Seat Availability of Dadar Chennai Egmore SF Express 12163

close
Runs Daily
Class - 1A 2A 3A SL
Date 1A
₹ 3730
2A
₹ 2200
3A
₹ 1540
SL
₹ 590
22 Feb, Sat
NOT AVL
0%
(4 hrs ago)
NOT AVL
0%
(2 hrs ago)
NOT AVL
0%
(2 hrs ago)
NOT AVL
0%
(2 hrs ago)
23 Feb, Sun
GNWL2
87%
(4 hrs ago)
GNWL12
76%
(2 hrs ago)
GNWL16
77%
(2 hrs ago)
GNWL39
80%
(1 hr ago)
24 Feb, Mon
GNWL2
86%
(4 hrs ago)
GNWL13
85%
(2 hrs ago)
GNWL9
89%
(2 hrs ago)
GNWL36
90%
(1 hr ago)
25 Feb, Tue
GNWL1
87%
(4 hrs ago)
GNWL4
88%
(2 hrs ago)
GNWL8
88%
(2 hrs ago)
RAC75
100%
(1 hr ago)
26 Feb, Wed
AVL1
100%
(4 hrs ago)
GNWL4
89%
(1 hr ago)
GNWL10
81%
(8 min ago)
GNWL1
94%
(1 hr ago)
27 Feb, Thu
GNWL4
83%
(4 hrs ago)
GNWL3
89%
(1 hr ago)
GNWL26
41%
(8 min ago)
RAC 84
100%
(1 hr ago)
28 Feb, Fri
GNWL1
82%
(9 hrs ago)
GNWL8
85%
(1 hr ago)
GNWL23
65%
(8 min ago)
GNWL14
91%
(1 hr ago)
29 Feb, Sat
GNWL2
89%
(11 hrs ago)
GNWL9
84%
(1 hr ago)
GNWL15
86%
(8 min ago)
RAC97
100%
(5 hrs ago)
1 Mar, Sun
GNWL1
89%
(11 hrs ago)
GNWL7
85%
(1 hr ago)
GNWL3
93%
(8 min ago)
RAC 62
100%
(55 min ago)
2 Mar, Mon
GNWL2
87%
(5 hrs ago)
RAC6
100%
(1 hr ago)
RAC 11
100%
(8 min ago)
RAC 46
100%
(55 min ago)
3 Mar, Tue
GNWL1
90%
(5 hrs ago)
GNWL2
90%
(11 hrs ago)
RAC 1
100%
(6 hrs ago)
RAC 31
100%
(55 min ago)
4 Mar, Wed
GNWL2
86%
(5 hrs ago)
check
RAC 10
100%
(6 hrs ago)
RAC 27
100%
(55 min ago)
5 Mar, Thu
GNWL1
89%
(5 hrs ago)
GNWL2
90%
(23 hrs ago)
RAC 13
100%
(22 hrs ago)
RAC 30
100%
(55 min ago)
6 Mar, Fri
GNWL1
87%
(5 hrs ago)
GNWL14
80%
(23 hrs ago)
GNWL28
63%
(22 hrs ago)
RAC109
100%
(55 min ago)
7 Mar, Sat
GNWL1
91%
(5 hrs ago)
GNWL8
86%
(23 hrs ago)
GNWL10
91%
(22 hrs ago)
RAC 100
100%
(6 hrs ago)
8 Mar, Sun
GNWL1
90%
(23 hrs ago)
RAC2
100%
(23 hrs ago)
RAC 13
100%
(22 hrs ago)
RAC 22
100%
(13 hrs ago)
9 Mar, Mon
GNWL1
87%
(23 hrs ago)
RAC6
100%
(23 hrs ago)
RAC 8
100%
(22 hrs ago)
RAC 23
100%
(13 hrs ago)
10 Mar, Tue
GNWL3
90%
(23 hrs ago)
RAC3
100%
(23 hrs ago)
RAC 7
100%
(3 hrs ago)
RAC 13
100%
(3 hrs ago)
11 Mar, Wed
GNWL1
87%
(23 hrs ago)
check
AVL4
100%
(3 hrs ago)
AVL45
100%
(3 hrs ago)
12 Mar, Thu
GNWL1
91%
(23 hrs ago)
check
RAC 5
100%
(3 hrs ago)
AVL65
100%
(3 hrs ago)
13 Mar, Fri
GNWL1
89%
(1 day ago)
check
GNWL6
92%
(3 hrs ago)
AVL39
100%
(3 hrs ago)
14 Mar, Sat
AVL1
100%
(1 day ago)
check
RAC 16
100%
(3 hrs ago)
RAC 30
100%
(3 hrs ago)
15 Mar, Sun
GNWL1
91%
(1 day ago)
check
RAC 14
100%
(3 hrs ago)
AVL3
100%
(3 hrs ago)
16 Mar, Mon
GNWL1
87%
(1 day ago)
check
AVL
100%
(3 hrs ago)
AVL56
100%
(3 hrs ago)
17 Mar, Tue
AVL2
100%
(1 day ago)
check
AVL42
100%
(12 hrs ago)
AVL108
100%
(1 day ago)
18 Mar, Wed
GNWL1
86%
(1 day ago)
check
RAC19
100%
(12 hrs ago)
AVL89
100%
(1 day ago)
19 Mar, Thu
check
check
RAC 1
100%
(12 hrs ago)
AVL117
100%
(1 day ago)
20 Mar, Fri
check
check
GNWL8
92%
(12 hrs ago)
RAC 37
100%
(1 day ago)
21 Mar, Sat
check
check
check
RAC 3
100%
(1 day ago)
22 Mar, Sun
check
check
check
AVL95
100%
(1 day ago)
23 Mar, Mon
check
check
check
AVL115
100%
(1 day ago)
24 Mar, Tue
check
check
check
check
25 Mar, Wed
check
check
check
AVL69
100%
(1 day ago)
26 Mar, Thu
check
check
check
AVL84
100%
(1 day ago)
27 Mar, Fri
check
check
check
AVL109
100%
(1 day ago)
28 Mar, Sat
check
check
check
AVL105
100%
(15 hrs ago)
29 Mar, Sun
check
check
check
AVL132
100%
(15 hrs ago)
30 Mar, Mon
check
check
check
AVL140
100%
(15 hrs ago)
31 Mar, Tue
check
check
check
AVL146
100%
(15 hrs ago)
1 Apr, Wed
GNWL1
87%
(2 hrs ago)
RAC 6
100%
(2 hrs ago)
RAC 5
100%
(2 hrs ago)
AVL19
100%
(2 hrs ago)
2 Apr, Thu
AVL2
100%
(2 hrs ago)
RAC 2
100%
(2 hrs ago)
AVL19
100%
(2 hrs ago)
AVL150
100%
(2 hrs ago)
3 Apr, Fri
GNWL2
91%
(2 hrs ago)
RAC 2
100%
(2 hrs ago)
RAC 1
100%
(2 hrs ago)
AVL90
100%
(2 hrs ago)
4 Apr, Sat
AVL3
100%
(2 hrs ago)
AVL1
100%
(2 hrs ago)
RAC 7
100%
(2 hrs ago)
AVL84
100%
(2 hrs ago)
5 Apr, Sun
AVL2
100%
(2 hrs ago)
AVL4
100%
(2 hrs ago)
AVL14
100%
(2 hrs ago)
AVL139
100%
(2 hrs ago)
6 Apr, Mon
AVL2
100%
(2 hrs ago)
AVL4
100%
(2 hrs ago)
AVL43
100%
(2 hrs ago)
AVL141
100%
(2 hrs ago)
7 Apr, Tue
check
check
AVL37
100%
(11 hrs ago)
AVL95
100%
(1 day ago)
8 Apr, Wed
check
check
AVL25
100%
(11 hrs ago)
AVL106
100%
(1 day ago)
9 Apr, Thu
check
check
check
RAC 55
100%
(23 hrs ago)
10 Apr, Fri
check
check
RAC 13
100%
(1 day ago)
AVL20
100%
(23 hrs ago)
11 Apr, Sat
check
check
RAC 20
100%
(1 day ago)
AVL100
100%
(23 hrs ago)
12 Apr, Sun
check
check
AVL24
100%
(1 day ago)
AVL108
100%
(23 hrs ago)
13 Apr, Mon
check
check
AVL37
100%
(1 day ago)
AVL135
100%
(23 hrs ago)
14 Apr, Tue
GNWL1
92%
(5 hrs ago)
check
AVL16
100%
(1 day ago)
AVL58
100%
(23 hrs ago)
15 Apr, Wed
AVL2
100%
(5 hrs ago)
check
AVL2
100%
(1 day ago)
check
16 Apr, Thu
AVL6
100%
(5 hrs ago)
check
check
check
17 Apr, Fri
AVL1
100%
(5 hrs ago)
check
check
check
18 Apr, Sat
AVL2
100%
(5 hrs ago)
GNWL2
91%
(1 day ago)
RAC 7
100%
(1 day ago)
RAC 8
100%
(1 day ago)
19 Apr, Sun
AVL4
100%
(5 hrs ago)
AVL8
100%
(1 day ago)
AVL12
100%
(1 day ago)
AVL13
100%
(1 day ago)
20 Apr, Mon
check
AVL1
100%
(1 day ago)
AVL5
100%
(1 day ago)
AVL2
100%
(1 day ago)
21 Apr, Tue
check
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL15
100%
(1 day ago)
AVL45
100%
(1 day ago)
22 Apr, Wed
check
RAC 1
100%
(1 day ago)
RAC 3
100%
(1 day ago)
AVL29
100%
(1 day ago)
23 Apr, Thu
GNWL1
92%
(1 day ago)
RAC 4
100%
(1 day ago)
RAC 15
100%
(1 day ago)
AVL37
100%
(23 hrs ago)
24 Apr, Fri
AVL2
100%
(1 day ago)
RAC4
100%
(1 day ago)
GNWL6
93%
(1 day ago)
RAC 18
100%
(23 hrs ago)
25 Apr, Sat
GNWL1
92%
(1 day ago)
RAC 5
100%
(1 day ago)
GNWL3
94%
(1 day ago)
AVL1
100%
(23 hrs ago)
26 Apr, Sun
AVL2
100%
(1 day ago)
RAC 2
100%
(1 day ago)
GNWL21
90%
(1 day ago)
AVL49
100%
(23 hrs ago)
27 Apr, Mon
AVL2
100%
(23 hrs ago)
RAC 4
100%
(1 day ago)
RAC 7
100%
(1 day ago)
AVL46
100%
(23 hrs ago)
28 Apr, Tue
AVL3
100%
(23 hrs ago)
AVL
100%
(1 day ago)
RAC 7
100%
(1 day ago)
AVL22
100%
(23 hrs ago)
29 Apr, Wed
AVL2
100%
(23 hrs ago)
check
GNWL2
93%
(1 day ago)
RAC 6
100%
(23 hrs ago)
30 Apr, Thu
AVL1
100%
(23 hrs ago)
check
GNWL24
78%
(1 day ago)
GNWL15
94%
(23 hrs ago)
1 May, Fri
AVL2
100%
(23 hrs ago)
check
GNWL14
88%
(1 day ago)
RAC 34
100%
(23 hrs ago)
2 May, Sat
GNWL1
92%
(23 hrs ago)
check
GNWL16
79%
(1 day ago)
RAC109
100%
(23 hrs ago)
3 May, Sun
GNWL4
91%
(1 day ago)
check
GNWL15
93%
(1 day ago)
check
4 May, Mon
AVL4
100%
(1 day ago)
check
GNWL2
94%
(1 day ago)
check
5 May, Tue
AVL4
100%
(23 hrs ago)
RAC 3
100%
(1 day ago)
RAC3
100%
(1 day ago)
RAC 15
100%
(3 hrs ago)
6 May, Wed
AVL2
100%
(23 hrs ago)
GNWL8
91%
(1 day ago)
GNWL15
87%
(1 day ago)
RAC 17
100%
(3 hrs ago)
7 May, Thu
AVL4
100%
(23 hrs ago)
RAC 5
100%
(1 day ago)
GNWL5
93%
(1 day ago)
RAC 13
100%
(3 hrs ago)
8 May, Fri
AVL2
100%
(23 hrs ago)
RAC 3
100%
(23 hrs ago)
GNWL11
90%
(23 hrs ago)
RAC 52
100%
(3 hrs ago)
9 May, Sat
AVL4
100%
(23 hrs ago)
GNWL15
85%
(23 hrs ago)
GNWL7
91%
(23 hrs ago)
RAC 21
100%
(3 hrs ago)
10 May, Sun
AVL2
100%
(23 hrs ago)
GNWL1
93%
(23 hrs ago)
RAC 11
100%
(23 hrs ago)
RAC 27
100%
(3 hrs ago)
11 May, Mon
AVL6
100%
(8 hrs ago)
RAC 4
100%
(8 hrs ago)
RAC 5
100%
(8 hrs ago)
RAC 71
100%
(7 hrs ago)
12 May, Tue
AVL6
100%
(8 hrs ago)
RAC 1
100%
(8 hrs ago)
RAC24
100%
(8 hrs ago)
AVL8
100%
(7 hrs ago)
13 May, Wed
AVL4
100%
(8 hrs ago)
RAC 4
100%
(8 hrs ago)
RAC 15
100%
(8 hrs ago)
AVL48
100%
(7 hrs ago)
14 May, Thu
AVL2
100%
(8 hrs ago)
AVL5
100%
(8 hrs ago)
RAC 1
100%
(8 hrs ago)
AVL42
100%
(7 hrs ago)
15 May, Fri
GNWL1
93%
(8 hrs ago)
RAC 3
100%
(8 hrs ago)
GNWL10
90%
(8 hrs ago)
RAC 49
100%
(8 hrs ago)
16 May, Sat
AVL5
100%
(8 hrs ago)
RAC 6
100%
(8 hrs ago)
RAC24
100%
(8 hrs ago)
RAC 30
100%
(8 hrs ago)
17 May, Sun
check
check
RAC 9
100%
(1 day ago)
check
18 May, Mon
AVL3
100%
(19 hrs ago)
check
RAC 9
100%
(1 day ago)
RAC 13
100%
(19 hrs ago)
19 May, Tue
AVL
100%
(19 hrs ago)
AVL1
100%
(1 day ago)
AVL5
100%
(1 day ago)
RAC 6
100%
(19 hrs ago)
20 May, Wed
AVL2
100%
(19 hrs ago)
RAC 6
100%
(1 day ago)
RAC 12
100%
(1 day ago)
RAC 33
100%
(19 hrs ago)
21 May, Thu
AVL2
100%
(19 hrs ago)
RAC 2
100%
(1 day ago)
GNWL1
93%
(1 day ago)
RAC 46
100%
(19 hrs ago)
22 May, Fri
GNWL1
93%
(19 hrs ago)
GNWL3
93%
(1 day ago)
GNWL10
90%
(1 day ago)
RAC 34
100%
(19 hrs ago)
23 May, Sat
GNWL1
93%
(19 hrs ago)
RAC 2
100%
(1 day ago)
RAC24
100%
(1 day ago)
RAC 11
100%
(19 hrs ago)
24 May, Sun
GNWL1
93%
(1 day ago)
RAC 3
100%
(1 day ago)
RAC24
100%
(1 day ago)
RAC 30
100%
(42 min ago)
25 May, Mon
check
check
RAC 10
100%
(1 day ago)
RAC 7
100%
(42 min ago)
26 May, Tue
check
check
AVL1
100%
(1 day ago)
AVL61
100%
(42 min ago)
27 May, Wed
check
check
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL29
100%
(42 min ago)
28 May, Thu
AVL3
100%
(1 day ago)
GNWL2
93%
(1 day ago)
AVL4
100%
(1 day ago)
AVL60
100%
(42 min ago)
29 May, Fri
AVL2
100%
(1 day ago)
GNWL2
93%
(1 day ago)
RAC 24
100%
(1 day ago)
RAC 26
100%
(42 min ago)
30 May, Sat
AVL1
100%
(1 day ago)
GNWL1
93%
(1 day ago)
GNWL20
65%
(1 day ago)
RAC 44
100%
(23 hrs ago)
31 May, Sun
AVL2
100%
(1 day ago)
AVL11
100%
(1 day ago)
AVL3
100%
(1 day ago)
AVL39
100%
(23 hrs ago)
1 Jun, Mon
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL1
100%
(1 day ago)
AVL24
100%
(1 day ago)
AVL75
100%
(23 hrs ago)
2 Jun, Tue
AVL6
100%
(1 day ago)
RAC 1
100%
(1 day ago)
check
check
3 Jun, Wed
check
check
check
check
4 Jun, Thu
check
check
check
check
5 Jun, Fri
check
check
check
check
6 Jun, Sat
check
check
check
check
7 Jun, Sun
check
check
check
check
8 Jun, Mon
check
check
check
check
9 Jun, Tue
check
check
check
check
10 Jun, Wed
check
check
check
check
11 Jun, Thu
check
check
check
check
12 Jun, Fri
check
check
check
check
13 Jun, Sat
check
check
check
check
14 Jun, Sun
check
check
check
check
15 Jun, Mon
check
check
check
check
16 Jun, Tue
check
check
check
AVL193
100%
(23 hrs ago)
17 Jun, Wed
check
AVL1
100%
(1 day ago)
check
AVL145
100%
(23 hrs ago)
18 Jun, Thu
check
AVL13
100%
(1 day ago)
RAC 5
100%
(1 day ago)
AVL193
100%
(23 hrs ago)
19 Jun, Fri
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL17
100%
(1 day ago)
AVL76
100%
(1 day ago)
AVL184
100%
(23 hrs ago)
20 Jun, Sat
AVL6
100%
(1 day ago)
AVL9
100%
(1 day ago)
AVL67
100%
(1 day ago)
AVL174
100%
(23 hrs ago)
21 Jun, Sun
check
check
check
check
22 Jun, Mon
check
check
check
check

12163 Dadar Chennai Egmore SF Express train info

Dadar Chennai Egmore SF Express (12163) runs from Mumbai Dadar Central (DR) to Chennai Egmore (MS). It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL). It is a superfast train and covers a distance of 1274 kms in 23 hr 15 min. This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. It has 23 halts. This train runs with an ICF Rake and also has a pantry car. Final chart for 12163 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.