Seat Availability of Dadar Chennai Egmore SF Express 12163

close
Runs Daily
Class - 1A 2A 3A SL
Date 1A
₹ 3730
2A
₹ 2200
3A
₹ 1540
SL
₹ 590
24 Feb, Mon
NOT AVL
0%
(3 hrs ago)
NOT AVL
0%
(3 hrs ago)
NOT AVL
0%
(3 hrs ago)
NOT AVL
0%
(3 hrs ago)
25 Feb, Tue
GNWL1
87%
(3 hrs ago)
GNWL4
87%
(3 hrs ago)
GNWL10
86%
(3 hrs ago)
GNWL11
92%
(51 min ago)
26 Feb, Wed
AVL1
100%
(3 hrs ago)
GNWL10
83%
(3 hrs ago)
GNWL15
66%
(3 hrs ago)
GNWL24
89%
(51 min ago)
27 Feb, Thu
GNWL4
81%
(3 hrs ago)
GNWL4
88%
(3 hrs ago)
GNWL25
40%
(3 hrs ago)
GNWL2
93%
(51 min ago)
28 Feb, Fri
GNWL1
80%
(3 hrs ago)
GNWL9
83%
(5 min ago)
GNWL26
58%
(3 hrs ago)
GNWL19
88%
(51 min ago)
29 Feb, Sat
GNWL2
89%
(3 hrs ago)
GNWL11
82%
(5 min ago)
GNWL19
78%
(3 hrs ago)
GNWL3
93%
(51 min ago)
1 Mar, Sun
GNWL1
89%
(3 hrs ago)
GNWL6
85%
(5 min ago)
GNWL4
93%
(3 hrs ago)
RAC 70
100%
(51 min ago)
2 Mar, Mon
GNWL2
88%
(5 min ago)
GNWL2
91%
(5 min ago)
RAC 12
100%
(3 hrs ago)
RAC 60
100%
(3 hrs ago)
3 Mar, Tue
GNWL1
90%
(5 min ago)
GNWL2
90%
(5 min ago)
RAC 7
100%
(3 hrs ago)
RAC 38
100%
(3 hrs ago)
4 Mar, Wed
GNWL3
83%
(5 min ago)
GNWL6
89%
(5 min ago)
RAC 11
100%
(3 hrs ago)
RAC 29
100%
(3 hrs ago)
5 Mar, Thu
GNWL1
88%
(5 min ago)
GNWL6
89%
(5 hrs ago)
RAC23
100%
(6 hrs ago)
RAC 40
100%
(6 hrs ago)
6 Mar, Fri
GNWL1
87%
(5 min ago)
GNWL16
77%
(9 hrs ago)
GNWL32
54%
(7 hrs ago)
GNWL3
93%
(9 hrs ago)
7 Mar, Sat
GNWL1
91%
(5 min ago)
GNWL8
86%
(9 hrs ago)
GNWL12
91%
(7 hrs ago)
RAC104
100%
(1 hr ago)
8 Mar, Sun
check
RAC2
100%
(20 hrs ago)
RAC 13
100%
(20 hrs ago)
RAC 32
100%
(1 hr ago)
9 Mar, Mon
check
RAC6
100%
(20 hrs ago)
RAC 2
100%
(20 hrs ago)
RAC 22
100%
(1 hr ago)
10 Mar, Tue
check
RAC3
100%
(20 hrs ago)
RAC 7
100%
(20 hrs ago)
RAC 18
100%
(1 hr ago)
11 Mar, Wed
GNWL1
87%
(4 hrs ago)
RAC 5
100%
(20 hrs ago)
AVL3
100%
(20 hrs ago)
AVL21
100%
(1 hr ago)
12 Mar, Thu
GNWL1
90%
(4 hrs ago)
GNWL1
91%
(4 hrs ago)
RAC 7
100%
(9 hrs ago)
AVL57
100%
(1 hr ago)
13 Mar, Fri
GNWL1
89%
(4 hrs ago)
GNWL4
89%
(4 hrs ago)
GNWL6
91%
(4 hrs ago)
AVL36
100%
(4 hrs ago)
14 Mar, Sat
GNWL1
91%
(4 hrs ago)
RAC6
100%
(4 hrs ago)
RAC 19
100%
(4 hrs ago)
RAC 34
100%
(4 hrs ago)
15 Mar, Sun
GNWL1
91%
(4 hrs ago)
RAC6
100%
(4 hrs ago)
RAC 17
100%
(4 hrs ago)
RAC 9
100%
(4 hrs ago)
16 Mar, Mon
GNWL1
87%
(4 hrs ago)
RAC 3
100%
(4 hrs ago)
RAC 3
100%
(4 hrs ago)
AVL32
100%
(23 min ago)
17 Mar, Tue
GNWL1
91%
(4 hrs ago)
RAC 5
100%
(4 hrs ago)
AVL34
100%
(4 hrs ago)
AVL103
100%
(23 min ago)
18 Mar, Wed
GNWL1
87%
(4 hrs ago)
RAC 5
100%
(4 hrs ago)
RAC20
100%
(4 hrs ago)
AVL87
100%
(23 min ago)
19 Mar, Thu
check
RAC 1
100%
(11 hrs ago)
RAC 6
100%
(7 hrs ago)
AVL103
100%
(23 min ago)
20 Mar, Fri
check
RAC 2
100%
(11 hrs ago)
GNWL10
92%
(7 hrs ago)
RAC 46
100%
(23 min ago)
21 Mar, Sat
check
check
GNWL5
93%
(7 hrs ago)
RAC 21
100%
(23 min ago)
22 Mar, Sun
check
AVL3
100%
(1 day ago)
RAC 7
100%
(7 hrs ago)
AVL77
100%
(1 hr ago)
23 Mar, Mon
check
RAC 2
100%
(1 day ago)
AVL20
100%
(5 hrs ago)
AVL110
100%
(1 hr ago)
24 Mar, Tue
check
RAC6
100%
(1 day ago)
RAC 1
100%
(5 hrs ago)
AVL76
100%
(13 hrs ago)
25 Mar, Wed
AVL2
100%
(4 hrs ago)
AVL
100%
(4 hrs ago)
RAC 16
100%
(4 hrs ago)
AVL63
100%
(4 hrs ago)
26 Mar, Thu
GNWL1
92%
(4 hrs ago)
RAC4
100%
(4 hrs ago)
AVL1
100%
(4 hrs ago)
AVL76
100%
(4 hrs ago)
27 Mar, Fri
GNWL3
90%
(4 hrs ago)
GNWL2
90%
(4 hrs ago)
RAC 11
100%
(4 hrs ago)
AVL95
100%
(4 hrs ago)
28 Mar, Sat
AVL1
100%
(4 hrs ago)
GNWL4
90%
(4 hrs ago)
RAC 3
100%
(4 hrs ago)
AVL100
100%
(4 hrs ago)
29 Mar, Sun
AVL2
100%
(4 hrs ago)
AVL2
100%
(4 hrs ago)
AVL43
100%
(4 hrs ago)
AVL126
100%
(4 hrs ago)
30 Mar, Mon
AVL3
100%
(4 hrs ago)
RAC 4
100%
(4 hrs ago)
AVL31
100%
(4 hrs ago)
AVL132
100%
(4 hrs ago)
31 Mar, Tue
AVL2
100%
(10 hrs ago)
RAC5
100%
(1 day ago)
AVL5
100%
(1 day ago)
AVL145
100%
(1 day ago)
1 Apr, Wed
GNWL1
87%
(10 hrs ago)
RAC 6
100%
(1 day ago)
RAC 5
100%
(9 hrs ago)
AVL11
100%
(1 day ago)
2 Apr, Thu
AVL2
100%
(1 day ago)
RAC 2
100%
(1 day ago)
AVL20
100%
(9 hrs ago)
AVL150
100%
(1 day ago)
3 Apr, Fri
GNWL2
91%
(1 day ago)
RAC 2
100%
(1 day ago)
RAC 1
100%
(9 hrs ago)
AVL89
100%
(1 day ago)
4 Apr, Sat
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL1
100%
(1 day ago)
RAC 7
100%
(9 hrs ago)
check
5 Apr, Sun
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL4
100%
(1 day ago)
RAC 1
100%
(9 hrs ago)
check
6 Apr, Mon
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL50
100%
(9 hrs ago)
check
7 Apr, Tue
check
GNWL1
92%
(1 day ago)
AVL34
100%
(1 hr ago)
AVL100
100%
(1 hr ago)
8 Apr, Wed
check
RAC 2
100%
(1 day ago)
AVL24
100%
(1 hr ago)
AVL89
100%
(1 hr ago)
9 Apr, Thu
check
GNWL4
91%
(1 day ago)
GNWL21
89%
(1 hr ago)
RAC 59
100%
(1 hr ago)
10 Apr, Fri
check
AVL1
100%
(1 day ago)
RAC 16
100%
(1 hr ago)
AVL18
100%
(1 hr ago)
11 Apr, Sat
check
GNWL2
91%
(1 day ago)
RAC22
100%
(1 hr ago)
AVL90
100%
(1 hr ago)
12 Apr, Sun
check
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL17
100%
(1 hr ago)
AVL103
100%
(1 hr ago)
13 Apr, Mon
check
check
check
AVL123
100%
(1 day ago)
14 Apr, Tue
check
check
AVL14
100%
(1 day ago)
AVL37
100%
(1 day ago)
15 Apr, Wed
check
check
AVL3
100%
(1 day ago)
RAC 19
100%
(1 day ago)
16 Apr, Thu
check
check
RAC 14
100%
(1 day ago)
RAC 5
100%
(1 day ago)
17 Apr, Fri
check
check
RAC 11
100%
(1 day ago)
AVL3
100%
(1 day ago)
18 Apr, Sat
check
check
RAC 9
100%
(1 day ago)
check
19 Apr, Sun
check
AVL1
100%
(5 hrs ago)
AVL8
100%
(1 day ago)
check
20 Apr, Mon
check
AVL1
100%
(5 hrs ago)
check
check
21 Apr, Tue
check
AVL4
100%
(5 hrs ago)
check
check
22 Apr, Wed
check
AVL2
100%
(5 hrs ago)
check
check
23 Apr, Thu
check
RAC 4
100%
(5 hrs ago)
check
check
24 Apr, Fri
check
RAC4
100%
(5 hrs ago)
check
check
25 Apr, Sat
check
check
check
check
26 Apr, Sun
check
check
check
check
27 Apr, Mon
check
check
RAC 7
100%
(1 day ago)
check
28 Apr, Tue
check
RAC4
100%
(2 hrs ago)
RAC 9
100%
(1 day ago)
check
29 Apr, Wed
GNWL1
87%
(2 hrs ago)
RAC5
100%
(2 hrs ago)
GNWL1
94%
(1 day ago)
check
30 Apr, Thu
AVL1
100%
(2 hrs ago)
GNWL9
91%
(2 hrs ago)
GNWL24
78%
(1 day ago)
check
1 May, Fri
GNWL1
93%
(2 hrs ago)
GNWL5
91%
(2 hrs ago)
GNWL14
88%
(1 day ago)
check
2 May, Sat
GNWL1
92%
(2 hrs ago)
RAC 5
100%
(2 hrs ago)
GNWL22
56%
(1 day ago)
RAC108
100%
(3 hrs ago)
3 May, Sun
GNWL4
91%
(2 hrs ago)
RAC 4
100%
(2 hrs ago)
check
RAC 19
100%
(3 hrs ago)
4 May, Mon
GNWL3
91%
(2 hrs ago)
GNWL2
93%
(1 day ago)
check
RAC 18
100%
(3 hrs ago)
5 May, Tue
AVL2
100%
(4 hrs ago)
RAC 3
100%
(4 hrs ago)
check
RAC 15
100%
(3 hrs ago)
6 May, Wed
AVL2
100%
(2 hrs ago)
GNWL8
91%
(4 hrs ago)
check
RAC 18
100%
(3 hrs ago)
7 May, Thu
AVL4
100%
(2 hrs ago)
RAC 6
100%
(4 hrs ago)
check
RAC 13
100%
(3 hrs ago)
8 May, Fri
AVL2
100%
(2 hrs ago)
RAC 3
100%
(4 hrs ago)
check
RAC 52
100%
(1 day ago)
9 May, Sat
AVL2
100%
(2 hrs ago)
GNWL15
85%
(4 hrs ago)
GNWL7
91%
(1 day ago)
RAC 21
100%
(1 day ago)
10 May, Sun
AVL2
100%
(2 hrs ago)
GNWL1
93%
(4 hrs ago)
RAC 12
100%
(1 day ago)
RAC 27
100%
(1 day ago)
11 May, Mon
AVL6
100%
(2 hrs ago)
check
RAC 8
100%
(1 day ago)
RAC 71
100%
(1 day ago)
12 May, Tue
AVL6
100%
(2 hrs ago)
RAC 1
100%
(8 min ago)
RAC24
100%
(1 day ago)
AVL1
100%
(5 hrs ago)
13 May, Wed
AVL4
100%
(2 hrs ago)
RAC 4
100%
(8 min ago)
RAC 15
100%
(5 hrs ago)
AVL31
100%
(5 hrs ago)
14 May, Thu
AVL2
100%
(2 hrs ago)
AVL5
100%
(8 min ago)
RAC 3
100%
(5 hrs ago)
AVL24
100%
(5 hrs ago)
15 May, Fri
GNWL1
93%
(2 hrs ago)
RAC 3
100%
(8 min ago)
GNWL10
90%
(5 hrs ago)
RAC 51
100%
(5 hrs ago)
16 May, Sat
check
RAC 6
100%
(5 min ago)
RAC24
100%
(5 hrs ago)
RAC 33
100%
(5 hrs ago)
17 May, Sun
GNWL2
92%
(2 hrs ago)
RAC 5
100%
(5 min ago)
RAC 9
100%
(5 hrs ago)
RAC 19
100%
(5 hrs ago)
18 May, Mon
AVL3
100%
(2 hrs ago)
AVL3
100%
(5 min ago)
RAC 9
100%
(5 hrs ago)
RAC 17
100%
(1 day ago)
19 May, Tue
AVL
100%
(2 hrs ago)
AVL1
100%
(5 min ago)
AVL2
100%
(3 hrs ago)
RAC 7
100%
(1 day ago)
20 May, Wed
AVL2
100%
(2 hrs ago)
RAC 6
100%
(5 min ago)
RAC 12
100%
(3 hrs ago)
RAC 33
100%
(1 day ago)
21 May, Thu
AVL2
100%
(2 hrs ago)
RAC 3
100%
(5 min ago)
GNWL6
92%
(3 hrs ago)
RAC 46
100%
(1 day ago)
22 May, Fri
GNWL1
93%
(2 hrs ago)
GNWL3
92%
(3 hrs ago)
GNWL10
90%
(3 hrs ago)
RAC 37
100%
(1 day ago)
23 May, Sat
GNWL1
93%
(19 hrs ago)
RAC 2
100%
(3 hrs ago)
GNWL2
93%
(3 hrs ago)
RAC 18
100%
(52 min ago)
24 May, Sun
GNWL1
93%
(19 hrs ago)
RAC 3
100%
(3 hrs ago)
GNWL2
94%
(3 hrs ago)
RAC 30
100%
(52 min ago)
25 May, Mon
check
check
check
RAC 12
100%
(52 min ago)
26 May, Tue
check
check
check
AVL51
100%
(52 min ago)
27 May, Wed
check
check
check
AVL16
100%
(52 min ago)
28 May, Thu
check
check
check
AVL47
100%
(52 min ago)
29 May, Fri
check
check
check
check
30 May, Sat
check
check
check
check
31 May, Sun
check
check
check
AVL17
100%
(12 hrs ago)
1 Jun, Mon
check
check
check
AVL75
100%
(12 hrs ago)
2 Jun, Tue
AVL6
100%
(1 day ago)
check
check
AVL125
100%
(12 hrs ago)
3 Jun, Wed
AVL3
100%
(1 day ago)
check
check
AVL33
100%
(12 hrs ago)
4 Jun, Thu
AVL4
100%
(1 day ago)
check
check
AVL35
100%
(12 hrs ago)
5 Jun, Fri
AVL2
100%
(1 day ago)
check
check
AVL39
100%
(12 hrs ago)
6 Jun, Sat
AVL6
100%
(1 day ago)
check
check
AVL28
100%
(22 hrs ago)
7 Jun, Sun
AVL4
100%
(1 day ago)
check
AVL26
100%
(4 hrs ago)
AVL151
100%
(4 hrs ago)
8 Jun, Mon
check
check
AVL48
100%
(4 hrs ago)
AVL175
100%
(4 hrs ago)
9 Jun, Tue
check
check
AVL68
100%
(4 hrs ago)
AVL15
100%
(4 hrs ago)
10 Jun, Wed
check
check
AVL46
100%
(4 hrs ago)
AVL122
100%
(4 hrs ago)
11 Jun, Thu
check
check
AVL20
100%
(4 hrs ago)
AVL177
100%
(4 hrs ago)
12 Jun, Fri
check
check
AVL41
100%
(4 hrs ago)
AVL180
100%
(4 hrs ago)
13 Jun, Sat
check
check
check
check
14 Jun, Sun
check
check
check
AVL149
100%
(14 hrs ago)
15 Jun, Mon
check
check
check
AVL203
100%
(14 hrs ago)
16 Jun, Tue
check
check
check
AVL193
100%
(14 hrs ago)
17 Jun, Wed
check
check
check
AVL145
100%
(14 hrs ago)
18 Jun, Thu
check
check
check
AVL189
100%
(14 hrs ago)
19 Jun, Fri
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL17
100%
(1 day ago)
AVL76
100%
(1 day ago)
AVL184
100%
(14 hrs ago)
20 Jun, Sat
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL7
100%
(1 day ago)
AVL67
100%
(1 day ago)
AVL174
100%
(14 hrs ago)
21 Jun, Sun
AVL6
100%
(51 min ago)
AVL16
100%
(51 min ago)
AVL79
100%
(51 min ago)
AVL162
100%
(51 min ago)
22 Jun, Mon
AVL6
100%
(51 min ago)
AVL13
100%
(51 min ago)
AVL81
100%
(51 min ago)
AVL190
100%
(51 min ago)
23 Jun, Tue
check
check
check
check
24 Jun, Wed
check
check
check
check

12163 Dadar Chennai Egmore SF Express train info

Dadar Chennai Egmore SF Express (12163) runs from Mumbai Dadar Central (DR) to Chennai Egmore (MS). It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL). It is a superfast train and covers a distance of 1274 kms in 23 hr 15 min. This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. It has 22 halts. This train runs with an ICF Rake and also has a pantry car. Final chart for 12163 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.