Seat Availability of Vaishali Covid 19 SF Special 02553

close
Runs Daily
Class - 1A 2A 3A SL 2S
Date1A
₹ 3775
2A
₹ 2225
3A
₹ 1560
SL
₹ 595
2S
₹ 355
8 Aug, Sat
DEPARTED
0%
(6 hrs ago)
DEPARTED
0%
(9 hrs ago)
DEPARTED
0%
(5 hrs ago)
DEPARTED
0%
(9 hrs ago)
DEPARTED
0%
(6 hrs ago)
9 Aug, Sun
NOT AVL
0%
(5 hrs ago)
NOT AVL
0%
(5 hrs ago)
NOT AVL
0%
(5 hrs ago)
GNWL185
8%
(5 hrs ago)
GNWL70
43%
(5 hrs ago)
10 Aug, Mon
GNWL12
71%
(5 hrs ago)
GNWL28
61%
(5 hrs ago)
GNWL56
67%
(5 hrs ago)
GNWL161
14%
(5 hrs ago)
GNWL86
41%
(5 hrs ago)
11 Aug, Tue
GNWL8
83%
(5 hrs ago)
GNWL24
73%
(5 hrs ago)
GNWL54
71%
(5 hrs ago)
GNWL153
31%
(5 hrs ago)
GNWL96
41%
(5 hrs ago)
12 Aug, Wed
GNWL5
87%
(5 hrs ago)
GNWL22
76%
(5 hrs ago)
GNWL48
73%
(5 hrs ago)
GNWL160
22%
(5 hrs ago)
GNWL93
43%
(5 hrs ago)
13 Aug, Thu
GNWL4
87%
(5 hrs ago)
GNWL22
75%
(5 hrs ago)
GNWL49
75%
(5 hrs ago)
GNWL144
38%
(5 hrs ago)
GNWL101
41%
(5 hrs ago)
14 Aug, Fri
GNWL6
84%
(5 hrs ago)
GNWL18
78%
(5 hrs ago)
GNWL43
74%
(5 hrs ago)
GNWL127
41%
(5 hrs ago)
GNWL87
49%
(5 hrs ago)
15 Aug, Sat
GNWL3
88%
(5 hrs ago)
GNWL20
75%
(5 hrs ago)
GNWL43
70%
(6 hrs ago)
GNWL128
44%
(5 hrs ago)
GNWL86
49%
(5 hrs ago)
16 Aug, Sun
GNWL2
89%
(5 hrs ago)
GNWL14
80%
(5 hrs ago)
GNWL42
72%
(6 hrs ago)
GNWL127
40%
(5 hrs ago)
GNWL72
55%
(4 hrs ago)
17 Aug, Mon
GNWL2
90%
(5 hrs ago)
GNWL15
84%
(5 hrs ago)
GNWL35
81%
(6 hrs ago)
GNWL125
47%
(5 hrs ago)
GNWL76
58%
(4 hrs ago)
18 Aug, Tue
GNWL2
90%
(5 hrs ago)
GNWL11
86%
(6 hrs ago)
GNWL29
83%
(6 hrs ago)
GNWL122
50%
(6 hrs ago)
GNWL71
63%
(4 hrs ago)
19 Aug, Wed
GNWL1
91%
(8 hrs ago)
GNWL11
86%
(47 min ago)
GNWL26
84%
(7 hrs ago)
GNWL112
61%
(6 hrs ago)
GNWL71
64%
(4 hrs ago)
20 Aug, Thu
GNWL2
91%
(8 hrs ago)
GNWL14
85%
(47 min ago)
GNWL32
82%
(7 hrs ago)
GNWL116
61%
(6 hrs ago)
GNWL69
66%
(4 hrs ago)
21 Aug, Fri
GNWL1
91%
(8 hrs ago)
GNWL4
88%
(47 min ago)
GNWL26
83%
(7 hrs ago)
GNWL113
60%
(6 hrs ago)
GNWL69
68%
(4 hrs ago)
22 Aug, Sat
AVL1
100%
(8 hrs ago)
GNWL6
87%
(47 min ago)
GNWL17
84%
(11 hrs ago)
GNWL98
65%
(6 hrs ago)
GNWL65
68%
(6 hrs ago)
23 Aug, Sun
AVL4
100%
(13 hrs ago)
GNWL6
87%
(47 min ago)
GNWL17
85%
(19 hrs ago)
GNWL87
72%
(6 hrs ago)
GNWL62
69%
(6 hrs ago)
24 Aug, Mon
AVL3
100%
(13 hrs ago)
GNWL4
90%
(47 min ago)
GNWL17
88%
(19 hrs ago)
GNWL90
73%
(6 hrs ago)
GNWL48
76%
(9 hrs ago)
25 Aug, Tue
AVL9
100%
(13 hrs ago)
GNWL3
90%
(47 min ago)
GNWL13
89%
(10 hrs ago)
GNWL100
70%
(6 hrs ago)
GNWL55
78%
(9 hrs ago)
26 Aug, Wed
AVL11
100%
(19 hrs ago)
GNWL1
91%
(47 min ago)
GNWL16
88%
(10 hrs ago)
GNWL79
76%
(9 hrs ago)
GNWL41
81%
(9 hrs ago)
27 Aug, Thu
AVL14
100%
(19 hrs ago)
RAC 4
100%
(8 hrs ago)
GNWL11
88%
(10 hrs ago)
GNWL74
79%
(9 hrs ago)
GNWL38
84%
(8 hrs ago)
28 Aug, Fri
AVL12
100%
(19 hrs ago)
RAC 7
100%
(8 hrs ago)
GNWL3
89%
(9 hrs ago)
GNWL82
78%
(8 hrs ago)
GNWL35
85%
(8 hrs ago)
29 Aug, Sat
AVL8
100%
(19 hrs ago)
RAC 3
100%
(8 hrs ago)
GNWL3
88%
(9 hrs ago)
GNWL60
82%
(8 hrs ago)
GNWL31
85%
(8 hrs ago)
30 Aug, Sun
AVL15
100%
(19 hrs ago)
AVL2
100%
(8 hrs ago)
GNWL3
89%
(9 hrs ago)
GNWL56
82%
(8 hrs ago)
GNWL31
85%
(8 hrs ago)
31 Aug, Mon
AVL15
100%
(19 hrs ago)
AVL29
100%
(8 hrs ago)
GNWL1
90%
(6 hrs ago)
GNWL51
87%
(8 hrs ago)
GNWL20
89%
(8 hrs ago)
1 Sep, Tue
AVL15
100%
(19 hrs ago)
AVL26
100%
(8 hrs ago)
RAC 15
100%
(6 hrs ago)
GNWL53
87%
(8 hrs ago)
GNWL20
89%
(8 hrs ago)
2 Sep, Wed
AVL15
100%
(19 hrs ago)
AVL27
100%
(1 day ago)
RAC 9
100%
(6 hrs ago)
GNWL50
87%
(8 hrs ago)
GNWL21
89%
(9 hrs ago)
3 Sep, Thu
AVL15
100%
(19 hrs ago)
AVL32
100%
(1 day ago)
RAC 1
100%
(6 hrs ago)
GNWL33
90%
(10 hrs ago)
GNWL8
91%
(14 hrs ago)
4 Sep, Fri
AVL14
100%
(11 hrs ago)
AVL10
100%
(11 hrs ago)
AVL36
100%
(6 hrs ago)
GNWL30
89%
(10 hrs ago)
GNWL13
91%
(20 hrs ago)
5 Sep, Sat
AVL15
100%
(11 hrs ago)
AVL16
100%
(11 hrs ago)
AVL35
100%
(6 hrs ago)
GNWL33
89%
(11 hrs ago)
GNWL11
90%
(20 hrs ago)
6 Sep, Sun
AVL15
100%
(11 hrs ago)
AVL25
100%
(11 hrs ago)
AVL43
100%
(10 hrs ago)
GNWL21
90%
(11 hrs ago)
GNWL2
91%
(12 hrs ago)
7 Sep, Mon
AVL16
100%
(11 hrs ago)
AVL29
100%
(11 hrs ago)
AVL70
100%
(10 hrs ago)
GNWL14
92%
(11 hrs ago)
GNWL5
92%
(8 hrs ago)
8 Sep, Tue
AVL15
100%
(11 hrs ago)
AVL23
100%
(11 hrs ago)
AVL69
100%
(10 hrs ago)
GNWL12
92%
(7 hrs ago)
GNWL11
92%
(8 hrs ago)
9 Sep, Wed
AVL16
100%
(11 hrs ago)
AVL26
100%
(11 hrs ago)
AVL74
100%
(11 hrs ago)
RAC119
100%
(7 hrs ago)
AVL34
100%
(8 hrs ago)
10 Sep, Thu
AVL12
100%
(1 day ago)
check
AVL59
100%
(1 day ago)
RAC 76
100%
(7 hrs ago)
AVL231
100%
(8 hrs ago)
11 Sep, Fri
AVL15
100%
(1 day ago)
check
AVL73
100%
(1 day ago)
RAC 60
100%
(7 hrs ago)
AVL243
100%
(8 hrs ago)
12 Sep, Sat
check
check
AVL59
100%
(13 hrs ago)
RAC 55
100%
(5 hrs ago)
AVL262
100%
(8 hrs ago)
13 Sep, Sun
check
AVL32
100%
(20 hrs ago)
AVL75
100%
(13 hrs ago)
RAC 46
100%
(5 hrs ago)
AVL248
100%
(11 hrs ago)
14 Sep, Mon
AVL16
100%
(20 hrs ago)
AVL30
100%
(20 hrs ago)
AVL51
100%
(13 hrs ago)
RAC 11
100%
(5 hrs ago)
AVL274
100%
(11 hrs ago)
15 Sep, Tue
AVL16
100%
(20 hrs ago)
AVL32
100%
(20 hrs ago)
AVL64
100%
(13 hrs ago)
RAC 7
100%
(5 hrs ago)
AVL242
100%
(20 hrs ago)
16 Sep, Wed
AVL16
100%
(20 hrs ago)
AVL29
100%
(20 hrs ago)
AVL77
100%
(13 hrs ago)
AVL185
100%
(5 hrs ago)
AVL271
100%
(20 hrs ago)
17 Sep, Thu
AVL13
100%
(20 hrs ago)
AVL32
100%
(20 hrs ago)
AVL75
100%
(13 hrs ago)
AVL247
100%
(5 hrs ago)
AVL282
100%
(20 hrs ago)
18 Sep, Fri
AVL16
100%
(19 hrs ago)
AVL33
100%
(19 hrs ago)
AVL72
100%
(13 hrs ago)
AVL207
100%
(5 hrs ago)
AVL293
100%
(19 hrs ago)
19 Sep, Sat
AVL16
100%
(19 hrs ago)
AVL27
100%
(19 hrs ago)
AVL73
100%
(13 hrs ago)
AVL247
100%
(5 hrs ago)
AVL288
100%
(19 hrs ago)
20 Sep, Sun
AVL16
100%
(19 hrs ago)
AVL31
100%
(19 hrs ago)
AVL77
100%
(13 hrs ago)
AVL156
100%
(5 hrs ago)
AVL293
100%
(19 hrs ago)
21 Sep, Mon
AVL16
100%
(19 hrs ago)
AVL29
100%
(19 hrs ago)
AVL77
100%
(13 hrs ago)
AVL261
100%
(5 hrs ago)
AVL246
100%
(19 hrs ago)
22 Sep, Tue
AVL16
100%
(19 hrs ago)
AVL33
100%
(19 hrs ago)
AVL70
100%
(13 hrs ago)
AVL236
100%
(13 hrs ago)
AVL250
100%
(19 hrs ago)
23 Sep, Wed
AVL16
100%
(12 hrs ago)
AVL33
100%
(19 hrs ago)
AVL73
100%
(15 hrs ago)
AVL261
100%
(13 hrs ago)
AVL295
100%
(13 hrs ago)
24 Sep, Thu
AVL16
100%
(12 hrs ago)
AVL35
100%
(19 hrs ago)
AVL81
100%
(15 hrs ago)
AVL249
100%
(1 day ago)
AVL300
100%
(13 hrs ago)
25 Sep, Fri
AVL16
100%
(12 hrs ago)
AVL29
100%
(19 hrs ago)
AVL74
100%
(20 hrs ago)
AVL263
100%
(1 day ago)
AVL293
100%
(13 hrs ago)
26 Sep, Sat
AVL15
100%
(12 hrs ago)
AVL34
100%
(19 hrs ago)
AVL75
100%
(20 hrs ago)
AVL251
100%
(1 day ago)
AVL300
100%
(13 hrs ago)
27 Sep, Sun
AVL16
100%
(12 hrs ago)
AVL33
100%
(19 hrs ago)
AVL79
100%
(15 hrs ago)
AVL260
100%
(1 day ago)
AVL280
100%
(13 hrs ago)
28 Sep, Mon
AVL16
100%
(12 hrs ago)
AVL35
100%
(19 hrs ago)
AVL79
100%
(15 hrs ago)
AVL252
100%
(1 day ago)
AVL300
100%
(13 hrs ago)
29 Sep, Tue
AVL16
100%
(15 hrs ago)
check
AVL81
100%
(15 hrs ago)
check
AVL298
100%
(15 hrs ago)
30 Sep, Wed
AVL16
100%
(15 hrs ago)
check
AVL73
100%
(15 hrs ago)
check
AVL300
100%
(15 hrs ago)
1 Oct, Thu
AVL16
100%
(15 hrs ago)
check
AVL80
100%
(15 hrs ago)
check
AVL299
100%
(15 hrs ago)
2 Oct, Fri
check
check
AVL78
100%
(15 hrs ago)
check
AVL300
100%
(15 hrs ago)
3 Oct, Sat
check
check
check
check
AVL288
100%
(15 hrs ago)
4 Oct, Sun
AVL16
100%
(14 hrs ago)
check
check
AVL257
100%
(19 hrs ago)
AVL299
100%
(15 hrs ago)
5 Oct, Mon
AVL16
100%
(14 hrs ago)
check
AVL82
100%
(19 hrs ago)
AVL263
100%
(19 hrs ago)
AVL300
100%
(19 hrs ago)
6 Oct, Tue
AVL16
100%
(14 hrs ago)
check
AVL85
100%
(19 hrs ago)
AVL273
100%
(19 hrs ago)
AVL300
100%
(19 hrs ago)
7 Oct, Wed
AVL16
100%
(14 hrs ago)
check
AVL85
100%
(19 hrs ago)
AVL269
100%
(19 hrs ago)
AVL300
100%
(19 hrs ago)
8 Oct, Thu
AVL16
100%
(14 hrs ago)
AVL32
100%
(19 hrs ago)
AVL84
100%
(19 hrs ago)
AVL273
100%
(19 hrs ago)
AVL300
100%
(19 hrs ago)
9 Oct, Fri
AVL16
100%
(14 hrs ago)
AVL35
100%
(19 hrs ago)
AVL81
100%
(19 hrs ago)
AVL277
100%
(19 hrs ago)
AVL294
100%
(19 hrs ago)
10 Oct, Sat
AVL16
100%
(19 hrs ago)
AVL32
100%
(19 hrs ago)
AVL82
100%
(19 hrs ago)
AVL253
100%
(1 day ago)
check
11 Oct, Sun
AVL16
100%
(19 hrs ago)
AVL33
100%
(19 hrs ago)
AVL82
100%
(19 hrs ago)
AVL267
100%
(1 day ago)
check
12 Oct, Mon
AVL16
100%
(14 hrs ago)
AVL35
100%
(19 hrs ago)
AVL77
100%
(19 hrs ago)
AVL274
100%
(1 day ago)
check
13 Oct, Tue
AVL16
100%
(14 hrs ago)
AVL35
100%
(14 hrs ago)
AVL81
100%
(19 hrs ago)
AVL274
100%
(1 day ago)
check
14 Oct, Wed
AVL16
100%
(14 hrs ago)
AVL33
100%
(14 hrs ago)
check
check
check
15 Oct, Thu
AVL16
100%
(14 hrs ago)
AVL33
100%
(14 hrs ago)
check
check
check
16 Oct, Fri
AVL16
100%
(14 hrs ago)
AVL35
100%
(14 hrs ago)
check
check
check
17 Oct, Sat
AVL16
100%
(14 hrs ago)
AVL30
100%
(14 hrs ago)
AVL81
100%
(14 hrs ago)
check
check
18 Oct, Sun
check
AVL35
100%
(14 hrs ago)
AVL82
100%
(14 hrs ago)
check
check
19 Oct, Mon
check
AVL35
100%
(14 hrs ago)
AVL84
100%
(14 hrs ago)
check
check
20 Oct, Tue
check
AVL35
100%
(14 hrs ago)
AVL82
100%
(14 hrs ago)
check
check
21 Oct, Wed
check
AVL35
100%
(14 hrs ago)
AVL81
100%
(14 hrs ago)
check
check
22 Oct, Thu
check
check
AVL82
100%
(14 hrs ago)
check
check
23 Oct, Fri
check
check
check
AVL268
100%
(1 day ago)
check
24 Oct, Sat
check
check
check
AVL274
100%
(1 day ago)
check
25 Oct, Sun
check
check
check
AVL255
100%
(1 day ago)
check
26 Oct, Mon
check
check
check
AVL189
100%
(1 day ago)
check
27 Oct, Tue
check
check
check
AVL199
100%
(1 day ago)
check
28 Oct, Wed
check
check
check
AVL204
100%
(1 day ago)
check
29 Oct, Thu
check
AVL32
100%
(1 day ago)
check
AVL254
100%
(1 day ago)
check
30 Oct, Fri
check
AVL21
100%
(1 day ago)
check
AVL217
100%
(1 day ago)
check
31 Oct, Sat
AVL14
100%
(1 day ago)
AVL23
100%
(1 day ago)
AVL55
100%
(1 day ago)
AVL170
100%
(1 day ago)
check
1 Nov, Sun
AVL15
100%
(1 day ago)
AVL30
100%
(1 day ago)
AVL64
100%
(1 day ago)
AVL214
100%
(1 day ago)
check
2 Nov, Mon
AVL16
100%
(1 day ago)
AVL35
100%
(1 day ago)
AVL71
100%
(1 day ago)
check
check
3 Nov, Tue
AVL16
100%
(1 day ago)
AVL35
100%
(1 day ago)
AVL76
100%
(1 day ago)
check
check
4 Nov, Wed
AVL16
100%
(1 day ago)
check
AVL79
100%
(1 day ago)
check
check
5 Nov, Thu
AVL16
100%
(1 day ago)
AVL34
100%
(8 hrs ago)
AVL81
100%
(1 day ago)
check
check
6 Nov, Fri
check
AVL34
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
7 Nov, Sat
check
AVL35
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
8 Nov, Sun
check
AVL27
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
9 Nov, Mon
check
AVL35
100%
(8 hrs ago)
check
check
check
10 Nov, Tue
check
AVL29
100%
(8 hrs ago)
check
AVL252
100%
(13 hrs ago)
check
11 Nov, Wed
check
AVL35
100%
(8 hrs ago)
check
AVL273
100%
(13 hrs ago)
check
12 Nov, Thu
check
AVL32
100%
(8 hrs ago)
check
AVL275
100%
(13 hrs ago)
check
13 Nov, Fri
check
AVL35
100%
(8 hrs ago)
AVL85
100%
(9 hrs ago)
AVL278
100%
(13 hrs ago)
check
14 Nov, Sat
check
AVL35
100%
(8 hrs ago)
AVL86
100%
(9 hrs ago)
AVL278
100%
(13 hrs ago)
check
15 Nov, Sun
check
AVL30
100%
(9 hrs ago)
AVL82
100%
(9 hrs ago)
AVL269
100%
(13 hrs ago)
check
16 Nov, Mon
check
AVL25
100%
(9 hrs ago)
AVL75
100%
(9 hrs ago)
AVL250
100%
(13 hrs ago)
check
17 Nov, Tue
check
AVL32
100%
(9 hrs ago)
AVL79
100%
(9 hrs ago)
AVL269
100%
(15 hrs ago)
check
18 Nov, Wed
check
AVL33
100%
(9 hrs ago)
AVL80
100%
(9 hrs ago)
AVL274
100%
(15 hrs ago)
check
19 Nov, Thu
check
AVL33
100%
(9 hrs ago)
check
AVL281
100%
(15 hrs ago)
check
20 Nov, Fri
check
check
AVL81
100%
(1 day ago)
AVL275
100%
(15 hrs ago)
check
21 Nov, Sat
check
check
AVL40
100%
(1 day ago)
AVL226
100%
(15 hrs ago)
check
22 Nov, Sun
check
GNWL22
90%
(1 day ago)
GNWL36
92%
(1 day ago)
GNWL41
93%
(1 day ago)
AVL259
100%
(1 day ago)
23 Nov, Mon
check
GNWL9
94%
(1 day ago)
GNWL20
93%
(1 day ago)
GNWL7
94%
(1 day ago)
AVL262
100%
(1 day ago)
24 Nov, Tue
check
GNWL4
94%
(1 day ago)
GNWL16
94%
(1 day ago)
RAC124
100%
(1 day ago)
AVL264
100%
(1 day ago)
25 Nov, Wed
check
GNWL4
94%
(1 day ago)
GNWL7
94%
(1 day ago)
RAC 96
100%
(1 day ago)
AVL270
100%
(1 day ago)
26 Nov, Thu
check
RAC 4
100%
(1 day ago)
GNWL2
94%
(1 day ago)
RAC 84
100%
(1 day ago)
AVL255
100%
(1 day ago)
27 Nov, Fri
check
RAC 2
100%
(1 day ago)
RAC 19
100%
(1 day ago)
RAC 86
100%
(1 day ago)
AVL269
100%
(1 day ago)
28 Nov, Sat
check
GNWL4
94%
(1 day ago)
check
RAC 107
100%
(1 day ago)
check
29 Nov, Sun
check
GNWL5
94%
(12 hrs ago)
GNWL12
93%
(12 hrs ago)
RAC 108
100%
(12 hrs ago)
AVL271
100%
(12 hrs ago)
30 Nov, Mon
check
RAC 3
100%
(12 hrs ago)
RAC 20
100%
(12 hrs ago)
RAC118
100%
(12 hrs ago)
AVL256
100%
(12 hrs ago)
1 Dec, Tue
check
AVL17
100%
(12 hrs ago)
RAC 5
100%
(12 hrs ago)
RAC 66
100%
(12 hrs ago)
AVL270
100%
(12 hrs ago)
2 Dec, Wed
check
AVL18
100%
(12 hrs ago)
RAC 4
100%
(12 hrs ago)
RAC 52
100%
(12 hrs ago)
AVL272
100%
(12 hrs ago)
3 Dec, Thu
check
AVL26
100%
(12 hrs ago)
AVL12
100%
(12 hrs ago)
RAC 41
100%
(6 hrs ago)
AVL275
100%
(12 hrs ago)
4 Dec, Fri
check
AVL19
100%
(12 hrs ago)
AVL30
100%
(12 hrs ago)
RAC 58
100%
(6 hrs ago)
AVL268
100%
(12 hrs ago)
5 Dec, Sat
AVL16
100%
(1 day ago)
AVL1
100%
(13 hrs ago)
RAC 18
100%
(14 hrs ago)
GNWL12
94%
(5 hrs ago)
AVL261
100%
(1 day ago)
6 Dec, Sun
check
check
check
check
check
7 Dec, Mon
check
check
check
check
check

02553 Vaishali Covid 19 SF Special train info

Vaishali Covid 19 SF Special (02553) runs from Saharsa Jn (SHC) to New Delhi (NDLS).It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A), sleeper (SL), second seater (2S).It is a superfast train and covers a distance of 1288 kms in 23 hr 55 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 24 halts.This train runs with an LHB Rake and does not have a pantry car.Final chart for 02553 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.