star_border star_border star_border star_border
Cleanliness
star_border star_border star_border star_border star_border
Food
star_border star_border star_border star_border star_border
Uncrowded
star_border star_border star_border star_border star_border
Rate and review this train

12237 Begampura Express train info

Begampura Express (12237) runs from Varanasi Jn (BSB) to Jammu Tawi (JAT). It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL). It is a superfast train and covers a distance of 1261 kms in 22 hr 30 min. This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. It has 11 halts. This train runs with an ICF-CBC Rake and does not have a pantry car. Final chart for 12237 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.
close