Seat Availability of Dadar Chennai Egmore SF Express 12163

close
Runs Daily
Class - 1A 2A 3A SL
Date 1A
₹ 3730
2A
₹ 2200
3A
₹ 1540
SL
₹ 590
19 Feb, Wed
GNWL1
82%
(15 hrs ago)
GNWL12
79%
(15 hrs ago)
GNWL16
64%
(3 hrs ago)
GNWL54
57%
(13 hrs ago)
20 Feb, Thu
GNWL5
80%
(15 hrs ago)
GNWL13
80%
(13 hrs ago)
GNWL40
23%
(3 hrs ago)
GNWL44
81%
(2 hrs ago)
21 Feb, Fri
GNWL4
75%
(15 hrs ago)
GNWL14
78%
(13 hrs ago)
GNWL17
66%
(3 hrs ago)
GNWL31
83%
(2 hrs ago)
22 Feb, Sat
GNWL3
88%
(12 min ago)
GNWL14
76%
(1 hr ago)
GNWL27
61%
(3 hrs ago)
GNWL32
89%
(2 hrs ago)
23 Feb, Sun
GNWL2
87%
(12 min ago)
GNWL11
78%
(1 hr ago)
GNWL18
82%
(3 hrs ago)
GNWL31
84%
(2 hrs ago)
24 Feb, Mon
GNWL2
88%
(12 min ago)
GNWL8
89%
(1 hr ago)
GNWL10
90%
(1 hr ago)
GNWL6
94%
(2 hrs ago)
25 Feb, Tue
GNWL2
88%
(12 min ago)
GNWL6
88%
(1 hr ago)
GNWL4
93%
(1 hr ago)
RAC 33
100%
(2 hrs ago)
26 Feb, Wed
AVL1
100%
(12 min ago)
GNWL4
89%
(1 hr ago)
RAC23
100%
(1 hr ago)
RAC 72
100%
(2 hrs ago)
27 Feb, Thu
GNWL4
86%
(12 min ago)
GNWL2
90%
(1 hr ago)
GNWL22
65%
(1 hr ago)
RAC 51
100%
(15 hrs ago)
28 Feb, Fri
GNWL1
86%
(22 hrs ago)
GNWL5
87%
(1 hr ago)
GNWL9
87%
(16 min ago)
GNWL7
93%
(16 min ago)
29 Feb, Sat
GNWL2
90%
(20 hrs ago)
GNWL4
89%
(1 hr ago)
RAC21
100%
(16 min ago)
RAC 79
100%
(16 min ago)
1 Mar, Sun
GNWL1
90%
(20 hrs ago)
GNWL5
88%
(22 hrs ago)
RAC21
100%
(16 min ago)
RAC 54
100%
(16 min ago)
2 Mar, Mon
GNWL2
86%
(20 hrs ago)
GNWL4
91%
(22 hrs ago)
RAC 8
100%
(16 min ago)
RAC 31
100%
(16 min ago)
3 Mar, Tue
GNWL1
91%
(20 hrs ago)
GNWL5
89%
(19 hrs ago)
AVL23
100%
(16 min ago)
RAC 11
100%
(16 min ago)
4 Mar, Wed
GNWL1
87%
(20 hrs ago)
GNWL3
90%
(19 hrs ago)
RAC 6
100%
(16 min ago)
RAC 5
100%
(16 min ago)
5 Mar, Thu
GNWL1
90%
(17 hrs ago)
GNWL1
91%
(19 hrs ago)
RAC 10
100%
(44 min ago)
AVL9
100%
(44 min ago)
6 Mar, Fri
GNWL1
88%
(17 hrs ago)
GNWL13
81%
(19 hrs ago)
GNWL19
79%
(44 min ago)
RAC86
100%
(44 min ago)
7 Mar, Sat
GNWL1
91%
(17 hrs ago)
GNWL9
86%
(19 hrs ago)
GNWL10
91%
(19 hrs ago)
RAC 80
100%
(13 hrs ago)
8 Mar, Sun
GNWL1
91%
(17 hrs ago)
RAC2
100%
(19 hrs ago)
RAC 7
100%
(19 hrs ago)
RAC 22
100%
(13 hrs ago)
9 Mar, Mon
GNWL1
87%
(17 hrs ago)
check
check
RAC 9
100%
(13 hrs ago)
10 Mar, Tue
GNWL1
91%
(17 hrs ago)
check
RAC 9
100%
(1 day ago)
AVL37
100%
(13 hrs ago)
11 Mar, Wed
check
check
AVL9
100%
(1 day ago)
AVL61
100%
(13 hrs ago)
12 Mar, Thu
check
RAC 3
100%
(1 hr ago)
AVL7
100%
(1 hr ago)
AVL74
100%
(15 hrs ago)
13 Mar, Fri
check
RAC 6
100%
(1 hr ago)
GNWL6
93%
(1 hr ago)
AVL57
100%
(15 hrs ago)
14 Mar, Sat
check
RAC 4
100%
(1 hr ago)
RAC 14
100%
(1 hr ago)
RAC 22
100%
(15 hrs ago)
15 Mar, Sun
check
RAC5
100%
(1 hr ago)
RAC 13
100%
(1 hr ago)
AVL23
100%
(15 hrs ago)
16 Mar, Mon
check
RAC 3
100%
(1 hr ago)
AVL4
100%
(1 hr ago)
AVL87
100%
(15 hrs ago)
17 Mar, Tue
check
RAC 5
100%
(1 hr ago)
AVL48
100%
(1 hr ago)
AVL139
100%
(15 hrs ago)
18 Mar, Wed
check
check
check
AVL97
100%
(15 hrs ago)
19 Mar, Thu
check
check
RAC 1
100%
(22 hrs ago)
AVL129
100%
(1 day ago)
20 Mar, Fri
check
check
GNWL8
92%
(22 hrs ago)
RAC 31
100%
(1 day ago)
21 Mar, Sat
check
check
GNWL4
94%
(22 hrs ago)
AVL11
100%
(1 day ago)
22 Mar, Sun
check
check
AVL7
100%
(22 hrs ago)
AVL123
100%
(1 day ago)
23 Mar, Mon
check
check
AVL26
100%
(22 hrs ago)
AVL117
100%
(1 day ago)
24 Mar, Tue
check
check
AVL10
100%
(22 hrs ago)
check
25 Mar, Wed
check
check
RAC 15
100%
(1 day ago)
AVL93
100%
(1 day ago)
26 Mar, Thu
check
check
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL112
100%
(1 day ago)
27 Mar, Fri
check
check
RAC 11
100%
(1 day ago)
AVL115
100%
(1 day ago)
28 Mar, Sat
check
check
RAC 1
100%
(1 day ago)
AVL122
100%
(1 day ago)
29 Mar, Sun
check
check
AVL44
100%
(1 day ago)
AVL133
100%
(1 day ago)
30 Mar, Mon
check
check
AVL31
100%
(1 day ago)
AVL144
100%
(1 day ago)
31 Mar, Tue
check
check
AVL10
100%
(1 day ago)
AVL146
100%
(1 day ago)
1 Apr, Wed
check
check
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL25
100%
(1 day ago)
2 Apr, Thu
check
check
AVL22
100%
(1 day ago)
AVL152
100%
(1 day ago)
3 Apr, Fri
check
check
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL108
100%
(1 day ago)
4 Apr, Sat
check
AVL1
100%
(17 hrs ago)
AVL2
100%
(17 hrs ago)
AVL100
100%
(1 day ago)
5 Apr, Sun
check
AVL6
100%
(17 hrs ago)
AVL18
100%
(17 hrs ago)
AVL140
100%
(1 day ago)
6 Apr, Mon
check
AVL5
100%
(17 hrs ago)
AVL55
100%
(17 hrs ago)
AVL143
100%
(1 day ago)
7 Apr, Tue
check
GNWL1
92%
(17 hrs ago)
AVL46
100%
(17 hrs ago)
AVL95
100%
(17 hrs ago)
8 Apr, Wed
check
RAC 1
100%
(17 hrs ago)
AVL26
100%
(17 hrs ago)
AVL114
100%
(17 hrs ago)
9 Apr, Thu
check
GNWL4
92%
(17 hrs ago)
GNWL23
84%
(17 hrs ago)
RAC 46
100%
(17 hrs ago)
10 Apr, Fri
check
AVL1
100%
(17 hrs ago)
RAC 13
100%
(17 hrs ago)
AVL27
100%
(17 hrs ago)
11 Apr, Sat
check
GNWL2
91%
(17 hrs ago)
RAC 15
100%
(17 hrs ago)
AVL115
100%
(10 hrs ago)
12 Apr, Sun
AVL5
100%
(17 hrs ago)
AVL3
100%
(17 hrs ago)
AVL33
100%
(17 hrs ago)
AVL108
100%
(10 hrs ago)
13 Apr, Mon
AVL2
100%
(17 hrs ago)
GNWL4
92%
(17 hrs ago)
AVL42
100%
(17 hrs ago)
AVL138
100%
(10 hrs ago)
14 Apr, Tue
GNWL1
92%
(17 hrs ago)
AVL1
100%
(17 hrs ago)
AVL12
100%
(22 hrs ago)
AVL66
100%
(10 hrs ago)
15 Apr, Wed
AVL2
100%
(17 hrs ago)
RAC 1
100%
(17 hrs ago)
AVL4
100%
(22 hrs ago)
RAC 12
100%
(10 hrs ago)
16 Apr, Thu
AVL6
100%
(17 hrs ago)
RAC 6
100%
(17 hrs ago)
RAC 7
100%
(22 hrs ago)
RAC 9
100%
(10 hrs ago)
17 Apr, Fri
AVL1
100%
(17 hrs ago)
RAC 1
100%
(17 hrs ago)
RAC 6
100%
(22 hrs ago)
AVL22
100%
(22 hrs ago)
18 Apr, Sat
AVL2
100%
(22 hrs ago)
GNWL2
91%
(17 hrs ago)
RAC 7
100%
(12 hrs ago)
RAC 2
100%
(22 hrs ago)
19 Apr, Sun
AVL4
100%
(17 hrs ago)
AVL10
100%
(17 hrs ago)
AVL21
100%
(12 hrs ago)
AVL18
100%
(22 hrs ago)
20 Apr, Mon
AVL4
100%
(17 hrs ago)
AVL1
100%
(17 hrs ago)
AVL9
100%
(12 hrs ago)
AVL8
100%
(1 day ago)
21 Apr, Tue
AVL6
100%
(17 hrs ago)
AVL4
100%
(17 hrs ago)
AVL17
100%
(12 hrs ago)
AVL80
100%
(1 day ago)
22 Apr, Wed
AVL2
100%
(17 hrs ago)
AVL4
100%
(17 hrs ago)
AVL
100%
(12 hrs ago)
AVL59
100%
(1 day ago)
23 Apr, Thu
GNWL1
92%
(17 hrs ago)
RAC 4
100%
(17 hrs ago)
RAC 14
100%
(12 hrs ago)
AVL37
100%
(1 day ago)
24 Apr, Fri
AVL2
100%
(17 hrs ago)
RAC 2
100%
(17 hrs ago)
GNWL1
94%
(17 hrs ago)
RAC 14
100%
(19 hrs ago)
25 Apr, Sat
GNWL1
92%
(17 hrs ago)
RAC 5
100%
(1 hr ago)
GNWL1
94%
(17 hrs ago)
AVL5
100%
(19 hrs ago)
26 Apr, Sun
AVL2
100%
(17 hrs ago)
RAC 2
100%
(1 hr ago)
GNWL21
88%
(17 hrs ago)
AVL63
100%
(13 hrs ago)
27 Apr, Mon
AVL2
100%
(17 hrs ago)
RAC 3
100%
(1 hr ago)
RAC 9
100%
(17 hrs ago)
AVL88
100%
(13 hrs ago)
28 Apr, Tue
AVL5
100%
(17 hrs ago)
AVL
100%
(1 hr ago)
RAC 7
100%
(17 hrs ago)
AVL34
100%
(13 hrs ago)
29 Apr, Wed
check
RAC 5
100%
(1 hr ago)
GNWL1
94%
(20 hrs ago)
AVL3
100%
(13 hrs ago)
30 Apr, Thu
AVL1
100%
(20 hrs ago)
GNWL9
91%
(1 hr ago)
GNWL26
70%
(20 hrs ago)
GNWL12
94%
(13 hrs ago)
1 May, Fri
AVL2
100%
(20 hrs ago)
GNWL5
91%
(20 hrs ago)
GNWL16
87%
(20 hrs ago)
RAC 23
100%
(13 hrs ago)
2 May, Sat
GNWL1
92%
(20 hrs ago)
RAC 2
100%
(20 hrs ago)
GNWL15
83%
(20 hrs ago)
RAC107
100%
(1 day ago)
3 May, Sun
GNWL4
91%
(20 hrs ago)
RAC 4
100%
(20 hrs ago)
GNWL8
94%
(20 hrs ago)
RAC 18
100%
(1 day ago)
4 May, Mon
AVL4
100%
(20 hrs ago)
GNWL2
93%
(20 hrs ago)
GNWL4
94%
(20 hrs ago)
RAC 8
100%
(1 day ago)
5 May, Tue
AVL4
100%
(20 hrs ago)
RAC 3
100%
(20 hrs ago)
RAC3
100%
(3 min ago)
RAC 15
100%
(1 day ago)
6 May, Wed
AVL2
100%
(1 day ago)
GNWL8
91%
(1 day ago)
GNWL15
87%
(3 min ago)
RAC 14
100%
(1 day ago)
7 May, Thu
AVL4
100%
(1 day ago)
RAC 5
100%
(1 day ago)
GNWL5
93%
(3 min ago)
AVL8
100%
(15 hrs ago)
8 May, Fri
AVL2
100%
(1 day ago)
RAC 3
100%
(1 day ago)
GNWL11
90%
(3 min ago)
RAC 50
100%
(15 hrs ago)
9 May, Sat
AVL4
100%
(1 day ago)
GNWL14
87%
(1 day ago)
GNWL5
94%
(3 min ago)
RAC 9
100%
(15 hrs ago)
10 May, Sun
AVL2
100%
(1 day ago)
RAC 5
100%
(1 day ago)
RAC 11
100%
(3 min ago)
RAC 13
100%
(15 hrs ago)
11 May, Mon
AVL6
100%
(1 day ago)
check
RAC 5
100%
(39 min ago)
RAC 67
100%
(35 min ago)
12 May, Tue
AVL6
100%
(1 day ago)
check
GNWL2
94%
(39 min ago)
AVL25
100%
(35 min ago)
13 May, Wed
AVL4
100%
(1 day ago)
check
RAC 15
100%
(39 min ago)
AVL61
100%
(35 min ago)
14 May, Thu
check
check
AVL1
100%
(39 min ago)
AVL49
100%
(35 min ago)
15 May, Fri
check
check
GNWL12
89%
(39 min ago)
RAC 39
100%
(35 min ago)
16 May, Sat
check
check
RAC 16
100%
(39 min ago)
RAC 25
100%
(35 min ago)
17 May, Sun
check
check
RAC 9
100%
(1 day ago)
RAC 9
100%
(1 day ago)
18 May, Mon
check
check
RAC 7
100%
(1 day ago)
RAC 10
100%
(18 hrs ago)
19 May, Tue
check
check
AVL13
100%
(1 day ago)
RAC 4
100%
(18 hrs ago)
20 May, Wed
check
check
RAC 9
100%
(1 day ago)
RAC 32
100%
(18 hrs ago)
21 May, Thu
check
check
RAC 16
100%
(1 day ago)
RAC 37
100%
(18 hrs ago)
22 May, Fri
check
check
GNWL7
93%
(18 hrs ago)
RAC 30
100%
(18 hrs ago)
23 May, Sat
check
check
RAC22
100%
(18 hrs ago)
RAC 5
100%
(18 hrs ago)
24 May, Sun
check
check
RAC24
100%
(18 hrs ago)
RAC 19
100%
(18 hrs ago)
25 May, Mon
check
check
RAC 7
100%
(18 hrs ago)
AVL16
100%
(18 hrs ago)
26 May, Tue
check
check
AVL3
100%
(18 hrs ago)
AVL95
100%
(18 hrs ago)
27 May, Wed
check
check
AVL11
100%
(18 hrs ago)
AVL73
100%
(18 hrs ago)
28 May, Thu
check
check
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL60
100%
(18 hrs ago)
29 May, Fri
AVL2
100%
(1 day ago)
GNWL2
93%
(1 day ago)
RAC 24
100%
(1 day ago)
RAC 13
100%
(18 hrs ago)
30 May, Sat
AVL1
100%
(1 day ago)
RAC 2
100%
(1 day ago)
GNWL20
65%
(1 day ago)
RAC 43
100%
(18 hrs ago)
31 May, Sun
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL11
100%
(1 day ago)
AVL11
100%
(1 day ago)
AVL44
100%
(18 hrs ago)
1 Jun, Mon
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL1
100%
(1 day ago)
AVL28
100%
(1 day ago)
AVL96
100%
(18 hrs ago)
2 Jun, Tue
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL1
100%
(1 day ago)
AVL19
100%
(1 day ago)
AVL125
100%
(18 hrs ago)
3 Jun, Wed
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL51
100%
(1 day ago)
AVL42
100%
(18 hrs ago)
4 Jun, Thu
AVL4
100%
(1 day ago)
check
check
AVL89
100%
(18 hrs ago)
5 Jun, Fri
AVL2
100%
(1 day ago)
check
AVL5
100%
(1 day ago)
check
6 Jun, Sat
AVL6
100%
(1 day ago)
check
AVL13
100%
(1 day ago)
check
7 Jun, Sun
AVL4
100%
(1 day ago)
check
AVL28
100%
(2 hrs ago)
AVL151
100%
(2 hrs ago)
8 Jun, Mon
check
check
AVL50
100%
(2 hrs ago)
AVL188
100%
(2 hrs ago)
9 Jun, Tue
check
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL68
100%
(2 hrs ago)
AVL51
100%
(2 hrs ago)
10 Jun, Wed
check
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL48
100%
(2 hrs ago)
AVL129
100%
(2 hrs ago)
11 Jun, Thu
check
AVL15
100%
(1 day ago)
AVL27
100%
(2 hrs ago)
AVL185
100%
(2 hrs ago)
12 Jun, Fri
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL10
100%
(1 day ago)
AVL48
100%
(2 hrs ago)
AVL180
100%
(2 hrs ago)
13 Jun, Sat
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL14
100%
(1 day ago)
AVL63
100%
(1 day ago)
RAC 8
100%
(18 hrs ago)
14 Jun, Sun
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL13
100%
(1 day ago)
AVL64
100%
(1 day ago)
AVL167
100%
(18 hrs ago)
15 Jun, Mon
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL17
100%
(1 day ago)
AVL55
100%
(1 day ago)
AVL217
100%
(18 hrs ago)
16 Jun, Tue
AVL2
100%
(1 hr ago)
AVL13
100%
(1 hr ago)
AVL74
100%
(2 min ago)
AVL193
100%
(35 min ago)
17 Jun, Wed
AVL6
100%
(1 hr ago)
AVL1
100%
(1 hr ago)
AVL61
100%
(2 min ago)
AVL159
100%
(35 min ago)
18 Jun, Thu
check
check
check
check
19 Jun, Fri
check
check
check
check

12163 Dadar Chennai Egmore SF Express train info

Dadar Chennai Egmore SF Express (12163) runs from Mumbai Dadar Central (DR) to Chennai Egmore (MS). It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL). It is a superfast train and covers a distance of 1274 kms in 23 hr 15 min. This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. It has 23 halts. This train runs with an ICF Rake and also has a pantry car. Final chart for 12163 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.